42759

Динамический режим средств измерений

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Ход работы: Спецификация используемых СИ: Наименование СИ Диапазон измерений Характеристики СИ классы точности Рабочий диапазон частот Параметры входа выхода Милливольтметр GVT417B 300 мкВ 100В 12 пределов Приведённая погрешность 3 20 Гц 200 кГц RBх=1 МОм СBх=50 пФ Вольтметр универсальный цифровой GDH8135 На постоянном токе 200 мВ 2 В 20 В 200 В 1200 В Пределы макс. 40 Гц 1 кГц RBx ≥ 10 МОм Осцилогр. 5 мВ дел 3 3 0 20 мГц Rвх = 1 МОм Определение динамической погрешности: β = 03 f0 = 04 кГц Кр = 1 мс дел Uut 178 178...

Русский

2013-10-31

88 KB

64 чел.

Лабораторная работа № 6

«Динамический режим средств измерений»

Цель работы: изучение динамического режима средств измерений.

Задание:

  1.  Исследовать динамический режим заданных СИ при ступенчатом изменением входного сигнала.

а) определить динамическую погрешность при заданных параметрах звена 2-го порядка и выбранных амплитуде и частоте прямоугольных импульсов. Построить графики входного и выходного сигнала исследуемого средства.

б) Определить время ty установления выходного сигнала для различных частот f0i собственных колебаний при заданном коэффициенте демпфирования β. Построить график зависимости ty=Fi) при f0=const.

в) Определить  время tу установления выходного сигнала для различных коэффициентов βi демпфирования при заданной частоте f0 собственных колебаний. Построить график зависимости ty=Fi) при f0=const.

2. Исследовать динамический режим СИ при синусоидальном входном воздействии. Определить погрешности в динамическом режиме при указанных параметрах (f0, β) звена 2-го порядка и заданной частоте входного сигнала. Погрешность графики входного сигнала, график динамической погрешности.

Ход работы:

Спецификация используемых СИ:

Наименование СИ

Диапазон измерений

Характеристики СИ, классы точности

Рабочий диапазон частот

Параметры входа (выхода)

Милливольтметр GVT-417B

300 мкВ… 100В
12 пределов

Приведённая погрешность 3%

20 Гц… 200 кГц

RBх=1 МОм

СBх=50 пФ

Вольтметр универсальный цифровой GDH-8135

На постоянном токе

200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В, 1200 В

Пределы макс. абсол. погр.

0,001 Uизм + 1 ед. мл. разр.

RBx ≥ 10 МОм

На переменном токе

200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В

0,005 Uизм + 1 ед. мл. разр.

40 Гц… 1 кГц

RBx ≥ 10 МОм

Осцилогр. универс.  
GOS-620

Коэф. Откл. 5 мВ/дел

3%

3%

0 … 20 мГц

Rвх = 1 МОм


  1.  Определение динамической погрешности:

β = 0,3 f0 = 0,4 кГц  Кр = 1 мс/дел

Uu(t)

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

U(t)

0,95

2,96

2,94

1,81

1,94

1,6

1,98

2,2

ΔU(t)

-0,83

1,18

1,16

0,03

0,16

-0,18

0,2

0,42

β = 0,3 f0 = 0,8 кГц  Кр = 1 мс/дел

Uu(t)

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

U(t)

3,21

1,61

1,73

1,99

1,76

1,87

1,86

1,84

ΔU(t)

1,43

-0,17

-0,05

0,21

-0,02

0,09

0,08

0,06

β = 0,7 f0 = 0,4 кГц  Кр = 1 мс/дел

Uu(t)

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

U(t)

0,38

1,63

2,01

1,97

1,88

1,84

1,85

1,86

ΔU(t)

-1,4

-0,15

0,23

0,19

0,1

0,06

0,07

0,08

β = 0,7 f0 = 0,8 кГц  Кр = 1 мс/дел

Uu(t)

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

U(t)

1,83

1,94

1,84

1,81

1,85

1,85

1,87

1,87

ΔU(t)

0,05

0,16

0,06

0,03

0,07

0,07

0,09

0,09

β = 1,0 f0 = 0,4 кГц  Кр = 1 мс/дел

Uu(t)

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

U(t)

-0,2

0,93

1,5

1,73

1,79

1,84

1,84

1,85

ΔU(t)

-1,98

-0,85

-0,28

-0,05

0,01

0,06

0,06

0,07

β = 1,0 f0 = 0,8 кГц  Кр = 1 мс/дел

Uu(t)

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

U(t)

1,71

1,75

1,84

1,85

1,85

1,85

1,85

1,87

ΔU(t)

-0,07

-0,03

0,06

0,07

0,07

0,07

0,07

0,09


Синусоидальный режим:

  1.  Определение динамической погрешности

β

fо, Гц

Параметр

Контрольные точки

1

2

3

4

5

6

7

8

0,3

0,4

Uвх, В

0,34

0,6

0,78

0,87

0,82

0,68

0,42

0,16

Uвых, В

0,21

0,33

0,74

0,95

0,93

0,88

0,65

0,36

ΔU, В

-0,13

-0,27

-0,04

0,08

0,11

0,2

0,23

0,2

0,8

Uвх, В

0,34

0,61

0,78

0,87

0,82

0,66

0,42

0,16

Uвых, В

0,23

0,61

0,82

0,91

0,92

0,76

0,56

0,27

ΔU, В

-0,11

0

0,04

0,04

0,1

0,1

0,14

0,11

0,7

0,4

Uвх, В

0,34

0,6

0,78

0,87

0,82

0,66

0,44

0,12

Uвых, В

0,03

0,31

0,6

0,82

0,91

0,87

0,75

0,5

ΔU, В

-0,31

-0,29

-0,18

-0,05

0,09

0,21

0,31

0,38

0,8

Uвх, В

0,36

0,60

0,76

0,75

0,83

0,72

0,53

0,3

Uвых, В

0,2

0,5

0,72

0,85

0,91

0,85

0,69

0,47

ΔU, В

-0,16

-0,1

-0,04

0,1

0,08

0,13

0,16

0,17

1,0

0,4

Uвх, В

0,35

0,58

0,76

0,85

0,52

0,79

0,45

0,13

Uвых, В

-0,4

0,16

0,46

0,67

0,78

0,65

0,75

0,56

ΔU, В

-0,75

-0,42

-0,3

-0,18

0,26

-0,14

0,3

0,43

0,8

Uвх, В

0,36

0,58

0,75

0,85

0,84

0,72

0,55

0,29

Uвых, В

0,14

0,4

0,65

0,81

0,89

0,81

0,73

0,51

ΔU, В

-0,22

-0,18

-0,1

-0,04

0,05

0,09

0,18

0,22


Вывод:

  1.  Частота мало влияет на динамическую погрешность, а при увеличении β увеличивается.
  2.  В результате экспериментов выяснилось, что tу, величина, обратно пропорционально частоте. При постоянной частоте при β Є [0; 0,8] убывает, при β>0 возрастает.
  3.  При синусоидальном режиме динамическая погрешность меняется по закону, похожему на синусоидальный. При β=1 макс. погрешность ≈ 1 при β=0,8 макс. погрешность ≈ 1.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15001. Абай шығармаларындағы нәзирагөйлік дәстүрдің зерттелу жайы 71 KB
  УДК 828.215.121.22 АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ НАЗИРАГӨЙЛІК ДӘСТҮРДІҢ ЗЕРТТЕЛУ ЖАЙЫ Зкирова Бағылан 10 бсынып оқушысы Ы.Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған облыстық мамандандырылған қазақ гимназияинтернаты Павлодар қаласы Әлемдік әдебиеттердің ө
15002. Абайдың әдеби ортасы және ақындық мектебі 320.5 KB
  Әр қаламгерді оның әдеби ортасынан жеке-дара алып қарау, тану біржақты болмақ. Ақын, немесе жазушы өз ортасында өсіп, содан сусындап, шыңдалып қана қоймай
15003. Абайша сүйіп, Абайша күйіп жүрміз бе 135 KB
  АБАЙША СҮЙІП АБАЙША КҮЙІП ЖҮРМІЗ БЕ Атады таң батады күн толады ай. Ауысады күнде саба толағай. Бірі барда бірі болмай жоқты аңсап Неге пенде болды сонша қомағай Нәпсі сол ғой ныспы адам болғасын Тәркі өмір талқы тартыс додадай. Ақын ақын болмас еді а
15004. Азаттық жырының ақтаңгері (Дулат Бабатайұлы шығармашылығы) 50.5 KB
  Серікзат Дүйсенғазин Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің доценті филология ғылымдарының кандидаты АЗАТТЫҚ ЖЫРЫНЫҢ АҚТАҢГЕРІ Дулат Бабатайұлы шығармашылығындағы дәстүр мен жаңашылдық хақында Қазақтың ұлттық Ренессансының басы Аб...
15005. Айқап журналындағы оқу-тәрбие мәселелері 43 KB
  Айқап журналындағы оқутәрбие туралы ойларды зерделеу. XX ғасырдың бас кезінде яғни 1911 жылдың қаңтарынан бастап 1915 жылдың қыркүйек айына дейін Тройцкі қаласындағы Энергия баспахансында қазақ тілінде үзбей шығып тұрған Айқап журналы халқымыздың әлеуметтік с...
15006. Айналайын, Атажұртым 450 KB
  Қазақстан ежелгі ел бірақ әлемнің қазіргі картасынан ол таяуда ғана яғни 1991 жылы орын алды. Біздің Отанымыз егеменді тәуелсіз Қазақ мемлекеті. Жүз жиырмадан аса ұлт өкілдері тұратын осынау қасиетті мекенде асқақтаған Алатаулы өлкеде кеңшілігі керемет дархан даста...
15007. Ақиқаттан адасудың азабы 49 KB
  Ақиқаттан адасудың азабы Әнес САРАЙ Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Шыңғыс Айтматовтың: Адам тұлға ретінде трагедиялық қобалжулар арқылы ашылады деп айтқаны бар. Шындығында өмір тану мен адам тану дегеніміз осы екеуінің траг...
15008. Ақыт қажының Жиһаншаһ дастанындағы Шаһзада бейнесі 53.5 KB
  Таңғажайып Рымхан Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің аспиранты АҚЫТ ҚАЖЫНЫҢ ЖИҺАНШАҺ ДАСТАНЫНДАҒЫ ШАҺЗАДА БЕЙНЕСІ Халық ақындарының шығармашылығындағы фольклорлық дәстүр мәселесін сөз еткенде ел аузында сақталып келген аңы...