42956

КОМПЛЕКТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО СКЛАДУ МТП БРИГАДИ С ТОВ ім. КІРОВА З РОЗРОБКОЮ ОПЕРАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ КАРТИ ПОСІВУ ЦУКРОВОГО БУРЯКА

Курсовая

Лесное и сельское хозяйство

В процесі курсового проектування студенти повинні закріпити, поглибити і узагальнити знання з загально-технічних спеціальних предметів, розвити навички самостійної роботи, навчитися використовувати отримані знання при вирішенні питань виробничо-технічного характеру.

Украинкский

2013-11-03

324.5 KB

43 чел.

Поле сівозмін 10

Міністерство аграрної політики України

Глухівський коледж Сумського НАУ

КОМПЛЕКТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО

СКЛАДУ

МТП БРИГАДИ С ТОВ ім. КІРОВА З РОЗРОБКОЮ ОПЕРАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ КАРТИ ПОСІВУ ЦУКРОВОГО БУРЯКА

Пояснювальна записка до курсового проекту

31 КП 000 000 012 ПЗ

2006


Зміст

Вступ 4

 І. Виробничо-господарська характеристика об'єкту TOB «Велетень» 5

. Розрахункова частина 8

 1.  Обґрунтування типів тракторів і с/г машин 8
 2.  Планування механізованих робіт 8

2.3. Аналітичний розрахунок МТП 14

 1.  Побудова графіків машиновикористання 14
 2.  Визначення парку с/г машин 15
 3.  Визначення потреби вПММ 15
 4.  Визначення основних показників використання МТП 16

3. Техніко - організаційна частина 18

3.2. Вибір і обґрунтування руху машин 18

 1.  Підготовка поля і розрахунок агрегату 18
 2.  Підготовка агрегату до роботи 19

, 3.5. Визначення продуктивності агрегату 19

І 3.6. Визначення погектарної витрати палива 20

3.7. Контроль якості роботи 21

5 8. Охорона праці та навколишнього середовища 21

4.   Економічна частина 22

4.1. Визначення затрат праці на одиницю роботи 22

42. Визначення прямих експлуатаційних затрат 22

Література 23


Вступ

Курсове проектування - це складова частина учбового процесу на кінцевому стані підготовки спеціалістів для сільськогосподарського виробництва.

Курсовий проект дає можливість студентам закріпити одержані знання за розділами дисципліни. Проект виконується за індивідуальним завданням. У процесі підготовки курсового процесу студенти використовують вихідні дані сільськогосподарського підприємства.

Головним завданням економічного та соціального розвитку України є підвищення темпів і ефективності розвитку економіки на базі прискорення науково-технічного прогресу, технічного переобладнання, але так як Україна є аграрно-промисловою країною, то велику роль в економіці відіграє сільське господарство, яке повинно забезпечувати народ продуктами харчування, а промисловість-сільськогосподарською сировиною. Для цього необхідно приділити увагу підвищення якості проведення всіх сільськогосподарських робіт, врожайності культур, а також продуктивності тваринництва при одночасному зниженні собівартості продукції.

В процесі курсового проектування студенти повинні закріпити, поглибити і узагальнити знання з загально-технічних спеціальних предметів, розвити навички самостійної роботи, навчитися використовувати отримані знання при вирішенні питань виробничо-технічного характеру.

Заплановані міри з закріплення інженерно-технічної служби в сільському господарстві і збереження техніки та підйом рівня технічної готовності машин та обладнання. Все це дозволяє різко підняти рівень механізації сільськогосподарських робіт.

Важливою умовою динамічного розвитку сільськогосподарського виробництва і збільшення його ефективності в умовах багато будівництва є подальше закріплення і якісне покращення матеріально-технічної бази.

1. Виробничо-господарська характеристика об'єкту

СТОВ «ім. Кірова»

СТОВ «ім. Кірова» створено в 2001 році в результаті реформування колективного сільськогосподарського підприємства «ім. Кірова». Товариство є правонаступником колишнього КСП.

Адреса: 41032, Сумська область, Середино - Будський район, с. Голубівка.

Територіальне розташування.

Свою господарську діяльність господарство здійснює на території села Голубівка, як розташовані біля м. Глухова та в м. Глухів. Основні види господарської діяльності є:

Виробництво зерна, валовий збір склав 4598 тон при врожайності 40 ц/га

Виробництво цукрових буряків, збір склав 5742 тон при врожайності 230 ц/га

Виробництво молока, у господарстві утримується 400 голів ВРХ, у т.ч. 256 корів, від кожної корови надоєно 2876 кг молока.

Трудові ресурси

Середньорічна чисельність робітників складає 75 осіб. Із загальної кількості працюючих у господарстві 24% складають громадяни віком від 18 до 40 років, 76% - громадяни віком від 40 до 60 років.

Розподіл робітників по сферах діяльності виглядає таким чином:

Рослинництво-51,4   від   загальної   кількості   працюючих,   у т.ч. механізаторів - 14,3%;

Тваринництво - 29,3%, у т.ч. доярок 10,5%;

Сфера управління - 14,7%;

Допоміжні галузі - 4,6%.

Таким чином, СТОВ «ім. Кірова» на сьогоднішній день, незважаючи на складну економічну ситуацію, є нормально функціонуючим господарським підприємством, яке нарощує свої виробничі та економічні показники.


№п/п

Назва культури

Посівна площа, га

Посівна площа, %

1

Озима пшениця

789

24,4

2

Жито

260

4,74

3

Яра пшениця

130

2,37

4

Ячмінь

621

11,3

5

Горох

128

2,33

6

Овес

160

2,91

7

Вика

41

0,74

8

Гречка

102

1,86

9

Цукровий буряк

550

10,05

10

Соняшник

151

2,75

11

Кукурудза на силос

458

8,35

12

Однорічні трави

693

22,2

13

Багаторічні трави

268

4,88

Всього

3189

Назва машини

Марка машини

Кількість

Трактори:

- гусеничні

Т-150, ДТ-75

2; 1

МТЗ - 80

2

- КОЛІСНІ

МТЗ - 82

3

Т- 150К

4

ЮМЗ -6Л

3

Зернозбиральні комбайни

СК — 5 «Нива»

3

«Єнісей»

І

ДОН - 1500

2

СЗ - 3,6

3

Сівалки

ССТ- 12Б

1

СУПН - 8

2

Котки

СКГ-2

2

ЗККШ - 6

1

Косарка

КСФ-2ДБ

1

КОН - 2,8

1

Культиватори

КПС-4

3

УСМК - 5,4

3

БД-10

1

Борони

БДТ-7

3

БЗСС - 1

4

Плуги

ПЛІЧ-3-35

3

ШІН-5-35

3

Граблі

ГВК-6

1

Причепи

2ПТС - 4

8


2. Розрахункова частина

2.1. Обґрунтування типів тракторів і с/г машин

При комплектуванні машинно-тракторного парку в агрегаті перша причина яку враховують це агротехнічні вимоги до виконання даної агротехнічної операції, а також отримання високої якості виробництва робіт.

Машинно - тракторний агрегат повинен виконувати роботу з найменшим використанням ручої роботи, забезпечувати планову виробничість, мати не високий розхід експлуатаційних матеріалів.

Найкращий спосіб обробки землі включає дворазове лущення стерні слідом за збиранням попередньої культури на глибину 6—11 см, лущення через 10-12 днів в агрегаті з тяжкими зубовими боронами БДТ - 7.

Оранку на глибину 28-32 см, проводять ярусними плугами ПЯ - 3 - 35 в кінці вересня, першої декади жовтня.

Весінню та передпосівну обробку проводять при досягненні фізичної стиглості землі. Підчас ранньо - весіннього рихлення та вирівнювання необхідно створити розрихлений шар ґрунту на глибину 2-3 см. Агрегати працюють під гострим кутом до напрямку оранки при мінімальному розриві під час між рихленням та вирівнюванням ґрунту.

2.2. Планування механізованих робіт.

Для складання плану визначення загального обсягу механізованих робіт на повний період, потрібно мати технологічні карти на вирощування с/г культур на поле сівозмін.

Поле сівозмін 1

Поле сівозмін 2

Культура - ячмінь                                            Попередник - зернові Урожайність - ЗО ц/га                                     Валовий збір - 3000 ц

Таблиця 5

Назва робіт

Обсяг робіт, ц

Календарні строки

Склад агрегату

Змінна норма виробітку

Витрата палива

початок кінець

Кіл-сть днів

трактори

С/г машини

Hal га

Всього

-~;.щення стерні

100

70 07 25.07

5

МТЗ-80

ЛДГ-5

23,3

2,7

280

Передпосівна льтивація з горонуванням

10

06.04 10.04

4

Т-150К

КПС-4

49,9

3,4

340

лвба

100

06.04 10.04

4

Т-150К

СЗ-3,6

49,3

3,9

390

Скошування ічменю у валки

100

15.07

25.07

10

СК-6

ЖВ-І5

36,2

2,2

220

їранспортування

з«ерна

Культура -і. Урожайніст

100

іукрови ь - 250 і

25.07 05.08

й буряк і/га.

10

Поле с

ЗІЛ-130 івозмін 3

Поп Вал

гредник-овий збір

пшен -2501 Табли

75

иця 30 ц ця 6

! Іазва робіт

Обсяг робіт, ц

Календарні строки

Склад агреі-ату

Змінна норма виробітку

Витрата палива

початок кінець

Кіл-егь днів

фактори

С/г машини

Hal

га

Всього

-

Лущення стерні

100

15.07

20.07

5

МЗЗ-80

ЛДГ-5

233

2,7

280

Ярусна оранка

100

10.09 20.09

10

Т-1501С

11J111-5-35

6,3

14,5

1420

Сівб

Кой посі

а

100

12.04 16.04

4

ЮМЗ-6Л

ССТ-12А

130

3,9

390

суваиня

ау

100

13.04 17.04

4

Т-150К

ЗККШ-6

122,3

и

110

Збирання гички

100

10.09 05.10

25

МТЗ-80

БМ-6Б

7,3

9,3

930

-

3J /<Л VCO ООО 012План механізованих робіт складається на основі технологічних карт, в хронологічній послідовності виконання робіт, машинних операцій.


Графи плану заповнюється так:

Графа 1: „Назва роботи" - записують роботи, визначені технологічними і іртами, операції записують у хронологічній послідовності їх використання. Графа 2: „Обсяг робіт" у фізичних одиницях - записують у технологічних

^гтах.

Графа 3: „Марка трактора" - записують марку трактора, який найбільш :: цільно використовувати на даній операції. Графа 4: „Марка сільськогосподарської машини" яка забезпечує високу їсть виконання даної операції і найбільш раціонально агрегатується з даним —актором.

Графа 5: „Кількість машин в агрегаті" - приймаємо відповідно до . ротехнічних вимог (умов).

Графа 6: „Календарні строки" - проставляють строки, в які найбільш доцільно використовувати дану операцію, виходячи з агровимог. Графа 7: „Кількість робочих днів" - проставляють кількість робочих днів з агро вимогами.

Графа 8: „Коефіцієнт змінності" - проставляють число, яке показує в .кільки змін працює агрегат, виконуючи дану операцію.

Графа 9: „Зміна норм виробітку" - вибираємо з довідника „типові норми -«робітку і витрачання пального на механізовані польові роботи."

Графа 10: „Кількість норм змін" - знаходиться діленням графи 2 на графу 9.

Графа 11: „Змінна еталонна продуктивність" - приймаємо по планшету.

Графа 12: „Обсяг робіт в умовних еталонних га" - знаходиться множенням графи 10 на графу 11.

Графа 13: „Кількість тракторів" - визначаємо по формулі:

Ытр = £)А¥змДр. Кз

Де О- обсяг робіт у фізичних одиницях, графа 2; \¥зм - змінна норма виробітку, графа 9; Др - кількість робочих змін, графа 7; Кз - коефіцієнт змінності, графа 8.

Графа 14: „Кількість сільськогосподарських машин" - визначається множенням графи 5 на графу 13.

Графа 15: „Витрати палива на одиницю роботи" - приймаємо по довіднику. Графа 16: „Витрата палива всього" - визначається множенням графи 15 на графу 2.

Графа 17: „Кількість еталонних трактороднів" - визначається по формулі: Детд =Пр Др. Ке,

де Пр - кількість тракторів, які виконують дані операції, графа 13;

Др - кількість робочих днів, графа 7;

С - коефіцієнт переведення фізичних тракторів в умовні еталони; Графа 18: ..Кількість еталонних трактороднів" - знаходиться множенням графи 17 на графу 8.


2.3. Аналітичний розрахунок МТП

Тракторний парк бригади визначається на підставі річного плану механізованих робіт або на підставі плану робіт напруженого періоду. За планом механізованих робіт в еталонних гектарах для кожної марки трактора визначаємо їх кількість за формулою:

n=Qn/WnKe, (ІЗ)

Q - плановий обсяг робіт в еталонних гектарах; We - планове навантаження на еталонний трактор в еталонних гектарах;

Wn= 540...570 = 550 Ке - коефіцієнт переведення тракторів в еталонні. Пмр,Т-150К=1408,1/550х1,5 = 1,7; Пмр ДТ-75=7,84/550 х 1,0 - 0,01; Пмр МТЗ-80=330,3/550 х0,7 = 8,57; Пмр ЮМЗ-6Л = 8141/550x0,6 = 0,42

2.4. Побудова графіків машиновикористання

Графіком машиновикористання називається діаграма, яка показує скільки егатів певного типу повинно працювати в різний час для виконання робочого ану.

Графіки машиновикористання будуємо для кожної марки трактора окремо, ористовуючи дані таблиці.

Графіки   будують   в   прямокутних   Декартових   координатах. На пизонтальній осі виділяють строки по місяцях, а по вертикалі, теж у ■йнятому масштабі, кількість тракторів.

- а н ня тану графіків виконуємо такими способами: L •  ре п зання графіків змінного коефіцієнта змінності. 1 :  регування графіків перерозподілом робіт між марками тракторів, регування графіків перенесенням строків виконання робіт. • корегування графіків перенесенням плану механізованих робіт ; приймаємо кількість тракторів кожної марки і максимальне значення їх на графіку.

Визначаємо кількість тракторів за графіком, експлуатаційну кількість, пса безпосередньо зайнята при виконанні робіт виробничого плану. Характерна кількість тракторів МТП господарства повинна бути дещо більшою. Для МТП, в яких окремі марки мають по 1-3 трактора, інвентарну їх кількість (П;) приймають рівною експлуатаційній. Визначну кількість тракторів заносимо в таблицю 13.


Інвентарна кількість тракторів в МТП

Таблиця 13

Юрка та*ггора

Розрахункова кількість фіз. тракторів

Коеф. переввденн я

Кількість еталонних тракторів

Навантаження наст, трактор

Розрахункове навантаження на ет. трактор

Потрібно купити

В-6Л

3

0,6

3,6

141

39,1

-150К

4

1,5

6

1408,1

234,6

1

Г7-75

1

1

4

38,4

9,6

1

3-80

5

0,7

2,8

330,3

117,9

1

Всього

13

3,8

16,4

1917,8

401,2

3

2.5. Визначення парку с/г машин

Марочний склад с/г машин обґрунтований при розробці технологічних г, перевірено їх відповідність при плануванні та розрахунку завдань для

.ктора. Кількість С/г машин в агрегатах, які застосовуються в агрегатах ійнято практичним або розрахунковим способом. Виходячи з умов лонального комплектування агрегатів. Загальну кількість с/г машин для ' лгади приймаємо відповідно до обсягу робіт.

Найбільш доцільно визначити можна на основі відомості графіка потреби

зикористанні с/г машин.

2.6. Визначення потреби в ПММ

Раціональне використання нафтопродуктів у господарствах великою мірою ^лежать від правильного обґрунтування потреби в них, враховуючи .труктуру МТП, природнокліматичні і виробничі умови. Річну потребу в ПММ для тракторної бригади визначаємо на основі плану еханізованих робіт по маркам тракторів.

Розрахунок потреби основного палива виконується для кожної марки трактора окремо, виходячи з обсягу з обсягу робіт і норм витрати палива на ; линицю роботи.

Потреба основного палива для трактора, становить:

МТЗ-80/82- 4219 л

ДТ-75 - 792 л

Т-150К-785ІЛ

ЮМЗ-6Л- 1456л

До витрати основного палива, згідно з планом тракторних робіт, додається витрата палива на холості переїзди тракторів, переміщення с/г машин. Ці трати становлять від 3...5% від витрат на виконання операцій.

Для розрахунку приймаємо 4%. Визначаємо потребу в основному паливі по .аркам тракторів: МТЗ-80 - 4219 + 168,7 = 4388 ДТ-75-792+ 31,6 = 824 Т-150К-11531 +461,2 = 8056 ЮМЗ-6Л-1456 + 58,2 = 1514

Максимальні матеріали і пусковий бензин визначаємо у відсотковому відношенні від основного палива.

2.7. Визначення основних показників використання МТП

Рівень використання техніки оцінюють показниками, які об'єктивно -рактеризують стан експлуатації машин. Для цього визначають такі

-.оказники:

1. Енергозабезпеченність бригади:

Ез =10 пем / Бр

пет - кількість еталонних тракторів

: - площа ріллі.

100x16,4 Е= 5274

2. Наробіток в еталонних (га) на еталонний трактор за період:

(1.5)

ж £Д - обсяг механізованих робіт в ет.га, тоді:

\Уп=285,6/16.4=17,4

 

(1.6)


 1.  Витрата палива на один ет.га:

іе - £П ет. Га- потреба палива на безпосередню роботу тракторів (графа 16).

 1.  Середньоденний виробіток еталонних гектарів на еталонний трактор:

= 285,6/16,54=17,4 Лет- сума відпрацьованих тракторами еталонних гектарів.

 1.  Коефіцієнт змінності:

Rpv= Ммз / пем = 279/16,4= 17,01

кількість відпрацьованих еталонних машинозмін.


3. Техніко - організаційна частина

3.1. Агротехнічні вимоги

Для трактора МТЗ з сівалкою ССТ-12В швидкість руху повинна бути 8,9 км/год, що дорівнює руху трактора на IV передачі.

3.2. Вибір і обгрунтування руху машин

Спочатку вибирають напрямок руху агрегату. Спосіб руху МТА можуть класифікувати по ряду прикмет робочих ходів по колу, польовий діагональний.

За схемою обробки робочого: однозагонний, двозагонний, багатозагонний. По способу виконання поворотів: петльовий, безпетльовий, кільчатий, геверсивний. Головний спосіб Рузу виконують вздовж однієї або двох сторін оробляємо!" ділянки, частіше всього вздовж довгої сторони, а холості ходи та повороти проводять на поворотних смугах з обох сторін ділянки.

Таким способом виконують багато операцій: оранки, лущення, Зоронування, посів зернових та просапних культур.

3.3. Підготовка поля і розрахунок агрегату

Спочатку вибирають напрямок руху агрегату, після цього поле розбивають а загони з відокремленням смуг. Напрямок оранки визначають з розрахуванням розмірів, конфігурації та рельєфу поля, способу попередньої

транки.

Для підготовки поля слід його розпланувати з метою усунення перешкод, ткі впливають на якість операцій і продуктивність агрегатів. Відмітити поворотні смуги. Для головних способів руху на кінцях загінок необхідно іілишати смуги для холостих заїздів. Орієнтовно, ширину поворотної смуги визначають за формулою:

ІІтіїГ 1,7В де В - ширина захвату агрегату, 5,4 м.

Звідси:

гІтіп= 1,7x5,4 = 9,18 м

Кінематична довжини трактора МТЗ-80 - 1,2 м, кінематична довжина :івалки ССТ-12В - 2,3 м

Е= 1,2x2,3+9,18 = 11,9 Остаточно ширину поворотної смуги приймаємо 12 м. Для передпосівного обробітку використовуємо агрегат

МТЗ-80 + ССТ-12В

Згідно агротехнічних умов, посів виконуємо на швидкості 6... 10 км/год, що відповідає роботі трактора на IV передачі = 8,9 км/год.

де Оф, вк - маса трактора та маса сівалки; Кі - питомий опір сівалки; В -Ширина захвату агрегату.

Я агр = 31,5(0,08 + 0,02) + 7,73(0,02 + 0,02) +1,2 х 5,4 + 0,3 х 5,4 -15,75 Тягова сила трактора МТЗ-80 на гаку на IV передачі - 15,75.

3.4. Підготовка агрегату до роботи

Підготовку агрегату треба здійснювати на рівному майданчику. Перед гоботою необхідно перевірити комплектність агрегату, стан робочих органів :%ультиватора, а також провести ЩТО трактора і сівалки.

Потрібно відрегулювати сівалку на задану глибину обробки, яка дорівнює >8 см. Для регулювання на потрібну глибину обробітку під опорні колеса підкладають бруски, товщина яких на 2-3 см менша за необхідні параметри. Треба відрегулювати сошники так, щоб вони лежали в одній площині.

Для підвищення якості роботи слід дотримуватися оптимальної швидкості руху. Продуктивність агрегату може бути збільшена за рахунок скорочення непродуктивних витрат робочого часу.

3.5. Визначення продуктивності агрегату

Продуктивність агрегату - це кількість виконаної роботи (при високій • кості) за певний проміжок часу: годину, зміну, сезон, рік. Залежно від виду гоботи продуктивність агрегату може виражатись в одиницях площі (га), :аси, об'ємних одиницях тощо. Розрізняють поняття теоретичної, технічної і дійсної продуктивності.

Теоретична продуктивність визначається як площа прямокутника, в якому одна сторона дорівнює конструктивній ширині захвату агрегату, а друга -довжина шляху, пройденого агрегатом без буксування трактора за 1 годину безперервної роботи.


Дійсна продуктивність агрегату - це така, яка забезпечує агрегат у геальних умовах при виконанні будь-якої операції. Чим краще -комплектований агрегат, тим більшою буде мірою дійсна продуктивність відповідає технічній.

Технічну продуктивність агрегату визначають з урахуванням реальних мов роботи і технічних можливостей машин. Відповідно до зазначених дакторів впливу на роботу мобільного агрегату, йог технічну продуктивність ілзначаємо за формулою:

Жш = 0,ІВк хВхирЕи х Тмі = 0,1В *иР хТр

де ВР - робоча ширина захвату агрегату;

Вк - ширина захвату агрегату; Р - коефіцієнт використання швидкості;

В - робоча швидкість агрегату;

Тр - чиста робота агрегату;

і - коефіцієнт використання часу зміни.

\¥зм=0,1 х 3,8 х 8,9 х 5,04=17 га/зм

Для передпосівного обробітку ґрунту застосовуємо агрегат, ширина ахвату культиватора - 4,1, робоча швидкість агрегату - 8,9 км/год, •оефіцієнт використання робочого часу зміни - 0,72.

3.6. Визначення погектарної витрати палива

Для визначення погектарної витрати палива для передпосівного обробітку грунту трактором МТЗ-80 + ССТ-12В потрібно розрахувати потребу в основному на виконувану роботу за формулою:

д=0осн+о,04одосн

де (3 осн - основна витрата палива на дану роботу; 0,040^4 - витрата палива на холості переїзди. Звідси:

0, = 236 + 0,04 x 236 = 245 кг Визначаємо погектарну витрату палива за формулою: О=О/100,кг

де С2 - витрата палива на виконану роботу

100 - обсяг площі (100 га) Звідси:

(Т га= 245/100=24,5

3.7. Контроль якості роботи

Проблема якості виконання механізованих робіт головною в інтенсифікації с/г виробництва.

Якість роботи при культивації знаходять за трьома основними показниками: глибини обробітку, гребенистості поверхні та засміченості.

Для перевірки глибини обробітку треба виміряти лінійкою глибину культивації в 10 місцях по діагоналі та визначити середнє значення. Відхилення глибини від заданої допускається 1 см.

Треба виміряти висоту гребенів та глибину борід в десяти місцях по діагоналі та визначити середнє значення. Відхилення допускається не більше З см.

Також треба підрахувати кількість бур'янів на площі 10 м у чотирьох -п'яти місцях по діагоналі. Забур'яненість на 10 м допускається не більше 4 бур'янів.

3.8. Охорона праці та навколишнього середовища

При роботі на передпосівному агрегаті потрібно дотримуватися основних засобів безпеки.

Робочі органи начіпних машин дозволяється очищувати з допомогою очисників після зупинки трактора та опущеній начіпній частині машини.

При роботі з причіпним культиватором забороняється проводити регулювання робочих органів, а також перебування людини на самому культиваторі та на боронах.

Глибину обробітку ґрунту регулюють тільки при зупиненому агрегаті, а заміну робочих органів проводять при непрацюючому двигуні, піднятій машині та встановленій на спеціальних підставках. Виконувати роботи під машинами, піднятих за допомогою гідромеханізмів забороняється.


4. Економічна частина

4.1. Визначення затрат праці на одиницю роботи

Затрати праці на виконання механізованих робіт характеризують рівень досконалості виконання операцій. Якщо роботу виконують МТА, то затрати :раці   (год/га)   залежать   від   кількості   обслуговуючого   персоналу і продуктивності агрегату. " ЗП=П-ПфЛУг

де Пм - кількість механізаторів, що обслуговують агрегат; Пф - кількість допоміжних працівників; ї¥г - годинна продуктивність. Звідси: г   \Угод = 17/7=2,42

Тоді:

Зп= 1+1/2,42=0,8лриймаєтьсяЗп= 1п

4.2.   Визначення прямих експлуатаційних затрат

Величина прямих експлуатаційних затрат на одиницю роботи або на одиницю одержаної продукції є важливим економічним показником доцільності використання машин і прийнятої організаційної форми виконання операцій.

Експлуатаційні витрати (грн/га) для виконання операцій визначаються за формулою:

С = СІ + С2 + СЗ + С4де СІ - оплата праці обслуговуючого персоналу; С2 -вартість палива і мастильних матеріалів; СЗ -амортизаційні витрати на агрегат; С4 - витрати на поточний ремонт і ТО.

С = 3 + (2,45 х 3,2) + 1,12 + 0,5 = 12,4 грн/га


Література

 1.  Водолазов Н.К. "Курсове и дипломне проектування по механізації с/г",

1991 г.

 1.  Вайтюх Д.Г. "Механізація сільського господарства", Київ, "Вища школа", 1993р.
 2.  Фортуна В.І. "Технологія механізованих робіт"; "Вища школа", 1991р.
 3.  Методичні рекомендації «Мапшновикористання в землеробстві», 2003р.
 4.  Комаристов С.П. «Сільськогосподарські машини»; Урожай, 1987.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

51028. Определение коэффициента теплопроводности воздуха 101 KB
  Определение коэффициента теплопроводности воздуха. Цель работы: изучение явления теплопроводности в газах и определение коэффициента теплопроводности воздуха. Приборы и принадлежности: установка для измерения коэффициента теплопроводности воздуха. По результатам измерений U и I компьютер рассчитал соответствующие значения X и Y уравнение прямой и коэффициент теплопроводности воздуха.
51030. Определение коэффициента вязкости газа 59 KB
  Рассчитаем коэффициент вязкости по формуле: Где радиус капилляра длинна капилляра Подставив данные получим.
51031. Изучение распределения Больцмана, определение постоянной Больцмана 40.5 KB
  Собрать установку в соответствии с рисунком: Принципиальная схема установки 1двухэлектродная лампа 2анод 3катод 4нить накала 5потенциометр R 6 источник постоянного тока 6выключатель mА миллиамперметр; mкА микроамперметр; Vа вольтметр в цепи накала лампы. По указанию преподавателя установить напряжение накала Uн: 5. Зафиксировать ток накала лампы Iн по амперметру. Измерим анодный ток Iа и анодное напряжение Uа если напряжение накала Uн =5.