42885

Разработка обучающей программы по планированию перемещения артиллерии при заданных рубежах: готовности; начала перемещения; выхода в атаку

Курсовая

Военное дело, НВП и гражданская оборона

После запуска следует выбрать какие рубежи заданы Для примера в варианте расчета при заданном рубеже начала перемещения дана схема отображающая перемещения войск в зависимости от введенных данных.

Русский

2013-10-31

247.06 KB

0 чел.

Санкт-Петербургский государственный университет

факультет военного обучения

Курсовая работа по теме:

«Разработка обучающей программы по планированию перемещения артиллерии при заданных рубежах: готовности; начала перемещения; выхода в атаку»

выполнил студент 642 взвода

Артемов Д.Ю.

Санкт-Петербург

2011 г.

Для запуска обучающей программы необходим предустановленный Microsoft .NET Framework 4.

После запуска следует выбрать какие рубежи заданы

Для примера в варианте расчета «при заданном рубеже начала перемещения» дана схема, отображающая перемещения войск в зависимости от введенных данных.

Далее работа программы рассматривается относительно этого расчета.

После выбора расчета появляется окно, в котором перечислены основные этапы расчетов, а также предлагается ввести данные, необходимые для них:

Для получения результатов расчетов необходимо нажать кнопку «Рассчитать» напротив соответствующего расчета:

В результате будет получен результат, а также формула, благодаря которой он был получен:

Для получения расшифровки обозначений, справочных сведений следует нажать кнопку с вопросом в правом верхнем углу:

Сведения будут отображены в отдельном окне:

Для отображения схемы необходимо нажать кнопку «Схема» под знаком вопроса:

В появившемся окне можно задать скорость отрисовки действия, посредством изменения данных в окошке «миллисекунд в минуте». Для начала моделирования следует нажать кнопку «Начать»:

Надпись над ДАГ будет меняться в зависимости от того, в каком состоянии она находится.

Также текущее время отображается в правом верхнем углу:


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69118. Буферізація даних. Натипізовані файли 56 KB
  При зчитувані даних із файла зна чення його чергового компонента копіюється в поточний елемент буфера. У відповідь на цей запит операційна система виділяє буфер із буферного пула і в нього зчитується певна кількість блоків даних із фізичного файла.
69119. Динамічні змінні та динамічна пам’ять. Розподіл оперативної пам’яті. Поняття покажчика та його оголошення. Стандартні функції для роботи з адресами 93.5 KB
  Змінні величини, що розглядались у попередніх розділах, були статичними. Статичні змінні характеризуються тим, що їх значення зберігаютъся в ділянках оперативної пам’яті, які визначаються на етапі компіляції программ і не змінюються під час її виконання.
69120. Спискові структури даних. Визначення лінійного списку та його різновидів. Робота зі стеком, з чергою та лінійним списком 111 KB
  Визначення лінійного списку та його різновидів. Визначення лінійного списку та його різновидів 3. Визначення лінійного списку та його різновидів Як приклад розглянемо таку задачу. Кожен компонент списку крім останнього містить покажчик на наступний або на наступний попередній компонент.
69121. Дерева. Основні поняття. Алгоритм роботи з бінарними деревами 80 KB
  Розглянуті у розділі 10.2 списки, стеки та черги палежать до лінійних динамічних структур даних. Визначальною характеристикою лінійних структур є те, що зв’язок між іншими компонентами описується в терминах «попередній-наступний», тобто для кожного компонента лінійної структури...
69123. Масиви в динамічній пам’яті 37.5 KB
  Як уже зазначалось у розділі 10.2, зображення послідовностей однотипних у формі лінійних списків має і переваги, і недоліки. Основним недоліком є значна трудомісткістъ операції доступу до елемента лінійного списку за його номером. Цей недолік непритаманний масивам.
69124. Поняття архітектури комп’ютера. Архітектура комп’ютера фон Неймана. Типи комп’ютерів. Програмне забезпечення 192 KB
  Поняття архітектури обчислювальних систем є одним з основних в інформатиці. Уперше термін «архітектура комп’ютера» був введений фірмою IBM при розробці обчислювальних систем серії IBM 360 і застосований до тих засобів, які може використовувати програміст під час написання програм на рівні машинних команд.
69125. Засоби створення програм. Класифікація мов програмування. Технологія створення программ 74 KB
  Основна функція всіх мов програмування крім машинної полягає у тому щоб надати програмісту засоби абстрагування від характеристик та особливостей апаратного забезпечення на якому виконуватимуться програми. Такий спосіб написання програм називається програмуванням у числових кодах...
69126. Поняття алгоритму й основні алгоритмічні структури. Властивості та способи опису алгоритму. Алгоритмічна структура розгалуження і перетворення 56.5 KB
  Одним з базових понять інформатики є поняття алгоритму. Алгоритм вказує, які операції, пов’язані з обробкою даних, і в якій послідовності треба виконати, щоб отримати розв’язок задачі. Алгоритм розрахований на певного виконавця, з погляду котрого вказівки мають бути елементарними...