42674

Изучение работы жидкостного U – образного манометра и комплекта приборов для измерения давления пневматической ветви ГСП

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Березники 2003 Цель работы – в процессе выполнения лабораторной работы студенты закрепляют знания по разделам Измерение давления и Дистанционная передача сигнала теоретического курса Технологические измерения и приборы; студенты знакомятся с принципом действия устройством измерительного пневматического преобразователя разности давления 13ДД11 в комплекте с вторичным прибором РПВ4. Величина давления контролируется по Uобразному манометру. измеряем давление на выходе из измерительного преобразователя 13ДД11 по образцовому...

Русский

2013-10-30

359.5 KB

1 чел.

3

Министерство образования Российской Федерации

Пермский государственный технический университет

Березниковский филиал

Кафедра Химической технологии

Лабораторная работа 2

по курсу: «Технологические измерения и приборы»

Тема: «Изучение работы жидкостного U – образного манометра

и комплекта приборов для измерения давления

пневматической  ветви ГСП»

Выполнили: студенты гр. АТП-00

Ерыпалова М.Н.

Косикова Н.А.

Сарварова С.И.

Быкова Л.А.

Ямов Ю.А.

Проверил: ст. преподаватель

Краев С. Л.

г. Березники ,  2003


Цель работыв процессе выполнения лабораторной работы студенты закрепляют знания по разделам «Измерение давления» и «Дистанционная передача сигнала» теоретического курса «Технологические измерения и приборы»; студенты знакомятся с принципом действия, устройством  измерительного пневматического преобразователя разности давления 13ДД11 в комплекте с вторичным прибором РПВ4.

Подготовка стенда к работе:

 1.  соединить вентиль плюсовой камеры дифференциального манометра 13ДД11 с гнездом стенда «Выход задатчика 0-630 кгс/см2;
 2.  соединить с помощью тройника выходной щтуцер датчика 13ДД11 с гнёздами «Манометр образцовый» и «РПВ4»;
 3.  проверить наличие соединения штуцера питания датчика.

Схема лабораторного стенда

Порядок проведения работы:

 1.  ознакомиться с принципами работы измерительного преобразователя 13ДД11;
 2.  собираем измерительную схему;
 3.  изменяем положение задатчика, подаем на вход преобразователя 13ДД11 давление. Величина давления контролируется по U-образному манометру. Давление по U-образному манометру определяется как сумма показаний нижнего и верхнего менисков жидкости в трубах

H = h1 + h2

Давление рассчитывается по формуле P = gH,

где – плотность жидкости в манометре, кг/м3;

 g – ускорение свободного падения, м/с2;

 H – разность уровней в обоих коленах, м;

 P – давление, Па.

 1.  измеряем давление на выходе из измерительного преобразователя 13ДД11 по образцовому манометру;
 2.  рассчитываем выходное давление измерительного преобразователя 13ДД11 и сравниваем с измеренным давлением;
 3.  производим отсчет давления по вторичному прибору и сравниваем с давлением на входе в измерительном преобразователе 13ДД11;
 4.  повторяем пункты 3–7для 5 различных значений давления в диапазоне измерения 0–640 на входе в измерительный преобразователь 13ДД11;
 5.  результаты сводим в таблицу:

Таблица1

п/п

H,

мм.вод.ст.

Pвх,

кгс/м2

Pвых,

кгс/см2

Pрасч,

кгс/см2

∆=Pвых Pрасч,

кгс/см2

Pвп,

кгс/м2

∆1=Pвп Pвх,

кгс/м2

1

640

640

1

1

0

640

0

2

525

525

0,9

0,85

0,05

537,6

12,6

3

450

450

0,8

0,76

0,04

473,6

23,6

4

290

290

0,6

0,56

0,04

307,2

17,2

5

130

130

0,4

0,36

0,04

153,6

23,6

6

0

0

0,2

0,2

0

0

0

,    (1)

Вывод:

 1.  Сравнивая показания выходного давления образцового манометра и расчётные значения давления, мы видим, что абсолютная погрешность ∆ – мала;
 2.  Сравнивая показания датчика и вторичного прибора, мы видим, что абсолютная погрешность ∆1 – велика.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65458. ПОКРАЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ МОНІТОРИНГУ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ШЛЯХОМ КОРЕКЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИГНАЛІВ СИЛОВИХ КІЛ 425 KB
  Один з відомих підходів діагностування роботи систем ЕП як постійного так і змінного струму ґрунтується на аналізі енергетичних процесів що відбуваються в ЕМС. Невід’ємними складовими сучасних вентильних приводів постійного й змінного струму є перетворювачі енергії...
65459. Цифрові системи керування намотувальними механізмами рулонних ротаційних машин 6.83 MB
  Типові системи регулювання загальнопромислового призначення не пристосовані до регулювання сил натягу і лінійних швидкостей руху смуг і стрічок друкарського матеріалу особливо при їх намотуванні на 2 4 і більше бобіни що розміщені на механічно незалежних валах НВ РРМ.
65460. Відтворювальні та продуктивні якості свиней породи дюрок внутрішньопорідного типу української селекції «Степовий» за різними методами розведення 278 KB
  В реалізації вищезазначених завдань чинне місце належить внутрішньопорідному типу свиней породи дюрок української селекції Степовий з поліпшеними відтворювальними якостями та рівнем продуктивності який був затверджений згідно...
65461. СИНТЕЗ ГВИНТОВИХ ЗАТИСКНИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ТОНКОСТІННИХ ЗАГОТОВОК НА МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТАХ 11.6 MB
  Окремо слід виділити гвинтові затискні пристрої ГЗП із пружними затискними елементами до яких відносяться затискні патрони та оправки із гвинтовими елементами затиску що в порівнянні із іншими є дешевшими у виготовленні та експлуатації.
65462. ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ І РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ПОКРИТТЯ КОМПАКТНОЇ БАГАТОГРАННОЇ МНОЖИНИ НАБОРОМ ПРЯМИХ ПАРАЛЕЛЕПІПЕДІВ 3.26 MB
  Необхідність розробки такого наукового апарату виникає і для розв’язання задач покриття що пов’язані з автоматизацією моделювання різних технічних систем. Задачі покриття виникають у різних галузях науки і техніки і полягають у пошуку покриття заданої області деякою множиною геометричних об’єктів.
65463. N-фенілантранілати лужноземельних металів – інгібітори окиснення органічних сполук 3.05 MB
  При переробцi використаннi та зберіганнi нафтопродуктiв і біопалив їх експлуатаційні властивості погіршуються внаслідок окиснення киснем повітря. Накопичення продуктів окиснення знижує якість нафтопродуктів і біопалив що призводить до зменшення ресурсу двигунів та промислового обладнання.
65464. МАСООБМІННІ ПРОЦЕСИ В АНОДНО-МЕМБРАННОМУ БЛОЦІ ПАЛИВНОГО ЕЛЕМЕНТА 839 KB
  Мета дисертаційної роботи встановити вплив масообмінних процесів на швидкість електроокиснення водню в анодномембранному блоці АМБ паливного елемента. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання...
65465. Методика навчання інформаційних систем і технологій майбутніх учителів економіки 219.5 KB
  Особливо важливим є вирішення питання якісної професійної підготовки студентів економічних спеціальностей педагогічних університетів які повинні володіти не тільки сучасними інформаційними системами і технологіями ІСіТ в економіці а й методикою їх навчання...
65466. ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОЦЕНОЗУ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ПОЛІССЯ 1.36 MB
  Відповідно до мети було сформульовано наступні завдання: проаналізувати в умовах Полісся стан основних компонентів агроценозу пшениці озимої ґрунту мікробного ценозу фітоценозу за різних строків сівби культури та внесених норм мінеральних добрив...