42711

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ОБРАБОТКИ ДИНАМИЧЕСКИХ МАССИВОВ

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Введите натуральное целое число: ; cin n; cout n ; генерация случайных чисел flot p = new flot [n21]; создание динамического массива вещественных чисел на i элементов srnd timeNULL ; forint k=0; k n21; k { p[k] = flotrnd RND_MXrnd100 rnd50; заполнение массива случайными числами printf = 3. Начало cout введите натурасльное целое число: ; cin n; нет да forint k=0; k n21;...

Русский

2013-10-30

92.5 KB

3 чел.

Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

Владимирский государственный университет

имени А.Г. и Н.Г. Столетовых

(ВлГУ)

Лабораторная работа № 8

по дисциплине:

«Языки программирования»

на тему:

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ОБРАБОТКИ

ДИНАМИЧЕСКИХ МАССИВОВ

выполнил:

ст.гр. ВТс-212

Илларионов В.А.

приняла:

Сущинина А. А.

Владимир 2012г.

  1.  Текст индивидуального задания

Даны натуральные числа n, действительные числа от a1an. Получить: (a1-a2n)(a3-a2n-2)(a5-a2n-4)(a2n-1-a2)

  1.  Схема алгоритма решения задачи.

  1.  
    Спецификации всех разработанных процедур и/или функций.

В данной программе показывается работа выполнения динамического массива путем заполнения случайными числами и выполнения выражения поставленной задачей.

  1.  Текст программы решения задачи на языке высокого уровня С++

#include "stdafx.h"

#include <iostream>

#include <ctime> 

#include <iomanip> 

#include <windows.h>

#include <time.h>

using namespace std;

 

int main()

{ setlocale(LC_ALL, "RUS");

   

 unsigned  n;

 double b = 1;

cout<<"введите натурасльное (целое) число: ";

cin>>n;

cout<<"\n";

 

 // генерация случайных чисел

  float *p = new float [(n*2+1)]; // создание динамического массива вещественных чисел на i элементов

  srand ( time(NULL) );

   for(int k=0; k<(n*2+1); k++)

{

 p[k] = (float)(rand()/RAND_MAX+rand()%100 - rand()%50);//заполнение массива случайными числами

   printf(" = %3.2f\n", p[k]);

}

 cout<<"----------------------"<<"\n"<<"\n";

    for (int k = 0; k <= 2*n-2; k=k+2)

 {

       b = b* (p[k]- p[2*n-k-1]);

       printf(" = %3.2f\n", b);

 }

   

       delete [] p; // высвобождение памяти

   

   system("pause");

   return 0;

  1.  
    Тесты и результаты тестирования

Т.к. по условию задачи нам требуется ввести натуральное число, то при отрицательных значений программа просто навсего работать не будет.

  1.  Выводы по работе

Таким образом, в ходе данной лабораторной работы я научился работать с динамическим массивом.


Начало

cout<<"введите натурасльное (целое) число: ";

cin>>n;

нет

да

for(int k=0; k<(n*2+1); k++)

p[k] = (float)(rand()/RAND_MAX+rand()%100 - rand()%50);

printf(" = %3.2f\n", p[k]);

нет

да

for (int k = 0; k <= 2*n-2; k=k+2)

b = b* (p[k]- p[2*n-k-1]);

printf(" = %3.2f\n", b);

конец


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57705. Складання тексту-міркування 91 KB
  Мета: удосконалювати навички та вміння правильно будувати текст-міркування; вчити розкривати абстрактно загальні поняття; розвивати звязне мовлення увагу память мислення уміння логічно й послідовно викладати думки на папері...
57706. Від минулого до сьогодення. Історія створення книги 180 KB
  Мета: ознайомити п’ятикласників з історією виникнення книги та розвитком книгодрукування в Україні; популяризувати книгу носія інформації; виховувати повагу до історії народу його внеску в розвиток української культури.
57707. Книга: подорож у часі 122 KB
  Мета: дидактична: ознайомити учнів з історією створення книги з найдавніших часів; розвивальна: показати учням значення книги в розвитку світового суспільства; розвивати інтелектуальну активність учнів; розвивати культуру мислення уяву...
57708. Культура Галицько – Волинської держави 77.5 KB
  Мета: Ознайомити учнів з досягненнями культури Галицько – Волинської держави; визначити її особливості; з ясувати які держави мали вплив на розвиток Галицько – Волинської держави; працювати над вмінням виділяти головне працювати в групі...
57709. Клас Комахи. Особливості будови та процесів життєдіяльності 157.5 KB
  Розширити та поглибити знання учнів про членистоногих познайомити з різноманітністю комах особливостями їх зовнішньої та внутрішньої будови пристосуванням їх до умов навколишнього середовища.
57710. Урок-турнір з інформатики «Комп’ютерні відмінники» 2.89 MB
  Мета уроку: Перевірити спільний рівень ерудиції; знання учнів з вивчених розділів та тем навчальної програми; вміння та навички учнів отриманих на уроках інформатики...
57711. Устройство компьютера. Урок информатики 67.5 KB
  Цели урока: помочь учащимся усвоить устройство компьютера понятие базовая конфигурация ПК дать основные понятия необходимые для начала работы на компьютере; воспитание информационной культуры учащихся внимательности аккуратности дисциплинированности усидчивости; развитие познавательных интересов навыков работы с мышью и клавиатурой самоконтроля умения конспектировать. Оборудование:компьютер учебник компьютерная презентация. На прошлом уроке мы начинали знакомство с компьютером. Сегодня мы рассмотрим какие устройства...
57712. Прямокутна система координат у просторі. Декартові координати у просторі 1.75 MB
  Мета уроку: ввести поняття прямокутної системи координат у просторі з використанням історичного матеріалу навчати будувати точку за заданими координатами та знаходити координати точок які зображенні у заданій системі координат...
57713. Прямоугольная система координат. Расстояние между точками. Координаты середины отрезка 286 KB
  Актуализация опорных знаний фронтальный опрос сильных учащихся с наводящими вопросами по будущим заданиям Что такое треугольник фигура состоящая из 3х точек не лежащих на одной прямой и 3х отрезков попарно соединяющих эти точки...