42876

Підвищення ефективності організації транспортного процесу при перевезенні партіонних вантажів

Курсовая

Логистика и транспорт

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні задачі: сформувати маршрути перевезення партіонних вантажів; визначити техніко експлуатаційні показники роботи автомобілів на маршрутах; розрахувати годинну продуктивність автомобілів і собівартість перевезення вантажів; встановити закон розподілу розмірів партій вантажів які предявлені до перевезення; розрахувати чисельні характеристики замкнутої пуассонівської системи масового обслуговування яка представляє собою спільну роботу автотранспортних і навантажувальних ...

Украинкский

2013-10-31

576.67 KB

30 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФакультетТранспортні та інформаційні технології

Кафедра Транспортні технології

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни Основи теорії транспортних процесів і систем

ТЕМА: Підвищення ефективності організації транспортного процесу при перевезенні партіонних вантажів 

                                                                                 Виконала:

                                                                                        ст. гр. УТ-ІІІ-2

                                                                                        Дуракова Г.О.

                                                                                    Перевірила:

                                                                                    Лисенко І.В.

Київ НТУ 2010

Реферат

В даному курсовому проекті перед нами була поставлена задача, організувати перевезення партіонних вантажів автомобільним транспортом.

Метою курсової роботи є підвищення ефективності автомобільних перевезень партіонних вантажів. Досягнення цієї мети можливо при визначенні закономірності впливу змінного попиту на результативність процесу перевезень і дозволить сприяти плануванню і управлінню транспортною системою доставки партіонних вантажів у складних умовах великих міст. Для досягнення мети необхідно вирішити наступні задачі:

• сформувати маршрути перевезення партіонних вантажів;

• визначити техніко – експлуатаційні показники роботи автомобілів на маршрутах;

• розрахувати годинну продуктивність автомобілів і собівартість перевезення вантажів;

• встановити закон розподілу розмірів партій вантажів, які пред’явлені до перевезення;

• розрахувати чисельні характеристики замкнутої пуассонівської системи масового обслуговування, яка представляє собою спільну роботу автотранспортних і навантажувальних – розвантажувальних засобів;

• визначити показники ефективності використання автотранспортних і навантажувальних – розвантажувальних засобів;

Об’єкт дослідження – система доставки партіонних вантажів.

Предмет дослідження – ефективність перевезень партіонних вантажів. 

Розрахунково – пояснювальна записка складається із 50 сторінок, яка містить в собі 3 рисунки, 10 таблиць і один додаток.

Зміст

 Вступ……………………………………………………………………….……5

1.Загальна характеристика об’єкту дослідження……………………………….7

2.Вибір ефективних автотранспортних засобів……………………...………...  9

3.Формування маршрутів перевезення партіонних вантажів………………. .10

4.Розрахунок показників роботи автомобілів………………………………….14

5.Визначення розподілу розмірів об’єднаних партій вантажів………..……..22

6.Визначення чисельних характеристик замкнутої пуассонівської системи масового обслуговування, що представляє собою спільну роботу автотранспортних і навантажувальних (розвантажувальних)

  засобів…………………………………………………………………………..26

  6.1.Вивчення чисельних характеристик замкнутої пуассонівської

        системи масового обслуговування………………………………………..26

  6.2.Параметри функціонування одноканальної системи………..………….28

  6.3.Параметри функціонування замкнутої пуассонівської системи

        масового обслуговування ( n > 1)……………………………………..….29

7.Розрахунок показників ефективності використання авто -

  транспортних і навантажувальних ( розвантажувальних ) засобів………...35

  Висновок………………………………………………………………….……48

  Список використаної літератури………………………………………..…....50

  Додаток……………………………………………………………………..…..51

Вступ

Транспортний процес – це переміщення товарів або вантажів від місця виробництва до місця споживання, а для пасажирського транспорту – переміщення людей між якими-небудь пунктами, що пов’язані з їх виробничою діяльністю, культурними та побутовими потребами. Ефективність транспортного процесу залежить від технологічного узгодження роботи транспорту, виробництва і споживання.

Одним з головних факторів, визначаючим ефективність перевізного процесу та умов функціонування обслуговуючим автомобільним транспортом підприємств, є партіонність перевезень. Перевезення вантажів партіями, розмір яких менше вантажопідйомності найбільш ефективних особливо великої вантажопідйомності транспортних засобів, допускаючих осьовими навантаженнями та габаритними регламентаціями на дорогах, відносяться до партіонних.

Перевезення невеликих партій вантажу називають дрібнопартіонними. Особливістю цих перевезень у міжміському сполученні є їх здійснення переважно через спеціальні пункти накопичення вантажів (станції, порти), де відправки (дрібні або контейнери) комплектуються в партії за напрямком.

При перевезеннях багатьох видів партіонних вантажів (споживчих товарів у роздрібну торгову мережу, поштових вантажів) в силу ряду причин доцільною вважається організація роботи автомобілів на постійних маршрутах. Серед таких причин виділяються технологічні – необхідність дотримання твердих графіків доставки й одержання вантажів, економічні – відсутність можливості миттєвої зміни структури парку, практичні – втрата особистих контактів водіїв з керівниками і виконавцями робіт в пунктах заїзду, що призводить до збільшення простоїв автомобілів при здачі/прийомі вантажів та інше.

Неперервне зростання обсягів автомобільного перевезення і здійснюване технічне переоснащення транспорту потребують подальшого вдосконалення організації транспортного процесу.

Курсовий проект виконується з використанням методів математичного моделювання і передбачає урахування діючих норм, нормативів і стандартів.

1.Загальна характеристика об’єкту дослідження

Метою курсового проекту є підвищення ефективності організації транспортного процесу при перевезенні партіонних вантажів.

Об’єктом дослідження є транспортний процес при перевезенні вантажів. Предметом дослідження є методи перевезення партіонних вантажів. Перевезення вантажів виконується  об’єднаними партіями. Основним вантажем в  курсовій роботі є яблука свіжі в ящиках.

Правила перевезень яблук свіжих в ящиках

    Умови міжміських  перевезень  яблук свіжих в ящиках  передбачені Правилами перевезень швидкопсувних вантажів автомобільним транспортом у міжміському сполученні.

    При перевезенні яблук свіжих в ящиках Перевізники,  вантажовідправники   та   вантажоодержувачі зобов'язані   вживати   заходів   по  охороні  їх  від  механічних пошкоджень,  атмосферних  опадів,   впливу   низьких   і   високих температур.

    Яблука свіжі в ящиках  перевозять    в    рефрижераторах,    ізо-термічних    автомобілях, автомобілях-фургонах  або  автомобілях  (автопоїздах)  з  бортовою платформою.

    Рухомий склад для  перевезень  яблук свіжих в ящиках  Перевізники вибирають з урахуванням температури зовнішнього повітря і тривалості перевезення.

    Рухомий склад,  що  надається  Перевізниками  для  перевезень яблук свіжих в ящиках, має бути чистим, без зайвих   запахів,  а  з  бортовою  платформою  також  забезпечений брезентом і вірьовками.

Вантажовідправник  повинен  подавати  яблука,  які належить  перевезти,  чистими, непошкодженими механічно, шкідниками та захворюваннями, однаковими за ступінню  зрілості,  упакованими  у  справну,  чисту,  суху,  з гладкою   внутрішньою поверхнею,  без  зайвих  запахів  тару.

   У період масових заготівель і реалізації допускається доставка яблук, кавунів, динь, гарбузів і кабачків навалом.

    Перевізники за Договором повинні нарощувати борти автомобілів і причепів до висоти 1,4 м від підлоги кузова.

     Вантажовідправник  повинен  складати вантажні місця з яблуками свіжими в ящиках  в  кузовах автомобілів щільними рядами без проміжків між ними.

    При  перевезенні  фруктів  у  відкритих  ящиках,   не забитих  кришками,  між рядами ящиків прокладається дерев'яний щит за розміром кузова або декілька щитів відповідно меншого розміру.

    Ящики укладаються  так,  щоб  верхній  ряд  не  виступав вище бортів кузова автомобіля більше ніж на половину своєї висоти.  При потребі ящики перев'язуються вірьовкою та вкриваються брезентом.

 Приймання    від    вантажовідправників    і    здача вантажо-одержувачам  яблук свіжих в ящиках  здійснюються Перевізником за масою.

   При перевезенні  у  контейнерах  або  автомобілях-фургонах на адресу  одного  вантажоодержувача  вантаж  може  відправлятися  за пломбою вантажовідправника.

    При  перевезенні яблук свіжих в ящиках в одному автомобілі декільком вантажоодержувачам вантажовідправник  повинен  розміщати  їх  у   кузові   так,   щоб забезпечувалось    вивантаження   всього   асортименту   вантажів, адресованого  кожному  вантажоодержувачу,   а   також   виписувати товарно-транспортні накладні кожному вантажо-одержувачу.

Даний вид вантажу, тобто яблука свіжі в ящиках, відноситься до першого класу, тому коефіцієнт статичного використання вантажопідйомності приймемо рівним γст = 1

Другим видом вантажу, який можна перевозити з даним вантажем є капуста.

Вибір ефективних автотранспортних засобів

     Для перевезення об’єднаних парій вантажів вибираємо орієнтовне значення вантажності за формулою:

                                                                                                 (2.1)

=(0,29+0,3+0,29+0,28+0,27+0,3+0,27+0,25+0,22+0,22+0,26+0,29+0,26+

+0,25+0,3+0,3+0,25)/(2*1)=2,46 (т),

а також з урахуванням правил перевезення заданого вантажу обираємо бортовий автомобіль,який обладнаний тентом ГАЗ-51А.

Технічна характеристика автомобіля ГАЗ-51А

    Колісна формула ………………………………………………4*2

Вантажопідйомність,т ………………………………………….2,5 т

Змінні витрати,коп./км…………………………………………6,319

Постійні витрати,коп./год……………………………………124,00

Допустима повна маса,кг ……………………………………...5150

    Габаритні розміри,мм ...........................5715 2380 2130

Радіус повороту,м…………………………………………………8,1

Максимальна швидкість,км/год ………………………………….90

Тип двигуна ………………………….…………………...бензиновий

Робочий об’єм,л …………………………………………………3,48

Розміщення і кількість циліндрів………………………………...Р6

Коробка передач………………. механічна чотирьох ступінчаста

Потужність,кВт(к.с.)……………………………………………….70

Крутний момент,Н/м……………………………………………..350

Витрати палива,л …………………….…………………………...20

3. Формування маршрутів перевезень партіонних вантажів

На карті-схемі міста(району),територію якого попередньо поділено координатною сіткою 10см×10см (рис.3.1),наносиморозташування вантажовідправника, вантажоодержувачів і автотранспортного підприємства(АТП).По карті визначаємо відстані між вантажовідправником і вантажоодержувачами за формулою:

   ,                                                                                        (3.1)

де kн -коефіцієнт не лінійності,kн =1,3;

    М-масштаб, М=1.

Розташування вантажовідправника, вантажоодержувачів і АТП представимо на ситуаційному плані (рис.3.1).

0

АТП

В8

9

В15

В17

В18

8

В14

В16

7

В9

В12

А

6

5

В13

4

В6

3

В4

В1

В5

В7

2

В10

В3

1

В2

В7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Рис 3.1. Схема ситуаційного плану

          Складаємо повну таблицю відстаней між вантажовідправником і пунктами призначення вантажу.


А

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

B18

А

-

7,4

9,4

7,6

9,4

6,5

4,2

8,2

5,5

7,8

9,1

5,2

1,3

7,02

6,5

4,7

1,8

3,8

4,03

B1

7,4

-

2,6

9,1

2,6

1,3

6,6

3,6

12,9

5,9

1,8

5,2

6,5

2,9

6,6

7,9

9,1

11,1

12,1

B2

9,4

2,6

-

9,1

3,6

2,9

7,7

2,6

11,8

8,2

1,95

5,9

8,7

5,3

9,1

10,5

11,2

13

13,8

B3

7,6

9,1

9,1

-

11,7

7,9

3,6

6,5

10,4

13,4

10,4

4,2

8,3

11,1

13

13,3

8,2

9,2

9,1

B4

9,4

2,6

3,6

11,7

-

3,9

9,2

5,9

14,8

5,2

1,8

7,8

8,3

3

6,6

8,7

11,2

13

14,04

B5

6,5

2,9

2,9

7,9

3,9

-

5,3

2,9

11,96

6,5

2,9

3,9

5,9

3,6

7,02

7,8

8,5

10,1

11,1

B6

4,2

6,6

7,7

3,6

9,2

5,3

-

5,5

8,2

9,9

8,2

3,6

4,7

7,9

9,4

8,3

5,2

6,6

7,02

B7

8,2

3,6

2,6

6,5

5,9

2,9

5,5

-

13,4

9,4

4,2

3,6

7,9

6,5

9,2

10,5

9,9

11,7

12,4

B8

5,5

12,9

11,8

10,4

14,8

11,96

8,2

13,4

-

12,4

14,7

9,9

6,5

12,4

10,7

7,8

3,6

1,95

1,3

B9

7,8

5,9

8,2

13,4

5,2

6,5

9,9

9,4

12,4

-

6,6

9,4

6,5

2,9

1,95

4,7

9,2

10,7

11,96

B10

9,1

1,8

1,95

10,4

1,8

2,9

8,2

4,2

14,7

6,6

-

6,5

8,3

3,9

7,8

9,5

11,1

12,9

13,9

B11

5,2

5,2

5,9

4,2

7,8

3,9

3,6

3,6

9,9

9,4

6,5

-

5,3

7,02

9,2

8,7

6,6

8,2

8,7

B12

1,3

6,5

8,7

8,3

8,3

5,9

4,7

7,9

6,5

6,5

8,3

5,3

-

5,9

5,3

3,9

2,9

4,7

5,9

B13

7,02

2,9

5,3

11,1

3

3,6

7,9

6,5

12,4

2,9

3,9

7,02

5,9

-

3,9

5,9

8,7

10,4

11,7

B14

6,5

6,6

9,1

13

6,6

7,02

9,4

9,2

10,7

1,95

7,8

9,2

5,3

3,9

-

2,9

7,8

9,1

10,4

B15

4,7

7,9

10,5

13,3

8,7

7,8

8,3

10,5

7,8

4,7

9,5

8,7

3,9

5,9

2,9

-

5,3

6,5

7,8

B16

1,8

9,1

11,2

8,2

11,2

8,5

5,2

9,9

3,6

9,2

11,1

6,6

2,9

8,7

7,8

5,3

-

1,8

2,9

B17

3,8

11,1

13

9,2

13

10,1

6,6

11,7

1,95

10,7

12,9

8,2

4,7

10,4

9,1

6,5

1,8

-

1,3

B18

4,03

12,1

13,8

9,1

14,04

11,1

7,02

12,4

1,3

11,96

13,9

8,7

5,9

11,7

10,4

7,8

2,9

1,3

-

                                                                                    Таблиця 3.1.

Таблиця відстаней,км


Формування маршрутів потрібно виконувати за критеріїм мінімізації пробігу авто на маршруті:

На маршруті повинна виконуватись наступна умова:

g

2,5*1

2,5

Тобто,складаємо маршрути руху вибраного автомобіля з урахуванням його вантажопідйомності і ступеня її використання, та розмірів партій вантажів, що завозяться у кожний пункт.

Складені маршрути заносимо в таблицю 3.2.

Таблиця 3.2.

Маршрути перевезень партіонних вантажів

Маршрут

Обсяг перевезень вантажів на маршруті, т

Довжина маршруту, км

А-В1215149134102- В1

2,41

30

А-В5731161881716

2,48

37,6

Для першого маршруту:

Р1 ==0,15+0,15+0,25+0,3+0,3+0,12+0,2+0,18+0,2=1,85 (т)

Lm1=1,3+3,9+2,9+1,95+2,9+3+1,8+1,95+2,6+7,4=30 (км)

Для другого маршруту:

Р2 ==0,2+0,25+0,15+0,22+0,15+0,2+0,3+0,25+0,3=2,02 (т)

Lm2=6,5+2,9+6,5+4,2+3,6+7,02+1,3+1,95+1,8+1,8=37,6(км)

4. Розрахунок показників роботи автомобілів

Для кожного з двох маршрутів розрахуємо наступні техніко – експлуатаційні показники:

 1.  Середній розмір партій вантажу, що завозиться, т:

                                          ,                                             (4.1)

де –розмір партії вантажу,що завозиться в і-ий пункт завозу,т;

     –кількість пунктів завозу на маршруті

=2,41/9 ≈ 0,27 (т)

=2,48/9 ≈ 0,28 (т)

 1.  Середній коефіцієнт використання вантажопідйомності автомобіля при розвозі вантажу:

                                                                                  (4.2)

=2,41/2,5 = 0,96

=2,48/2,5 = 0,99

 1.  Середню кількість пунктів завозу вантажу на маршруті:

                                                                                        (4.3)

=2,5*0,96/0,27=8,89

=2,5*0,99/0,28= 8,84

 1.  Середню відстань доставки вантажу,км:

                                               ,                                                (4.4)

де –відстань доставки вантажу до і-ого пункту завозу,км;

       =(1,3+4,7+6,5+7,8+7,02+9,4+9,1+9,4+7,4) /9= 6,96(км)

      =(6,5+8,2+5,2+7,6+4,2+4,03+5,5+3,8+1,8)/9=5,2 (км)

 1.  Середню відстань між суміжними пунктами завозу вантажу на маршруті,км:

                                          ,                                  (4.5)

де - відстань між суміжними пунктами завозу на маршруті,км;

    для першого маршруту:

     =(3,9+2,9+1,9+2,9+2,99+1,8+1,95+2,6)/(9-1)=2,6 (км)

     для другого маршруту:        

     =(2,9+3,6+4,2+3,2+7,02+1,3+1,95+1,8)/(9-1)=3,3 (км)

 1.  Середню довжину маршруту,км:

                                                                        (4.6)

       = 2*6,96+ (8,89-1)*2,6=34,6(км)

      =2*5,2+ (8,84-1)*3,3= 36,3 (км)

 1.  Середній час простою автомобіля під навантаженням-розвантаженням за їздку, год:

                                  ,                                 (4.7)

 де -тривалість навантаження і розвантаження 1 т вантажу,год/т

=14,1 хв/т = 0,235 год/т (для бортових автомобілів,фургонів загального призначення при навантаженні і розвантаженні вручну вантажів навалочних,упакованих і без упаковки)

2,5* 0,96* [0,235+ (0,15/0,27)]=1,897(год)

= 2,5*0,99*[0,235+(0,15/0,28)]=1,908(год)

 1.  Тривалість однієї їздки автомобіля, год:

                                                        (4.8)

       = 34,4/24,4 + 2,5* 0,96* [0,235+ (0,15/0,27)]= 3,318 (год)

       = 36,3/24,2 + 2,5*0,99*[0,235+(0,15/0,28)]=3,419 (год)

Годинну продуктивність автомобіля при роботі на розвізному маршруті визначаємо за формулою:

                        , т/год                     (4.9)

де lн–нульовий пробіг автомобіля,км;

    lн = lн1+lн2      

       lн1 =4,68+9,49=14,17 (км)                                                               

     lн2 =4,68+4,68=9,36 (км)                                                              

    –коефіцієнт супутнього збору(=0);

    –час перебування автомобіля в наряді,год.

==0,67 (т/год)

= = 0,69 (т/год)

Собівартість перевезення 1 тонни вантажу на розвізному маршруті визначаємо за формулою:

   ,грн/т            (4.10)

     де Скм –витрати на 1 км пробігу автомобіля з урахуванням індексації цін,грн/км:

                 , грн/км                            (4.11)

      де ;-коефіцієнти,які враховують зміни відповідно змінних і постійних витрат при зміні цін;

=40; =15

      -змінні витрати на 1 км пробігу автомобіля,грн/км;

      -постійні витрати на 1 год роботи автомобіля,грн/год;

      =6,319 коп/км=0,06319 грн/км

      =124 коп/год=1,24 грн/год

Скм=40*0,06319 + 15*1,24 /24,2 = 3,3 (грн/км)  

=1-=0,966

=1-=0,967

Sт1==70,29 (грн/т)

Sт2== 68,27 (грн/т)

За проектом визначаємо наступні показники:

 1.  Середня довжина маршруту, км:

                                                        =                                          (4.12)

=(34,4+36,3)/2=35,35(км)

 1.  Середнє значення коефіцієнта  використання вантажопідйомності автомобіля при розвозі:

                                                         =                                         (4.13)

    =(2,41+2,48)/(2*2,5) = 0,98

 1.  Середній розмір партії вантажу,що завозиться,т:

                                                                                                (4.14)

    (2,41+2,48)/18 = 0,272 (т)

 1.  Середня тривалість однієї їздки автомобіля,год :

                                                                                                   (4.15)

      =(3,318+3,419)/2=3,37 (год)

5. Середній час простою автомобіля під    навантаженням-розвантаженням за  їздку,год:

                                                                                                (4.16)

    =(1,897+1,908)/2=1,9(год)

6. Сумарний обсяг завозу вантажу, т:

                                              =2,41+2,48=4,89 (т)                         (4.17)

    7. Середня відстань доставки вантажу,км:

                                                                                                   (4.18)  

      =(6,96+5,2)/2=6,08  (км)          

     8.Середня відстань між суміжними пунктами завозу вантажу на маршруті,км:

                                                                           (4.19)                    (2,6+3,3)/2=2,95 (км)

9.Середня годинна продуктивність автомобіля, т/год :

                                                                                               (4.20)

      (0,67+0,69)/2 = 0,68 (т/год)

 10.Середня собівартість перевезення 1 тонни вантажу на розвізних маршрутах,грн/т :

                                                                                            (4.21)

(70,29+68,27)/2 = 69,29 (грн/т)

Результати розрахунків заносимо в таблицю 4.1

                                                                                                     Таблиця 4.1

Показники роботи АТЗ на розвізних маршрутах

Показник

Умовні позначення

Маршрути

   1        2              

                 

За проектом

Середня довжина маршруту, км

34,4

36,3

35,35

Середня тривалість однієї їздки, год.

3,318

3,719

3,37

Середній час простою авто під    навантаженням-розвантаженням за  їздку,год

1,897

1,908

1,9

Середній розмір партії вантажу, що завозиться, т

0,27

0,28

0,272

Середнє значення коефіцієнта використання вантажопідйомності

0,96

0,99

0,98  

Сумарний обсяг завозу вантажу, т

2,41

2,48

4,89

Середня кількість пунктів завозу

8,89

8,84

18

Середня відстань доставки, км

6,96

5,2

6,08

Середня відстань між суміжними пунктами завозу, км

2,6

3,3

2,95

Середня годинна продуктивність автомобіля, т/год

0,67

0,69

0,68

Середня собівартість перевезення 1 тонни вантажу, грн/т

70,29

68,27

69,28

5. Визначення розподілу розмірів об’єднаних партій вантажів

Розмір об’єднаної партії вантажу є випадковою величиною, розподіл ймовірностей якої  підлягає закону розподілу Пуассона. Щільність розподілу випадкової величини об’єднаних партій визначається за формулою:

                 (5.1)

де          - імовірності того, що в період часу t ( t=1 доба) надійде 0, (n-1) чи n вимог на перевезення

  – кількість надходжень вимог: приймає значення від 0 до ∞;

       – вантажопідйомність автомобіля, т;

      – середній розмір об’єднаної партії вантажів, т;

       λ - інтенсивність потоку вимог;

;

;                                                                        (5.2)                                                                                                    

 

Р(0,λt)=

При n=1:

Р(n-1,)=

=0,000027591

При n=2:

Р(n-1,)=

= 0,000253592

При n=3:

Р(n-1,)=

=0,000776935

При n=4:

Р(n-1,)=

=0,001190158

При n=5:

Р(n-1,)=

=0,001093895

При n=6:

Р(n-1,)=

= 0,000670279

При n=7:

Р(n-1,)=

= 0,000293364

При n=8:

Р(n-1,)=

= 0,000096299

При n=9:

Р(n-1,)=

= 0,000024586

При n=10:

Р(n-1,)=

= 0,000005022

Графік щільності розподілу об’єднаних партій вантажів наведено на      рис 5.1  У додатку   наведено програму розрахунку ймовірностей на ПЕОМ.

Рис.5.1Щільність розподілу розмірів об’єднаних партій вантажів      

6.Визначення чисельних характеристик замкнутої пуассонівскої системи масового обслуговування, що представляє собою спільну роботу автотранспортних і навантажувальних (розвантажувальних) засобів

6.1 Визначення чисельних характеристик замкненої пуассонівської системи масового обслуговування

Розглянемо спільну роботу автотранспортних і навантажувальних (розвантажувальних) засобів як замкнену пуассонівську систему масового обслуговування.

Роботу автотранспортних засобів характеризує середня тривалість повернення автомобіля на пост обслуговування, яка визначається за формулою :

                                                                                            (6.1)

  де – середня тривалість навантаження (розвантаження) автомобіля,год;

                                                    ;                                                 

1/2 * 1,9= 0,95 (год)

= 35,35/24,2+0,95 = 2,41 (год)

Роботу постів обслуговування, тобто навантажувальних чи розвантажувальних засобів, чи бригад вантажників характеризує тривалість обслуговування. Середня тривалість обслуговування автомобіля на посту навантаження (розвантаження), год :

                                                        (6.2)

-тривалість простою автомобіля під навантаженням (розвантаженням) 1 тонни вантажу,год/т;

 -тривалість підготовчо-заключних операцій,год.

=1/2

=1/2*0,24=0,12 (год)

 0,12*2,5*0,98(1+0) + 0,15 = 0,44 (год)

Розрахунок необхідної кількості автомобілів для перевезення об’єднаних партій вантажів

Кількість автомобілів необхідних для перевезення об’єднаних партій вантажів визначається за формулою:

                                                                                     (6.3)

де - річний обсяг перевезень вантажів, т;

     - середня добова продуктивність роботи автомобіля,т/добу;

        - коефіцієнт випуску автомобілів на лінію;

       - число календарних днів роботи автомобілів за період, що розглядається

Середня добова продуктивність автомобіля визначається за формулою:

                                         , т/добу                                     (6.4)

де –тривалість перебування автомобіля в наряді,год.

  =0,68*8,4 = 5,7  т/добу

m =  

Визначення кількості постів обслуговування

Кількість постів обслуговування, яка необхідна для розрахованого числа автомобілів, що виконується перевезення об’єднаних партій вантажів:

                                                                                             (6.5)

де т- число автомобілів, розраховане для умов виконання перевезень об’єднаних партій вантажів;

Розраховане число постів обслуговування округлюється до цілої величини в більшу сторону.

Визначення розрахункового коефіцієнта

Розрахунковий коефіцієнт

                                                                                                         (6.6)

де    - інтенсивність обслуговування;                                               

       - параметр, що характеризує інтенсивність потоку вимог на обслуговування від одного автомобіля.

1/0,44= 2,3

1/2,41=0,4

= 2,3/ 0,4 = 5,8

6.2.Параметри функціонування одноканальної системи масового обслуговування

Імовірність того, що пост буде простоювати в очікуванні прибуття автомобілів :

                                                                                        (6.7)

                                                         

Середня кількість автомобілів, яка знаходиться під навантаженням (розвантаженням) і в очікуванні навантаження (розвантаження):

                                                                                       (6.8)

= 205,8*(1-0) = 14,2

 Середня кількість автомобілів, які чекають навантаження (розвантаження) :

                                                                                        (6.9)

= 14,2 – (1 – 0) =13,2

Середній час простою автомобіля на пункті навантаження (розвантаження), год:

                                                                                 (6.10)

(год)

Середній час очікування навантаження (розвантаження), год:

                                                                                  (6.11)

(год)

6.3 Параметри функціонування  замкнутої багатоканальної пуассонівської системи масового обслуговування(n>1)

Оскільки величина n>1, доцільно для обчислення імовірностей використовувати рекурентні  формули:

                                                                                                                    

де                                                                    (6.12)                       

   ;                                                  Y0=1           

         0,174;                                    

Розрахуємо параметри функціонування замкнутої Пуассонівської системи

масового обслуговування при n = 4 :

*0,174*1=3,48

*0,174*3,48=5,75244

*0,174*5,75244=6,00554736

*0,174*6,00554736=4,441102273

*0,174*4,441102273=3,091007182

*0,174*3,091007182=2,016882186

*0,174*2,016882186=1,228281251

*0,174*1,228281251=0,694593047

*0,174*0,694593047=0,522208378

*0,174*0,522208378=0,249876709

*0,174*0,249876709=0,108696368

*0,174*0,108696368=0,042554628

*0,174*0,042554628=0,014809011

*0,174*0,014809011=0,004509344

*0,174*0,004509344=0,001176939

*0,174*0,001176939=0,000255984

*0,174*0,000255984=0,000044541

*0,174*0,000044541=0,000005813

*0,174*0,000005813=0,000000506

*0,174*0,000000506=0,000000022

Якщо кількість автомобілів дуже велика, то точність обсислення визначаєтьсч чотирма нулями після коми. 

          = 1/(1+ 27,653991542) =0,034899152

Р1=3,48*0,034899152=0,121449049

5,75244*0,034899152=0,200755278

6,00554736*0,034899152=0,209588510

4,441102273*0,034899152=0,154990703

3,091007182*0,034899152=0,107873529

2,016882186*0,034899152=0,070387478

1,228281251*0,034899152=0,042865974

0,694593047*0,034899152=0,024240708

0,522208378*0,034899152=0,01822463

0,249876709*0,034899152=0,008720485

0,108696368*0,034899152=0,003793411

0,042554628*0,034899152=0,001485120

0,014809011*0,034899152=0,000516822

0,004509344*0,034899152=0,000157372

0,001176939*0,034899152=0,000041074

0,000255984*0,034899152=0,000008934

0,000044541*0,034899152=0,000001554

0,000005813*0,034899152=0,000000203

0,000000506*0,034899152=0,000000018

0,000000022*0,034899152=0,000000001

Результати розрахунків заносимо у таблицю 6.3.1.

Таблиця 6.3.1

K

Pk

k.Pk

(k-n).Pk

(n-k).Pk

0

0,034899152

0

-

0,139596608

1

0,121449049

0,121449049

-

0,364347147

2

0,200755278

0,401510556

-

0,401510556

3

0,209588510

0,62876553

-

0,209588510

4

0,154990703

0,619962812

0

0

5

0,107873529

0,539367645

0,107873529

-

6

0,070387478

0,422324868

0,140774956

-

7

0,042865974

0,300061818

0,128597922

-

8

0,024240708

0,193925664

0,096962832

-

9

0,01822463

0,16402167

0,09112315

-

10

0,008720485

0,08720485

0,05232291

-

11

0,003793411

0,041727521

0,026553877

-

12

0,001485120

0,01782144

0,01188096

-

13

0,000516822

0,006718686

0,004651398

-

14

0,000157372

0,002203208

0,00157372

-

15

0,000041074

0,000004035

0,000451814

-

16

0,000008934

0,00061611

0,000107208

-

17

0,000001554

0,000026418

0,000020202

-

18

0,000000203

0,000003654

0,000002842

-

19

0,000000018

0,000000742

0,00000027

-

20

0,000000001

0,00000002

0,0000000016

-

  ∑

1,000000005

3,547716296

0,6628975916

1,115042821

Середня кількість автомобілів, які знаходяться під навантаженням (розвантаженням) і в очікуванні навантаження (розвантаження):

                                                                                                  (6.13)

3,547716296

Середнє число автомобілів, які очікують навантаження (розвантаження):

                                                                                            (6.14)

0,6628975916

          Середнє число навантажувально – розвантажувальних механізмів, які простоюють внаслідок відсутності автомобілів:

                                                                                        (6.15)

1,115042821

Середній час простою автомобіля на пункті  навантаження (розвантаження), год:

                                                                                     (6.16)

0,53909177(год)

Середній час очікування навантаження (розвантаження), год:

                                                                                (6.17)

0,53909177-0,44 =0,09909177 (год)

7.Розрахунок показників ефективності використання автотранспортних і навантажувальних (розвантажувальних) засобів

Показники ефективності роботи автотранспортних і навантажувальних (розвантажувальних) засобів розраховуємо для багатоканальної пуассонівської СМО, тобто для розрахункового числа постів n = 2

До показників ефективності належать:

а) вартість втрат через непродуктивні роботи та простої транспортних та навантажувально-розвантажувальних засобів в системі масового обслуговування (СМО) із розрахунку на одну годину їх  роботи:

                              ,  грн/год                               (7.1)

де втрати  внаслідок простою транспортного засобу протягом однієї години, грн/год;

витрати на одну годину простою навантажувального (розвантажувального) механізму, грн/год;

45*0,6628975916+40*1,115042821=74,432104462 (грн/год)

б) сумарні витрати та вартість втрат в СМО із розрахунку на одне навантаження (розвантаження) автомобіля:

                   ,                              (7.2)

де середнє число зайнятих навантажувально-розвантажувальних засобів;

Для багатоканальної системи:

                                                                                                   (7.3)

 = 3,547716296–0,6628975916=2,8848187044

*74,432104462=11,352576823 ()

в) непродуктивні простої водіїв та робітників, які зайняті на навантажувально-розвантажувальних роботах, із розрахунку на одне навантаження (розвантаження) автомобіля :                        

                                                 (7.4)

де Rн(р) – кількість робітників, які зайняті на навантажувальних розвантажувальних) роботах, або закріплених за механізмами, що їх  виконують;

Для багатоканальної системи визначають за формулою:

                                                                                                                      

1,115042821

*(0,6628975916+1,115042821*1)=0,271176064()

Для

Y0 = 1

*0,174*1=0,174

==0,851788756

0,174*0.851788756=0.148211244

Результати розрахунків заносимо в таблицю 7.1.                           

                                                                                                           Таблиця 7.1.

k

Pk

k.Pk

(k-n).Pk

(n-k).Pk

0

0,851788756

0

-

3,407155024

1

0,148211244

0,148211244

-

0,444633732

1,000000000

0,148211244

-

3,851788756

Визначаємо середню кількість автомобілів, які знаходяться під навантаженням (розвантаженням) і в очікуванні навантаження (розвантаження):

0,148211244

Визначаємо середнє число автомобілів, які очікують навантаження (розвантаження):

0

Визначаємо середнє число навантажувально – розвантажувальних механізмів, які простоюють внаслідок відсутності автомобілів:

3,851788756

Визначаємо середнє число зайнятих навантажувально-розвантажувальних засобів:

=0,148211244-0=0,148211244

Для

Y0 = 1

*0,174*1=0,87

*0,174*0,87=0,30276

*0,174*0,30276=0,05268024

*0,174*0,05268024=0,004583181

*0,174*0,004583181=0,000199368

==0,448385697

0,87*0,448385697=0,390095556

0,30276*0,448385697=0,135753254

0,05268024*0,448385697=0,023621066

0,004583181*0,448385697=0,002055033

0,000199368*0,448385697=0,000089394

Результати розрахунків заносимо в таблицю 7.2.                           

                                                                                                           Таблиця 7.2.

k

Pk

k.Pk

(k-n).Pk

(n-k).Pk

0

0,448385697

0

-

1,793542788

1

0,390095556

0,390095556

-

1,170286668

2

0,135753254

0,271506508

-

0,271506508

3

0,023621066

0,070863198

-

0,023621066

4

0,002055033

0,008220132

0

0

5

0,000089394

0,00044697

0,000089394

-

1,000000000

0,741132364

0,000089394

3,25895703

Визначаємо середню кількість автомобілів, які знаходяться під навантаженням (розвантаженням) і в очікуванні навантаження (розвантаження):

0,741132364

Визначаємо середнє число автомобілів, які очікують навантаження (розвантаження):

0,000089394

Визначаємо середнє число навантажувально – розвантажувальних механізмів, які простоюють внаслідок відсутності автомобілів:

3,25895703

Визначаємо середнє число зайнятих навантажувально-розвантажувальних засобів:

=0,741132364-0,000089394=0,74104297

Для

Y0 = 1

*0,174*1=1,74

*0,174*1,74=1,36242

*0,174*1,36242=0,632162888

*0,174*0,632162888=0,192493599

*0,174*0,192493599=0,050240829

*0,174*0,050240829=0,010927380

*0,174*0,010927380=0,001901364

*0,174*0,001901364=0,000248128

*0,174*0,000248128=0,000021587

*0,174*0,000021587=0,000000939

==0,200384068

1,74*0,200384068=0,348668278

1,36242*0,200384068=0,273007262

0,632162888*0,200384068=0,126675371

0,192493599*0,200384068=0,038572650

0,050240829*0,200384068=0,010067462

0,010927380*0,200384068=0,002189673

0,001901364*0,200384068=0,000381003

0,000248128*0,200384068=0,000059721

0,000021587*0,200384068=0,000004326

0,000000939*0,200384068=0,000000188

Результати розрахунків заносимо в таблицю 7.3.

                                                                                                   Таблиця 7.3.

k

Pk

k.Pk

(k-n).Pk

(n-k).Pk

0

0,200384068

0

-

0,801536272

1

0,348668278

0,348668278

-

1,046004834

2

0,273007262

0,546014524

-

0,546014524

3

0,126675371

0,380026113

-

0,126675371

4

0,038572650

0,1542906

0

0

5

0,010067462

0,05033731

0,010067462

-

6

0,002189673

0,013138038

0,004379346

-

7

0,000381003

0,002667021

0,006569019

-

8

0,000059721

0,000477768

0,000238884

-

9

0,000004326

0,000038934

0,00002163

-

10

0,000000188

0,00000188

0,00001128

-

1,000010002

1,495660466

0,021287621

2,520231001

Визначаємо середню кількість автомобілів, які знаходяться під навантаженням (розвантаженням) і в очікуванні навантаження (розвантаження):

1,495660466

Визначаємо середнє число автомобілів, які очікують навантаження (розвантаження):

0,021287621

        Визначаємо середнє число навантажувально – розвантажувальних механізмів, які простоюють внаслідок відсутності автомобілів:

2,520231001

Визначаємо середнє число зайнятих навантажувально - розвантажувальних засобів:

=1,495660466-0,021287621=1,474372845

Для

Y0 = 1

*0,174*1=2,61

*0,174*2,61=3,17898

*0,174*3,17898=2,39695092

*0,174*2,39695092=1,251208380

*0,174*1,251208380=0,59870321

*0,174*0,59870321=0,260435896

*0,174*0,260435896=0,101960653

*0,174*0,101960653=0,035482307

*0,174*0,035482307=0,010804362

*0,174*0,010804362=0,002819938

*0,174*0,002819938=0,000613337

*0,174*0,000613337=0,000106721

*0,174*0,000106721=0,000013927

*0,174*0,000013927=0,000001212

*0,174*0,000001212=0,000000053

=0,087350885

2,61*0,087350885=0,22798581

3,17898*0,087350885=0,277686716

2,39695092*0,087350885=0,209375784

1,251208380*0,087350885=0,109294159

0,59870321*0,087350885=0,052297255

0,260435896*0,087350885=0,022749306

0,101960653*0,087350885=0,008906353

0,035482307*0,087350885=0,003099411

0,010804362*0,087350885=0,000943771

0,002819938*0,087350885=0,000246324

0,000613337*0,087350885=0,000053576

0,000106721*0,087350885=0,000009322

0,000013927*0,087350885=0,000001217

0,000001212*0,087350885=0,000000106

0,000000053*0,087350885=0,000000005

Результати розрахунків заносимо в таблицю 7.4.

                                                                                                   Таблиця 7.4.

K

Pk

k.Pk

(k-n).Pk

(n-k).Pk

0

0,087350885

0

-

0,34940354

1

0,22798581

0,22798581

-

0,68395743

2

0,277686716

0,555373432

-

0,555373432

3

0,209375784

0,628127352

-

0,209375784

4

0,109294159

0,437176636

0

0

5

0,052297255

0,261486275

0,052297255

-

6

0,022749306

0,136495836

0,045498612

-

7

0,008906353

0,062344471

0,026719059

-

8

0,003099411

0,024795288

0,012397644

-

9

0,000943771

0,008493939

0,004718855

-

10

0,000246324

0,00246324

0,001477944

-

11

0,000053576

0,000589336

0,000375032

-

12

0,000009322

0,000111864

0,000074576

-

13

0,000001217

0,000015821

0,000010953

-

14

0,000000106

0,000001484

0,00000106

-

15

0,000000005

0,000000075

0,000000055

-

1,000000000

2,345460859

0,143571045

1,798110186

     

         Визначаємо середню кількість автомобілів, які знаходяться під навантаженням (розвантаженням) і в очікуванні навантаження (розвантаження): 

2,345460859

Визначаємо середнє число автомобілів, які очікують навантаження (розвантаження):

0,143571045

         Визначаємо середнє число навантажувально – розвантажувальних механізмів, які простоюють внаслідок відсутності автомобілів:

1,798110186

Визначаємо середнє число зайнятих навантажувально-розвантажувальних засобів:

=2,345460859-0,143571045=2,201889814

Значення , заносимо у таблицю 7.5.

До розрахунку показників функціонування багатоканальної СМО.

                                                                                          Таблиця 7.5

1

3,851788756

0,148211244

0

0,148211244

5

3,25895703

0,741132364

0,000089394

0,74104297

10

2,520231001

1,495660466

0,021287621

1,474372845

15

1,798110186

2,345460859

0,143571045

2,201889814

20

1,115042821

3,547716296

0,6628975916

2,8848187044

За результатами таблиці 7.5 складемо таблицю 7.6 в залежності витрат і трудомісткості операцій від кількості  автомобілів на пункті навантаження (розвантаження), в яку заносять значення величин , , .

т'=1

45*0=0

=40*3,851788756=154,07155024

 =0+154,07155024= 154,071550240 (грн/год)

*154,071550240 =457,397699905 ()

*(0+3,851788756*1)=11,434942498()

т'=5

45*0,000089394=0,00402273

=40*3,25895703=130,3582812

 =0,00402273+130,3582812= 130,36230393(грн/год)

*130,36230393=77,403627119 ()

*(0,000089394+3,25895703*1)= 1,935084043()

т'=10

45*0,021287621=0,957942945

=40*2,520231001=100,80924004

 =0,957942945+100,80924004= 101,767182985(грн/год)

*101,767182985=30,370581407 ()

*(0,021287621+2,520231001*1)= 0,758470422 ()

т'=15

45*0,143571045=6,460697025

=40*1,798110186=71,92440744

 =6,460697025+71,92440744= 78,385104465(грн/год) 

*78,385104465=15,663565790()

*(0,143571045+1,798110186*1)= 0,388002949()

До розрахунку показників використання автотранспортних і навантажувальних (розвантажувальних) засобів.                                                                                          

 Таблиця 7.6.

, грн/год

, ()

,

1

0

154,07155024

154,07

457,4

11,44

5

0,00402273

130,3582812

130,36

77,4

1,94

10

0,957942945

100,80924004

101,77

30,37

0,76

15

6,460697025

71,92440744

78,39

15,66

0,39

20

29,830391622

44,60171284

74,43

11,35

0,27

З урахуванням одержаних даних будується графік зміни витрат та трудомісткості робіт залежно від кількості автомобілів(рис.7.1).         

З даного графіку ми бачимо, що  за вартістю втрат через непродуктивні роботи та простої транспортних та навантажувально-розвантажувальних засобів в системі масового обслуговування із розрахунку на одну годину їх  роботи ΔSг оптимальною кількістю автомобілів є 20 одиниць рухомого складу, за сумарними витратами та вартістю втрат в СМО із розрахунку на одне навантаження (розвантаження) автомобіля ΔSн(р) і за непродуктивні простої водіїв та робітників, які зайняті на навантажувально-розвантажувальних роботах, із розрахунку на одне навантаження (розвантаження) автомобіля ΔТн(р) оптимальною кількістю автомобілів є також 20 одиниць рухомого складу.

Висновок

При розробці даного курсового проекту були закріплені знання, отримані в процесі вивчення дисципліни, набуті навики вирішення питань, пов’язаних з організацією транспортного процесу при перевезенні партіонних вантажів.

Для перевезення заданого вантажу був обраний  автомобіль ГАЗ-51А, вантажопідйомністю 2,5т.

Склавши 2 маршрути руху вибраного автомобіля, для кожного з них визначили техніко-експлуатаційні показники : середній розмір партії вантажу, середній коефіцієнт використання вантажопідйомності автомобіля при розвозі, середню відстань доставки, середній час простою автомобіля під навантажувально-розвантажувальними механізмами та інші.

Розмір об’єднаної партії вантажу є випадковою величиною, розподіл імовірностей якої підлягає закону розподілу Пуассона.

Також під час розрахунку чисельних характеристик замкненої пуасонівскої системи масового обслуговування було визначено, що  кількість автомобілів необхідних для перевезення об’єднаних партій вантажів дорівнює 20 і  необхідно встановити 4 поста обслуговування, при цьому середній час обслуговування на посту навантаження-розвантаження становить 0,44 год, а середня тривалість повернення автомобіля на пост обслуговування  2,41 год.

Розраховували ефективність використання транспортних та навантажувально-розвантажувальних засобів за такими критеріями:

 1.  вартістю втрат через непродуктивні роботи та простої транспортних та навантажувально-розвантажувальних засобів в системі масового обслуговування із розрахунку на одну годину їх  роботи ΔSг 
 2.    сумарними витратами та вартістю втрат в СМО із розрахунку на одне навантаження (розвантаження) автомобіля ΔSн(р) 
 3.    непродуктивні простої водіїв та робітників, які зайняті на навантажувально-розвантажувальних роботах, із розрахунку на одне навантаження (розвантаження) автомобіля ΔТн(р).

За вартістю втрат через непродуктивні роботи та простої транспортних та навантажувально-розвантажувальних засобів в системі масового обслуговування із розрахунку на одну годину їх  роботи ΔSг оптимальною кількістю автомобілів є 20 одиниць рухомого складу, за сумарними витратами та вартістю втрат в СМО із розрахунку на одне навантаження (розвантаження) автомобіля ΔSн(р) і за непродуктивні простої водіїв та робітників, які зайняті на навантажувально-розвантажувальних роботах, із розрахунку на одне навантаження (розвантаження) автомобіля ΔТн(р) оптимальною кількістю автомобілів є також 20 одиниць рухомого складу.

Список використаної літератури

 1.     Воркут А.И.Грузовые автомобильные перевозки.- К.:Выща шк.,

           1986– 447 с.

 1.     Краткий автомобильный справочник. – М.: НИИАТ, 1998.
 2.      Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні.

        Наказ Міністерства транспорту України від 14.10.1997

 1.  Справочник инженера-экономиста автомобильного транспорта. /Под общей ред. С.Л. Голованенко. – М.: Транспорт, 1984. – 320 с.
 2.       Прейскурант № 13-01-02.Тарифы на перевозку грузов и другие

    услуги, выполняемые автомобильным транспортом. – К.: Госкомцен  

    Украинской ССР,1989. – 55 с.

                                                                                                        Додаток

 

 

ЕСКІЗ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

До підвищення ефективності організації транспортного процессу при перевезенні партіонних вантажів

Рис.1. Графік щільності розподілу об’єднаних партій вантажів.

 

Рис.2. Графік зміни витрат і трудомісткості робіт залежно від кількості автомобілів

    

 

Виконала:          студентка групи УТ-3-1                     Дуракова Г.О.

Перевірив :         старший викладач                                  Лисенко І.В.        


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58756. Стив Джобс. Уроки лидерства 951.5 KB
  Мой новый знакомый представился Стивеном Джобсом председателем совета директоров pple Computer. В то время Стиву было двадцать пять; чуть позже в том же году когда pple стала открытой акционерной компанией его состояние оценивалось примерно в 250 млн долл. Стив любит удивлять людей поэтому до самой последней минуты не сообщает им важную информацию.
58762. Обчислення в Excel; види адресації; використання стандартних функцій; застосування майстра функцій. Логічні функції для опрацювання табличної інформації 1.03 MB
  Логічні функції для опрацювання табличної інформації. На дошці виписані основні поняття й терміни: вбудовані функції формули оператор посилання формат функції. Завдання для усього класу: Як можна обчислити значення функції у=5х12 користуючись засобами Ехсеl Інструктаж щодо заповнення анкети самооцінки учнів.
58764. Методические рекомендации для обучения подготовительного класса в музыкальной школе или студии 112 KB
  Понимая и разделяя такие понятия как шумовые и музыкальные звуки дети учатся воспроизводить музыку голосом используя главный музыкальный инструмент неповторимый и самый красивый свой тембр голоса.