42711

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ОБРАБОТКИ ДИНАМИЧЕСКИХ МАССИВОВ

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Введите натуральное целое число: ; cin n; cout n ; генерация случайных чисел flot p = new flot [n21]; создание динамического массива вещественных чисел на i элементов srnd timeNULL ; forint k=0; k n21; k { p[k] = flotrnd RND_MXrnd100 rnd50; заполнение массива случайными числами printf = 3. Начало cout введите натурасльное целое число: ; cin n; нет да forint k=0; k n21;...

Русский

2013-10-30

92.5 KB

3 чел.

Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

Владимирский государственный университет

имени А.Г. и Н.Г. Столетовых

(ВлГУ)

Лабораторная работа № 8

по дисциплине:

«Языки программирования»

на тему:

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ОБРАБОТКИ

ДИНАМИЧЕСКИХ МАССИВОВ

выполнил:

ст.гр. ВТс-212

Илларионов В.А.

приняла:

Сущинина А. А.

Владимир 2012г.

  1.  Текст индивидуального задания

Даны натуральные числа n, действительные числа от a1an. Получить: (a1-a2n)(a3-a2n-2)(a5-a2n-4)(a2n-1-a2)

  1.  Схема алгоритма решения задачи.

  1.  
    Спецификации всех разработанных процедур и/или функций.

В данной программе показывается работа выполнения динамического массива путем заполнения случайными числами и выполнения выражения поставленной задачей.

  1.  Текст программы решения задачи на языке высокого уровня С++

#include "stdafx.h"

#include <iostream>

#include <ctime> 

#include <iomanip> 

#include <windows.h>

#include <time.h>

using namespace std;

 

int main()

{ setlocale(LC_ALL, "RUS");

   

 unsigned  n;

 double b = 1;

cout<<"введите натурасльное (целое) число: ";

cin>>n;

cout<<"\n";

 

 // генерация случайных чисел

  float *p = new float [(n*2+1)]; // создание динамического массива вещественных чисел на i элементов

  srand ( time(NULL) );

   for(int k=0; k<(n*2+1); k++)

{

 p[k] = (float)(rand()/RAND_MAX+rand()%100 - rand()%50);//заполнение массива случайными числами

   printf(" = %3.2f\n", p[k]);

}

 cout<<"----------------------"<<"\n"<<"\n";

    for (int k = 0; k <= 2*n-2; k=k+2)

 {

       b = b* (p[k]- p[2*n-k-1]);

       printf(" = %3.2f\n", b);

 }

   

       delete [] p; // высвобождение памяти

   

   system("pause");

   return 0;

  1.  
    Тесты и результаты тестирования

Т.к. по условию задачи нам требуется ввести натуральное число, то при отрицательных значений программа просто навсего работать не будет.

  1.  Выводы по работе

Таким образом, в ходе данной лабораторной работы я научился работать с динамическим массивом.


Начало

cout<<"введите натурасльное (целое) число: ";

cin>>n;

нет

да

for(int k=0; k<(n*2+1); k++)

p[k] = (float)(rand()/RAND_MAX+rand()%100 - rand()%50);

printf(" = %3.2f\n", p[k]);

нет

да

for (int k = 0; k <= 2*n-2; k=k+2)

b = b* (p[k]- p[2*n-k-1]);

printf(" = %3.2f\n", b);

конец


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52158. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СОСТАВЛЕНИЮ ПЛАНА-КОНСПЕКТА УРОКА, ЗАНЯТИЯ 29 KB
  Планконспект урока должен состоять из следующих рубрик: ТЕМА: название темы берется из календарнотематического плана. ЦЕЛЬ урока. ТИП урока: определяется исходя из целей и задач урока.
52159. Алгоритми та програмування 67.5 KB
  Поняття математичної інформаційної моделі. Поняття алгоритму. Учні повинні знати: основні етапи розв'язування задачі з використанням ЕОМ; поняття інформаційної моделі задачі; визначення вхідних даних та результатів поняття алгоритму; поняття виконавця; властивості алгоритмів; способи та форми подання алгоритмів; основні базові структури алгоритмів; сутність методу покрокової деталізації; основні Ідеї та принципи структурного програмування. Поняття про мову програмування.
52160. Алкоголь - ворог № 1 64 KB
  Мета: сформувати уявлення що алкоголізм це хвороба викликати почуття образи до алкогольних напоїв визначити причини та наслідки вживання алкоголю активізувати увагу на статистичних даних щодо вживання алкогольних напоїв навчити використовувати здобуті на виховному заході знання в практичній діяльності виховувати дбайливе ставлення до власного здоровя. Обладнання: фліпчарт листи А1 маркери мультимедійна установка рекламні плакати про вживання алкоголю клей ножиці.Інформаційне повідомлення Наслідки вживання алкоголю.Вплив...
52161. Вплив пивного алкоголізму на формування особливостей поведінки підлітка 39.5 KB
  Мета: розширити й поглибити знання учнів про шкідливий вплив пива, довести,що пивний алкоголізм-це соціальне зло і загроза здоров ю нації, показати,що вживання пива веде до деградації особистості, виховувати негативне ставлення до пива,досягти того,щоб учні усвідомили необхідність вести здоровий спосіб життя.
52162. Видатний український математик Георгій Вороний - одна з найяскравіших індивідуальностей в історії Чернігівщини 60.5 KB
  Познайомитись з життєвим шляхом та науковою спадщиною Георгія Вороного. Сьогодні ми ознайомимося із життєвим шляхом та науковою спадщиною великого математика Георгія Вороного. Вони вивчили матеріали про Георгія Вороного. Розповідь про життя і діяльність Георгія Вороного супроводжується презентацією.
52163. Амбіції та плани 2.61 MB
  So, you’ve understood that our today’s topic is «Jobs and Skills» and, what more, during lesson we are going to find out what skills a person needs to do his (her) job well, what professions are most demanded nowadays, what are the most suitable jobs for teenagers, how ambitious you are.
52164. Зелений агресор – амброзія полинолиста 100 KB
  Цілі: На прикладі амброзії полинолистої показати роль рослин в екосистемах. Тип уроку: практична робота з елементами бесіди Обладнання: гербарій амброзії полинолистої мультимедійна презентація робочий зошит Організаційний момент Мотивація навчальної діяльності Учитель. На мультимедійній дошці зявляється слайд з зображенням амброзії полинолистої Як ви здогадалися це амброзія полинолиста.Розглянути слайд презентації та гербарний екземпляр амброзії полинолистої.
52165. Північна Америка. Загальні відомості, особливості фізико-географічного положення, Історія відкриття та освоєння Північної Америки 46 KB
  Тема уроку: Північна Америка. Обладнання: атласи контурні карти стінні карти Північна Америка Карта півкуль підручник слайди для мультимедійної дошки. Отже ми починаємо вивчати материк Північна Америка. Розповідь вчителя За своєю площею 204 млн км2а з островами 244 млн км2 Північна Америка посідає третє місце серед континентів планети.
52166. ПІВНІЧНА АМЕРИКА 67 KB
  Завдання етапу: Назвіть і покажіть на карті крайні точки материка. За яким планом вивчають материк Розкажіть план характеристики географічного положення материка та поясніть чому опис материка починається з характеристики його географічного положення 4.Опишіть географічне положення материка.Яка площа Північної Америки Порівняйте з іншими материками.