42680

Исследование процесса испытания конструкционных материалов при случайном режиме нагружения

Лабораторная работа

Астрономия и авиация

Ознакомиться c основными процедурами, предшествующим установлению ресурса ВС; методами схематизации процессов нагружения. Оформить отчет №1 по лабораторной работе в виде рукописного конспекта, с необходимыми иллюстрациями. В отчете дайте развернутые ответы на все вопросы, которые приведены ниже.

Русский

2013-10-30

278 KB

11 чел.

Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины

Национальный авиационный университет

Аэрокосмический институт

Кафедра конструкции летательных аппаратов

Лабораторная работа  1

По дисциплине "Ресурс и долговечность АТ"

Тема:  Исследование процесса испытания конструкционных
материалов при случайном режиме нагружения.

Методы схематизации процессов нагружения

.

 

Выполнил:

Студент __________ группы

_________________________

Принял __________________           

 

Киев  2011

Цель работы: Ознакомиться c основными процедурами, предшествующим установлению ресурса ВС; методами схематизации процессов нагружения.

Методические   указания

Оформить отчет №1 по лабораторной работе в виде рукописного конспекта, с необходимыми  иллюстрациями. В отчете дайте развернутые ответы на все вопросы, которые приведены  ниже.

ВОПРОСЫ

  1.  Перечислите характеристики, определяющие ресурс ВС и почему именно эти характеристик используют для характеристики ресурса.
  2.  Объяснить отличия, существующие в идеологии создании ВС по принципу безопасного ресурса, безопасного разрушения, допустимости повреждения.
  3.  Эксплуатационные факторы, влияющие на ресурс ВС.
  4.  Основные процедуры по расчету ресурса и их смысл.
  5.  Тензодатчик как средство определения деформации. Принцип работы тензодатчика.
  6.  Существующие методы схематизации процессов нагружения. Преимущества и недостатки этих методов (для самоподготовки).
  7.  На чем основан принцип схематизации по методу дождя. Причины возникновения петли гистерезиса.
  8.  В соответствии с полученным ранее номером варианта произвести подсчет циклов по методу дождя и заполнить таблицу «Размах-среднее значение» (см. презентацию в Powerpoint)

      


Иллюстрации к лабораторной работе №
2

Рис.1.

Рис.2.

Рис. 3.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57766. Перерізи многогранників. Метод слідів 712 KB
  Многогранники Опуклі многогранники Правильний многогранник Куб Паралелепіпед Піраміда Призма а у другій нові переріз діагональний переріз січна площина.
57767. Перська держава 73.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з особливостями зародження і функціонування держави Персії охарактеризувати діяльність найвідоміших правителів Персії: Кіра ІІ Дарія І розкрити завойовницький характер їх зовнішньої політики...
57768. Теорема Піфагора 271.5 KB
  Мета: сформулювати і довести теорему Піфагора; познайомити учнів з біографією Піфагора; вчити застосовувати теорему до розвязання задачрозвивати логічне мислення; розвивати інтерес до математики...
57769. Союз гіпотенузи та катетів. Теорема Піфагора 1.81 MB
  Тип проекту: Пізнавальний дослідницький творчий За кількістю учасників: груповий За тривалістю підготовки: короткотривалий два тижні Епіграф: Не роби ніколи того що не знаєш але вчись усьому що потрібно знати і тоді будеш вести спокійне життя.
57770. Розв’язування квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до квадратних 6.68 MB
  Мета: освітня – узагальнити та систематизувати знання учнів з теми: “Розв’язування квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до квадратних”; виховна – виховувати самостійність, інтерес до вивчення математики...
57771. Питание и здоровье 191 KB
  Образовательная: установить связь между особенностями питания человека и его здоровьем; пояснить значение рационального питания поддержания здорового образа жизни; познакомить с распространенными болезнями человека...
57772. Питание и здоровье 349 KB
  Базовые понятия и термины: рациональное питание норма питания энергетический баланс. Здоровье человека его трудоспособность долголетие адаптация к изменчивым условиям окружающей среды в значительной степени зависит от правильного питания. Что же является основой рационального питания Нам предстоит сегодня узнать сообщение темы и целей урока запись в тетрадь.
57773. Програмне забезпечення ПК 432.5 KB
  Актуальність теми: Компютер - універсальний пристрій призначений для опрацювання інформації. Утім сам по собі компютер не володіє знаннями у жодній області свого використання. Якщо ми кажемо: компютер зробив мається на увазі що на компютері була виконана програма яка дозволила виконати ці дії.
57774. Різноманітність, значення та охорона плазунів 83.5 KB
  Мета: формувати такі компетентності учнів як: комунікаційну інформаційну логічну аналітичну продуктивну творчу діяльність дослідницьку технологічну мовленеву; ознайомити учнів з різноманітністю плазунів видами поширеними в Україні власному регіоні та рідкісними видами...