42724

Исследование электрических величин двухобмоточного однофазного трансформатора

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Исследование электрических величин двухобмоточного однофазного трансформатора. Цель работы: изучить конструкцию однофазного трансформатора описать принцип его действия замерить величины в различных режимах работы в масштабе построить характеристики и векторные диаграммы. б Коэффициент трансформации трансформатора зависит . в В режиме холостого хода с увеличением напряжения коэффициент мощности трансформатора .

Русский

2013-10-30

119 KB

0 чел.

Лабораторная работа №1.

Исследование электрических величин двухобмоточного однофазного трансформатора.

      

Цель работы: изучить конструкцию однофазного трансформатора, описать принцип его действия, замерить величины в различных режимах работы, в масштабе построить характеристики и векторные диаграммы.

      Ход работы:

  1.  Ответить на контрольные вопросы:

  а) Трансформатором называют… .

  б) Коэффициент трансформации трансформатора зависит… .

  в) В режиме холостого хода, с увеличением напряжения, коэффициент мощности трансформатора… .

  г) В режиме короткого замыкания изменение тока пропорционально напряжению, т.к. …

  

  д) КПД трансформатора зависит от… .

2. Записать паспортные данные трансформатора: тип, S, U1, U2.

3. Рассчитать номинальные токи трансформатора. Iн1, Iн2.

4. Записать паспортные данные измерительных приборов.


Наименование прибора

Тип прибора

Предел измерения

Цена деления

Класс точности

1

2

3

4

5

6

7

8

Таблица №1.

5. Начертить и собрать схему режима холостого хода трансформатора.

6. Произвести замеры тока, мощности, U1, U2, при изменении подводимого U1, до Uн. (5-6 раз).

7. Рассчитать ток холостого хода в %, Рст, cosφ0. Результаты свести в таблицу.

U1, B

U2, B

I0, A

Pо,

k

I0, %

Pcт. Bт

cosφ

Таблица №2.

8. Начертить характеристику холостого хода.

9. Начертить и собрать схему режима короткого замыкания трансформатора.

10. Снять показания приборов, 2-3 раза изменяя подводимое напряжение так, чтобы ток короткого замыкания не превышал Iн.

11. Рассчитать напряжение короткого замыкания в %, потери в меди, cosφ. Rк в Ом, Zк в Ом, Хк в Ом. Результаты свести в таблицу.


U1

 I1,A

 P1,Bт

 Рм,Вт

 к,Ом

 к,Ом

 к,Ом

 cosφ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №3.

12. Начертить характеристику короткого замыкания.

13. Построить упрощенную векторную диаграмму короткого замыкания.

14. Начертить и собрать схему рабочего режима трансформатора.

15. Изменяя нагрузку, произвести 5-6 замеров напряжения, тока, мощности.

16. Рассчитать КПД и cosφ. Результаты свести в таблицу.

U1,B

 U2,B

I1,A 

I2,A 

P1,Bт 

 P2,Bт

Рм,Вт 

Рст.Вт 

 КПД

 cosφ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №4.

17. Построить внешнюю характеристику трансформатора.

18. Сделать вывод. Составить отчет.

Листов

Лит.

Утверд.

Н. Контр.

Провер.

Разраб.

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

16115. Державне управління. Навчальний посібник 1.54 MB
  Навчальний посібник «Державне управління» зорієнтований на освітньо-професійні програми підготовки магістрів державної служби та магістрів за спеціальністю «Адміністративний менеджмент». У посібнику розглядаються основи теорії державного управління, система органів державної влади в Україні, їхні функції та повноваження, напрямки реформування організаційних структур державного управління за Концепцією адміністративної реформи в Україні, основи внутрішньої організації та менеджменту державних органів.
16116. Кримінальне право України. Загальна частина. Навчальний посібник 2.05 MB
  У підручнику висвітлюються основні питання Загальної частини кримінального права України, розкривається зміст (у загальних рисах) кримінального законодавства іноземних держав. Розрахований на студентів, аспірантів (адюнктів) та викладачів вищих юридичних навчальних закладів, а також науковців і практичних працівників
16117. Риторика. Навчальний посібник 1.98 MB
  Розглянуто предмет риторики, основний зміст понять і всіх розділів класичної риторики. Висвітлено надбання цієї науки за всю історію її розвитку, які покладено в основу сучасних наук: неориторики, стилістики, поетики, прагматики, теорії комунікації тощо. Посібник містить також дидактичний матеріал та зразки ораторської майстерності.
16118. Державне управління. Навчальний посібник 3.49 MB
  Посібник подає у формі навчального матеріалу основні теоретичні засади науки державного управління. Викладені у ньому основи адміністративно-управлінської науки - історія та теорія державного управління - розглядаються в контексті сучасних досягнень у цій галузі й базуються на практичній управлінській діяльності.
16119. Сучасні правові системи світу. Навчальний посібник 1.79 MB
  Курси порівняльного правознавства у західних університетах є традиційними вже багато років. В юридичних вузах багатьох країн світу викладається навчальний курс Основні правові системи сучасності. Нині існує нагальна потреба в оновленні системи вищої юридичної освіти в Україні, приведення її у відповідність з потребами нашого часу, загальноєвропейськими вимогами.
16120. нститут адміністративної відповідальності, ароблеми розвитку. Навчальний посібник 864.5 KB
  Монографія присвячена одному Із основних інститутів адміністративного права — Інституту адміністративної відповідальності. Розглядається Історія його розвитку та сучасний стан. Основна увага приділяється найбільш актуальним проблемам адміністративної відповідальності, зокрема відповідальності юридичних осіб. її підставам. принципам і функціям. Для науковців, аспірантів і студентів юридичних навчальних закладів.
16121. Кримінально-процесуальне право 2.55 MB
  У посібнику викладено основні поняття кримінальне-процесуальної науки та проблеми практики застосування норм кримінально-процесуального права органами дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду. Книгу підготовлено з урахуванням багаторічного досвіду читання лекцій з кримінально-процесуального права у вищих юридичних нав¬чальних закладах III та IV рівнів акредитації.
16122. Кримінально-процесуальне право. Навчальний посібник 3.34 MB
  У посібнику викладено основні поняття кримінально-процесуальної науки та проблеми практики застосування норм кримінально-процесуального права органами дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду. Книгу підготовлено з урахуванням багаторічного досвіду читання лекцій з кримінально-процесуального права у вищих юридичних навчальних закладах III та IV рівнів акредитації.
16123. Конституція України. Матеріали до вивчення. Навчальний посібник 1.36 MB
  У посібнику розглянуто основні теоретичні питання конституції, коротку історію українського конституціоналізму, його ідеї та спроби їх реалізації, здійснювані на різних етапах розвитку нашого суспільства. Докладно висвітлено зміст основних положень Конституції незалежної України, роз'яснено відповідну юридичну термінологію