42853

Організація перевезень вантажів у змішаному сполученні

Книга

Логистика и транспорт

Одним з головних факторів, визначаючим ефективність перевізного процесу та умов функціонування обслуговуючим автомобільним транспортом підприємств, є партіонність перевезень. На сьогоднішній день перевезення дрібнопартіонних вантажів займає важливу роль у транспортному процесі. Цей вид перевезень набув популярності серед доставки товарів широкого вжитку (продуктів харчування, промислових товарів та ін.) на короткі відстані (мережа торгових кіосків, магазинів, супермаркетів міста).

Украинкский

2013-10-31

281.5 KB

12 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет транспортних та інформаційних технологій

Кафедра транспортних технологій

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з дисципліни «Вантажні перевезення»

на  тему: «Організація перевезень вантажів у змішаному сполученні»

Виконав ст. групи      ________

__________________________

Перевірив:     ______________  

Київ 2010

Зміст

Вступ

 1.  Транспортна характеристика вантажу.
 2.  Технічні характеристики технічних засобів, що використовуються під  час доставки вантажу до місця призначення (контейнери, НРЗ в порту відправлення і призначення, судно, вагон, вантажний автомобіль).
 3.  Пакування вантажу.
  1.  Визначення типу пакування
  2.  Розміщення і кріплення вантажу в контейнері, визначення кількості вантажних місць.
  3.  Маркування контейнерів.
 4.  Послідовність виконання операцій при здійсненні перевезень у змішаному сполученні.
  1.  Операції, що здійснюються під час приймання вантажу і завантаження його в контейнери.
  2.  Операції під час завантаження партії вантажу на судно.
  3.  Операції під час перевезення вантажів  морським транспортом.
  4.  Операції під час перевантаження партії вантажу з морського транспорту на залізничний.
  5.  Операції з приймання і перевезення вантажів автомобільним транспортом.
 5.  Розрахунок часу виконання навантажувально-розвантажувальних робіт і необхідної кількості ТЗ для їх обслуговування.
 6.  Розрахунок тривалості виконання рейсу судна і загального часу доставки вантажу.
 7.  Розробка розвізних маршрутів для організації перевезення дрібних партій вантажу автомобільним транспортом. (Маршрутизація партіонних перевезень методом Кларка-Райта).
 8.  Розробка ТТС доставки контейнерів, визначення основних параметрів доставки.

 

Висновки

Список літератури

Вступ

            Транспорт – сукупність засобів перевезень, шляхів сполучень, засобів управління та зв’язку, а також різних пристроїв, механізмів та споруд, що забезпечують їх роботу.

 Транспортним процесом перевезення вантажів – називають підготовка вантажу до перевезень, подача рухомого складу, навантаження та розвантаження вантажу, оформлення документів.

Організація транспортного процесу, що базується на попередньо розробленій раціональній технології взаємодії транспортних підприємств, вантажовідправників та вантажоодержувачів – це називається єдиним технологічним процесом.

          Одним з головних факторів, визначаючим ефективність перевізного процесу та умов функціонування обслуговуючим автомобільним транспортом підприємств, є партіонність перевезень. На сьогоднішній день перевезення дрібнопартіонних вантажів займає важливу роль у транспортному процесі. Цей вид перевезень набув популярності серед доставки товарів широкого вжитку (продуктів харчування, промислових товарів та ін.) на короткі відстані (мережа торгових кіосків, магазинів, супермаркетів міста).

Дрібнопартіонні перевезення вантажів особливо актуальні в умовах міста, де одним транспортним засобом здійснюється доставка в декілька пунктів завозу.

В даній курсовій роботі ми розглядаємо транспортно – технологічні системи перевезень вантажу, що включають в себе матеріальну основу – комплекс технічних заходів та єдину узгоджену технологію доставки вантажів від вантажовідправника до вантажоодержувача.

Розділ 1. Транспортна характеристика вантажу.

Під  час  перевезення  баків аккумуляторних Перевізники,  вантажовідправники  та  вантажоодержувачі повинні  вживати  заходів  для  забезпечення цілості вантажів,  не допускаючи попадання на них атмосферних опадів.

Баки аккумуляторні для перевезення повинні подаватись вантажовідправником, як правило, в тарі або упаковці. Допускається подання  баків аккумуляторних для перевезення без упаковки,  якщо про  це  домовлено  у  договорі  на  поставку  між вантажовідправником і вантажоодержувачем.

Вантажовідправник повинен  подавати  для  перевезення баки аккумуляторні у справній, сухій, без сторонніх запахів тарі. Упаковка та маркування  баків аккумуляторних повинні відповідати вимогам Правил.

Баки аккумуляторні,  що упаковані в  коробки,  пакети, та   подаються   для   перевезення вантажовідправником, повинні мати обв'язку, яка забезпечує цілість упаковки і виключає можливість доступу до  вантажу  без  порушення обв'язки або упаковки. Баки акумуляторні вантажовідправник   повинен опломбувати.

При поданні  для  перевезення  на  одному  автомобілі баків аккумуляторних  різної  номенклатури  на  адресу  одного або декількох   вантажоодержувачів   вантажовідправник    зобов'язаний заздалегідь, до прибуття автомобіля під завантаження, підгрупувати вантаж  за  вантажоодержувачами  і  виписати   товарно-транспортні накладні кожному вантажоодержувачу. Для  перевезення  баків акумуляторних  Перевізники повинні  надавати  автомобілі-фургони  або  автомобілі  з бортовою платформою. Приймання  для  перевезення  від вантажовідправника і здача вантажоодержувачу промислових товарів  у  тарі  здійснюються Перевізником  за  найменуванням  вантажу,  кількістю і стандартною масою вантажних  місць  або  за  масою,  зазначеною  на  вантажних

місцях.

Правила перевезень вантажiв у контейнерах

1. Унiверсальнi автомобiльнi контейнери призначенi для перевезення дрiбних  партiй вантажiв без тари, у первиннiй або у полегшенiй тарi. В цих  контейнерах перевозяться продовольчi i промисловi товари широкого споживання,      продукцiя      виробничо-технiчного      призначення i домашнi речi громадян.

2.  Забороняється  перевозити в унiверсальних контейнерах  вантажi, якi швидко псуються, сипучi вантажi без тари, вибуховi, займистi, їдкi та  отруйнi речовини, смердючi вантажi та тi, якi забруднюють стiни  i пiдлогу контейнера, а також вантажi, якi не можуть бути завантаженi  в контейнер   або   вивантаженi  з  нього  без  застосування   вантажно-розвантажувальних механiзмiв. Окремi  вантажнi  мiсця, якi подаються для перевезення  в  контейнерi, мають бути вагою не бiльше 80 кг.

3. Спецiальнi   контейнери   належать  вантажовiдправникам    i вантажоодержувачам  та  призначаються  для  перевезення  автомобiльним транспортом певних видiв вантажiв, якi потребують додержання особливих умов пiд час транспортування.

4.  Унiверсальнi автомобiльнi контейнери, що належать Перевiзникам, повиннi  мати єдину нумерацiю, а також нанесене фарбою, що  контрастно видiляється вiд кольору контейнера, таке маркування:

- розпiзнавальний знак;

- номер контейнера;

- найменування власника контейнера;

- вантажнiсть i маса тари контейнера, кг;

- внутрiшнiй об'єм контейнера, куб. м;

- мiсце, мiсяць i рiк виготовлення контейнера;

- час останнього капiтального ремонту i наступного ремонту контейнера.

Номер  контейнера наноситься на всiх бокових стiнках, даху i всерединi

контейнера.

5. Унiверсальнi автомобiльнi та спецiальнi контейнери, якi належать власникам вантажу, повиннi мати маркування, яке запроваджене власником майна.  При  цьому  обов'язково наноситься  вантажнiсть  i  маса  тари контейнера, а також внутрiшнiй об'єм контейнера (куб. м).

6.   Для   перевезення  контейнерiв  Перевiзник  повинен   надавати автомобiлi  (автопоїзди) iз бортовими платформами або  спецiалiзований рухомий  склад (низькорамнi напiвпричепи - контейнеровози,  автомобiлi iз вантажопiднiмальними пристроями тощо).

7. Розмiщення унiверсальних автомобiльних i спецiальних контейнерiв на  рухомому  складi  слiд  здiйснювати  iз  урахуванням  рiвномiрного розподiлу навантаження на поверхню платформи.

8.  Для  полiпшення органiзацiї перевезення вантажiв в контейнерах вантажовiдправники i вантажоодержувачi, Перевiзники можуть  створювати обмiннi   контейнернi  пункти  на  мiсцях  вiдправлення  та  одержання вантажiв.

9.  Приймання вантажiв для перевезення в контейнерах  здiйснюється:

при  наявностi  Договору  -  на пiдставi  заявки,  а  при  вiдсутностi - разового договору.

Розділ 2. Технічні характеристики технічних засобів, що будуть задіяні під  час доставки вантажу до місця призначення.

2.1.  Тип контейнера

Універсальний - середньотоннажний (масою брутто 3 або 5 тонн) або великотоннажний (завдовжки 10 і більше англійських футів) контейнер, який відповідає стандартам ІСО за масою брутто, габаритними розмірами, конструкцією та маркуванням, має серійний номер і маркувальний код.

Таблиця 1.

Основні характеристики універсальних контейнерів міжнародного класу

Типорозмір

Довжина в футах

Маса, т

Розміри, мм

Внутрішній об’єм, м3

Габаритні

Внутрішні

Дверного прорізу

Між центра-ми отворів в кут. фітінгах

Брутто

Тара

Довжина, L

Ширина, B

Висота, H

Довжина, l

Ширина,  b

Висота, h

Ширина, S

Висота,  P

Ширина, S

Висота,  P

1АХ

40

30.8

3.05

12192

 2438

2438

11998

2330

2197

2286

2134

11985

2259

61.3

1СХ

20

24.0

2.1

6058

  2438

2438

5867

2330

2197

2286

2134

5853

2259

30.0

2.2. Технічна характеристика портального крану, що буде задіяний при навантаженні і розвантажені контейнерів в портах відправлення і призначення 

Портовий кран КПП 16…25 (20…32/32…63) -32…45/20…25

Найменування параметрів і розмірів

КПП 16…25 (20…32/32…63) -32…45/20…25

Вантажепідємність, т

При роботі

Крюком

40

Виліт, м

Найбільший

35

Швиткість механізма, м/хв

Підйому при роботі

крюком

З постійною г/п (не більше відповідній г/п на максимальному вильоті

63

Зміна вильоту

50

Рух

32

Частота обертання крану, об/хв

1,5

Висота підйому, м

При роботі з крюком

30

Глибина опускання, м

15

Колія порталу, м

15,3

Максимальне навантаження на колесо робочого і не робочого стану, Кн

290

Група режиму роботи крану по ISO 4301-1:1986(по ГОСТ 25546-82)

А6(6К)

Група режиму роботи механізмів по ISO 4301-1:1986(по ГОСТ 25546-82)

Підйому

М5(3М), 60

Повороту, зміна вильоту

М7(5М), 40

Руху

М5(4М), 25

2.3.  Технічні характеристики судна

Контейнерне судно, тип

Габаритні розміри судна

Дедвейт

Δw, т

V,  вузли

Lmax, м

Bmax, м

H, м

D, м

15903 «Капитан Сахаров»

130,0

17,35

8,54

6,92

5720

16,0

2.4.  Технічні характеристики вагонів-контейнеровозів

Тип вагону

Кількість осей

Вантажність,  т

Тара,  т

База вагону, мм

Зчіпна довжина, мм

Вагон-платформа-контейнеровоз

4

60

22

14720

19620

 2.5.  Технічні характеристики вантажного автомобіля

Бортовий автомобіль                                               КамАЗ 4308

Колісна формула / к-ть осей                                           4х2

Характеристики вантажопідйомності і маси

Вантажопідйомність                                                           5500

Повна маса автопоїзда                                                19500

Повна маса автомобіля                                                11500

Повна маса причепа                                                           8000

Маса спорядженого автомобіля                                         5850

Двигун             B5, 9 180 CIV - 0(evro - 2) дизель, турбо з ОНВ

Потужність двигуна (силового агрегату)                 113(154)

Паливний бак                                                                      170

Максимальна швидкість 105

Платформа

Ширина платформи 2420

Довжина платформи 5200

2.6. Коротка характеристика заданих портів відправлення і призначення

Порт Сідней - другий найбільший контейнерний порт в Австралії, обслуговує найбільший ринок країни. З 99 відсотків міжнародної торгівлі Австралії, що перевозяться по морю, порти Сіднея мають найважливіше значення для економічного майбутнього Австралії. Сьогодні порт є економічний гігант, оброблює більш ніж на $ 50 млрд міжнародних і вітчизняних торговельних робіт щорічно. Торгівля через порти складається переважно з імпортованих контейнерних перевезень, внаслідок чого такі товари, як вироби та побутові витратні матеріали надходять  до Сіднея і  у Новий Південний Уельс. Інше з вантажного порту включає в себе експортні контейнерні вантажі, контейнерні перевезення таких вантажів як сипучі матеріали і рідини, автомобілі та круїзні судена. Сідней  - портова корпорація, в даний час працює як держкорпорація.

Одеський порт - один з найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну, розташований в північно-західній частині Чорного моря на перетині торгових шляхів Сходу і Заходу, що склалися історично.
Координати: Широта - 46°32'N, довгота - 30°54'Е.
 Технічні можливості порту дозволяють обробляти більше 18 млн. тонн сухих вантажів та 25 млн. тонн наливних на рік. Розвинена інфраструктура дозволяє доставляти вантажі в порт автомобільним, залізничним, морським і річковим транспортом. Спеціалізовані термінали порту з великим парком перевантажувальної техніки та вантажозахватних пристроїв дозволяють перевантажувати широку номенклатуру вантажів. Універсальність порту забезпечує перевалювання практично будь-яких видів вантажів: нафти та нафтопродуктів наливом, зрідженого газу; тропічних і рослинних масел, технічних масел; контейнерів, кольорових і чорних металів; руди, чавуну, цукру-сирцю навалом; зернових насипом, швидкопсувних вантажів в тарі; різних генеральних вантажів в мішках, ящиках, пакетах, біг-бегах, бочках і укрупнених вантажних одиниць. На території порту в 133,3 гектари розташовано вісім виробничо-перевантажувальних комплексів з переробки сухих вантажів, пасажирський комплекс, нафтовий термінал, контейнерні термінали, комплекс з перевалювання рослинних і технічних масел. Контейнерні термінали, що розвиваються найбільш динамічно, розраховані на перевантаження більше 500 000 контейнерів на рік. На території Карантинного молу діє вільна (спеціальна) економічна зона "Порто-франко". 54 захищених причалів загальною протяжністю причальної лінії більше 9000 м дозволяють приймати судна вантажопідйомністю до 100 тис. тонн, довжиною до 300 м та осадкою до 13,0 м.

Розділ 3. Пакетування вантажу.

3.1. Визначення виду пакування.

Пакування баків акумуляторних, як окремої одиниці товару, відбувається за такою послідовністю: бак пакується в пінопластові частини і укладається найбільш зручним способом в коробку. Потім коробка запаковується і заклеюється клейкою стрічкою. Укрупнене  вантажне місце, в моєму випадку, - це піддон з тарно-штучним товаром. Укрупнене вантажне місце складає 20 коробок з товаром (оскільки стандартний розмір піддона 1200*800 мм та вантажного місця 500*400*300 мм) і має такі розміри:

lвм x bвм x hвм, = 1000х800х1500 мм,

а mвм = 50кг. * 20шт. = 1000 кг

                                                                                           1500 мм

                                                                      1000 мм

           

              800

Рис1. Розміщення вантажу на піддоні.

 1.  Розміщення і кріплення вантажу в контейнері, визначення кількості вантажних місць.

1.Тип контейнера 1АХ

Варіант розміщення в кузові

Кількість ВМ вздовж кузова

Кількість ВМ за шириною

Кількість ВМ за висотою

Загальна кількість ВМ, що вміщується в кузов, шт.

Вага вантажу, який можна розмістити в кузові (Qк),т

Коеф-т викор. вантажо-підйомності

Об’єм вантажу, який можна розмістити в кузові

Коеф-т викор. об’єму

L/l;B/b;H/h

15

5

4

300

18

0,65

54

0,8

L/b;B/l;H/h

27

3

4

324

19,4

0,70

58,3

0,84

L/l;B/h;H/b

15

5

5

375

22,5

0,81

67,5

0,92

L/h;B/l;H/b

24

3

5

360

21,6

0,78

64,8

0,9

L/b;B/h;H/l

27

5

3

405

24,3

0,88

72,9

0,95

L/h;B/b;H/l

24

5

3

360

21,6

0,79

64,8

0,9

2.Тип контейнера  1CХ

Варіант розміщення в кузові

Кількість ВМ вздовж кузова

Кількість ВМ за шириною

Кількість ВМ за висотою

Загальна кількість ВМ, що вміщується в кузов, шт.

Вага вантажу, який можна розмістити в кузові (Qк),т

Коеф-т викор. вантажо-підйомності

Об’єм вантажу, який можна розмістити в кузові

Коеф-т викор. об’єму

L/l;B/b;H/h

7

5

4

140

8,4

0,38

25,2

0,82

L/b;B/h;H/b

13

5

3

195

11,7

0,53

35,1

0,97

L/l;B/h;H/b

7

5

5

175

10,5

0,48

31,5

0,88

L/h;B/l;H/b

12

3

5

180

10,8

0,49

32,4

0,90

L/b;B/l;H/h

13

3

4

156

9,36

0,43

28,1

0,85

L/h;B/b;H/l

12

5

3

180

10,8

0,49

32,4

0,90

Загальний обсяг партії вантажу (Q, т), що має бути доставлений в порт призначення:

Q = 22*1000 + 3000=25000 т ;

 

Визначаємо  необхідну кількість контейнерів для перевезення заданої партії вантажів, виходячи з умови, що одна частка загального обсягу вантажу буде перевозитись в першому типі контейнерів, а решта – в другому.

Nк = Nк1+ Nк2=( А1* Q/100* Qк1 )+ (А2* Q/100* Qк2) =

=( 40%*25000/100*405)+(60%*25000/100*195) = 0,25+0,77 = 25+77=

=103 (штук).

де А1 – частка загального обсягу вантажу, що буде перевозитись з використанням першого типорозміру контейнерів, %;

А2 – частка загального обсягу вантажу, що буде перевозитись з використанням другого типорозміру контейнерів,%.

 1.   Маркування контейнерів.

В цьому підрозділі розроблено маркувальний код обраних контейнерів, що були використані для завантаження визначеної партії вантажу, і які в подальшому будуть відправлені за визначеним маршрутом. Для вирішення цієї задачі необхідно використати довідкові таблиці з попередніх практичних робіт з цієї дисципліни.    Серійний номер контейнеру  відповідає цифрам дати народження студента (дд.мм.рр).

              PRK U                           060389                              [  1  ]

               KP                          AX- 21(CX-41)                        0 2

Код власника і номер контейнеру

P

R

K

U

0

6

0

3

8

9

Значення цифрових еквівалентів

27

29

21

32

0

6

0

3

    8

9

Вагові коефіцієнти

1

2

4

8

16

32

64

128

256

512

Добутки цифрових еквівалентів на вагові коефіцієнти

27

58

84

256

0

192

0

384

2048

4608

Сума всіх добутків

7657

Частне від ділення на 11

696, остача 1

Контрольна цифра

1

Розміщення транспортного маркування на тарі  

                                                                                  310-76

                                                                                     47013

                                                         

                                                       1/417

                                             ПП Барановський В.В.

                                             Київ, Палладіна 13

                                             Порт Одеса

      

       180 м3                                   БРУТТО  50 кг            Завод електротехніки

500х400х300 см                       НЕТТО 45 кг                      «Digital Boy»

                                                                                         Австралія, Сідней

Розділ 4. Послідовність виконання операцій при здійсненні перевезень у змішаному сполученні.

При здійсненні перевезень партій вантажів у змішаному сполученні операції починаються на складі відправлення. Операції, які відбуваються на складі під час формування вантажного місця: партія вантажу у ящиках формують і пакують на вантажні місця на піддонах, ці вантажні місця маркують, перевіряють їх цілісність та готовність до перевезення. Потім за допомогою навантажувача переміщують та складають партію вантажу у контейнер автомобіля (якщо переміщення від складу до порту відбувається за допомогою автомобільного транспорту).

Відбувається переміщення партії вантажу, під час якого водій повинен забезпечувати схоронність вантажу та швидку і якісну доставку партії вантажу до порту відправлення.  В порту автомобіль під’їжджає до відповідного портового крана, там відбувається перевірка кріплення та цілісності прийнятої партії вантажу. Далі портовий кран переміщує вантаж на судно. Якщо маршрут судна є складним, то на судні вантаж у контейнерах формується відповідно  до відстані маршруту, тобто чим дальше знаходиться пункт доставки (порт), тим нижче на судні буде знаходитись контейнер, і навпаки, тобто якщо контейнер потрібно розвантажити у найближчому порту доставки, то на судні відповідний контейнер буде знаходитись найвище і найближче, щоб його швидше розвантажити.

У порту отримання відбувається перевантаження партії вантажу з морського транспорту на залізничний (60% партії вантажу) та на автомобільний транспорт (40% партії вантажу) за допомогою портового крана.

Перевезення вантажів у прямому змішаному залізнично-водному сполученні (далі - пряме змішане сполучення) здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98 N 457, і цих Правил за єдиними перевізними документами, які складаються на весь шлях перевезення.

Усі підприємства й організації транспорту (залізниці, річкові порти, судноплавні компанії), які задіяні в перевезенні, є рівноправними учасниками транспортного процесу і не розглядаються як "клієнт" якого-небудь виду транспорту (якщо вантаж не йде на їхню адресу для господарських потреб).

Для прямого змішаного сполучення відкриті всі залізничні станції, що здійснюють операції з перевезень вантажів, річкові порти і пристані (далі - порти), зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, і які відповідно до своїх статутних положень та технічних і технологічних можливостей здійснюють операції з перевезення та перевалки вантажів.

Вантажі в прямому змішаному сполученні приймаються до перевезення згідно з погодженим між залізницею і портом та затвердженим у встановленому порядку місячним планом, який складається на підставі замовлень відправників.

Перевезення вантажів із портів у прямому змішаному сполученні планується за заявками портів через управління залізниць перевалки.

Терміни доставки цих вантажів відповідно продовжуються на час затримки в портах.

Переадресування вантажів, що перевозяться у прямому змішаному сполучені, провадиться: при зміні станції призначення - з дозволу начальника залізниці, при зміні порту призначення - з дозволу начальника порту. Про переадресування вантажу залізниця чи порт зобов'язані протягом доби повідомити пункт відправлення і перший пункт призначення. Оформлення переадресування провадиться стороною, що його дозволила.

Операції, що здійснюються під час приймання вантажу і завантаження його в контейнери.

Вантажі до перевезення приймаються за наявності місячного плану або дозволу на перевезення, оформленого відповідно до Правил планування перевезень вантажів.

Відправники можуть пред'являти вантажі до перевезення на місцях загального й незагального користування.

Відповідно до статті 9 Статуту залізниць України місця загального користування - це місця виконання вантажних операцій біля колій, що перебувають на балансі залізниці і розташовані у межах смуги відведення; місця незагального користування - це місця виконання вантажних операцій, розташовані поза смугою відведення, та місця загального користування, надані у тимчасове користування вантажовласникам за договором.

Перевезення вантажів здійснюються вагонними, дрібними, контейнерними, груповими або маршрутними відправками.

Вантажі, що потребують тари для збереження їх від утрати, псування або пошкодження при перевезенні, повинні пред'являтися до перевезення у справній тарі, яка відповідає стандартам або технічним умовам, а вантажі, на тару і упакування яких стандарти та технічні умови не встановлено, - у справній тарі, що забезпечує їх збереження. Упаковка, в якій вантаж пред'являється до перевезення, не повинна завдавати шкоди рухомому складу, залізничній колії й навколишньому середовищу.

Відправник несе відповідальність за пред'явлений до перевезення вантаж у нестандартній і неякісній упаковці.

Якщо при зовнішньому огляді тари або упаковки пред'явленого до перевезення вантажу будуть помічені недоліки, які можуть призвести до втрати, псування або пошкодження вантажу, то відправник зобов'язаний на вимогу станції привести тару або упаковку у відповідність до вимог стандартів або інших нормативно-технічних документів на продукцію.

Відправник зобов'язаний на вимогу станції пред'явити стандарт або технічні умови, сертифікат на відвантажувану продукцію (якщо вона підлягає сертифікації), а також на її тару.

Залізниця може не приймати вантаж до перевезення у разі відсутності або неналежного його маркування, а також у тарі, що не відповідає вимогам стандартів або інших нормативних документів.

Перевезення вантажів у контейнерах здійснюється за запірно-пломбувальними пристроями (далі - ЗПП) відправника.

На кожний контейнер відправник складає накладну прямого змішаного сполучення.

Вантажі в контейнерах розміщуються відправниками так, щоб навантаження на підлогу контейнера і тиск на його стінки були рівномірні. Двері контейнера повинні вільно зачинятися і відчинятися.

Вантаж завантажується у контейнер з такою щільністю, при якій унеможливлювалося б переміщення вантажу в середині контейнера.

Операції під час завантаження партії вантажу на судно.

При морських перевезеннях вантажів перевізник повинен заздалегідь, до початку рейсу, привести судно в морехідний стан; забезпечити технічну придатність судна до плавання, належним чином спорядити його, укомплектувати екіпажем і забезпечити всім необхідним. Перевізник повинен забезпечити цілість і схоронність прийнятого до перевезення вантажу. Цей обов'язок виникає з моменту одержання перевізником вантажу до перевезення і до видачі його одержувачеві у пункті призначення. Порушення перевізником цього обов'язку призводить до відповідальності за втрату, недостачу, псування чи пошкодження вантажу. Забезпечення цілості й схоронності вантажу включає також і дотримання особливих правил перевезення, що стосуються певних видів вантажів. Наприклад, вантаж, який швидко псується при перевезенні, потребує дотримання відповідних температур.

При морських перевезеннях строк, протягом якого вантаж повинен бути завантажений на судно (стадійний час), визначається угодою сторін, а за її відсутності — строками, прийнятими в порту завантаження. Угодою сторін може бути встановлений додатковий по закінченні строку завантаження час для очікування (контрсталшний час). Перевізник має право по закінченні контрсталійного часу відправити судно в плавання, якщо навіть увесь обумовлений вантаж не завантажено на судно з причин, не залежних від перевізника. При цьому він зберігає право на одержання повного фрахту (ст.148— 150 Кодексу торговельного мореплавства).

Операції під час перевезення вантажів  морським транспортом.

Для ефективних перевезень вантажів морськими суднами повинен бути забезпечений необхідний рівень навігаційної і морехідної безпеки. Морехідна безпека належного рівня не може бути забезпеченою без коректного завантаження судна. Вантажні операції суден, що приймають на борт генеральні вантажі, мають ряд особливостей, які утрудняють їх проведення. До таких особливостей відносяться: велика кількість вантажних партій, які належить коректно розмістити у вантажних приміщеннях; врахування сумісності партій вантажу в одному приміщенні; розміщення партій вантажу в трюмах відповідно до їх ротації; розміщення і укладання партій вантажу. Окремою проблемою є кріплення прийнятого на борт генерального вантажу, особливо за нестандартних умов перевезення. Тому, необхідність планувати проведення вантажних операцій при обробці генеральних вантажів, не допускаючи втрати морехідності судна в процесі всього переходу, визначає актуальність і перспективність дисертаційної тематики.

 Операції під час перевантаження партії вантажу з морського транспорту на залізничний.

Вантажі приймаються станціями перевалки і здаються портам відповідно до діючих на залізниці Правил приймання вантажів до перевезення і Правил видачі вантажів, затверджених наказом Мінтрансу від 21.11.2000 N 644 та зареєстрованих 24.11.2000 відповідно за N 861/5082 і N 862/5083.

Вантажі в опломбованих вагонах та контейнерах передаються в пунктах перевалки з перевіркою справності вагонів і контейнерів та ЗПП (пломб) і відповідності відомостей на них даним, які зазначені в перевізних документах.

Тарні й штучні вантажі, які перевозяться на відкритому рухомому складі, передаються з перевіркою кількості місць і стану вантажу за наявності ознак недостачі, псування або пошкодження.

Передача вантажів з водного транспорту на залізничний і навпаки здійснюється за передавальними відомостями встановленої форми.

Станція і порт не мають права відмовлятися від приймання передавальних відомостей і вантажів у межах середньодобової або згущеної норми перевалки.

Усі примірники передавальної відомості сторони зобов'язані підписати і завірити календарними штемпелями з датою їх пред'явлення.

Перевалка вантажів із суден і складів у вагони, а також з вагонів на судна і в склади виконуються засобами порту.

Зняття пломб (ЗПП) з вагонів, а також пломбування завантажених вагонів у пунктах перевалки провадиться портом.

Після розвантаження вантажів порт здає залізниці вагони, очищені від залишків вантажів і сміття, а в необхідних випадках промиті і продезінфіковані. У разі відсутності в порту засобів та можливостей залізниця може здійснювати промивання та дезінфекцію вагонів за рахунок порту. Засоби кріплення мають бути зняті, двері, борти та люки вагонів закриті.

Подача вагонів для навантаження або розвантаження провадиться в межах середньодобової або згущеної на добу норми за місячним планом перевалки, який складається на підставі погоджених між залізницею і портом місячних планів перевезень вантажів у прямому змішаному сполучені.

У разі виявлення пошкодження, ознак розкриття тари або втрати вантажу на вимогу сторони, що приймає, провадиться розкриття несправних місць і перевірка їх умісту. Сторона, що здає, упаковує розкриті місця своїми засобами.  

Операції з приймання і перевезення вантажів автомобільним транспортом.

Перевізники приймають вантажі для перевезення на підставі укладених Договорів із Замовниками згідно з заявками або за разовий договір

Заявка подається у вигляді та в строки, передбачені Договором. За погодженням сторін заявка може бути подана на один день, тиждень, декаду або місяць.

Разові договори повинні бути укладені в письмовій формі.

Вантаж, який був поданий Замовником у стані, що не відповідає правилам перевезень, і не був приведений у відповідний стан у строк, що забезпечує своєчасне відправлення, вважається неподаним, а перевезення таким, що не здійснилося з вини Замовника.

За домовленістю сторін водій може виконувати обов'язки супровідника вантажів (експедитора).

Замовник несе перед Перевізником відповідальність за пошкодження або знищення рухомого складу і пристроїв до нього з вини Замовника під час приймання вантажів для перевезення.

Здача Замовником і приймання Перевізником вантажів, що перевозяться навалом, наливом або в контейнерах, передбачають визначення та запис маси вантажу в товарно-транспортній накладній.

Тарні та штучні вантажі приймаються Перевізником із зазначенням в товарно-транспортній накладній маси вантажу та кількості вантажних місць. Маса тарних і штучних вантажів визначається Замовником перед поданням їх Перевізнику та зазначається на вантажних місцях. Порядок визначення ваги вантажів наведений у розділі 6 цих Правил.

Запис у товарно-транспортній накладній маси вантажу та способу її визначення виконується Замовником.

Вантажі, які мають марковану масу нетто або брутто, переважуванню не підлягають. Водій, який виконує обов'язки експедитора, при відсутності слідів пошкодження тари або упаковки приймає такий вантаж у Замовника відповідно до маси, зазначеної на маркуванні.

Перевізник може вимагати додаткової перевірки кількості вантажу.

Замовник відповідає за всі наслідки неправильного пакування вантажів (бій, поломка, деформація, теча тощо), а також застосування тари й упаковки, що не відповідають властивостям вантажу, його масі або встановленим стандартам і технічним умовам.

Умови приймання вантажів для перевезення, які не передбачені цим розділом Правил, визначаються правилами перевезень окремих видів вантажів.

Правила оформлення документів на перевезення

Основними документами на перевезення вантажів є товарно-транспортні накладні та подорожні листи вантажного автомобіля.

Залежно від виду вантажу та його специфічних властивостей до основних документів додаються інші (ветеринарні, санітарні та якісні - сертифікати, свідоцтва, довідки, паспорти тощо), що визначається правилами перевезень зазначених вантажів.

Товарно-транспортні накладні і подорожні листи вантажного автомобіля належать до документів суворої звітності, які виготовляються друкарським способом з обліковою серією та номером.

Форма і порядок заповнення цих документів Замовником і Перевізником визначаються відповідними нормативними актами.

Подорожній лист вантажного автомобіля є документом, без якого перевезення вантажів не допускається.

Оформлення перевезень вантажів товарно-транспортними накладними здійснюється незалежно від умов оплати за роботу автомобіля.

Товарно-транспортну накладну на перевезення вантажів автомобільним транспортом Замовник (вантажовідправник) повинен виписувати в кількості не менше чотирьох екземплярів. Замовник (вантажовідправник) засвідчує всі екземпляри товарно-транспортної накладної підписом і при необхідності печаткою (штампом).

Перелік документів необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України:

Документи, обов’язкові для подання :

Митна декларація

Товарно-транспортний документ для перевезення (залізнична накладна, УМВС (СМГС, ЦІМ,СІМ);Air Way bill; Bill of loading

Зовнішньо - економічний договір

Розрахунок (інвойс) – або інші документи, які зазначають вартість товару

Документи, необхідність надання яких визначається нормативно-правовими актами державної митної служби з урахуванням мети переміщення, виду транспорту, характеру товарів, способів розрахунку та інших факторів, що впливають на митні процедури

Декларація митної вартості

Декларація про встановлення виробником або імпортером максимальної роздрібної ціни на під акцизні товари

Облікова картка зовнішньоекономічної діяльності або її копія

Лист про проходження подається підприємству, розміщеному поза зоною діяльності митного органу

Документ контролю за доставкою товару

Документ, про надання фінансової гарантії

Ліцензія митного перевізника

Книжка МДП (митного дорожнього перевезення), книжка АТА, СРД

Свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами

Акти приймання передачі

Посередницький договір

Документ, на право впровадження митної брокерської діяльності

Документ, що використовують для визначення митної вартості товарів

Документ, що визначає країну, походження товару

Документи, що містять відомості необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД

Платіжні доручення, касові ордени, що підтверджують сплату податків і зборів (обов’язково платежів)

Векселі (відповідно до законодавства)

Документи, що підтверджують право на застосування до товарів пільгового режиму до оподаткування

Документи, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товару або транспортного засобу

Заява підприємства для здійснення митного оформлення товару

Документи, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортного засобу,що переміщується через митний кордон України


Розділ 5. Розрахунок часу виконання навантажувально-розвантажувальних робіт і необхідної кількості ТЗ для їх обслуговування.

Місцем безпосередньої взаємодії АТЗ з пунктами навантаження та розвантаження є навантажувально-розвантажувальні пости (НРП), на яких встановлено вантажопідіймальні механізми.

Ритм роботи пункту навантаження – це проміжок часу між закінченням завантаженням двох АТЗ, що послідовно прибувають на НРП. Він розраховується як відношення часу завантаження (розвантаження) одного АТЗ до кількості НРП. Інтервал руху АТЗ – це проміжок часу між проходженням любого пункту маршруту двома АТЗ, що слідують один за іншим.

Умовою синхронної роботи транспорту та НРП є рівність інтервалу руху АТЗ на маршруті І та ритму роботи пункту  R:

І = R , або t0 / Aм = tн-р / Хп-р ,   (1)

де t0час обороту АТЗ; Aмкількість АТЗ, що працюють на маршруті; tн-р –  час навантаження tн та розвантаження tр контейнеру; Хп-р – число НРП.

Рівність інтервалу руху АТЗ на маршруті та ритму роботи пункту навантаження (розвантаження) вказує, що проміжки часу між двома АТЗ, що слідують один за одним, співпадають з періодами часу між відправленнями з пункту двох послідовно завантажених (розвантажених) АТЗ.

 1.  Необхідно розрахувати час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт при перевантаженні контейнерів з судна на АТЗ та з АТЗ на контейнерну площадку (КП).
  1.  Виходячи з технічних характеристик портального крану та умов його експлуатації, вказаних в завданні, розрахувати час циклу роботи портального крану при перевантаженні контейнерів з судна на АТЗ:

Tц = tн = tпідн..+ tперем.+ tоп.+ tпов.= год.

tпідн.п/63,

За Нп приймаємо 75 метрів, отже

tпідн.=Нп/63=75/63=1,19хв.

tперем= L/32,

За L приймаємо 100 метрів,отже

tперем= L/32=100/32=3,1хв.

tоп.= Но/63,

За Но приймаємо 65 метрів, отже

tоп.= Но/63=1,03хв.

tпов= tперем=3,1хв.

Отже, Тц=1,19+3,1+1,03+3,1=8,42(хв).

 1.  Час розвантаження контейнеру з АТЗ на КП  (tр)  прийняти рівній  0,9 % tн.

 1.  Визначити час обороту АТЗ при перевезенні контейнерів з пункту навантаження на КП:

t0 = 2хlї / vт + tн-р   год.

tн-р=0,2/20=0,01год=0,6хв

to=2*(100+75+65)/63+0,6 =16,63(хв).

 1.        Визначити необхідну кількість АТЗ для безперебійної роботи портального крану (1).

Так як розмір вантажної партії  25000 т, вага одиниці 60 кг, то моя партія має

   25000/60=417коробок.

У випадку перевезень контейнером 1 АХ необхідно таку кількість автомобільних транспортних засобів:

417/405=2автомобіль

У випадку перевезень контейнером 1 СХ необхідно таку кількість автомобільних транспортних засобів

417/ 195=3автомобіль

 1.  Час розвантаження судна визначається як добуток кількості контейнерів, які розвантажуються в порту призначення, на час навантаження 1-го контейнеру з  судна на АТЗ та врахуванням час перевезення контейнеру від судна до КП і часу його розвантаження. Також необхідно враховувати час перерви на відпочинок (зміну) машиніста крану (0,5 год.) після кожних 4-х годин безперервної роботи.

Без врахування відпочинку машиніста:

tр(п) =103*16,63=1712,89хв=28,55год, тобто

З урахування відпочинку машиніста:

tр=8*0,5год+28,55год=32,55год – час розвантаження судна.

Розділ 6. Розрахунок тривалості виконання рейсу судна і загального часу доставки вантажу.

 1.  Бюджет часу рейса tр:

tр = tх + tст , діб

   а) розрахунок ходового часу:

tx=((Lтаб-Lкан)/Ve*24) + ((Lкан/Vкан*24)+tзат)

Lтаб – відстань переходу, милі;

lкан – протяжність каналів, милі;

Vкан – норматив швидкості судна, вузли;

Vе – експлуатаційна швидкість судна, вузли;

tзат – час затримки в шляху, години.

lкан = 1% Lтаб

Відстань від ПВ (Хунгнам) до ПП (Іллічівськ) дорівнює 8853 милі. Звідси:

Lтаб = 8853 милі;

lкан = 88,53 милі;

Vе = 14 вузлів/год = Vкан ;

tзат = 1 год = 0,04 доби.

tx= (8853-88,53 / 14*24)+( 88,53/14*24)+0,04= 26,09+0,26+0,04=26,39 діб

    б) розрахунок  стояночного часу під навантаженням (tстнав):

Припустимо, що в Хунгнамі (пункт відправлення – ПВ) на завантаження судна було виділено один портальний кран, який схожий за своїми характеристиками на кран КПП 16…25, який ми використовували і в Маріупольському порту порту.

Так як відомо час розвантаження судна,то:

 tст = tстнав + tстроз=32,55+32,55 =65,1(год)= 2,71(доби)

tр =26,39+2,71=29,1(доби)

6.2. Час доставки вантажу від порту (Іллічівськ) залізницею до Києва:

Маса вантажу(mв) = 10000 т (40% від заг.обсягу)

Відстань(L)=656 км

Швидкість(V)=50 км/год

Час на виконання перевезень залізницею:

t = tх + tст = 13,12+6,18 = 19,3  год , де:

tх = L/V = 656/50=13,12 год

tст= tстнав + tстроз=6,18 год

6.3 Час доставки вантажу від порту(Одеса) автомобілем до Києва:

Маса вантажу(mв) = 15000 т (60% від заг.обсягу)

Відстань(L)=519 км

Швидкість(V)= 65 км/год

Час на виконання перевезень:

t = tх + tст =17,27 год

tх = L/V = 519/65=8 год (час,допустимий для керування т.з. одним водієм) + 1год перепочинку для водія(на середині шляху,через 4 год руху) = 9год

tст= tстнав + tстроз=9,27 год

6.4 Розрахунок загального часу доставки вантажу:

Так як час рейсу судна = 29,1 діб, а потім час перевезення залізницею 19,3 год, а автомобілем – 17,27 год, то припустивши,що перевезення по суходолу відбуваються двома видами транспорту майже одночасно,а довше вантаж перевозиться залізницею то матимемо загальний час доставки вантажу:

tдос= 34,7 діб+(19,3/24)=35,5 діб

Розділ 7. Розробка розвізних маршрутів для організації перевезення дрібних партій вантажу автомобільним транспортом.

 1.  На аркуші А4 (зошиту) намалювати матрицю розміром 10Х10 клітинок. Студенти самостійно у довільному порядку наносять на план 12 пунктів завозу вантажу(Р1, Р2, … Р12  ). Викладач на плані відмічає пункт вивозу Р0. Н

Виміряємо на плані відстані перевезень між пунктами завозу і пунктом вивозу (масштаб 1см=1км ). Дані заносимо в таблицю  в праву колонку кожного стовбцю Рi. Самостійно визначаємо розміри партій завозу в кожний пункт при умові:

Qі= Nсп*100 ± Nсп*20=2200+440= 2640(кг)

∑Qі= Nсп*100*12=26400 (кг)

Матриця відстаней і виграшів.

Розмір партії Qі, кг

Р0

1250

50

Р1

1750

40

75

15

Р2

2000

30

50

30

30

15

Р3

1200

40

45

45

30

30

30

15

Р4

1000

40

30

60

30

45

30

30

30

15

Р5

800

30

20

60

30

45

30

30

25

20

20

15

Р6

1100

20

10

60

25

50

25

40

25

30

15

30

30

15

Р7

900

50

30

70

30

55

30

40

25

30

30

15

10

20

20

30

Р8

1300

60

25

85

30

70

30

55

30

40

25

30

15

30

5

40

55

15

Р9

700

40

20

75

20

65

30

50

25

40

25

30

25

20

20

15

15

30

75

30

Р10

1400

55

20

85

30

70

25

60

30

45

30

30

15

30

15

30

30

30

30

15

25

20

Р11

1600

85

20

115

30

100

30

85

30

70

30

55

10

60

10

65

55

40

25

30

10

50

40

30

Р12

Перевезення будуть здійснені автомобілями вантажопідйомністю:

q1 ≥ Qi = 2640т,

q2=2,5* q1 =6600т,

q3=4* q1=10560т.

Після складання матриці визначаємо маршрути.

1-ий маршрут(розвізний): Р052100 =162(км)

Р050=88(км)

Р0- Р2 – Р0=130(км)

Р0- Р100=146(км)

Виграш 202 км.

На цьому маршруті використаємо т.з максимальної вантажопідйомності.

2-ий маршрут: Р010=180(км)

Р01- Р0=180(км)

На цьому маршруті використаємо т.з найменшої вантажопідйомності.

3-ій маршрут: Р08120=125(км)

Р0- Р80=86(км)

Р0- Р120=120(км)

Виграш 81 км.

На цьому маршруті використаємо т.з середньої вантажопідйомності.

4-ий маршрут: Р0- Р11 –Р60=60(км)

Р0- Р110=30(км)

Р060=60(км)

Виграш 30 км.

На цьому маршруті використаємо т.з середньої вантажопідйомності.

5-ий маршрут: Р0- Р4–Р7 – Р3–Р90=209(км)

Р040=100(км)

Р0- Р7 – Р0=160(км)

Р0- Р30=190(км)

Р0- Р90=134(км)

Виграш 375 км.

На цьому маршруті використаємо т.з максимальної вантажопідйомності.

Виграш від сполучення маршрутів становить:

∑  (P0-Pi-P0) - ∑ Pрозв.i =202+81+30+375=688 км

Отже, ми маємо виграш 688 кілометрів, що значно збільшує продуктивність та зменшує витрати на перевезення заданого обсягу вантажу.

Розділ 8. Розробка ТТС доставки контейнерів, визначення основних параметрів доставки.

    У загальному випадку перевезення вантажу від відправника до одержувача передбачає виконання груп операцій щодо вибору видів транспорту та сполучень, підготовки вантажу до перевезень, доставки його на термінал магістрального транспорту, виконання навантажувально-розвантажувальних та складських робіт, транспортування та передачі вантажу з одного виду магістрального транспорту на інший, перевезення вантажу з терміналу магістрального виду транспорту до адресата. При виконанні кожної групи операцій можуть варіюватись технічні засоби, способи та методи організації роботи, тощо.

Транспортно – технологічні системи вантажних перевезень – це форма організації транспортного процесу, що дозволяє ефективно обслуговувати потреби виробництва.

   Загальні вимоги до формування транспортно – технологічних схем обу-мовлені рядом принципів:

забезпечення неперервності вантажопотоку;

відповідність пропускних спроможностей постів за всією схемою;

відповідність продуктивності технічних засобів за всією схемою;

економічності;

забезпечення безпеки та охорони праці;

мінімізація кількості операцій з вантажем.

При перевезеннях на великі відстані часто використовують послідовно декілька видів транспорту, що потребує узгодження класифікації вантажу та його упакування. Основною метою пакування є збереження вантажу. Технологія безперевантажних перевезень дозволяє в 2,0-2,5 рази скоротити витрати коштів за рахунок механізації операцій, збільшити швидкість доставки, зменшити імовірність пошкодження вантажу. Недолік цієї технології – велика маса тари.

Класичними системами безперевантажних сполучень є пакетні і контейнерні перевезення.

Найбільшого поширення в світі отримав контейнерний спосіб перевезень. Незважаючи на те, що перші контейнери були використані в 20-х роках XX століття, тільки із запуском першої регулярної лінії в 1963 році, почався бурхливий розвиток контейнерних перевезень. Їх виконання пов’язано з організацією відповідних терміналів та проміжних пунктів перевалки.

Схема ТТС у змішаному сполученні  

 1.  Формуємо партію вантажу ( у контейнер)
  1.  Проводимо навантаження до транспортного засобу за допомогою навантажувально-розвантажувальних засобів
  2.  Перевозимо до пункту перевезення
  3.  Перевезення (розвезення)
  4.  Накопичення вантажу
  5.  Розформування партій вантажу
  6.  Зберігання

Висновки

В даній курсовій роботі я розрахував перевезення яблук у ящиках обсягом 25000 тонн, від заданої країни  Відправника – Північна Корея (з порту Хунгнам) до країни Одержувача –Україна (а саме: місто Київ). Доставка включає змішані перевезення, оскільки задіяні: морський, автомобільний та залізничний види транспорту. В місцях перевалок відбувається перевантаження  з одного виду на інший.

В пункті завантаження вантаж подається до транспортування у справній тарі, відповідно запакований та маркований (з обов’язковим указанням маніпуляцій них знаків попередження, коду та контрольної цифри) . Перевозитись повинен відповідно до правил перевезення вантажу.

За даними контейнера - розрахував кількість ящиків, що ввійдуть до нього. Сформував вантажне місце і представив його схематично. Описалв послідовність виконання операцій при здійснені перевезень у змішаному сполученні. Розрахував час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт і необхідну кількості ТЗ для їх обслуговування. Отже, в даному випадку необхідно 2-и автомобілі на перевезення 417 коробок контейнером типу 1АХ та 3-и автомобілі на перевезення вантажу в контейнері типу 1СХ – для забезпечення безперебійної роботи крану.

Розрахував тривалість виконання рейсу судна з порту А (Hungnam) в порт В (Іллічівськ), він склав – 26,39 діб. Представив на карті маршрут руху судна.

Розробив розвізні маршрути для організації перевезення дрібних партій вантажу (до пункту призначення) автомобільним транспортом. За допомогою метода Кларка-Райта визначив 5 оптимальних розвізних маршрутів з 12-ти маятникових. Порівнявши довжину маятникових і сформованих розвізних, виграли 688 км, що значно зменшить пробіг автомобілів та відповідно знизяться витрати на доставку. Також за допомогою  таблиці  виграшей  вибрав оптимальну кількість – 5 автомобілів  1 з вантажепід’ємністю 2640т, 2 з вантажепід’ємністю 6600т. та 2 з вантажепід’ємністю 10560т.

На карті представив маршрути руху ТЗ до Вантажоодержувача автомобільним та залізничним транспортом.

Відповідно до виконання різноманітних оперецій щодо організації перевезення  склав транспортно-технологічну схему у змішаному сполученні.

Список літератури

Наказ МТУ  N363 від 14.10.97 «Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні».

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1036.99.5&nobreak=1

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. №457  
«Про затвердження Статуту залізниць України».

Кодекс торгівельного мореплавства України.

Правила перевезення контейнерів морським транспортом. http://www.issa.ru/nppg/sea/

М.Ф. Дмитриченко, Л.Ю.Яцківський, С.В.Ширяєва, В.З.Докуніхін. Основи теорії транспортних процесів і систем. Навчальний посібник для ВНЗ. - К.: Видавничий Дім "Слово", 2009. - 336с.

Є.К. Вільковський, І.І.Кельман, О.О.Бакуліч. Вантажознавство (вантажі, правила перевезень, рухомий склад) - 2-е вид., перероблене і доповнене. - Львів: "Інтелект-Захід", 2007, - 497 с.

 Грузовые автомобильные перевозки / Воркут А.И. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Вища шк.. Головное узд-во, 1986. – 447 с.

Робоча програма та методичні вказівки до виконання рактичних і лабораторних робіт з дисципліни «Транспортні системи та організація перевезень» для студентів спеціальності 7.050201 / Укл. С.М.Шарай, І.Г.Лебедь, Г.М.Бутенко. – К.: НТУ, 2008. – 60 с.


Р1

Р2

Р3

Р4

Р5

Р0

Р6

Р8

Р7

Р9

Р10

Р11

Р12

        1

         2

         3

         4

          5

          6

           7


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

16931. ФИЗИОЛОГИЯ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ. НЕРВНО-МЫШЕЧНАЯ ПЕРЕДАЧА 128.5 KB
  Тема. ФИЗИОЛОГИЯ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ. НЕРВНОМЫШЕЧНАЯ ПЕРЕДАЧА. Вопросы теоретической подготовки: Физиологические свойства мышечных волокон. Механизм возникновения возбуждения и его проведение в волокнах скелетной мышцы. Типы сокращений мышцы. Двигатель...
16932. ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА: МЕТОДЫ РЕГИСТРАЦИИ, АНАЛИЗ, ФОРМИРОВАНИЕ 162.5 KB
  Тема. ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА: МЕТОДЫ РЕГИСТРАЦИИ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЕ. При возбуждении сердца на его поверхности и в его тканях возникает разность потенциалов закономерно меняющаяся по величине и направлению. Биоэлектрическая активность разных отделов сердца возника...
16933. Синаптическая передача в ЦНС. Понятие о синапсе. Строение электрического и химического синаптических контактов 75.5 KB
  Физиология лекция №5 Синаптическая передача в ЦНС. Понятие о синапсе. Строение электрического и химического синаптических контактов. События происходящие в химическом синапсе. Медиаторы и принцип Дэйла. Ионотропные и метаботропные эффекты медиаторов. Модуляторы
16934. Этапы изучения мозга человека (от древних египтян до Везалия), какие есть подходы в изучении мозга 72.5 KB
  Физиология лекция №2 Этапы изучения мозга человека от древних египтян до Везалия какие есть подходы в изучении мозга. Что мы знаем и чего мы не знаем о функциях мозга. Какими функциями управляет мозг. Зачем человеку нужно такое длинное детство. В этих вопросах
16935. Ранее рассмотрены функции, связанные с нейросекреторными клетками и клетками которые вырабатывают нейрофебтиды. 72.5 KB
  Физиологи ЦНС лекция №3 Ранее рассмотрены функции связанные с нейросекреторными клетками и клетками которые вырабатывают нейрофебтиды. В гипоталамусе вырабатываются статины и либерины которые включаются в ответную стрэссорную реакцию организма. Если на органи
16936. Психофизиологические методы исследования: артериальное давление, частота сердечных сокращений, ЭКГ, частота дыхания 74 KB
  Физиология ЦНС лекция №4 Психофизиологические методы исследования: артериальное давление частота сердечных сокращений ЭКГ частота дыхания электромиография электроэнцефалография кожногальваническая реакция пупиллометрия. Доказательство влияний на пс
16937. Диспетчерське керування міським електротранспортом 1.08 MB
  Диспетчер на основі автоматизованого виявлення місця розташування ТС має можливість в найкоротший термін організувати виїзд на ДТП чи НС технічної, медичної та іншої допомоги з мінімальними витратами часу. Є можливість проведення радіопереговорів і консультацій про стан учасників події
16938. Свойства нервных центров (на примере двигательной рефлекторной дуги) 79 KB
  Физиология ЦНС лекция №6 Свойства нервных центров на примере двигательной рефлекторной дуги: одностороннее проведение синаптическая задержка иррадиация суммация торможение пре и постсинаптическое Опиатная система мозга: энкефалины и
16939. Аминокислоты-медиаторы ЦНС: глутамат, глицин, ГАМК. ГАМК-ергическая система мозга проблемы эпилепсии. Бензодиазепины и поиск их природных легандов 58 KB
  Физиология ЦНС лекция №7 Аминокислотымедиаторы ЦНС: глутамат глицин ГАМК. ГАМКергическая система мозга проблемы эпилепсии. Бензодиазепины и поиск их природных легандов. Норадренергическая и серотонинергическая системы мозга их участие в обучение с положител