42816

Розробка серії графічних елементів портфоліо, відео композиції, художньої графіки

Дипломная

Косметология, дизайн и стилистика

Дипломна робота присвячена розробці дизайн проекту на основі розробки сайту, відео презентації, єлектроного та друкованого портфоліо за допомогою теоретичних знань та практичних навичок, які були набуті на протязі навчання з використанням комп’ютерної графіки та сучасних новітніх матеріалів.

Украинкский

2013-10-25

460.5 KB

19 чел.

ВСТУП

Дипломна робота присвячена розробці дизайн проекту на основі  розробки сайту, відео презентації, єлектроного та друкованого портфоліо за допомогою теоретичних знань та практичних навичок, які були набуті на протязі навчання з використанням комп’ютерної графіки  та сучасних  новітніх матеріалів.

Тема дипломної роботи є комплексна розробка власного портфоліо.

Актуальність теми - з розвитком IT технологій в світі, зростає попит на дизайн та кожен рік росте конкуренція. В даний момент  у дизайн потребує майже всі направлення, але щоб виділитись серед інших дизайнерів потрібно показати свій рівень знання графіки. Люди найчастіше звертають увагу на портфоліо коли оберають людину яка буде робити заказ. Споживачі  високого достатку зусереджено обирають людину для роботи, молоді керівники вважають, що молоді спеціалисти можуть внести свій внесок у розвиток сучасного дизайну.

Мета дипломного проекту – вивчення основних принципів та методики розробки графічного портфоліо з використанням останіх технологій у дизайні та звернути увагу можливо більшого числа людей. Придбати необхідний досвід та умінь для подальшої роботі в доному напрямку.

Завдання дипломного проекту - опрацювати матеріал за даною тематикою, зробити аналіз аналогів для визначення власної концепції графічного ряду відео презентації, сайту, графічного та електронного портфолио. Виділитися з поміж інших конкурентів  своїм дизайном, ідейним змістом, технологією виконання, цоб визивати довіру у замовника та бажання користуватися моїми послугами дизайну.

Об’єктом дипломного проекту є розробка серії графічних елементів портфоліо, відео композиції, художньої графіки.

Предметом дипломного проекту проектування іміджевого стилю власного портфоліо, його основних графічних констант та сучасного сайту з відео презентацією графічного дизайну.

Новизна дипломного проекту – використовуються  сучасні технології у розробці веб-дизайну та відео презентація з рядом графічних елементів, які є прототипом графічного портфоліо. Новизна проявляється створенням нового дизайну, дослідженням різних методів впливу на емоції, увагу та свідомість цільової аудиторії. Використання декількох елементів дизайну в різних видах графіки.

Структура дипломної роботи - робота складається з вступу, трьох розділів, висновку, списку використаної літератури, додатків.

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми дипломної роботи, визначаються мета і задачі дослідження, формується практична значимість рекомендацій і пропозицій, відбивається ступінь вивченості проблеми,.

В першому розділі «Ретроспектива» йде мова про виникнення веб-дизайну, портфоліо та роль графічного дизайну у суспільстві. Приводиться суть сучасного сайту, аналізуються важливість онлайн структури в інтеренеті та сприйняття дизайну.

В другому розділі «Основна частина» на прикладі діючих підприємств розглянуто та проаналізовано студію веб-дизайну «Круглий квадрат». Також розкривається зміст «Обґрунтування концепції розробки», де вказується всі константи, які стосуються дипломного проекту.

Третій розділ «Технологічна частина» йде мова про вибір графічної сцени для відео презентації та про сучасну мову програмування коду даного дипломного проекту.

Четвертий розділ « Економічна частина» розглядається розрахунок вартості оригіналів дипломного проекту.

У висновку сформульовані основні висновки і пропозиції за результатами дипломного дослідження.

«Список використаних джерел» описуються джерела  якими користувалися в розробці даного проекту.

«Додатки» використані картинки для аналізу аналогів по даній тематиці.


РОЗДІЛ 1

РЕТРОСПЕКТИВА

 1.  Історія веб-дизайну за перші два десятиліття його існування від самого початку до наших днів

Першим веб дизайнером був Tim Berners-Lee, який винайшов Всесвітню Павутину (World Wide Web) і розмістив онлайн перший веб сайт в серпні 1991.

Він вперше поєднав Інтернет комунікації (які кілька десятиліть включали в себе e-mail і Usenet) з гіпертекстом (який теж уже використовувався кілька десятиліть, але обмежувався використанням для перегляду інформації, що зберігається на окремому комп'ютері, наприклад для дизайну інтерактивних CD-ROM).

Спочатку веб дизайн полягав у використанні простого мови розмітки, званого HTML, який включав в себе деякі опції форматування і можливість пов'язувати сторінки між собою використовуючи гіперпосилання.

Саме ця особливість виділяла WWW серед інших засобів комунікації, і саме вона відрізняла веб-дизайн від інших видів дизайну.

Внаслідок цієї унікальної особливості Всесвітньої Павутини і унікального поведінки її користувачів, яким вона сприяла, веб-дизайн став абсолютно несхожим на всі інші види дизайну, що існували раніше.

У міру того, як прогресувала Всесвітня Павутина і веб-дизайн, мову розмітки HTML ставав більш складним і гнучким.

Такий інструмент, як таблиці, які могли використовуватися для відображення табулярної інформації, був незабаром використаний для управління розташуванням елементів.

З введенням Каскадних стильових таблиць (CSS) управління розташуванням елементів на сторінці вважається все більш застаріваючим.

Технології інтеграції з базами даних відомі, як серверне програмування (CGI, PHP, ASP.NET, ASP, JSP, ColdFusion) і стандарти дизайну, такі, як CSS, змінили і вдосконалили той шлях, яким іде розвиток Всесвітньої Павутини.

Поява Macromedia Flash на сцені, де всі вже були готові до інтерактивності, ще більше змінило обличчя Всесвітньої Павутини, пропонуючи більше нових функцій дизайнерам і творцям медіа та даючи нові інтерактивні можливості користувачам.

Flash набагато більш вимоглива технологія, що вимагає установки відповідного плагіна і не підтримує інтеграцію з більшістю функцій користувальницького інтерфейсу веб броузерів, таких, як кнопка повернення "Назад".

Щоб підвести підсумки перших 20 років існування веб-дизайну проект «KISSmetrics» зібрав інформацію з різних джерел і оформив у вигляді інфографіки. Весь період поділений на вісім ключових етапів згідно тимчасовим інтервалам і технологічним проривом. З моменту створення Тімом Бернерс-Лі першого сайту в 1991 році час пролетів досить швидко. Але, не дивлячись на це, веб-дизайн встиг пройти досить насичене подіями розвиток.
Потрібно відзначити, що поняття веб-дизайн авторами трактується не тільки,як оформлення веб-сайтів, але і проектування сайту в цілому. Іноді автори не обмежуються темою веб-сайтів і згадують особливості розвитку інтернету в глобальному масштабі. Формат і подача інформації, обрані авторами, зробили інфографіку досить громіздкою. Так що вийшла картинка по висоті майже 10000 пікселів [рис1]. Але все одно згадані ними події часто зачіпають спогади про веб-дизайн тих років. Пропонуємо переклад і адаптацію інфографіки нашим проектом.

Основні фактори, що впливають на еволюцію веб-дизайну

Таб.1 Основні фактори веб-дизайну

Фактор

До чого призводить

Роздільна здатність моніторів

Щорічне збільшення середнього дозволу моніторів - один з основних факторів, що впливають на необхідність редизайну сайту. Необхідно періодично змінювати компоновку сторінок сайту.

Швидкість підключення до інтернету

Збільшення розміру веб-сторінок в Кб. Сторінки стають все більш інформативно насиченими. Придумати і грамотно оформити більш інформаційну веб-сторінку складніше, ніж веб-сторінку з малою інформативністю.

Інтернет браузери

Удосконалення браузерів надає великі можливості для творчості веб-дизайнерам.

Кількість веб-сайтів

Посилення конкуренції. Обігнати сайти конкурентів мало інформаційним сайтом стає все складніше.

Рівень володіння Інтернет відвідувачами сайтів

Підвищення загального рівня Інтернет грамотності призводить до необхідності вдосконалення сайтів. Відвідувачі сайтів стають більш вимогливими.

Алгоритм пошукових систем

Удосконалення алгоритму роботи пошукових систем вимагає підвищення як якості контенту сайту, так і якості сайту в цілому.

Програмне забезпечення

Удосконалення програмного забезпечення надає веб-дизайнер нові можливості веб-дизайнерам для реалізації своїх творчих задумів.

Зміна середнього віку користувачів Інтернету

Дорослішають не тільки веб-дизайнера, але і користувачі Інтернету. Смак і відчуття кольору з роками змінюються.

Кількість кольорів на екранах моніторів

Підвищення якості моніторів і числа кольорів призводить до необхідності застосовувати фотографії та малюнки більш високої якості і нових, більш досконалих форматів.

Перспективи розвитку технологій

Збільшення розміру моніторів - одна з найважливіших причин необхідності проведення ре дизайну (реконструкції) сайтів. Технічно неможливо створити веб-дизайн сайту, однаково адаптованого для перегляду на всіх існуючих моніторах.

Не рідше, ніж раз на півтора-два роки буде потрібно проводити реконструкцію (редизайн) сайту, адаптуючи дизайн під дедалі більші дозволу екранів настільних комп'ютерів і Інтернет-телевізорів (Інтернет-телебачення).

Одне з перспективних напрямків розвитку моніторів – тривимірні монітори. Людські очі розрізняють ступінь віддаленості від нього того чи іншого предмета.

В оптиці існує поняття "радіус стереоскопічного бачення". Для людського ока, в середньому, він становить 1300-1350 метрів. Точки простору, що знаходяться на більшій відстані, лежать в одній площині.

Для забезпечення можливості розрізняти глибину (ступінь віддаленості від спостерігача тих чи інших об'єктів), застосовуються різні оптичні прилади. Найбільш відомі серед них біноклі, в яких відстань між оптичними осями зорових труб більше, ніж відстань між центрами зіниць людського ока.

Стереоскопічний ефект залежить від кута зорового охоплення даногопредмета. Кут охоплення можна збільшити за допомогою телескопічної системи, або збільшуючи базис розглядання. Такий прилад в оптиці називається стереоскопом. Більш складний різновид - телестереоскоп. Таку оптичну системи називають біноклем.

Гострота стереоскопічного бачення - параметр, що показує, з якою точністю людське око може розрізняти по глибині віддалений від нього предмет.

Якщо предмет віддалений від спостерігача на 100 метрів, то ймовірність точного визначення його місцезнаходження (видалення) буде не більше 7,4 м.

Якщо предмет віддалений від спостерігача на 10 метрів, то ймовірність точного визначення його місцезнаходження (видалення) буде не більше 7,4см.

Враховуючи, що монітор розташовуються на близькій відстані від очей (25-75см), гострота стереоскопічного бачення досить висока.

Перспективи широкого застосування стереоскопічного ефекту в моніторах призведуть до необхідності підготовки фотографій, що ілюструють товари та послуги, з урахуванням специфіки стерео бачення.

Для досягнення ефекту стерео бачення для кожного малюнка необхідно підготувати два зображення: одне для лівого ока, а інше для правого ока. Послідовна швидка зміна показу кожного з малюнків створює ефект об'ємного зображення.

З одного боку, застосування ефекту стереоскопічного бачення дозволить збільшити ступінь впливу на відвідувачів сайту і збільшити ймовірність замовлення того чи іншого товару і послуги. З іншого боку, вартість розробки сайту, графіка якого заснована на застосуванні стереоскопічного ефекту, буде значно вище.

 1.  Веб-дизайн, основні принципи

Навіщо потрібен веб-дизайн

Не менш ніж в 95% сайтів веб-дизайн використовується для того, щоб приховати убогість контенту сайту.

Особливо важливий дизайн сайту в тих випадках, коли контенту сайт взагалі немає. Коли власнику сайту нічого про себе розповісти, чи про не може розповісти про свої переваги, наприклад, перед конкурентами, і т.д., то веб-дизайном, тобто тільки зовнішнім оформленням сайту, намагаються приховати убогість пропонованих товарів і послуг, і відсутність своїх переваг перед конкурентами.

Психологія покупців така, що чим зовні ефектніше сайт, чим більше в ньому реалізовано різних спецефектів і авангардних рішень, то тим менше ймовірність, що покупець придбає товар або замовить послугу саме через цей сайт.

Перевірити дане твердження можна таким чином:

 •  відібрати кілька лідируючих сайтів;
 •  скопіювати і зберегти головну і кілька основних веб-сторінок сайту;
 •  в будь-якій програмі-редакторі видалити контент з тих веб-сторінок, які були збережені;
 •  вивчити, що залишилося на веб-сторінках після видалення з них контенту.

Майже всі замовники бувають здивовані, коли, подивившись на такі веб-сторінки, розуміють, що всі вони однакові, або мають незначні відмінності в компонуванні. Іншими словами, практично всі популярні і лідируючі сайти розрізняються не стільки дизайном, скільки контентом.

Контент визначає дизайн будь-якого сайту.

Якщо контент сайту містить багато графіки, то і дизайн сайту сприймається, в цілому, як графічний.

Якщо контент сайту містить, в основному, текст, то і дизайн сайту сприймається, в цілому, як текстовий, тобто зовні простий і "легкий".

У ряді випадках можна змінити психологічне сприйняття сайту відвідувачами за рахунок ускладнення або спрощення дизайну сайту.

Майже у всіх випадках, коли в веб-студію звертаються замовники з проханням виконати редизайн сайту або розкручування сайту, основним завданням виявляється спрощення дизайну сайту, а не його ускладнення.

Зовні "наворочений" дизайн сайту, насичений безліччю спец ефектів часто свідчить про те, що, або веб-дизайнер ще не відбувся, або власник сайту сприймає сайт не як інструмент для ведення бізнесу, а як забаву і розвагу.

Іншою поширеною причиною створення "наверненого" дизайн сайту, насиченого безліччю спец ефектів є прагнення веб-дизайнера отримати більше грошей в замовника.

Веб-дизайнеру в переважній більшості простіше обгрунтувати перед замовником вартість своїх послуг, саме якщо дизайн сайту "наворочений" і насичений безліччю спец ефектів.

В цьому випадку, не маючи досвіду в веб-дизайні, замовники легко погоджуються на збільшення вартості робіт. Насправді, створити зовні простий і "легкий" дизайн сайту складніше, ніж насичений графікою і спец ефектами дизайн сайту.

Безкоштовний дизайн сайту: правда і вигадка

Напевно, немає жодного замовника, який хоча б один раз не намагався знайти в Інтернеті пропозицію про безкоштовне створення сайту, та безкоштовний веб-дизайн.

Немає жодного професійного веб-дизайнера і програміста, який би періодично не проводив маркетингові дослідження в Інтернеті з метою знаходження якихось безкоштовних програм, веб-дизайну або Інтернет-сервісів, якими він міг би скористатися у своїй роботі.

Різниця між ними полягає в тому, що, дилетант і професіонал по-різному сприймають і оцінюють можливості, які надають будь-які безкоштовні програми або Інтернет-сервіси.

Дилетант або недооцінює, або переоцінює можливості безкоштовного веб-дизайну. Професіонал реально оцінює можливості безкоштовного веб-дизайну.

Безкоштовний веб-дизайн – пастка для замовника та для початківця

Чи знаєте Ви, що більшість мало бюджетних сайтів створюється на основі безкоштовних шаблонів.

В Інтернеті мільйони безкоштовних шаблонів дизайну сайтів. Ні один, навіть самий досвідчений користувач Інтернету, не зможе за все життя запам'ятати навіть малої частини всіх безкоштовних шаблонів дизайну сайтів, які можна знайти в Інтернеті. Число безкоштовних шаблонів дизайну сайту в Інтернеті зростає в геометричній прогресії.

На кінець 2008 року в Інтернеті, з урахуванням всіх існуючих варіантів дизайну сайтів, більше мільярда дизайну сайтів. Їх число з кожним роком стрімко збільшується.

Досить внести незначні зміни в безкоштовний дизайн сайту, і навіть веб-дизайнер, який створив цей дизайн, не зможе з упевненістю сказати, чи його це дизайн, чи ні.

Цим користуються багато веб-дизайнери. Використовувати безкоштовний веб-дизайн виявляється тим більш доцільним, чим більшою мірою замовник очікує від сайту зовнішнього оформлення, а не прибутки. У ряді випадків веб-дизайнер змушений "підсунути" замовнику безкоштовний шаблон дизайну сайту, щоб догодити йому.

Приклад: у безкоштовному дизайні сайту досить замінити логотип, назву сайту, один-два малюнки, вставити інший текст, - і дизайн сайту абсолютно зміниться.

Найбільші вимоги до дизайну сайту пред'являють ті замовники, у яких контент сайту або відсутній зовсім, або убогий. Такі замовники хочуть, щоб веб-дизайнер розробив якийсь приголомшливий дизайн сайту, який би всіх здивував і захопив, і тільки завдяки якому на сайт стали б приходити натовпи відвідувачів, і замовляти пропоновані товари та послуги.

Тому багато веб-дизайнери змушені вишукувати в Інтернеті безкоштовні дизайни сайтів, намагаючись догодити смакам таких замовників, і замінити порожнечу вмісту сайту його зовнішнім оформленням.

У міру розвитку сайту та наповнення його контентом, старий дизайн сайту, заснований на безкоштовному шаблоні, виявляється невідповідним, як костюмчик першокласника не підходить першокурснику. Тому дизайн сайту, та й сам сайт, доводиться створювати заново.

Один з основних недоліків безкоштовних дизайнів сайтів полягає в тому, що він не враховує перспективи розвитку сайту, внесення до нього змін, появи нових розділів, веб-сторінок і т.д.

Авангардний дизайн

Чим більше спец ефектів і нововведень закладено в сайт, тим вище ймовірність неможливості перегляду сайту без помилок або не перегляду його взагалі відвідувачами сайту.

Чим складніше дизайн сайту, що більше у ньому «наворотів», тим вище ймовірність, що тим більшій кількості відвідувачів він може не сподобатися.

Деякі замовники хочуть мати сайт, яким вони могли б усіх здивувати.
При цьому вони просять створити авангардний дизайн сайту: нетрадиційний дизайн, незвичайний дизайн та інше. Немає нічого поганого в авангардному веб-дизайні, якщо він відповідає завданням, поставленим перед сайтом. Авангардний веб-дизайн повинен бути обгрунтований. А не бути самореалізацію  веб-дизайнера, в результаті чого сайт не приносить прибуток.

Недоліки авангардного дизайну

Далеко не всі відвідувачі сайту можуть переглядати сайти, створені авангардним веб-дизайном. Для перегляду таких сайтів необхідно мати високу швидкість підключення до Інтернету (виділена лінія), мати сучасний комп'ютер і сучасне програмне забезпечення. Про дизайн даних сайтів можна сказати: "дизайн не для всіх".

Як би не лінувався чи не ухилявся від надання технічного завдання на створення сайту замовник, він зобов'язаний або дати чіткі вказівки що робити, або покластися на досвід і знання веб-дизайнера.

Технічне завдання на сайт дає можливість чітко визначитися, для чого створюється сайт, для кого, на які характеристики ліній зв'язку, технічні характеристики комп'ютерів та програмне забезпечення сайт розрахований. Саме технічне завдання визначає вибір ідеології створення дизайну веб-сайту веб-дизайнером.

У замовника є право вибору. Він має право замовити той дизайн, який вважатиме за потрібне. Скористатися чи ні наданим правом - вирішує замовник. Найчастіше веб-дизайнер, у якого немає своєї думки, буде створювати дизайн сайту, керуючись принципом "клієнт завжди правий". Тим більше, що гроші платить клієнт.

Веб-дизайнер не несе відповідальності за невідповідність сайту естетичним очікуванням за умови виконання технічного завдання на розробку дизайну сайту.

Авангардний (нетрадиційний) дизайн веб-сайту має характерну особливість. Після нетривалого часу власника сайту від авангардного дизайну починає просто трясти. Тим більше, що прибутки такий сайт не приносить. Авангардний (нетрадиційний) дизайн може подобатися одним та викликати відчуття роздратування в інших. Застосовувати авангардний (нетрадиційний) дизайн можна далеко не до кожної тематики веб-сайту.

Основні переваги авангардного дизайну

Хитрий веб-дизайнер старанно збирає досьє на замовника: з'ясовує його смаки, звички, технічні характеристики монітора на роботі і вдома, пропускну здатність лінії зв'язку. Вивчає манери замовника говорити і одягатися. Киває на знак згоди на все те, що говорить і хоче отримати замовник. З усім погоджується. Хвалить його. В результаті виходить дизайн сайту, орієнтований на смак одну людину. Причепитися ні до чого. Що хотів, те й отримав. А смаки у людей різні. У тому числі у відвідувачів сайту.

Якщо веб-дизайнер або студія веб-дизайну ставлять перед собою мету демонстрації своїх технічних можливостей по створенню сайтів.
Якщо сайт створюється не в комерційних цілях, а метою відпрацювання нових технологій і схемо технічних рішень.

Прагнення веб-дизайнера не відстати від моди у веб-дизайні цілком виправдані. Це - його професія. Веб-дизайном він заробляє собі на життя.

Мистецтво перевіряє час. Справжнє мистецтво переживає століття. Модні течії змінюються і забуваються. Бездумне прагнення бізнесмена не відстати від моди у веб-дизайні, з точки зору здорового глузду, пояснити важко. Адже на життя він заробляє своїм бізнесом. Використання авангардного веб-дизайну при створенні сайтів для бізнесу, з точки зору бізнесу, вкрай недоцільно.

Чим точніше замовник сформулює, який він хоче замовити сайт, тим швидше і дешевше буде створений сайт. Тим більше буде відповідність дизайну сайту очікуванням та естетичним. Тим більше прибутку принесе сайт.

Веб-дизайн та мистецтво

Мистецтво старе, як сам світ. Інтернет молодий. Уявлення про веб-дизайні як розділі мистецтва суперечливі і часто призводять до помилок при замовленні дизайну сайту.

Застосовувати при оцінці веб-дизайну ті ж критерії, що й до звичайних видах мистецтва (архітектура, скульптури і т.д.), невірно.

Веб-дизайн має свою специфіку, яку необхідно враховувати при замовленні дизайну сайту. Не можна порівнювати дизайн сайту з телевізійною рекламою або рекламою в журналі за одним і тим же критеріям.

Основні критерії красивого дизайну сайту, за опитуваннями користувачів: простота, зручність, зовнішній вигляд, вміст, ергономіка і відповідність сайту поставленим задачам.

Єдиного правила створення дизайну сайтів для бізнесу не існує. Підхід до дизайну сайту для бізнесу визначається трьома основними факторами: обсягом фінансування, кругом вирішуваних завдань і терміном, протягом якого сайт повинен бути розроблений.

Основна помилка при замовленні сайту для бізнесу - прагнення замовити той дизайн сайту, який сподобався при перегляді на своєму комп'ютері, моніторі та програмному забезпеченні при існуючій швидкості підключення до Інтернет.

Так само як в мистецтві існують школи (напрямки мистецтва), так і у веб-дизайні існують свої школи. Особливість веб-дизайну в тому, що стрімкий розвиток Інтернету та програмно-апаратного забезпечення змушує веб-дизайнерів швидко переглядати свої погляди.

Веб-сторінки - це не друковані сторінки. Дизайн сайту може бути сильно спотворений при перегляді сайту на моніторах з різним дозволом.

Навіть зміна розміру шрифту може привести до значних спотворень дизайну сайту. Одна з переваг веб-сторінок як раз і полягає в тому, що сторінки можуть бути легко змінені, щоб при різній роздільній здатності і розмірах шрифту вмістити репрезентована ними вміст. За зручність доводиться платити. Платою, в даному випадку, буде спотворений дизайн сайту.

Розміщене в газеті чи журналі рекламне оголошення вартістю 3 000 існує до виходу наступного номера газети чи журналу. Сайт аналогічної вартості існує, принаймні, протягом кількох років. Лояльне ставлення до дизайну рекламного оголошення в газеті чи журналі дивно поєднується з підвищеними вимогами до дизайну сайту. Те, що дизайн бізнес-сайту не вічний, як і сам бізнес, забувається.

Навіть якщо є значна сума, то при замовленні сайту доцільно приділити більшу увагу його змісту, а не зовнішніх ефектів. Поряд з змістовністю сайту пріоритети повинні бути віддані простоті, зручності користування, ергономіці та відповідності сайту поставленим задачам.

Сайт комерційної фірми повинен створюватися для отримання прибутку, а не щоб їм милувалися.

Багатьом відомий пошуковик Google. Говорити про красу дизайну Google важко. Дизайн Google функціональний. Він вирішує певні завдання. Незважаючи на простоту дизайну, ринкова вартість акцій Google оцінюється в мільярди доларів.

Багато книги на століття переживають їх авторів. Книга може бути перевидана сотні разів. При цьому можуть зміниться її обкладинка, ілюстрації, якість і формат паперу, але сам зміст книги залишиться таким, яким її спочатку задумав автор.

Не випадково найбільшу увагу необхідно приділяти саме змісту сайту. Будь сайт не вічний і періодично необхідно виконувати його редизайн.

У багатьох випадках контент сайту можна залишити без значних змін при редизайні сайту.

Наприклад, сайт присвячений продажу автомобілів. Ціни на автомобілі змінюються постійно. Але самі технічні характеристики автомобіля, його зовнішній вигляд і т.д. залишаються практично незмінними. Інформація про технічні характеристики автомобіля може бути цікавою і актуальною через кілька десятиліть.

Якщо приділяти основну увагу зовнішньому оформленню сайту, не піклуючись при цьому про його зміст, то вартість редизайну такого сайту буде набагато вище.

Розуміння "веб-дизайна" та оцінка якості "веб-дизайна" суб'єктивні. Чим важливіше для замовника прибуток, тим терпиміше і лояльніше він повинен ставитися до дизайну сайту.

Дизайн сайту для бізнесу не повинен відволікати увагу відвідувачів від товарів і послуг, представлених на сайті.

Дизайн сайту, створений професійним веб-дизайнером, в принципі, не може не подобатися. Можна говорити лише про те, чи влаштують відвідувачів сайту пропоновані на сайті товари та послуги: асортимент, ціна, умови продажу.

Професія - веб-дизайнер. Вимоги до веб-дизайнера

Поняття «веб-дизайн" комплексне. Під "веб-дизайном" багато звикли розумітилише зовнішнє оформлення сайту, забуваючи, що будь-який сайт - програма.

Веб-дизайнером (веб-майстром) багато хто звик вважати фахівця, який займається тільки зовнішнім оформленням сайту. Це - помилка.

Так само, як інженери поділяються за спеціалізацією на: інженер-будівельник, інженер-технолог, інженер-конструктор і т.д., так і "веб-дизайнер" може спеціалізуватися по багатьом напрямам.

Чіткої класифікації Інтернет-професій немає. Можна лише умовно розділити фахівців з веб-дизайну, створення сайту, розкручування сайту і т.д.

Створення сайту включає в себе не тільки його зовнішнє оформлення, але і цілий ряд інших робіт:

 1.  Постановку завдань, які повинен вирішувати сайт;
 2.  Вироблення ідеології сайту концепції сайту);
 3.  Підготовку контенту сайту (текст сайту, таблиці, графіка сайту і т.д.);
 4.  Розробку і налагодження програмного коду сайту;
 5.  Пошукову оптимізацію сайту;
 6.  Розкрутку сайту;
 7.  Підтримку сайту

До кожного інженеру пред'являються свої кваліфікаційні вимоги. Веб-дизайнер, що займається створенням сайтів для бізнесу, також повинен відповідати ряду вимог. Зокрема:

 1.  Розуміти основні цілі, які стоять перед конкретним бізнесом.
 2.  Вміти формулювати основні завдання, поставлені перед сайтом, покликані вирішувати певні проблеми конкретного бізнесу.
 3.  Вміти розробити грамотну ідеологію сайту (концепція сайту).
 4.  Вміти аналізувати можливі шляхи досягнення поставлених цілей.
 5.  Вміти вибирати з можливих шляхів оптимальний.
 6.  Вміти запропонувати конкретні схемо технічні рішення для досягнення виявлених підцілей сайту.
 7.  Вміти лаконічно, ємко і грамотно формулювати текст сайту.
 8.  Вміти збирати та аналізувати статистику роботи самого сайту і запитів потенційних клієнтів конкретного бізнесу в пошукових системах.
 9.  Знати програмування.
 10.  Мати загальні уявлення про колір і спричинених колірних асоціаціях.
 11.  Володіти прийомами розкручування сайту, пошукової оптимізації сайту.

Якщо веб-дизайнер розбирається по кожному з цих питань на професійному рівні, має глибокі теоретичні знання і практичний досвід, його можна вважати професійним веб-дизайнером.

Створення складних сайтів (Інтернет-порталів) ведеться групою фахівців різної спеціалізації:

 1.  Контент-менеджер. По іншому - веб-письменник.
 2.  Веб-редактор.
 3.  Перекладач.
 4.  Дизайнер.
 5.  Програміст.
 6.  Маркетолог.
 7.  Фотограф
 8.  Системний адміністратор та інші.

Фахівці, зайняті в створенні сайту, не завжди працюють над ним від початку і до кінця. Деякі залучаються для виконання окремих робіт.

Лікнеп по веб-програмуванню

Управління сайтом - система управління сайтом, управління контентом сайту, адміністрування сайту.

Програма-редактор - програма, що дозволяє створювати сайт, і зводить до мінімуму роботу веб-дизайнера безпосередньо з вихідним програмним кодом.

Вихідний програмний код - мова програмування, на якому створено сайт. Наприклад, мова html.

Веб-програмування (Інтернет-програмування) - розробка програмного забезпечення (як правило - сайту) для Інтернет.

Візуальне програмування - створення сайту за допомогою програми-редактора.

Якість сайту визначає не софт, за допомогою якого сайт створений, а майстерність веб-дизайнера.

Приклад: наявність ультрасучасного столярного інструменту не означає, що кожен з нас зможе виготовити висококласну меблі. Потрібно знати особливості кожної з порід дерева, технологічні прийоми виготовлення та обробки дерев'яних деталей, властивості клеїв, лаків і багато іншого. Тобто, крім спеціальних знань, потрібні досвід і майстерність. А вони напрацьовуються роками і тільки на практиці.

Так і веб-дизайні. Наявність найсучасніших програм і здатність в них розбиратися ще не означає здатність виготовлення якісних сайтів.

Потрібно чітко уявляти, як те чи інше технічне рішення вплине на підсумкове якість сайту. Тим більше, якщо сайт призначений для ведення бізнесу.

Прагнення вкласти в сайт всі існуючі технічні новинки неминуче призводить до зниження прибутку від сайту.

Чим простіше програмне забезпечення, за допомогою якого створено сайт, тим: вище надійність сайту, менше ймовірність потрапити в залежність від веб-дизайнера або веб-студії, створили сайт, більше прибутку принесе сайт.

Який колір самий красивий

Чим більше людина дадуть відповідь на це питання, тим більше будеваріантів відповіді.

Смак і відчуття кольору у відвідувачів сайту найрізноманітніші.
Різними є також технічні характеристики комп'ютерів, моніторів, швидкостіз'єднання з Інтернет.

Одним з основних принципів, які Генрі Форд заклав в організацію свого бізнесу, і описав це у своїй книзі ("Моє життя і мої досягнення"), було прагнення задовольнити смаки та запити не 100% потенційних покупців, а 95%. Смаками і запитами залишилися 5% він нехтував, керуючись принципом"всім не догодиш".

Закладений принцип ведення бізнесу дозволив Генрі Форду не тільки статиодним з найбільш багатих людей свого часу, але і створити автомобільну фірму, яка є одним з лідерів в автомобільній галузі до цього дня.

Стосовно до веб-дизайну можна застосувати той же принцип:

 •  Не можна створити дизайн веб-сайту, який сподобається всім.
  Дизайн бізнес-сайту - не самоціль.
 •  Дизайн сайту - лише засіб для досягнення мети.
 •  Мета бізнес-сайту – досягнення максимального прибутку власником сайту.
 •  Дизайн сайту повинен відштовхуватися від технічного завдання на створення сайту.


Про взаємовідносини між замовником і веб-дизайнером:

 •  Люди різні. Кожна людина унікальна. У кожної людини свій життєвий досвід, вік, матеріальне становище, освіта, смаки, звички і т.д. Кожен замовник повинен знайти свого веб-дизайнера.
 •  Чим точніше замовник зможе сформулювати, що саме він хоче і який сайт йому потрібен, тим більше вірогідність того, що він отримає якісний і прибутковий сайт, що відповідає його естетичним уявленням.
  Рекомендація: 
 •  Для ефективної роботи з професійним веб-дизайнером і отримання сайту, займає високі позиції по рейтингах, що приносить прибуток, відповідного колі поставлених завдань і естетичним уявленням замовника, останній повинен мати, по крайней мере, початкові уявлення про те, що таке Інтернет і створення сайтів.
 •  В іншому випадку, зрозуміти один одного замовника і веб-дизайнеру буде складно.

Типова помилка замовника:

 •  Доручення ведення переговорів та замовлення дизайну сайту наймолодшому співробітникові фірми.
 •  З віком поняття смаку і кольору в людини змінюється.
 •  Гроші за товари і послуги, особливо коли вартість товарів і послуг висока, платять, як правило, люди зрілі. У них поняття смаку і кольору відмінно від тих, хто ще молодий.

Приклад: співробітник фірми працює на древньому комп'ютері з ще більш давнім монітором на повільної модемного лінії при відключенні можливості перегляду графіки (при завантаженні сторінок на місці графічних малюнків видно порожні прямокутники).

Такому співробітнику найбільше подобаються сайти, які розраховані для перегляду на моніторах з низькою роздільною здатністю і в яких практично немає графіки.

Через деякий час співробітник переходить працювати на іншу фірму, де їм надається можливість працювати на сучасному комп'ютері, переглядати сайти з використанням високошвидкісної лінії зв'язку.

Думка про веб-дизайн у такого співробітника швидко змінюється: те, що йому не подобалося раніше, подобається зараз, і навпаки.

Важливо: дизайн сайту, створений професійним веб-дизайнером, в принципі, не може не подобатися. Питання лише в тому, чи легко знайти сайт через пошукові системи, чи влаштують відвідувачів сайту пропоновані на сайті товари та послуги: асортимент, ціна, умови продажу.

Вища майстерність у веб-дизайні

Вища майстерність у веб-дизайні – вміння проаналізувати економічні показники роботи сайту ще до його створення.

Можна навчитися створювати зовні ефектне оформлення сайту, але сайт не принесе прибуток. Можна включити в сайт складні спец ефекти, але сайт не принесе прибуток. Можна наповнити сайт великою кількістю різної інформації, але сайт, все одно, не принесе прибутку.

Але якщо розбиратися і вміти точно прогнозувати економічні показники роботи сайту, то і зовнішнє оформлення сайту може бути скромним, і спец ефекти в сайті можуть повністю відсутні, і обсяг контенту сайту може бути в розумних межах. І такий сайт буде приносити прибуток.

В основі роботи будь-якого сайту лежить якась ключова ідея. Вона може бути яскраво виражена, або непомітна. Але саме ключова ідея, закладена в сайт, визначає ефективність його роботи.

Якщо ключова ідея сайту з самого початку невдала, то і сайт виявиться малоефективним. Простіше кажучи - збитковим.

Якщо ключова ідея сайту з самого початку вдала, то сайт принесе прибуток.

Вища майстерність у веб-дизайні як раз і полягає в тому, щоб з самого початку зуміти з економічної точки зору проаналізувати роботу сайту і прийняти правильне рішення або про доцільність розробки сайту, або відмови від роботи.

Для цього обов'язково треба розбиратися в загальних питаннях веб-дизайну, програмування, суті самого питання, мати широкий кругозір і життєвий досвід.

Одночасно всі ці якостями є лише у дуже небагатьох веб-дизайнерів. Тому переважна більшість сайтів в світі збиткові.

На замітку: в Інтернеті можна знайти багато прикладів, коли зовсім молоді люди буквально за кілька років ставали мультимільйонерами, за рахунок створення сайту.

Але їх число в десятки мільйонів разів менше користувачів Інтернету. Одні і ті ж історії надзвичайно швидкого зльоту сайтів обговорюються на багатьох сайтах. тому створюється оманлива ілюзія, що таких прикладів дуже багато. Насправді, це не так.

У світі понад мільярд сайтів. А лідируючі сайти, про власників яких якраз так багато говорять і пишу, можна перерахувати по пальцях.

Абсолютна більшість власників популярних і високоефективних сайтів заробляють гроші за рахунок праці, знань і відповідного з віддачею вкладенням грошей у сайт.

Крім цих якостей є ще один фактор, який, на жаль, від веб-дизайнера не залежить - удача.

Саме удача пояснює, чому деяким сайтам щастить більше, а іншим - менше.

Але не дарма кажуть, що удача обирає гідних. Поняття "щасливий або невдаха бізнесмен" - суб'єктивно. Кому - бісер дрібний, а кому - щи пісні.

Але якщо веб-дизайнер здатний підійти до розробки сайту, в першу чергу, як бізнесмен, а не як художник-оформлювач, то шансів, що удача буде прихильна до нього буде набагато більше.

Ще один важливий показник, від якого залежить успіх сайту - час початку робіт по реалізації тієї чи іншої задуманої ідеї.

Часто виявляється, що ключова ідея сайту вдала і економічно обгрунтована, але її реалізація, по ряду причин, затримується. Якщо запізнитися, наприклад, на два-три роки, то така ж хороша ідея може прийти в голову будь-кому іншому. Причому мова не йде про плагіат. Ідеї ​​витають в повітрі.

Реалізувати перший хорошу ідею означає опинитися попереду конкурентів.

Історія розвитку Інтернету показала, що найбільш вдалими, з економічної точки зору, виявлялися ті сайти, які перші реалізували якусь новаторську ідею.

Спроби конкурентів створити щось краще, грунтуючись на тій же самій ключової ідеї, в більшості випадків провалювалися.

Якщо ще до початку безпосередніх робіт по створенню сайту його основна ідея не проаналізована з економічної точки зору, і не оцінені потенційні доходи, то від робіт по розробки сайту краще відмовитися.

Дизайн головної сторінки сайту. Послідовність розробки сторінок сайту

Головна сторінка сайту розробляється в останню чергу. Після того, якрозроблені всі інші сторінки сайту.

Багатьом дане твердження може здатися несподіваним. Часто студіям веб-дизайну пропонують взяти участь в тендерах на розробку сайту. При цьому не надають не тільки ніякого технічного завдання, а й контенту сайту: текст, таблиці, графіка та інше. Про завдання, які повинен вирішувати сайт, взагалінічого не говориться.

Проведення тендера на розробку сайту, в цьому випадку, по суті, зводиться до вирішення двох основних завдань:

 1.  Знайти веб-дизайнера подешевше.
 2.  Створити дизайн сайту, точніше - його головної сторінки, який сподобався б керівнику фірми.

Результат не примушує себе довго чекати:

 1.  Сайт розробляється, дійсно, задешево.
 2.  Сайт подобається тільки керівнику, але ніяк не потенційним покупцям, які примудрилися відшукати такий сайт в Інтернеті.
 3.  Ніякого прибутку такий сайт не приносить

Дизайн головної сторінки повинен забезпечувати швидке і інтуїтивно простий доступ до основних розділів і сторінок сайта. Виконати цю умову можна лише після того, як підібраний весь контент сайту та розроблено власне сайт.

Спочатку пишеться книжка. Тільки потім пишуться введення і висновок.

Дизайн головної сторінки повинен відображати зміст сайта.

До того часу, поки всю дизайнер не буде знати, які основні завдання повинен вирішувати сайт, якими матеріалами, якої якості, в якій кількості і співвідношенні повинен бути наповнений сайт, про дизайн головної сторінки сайту не може бути і промови.

Дизайн головної сторінки увазі не тільки її зовнішню красивість, але, і це саме головне, прийняту систему навігації сайту, компоновку сторінок сайту, відповідність застосовуваних схемо технічних рішень обраної ідеології сайту (концепції сайту).

Інша, більш серйозна помилка. Замовник замовляє дизайн тільки головної веб-сторінки та іноді головною веб-сторінки і деяких інших веб-сторінок, які він збирається надалі наповнювати самостійно. Будучи раді підвернулася "халтури", безвідповідальні веб-дизайнери швидко виконують замовлення.

Отримавши в розпорядження, по суті, напівфабрикат сайту, його власник починає підлаштовуватися під існуючий веб-дизайн, наповняючи головну і інші веб-сторінки контентом. Усвідомлення допущеної помилки приходить дещо пізніше, коли навіть сам власник сайту не може знайти сайт в Інтернеті з яких-небудь запитами. Результати помилок: гроші викинуті на вітер, а Інтернет поповнився ще одним збитковим сайтом.

Різновид подібної помилки - придбання шаблону сайту тільки на тій підставі, що вона сподобався керівникові фірми. Спроби створити повноцінний сайт для бізнесу на основі шаблону сайту позитивного результату не сягають.

Приклад: при пошитті одяг в ательє припускається, що клієнт не повинен підлаштовувати свою фігуру під готове плаття, пальто чи костюм, зшиті кравцем навмання. При індивідуальному пошитті закрійник зобов'язаний зняти всі необхідні мірки і тільки після цього приступити до розкрою тканини для пошиття конкретного виробу.

Так і при створенні сайту - не замовник повинен підлаштовуватися під дизайн сайту, а веб-дизайнер повинен підлаштовуватися під замовника, під завдання, які повинен вирішувати сайт, під технічне завдання на розробку сайту, під контент сайта.

Дизайн сайту, та, в першу чергу, головної сторінки сайту, повинен враховувати специфіку роботу фірми і її бізнесу, забезпечуючи відвідувачеві сайту максимум зручності на допомогу пошуку потрібної інформації.

Приділяйте якомога більше уваги якісній підготовці інформації, яку необхідно розмістити на сайті, тобто контенту сайту.

Головна сторінка сайту найбільш відвідувана. З головної сторінки сайту відвідувач сайту починає його перегляд. Часта помилка - підміна головної сторінки сайту сторінкою-заставкою.

У гонитві за помітним веб-дизайном і "красивістю" (найчастіше уявної) забувається основне призначення бізнес-сайту - продаж товарів і послуг.

Чим швидше відвідувач сайту отримає доступ до інформації про товари та послуги, тим вище ймовірність, що він зробить покупку.

Розробка головної (домашньої) сторінки сайту повинна проводитися востанню чергу, тільки після того, як розроблені всі інші сторінки сайту.

Задум сайту (концепція сайту)

Дизайн сайту повинен відповідати призначенню сайту, а не естетичним уподобанням лише того, хто платить гроші за створення сайту. В іншому випадку сайт створюється не для отримання прибутку, а для задоволення естетичних смаків його власника.

Створення дизайну сайту, не пов'язаною з конкретними завданнями того чи іншого бізнесу, веб-студії не цікаво. Приваблює створення сайту, що приносить конкретну користь конкретного бізнесу.

Створення кожного сайту веб-студія починає з детального опрацювання задуму сайту, концепції сайту. Важливо передбачити інтереси майбутніх клієнтів конкретної фірми і втілити задумане при виготовленні сайту.

При опрацюванні задуму сайту веб-студія вносить конкретні пропозиції по вдосконаленню самого бізнесу. З багатьма з них власники бізнесу з задоволенням погоджуються.

Якщо концепція, задум сайту згодом спотворюється, сайт може перестати приносити прибуток.

Задум створення сайту повинен враховувати:

 •  Що шукає відвідувач в Інтернеті;
 •  За яким ключовим словом повинен бути знайдений сайт;
 •  Наскільки зміст сайту відповідає очікуванням відвідувача;
 •  Як швидко відвідувач може знайти потрібну інформацію на сайті;
 •  Наскільки пропоновані товари та послуги відповідають очікуванням відвідувача;
 •  Наскільки детально описані характеристики товарів і послуг;
 •  Чи достатньо графічних ілюстрацій на сайті;
 •  Якість ілюстрацій і супровідного тексту.

Створивши "на швидку руку" фотоапаратом низької якості пару аматорських фотографій, що ілюструють товари і послуги, не варто дивуватися, чому відвідувачі сайту їх не замовляють.

Будь-який відвідувач сайту повинен швидко і просто зрозуміти:

 •  Чому присвячений сайт;
 •  Географічну приналежність сайту;
 •  Де розташовується фірма;
 •  Які товари та послуги пропонуються на сайті;
 •  Хто власник сайту;
 •  Як замовити товари та послуги;
 •  Як купити товари і послуги.

Будь-який відвідувач сайту зацікавлений швидко і просто отримати потрібну йому інформацію.

Перебір в прагненні створити найкращий веб-дизайн часто призводить до того, що від первинного задуму сайту нічого не залишається. Відвідувач змушений "милуватися" веб-дизайном. Покупки він здійснює за допомогою іншого, менш навороченого сайту.

Аналіз веб-дизайна

Аналіз найбільш популярних сайтів показує:

 •  Чим простіше веб-дизайн, тим простіше і зручніше отримати відвідувачу потрібну йому інформацію. Тим більше прибуток від сайту.
 •  Домогтися зовнішньої простоти дизайну сайту непросто. Створитинаворочений веб-дизайн набагато легше, ніж зовні простий і непомітний.
 •  Авангардний веб-дизайн у відвідувачів менш популярний, ніж класичний веб-дизайн.
 •  Смак і відчуття кольору у всіх різні. Чим авангарднєє дизайн сайту, тим більше ймовірність, що у багатьох відвідувачів сайту він викличе почуття роздратування.
 •  Чим старше середній вік відвідувачів сайту, тим нейтральнішою повиненбути веб-дизайн.
 •  Веб-дизайн керованих сайтів, тобто сайтів, підтримкою яких займаються непрофесійні веб-дизайнери, поступається дизайну сайтів, розроблених і супроводжуваних професійними веб-дизайнерами.

При здачі сайту веб-дизайнер передає сайт, але не свою голову. Не все, що здається простим і легким, виявляється таким насправді. Роки життя йдуть, щоб стати професійним веб-дизайнером. Підтримка сайту без достатнього досвіду і знань, неминуче призводить до зниження якості сайту.

Дешевше і простіше довірити підтримку сайту професійним веб-дизайнерам ніж намагатися зробити це самостійно.

Кожне технічне рішення, яке впроваджується в склад сайту, має відповідати колу розв'язуваних сайтом завдань. Задумайтеся, заради чого ви збираєтеся витратити гроші на розробку сайту? Яка кінцева мета: прибуток або сього хвилинна впевненість в тому, що ви власник нібито красивого веб-дизайну?

Визначте спосіб отримання прибутку від сайту. Сайт може приносити прибутокза рахунок:

 •  продажу товарів і послуг, пропонованих на сайті;
 •  розміщення реклами на сайті;
 •  знаходження нових постачальників;
 •  знаходження дилерів;
 •  формування попиту на конкретний товар та послугу;
 •  за рахунок вивчення попиту на конкретний товар та послугу.

Чи не спотворюйте спочатку задуманий веб-дизайнером задум сайту (концепцію сайту). Якщо задум сайту спотворили і він виявився невірним, ніколи не пізно його змінити. Але краще зробити це якомога швидше.

Прислухайтеся до рекомендацій професійних веб-дизайнерів.

Що таке ідеологія сайту

Для чого впливає ідеологія сайту. Вибір ідеології сайту.

Від того, яка ідеологія (концепція сайту) спочатку закладена в побудову сайтудля бізнесу, залежить ефективність сайту, тобто дохід і прибуток від сайту.

Вірно закладена ідеологія бізнес-сайту знижує витрати на його реконструкцію сайту (редизайн) та збільшує термін життя сайту.

Ідеологія сайту – сукупність взаємопов'язаних схемо технічних рішень, вибір і реалізація яких обумовлені необхідністю виконання завдань, що стоять перед сайтом.

Головне, що визначає ідеологію сайту - задум сайту.

Вибір ідеології будь-якого сайту залежить від того, який контент (текст, таблиці і графіка), як і в якому обсязі слід розмістити на сайті відповідно до задуму сайту.

Основна задача, що стоїть перед бізнес-сайтом, - отримання прибутку зарахунок залучення цільових відвідувачів. Отже, ідеологія, вибрана пристворенні сайту, повинна забезпечувати його конкурентоспроможність серед сайтів одного цінового ряду, аналогічної тематики та обсягу, залучення на сайт відвідувачів з конкретної цільової аудиторії і спонукання їх здійснити операцію з фірмою-власником сайту.

Вибір ідеології сайту включає в себе кілька принципових моментів:

 1.  Вибір програмного забезпечення, на основі якого буде створюватися сайт.
 2.  Облік того, що наявність в сайті динамічних елементів (підключаються бази даних, система пошуку по сайту) негативно позначається на індексації сайту пошуковими системами, на його рейтингу  як наслідок, на прибутку від сайту.
 3.  Облік того, що наявність в сайті унікальних програмних модулів неминуче призводить до ускладнення і до подорожчання створення самого сайту і його подальшого обслуговування.
 4.  Вибір сервера, на якому буде розміщений сайт. Перед прийняттям даного рішення рекомендуємо порадитися з веб-дизайнером.
 5.  Вибір імені сайту (URL) і його назви.
 6.  Вибір ключових слів та ключових словосполучень, за якими сайт повинні знаходити в Інтернет.
 7.  Вибір компонування сайту.
 8.  Вибір стилю дизайну сайту.
 9.  Вибір системи навігації сайту.
 10.  Підбір контенту сайту.
 11.  Вибір веб-дизайнера.
 12.  Визначення можливого бюджету сайту.

Пункти 4,5, 10-12 визначаються замовником в технічному завданні на створення сайту. Пункти 6 вибираються веб-дизайнером і замовником спільно. Пункт 1-3, 7-9 визначається веб-дизайнером самостійно.

Вибір з самого початку вірної ідеології розробки сайту можна назвати "попаданням в яблучко". Правильна ідеологія розробки сайту - запорука успіху.

Хто ясно мислить, той ясно викладає. Успіх у простоті. Чим точніше сформулювати, для чого і який саме сайт потрібен, тим швидше і дешевше буде створений сайт. Тим більшим буде відповідність створеного сайту очікуванням  та естетичним. Тим більше прибутку принесе сайт. Приділіть основну увагу змістовної частини сайту, обсягу і якості контенту сайту.

Сайт не вічний. Розуміння "веб-дизайну" та оцінка якості "веб-дизайну" суб'єктивні. Сайт для бізнесу слід розглядати як потужний інструмент, який в умілих руках і при грамотному застосуванні може принести фірмі великий прибуток і ряд інших позитивних результатів. Але будь-який інструмент, особливо дорогий, вимагає догляду і уваги. Не шкодуйте розумних витрат на підтримці в робочому стані того, що постійно приносить фірмі доход і прибуток. Необхідний періодичний редизайн сайту.

Час дешевих односторінкових сайтів пройшло. Тим більше, дешевих сайтів, призначених для отримання прибутку. Чудес в Інтернеті не буває. Отримання серйозний прибуток вимагає серйозних вкладень. Серйозний підхід до створення сайту і до вироблення його ідеології означає і серйозний підхід до розвитку свого бізнесу. При спочатку правильно обраної ідеології сайту відпадає необхідність його частих редизайн. Скупий платить двічі. Поважайте свій бізнес, дорожите заробленими грошима, не підривайте свій авторитет і імідж замовленням дешевого сайту. Якщо ви хочете замовити сайт, який буде успішно працювати і приносити прибуток, - довірте створення сайту веб-дизайнерам веб-студії.

 1.  Веб-дизайн, крок у майбутнє

Один із перспективних напрямків розвитку мобільних пристроїв з доступом в Інтернет – їх конструктивне виконання у вигляді годин

Розробка веб-дизайну сайту, адаптованого для перегляду на таких пристроях стане необхідною для ведення конкурентоспроможного бізнесу для багатьох фірм найближчим часом.

Розвиток і мініатюризація електроніки дозволяє створювати все нові типи електронно-обчислювальних пристроїв. "Інтернет на руці" - реальність вже зараз.

Цілий ряд компаній пропонують годинник, що забезпечують можливість виходу в Інтернет. Годинники мають: мобільний телефон, пейджер, вбудовану флеш-пам'ять, можливість відтворювати музичні файли у форматі МР3, можливість підключатися до комп'ютера через порт USB, підтримуються операційні системи Microsoft Windows і багато інших можливостей.

По суті, мобільний телефон, КПК та години стають одним цілим. Компанія LG розробила перший у світі мобільний телефон, виконаний у вигляді наручного годинника LG GD910. Телефон-годинник підтримує роботу в стільникових мережах третього покоління (3G). Телефон-годинник оснащений сенсорним дисплеєм з діагоналлю 1,43 дюйма, що дозволяє набирати номер, працювати з телефонною книгою та виконувати інші операції. Є динамік гучного зв'язку і система Text-to-Speech, перетворююча текст в мову. Модель LG GD910 підтримує технологію HSDPA (High-Speed ​​Downlink Packet Access) і забезпечує можливість передачі даних зі швидкістю до 7,2 Мбіт / с. Телефон оснащений контроллером бездротового зв'язку Bluetooth, камерою і системою розпізнавання мови, і МР3-плеєром.

"Тямущі" наручні годинники підтримують зв'язок з сервером по радіо в FM-діапазоні і автоматично синхронізуються з точними атомними годинами.Якщо їх власник потрапить в інший часовий пояс, годинник виявлять це і самостійно переведуть час. Годинник можна підписати на отримання новин, що публікуються на веб-сайтах, прогнозів погоди, повідомлень про дорожні пробки, біржових зведень та іншої інформації подібного характеру. На годиннику можна переглядати програми телепередач і відеофільми.

У годиннику використовується технологія SPOT (Smart Personal Objects - "Тямущі" персональні об'єкти). Вона розроблена для використання в пристроях, які повинні отримувати персоналізовану інформацію, що залежить від часу і місця - якраз те, що потрібно в даному випадку.
Один з найбільш важливих моментів створення сайту, адаптованого для перегляду на мініатюрних мобільних пристроях - обмеження розміру екрану.

Управляти таким мініатюрним пристроєм складніше, ніж наприклад мобільним телефоном: не так то просто натиснути на ту чи іншу кнопку, особливо, коли знаходишся в русі. Ця проблема в різних моделях годин вирішується по різному: в годиннику передбачені функція голосового управління і телефонна книга; можна тільки один раз "навчити" годинник "відгукуватися" на голос власника і тоді годинник буде набирати номер названого абонента, вводити заздалегідь запрограмовану інформацію і т.д., почувши знайомий голос. На голос стороннього годинник виконувати команди не будуть. Введення інформації в години можливий, наприклад, за допомогою мобільного складаний клавіатури

 1.  Професія веб-дизайнер

Якщо замовник хоче отримати дизайн сайту, який буде прийматись  їм за критерієм краси, то він зобов'язаний чітко сформулювати веб-дизайнеру критерії оцінки краси

Чітко сформулювати поняття "краса" ми не можемо. Вважаємо, що і для замовника чітке формулювання поняття "краса" - нерозв'язна задача. Можна лише розмірковувати про поняття "краса".

Кожному історичному часу відповідає своє поняття краси. У кожного народу і в кожної нації своє поняття краси.

Якщо сайт призначений для бізнесу, то поняття "краса сайту" веб-студія розглядає з точки зору його функціональності та відповідності розв'язуваним завданням.

Замовник може замовити якесь дизайнерське рішення, яке технічно нездійсненно на даному етапі розвитку програмного забезпечення, комп'ютерів та Інтернету.

Можна створити дизайн веб-сайту, який буде влаштовувати замовника з естетичної точки зору, але при цьому сайт не зможе вирішувати поточні завдання бізнесу.

Відзвітувати за красу дизайну веб-сайту веб-студія  не може, оскільки немає чіткого визначення даного поняття і критеріїв його оцінки.

Поняття "краса" чисто суб'єктивне. Скільки людей - стільки й думок. Кожен з нас стикається з неоднозначністю поняття краси щодня. Дивлячись на одне і те ж, різні люди можуть одночасно щиро вигукнути: "Ах, як це мило!" або "Фу, як гидко!"

Замовнику може бути наданий макет сайту без наповнення його змістом і цей макет може захопити. Після наповнення макета конкретним змістом готовий сайт може не сподобатися. І навпаки. Буває, що макет сайту замовника не влаштовує, а готовий сайт, створений на основі цього макета і наповнений змістом, подобається.

Готовий сайт може після його опублікування подобатися замовнику, а через деякий час починає дратувати. У той же самий час, готовий сайт після його опублікування може не подобатися, а через деякий час сподобатися.

Краса часто насаджується. Нас вчать вважати одні речі і предмети стильними і красивими, а інші - позбавленими смаку і некрасивими.

Щорічно проводяться численні конкурси краси: "Міс року", "Міс Європи", "Міс Світу", "Міс Всесвіт" і т.д. Переможницю вибирає жюрі з декількох чоловік. Але глядачам конкурсу переможниця може подобатися, а може і не подобатися. Про смаки не сперечаються.

Відвідувачі, що прийшли на бізнес-сайт, повинні дивитися, в першу чергу, на товари та послуги, що пропонуються на сайті, робити замовлення і оплачувати їх. Чим менше дизайн сайту відволікає увагу відвідувачів від товарів і послуг, тим більший прибуток приносить сайт.

Краса - поняття суб'єктивне. Яким би гарним не був дизайн сайту, але відвідувач сайту не буде нічого доплачувати за цю красу. Покупець сайту буде платити гроші тільки за конкретні товари та послуги.

Чим точніше замовник сформулює, який саме сайт йому потрібен, тим швидше і дешевше буде створений сайт. Тим більшим буде відповідність дизайну створеного сайту очікуванням, естетичним. Тим більше прибутку принесе сайт.

Під відмовою від стереотипів у веб-дизайні веб-студія увазі не відмова від веб-дизайну, як такого. Будь-яка професійна веб-студія займається, в першу чергу, веб-дизайном. Якщо веб-студія не займається веб-дизайном, назвати її веб-студією можна. Питання лише в ставленні до веб-дизайну.

Всупереч усталеним стереотипам, веб-студія "Антула" вважає, що при створенні сайту для бізнесу, веб-дизайн - не самоціль, а лише засіб для досягнення цілей, що стоять перед конкретним бізнесом.

Веб-дизайн найдорожчих і популярних сайтів світу відрізняється не зовнішньої "навороченность". Навпаки, веб-дизайн найприбутковіших сайтів світу вражає своєю зовнішньою простотою. Але зовні простий веб-дизайн зовсім не означає технічно простий сайт.

Веб-студія багато разів проводила один і той же експеримент. Замовникам, які просторово міркували про те, яким би вони хотів бачити дизайн майбутнього сайту, і що таке в їх понятті гарний веб-дизайн, пропонували подивитися дизайн кількох сайтів. Після їх перегляду реакція замовників була приблизно однакова. Сайти та їх дизайн називали "отстой". Іншими словами, дизайн сайтів не подобався.

Коли тим же замовникам повідомляли, що ринкова вартість показаних сайтів складає мільярди доларів, їх думка змінювалося на протилежне. Дизайн сайту став раптом подобатися і замовники просили створити точно такий же дизайн для майбутнього сайту.

Чим в більшій ступені від сайту очікують прибутку, тим детальніше обговорюють можливість отримання прибутку, а не дизайн сайту. Якщо замовник хоче отримати дизайн сайту, який буде прийматися їм за критерієм краси, то він зобов'язаний чітко сформулювати веб-дизайнеру критерії оцінки краси.

Незважаючи на те, що за всю історію людства жодному з найвідоміших філософів і мислителів не вдалося сформулювати, що таке краса, бажаючих здійснити це завдання з кожним роком не зменшується. На жаль, навіть професійні юристи намагаються включити в технічне завдання на розробку сайту пункт, який містить відомості, що дизайн сайту повинен бути гарним.

Одного разу в веб-студію  звернулася юридична фірма з проханням створити для них сайт з "гарним" веб-дизайном. Юрист спробував дати наступне формулювання критерію красивого веб-дизайну: "красивий веб-дизайн - дизайн, який подобається всім".

Не можна створити дизайн веб-сайту, який сподобається всім.
Але можна створити дизайн сайту, який буде відповідати технічним завданням. Веб-студія не береться сформулювати точні критерії оцінки краси сайту, але, на наш погляд, при розробці точного критерію краси дизайну сайту, щоб уникнути розбіжностей при прийманні сайту, мали бути враховані, як мінімум, наступні фактори:

 1.  Кількісні:
 •  скільки людей беруть участь в опитуванні;
 •  проводиться опитування в перший раз або опитування повторний;
 •  платять чи ні за участь в опитуванні гроші;
 •  анонімне опитування чи ні (залишає чи ні про себе дані осіб, що бере участь в опитуванні);
 •  звідки людина, що бере участь в опитуванні, дізнався про сайт і проведенні опитування.
 1.  Технічні:
 •  швидкість прийому / передачі інформації (швидкість з'єднання з Інтернет);
 •  характеристики монітора (розмір екрану, роздільна здатність, кількість кольорів і пр.), якість монітора;
 •  установка або відключена можливості перегляду графіки при перегляді сайту;
 •  версія браузера;
 •  налаштування системи безпеки приймаючої комп'ютера (якщо комп'ютер входить в локальну мережу підприємства) і комп'ютера відвідувача;
 •  налаштування браузера (розмір шрифту, тип шрифту та ін);
 •  версія операційної системи, встановлена ​​на комп'ютері відвідувача;
 •  місце розташування приймаючого комп'ютера: місто, країна;
 •  модифікація "мишки" (спосіб переміщення покажчика курсора, з коліщатком або без)
 1.  Соціальні:
 •  освіта відвідувача (початкова, середня, вища);
 •  посаду відвідувача (керівник, менеджер, постачальник, бухгалтер тощо);
 •  матеріальне становище відвідувача;
 •  віросповідання відвідувача;
 •  місце проживання відвідувача.
 1.  Психологічні:
 •  мотивація;
 •  наскільки важлива для відвідувача сайту інформація, представлена ​​на сайті (ступінь його зацікавленості);
 •  завдання, які ставить перед собою відвідувач сайту;
 •  чого чекає відвідувач від сайту;
 •  особистісні особливості (характер, темперамент, схильності);
 •  психологічний стан (похмуре, грайливе, піднесений тощо);
 •  самопочуття відвідувача;
 •  ступінь втоми відвідувача (утомлений, бадьорий, сонливий і пр.);
 •  чи відповідає інформація, представлена ​​на сайті, тому ключовим словом, за яким був знайдений сайт.
 1.  Фізіологічні:
 •  зір відвідувача (носить окуляри чи ні);
 •  дальтонізм (колірна сліпота);
 •  вік відвідувача;
 •  підлогу відвідувача: чоловік або жінка;
 1.  Додаткові умови:
 •  досвід відвідувача і його знання в галузі Інтернет;
 •  час доби (ранок, день, обідню перерву, вечір, ніч);
 •  день тижня, вихідний або святковий день;
 •  в який раз відвідується сайт (перший, другий, постійний відвідувач) і скільки сайтів переглянуто до цього;
 •  хто оплачує відвідування Інтернет - сам відвідувач або фірма;
 •  груповий або індивідуальний перегляд;
 •  ступінь популярності фірми-власника сайту;
 •  термін життя домену і сайту;

Зрозуміло, що не слід розуміти, що можна навіть приблизно підібрати всі критерії і юридично грамотно сформулювати поняття "красивий веб-дизайн" і,що найважливіше, уникнути розбіжностей при прийманні здачі сайту за критерієм краси.

В Інтернеті проводяться численні конкурси Інтернет-сайтів. Робляться численні спроби сформулювати критерії оцінки дизайну сайту і підібрати об'єктивне і незалежне журі. Кінцевою завданням конкурсу ставиться завдання: назвати найкрасивіший дизайн сайту. Але результати кожного конкурсу можна сформулювати так: "оркестр грає для тих, хто платить за музику".

Чотири різні варіанти оцінки дизайну сайту

1. Дизайн сайту подобається з самого початку і не перестає подобатися згодом. Варіант 1 зустрічається нечасто. Для цього необхідно одночасне виконання багатьох умов: сайт повинен бути розроблений професійним веб-дизайнером і ставлення до сайту має бути як до засобу ведення бізнесу. Стать, вік, рівень освіти, погляди на ведення бізнесу і т.д. у веб-дизайнера і замовника в чому збігаються.

2. Дизайн сайту не сподобався з самого початку, але сподобався згодом. Варіант 2 характерний для сайтів, створених для ведення бізнесу. Коли сайт починає працювати і приносити реальний прибуток, навіть самий примхливий замовник починає всерйоз замислюватися над тим, що, власне, він хотів отримати: прибуток або просто набір запрограмованих картинок. Відмітна особливість сайтів, розроблених для ведення бізнесу, - приділення уваги не помітного дизайну, а простоті, зручності в роботі, функціональності, ергономічності, змістовності.

3. Дизайн сайту спочатку сподобався, але перестав подобатися потім. Варіант 3 найбільш характерний для тих, хто, в першу чергу, приділяють увагу дизайну сайту. Подання про дизайн сайту у таких замовників швидко змінюється. Сайт для них - просто самоціль.

4. Дизайн сайту як не подобався раніше, так і не став подобатися.
Варіант 4 найбільш поширений.
 Переважна більшість сайтів розробляються людьми, для яких розробка сайтів - не основний засіб існування.

У 2001-2003 роках прокотилася хвиля повального захоплення flash анімацією. Багато якісно розроблені сайти для бізнесу, ефективно працюють і приносять прибуток, були перероблені цілком. Якщо до переробки в них повністю відсутня flash анімація, то після редизайну весь сайт був фактично створений на основі flash. Прибуток таких сайтів різко впала. Багато власників дивувалися, чому їх сайт фактично перестав працювати. Розібравшись, більшість з них виправило помилку: відмовилися повністю або в значній мірі від використання flash анімації. Але час був упущений. Прибуток вони недоотримали, а конкуренти пішли далеко вперед.

За кілька років до появи flash анімації подібна ситуація була з застосуванням фреймів (1999-2001). В даний час спостерігається чергова мода - створення "керованих" сайтів. Коментарі аналогічні. У багатьох випадках власники сайтів переглядають свою думку щодо того, яким повинен бути дизайн їх сайту, тільки на основі кількох критичних зауважень, висловлених мигцем. Власник сайту замовляє переробку сайту, просить включити в нього самі немислимі схемо технічні рішення, напхати сайт графікою, спец ефектами. Сайт стає схожим на новорічну ялинку. Прибутки такий сайт не приносить.

Критику сайту можна сприймати по-різному. По-різному можна використовувати критичні зауваження щодо сайту. Критичні зауваження, висловлені відвідувачами сайту або партнерами (конкурентами), можуть містити дуже цінні зауваження та ідеї. Облік і внесення в сайт відповідних виправлень і поліпшень може найсприятливішим чином позначитися на ефективності роботи сайту.

Якщо ваш опонент висловиться про ваш сайт тільки на підставі того, що, в сайті немає flash анімації на всю сторінку, то це зовсім не означає, що сайт треба терміново переробляти.

Але якщо відвідувачі сайту незадоволені тим, що сторінки сайту довго вантажаться, їм складно переміщатися по сайту, що контент сайту не дозволяє розібратися в товарах і їх характеристиках, то варто серйозно задуматися. Облік подібних критичних зауважень може дозволити серйозно поліпшити ефективність роботи сайту і збільшити прибуток.

Критику сайту можна сприймати по-різному. По-різному можна й використати критичні зауваження щодо сайту. Критичні зауваження, висловлені відвідувачами сайту, партнерами і конкурентами, можуть містити дуже цінні зауваження та ідеї. Облік і внесення в сайт відповідних виправлень і поліпшень може сприятливо позначитися на ефективності роботи сайту. Прислухайтеся до думки професійних веб-дизайнерів. Думка і рада професійного веб-дизайнера корисні.

 1.  Пастки для замовника

Бізнес проекти

Одні сайти працюють і приносять прибуток. Інші сайти "мертвонароджені" з моменту їх появи в Інтернеті. Одні задоволені своїм сайтом і прибутком, яку він приносить. У інших власний сайт викликає роздратування, невдоволення і приносить збитки.

Як зробити сайт прибутковим і забезпечити подальшу можливість його розвитку.

 1.   Продумане технічне завдання і ретельний підбір контента - половина успіху! Їх відсутність або зневага до їх якості – фінансові збитки згодом.
 2.   Виправити помилки ідеології, закладеної при створенні дизайну сайту, згодом дуже важко.
 3.   Не потрапте в пастку, тобто в залежність від веб-дизайнера, що пропонуєпри створенні сайту застосовувати унікальні програмні рішення. Ви будете на мертво прив'язані до такого веб-дизайнеру. Розлучитися з ним буде дуже важко.
 4.   Щоб уникнути великих проблем з сайтом згодом, ретельно заздалегідь продумайте, що ви очікуєте від сайту.
 5.   Успіх у простоті! 

Не потрапте в пастку! Не захоплюйтеся про позиціями про створення дешевих сайтів.

"Скупий платить двічі". Особливо дана мудрість застосовна до сайтів для бізнесу. У кожного товару є своя ціна, залежна від його якості. Веб-студія спеціалізується на професійному створенні сайтів для бізнесу, конкурентоздатних серед сайтів одного цінового ряду, об'єму, призначення і тематики.

Під дизайном сайту часто і помилково розуміють лише три його складові:

 1.  Оформлення верхній частині сторінок сайту.
 2.  Форму і колір анімаційних кнопок системи навігації сайту.
 3.  Фон сторінок сайту. 

Професійний дизайн сайту включає в себе набагато більше складових частин:

 1.  Призначення сайту і коло основних розв'язуваних сайтом завдань.
 2.  Розробка оптимальної блок-схеми (структури) і глибини сайту з урахуванням його основної та допоміжних цілей.
 3.  Розробка оптимальної системи навігації сайту. Вибір найбільш відповідного типу гіперпосилань (кнопок системи управління) сайту.
 4.  Вибір основної палітри кольорів сайту.
 5.  Вибір допоміжної кольорової палітри сайту.
 6.  Вибір типу і розміру основних шрифтів сайту.
 7.  Розробка оптимальної компоновки головної сторінки сайту і інших сторінок сайту
 8.  Вибір геометричної форми і обрамлення наявних графічних матеріалів (малюнків і фотографій) для забезпечення оптимальної швидкості завантаження кожної зі сторінок сайту.
 9.  Визначення переліку основних браузерів і їх версій, за допомогою яких буде проглядатися сайт.
 10.  Включення до складу сайту лічильників підрахунку відвідувачів.
 11.  Включення в програмний код мета-тегів.
 12.  Оптимізація тексту сайту під запити в пошукових системах і каталогах.
 13.  Основний фон сайту.
 14.  Фон верхній частині сторінок сайту або графічного малюнка.
 15.  Фон систем навігації сайту.
 16.  Оформлення таблиць.

Це лише короткий перелік тих складових частин, які входять в поняття "професійний веб-дизайн". Але навіть з цього переліку видно, що, наприклад, форма і колір анімаційних кнопок системи навігації сайту - не найголовніші з того, що мається на увазі під професійним веб-дизайном.

Виробити єдину і оптимальну ідеологію сайту (компоновка сайту, структура сайту, система навігації, глибина сайту, палітра і т.д.) можливе лише після ознайомлення з усім контентом, який необхідно розмістити на сайті.

Всі види робіт зі створення сайту виконуються веб-студією в комплексі і на різних етапах так чи інакше пов'язані один з одним. Підрахувати трудові витрати, а отже, і вартість виконання кожного етапу робіт зі створення сайту, неможливо.

Реальним критерієм оцінки якості веб-дизайну може служити кількість цільових відвідувачів сайту, і, як наслідок, прибуток від сайту.

Дизайн сайту, створений професійним веб-дизайнером, в принципі, не може не подобатися. Питання лише в тому, чи просто знайти сайт через пошукові системи, чи зручно відвідувачеві сайту шукати потрібну інформацію, чи влаштовують відвідувачів запропоновані товари та послуги: асортимент, ціна, умови продажу і т.д.

Чим важливіше для власника сайту прибуток, тим більшу увагу він приділяє змісту сайту, тим сильніше хоче позбутися від усього другорядного в дизайні сайту, що перешкоджає отриманню прибутку.

 

ОСНОВНА ЧАСТИНА

 1.  Бізнес легенда

ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

3.1 Види друку

Офсетний друк – технологія друку, коли фарба з друкарської форми переноситься на папір, не на пряму, а на проміжний офсетний циліндр, відповідне зображення на друкарській формі робиться не дзеркальним, як в інших видах друку, а прямим способом. Офсетний друк – спосіб друку крупних накладів друкарської  продукції, що широко зажадався, поєднує в собі високу якість, економічність і продуктивність.  Достоїнства офсетного друку: економічність при друці великих накладів – висока перенесення кольорів Нерентабельна при  малих накладах. Виробляється форматами А3, А2, А1 (мінімальний наклад – 500 листів)

Цифровий друк -проїзводітся за принципом сухого електростатичного перенесення тонера на папір, потім закріплюється під високою температурою. Візитки, флаєра, буклети, брошури, проспекти і так далі (малими накладами від 1 до 500 шт.) Основна гідність цифрового друку в тому, що можна заздалегідь побачити майбутній екземпляр продукції в пробному варіанті і оперативно відкоректувати весь наклад.

Трафаретний друк -  метод відтворення тексту і графічних зображень за допомогою трафарету — друкарської форми, через яку друкарська фарба проникає на друкарський матеріал в місцях, відповідних друкуючим елементам. Метод трафаретного друку, дозволяє наносити зображення на самі різні матеріали, такі як, папір, тканини, стекло, пластик, метал, дерево, вінілову плівку, картон, поліетилен, поліпропілен і багато інших плоских матеріалів різного хімічного складу. Сучасний шелкотрафаретная друк володіє рядом властивостей, незамінних для виробництва малотиражної продукції. Це чіткість контурів, хороша насиченість криючих і напівкриючих (непрозорих і напівпрозорих) фарб, можливість простого використання металізованих фарб, прозорих і тонованих лаків, а також паст, що роблять відтиск рельєфним. Величезний вибір найрізноманітніших паперів і картонів, придатних для цього способу друку. Високий естетичний рівень готової продукції.

Шовкографією називають різновид трафаретного друку, в якому як формовий матеріал використовуються спеціальні нейлонові або металеві сітки частотою 4-200 ниток/см і товщиною приблизно 18-200 мкм. Кожен колір при шовкографії наноситься одного разу, так що кількість (прокатов)  нанесення кольору дорівнює кількості необхідних кольорів Гідності трафаретного друку:  - шелкотрафаретная фарба має хорошу покриваючу здатність, товстий барвистий шар (товще чим при інших видах друку)  - яскравість, насиченість передачі фарб  Тампопечать - використовується переважно на сувенірній продукції (на різних матеріалах і всіляких формах). Спосіб тампопечаті заснований на передачі зображення з друкарської форми (кліше) на запечатувану поверхню (виріб) за допомогою пружного, еластичного тампона, можливе нанесення зображення на нерівну, опуклу поверхню. Переваги тампонного друку: низька собівартість, запечатування предмету по всьому діаметру.

Деколь – це спосіб нанесення зображень на посуд з використанням високотемпературних неорганічних фарб, що дозволяє забезпечити максимальну механічну стійкість нанесених зображень і стійкість як до механічних пошкоджень, так і до дії хімічних реагентів. При високотемпературному деколірованії неорганічні фарби, проникають в структуру кераміки, забезпечуючи дуже надійне зчеплення фарби і поверхні і зображення.  Лазерне гравіювання – нанесення зображення при допомозі лазерного променя. Можливість нанесення на циліндрічне і плоских поверхнях. Переваги: - висока точність виконання - долговічність зображення -стійкість до механічних і хімічних дій. Лазерне гравіювання ідеально личить для VIP дарунків.

Термоперенос - спосіб перенесення зображення із спеціальних плівок на різні тканинні поверхні ( одяг, сумки, парасольки і так далі)  Тиснення – створення зображення (логотипу компанії) тиском нагрітим до певної температури кліше, з можливим використанням фарби або фольги.  Широкоформатний друк – це друк продукції великих розмірів білборди, банери, плакати, постери, мобайли, світлові короби, зображення для оформлення стадіонів, виставок,  автотранспорту і так далі. Залежно від цілей рекламної кампанії, зображення друкують на банерном полотні, самокліющійся плівці, папері або тканині[8].

ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

У даній частині розглядається розрахунок вартості оригіналів курсового проекту.

Економічні розрахунки виконані з використанням  методу порівняльної оцінки, який базується на реальному співвідношенні попиту і пропозиції, і виходить визначення вартості робіт аналогічних оцінюваним.

При розрахунку в умовах виробництва вартість оригіналів курсового проекту буде складатися з ціни на розробку фірмового стилю, який складається з розробки основних констант, фірмової документації та рекламно-інформаційних носіїв, а також з ціни виготовлення печатної продукції.

Розробка елементів фірмового стилю е самим складним та трудомістким етапом.

ВИСНОВКИ

Фірмовий стиль грає неоціниму роль при створенні іміджу і торгівельної марки компанії або фірми. У свою чергу, торгівельна марка із стійкою репутацією забезпечує стійкий обсяг виробництва і доходів. Правильно створена торгівельна марка незвичайно живуча, і ця властивість з часом дає величезну економію засобів. Він може підвищувати продуктивність праці і відповідальність працівників за якість.

Хороший фірмовий стиль залучає споживачів, надаючи фірмі можливість здобуття прибутків і появи постійних клієнтів, на яких засновано довгострокове благополуччя фірми.  В результаті виконаної роботи було проаналізувано літературу по даній темі, прослідили історію явища, виявили основні методи, функції і стилі логотипу і прийшли до виводу, що, не дивлячись на те, що логотип є лише складовою частиною фірмового стилю поряд з іншими, проте саме логотип можна по праву назвати основою фірмового стилю, його головною складовою частиною.

Було визначено поняття корпоративній стиль, фірмовий стиль, як сукупність прийомів що забезпечують єдиний образ всім виробам фірми і заходам; поліпшуючих сприйняття і запом’ятованість споживачем не лише товарів фірми, але і всієї її діяльності; а також що дозволяють протиставляти свої товари і діяльність товарам і діяльності конкурентів.

Елементи фірмового стилю: товарний знак, логотип, фірмовий блок, фірмовий слоган, фірмові кольори, фірмовий комплект шрифтів, корпоративний герой, обличчя фірми фірмовий одяг і інші фірмові константи.

Не дивлячись на різноманіття форм логотипів, існують класифікації стилів для логотипу.

 Результатом виконаної роботи є спеціально розроблений корпоративний стиль  туристичної компанії «Мандри».  

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

          Один автор

 1.  Добробабенко Н.С. «Фірмовий стиль: принципи розробки».- М-код: Інфра-м-код., 2003» -c. 67
 2.  Музикант Ст Л. «Теорія і практика сучасної реклами» - Новосибірськ: СП "Інтербук", 2006 с. 77  
 3.  Ромат Е.В. «Реклама. - СПб.: Пітер, 2001. – с. 122; с. 145
 4.  Каган М С. Философия культуры. СПб., 1996. С. 287.
 5.  Бабурина Н.И. Русский плакат Л., 1988. С. 8, Черневич Е. Русский графический дизайн М., 1992. С. 140
 6.  Медведев Л.Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку. М.1986.С.7.
 7.  Юнг К. Психология и литература // Юнг К., Пойман Э. Психоанализ и искусство. М, 1996. С. 52.
 8.  Павлівська Е. Дізайн реклами: покоління NEXT – СПб, 2004.
 9.  Панкратов Ф.Г. і ін. Рекламна діяльність: Підручник для студентів вищих учбових закладів. — 6-е видавництво, перераб. і доп. — М.: видавницько-торгівельна корпорація «Дашков і Ко», 2003
 10.  Уїльямс Р. «Не дизайнерська книга про дизайн» М.: Гелла-прінт» 2002. - с. 240

Два автори

 1.  Л. Бове Кортленд, Ф.Аренс Уїлльям. Сучасна реклама. М.: Видавничий будинок «Довгань», 2002
 2.  Гольман І.А., Добробабенко Н.С. «Практика реклами». - Новосибірськ: СП "Інтербук", 2007 - с. 46

               Електронні ресурси

 1.  Види печаті. http://sm-art.od.ua/portfolio/vidy-pechati/
 2.  Що таке «Корпоративний» або «Фірмовий» стиль? Навіщо він потрібний?  http://creativeideagroup.ru/chto_takoe_firmennyiy_stil/
 3.   Історія рекламного плакату та афіш

http://otherreferats.allbest.ru/marketing/00118033_0.html

 1.   Розробка фірмового стилю компанії

http://otherreferats.allbest.ru/marketing/00100102_0.html

 1.     Плакат:

http://larchik.com.ua/p/plakat.html

 1.   Гусева В.Е. Современный плакат как эстетический и социальный феномен:

http://studyspace.ru/slavyanskaya-kultura/guseva-v.e.-sovremennyiy-plakat-kak-esteticheskiy-i-sotsialnyiy-fe-2.html

 1.  

ДОДАТКИ

http://whyarmadillo.com.ua/ru/?tags=25


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

4355. Компьютерная схемотехника и архитектура компьютеров 446.5 KB
  Комбинационным цифровым устройством (КЦУ) называется устройство, выходные сигналы которого в некоторый момент времени работы однозначно определяются лишь сигналами, действующими в тот же момент времени на его входах. В КЦУ отсутствуют элементы памят...
4356. Україна в другій половині хх – на початку ххі ст.: Становлення незалежності 306.5 KB
  Вступ Вивчення основних тенденцій суспільно-політичного, економічного і духовного розвитку України на межі ІІ і ІІІ тисячоліть становить актуальне завдання багатьох соціально-гуманітарних дисциплін. У курсі історії України головним є осмислення істо...
4357. Українська мова професійного спілкування 258 KB
  1. Природа і функції мови. Місце української мови серед мов світу Що таке мова? Відповісти на це питання однозначно непросто, хоча такі спроби було зроблено ще вченими давніх Греції, Риму, Китаю, Індії. У науці відомі три погляди на природу мови...
4358. Дж. М. Кейнс и его концепция экономического развития. Неокейнсианство 149.5 KB
  Введение Со времен зарождения экономики, одна из напряженнейших дискуссий ведется вокруг вопроса: существует ли в экономике тенденция о долгосрочном равновесии с полной занятостью. Применяя современный экономический язык, определим как классические...
4359. Повышение эффективности коммерческой деятельности ЗАО Универсам Волгоград 179.5 KB
  В современных экономических условиях Республики Беларусь необходимо проведение разумной экономической политики выживания каждого субъекта хозяйствования, развитие торговли на качественно новой основе, достижение высокого уровня конкурентосп...
4360. Характеристика коленчатых валов и их подшипников дизельного двигателя Д100 302.69 KB
  Введение Двигатели типа Д100 - вертикальные двухтактные, десятицилиндровые со встречно движущимися поршнями, двумя коленчатыми валами, прямоточно-щелевой продувкой. двухступенчатой системой наддува, струйным роспылом топлива. Двигатели работают на ж...
4361. Выявление изнашивания валков плющильного стана и выбор способа их восстановления для повторной эксплуатации 2.71 MB
  Цель работы: выявление изнашивания валков плющильного стана и выбор способа их восстановления для повторной эксплуатации, совершенствование процесса упрочнения и восстановления валков, с целью повышения долговечности и снижения себестоимости. Для эт...
4362. Характеристики web – сайтов, методы измерений и управления 326 KB
  Характеристики web – сайтов, методы измерений и управления Критерии оценки Web сайтов Общие требования к ИКТ web сайтов Мониторинг работы сайтов, порталов Инструментарий для мониторинга Критерии оценки Web сайтов Каковы "требования времени" к р...
4363. Методы тестирования интернет - приложений и web-серверов 286 KB
  Методы тестирования интернет - приложений и web-серверов Как тестировать сайт, насколько тестирование важно для успеха сайта. Определение способов, наиболее применимых для конкретного сайта Разработка методологии тестирования Управление процессом ...