42676

Изучение конструкции и поверки вторичного прибора РП160

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Цель работы – ознакомление с работой измерительной системы измерения температуры в комплекте пирометр сопротивления заменён магазином сопротивления нормирующий преобразователь НП–СЛ вторичный прибор РП160. Порядок проведения работы: Ознакомились со схемой подключения магазина сопротивления нормирующего преобразователя вторичного прибора; Установили магазином сопротивления сопротивление 4171 атм. соответствующее температуре – 50С значение температуры считали по шкале прибора РП160; Рассчитали значение...

Русский

2013-10-30

40.5 KB

12 чел.

2

Министерство образования Российской Федерации

Пермский государственный технический университет

Березниковский филиал

Кафедра Химической технологии

Лабораторная работа 4

по курсу: «Технологические измерения и приборы»

Тема: «Изучение конструкции и поверки

вторичного прибора РП160 »

Выполнили: студенты гр. АТП-00

Ерыпалова М.Н.

Косикова Н.А.

Сарварова С.И.

Быкова Л.А.

Ямов Ю.А.

Проверил: ст. преподаватель

Краев С. Л.

г. Березники , 2003


Цель работы
  ознакомление с работой измерительной системы измерения температуры в комплекте пирометр сопротивления (заменён магазином сопротивления), нормирующий преобразователь НП–СЛ, вторичный прибор РП160. 

Порядок проведения работы:

  1.  Ознакомились со схемой подключения магазина сопротивления, нормирующего преобразователя, вторичного прибора;
  2.  Установили магазином сопротивления сопротивление 41,71 атм., соответствующее температуре – 50°С (значение температуры считали по шкале прибора РП160);
  3.  Рассчитали значение выходного токового сигнала нормирующего преобразователя при полной шкале 0÷5 мА;
  4.  Результаты заносятся в таблицу;
  5.  Повторили пункты 2, 3, 4 при значениях

Таблица1

T, °С

-30

-10

10

30

50

R, Ом

46,23

50,74

55,26

59,77

64,29

Структурная измерительная схема

Таблица2

№ п/п

R, Ом

T, °С

T, °С (РП160)

I, мА

∆=T, °С – T, °С (РП160)

1

41,71

-50

-50,01

0

0

2

46,23

-30

-30,05

1

0,05

3

50,74

-10

-10,01

2

0,01

4

55,26

10

9,95

3

-0,05

5

59,77

30

29,95

4

-0,05

6

64,29

50

50

5

0

Вывод: после ознакомления с работой измерительной системы измерения температуры в комплекте пирометр сопротивления (заменён магазином сопротивления), нормирующий преобразователь НП–СЛ, вторичный прибор РП160, можно сделать вывод, что разность между табличными значениями температуры и показаниями вторичного прибора РП160, т. е. абсолютная погрешность ∆ – мала.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65475. РОЗВИТОК МЕТОДИКИ ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА ГОТФРІДОМ ЗЕМПЕРОМ У ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВИХ ШКОЛАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТОЛІТТЯ) 189 KB
  Сьогодні технологічна освіта зазнає радикальних змін у розрізі яких відбувається системне впровадження в навчальний процес різних типів закладів освіти мистецтва дизайну джерелом якого є...
65476. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРІВНЮВАННЯ НАХИЛЕНИХ БУДІВЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНИМ ВИБУРЮВАННЯМ ГРУНТУ ІЗ ОСНОВИ 186.5 KB
  Дисертаційна робота виконувалась у рамках реалізації наукової програми Розробка та дослідження технології вирівнювання будівель та споруд проводилась відповідно до етапів держбюджетної теми НП 11 Розробка і вдосконалення існуючих способів вирівнювання будівель...
65477. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ 635.5 KB
  Українська державна академія залізничного транспорту Міністерства транспорту України завідувач кафедри менеджмент на транспорті. Виходячи з цього постановка проблеми пошуку механізмів державного регулювання розвитку...
65478. ТУРИЗМ ЯК СОЦІОЕТИЧНИЙ ЧИННИК СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ 147.5 KB
  Сучасна цивілізація перебуває на переломному етапі свого поступу. Людству загрожує загострення різноманітних глобальних криз, в суспільстві зростає соціальна напруга. Як констатувалось на ХХІІ Всесвітньому філософському конгресі...
65479. ДВОСМУЖКОВА ЛІНІЯ МІЛІМЕТРОВОГО ТА СУБМІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНІВ 5.73 MB
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому що вперше: Розроблено числову математичну модель багатозв’язних планарних хвилевідних структур яка дозволяє проводити їх повний електродинамічний аналіз з урахуванням втрат та дисперсії.
65480. ПІДВИЩЕННЯ ЕКОБЕЗПЕКИ ПОРУШЕНИХ ГІРНИЧИМИ РОБОТАМИ ТЕРИТОРІЙ ЗА РАХУНОК ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО ПРИСКОРЕНОГО ФОРМУВАННЯ ЕКОСИСТЕМ 259 KB
  Сучасні щорічні об’єми проведення рекультивації у Кривбасі складають менше 1 від кількості порушених гірничими роботами земель. Окрім того технології рекультивації не завжди успішні оскільки розраховані на відновлення порушених земель горизонтальних родовищ корисних копалин.
65481. ТЕАТРАЛЬНІСТЬ ЯК ТВОРЧИЙ ПРИНЦИП МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА (НА ПРИКЛАДІ ФОРТЕПІАННОГО ВИКОНАВСТВА) 146.5 KB
  Якщо в таких галузях як літературознавство теорія театру та образотворчих мистецтв поняття театральність і пов’язане з ним коло проблем осмислене достатньо глибоко і ґрунтовно розглянуто в ряді спеціальних досліджень в теорії музичного виконавства досі бракує...
65482. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОРНОГО АГРЕГАТУ ПРИ НЕСТІЙКОМУ РУСІ 201.5 KB
  При цьому недостатньо приділяється уваги дослідженням орного агрегату як механічної системи а динамічна взаємодія трактора та начіпногоплуга суттєво впливає на ефективність агрегату і позначається на якісних показниках обробітку ґрунту.
65483. ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 255.5 KB
  Важливою передумовою стійкого економічного зростання в Україні є активізація інвестиційної діяльності. Сучасний стан розвитку економіки характеризується певним пожвавленням інвестиційного процесу та зростанням валового внутрішнього продукту країни.