42698

Основные приемы программирования. Разветвления

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

h подключение библиотеки switch это оператор для выбора одного из многих продолжений cout счет вывод cse N выбор условия flot тип данных printf вывод scnf считывание defult: brek завершение условия switch= count= brek if else условие Текст программы решения задачи на языке высокого уровня С include stdfx.h int min { setlocleLC_LL RUS ;int lm = 0; для меню cout Выберите желаемое действие: endl; cout 1: Решить задачу: endl; cout 2: Выйти из приложения без решения задачи endl; cout Введите желаемое действие: ;...

Русский

2013-10-30

78.5 KB

1 чел.

Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

Владимирский государственный университет

имени А.Г. и Н.Г. Столетовых

(ВлГУ)

Лабораторная работа № 2

по дисциплине:

«Языки программирования»

на тему:

«Основные приемы программирования. Разветвления»

По дисциплине

«Языки программирования»

выполнил:

ст.гр. ВТс-212

Илларионов В.А.

приняла:

Сущинина    .    .

Владимир 2012г.

  1.  Текст индивидуального задания по варианту.

Даны действительные числа х, y, z. Вычислить:

max (x + y + z; xyz)

  1.  

Схема алгоритма решения задачи.

  1.  
    Спецификации всех разработанных процедур и/или функций.

include "stdafx.h" - подключение библиотеки

switch - это оператор для выбора одного из многих продолжений

cout – счет вывод

case N – выбор условия

float – тип данных

printf – вывод

scanf – считывание

default: break – завершение условия (switch=>count=>break)

if, else – условие

  1.  Текст программы решения задачи на языке высокого уровня С++

#include "stdafx.h"

int main() { setlocale(LC_ALL, "RUS");
int lm = 0; //для меню

 cout << "Выберите желаемое действие: " << endl;

cout << "1: Решить задачу: " << endl;

cout << "2: Выйти из приложения (без решения задачи)" << endl;

cout << "Введите желаемое действие: ";

cin >> lm;

 switch(lm){

case 1:

{

 float x, y, z;

 printf("vvedite chislo x = ");

 scanf("%f", &x);

 printf("vvedite chislo y = ");

 scanf("%f", &y);

 printf("vvedite chislo z = ");

 scanf("%f", &z);

 if ((x+z+y)>(x*z*y)) {

  printf("Summa bolshe %3.2f", (x+y+z));

 }         

 else {

 printf("Proizv bolshe %3.2f", (x*y*z));

 }

scanf("%f", &x);

break }

default: break;

}

 return 0;

}

  1.  Тесты и результаты тестирования

  

  

  1.  Выводы по работе

Таким образом, в данной работе была составлена программа, которая вычисляет сумму и произведение трёх чисел, оценивает что больше: сумма или произведение, и выводит результат на экран.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65405. Міжнародно-правова регламентація кримінальної юрисдикції держав у внутрішніх водах і територіальному морі 135.5 KB
  Багаторазове ускладнення цих проблем виникає за ситуації коли їхнє вирішення потребує врахування регламентації юрисдикції держав у різних категоріях морських просторів. Через специфіку правового режиму морських просторів проблеми кримінальної юрисдикції держав...
65406. УДОСКОНАЛЕННЯ ІНДУКТОРНИХ СИСТЕМ ДЛЯ МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОГО ФОРМУВАННЯ МЕТАЛЕВИХ ЛИСТІВ 168 KB
  Магнітно-імпульсна обробка металів належить до переліку прогресивних технологій що відповідають усім вимогам сучасності: екологічна чистота економна витрата енергетичних та матеріальних ресурсів висока продуктивність.
65407. Технологія переетерифікації жирів з одержанням харчових поверхнево-активних речовин 468 KB
  Серед пріоритетних напрямків наукових досліджень в олійно-жировій галузі України є проблема створення перспективних технологій одержання харчових поверхнево-активних речовин вітчизняного виробництва.
65408. Формування функціональних компетентностей майбутніх фахівців зв’язку в процесі навчання технічних дисциплін 396 KB
  Сучасне життя неможливо уявити без послуг, що надають фахівці зв’язку, проте постійні зміни технологій, величезний потік інформації безпосередньо впливають на системи механізмів та засобів діяльності зв’язківця, від якого вимагають суттєвої перебудови цільових...
65409. СТРАТЕГІЧНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 178.5 KB
  Поступове входження України у глобальну економіку та динамічний розвиток вітчизняного фондового ринку в останні роки активізували в країні процес становлення нового сегмента фінансового ринку ринку послуг інститутів спільного інвестування ІСІ.
65410. Підвищення працездатності тягових двигунів електровозів 619 KB
  В експлуатації завжди стоїть питання про підвищення працездатності тягових електродвигунів ТЕД. У депо Козятин Південно-західної залізниці за 2006-2007 роки відбулося 308 непланових замін електродвигунів НБ418к6 електровозів ВЛ80р з них 3 по причині неякісної комутації.
65411. УПРАВЛІННЯ ЗМІСТОМ ТА ЧАСОМ У ПРОЕКТАХ З ТЕХНОЛОГІЧНИМ РИЗИКОМ (СТОСОВНО ЗБИРАННЯ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ) 434.5 KB
  Складність управління проектами збирання виникає через ймовірнісний характер природних процесів якісного перетворення льонудовгунця зумовлений нестабільним станом зовнішнього проектного середовища. З огляду на це дослідження та обґрунтування систем управління...
65412. Геомеханічне обґрунтування тривалої стійкості запобіжних ціликів між транспортними тунелями 220.5 KB
  Основна ідея досліджень полягає у геомеханічному обґрунтуванні інтегрального значення коефіцієнтy запасу міцності стрічкових запобіжних ціликів на основі аналізу і співставлення діючого і граничного напружених станів з урахуванням реологічних явищ...
65413. СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ВИНОГРАДАРСТВА І ПЛОДІВНИЦТВА АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 235.5 KB
  Географічне положення Автономної Республіки Крим є одним з чинників що формують інвестиційну привабливість для вкладення в інноваційну діяльність різних галузей що в свою чергу вимагає розробки довготривалої стратегії інноваційного розвитку на основі створення...