42675

Изучение конструкции и поверки измерительного преобразователя давления типа "Сапфир – 22ДИ"

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Березники 2003 Цель работы – ознакомиться с принципом действия и конструкцией измерительного преобразователя типа Сапфир–22ДИ; выполнить проверку измерительного преобразователя типа Сапфир–22ДИ; приобрести навыки в определении давления при помощи измерительных преобразователей типа Сапфир. Стенды предназначены для проведения лабораторных работ по поверке автоматического миллиамперметра КСУ–2 в комплекте с преобразователем давления Сапфир–22ДИ. На втором стенде установлены автоматический миллиамперметр КСУ–2 клеммы Миллиамперметр...

Русский

2013-10-30

35.5 KB

18 чел.

3

Министерство образования Российской Федерации

Пермский государственный технический университет

Березниковский филиал

Кафедра Химической технологии

Лабораторная работа 3

по курсу: «Технологические измерения и приборы»

Тема: «Изучение конструкции и поверки измерительного преобразователя давления типа "Сапфир – 22ДИ"»

Выполнили: студенты гр. АТП-00

Ерыпалова М.Н.

Косикова Н.А.

Сарварова С.И.

Быкова Л.А.

Ямов Ю.А.

Проверил: ст. преподаватель

Краев С. Л.

г. Березники , 2003


Цель работы
 ознакомиться с принципом действия и конструкцией измерительного преобразователя типа «Сапфир–22ДИ»; выполнить проверку измерительного преобразователя типа «Сапфир–22ДИ»; приобрести навыки в определении давления при помощи измерительных преобразователей типа «Сапфир».

Стенды предназначены для проведения лабораторных работ по поверке автоматического миллиамперметра КСУ–2 в комплекте с преобразователем давления «Сапфир–22ДИ». На первом стенде установлены манометр образцовый МО–160, задатчик давления, тумблер питания воздуха. На втором стенде установлены автоматический миллиамперметр КСУ–2, клеммы «Миллиамперметр», преобразователь давления «Сапфир–22ДИ».

 

Описание лабораторной установки и методика проведения работы:

Для выполнения работы используется установка, схема которой показана на рисунке. На вход измерительного преобразователя 3 типа
«Сапфир – 22ДИ»» через задатчик
1 подаётся измеряемое давление, которое контролируется образцовым манометром 2. Электрическое питание преобразователя типа «Сапфир–22ДИ» осуществляется от источника питания 4 напряжением 36В. Для измерения выходного сигнала (падение напряжения на образцовой катушке сопротивления R2 типа «Сапфир–22ДИ») используется миллиамперметр 5 типа М2044.

Схема установки для поверки измерительного

преобразователя давления «Сапфир – 22ДИ»  

Таблица1

Миллиамперметр,

мА

Сапфир–22ДИ,

мА

Образцовый манометр, кгс/см2

0

0

0 (0 дел.)

1

1

0,2 (32 дел.)

2

2

0,4 (64 дел.)

3

3

0,6 (96 дел.)

4

4

0,8 (128 дел.)

5

5

1,0 (160 дел.)

Вывод: проведя лабораторную работу, мы ознакомились с принципом действия измерительного преобразователя давления типа «Сапфир–22ДИ», который основан на использовании тензорезисторного эффекта в плёнке кремния, нанесённой на поверхность монокристаллической пластинки из сапфира.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25270. Християнський неноплатонізм. Корпус ареопагітиків 28 KB
  Корпус ареопагітиків включає 4 трактати: €œПро небесну ієрархію€ €œПро церковну ієрархію€ і €œПро божественні імена€ €œТаємниче богослов’я€ і 10 послань – в них розкривається доктрина – вища точка християнського неоплатонізму. Автор пов’язав онтологію неоплатонізму з соціальною проблематикою; доктрина про церковну ієрархію безпосередньо підстроюється до доктрини небесних ієрархій. При цьому на відміну від мітичного історизму Августину €œЦерква як град Божий€ образ церкви як ідеальна людська спільнота що знаходиться у згоді з...
25271. Римська («зовнішня» людина) і грецька («внутрішня» людина) гілки окцидентальної філософії Середньовіччя 29 KB
  Західноєвроп суспільства формуються як суспільства ієрархизованімайстер підмайстер – иежу перейти дуже важко; васал мого васала не мій васал – король не може впливати на васала свого васала. Світська і духовна ієрархія – кардинал і король – король не може впливати на васала папи.
25272. Містична діалектика середньовічної Європи (Екхарт, Бьоме) 28.5 KB
  Божество – основа внутрішнє джерело бога джерело його творчості. Душа – голвне творіння бога. Центральне місце в його філософії займає вчення про бога. Бог – це прірва яка народжує основу світу – велику містерію тілесності бога.
25273. Західноєвропейський „кордоцентризм” (Б.Паскаль, німецькі романтики) 34.5 KB
  Певна достовірність властива усім гносеологічним властивостям людини: відчуттям розуму серцю органу внутрішнього відчуття€ або чуттєвій інтуїції€ на відміну від інтелектуальної інтуїції Декарта. Особлива тема в його гносеології – критика розуму позбавлення його абсолютної величі€ і визнання його відносної мізерності€ тобто по суті визначення сфери і меж його достовірного використання. Паскаль прихильник просвітленого абсолютизму€ він протиставляє імперії влади€ – імперію розуму€. Друга магістральні ідея антропології Паска...
25274. Моністична філософська парадигма Нового часу (матеріалізм-ідеалізм) 33.5 KB
  Ідеалізм Нового часу – Лейбніц Берклі. Берклі визнає існування якісно різнорідних сфер буття: абсолютного духу або творця природи кінцевих духів€ що створені абсолютним духом і чуттєвих даних ідей€ що вкладені абсолютним духом в кінцеві духи або души і комбінації яких складають фізичні об’єкти зовнішнього світу. Берклі дотримується позицій суб’єктивного ідеалізму. Ідеї за Берклі пасивні вони засвоюються душею яка активна і володіє здатностями сприймати ідеї розум і викликати їх до впливу на них воля.
25275. Криза новочасного матеріалізму (критика Дж.Берклі та Д.Юма) 31.5 KB
  Берклі дотримується позиції суб’єктивноідеалістичного сенсуалізму. Свою критику емпіризму Берклі починає з розгляду локківського вчення. Використавши ці положення Локка як відправні точки Берклі фактично відступає від локківської позиції. А Берклі дає на них відповідь – просто витлумачує Локка в дусі категоричного заперечення об’єктивності первинних якостей.
25276. Піднесення і падіння ідеалістичної філософії (XVIII-XIX ст.) 35.5 KB
  Речі вважає він лише здаються нам незалежними від нас доки ми не усвідомили що вони є продуктами свідомої діяльності суб’єкту. Це відбувається за рахунок суб’єктивації природного світу здійснюваної за рахунок свободи як принципу активної діяльності суб’єкта. Вже в Канта поняття трансцендендентального суб’єкту не співпадає ні з індивідуальним людським суб’єктом ні з божественним розумом традиційного раціоналізму.Шеллінг 17551854 тотожність протилежностей суб’єкта і об’єкта робить вихідним пунктом свого вчення.
25277. Матеріалістичне розуміння історії К.Маркса 27.5 KB
  Гегель розуміє розвиток історії як розвиток абсолютного духу. Для нього історичний розвиток – це розвиток продуктивних силзасобів виробництва знарядь праці тобто капіталу а не духовності.
25278. Деградація філософії К.Маркса у працях Ф.Енгельса у 80-90р XIX 28.5 KB
  Енгельса у 8090р XIX Послідовники Маркса не змогли утриматись на рівні адекватного розуміння його філософії. Типовим виявом цього стала для Енгельса абсолютизація специфічного для філософії XVIIXVIIIст. протистояння матеріалізму та ідеалізму поширюване ним на всю історію філософії звідти і проголошення питання про відношення матерії та свідомості основним питанням філософії а боротьби матеріалізму та ідеалізму основною рушійною силою історикофілософського процесу.