42700

Алгоритмизация циклических вычислительных процессов

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Спецификации всех разработанных процедур и/или функций. Данная программа считает заданную по условию задачи формулу, находит сумму чисел, а также наибольшее число и выводит все это на экран. Программа реализованна в связи с условиями задачи т.е создает массив нужный пользователю далее с помощью 3 разных циклов for, while (постусловием), while (предусловвием) выполняет условия задачи.

Русский

2013-10-30

101 KB

3 чел.

Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

Владимирский государственный университет

имени А.Г. и Н.Г. Столетовых

(ВлГУ)

Лабораторная работа № 3

по дисциплине:

«Языки программирования»

на тему:

Алгоритмизация циклических
вычислительных процессов

выполнил:

ст.гр. ВТс-212

Илларионов В.А.

приняла:

Сущинина А. А.

Владимир 2012г.

  1.  
    Дано натуральное число
    n. Найти наибольшее среди чисел а также сумму этих чисел.
  2.  Схема алгоритма решения задачи.

Вариант 1


  1.  Спецификации всех разработанных процедур и/или функций.

Данная программа считает заданную по условию задачи формулу, находит сумму чисел, а также наибольшее число и выводит все это на экран. Программа реализованна в связи с условиями задачи т.е создает массив нужный пользователю далее с помощью 3 разных циклов for, while (постусловием), while (предусловвием) выполняет условия задачи.

  1.  Текст программы решения задачи на языке высокого уровня С++

//Вариант № 1

#include "stdafx.h"

#include <iostream>

#include <cmath>

#include <windows.h>

using namespace std;

const int MAX_SIZE = 1000;

int main()

{ setlocale(LC_ALL, "RUS");

  int n = 0 ;

  float max = 0, w = 0;

  float mas[MAX_SIZE] = {0};   

  printf("Введите количество элементов в массиве (натуральное число) = ");

  cin >> n;

  

 for( int a = 0; a < n; a++) {   

  mas[a]= (a+1)*exp(sin((float)((a+1)+1))*sin((float)((a+1)+1)));

  printf(" %3.8f\n", mas [a]);

 }

  int a = 0;

  while (a < n)

  {

   mas[a]= (a+1)*exp(sin((float)((a+1)+1))*sin((float)((a+1)+1)));

   w = mas[a] + w;

  a = a + 1;

  }

   int b = 0;

  do {

   {

   mas[a]= (b+1)*exp(sin((float)((b+1)+1))*sin((float)((b+1)+1)));

    b = b + 1; }

   if (max < mas[a])

   {

    max = mas [a];

   }

   else

   {max = max;

   } }while(b < n);

  {

cout << "\n";

  printf("\n\Наибольшее число = %3.8f\n\n", max);

  printf("\n\Сумма этих чисел = %3.8f\n\n", w);

}

cout << "\n";

system ("pause");

return 0;

}

 

/*

//Вариант № 2

#include "stdafx.h"

#include <iostream>

#include <cmath>

#include <windows.h>

using namespace std;

const int MAX_SIZE = 1000;

int main()

{ setlocale(LC_ALL, "RUS");

  int n = 0;                   

  float max = 0, w = 0;

  float mas[MAX_SIZE] = {0};

  printf("Введите количество элементов в массиве (натуральное число) = ");

  cin >> n;   

 for( int a = 0; a < n; a++) {

   mas[a]= (a+1)*exp(sin((float)((a+1)+1))*sin((float)((a+1)+1)));

   printf(" %3.8f\n", mas [a]);

   w = mas[a] + w;

   if (max < mas[a])

   {

    max = mas [a];

   }

   else

   {max = max;

   } }  

  {

 

cout << "\n";

  printf("\n\Наибольшее число = %3.8f\n\n", max);

  printf("\n\Сумма этих чисел = %3.8f\n\n", w);

 }

cout << "\n";

system ("pause");

return 0;

}


  1.  Тесты и результаты тестирования

  1.  Выводы по работе

Таким образом, в данной работе была составлена программа, которая создает массив нужный пользователю, находит максимальный элемент в массиве, а также считает их сумму и полученный результат выводит на экран .


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68194. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У РОБОТІ НАД ТЕКСТОМ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 195 KB
  Проблема розвитку творчих здібностей особистості є однією з центральних у педагогіці оскільки прогрес суспільства це шлях творчого зростання долання стереотипів і вироблення нових нестандартних часто несподіваних рішень оригінальних підходів і шляхів їх втілення.
68195. ПАТОГЕНЕЗ ПОРУШЕННЯ РАНОВОГО ПРОЦЕСУ ЗА УМОВ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 312 KB
  Глибокі й різноспрямовані дослідження СДС привели до розробки й впровадження ряду нових методів хірургічного лікування зокрема реваскуляризуючих операцій використання різноманітних ранових покрить та аплікацій на ранову поверхню стовбурових клітин аутофібробластів й різноманітних факторів росту...
68196. РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 891 KB
  Ринкові трансформації національної економіки, невід’ємною складовою яких є земельна реформа, зумовили серйозні зрушення у формах власності на землю і господарювання на ній. Ринкове середовище вимагає удосконалення процесів регулювання земельних відносин, чим підвищується актуальність обраної теми.
68197. МЕХАНІЗМ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА В УКРАЇНІ 361.5 KB
  Сьогодні у нашій державі оподаткування нерухомості не відіграє значної фіскальної та соціальної ролі в порівнянні із зарубіжними країнами. Для зміцнення матеріальнофінансової бази місцевого самоврядування та нівелювання значної дохідної і майнової нерівності населення особливої...
68198. ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 2.24 MB
  Системне дослідження соціально-економічних процесів що відбуваються на рівні регіону передбачає виявлення галузевої структури учасників господарської діяльності визначення всіх структуроутворюючих підсистем та елементів їх аналіз і оцінка взаємного впливу.
68199. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ОЛІЇ НАСІННЯ ВИНОГРАДУ В ЯКОСТІ РАНОЗАГОЮВАЛЬНОГО ЗАСОБУ 389 KB
  Олія насіння винограду є діючою речовиною рослинного походження що має бути перспективною у складі препаратів для місцевого лікування ран у 2й та 3й фазах ранового процесу. Вищезазначене обумовлює актуальність вивчення фармакологічних властивостей олії насіння винограду з метою обґрунтування її практичного...
68200. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ЗАСОБАМИ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 305 KB
  Інтеграція України до європейського економічного й інформаційного простору, поява нових сфер економічної діяльності тісно інтегрованих із інформаційними технологіями, що постійно оновлюються, зумовлюють необхідність у підвищенні якості економічної освіти та супроводжуються зростанням...
68201. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ 523.5 KB
  Реалізація соціального замовлення суспільства на формування у майбутніх інженерівпедагогів умінь аналізувати прогнозувати та обирати раціональні шляхи й засоби навчання вимагає таких методологічних підходів які б забезпечували оновлення концепцій професійної педагогічної підготовки...
68202. ЗАДАЧІ З РУХОМИМИ МЕЖАМИ ДЛЯ ГІПЕРБОЛІЧНИХ СИСТЕМ КВАЗІЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ 1.29 MB
  Багато математичних моделей природознавства містять задачі з нелокальними нерозділеними або інтегральними крайовими умовами. Крайові задачі з нелокальними умовами для систем гіперболічних рівнянь досліджували...