42906

Разработка программы для реализации модели боя типа «Б» с учетом корректировки огня

Курсовая

Информатика, кибернетика и программирование

Исходные данные В качестве исходных данных задачи принимаются следующие величины: N1 численность наших войск на момент начала бояN2 численность войск противника на момент начала бояn1 численность при которой наши подразделения выходят из бояn2 численность при которой подразделения противника выходят из бояλ1 скорострельность наших подразделенийλ2 скорострельность подразделений противникаP1 вероятность поражения БЕ противника при попаданииP2 вероятность поражения нашей БЕ при попаданииK1 коэффициент корректировки огня наших...

Русский

2013-10-31

66.8 KB

1 чел.

Курсовая работа

На тему: разработка программы для реализации модели боя типа «Б» с учетом корректировки огня.

Выполнил студент 641 взвода
Щеголев Александр Вячеславович

1. Исходные данные

В качестве исходных данных задачи принимаются следующие величины:

N1 – численность наших войск на момент начала боя
N2 – численность войск противника на момент начала боя
n1 – численность, при которой наши подразделения выходят из боя
n2 – численность, при которой подразделения противника выходят из боя
λ1 – скорострельность наших подразделений
λ2 – скорострельность подразделений противника
P1 – вероятность поражения БЕ противника при попадании
P2 – вероятность поражения нашей БЕ при попадании
K1 – коэффициент корректировки огня наших подразделений
K2 – коэффициент корректировки огня подразделений противника

2. Особенности выполнения программы

Программы выполнена в виде jar-архива с программой, выполненной на языке java с использованием пакета swing.

Для запуска требуется java runtime environment 1.6 (устанавливаетя запуском jre-6u24-windows-i586-s.exe)

Запуск осуществляется командой java -jar model.jar или model.bat

3. Порядок работы с программой

После запуска программы открывается основное рабочее окно, в котором уже решена задача-пример.

Пользователю предлагается откорректировать исходные данные по своему усмотрению. Обновление расчетных данных осуществляется нажатием кнопки «рассчитать».

В правой верхней части окна отображаются данные об исходе боя, включающие: численности сторон на конец боя, исход боя.

В нижней части окна красным цветом изображена траектория изменения численностей сторон в зависимости от времени. По горизонтали откладывается численность наших войск, по вертикали – численность войск противника. Один прямолинейный участок траектории соответствует 1/10 минуты боя. После нажатия кнопки «расчитать» можно увидеть изменение значений численности во времени.

Синим цветом обозначена линия раздела, то есть линия, которая при заданных боевых параметрах подразделений соответсвуют той числинности, при которой нулевая численность будет достигнута одновременно.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65493. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ Й ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (ЛИСТОПАД 1918 – КВІТЕНЬ 1920 рр.) 173.5 KB
  Предметом дослідження є основні напрямки та форми двосторонніх відносин УНР і ЗУНР у політичній економічній і військовій сферах. Нижня межа обумовлена утворенням ЗУНР і початком протигетьманського повстання під проводом Директорії в Наддніпрянській Україні.
65494. Тепловий захист короткозамкненого ротора асинхронного електродвигуна на основі контролю параметрів поточного режиму 945 KB
  Основним типом машин змінного струму, що вживаються в електроприводі механізмів власних потреб електростанцій, а також механізмів промислових підприємств, є асинхронні електродвигуни (АЕД) з короткозамкненим ротором (КЗР).
65495. Церковно-адміністративна та громадсько-політична діяльність митрополита Антонія (Храповицького) в Харківській єпархії (травень 1914 – червень 1918 рр.) 201.5 KB
  Діяльність владики Антонія на посаді архієпископа а потім митрополита Харківського та Охтирського припала на буремні роки Першої світової війни Української національнодемократичної революції та громадянської війни.
65496. Закономірності фазових і структурних перетворень в сплавах на основі системи ti-si при гартуванні та відпуску 11.77 MB
  Розробка новітніх сплавів передусім ґрунтується на досягненнях фізичного матеріалознавства в основному на даних досліджень фазових і структурних перетворень та фізики міцності. Водночас можливості таких методів структурної інженерії як легування в області твердих розчинів пластична деформація і термічна...
65497. ФУНКЦІОНАЛЬНА ПІДГОТОВКА ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ РІЗНИХ ІГРОВИХ АМПЛУА НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ 222.5 KB
  Основним завданням підготовки футболістів у змагальному періоді є збереження їх рухового й функціонального потенціалу при постійному вдосконаленні індивідуального та командного рівня технікотактичної майстерності а також реалізація можливостей гравців у змаганнях...
65498. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТА ЗНОСІВ КОЛІНЧАТИХ ВАЛІВ ЛОКОМОТИВНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК 718 KB
  Така ситуація визначає необхідність розгортання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт спрямованих на забезпечення надійності та довговічності в експлуатації основних агрегатів тепловозів головне місце серед яких належить локомотивним енергетичним установкам ЛЕУ.
65499. ПОЛІПШЕННЯ ВОГНЕЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЦЕЛЮЛОЗНИХ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ РЕАКЦІЙНО ЗДАТНИХ АНТИПІРЕНІВ 605 KB
  За отриманими рівняннями регресії для нормованих значень факторів концентрація МПФА і концентрація аддукт ДА були побудовані поверхні відгуку рис. Установлено що при введенні 15 МПФА і 10 аддукта ДА від маси тканини зберігаються міцні характеристики тканин...
65500. РОЛЬ КИСНЮ ТА СІРКИ ВУГІЛЛЯ В ПРОЦЕСАХ ЙОГО ТЕРМІЧНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ 280.5 KB
  Наявність атомів оксигену сульфуру й у меншій мірі нітрогену в органічній масі вугілля ОМВ визначає ті властивості які відрізняють вугілля від інших вуглецевих матеріалів. Вугілля України Донецький Дніпровський басейни належить до найбільш сірчистого.