42754

Исследование работы двигателя постоянного тока последовательного возбуждения

Лабораторная работа

Производство и промышленные технологии

Исследование работы двигателя постоянного тока последовательного возбуждения. Цель: Изучить устройство двигателя постоянного тока последовательного возбуждения. а почему не допускается включение двигателя последовательного возбуждения с нагрузкой менее 25 от номинального б что представляет собой рабочие характеристики двигателя последовательного возбуждения в какие способы регулирования частоты применяют для двигателя последовательного возбуждения г чем объясняется свойства двигателя последовательного возбуждения д в чем отличие...

Русский

2013-10-31

59 KB

12 чел.

Лабораторная работа №12.

«Исследование работы двигателя постоянного тока последовательного возбуждения».

Цель: Изучить устройство двигателя постоянного тока последовательного возбуждения.

Ход работы.

  1.  Теоретический материал.

а) почему не допускается включение двигателя последовательного возбуждения с нагрузкой менее 25% от номинального…

б) что представляет собой рабочие характеристики двигателя последовательного возбуждения…

в) какие способы регулирования частоты, применяют для двигателя последовательного возбуждения…

г) чем объясняется свойства двигателя последовательного возбуждения…

д) в чем отличие конструкции двигателя последовательного возбуждения от параллельного…

  1.  Записать паспортные данные двигателя.
  2.  Тип двигателя.

Тип двигателя

U (В)

1(А)

(об/мин)

к.п.д. (%)

Р                       (кВт)

 

 

 

 

 

 

  1.  Записать паспортные данные приборов.


Наименование приборов

Тип приборов

Предел измерения

Цена деления шкалы

Класс точности

Заводской номер

1

2

3

4

  1.  Начертить и разобраться со схемой стенда.

В схеме имеется защита от т. к. з., предохранителя для пуска автомат SA, кнопка SB и кнопка стоп SB1; Пуск производится переменным током с помощью КМ, с помощью его контактов подается ток на мостовую схему выпрямителя VD. Обмотка возбуждения сериесного двигателя соединяется последовательно с обмоткой якоря. Параллельно обмотке возбуждения подключают к обмотке реостата с 5 ступенями. Каждый реостат отключается автоматически SA1, SA2, SA3, SA4, SA5. для замера тока и напряжения изменяют нагрузку двигателя. Момент определяют как производственные силы на него.

6. Изменяя нагрузку произвести 5-6 замеров тока, напряжения и скорости.

Результаты свести в таблицу.

  1.  По полученным данным построить рабочие характеристики двигателя: I; п; КПД; М=f2).

Подводимая мощность Р1 = Uс * Iс

Где I – полный ток двигателя, при последовательном Iя = Iвоз = Iс

Полная мощность Рг = 0,105 – 0,103; момент М = F * L

  1.  Начертить и пояснить схему регулирования скорости двигателя.

  1.  Сделать вывод по работе.

U1   (В)

U2   (В)

I1  (А)

I2  (А)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

истов

Литера

Утв.

Н. контр.

Проверил

 Разработал

Лист

Дата

Подпись

№ Докум

Лист

Изм..

Лист

Дата

Подпись

№ Докум.

Лист

Изм.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65337. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 237.5 KB
  Успіх перетворень залежить насамперед від професіоналізму державних службовців їх ефективної діяльності на всіх рівнях управління практичного впровадження ними інноваційних форм і методів роботи. Вирішення проблеми можливе за умови системного підходу...
65338. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО ЛИТТЯ КОРПУСІВ ФЛАНЦЕВОЇ АРМАТУРИ ВИСОКОГО ТИСКУ 7.98 MB
  Метою роботи було розв’язання важливої народногосподарської задачі що полягає в створенні в Україні ефективного промислового виробництва високоякісних заготовок корпусів фланцевих засувок для видобутку нафти і природного газу з великих глибин методами електрошлакової технології.
65339. Оптимізація керування рухом судна в штормових умовах 556 KB
  Незважаючи на певні досягнення в теорії та практиці управління судном, погодні умови, як і раніше, залишаються одним з найбільш значущих факторів, що безпосередньо впливають на економічну ефективність та безпеку судноплавства.
65340. Формування субмікрокристалічної структури і властивостей металів методами комбінованої пластичної деформації 8.16 MB
  Аналіз стану питання показує, що одним із перспективних напрямків досліджень є вивчення впливу комбінованої пластичної деформації зі зсувом на формування структури і комплексу механічних властивостей металевих матеріалів.
65341. Розрахунок плитних фундаментів на в’язкопружній основі під впливом статичних і динамічних навантажень 440 KB
  Таким чином проблема побудови необхідних для визначення напруженодеформованого стану стінчастих фундаментів аналітичних розв’язків є актуальною і потребує вирішення. Методи дослідження: застосування та розвинення аналітичних методів розрахунку основну роль...
65342. ВПЛИВ ГУМОРАЛЬНИХ ФАКТОРІВ Т-ЛІМФОЦИТІВ НА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛІТИН РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ЗА УМОВ СФЕРОЇДНОГО ТА МОНОШАРОВОГО РОСТУ 208.5 KB
  Розуміння особливостей клітинної взаємодії при пухлинному процесі залишається актуальною медико-біологічною проблемою. З огляду на це, розроблення та впровадження простих та доступних клітинних систем для діагностики та дослідження...
65343. Удосконалення динамічної діагностики структурно-неоднорідних деталей ДТЗ 940.5 KB
  Інтересом до розробки достовірної методики динамічних розрахунків деталей нової техніки об’єднаних в загальний клас структурно– неоднорідних об’єктів в міцністних розрахунках яких необхідно враховувати як природу...
65344. Адміністративно-правові засади формування системи та правового статусу антимонопольних органів в Україні 178 KB
  В останні десятиріччя дедалі більшого значення в Україні набуває захист і підтримка добросовісної економічної конкуренції, яка є головним рушієм розвитку ринку. Ефективність такого захисту залежить, у першу чергу, від діяльності компетентних...
65345. ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ СТРІЛОВИХ САМОХІДНИХ КРАНІВ ЗАСТОСУВАННЯМ ГІДРАВЛІЧНИХ ГАСИТЕЛІВ КОЛИВАНЬ 2.1 MB
  Одним з напрямків вирішення цієї задачі є динамічне гасіння коливань суть якого полягає в приєднанні до силових ланцюгів механізмів допоміжних гасителів коливань з метою зниження коливального стану крана.