42759

Динамический режим средств измерений

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Ход работы: Спецификация используемых СИ: Наименование СИ Диапазон измерений Характеристики СИ классы точности Рабочий диапазон частот Параметры входа выхода Милливольтметр GVT417B 300 мкВ 100В 12 пределов Приведённая погрешность 3 20 Гц 200 кГц RBх=1 МОм СBх=50 пФ Вольтметр универсальный цифровой GDH8135 На постоянном токе 200 мВ 2 В 20 В 200 В 1200 В Пределы макс. 40 Гц 1 кГц RBx ≥ 10 МОм Осцилогр. 5 мВ дел 3 3 0 20 мГц Rвх = 1 МОм Определение динамической погрешности: β = 03 f0 = 04 кГц Кр = 1 мс дел Uut 178 178...

Русский

2013-10-31

88 KB

42 чел.

Лабораторная работа № 6

«Динамический режим средств измерений»

Цель работы: изучение динамического режима средств измерений.

Задание:

  1.  Исследовать динамический режим заданных СИ при ступенчатом изменением входного сигнала.

а) определить динамическую погрешность при заданных параметрах звена 2-го порядка и выбранных амплитуде и частоте прямоугольных импульсов. Построить графики входного и выходного сигнала исследуемого средства.

б) Определить время ty установления выходного сигнала для различных частот f0i собственных колебаний при заданном коэффициенте демпфирования β. Построить график зависимости ty=Fi) при f0=const.

в) Определить  время tу установления выходного сигнала для различных коэффициентов βi демпфирования при заданной частоте f0 собственных колебаний. Построить график зависимости ty=Fi) при f0=const.

2. Исследовать динамический режим СИ при синусоидальном входном воздействии. Определить погрешности в динамическом режиме при указанных параметрах (f0, β) звена 2-го порядка и заданной частоте входного сигнала. Погрешность графики входного сигнала, график динамической погрешности.

Ход работы:

Спецификация используемых СИ:

Наименование СИ

Диапазон измерений

Характеристики СИ, классы точности

Рабочий диапазон частот

Параметры входа (выхода)

Милливольтметр GVT-417B

300 мкВ… 100В
12 пределов

Приведённая погрешность 3%

20 Гц… 200 кГц

RBх=1 МОм

СBх=50 пФ

Вольтметр универсальный цифровой GDH-8135

На постоянном токе

200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В, 1200 В

Пределы макс. абсол. погр.

0,001 Uизм + 1 ед. мл. разр.

RBx ≥ 10 МОм

На переменном токе

200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В

0,005 Uизм + 1 ед. мл. разр.

40 Гц… 1 кГц

RBx ≥ 10 МОм

Осцилогр. универс.  
GOS-620

Коэф. Откл. 5 мВ/дел

3%

3%

0 … 20 мГц

Rвх = 1 МОм


  1.  Определение динамической погрешности:

β = 0,3 f0 = 0,4 кГц  Кр = 1 мс/дел

Uu(t)

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

U(t)

0,95

2,96

2,94

1,81

1,94

1,6

1,98

2,2

ΔU(t)

-0,83

1,18

1,16

0,03

0,16

-0,18

0,2

0,42

β = 0,3 f0 = 0,8 кГц  Кр = 1 мс/дел

Uu(t)

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

U(t)

3,21

1,61

1,73

1,99

1,76

1,87

1,86

1,84

ΔU(t)

1,43

-0,17

-0,05

0,21

-0,02

0,09

0,08

0,06

β = 0,7 f0 = 0,4 кГц  Кр = 1 мс/дел

Uu(t)

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

U(t)

0,38

1,63

2,01

1,97

1,88

1,84

1,85

1,86

ΔU(t)

-1,4

-0,15

0,23

0,19

0,1

0,06

0,07

0,08

β = 0,7 f0 = 0,8 кГц  Кр = 1 мс/дел

Uu(t)

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

U(t)

1,83

1,94

1,84

1,81

1,85

1,85

1,87

1,87

ΔU(t)

0,05

0,16

0,06

0,03

0,07

0,07

0,09

0,09

β = 1,0 f0 = 0,4 кГц  Кр = 1 мс/дел

Uu(t)

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

U(t)

-0,2

0,93

1,5

1,73

1,79

1,84

1,84

1,85

ΔU(t)

-1,98

-0,85

-0,28

-0,05

0,01

0,06

0,06

0,07

β = 1,0 f0 = 0,8 кГц  Кр = 1 мс/дел

Uu(t)

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

U(t)

1,71

1,75

1,84

1,85

1,85

1,85

1,85

1,87

ΔU(t)

-0,07

-0,03

0,06

0,07

0,07

0,07

0,07

0,09


Синусоидальный режим:

  1.  Определение динамической погрешности

β

fо, Гц

Параметр

Контрольные точки

1

2

3

4

5

6

7

8

0,3

0,4

Uвх, В

0,34

0,6

0,78

0,87

0,82

0,68

0,42

0,16

Uвых, В

0,21

0,33

0,74

0,95

0,93

0,88

0,65

0,36

ΔU, В

-0,13

-0,27

-0,04

0,08

0,11

0,2

0,23

0,2

0,8

Uвх, В

0,34

0,61

0,78

0,87

0,82

0,66

0,42

0,16

Uвых, В

0,23

0,61

0,82

0,91

0,92

0,76

0,56

0,27

ΔU, В

-0,11

0

0,04

0,04

0,1

0,1

0,14

0,11

0,7

0,4

Uвх, В

0,34

0,6

0,78

0,87

0,82

0,66

0,44

0,12

Uвых, В

0,03

0,31

0,6

0,82

0,91

0,87

0,75

0,5

ΔU, В

-0,31

-0,29

-0,18

-0,05

0,09

0,21

0,31

0,38

0,8

Uвх, В

0,36

0,60

0,76

0,75

0,83

0,72

0,53

0,3

Uвых, В

0,2

0,5

0,72

0,85

0,91

0,85

0,69

0,47

ΔU, В

-0,16

-0,1

-0,04

0,1

0,08

0,13

0,16

0,17

1,0

0,4

Uвх, В

0,35

0,58

0,76

0,85

0,52

0,79

0,45

0,13

Uвых, В

-0,4

0,16

0,46

0,67

0,78

0,65

0,75

0,56

ΔU, В

-0,75

-0,42

-0,3

-0,18

0,26

-0,14

0,3

0,43

0,8

Uвх, В

0,36

0,58

0,75

0,85

0,84

0,72

0,55

0,29

Uвых, В

0,14

0,4

0,65

0,81

0,89

0,81

0,73

0,51

ΔU, В

-0,22

-0,18

-0,1

-0,04

0,05

0,09

0,18

0,22


Вывод:

  1.  Частота мало влияет на динамическую погрешность, а при увеличении β увеличивается.
  2.  В результате экспериментов выяснилось, что tу, величина, обратно пропорционально частоте. При постоянной частоте при β Є [0; 0,8] убывает, при β>0 возрастает.
  3.  При синусоидальном режиме динамическая погрешность меняется по закону, похожему на синусоидальный. При β=1 макс. погрешность ≈ 1 при β=0,8 макс. погрешность ≈ 1.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

78836. Хто він, Т.Г. Шевченко? 940 KB
  Бесіда з учнями: учні висловлюють свої думки з приводу поставленого запитання Слово вчителя: Отже ми поки що тільки припускаємо що у Шевченка могли виникати думки про те як просвітити український люд світлом науки. Шевченка. Однак хто ще з такою силою пристрасті як Шевченко звеличив...
78837. Кобзарем його ми звемо… 124.5 KB
  Благословен той день і час Коли прослалась килимами Земля яку сходив Тарас Малими босими ногами Земля яку скропив Тарас Дрібними росами сльозами 9 березня 1814 р. В хаті Григорія Шевченка блиснув у вікні єдиний на все село вогник і народилася нова кріпацька душа для пана а для України...
78838. Написання твору за репродукцією картини Івана Івановича Шишкіна «Зима» 152 KB
  Формувати навички планування, самоконтролю, самоаналізу. Удосконалювати навички каліграфічного грамотного письма. Допомагати учням розкривати їх здібності, формувати пізнавальну активність, розширювати її за рамками картини, поповнювати словниковий запас. Духовно збагачувати внутрішній світ учнів.
78839. МОЯ РІДНА ШКОЛА 44 KB
  Мета: познайомити дітей зі школою, з правилами поведінки на уроці та в школі; створити атмосферу доброзичливості, викликати зацікавленість до навчальних дисциплін; розвивати комунікативні якості учнів; виховувати дружні взаємовідносини у дитячому колективі.
78840. Шляхами подвигу і слави наших дідів і батьків 41.5 KB
  Мета: вшанувати пам’ять про тих, хто загинув у Великій Вітчизняній війні; ознайомити із життєвим шляхом ветерани війни Сірик Марії Тимофіївни; формувати патріотичні почуття гордості за старше покоління; виховувати в учнів повагу до героїзму, відваги і стійкості співвітчизників.
78841. Ток-шоу «Перехрестя думок»: «За щастя треба боротися!» 56.5 KB
  Мета: поглиблення знань про протидію насильству в родині; формування системного уявлення про механізм захисту прав і свобод; формування навичок діяти згідно з нормами права у конкретних життєвих ситуаціях; розвиток соціальної компетентності учнів...
78842. СИМВОЛИ РІДНОЇ БАТЬКІВЩИНИ 267 KB
  Виходять юнак і дівчина в національному вбранні. Юнак Знову воскресає українська державність. Юнак Тризуб можна зустріти і на цеглинах підмурків Десятинної церкви у Києві і на плитах Успенської церкви у Володимир-Волинському що збудована в другій половині XI століття.
78843. Складання розповіді «Весняна симфонія» на основі власних спостережень учнів і за картинами 238.5 KB
  Про яку пору року говориться Як ви про це дізнались Яку картину до цього вірша б намалювали Чи співпадають ваші міркування із цією картиною Весна Виберіть із вірша слова які б стали назвою для картини. Весна До мого вікна підійшла весна Розтопилася на шибці квітка льодова.
78844. Наука и религия 12.39 KB
  Если попытаться оценить место науки в духовной культуре мы увидим что она нам дает неполные ограниченные познания и не может быть положена в основу духовной жизни человека и общества. Религия это форма познания мира связь человека с Богом. Наука возникла на основе практических потребностей человека. Ответ на него позволит повлиять на решение вопроса о смысле жизни что в свою очередь окажет влияние на нравственность человека и общества в целом.