42674

Изучение работы жидкостного U – образного манометра и комплекта приборов для измерения давления пневматической ветви ГСП

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Березники 2003 Цель работы – в процессе выполнения лабораторной работы студенты закрепляют знания по разделам Измерение давления и Дистанционная передача сигнала теоретического курса Технологические измерения и приборы; студенты знакомятся с принципом действия устройством измерительного пневматического преобразователя разности давления 13ДД11 в комплекте с вторичным прибором РПВ4. Величина давления контролируется по Uобразному манометру. измеряем давление на выходе из измерительного преобразователя 13ДД11 по образцовому...

Русский

2013-10-30

359.5 KB

1 чел.

3

Министерство образования Российской Федерации

Пермский государственный технический университет

Березниковский филиал

Кафедра Химической технологии

Лабораторная работа 2

по курсу: «Технологические измерения и приборы»

Тема: «Изучение работы жидкостного U – образного манометра

и комплекта приборов для измерения давления

пневматической  ветви ГСП»

Выполнили: студенты гр. АТП-00

Ерыпалова М.Н.

Косикова Н.А.

Сарварова С.И.

Быкова Л.А.

Ямов Ю.А.

Проверил: ст. преподаватель

Краев С. Л.

г. Березники ,  2003


Цель работыв процессе выполнения лабораторной работы студенты закрепляют знания по разделам «Измерение давления» и «Дистанционная передача сигнала» теоретического курса «Технологические измерения и приборы»; студенты знакомятся с принципом действия, устройством  измерительного пневматического преобразователя разности давления 13ДД11 в комплекте с вторичным прибором РПВ4.

Подготовка стенда к работе:

 1.  соединить вентиль плюсовой камеры дифференциального манометра 13ДД11 с гнездом стенда «Выход задатчика 0-630 кгс/см2;
 2.  соединить с помощью тройника выходной щтуцер датчика 13ДД11 с гнёздами «Манометр образцовый» и «РПВ4»;
 3.  проверить наличие соединения штуцера питания датчика.

Схема лабораторного стенда

Порядок проведения работы:

 1.  ознакомиться с принципами работы измерительного преобразователя 13ДД11;
 2.  собираем измерительную схему;
 3.  изменяем положение задатчика, подаем на вход преобразователя 13ДД11 давление. Величина давления контролируется по U-образному манометру. Давление по U-образному манометру определяется как сумма показаний нижнего и верхнего менисков жидкости в трубах

H = h1 + h2

Давление рассчитывается по формуле P = gH,

где – плотность жидкости в манометре, кг/м3;

 g – ускорение свободного падения, м/с2;

 H – разность уровней в обоих коленах, м;

 P – давление, Па.

 1.  измеряем давление на выходе из измерительного преобразователя 13ДД11 по образцовому манометру;
 2.  рассчитываем выходное давление измерительного преобразователя 13ДД11 и сравниваем с измеренным давлением;
 3.  производим отсчет давления по вторичному прибору и сравниваем с давлением на входе в измерительном преобразователе 13ДД11;
 4.  повторяем пункты 3–7для 5 различных значений давления в диапазоне измерения 0–640 на входе в измерительный преобразователь 13ДД11;
 5.  результаты сводим в таблицу:

Таблица1

п/п

H,

мм.вод.ст.

Pвх,

кгс/м2

Pвых,

кгс/см2

Pрасч,

кгс/см2

∆=Pвых Pрасч,

кгс/см2

Pвп,

кгс/м2

∆1=Pвп Pвх,

кгс/м2

1

640

640

1

1

0

640

0

2

525

525

0,9

0,85

0,05

537,6

12,6

3

450

450

0,8

0,76

0,04

473,6

23,6

4

290

290

0,6

0,56

0,04

307,2

17,2

5

130

130

0,4

0,36

0,04

153,6

23,6

6

0

0

0,2

0,2

0

0

0

,    (1)

Вывод:

 1.  Сравнивая показания выходного давления образцового манометра и расчётные значения давления, мы видим, что абсолютная погрешность ∆ – мала;
 2.  Сравнивая показания датчика и вторичного прибора, мы видим, что абсолютная погрешность ∆1 – велика.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31695. Тактики виховання дітей у сім’ї 27.5 KB
  Вдаючись до такої тактики, батьки намагаються відгородити дитину від життєвих реалій, випробувань, намагаються все вирішувати за неї, задовольняти її потреби і примхи. За таких умов дитина позбавлена змоги формувати в собі необхідні для подальшого життя психологічні, вольові якості, об'єктивно оцінювати себе, свої можливості й інших людей, цілеспрямовано працювати над собою. Усе це деформує її внутрішній світ, систему цінностей, різко занижує або завищує її вимоги до оточення, спонукає до девіантних форм задоволення своїх потреб
31696. Юнацький вік 59 KB
  У зв’язку з тенденцією до різкого омолодження шлюбу актуальною стає підготовка до одруження молоді. Все це викликає у них незадоволення розчарування невпевненість у собі небажання разом з партнером налагоджувати сімейні взаємини зниження мотивації шлюбу. Наскільки такі знання наприклад роблять молодь готовою до шлюбу [2; 8; 23; 25; 36; 40; 57; 77; 84] Певний вклад у її вивчення унесли М. Одначе недостатньо вивченими залишилися питання змісту структури готовності до шлюбу шляхів поліпшення підготовки молоді до сімейного життя.
31697. Досліджується вплив сімї на формування особистості дітей 58.5 KB
  Досліджується вплив сімї на формування особистості дітей. Психологія вивчає особистісні та соціально-психологічні чинники, що зміцнюють або дестабілізують шлюб. Багато уваги приділяється питанням статево-рольового виховання молоді, формуванню просімейної мотивації, психологічним аспектам сексуальних стосунків, взаємної адаптації шлюбної пари, їхній психологічній сумісності. Чільне місце відводиться дослідженню соціально-психологічних процесів, що відбуваються в сім'ї: сімейна комунікація ті інтеракція, міжособистісна перцепція, рольова диференціація у взаєминах подружжя.
31698. Становлення шлюбно-сімейних відносин 33 KB
  Для багатьох джерел національних правових систем характерним є уникнення законодавчого визначення поняття шлюбу. Договірна концепція шлюбу є найбільш поширеною. Розуміння шлюбу як союзу двох незалежних і рівноправних партнерів Східна Європа в т. Дещо іншим є поняття шлюбу як союзу чоловіка й жінки у мусульманських державах.
31699. Класний керівник. Його роль, місце і значення у формуванні особистості 41 KB
  Історія виникнення посади класного керівника Кожна історична епоха пред'являла свої вимоги до освіти й виховання молодого підростаючого покоління та тих людей які отримали тепер назву класний керівник . Достатньо чіткі функції класного керівника у радянській школі стали визначатися у 30х роках після постанов ЦК ВКП б Про початкову і середню школу 1931 та Про режим у початковій і середній школі 1932 коли була введена класноурочна система навчання систематична перевірка й оцінка знань учнів визначена роль учителя як організатора й...
31700. Управління учнівським колективом 24.5 KB
  Управління учнівським колективом здійснюється за допомогою трьох взаємоповязаних функцій педагога: 1 збору й аналізу інформації про учнівський колектив і школярів які до нього входять; 2 планування й організації адекватних стану колективу впливів метою яких є його удосконалення й оптимальний вплив на особистість; 3 контролю і корекції спрямованих на вищий рівень розвитку колективу і кожного учня.Важливою умовою управління учнівським колективом є розробка методики вивчення колективу форм і методів аналізу одержаної інформації. Весь час...
31701. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ 42 KB
  Його характеризують: довіра доброзичливість чуйність висока взаємовимогливість і ділова критика; вільне висловлювання власної думки під час обговорення питань що стосуються колективу; відсутність тиску керівника на підлеглих і визнання за ними права приймати важливі для колективу рішення; поінформованість усіх про завдання колективу і стан їх виконання можливість займати активну позицію у процесі ділового спілкування в колективі; наявність умов для активної професійної і творчої діяльності самореалізації самоствердження саморозвитку...