42781

Розрахунок електричних навантажень силової мережі

Курсовая

Энергетика

Електроенергетичній галузі притаманні специфічні особливості, зумовлені одноманітністю вироблення і споживання енергії, надзвичайно складним технологічним циклом її одержання, необхідністю централізованого диспетчерського оперативно-технологічного керування всім комплексом у цілому, забезпечення надійності і безпеки функціонування обладнання. Все це робить енергетику надзвичайно матеріалоємною, енергоємною галуззю, з великим інвестиційним циклом і, що дуже важливо, — інтелектуально і наукоємною.

Украинкский

2013-10-31

4.67 MB

21 чел.

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Вступ

Рівень розвитку паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) України справляє визначальний вплив на стан її економіки, на розв'язання проблем соціальної сфери і рівень життя людей. Енергетичну незалежність завжди пов'язують з національною безпекою держави.

Електроенергетичній галузі притаманні специфічні особливості, зумовлені   одноманітністю вироблення і споживання енергії, надзвичайно складним технологічним циклом її одержання, необхідністю централізованого диспетчерського оперативно-технологічного керування всім комплексом у цілому, забезпечення надійності і безпеки функціонування обладнання. Все це робить енергетику надзвичайно матеріалоємною, енергоємною галуззю, з великим інвестиційним циклом і, що дуже важливо, — інтелектуально і наукоємною.

Нинішню ситуацію в електроенергетиці можна визначити як критичну. Криза, яку переживає наша економіка, спричинила труднощі і в енергетиці. Найболючіші проблеми — економічні, зокрема проблеми неплатежів, спотворення платіжної системи. У тарифах на оплату енергії та енергоресурсів не передбачені кошти не тільки на розвиток, а й на просте відтворення і навіть утримання енергетичного господарства. Сама структура тарифів не відповідає загальноприйнятій у розвинених країнах.

Великого ступеня досягли моральна застарілість та фізична зношеність обладнання: на кінець минулого століття. 95,2 % енергоблоків ТЕС відпрацювали свій розрахунковий ресурс (100 тис. годин), у тому числі 72,1 % перевищили граничний ресурс (170 тис. годин), а 53,8 % енергоблоків (більше половини!) перебувають

 

в експлуатації понад 200 тис. годин (це перевищує визнану в світовій практиці межу фізичного зношення і морального старіння).

Якщо і надалі не вживати заходів для порятунку нашої енергосистеми, процес її деградації і поступового знищення стрімко розвиватиметься. Розрахунки показують, що вже у 2005 р. дефіцит генеруючих потужностей в енергосистемі України становив 7—10 млн. кВт, у 2010 р. у ній працювали в основному лише АЕС та ГЕС. А починаючи з 2020 р. практично всю електроенергію Україна змушена буде імпортувати, що, безперечно, означатиме повну втрату нашого державного суверенітету .

1.2.Характеристика споживачів електричної енергії та визначення категорії надійності електропостачання.

Згідно ПУЕ всі споживачі електроенергії по надійності і безперервності електропостачання поділяються на три категорії.

    І категорія - електроспоживачі, перерва в електропостачанні яких може привести до небезпеки життя людей або до значних збитків, пов’язаних з пошкодженням обладнання, масовий брак продукції, порушення складного технологічного процесу виробництва. Електроспоживачі 1-ої категорії повинні мати два незалежні  джерела живлення,  перерва в електропостачання допускається лиш на час автоматичного відновлення живлення.

   ІІ категорія - електроспоживачі, перерва в електропостачанні яких може привести до масового недовипуску продукції, простою робочих місць та механізмів, промислового транспорту, порушення нормальної життєдіяльності значної кількості міських та сільських жителів. Для електроспоживачів ІІ категорії перерва в електропостачанні можлива на час для включення резервного електропостачання, для них можлива перерва на час необхідних для включення діями чергового персоналу або оперативною виїзною бригадою, але не більше 24 годин. Допускається електропостачання від одного джерела живлення (одне або два джерела живлення вирішується конкретно в залежності від значення, яке має дане підприємство в народному господарстві країни).

    ІІІ категорія - всі інші споживачі, які не підходять до споживачів І та ІІ категорії (наприклад, електроспоживачі допоміжних цехів, що не визначаються технологічним процесом основного виробництва. Живлення цієї категорії може виконуватись від одного джерела живлення, проте якщо по місцевим умовах можна забезпечити живлення від іншого джерела без затрат, то застосовується резервне живлення і для цієї категорії електроспоживачів.

 

  По режиму  роботи споживачі поділяються на такі, що працюють в наступних режимах:

  1) Довготривалий режим:

В цьому режимі машини працюють довгий час і перевищення температури окремих частин машини не перевищує норми (вентилятори,насоси, компресорні установки).

  2) Короткочасний режим:

В даному режимі машини працюють короткий термін і температура нагрівання не досягає встановленої норми, а період зупинки довгий що температура встигає знизитись  (допоміжні механізми метало ріжучих верстатів).

  3) Повторно-короткочасний режим:

10хв. (двигуни кранів, підйомників, зварювальні апарати, а також нагрівальні автомати і печі які працюють в довготривалому режимі з постійним або мало змінним навантаженням, освітлювальні прилади ).

Проаналізувавши, що споживачами магазину є холодильники, конвектори, вентилятори, освітлення магазину, морозильні камери, які працюють в довготривалому режимі, тому вцілому магазин  відносимо до ІІІ категорії електропостачання.

 

                              

2.  РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

2.1. Розрахунок електричних навантажень силової мережі.

   Утворення кожного підприємства починається з його проектування. Не просте сумування встановлених (номінальних ) потужностей підприємств, а визначення розрахункових значень електричних навантажень є першим і основним етапом проектування. Розрахункова максимальна потужність, що споживається електроспоживачами магазину завжди менша суми номінальних потужностей цих електроспоживачів.

     В магазині присутнє стаціонарне електрообладнання, яке  приєднується до розеток, тому визначаємо навантаження  розеток.

Визначаємо потужність для силової мережі розеток:

де: (Л8. стор.32)

   Рсил. Роз – потужність силової мережі. кВт.

   Рзаг. – загальна потужність магазину. Рзаг = 5кВт.

   Росв. – потужність мережі освітлення. кВт,що розрахована в п.2.2.

Визначаємо потужність :

де: Рзаг=0.1172кВт це потужність  мережі освітлення магазину, визначається, як сума всіх потужностей груп освітлювальної мережі  Рзаг=Ргр4+ Ргр5+ Ргр6+ Ргр7

З цієї формули Рзаг =0.222+0.574+0.156+0.220=0.1172 кВт

На генеральному плані силової мережі вказуються всі розетки мережі магазину,  групи живлення розеток, проводи та кабелі живлення, розподільча шафа та заземлення  зображене на Аркуші А1 та рис. 2.1.1

Рис.2.1.1

ВРП- відно-облікова шафа

ЩО- шафа освітлення

Ек1- електроконвектор

2- розетки

3- розетки закритого типу

Гр1,Гр2,Гр3- мережі живлення розеток

1-Пристрій заземлення

Н1- провід живлення магазину

Н2- провід живлення ЩО

В1-вентилятор

2.2. Розрахунок електричних навантажень освітлювальної мережі.

   В магазині необхідно визначити необхідну кількість світильників та їх сумарну потужність, яку вони будуть споживати з мережі живлення. Для внутрішнього освітлення можна використати світильники з люмінесцентними лампами.

    Основні вихідні дані на проектування:


Приміщення: -  Довжина - а, ширина –
b;

                      -   Коефіцієнти  відображення стелі, стін та підлоги.

Світильники: - Коефіцієнт використання світильника;

                       -  Розрахункова висота

Лампи:            - Тип лампи;

                       - Потужність.

Норми:            - Нормуюча освітленість.

                       

Допоміжні матеріали: - таблиця коефіцієнтів використання, додаток 2;                                

                                     - таблиця коефіцієнтів відображення, додаток 3;

                                     - таблиця рівнів освітлення, додаток 4;

                                     - таблиця рівня світлового потоку, додаток 5.

Наприклад, визначаємо кількість світильників для торгівельного залу (промислового).

Визначаємо площу приміщення:

                                                        S = а ∙ b; де (Л7. стор. 12)

S – площа приміщення.

а – ширина приміщення.

B – довжина приміщення.


З генплану визначаємо розміри та площу приміщення, наприклад, визначаємо площу торгівельного залу (промислового)

 

  Визначаємо індекс приміщення:

; де (Л7. стор. 12)

  φ – індекс приміщення.

  Sплоща приміщення.

  h - висота приміщення.

  a - ширина приміщення.

  вдовжина приміщення.

Визначаємо кількість світильників, необхідних  для освітлення торгівельного залу (промислового)

де:  (Л7. стор. 13)

     Е - нормуюча освітленість горизонтальної площини,  лк,  додаток 4  (Л7)

     S – площа приміщення, м2;

     Кз – коефіцієнт запасу освітленості, додаток 6 (Л7)

     u – коефіцієнт використання освітлювальної установки,  додаток 2 (Л7)

     Фл – світловий потік однієї лампи, додаток 5 (Л7)

      n – число ламп в одному світильнику.

З додатку вибираємо значення норми освітленості. Для торгівельного залу (промислового)  вибираємо значення Е=300 лк. Вибираємо коефіцієнт запасу освітленості, який складає Кз =1. Коефіцієнт використання освітлювальної установки u=57.   

Вибираємо світильники типу PRB/R 4×18 (4х18Вт)

 Світловий потік однієї лампи складає Фл=1150 лм.

Визначаємо кількість світильників.

Кількість світильників складає 2 штук.

Результати всіх інших обчислень зводимо в табл. 2.2.1

Табл.2.2.1

Назва

Приміщення

Площа

S2)

Індекс

приміщення φ

Нормуюча освіт-ленність Е, лк

Коефіцієнт

Використання, u

Коефіцієнт

Запасу , Кз

Тип

Світильника

Розрахунок.

потік Фл

Кількість n

Торгівельна зала (промислова)

24.39

0.2

300

57

1.5

PRB/R 4х18

1150

2

Торгівельна зала (продовольча)

43.3

1.25

300

51

1.5

PRB/R

4х18

1150

5

Кімната для персоналу

6.4

0.6

150

24

1.5

ЛПО11У-18-212

1150

1

Санвузол

2.4

0.3

75

34

1.5

НПБ1801

900

1

Температурний тамбур

3.3

0.4

75

24

1.5

НПБ1801

900

1

Приміщення для підготовки товарів

6.4

0.5

150

24

1.5

ЛПО 11У-36-212

1150

1

Приміщення для котла

4.3

0.4

75

24

1.5

ЛПО11У-18-212

1150

1

Приміщення для зберігання склотари

7.3

0.5

75

24

1.5

ЛПО11У-18-212

1150

1

Для зовнішнього освітлення вибираємо світильник НПБ1801 потужністю 60Вт.

 Потужність реклами становить 100Вт.

 Визначаємо потужність освітлення  торгівельного залу (промислового):

 Потужність одного світильника PRB/R 4×18: Рсв.=4·18=72Вт.

 Отже, потужність торгівельного залу (промислового) буде    складати:

Рсум.св.= 2·72 = 144Вт. (Л7. стор. 14)

  Приєднуємо світильники, які вибрані для освітлення приміщень,  групових мереж електропостачання таким чином в магазині будуть присутні чотири групи освітлювальних мереж  група Гр4, Гр5, Гр6,Гр7. В групу 4 будуть входити  світильників, що встановлені у приміщення залу (промислового),  1 світильник освітлення санвузла та 1світильник освітлення кімнати персоналу, тому  розрахункова потужність цієї групи світильників буде складати:

Рсум. св.гр.4 = 4∙0.18·2+0.18+0.60= 0.222 кВт

 

В групу 5 будуть входити 5 світильники, що встановлені в торгівельному залі (продовольчому), та 1 світильник в  приміщення для підготовки товарів тому розрахункова потужність цієї групи світильників буде складати:

Рсум.св.гр.5 = 4·0.18·5+0.18+0.60+0.100+0.36 =0.574 кВт.

  

В групі 6 будуть входити світильники, що встановленні в приміщенні для котла, приміщення для зберігання склотари та зовнішнє освітлення, тому розрахункова потужність цієї групи світильників буде складати:

                          Рсум.св.гр.6=0.18+0.18+0.60+0.60=0.156кВт

І в групу 7 будуть входити світильники температурного тамбуру та зовнішнє освітлення, розрахункова потужність даної групи буде складати:                         

Рсум.св.гр.7=0.60+0.60+0.100=0.220кВт

   Визначаємо струми в групових лініях освітлення:       

   

І гр.= Р сум.св.гр ./ U ном.ф ∙ сos φо; де: (Л7. стор. 14)

Р сум.св.гр . – сумарна потужність світильників у групі, кВт.

U ном.ф - напруга живлення кВ

сos φ – для люмінесцентних світильників сos φ = 0.95

         

Ігр. 4 = 0,222 / 0,22∙0,95 =1.06  А;

Аналогічним методом обраховуємо всі інші струми груп.

   

Дані розрахунку обчислень освітлення приміщень зводимо в табл. 2.2.1.

 

Табл.2.2.1

Групові

мережі

Тип
світильників

Сумарна потужність,

кВт

Напруга мережі,

кВ

cos φо

Струм навантаження

Ігр., А

Група 4

1ЛПО11У-18-212 1х18, 1НПБ1801

2PRB/R 4×18

0,222

0,22

0,95

1.06

Група 5

1ЛПО 11У-36-212

5PRB/R 4×18

0.574

0,22

0,95

2.7

Група 6

2ЛПО11У-18-212 1×18

2НПБ1801

0.156

0.22

0.95

0.7

Група 7

2НПБ1801

Реклама Р/0.1

0.220

0.22

0.95

1.05


   План електропостачання освітлювальної мережі приміщень магазину виконана  на Аркуші А1
та  рис.2.2.1.

                                                                                            рис.2.2.1.

ВРП- відно-облікова шафа

ЩО- шафа освітлення

Гр4,Гр5,Гр6,Гр7- мережі живлення світильників

1-Пристрій заземлення

Н1- провід живлення магазину

   Н2- провід живлення ЩО

   4- PRB/R 4×18

   5- НПБ1801

   6- ЛПО11У-18-212

   7- ЛПО 11У-36-212

8- Вимикач двохполюсний на два ланцюги

9- Вимикач однополюсний на два ланцюги

    Р/0,1- реклама

                                                                                         

                           2.3. План зовнішнього електропостачання.

       План зовнішнього електропостачання зображено на рис. 2.3.1

                                                                        

 

                                                                            рис. 2.3.1

2.4. Компенсація реактивної потужності.

      При підключенні до електричної мережі активно-індуктивного навантаження струм навантаження буде відставати від напруги на кут зсуву φ. Косинус цього кута (соs φ) називається коефіцієнтом потужності. Електроспоживачі з таким навантаженням споживають, як активну - Р, так і реактивну потужність – Q.

Реактивна потужність визначається:

Q = Р ∙ tg φ;

 Активна енергія, що споживається електроприймачем, перетворюється в інші види енергії: механічну, теплову, енергію стиснутого повітря, газів і тому подібне. Певний процент активної енергії витрачається на втрати. Реактивна потужність Q не зв’язана з корисною роботою електроспоживачів і витрачається на утворення електромагнітних полів в електродвигунах, трансформаторах, лініях. Проходження в електричних мережах реактивних струмів викликають додаткові втрати активної потужності в лініях, трансформаторах, генераторах електростанцій, проте додаткові втрати напруги потребують збільшення номінальної потужності та числа трансформаторів та знижують пропускну здатність всієї енергосистеми.

    В магазині відсутні споживачі для яких треба здійснювати компенсацію реактивної потужності, а тому здійснювати розрахунок компенсую чого пристрою не потрібно.

                 

2.5. Однолінійна принципова схема електропостачання.

    Складається однолінійна схема електропостачання магазину, на якій вказуються всі  шафи та їх тип, лінії електропостачання електроспожива-чів, їх довжина і назва, апарати захисту, їх тип, номінальний струм теплового розчіплювала, апарат обліку електроенергії, апарат захисту від атмосферної перенапруги,  потужність електроприймачів та розподільчих шаф,  номінальні струми електронавантажень споживачів та шаф.

Однолінійна принципова схема електропостачання магазину виконана на Аркуші А1.та рис. 2.5.1. 

рис. 2.5.1. 
2.6.
 Вибір кабельно-провідникової продукції та захисних апаратів

Відомо, що провідники електричної мережі при проходженні по них струму згідно закону Джоуля-Ленца нагріваються.  Надто висока температура нагрівання провідника може привести до передчасного зносу ізоляції, погіршенню контактних з’єднань і пожежної небезпеки. А тому встановлюються межі допустимих значень температур нагрівання провідників в залежності від марки та матеріалу ізоляції провідника в різних режимах. В довідниковій літературі приводяться значення допустимих температур нагрівання провідників, згідно з якими встановлюються значення допустимих струмів нагрівання Ідоп.

   Для мережі розеток згідно ПУЕ вибираємо  провід з мідними жилами з діаметром жили 2.5мм2, типу ПВС-3 х 2.5мм2. Для освітлювальної мережі згідно ПУЕ вибираємо 3-х жильний провід з мідними жилами з перерізом 1.5мм2, типу ПВС-3х1.5мм2.

            

Для мережі освітлення номінальний струм визначається:наприклад для групи Гр1

                                           (Л7.стор.8)

                                         

Вибираємо автоматичний вимикач серії СВ1-63/1 з Іном.=63А, Іт.р.=10А

Іт.р = 10А ≥ 1,15∙1,05 = 1,2А;

З додатку 13 вибираємо кабель живлення: з двох умов:

1). Ід. ≥ Іном.;        

        2). Ід. ≥ Кзах ∙Іт.р;

Перевіряємо умови:

1). 10А ≥ 1,2 А;  

2). 10А ≥ 1∙ 1,2А.

Результати всіх інших обчислень зводимо в табл.2.6.2.

Табл.2. 6.2.

Назва

електро-

споживача

Р,
кВт

Іном.,
А

І пуск.,
А

Тип захисно-

го

апарату2

Іт.р.

А

Імитспр,

А

Тип проводу

або ка-белю та переріз

Ід.,
А

1

Гр.1

0.220

1,05

-

RCBO-02

2-25/30

25

250

 ПВС-3х2.5мм2

38

2

Гр.2

0.760

3,6

-

RCBO-02

2-25/30

25

250

ПВС-3х2.5мм2

38

3

Гр.3

0.150

0.7

-

RCBO-01

2-16/30

25

250

ПВС-3х2.5мм2

38

4

Гр.4

0.222

1,06

-

СВ1-63/1

63/10     

10

100

ПВС-3х1.5мм2

27

5

Гр.5

0.574

2,7

-

СВ1-63/1

63/10      

10

100

ПВС-3х1.5мм2

27

6

Гр.6

0.156

0,7

-

СВ1-63/1

63/10

10

100

ПВС-3х1.5мм2

27

7

Гр.7

0.178

0,8

-

СВ1-63/1

63/10

10

100

ПВС-3х1.5мм2

27

Провід живлення магазину

5

8

-

СВ1-63/3 63/32

32

AsхSn-4х25мм2

112


        
2.7. Розрахунок струмів однофазного короткого замикання.

В мережах до 1кВ з глухо заземленою нейтраллю повинно бути виконано занулення - металевий зв'язок захищаємих частин електроустановки з джерелом живлення. При пошкодженні ізоляції в установці з глухо заземленою нейтраллю виникає струм однофазного короткого замикання:

                                                    (Л7. стор.27)

де:  Uф – фазна напруга мережі;

    – повний опір петлі фаза - нульовий провідник;

    Zт - повний опір трансформатора при замиканні на корпус.

 

  Визначаємо опір петлі фаза-нуль, для найдальшої точки мережі. Найдальшою точкою буде найдальша розетка торгівельного залу (продовольчого), що заживлена проводом ПВС-3х2.5мм2 довжиною 30м, і захищається автоматичним вимикачем RCBO-0.2 з Іт.р.=25А.

Визначаємо опір петлі фаза-нуль.

Zn = Zоп∙L; (Л7. стор. 27.)

де: Zоп – повний питомий опір кабелю (з додатку 20) Zоп=17.38Ом/км

     L – довжина кабельної лінії.

Zn = 17.38∙0,030 = 0,524Ом;

Zт = 0.104;

Ік = 220/0.524 = 419.8А;

Перевіряємо умову надійного спрацювання автоматичного вимикача відгалудження до мережі розеток:

Ік.з. ≥ 3∙Іт.р.;

419.8≥ 3∙25 = 75А.

Умова виконується.


2.8. Розрахунок заземлюючого пристрою.

     Захисним зануленням в електроустановках до 1000В називається навмисне з’єднання частин електроустановки, що нормально не знаходяться під напругою, з глухо заземленою нейтраллю генератора або трансформатора в мережах трифазного струму або з глухо заземленою середньою точкою джерела в мережах постійного струму.

     При пошкодженні ізоляції (замиканні фази на корпус) утворюється однофазне коротке замикання. Струм короткого замикання, що протікає по петлі фаза-нуль, повинен  привести до миттєвого відключення пошкодженої ділянки. Задача занулення полягає в утворенні найменшого опору на шляху проходження струму однофазного короткого замикання та створенню надійного відключення автоматичних вимикачів або запобіжників або пускачів.

    Заземлюючий пристрій складається із заземлювачів та заземлювальних провідників. В якості заземлювачів використовують в першу чергу природні заземлювачі: прокладені в землі стальні водопровідні труби, труби артезіанських скважин, стальна броня і свинцеві оболонки силових кабелів, що прокладені в землі, металеві конструкції будівель та споруд, що мають надійний контакт в землі, різного роду трубопроводи, що прокладені в землі. Забороняється використовувати в якості  природних заземлювачів  трубопроводи горючих рідин, газів, алюмінієві  провідники та кабелі, що прокладені в блоках, тунелях, каналах.

     Опір розтікання струму з цих заземлювачів визначається шляхом замірів.

    Якщо опір природних заземлювачів недостатній, то застосовують штучні заземлювачі.

     Штучні заземлювачі можуть бути з чорної сталі без покриття або з покриттям, нержавіючої сталі  і міді. Матеріал, який використовується для заземлювачів і заземлювальних провідників, повинен бути електро-хімічно сумісним з матеріалом з’єднувальних та контактних елементів.

Приймаємо,  в місці спорудження пристрою заземлення чорнозем, виміряний питомий опір в вересні місяці  був виміряний 0,64∙104 Ом∙см; Розрахунковий питомий опір:

ρ = ρвим. ∙ ψ2; (Л7. стор. 36)

З таблиці 2.8.2 приймаємо ρ2 = 1,32;

ρ = 0,64∙104 ∙1,32 = 0.84∙104 Ом∙см;

      В якості заземлювачів приймаємо пруткові заземлювачі діаметер 16мм згідно таблиці 2.8.1. Визначаємо опір одного заземлювача:

Rо.пр. = 0,00227∙ρ;

Rо.пр. = 0,00227∙0.84∙104 = 19.06 Ом;

      Приймаємо розміщення заземлювачів в ряд з відстанню між ними 2,5 м і довжиною заземлювача 2,5 м, тобто а/l = 1, тоді з додатку 24 η = 0,68;

Визначаємо кількість заземлювачів, приймаючи, що опір заземлення має бути  4 Ом, так як  мережа живлення 380В:

n = 19.06 / 0,68 ∙4 = 7 шт.

Перевірка:

 R= Rо.пр/ η=19.06/7·0.68=4.01Ом  Rз=4Ом тому кількість заземлювачів не достатньо і збільшуєм кількість  заземлювачів до n=8шт.


2.9. Схема обліку електроенергії.

   

   Розрахунковим обліком електроенергії називається облік виробленої, а також відпущеної споживачам електроенергії для грошового розрахунку за неї. Лічильники, що встановлені для розрахункового обліку, називаються розрахунковими лічильниками. Технічним (контрольним) обліком електроенергії називається облік для контролю витраченої електроенергії всередині електростанції, підстанції, підприємств, в будівлях, квартирах, тощо. Лічильники, що встановлені для технічного обліку, називаються лічильниками технічного обліку.

   Лічильники для розрахунку електрозабезпечувальної організації зі споживачами електроенергії рекомендується встановлювати на межі поділу мережі (за балансовою приналежністю) електрозабезпечувальної організації та споживача. Для підприємств, що розраховуються з електрозабезпечувальною організацією за максимумом заявленої потужності, слід передбачити встановлення лічильника з показчиком максимуму навантаження за наявності одного пункту обліку, за наявності двох або більше пунктів обліку – застосування автоматизованої системи обліку електроенергії. Лічильник електроенергії слід встановлювати на межі поділу основного споживача і стороннього  споживача (субабонента), якщо від лінії або трансформаторів споживачів живиться  ще сторонній споживач, що перебуває на самостійному балансі. Для споживачів кожної тарифікаційної групи слід установити окремі розрахункові лічильники.

  Для  вибору лічильника визначаємо струм магазину із принципової однолінійної схеми:

де: (Л7. стор. 35)

     Рном - номінальна активна потужність електроспоживача;

     Uном - номінальна лінійна напруга мережі;

     сos φ– номінальний коефіцієнт потужності навантаження;

З додатків 26, 27, 28 вибираємо лічильник трифазний для обліку активної енергії типу НІК 2303 АП1. Вмикання пряме, номінальна робоча напруга 3х220/380В,номінальний струм 5-100А.

Схема обліку електроенергії магазину зображена на малюнку 2.9.1

 

                                                                                                                                                             

                                            

                                                    

                                        Малюнок 2.9.1.

                                              2.10. Література

1. Гольстрем В.А., Иваненко А.С. "Справочник  энергетика промышленных   

   предприятий" Издательство "Техника" Киев, 1979г.

2. Коновалова Л.Л.,  Л.Д.Рожкова "Электроснабжение промышленных предприятий и установок" Издательство "Энергоатомиздат", 1989г.

3. Коннов А.А. "Электрооборудование жилых зданий", Издательский дом   

  "Додэка-ХХІ ", 2005г.

4. Конюхова Е.А. "Электроснабжение обьектов", Издательство "Академия",  

   2001г.

5. Князевский Б.А., Липкин Б.Ю., "Электроснабжение промышленных предприятий" Издательство "Высшая школа", 1979г.

6. Липкин Б.Ю. "Электроснабжение промышленных предприятий  и установок"  Издательство  "Высшая школа", 1990г.

7. Методичні рекомендації до курсового проектування з предмету «Електропостачання промислових підприємств і цивільних будівель ” за спеціальністю 5.090609 „Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цвільних споруд ” для студентів ІІІ курсу денного і ІV курсу заочного відділень  

та  для дипломного проектування для студентів ІV курсу денного і V курсу   

заочного відділень.

8. Пожежна безпека .Нормативні  акти, протипожежні вимоги в галузі проект-

   тування та будівництва». Пожежінформтехніка, 2001р.

       9. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних устано-

    вок, Укрархбудінформ, Київ, 2001р.

10. Правила улаштування електроустановок, видавництво "Індустрія", 2006р.

11. Рожкова Л.Д., Козулин В.С.,  Электроборудование станций и подстанций,  

     Издательство "Энергоатомиздат", 1987г.

12. "Справочник снабженца. Электроустановочное оборудование, светильники,

     лампы. " Издательство "Торговый дом металлов", 2006г.

13. "Справочник снабженца. Кабели, провода, шнуры, заводы-изготовители",

     Издательство "Торговый дом металлов", 2005г.

14. Федоров А.А., Каменева В.В., "Основы  электроснабжения промышленных

     предприятий", Издательство "Энергоатомиздат", 1984г.

15. Шаповалов И.Ф. "Справочник по расчету электрических сетей" Издательство "Будівельник", Киев,1974г.

                                                 

                                             

                                           2.11. Зміст.

1.Загальна частина.

1.Вступ                                                                                                                                                                       стор.1.

1.2.Характеристика споживачів електроенергії та визначення категорії

Надійності електропостачання                                                                                        стор.3.

2.Розрахункова частина.

2.1.Розрахунок електричних навантажень силової мережі                                            стор.5.

2.2.Розрахунок електричних навантажень освітлювальної мережі                            стор.7.

2.3.План зовнішнього електропостачання                                                                     стор.14.

2.4.Компенсація реактивної потужності                                                                        стор.15.

2.5.Однолінійна принципова схема електропостачання                                              стор.16.

2.6.Вибір кабельно-провідникової продукції та захисних апаратів                                       стор17.

2.7.Розрахунок струмів однофазного короткого замикання                                        стор.19.

2.8.Розрахунок заземлюючого пристрою                                                                      стор.20.

2.9.Схема обліку електроенергії                                                                                                                                                                                    стор22.

2.10.Література                                                                                                                 стор24.

2.11.Зміст                                                                                                                           стор25.

3. Графічна частина.

1. Генеральний план силової мережі.

2. Генеральний план освітлювальної мережі.

3. Однолінійна принципова схема електропостачання.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

71278. Обработка сталей и чугунов резанием 169 KB
  Пластичные сплавы обрабатываются труднее чем менее пластичные сплавы обладающие большей теплопроводностью и теплоемкостью легче так как температура резания при обработке этих сплавов ниже. Алюминиевые сплавы.
71279. Понятие о темпераменте. Физиологические основы темперамента 167.02 KB
  Темперамент выступает в качестве общей основы многих личностных характеристик человека и прежде всего характера. Физиологические основы характера В психологии понятие характер греч. Понятие характера весьма различается в теоретических построениях отдельных авторов.
71280. Воля. Общая характеристика волевых действий 85 KB
  Воля — это сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности, выраженное в умении преодолевать внутренние и внешние трудности при совершении целенаправленных действий и поступков. Главная функция воли заключается в сознательной регуляции активности в затрудненных условиях жизнедеятельности.
71281. ПСИХОЛОГИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 193.42 KB
  По своей направленности на объект различают следующие формы внимания: сенсорное направлено на восприятие интеллектуальное направлено на мышление работу памяти и моторное направлено на движение. Ощущения и восприятия без включения памяти в акт познания переживались бы человеком как впервые...
71282. Общее представление о психологии как науке 50.5 KB
  Наличием души пытались объяснить все непонятные явления в жизни человека. Основным методом изучения считалось наблюдение человека за самим собой и описание фактов. Задача психологии ставить эксперименты и наблюдать за тем что можно непосредственно увидеть а именно поведением...
71284. Професійна діяльність учителя початкових класів і педагогічна технологія 35.98 KB
  Аналіз вітчизняних і світових досліджень з технологізації початкового навчання. Розвивальне навчання. Тому пріоритетне завдання навчання в початковій школі у світлі реалізації Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті нових концепцій виховання і навчання...
71285. РЕГИСТРЫ 174 KB
  В зависимости от способа записи информации кода числа различают параллельные последовательные и параллельно последовательные регистры. Их функция сводится только к приему хранению и передаче информации двоичного числа. Параллельный Nразрядный регистр состоит из N триггеров...
71286. Триггеры как элементы памяти и двоичной информации 180.5 KB
  Указанное свойство триггера обусловлено тем что факторами воздействующими на его состояния являются не только внешние управляющие сигналы но и сигналы самого триггера сигналы обратной связи. Их отличают функциональный признак определяющий поведение триггера при воздействии...