43084

Порядок расчета цепи для обеспечения малого ухода постоянной составляющей выходного напряжения

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Поэтому в усилителе с достаточно большим коэффициентом усиления более 300 за счет нестабильности источника питания и других факторов возможны уходы постоянной составляющей выходного напряжения что может привести к заходу рабочей точки выходного каскада в область насыщения а следовательно к резкому уменьшению коэффициента усиления на средних частотах и изменению формы выходного напряжения усилителя. Предположим что после расчета усилителя на средних частотах известно постоянное напряжение смещения на входном каскаде Обычно...

Русский

2013-11-04

113.5 KB

0 чел.

PAGE  1

9. Порядок расчета цепи для обеспечения малого ухода постоянной составляющей выходного напряжения.

9.1 Постановка задачи

Как правило, источник питания имеет некоторую нестабильность. Поэтому в усилителе с достаточно большим коэффициентом усиления (более 300) за счет нестабильности источника питания и других факторов, возможны уходы постоянной составляющей выходного напряжения, что может привести к заходу рабочей точки выходного каскада в область насыщения, а, следовательно, к резкому уменьшению коэффициента усиления  на средних частотах и изменению формы выходного напряжения усилителя.

Оценим уход постоянной составляющей Uвых = Uэ01.  Предположим, что после расчета усилителя на средних частотах известно постоянное напряжение смещения на входном каскаде      Обычно из расчета вытекает, что

, т.е.  .

Если известно  ,  то изменение постоянной составляющей выходного напряжения можно рассчитать по формуле:

.

Предположим, что = 500, = 9 В,  , т.е.    = 0,09 В. Тогда   и   = 22,5 В.

Поэтому, обычно, усилители охватывают обратной связью.  На рис. 1 показана схема усилителя с цепью отрицательной обратной связи. Необходимо рассчитать ее параметры Rб, RОС1, RОС2, и Cф так, чтобы компенсировать возможную нестабильность источника питания.

Рис. 1  Структурная схема усилителя ООС

9.2. Порядок расчета

Известно: Uэ01; Uб0n; Iб0n; RВХn, RГ, KВХ,УС , где n -  количество каскадов.

1. Расчет Rб

На рис. 2 показана эквивалентная схема усилителя по переменному сигналу (весь усилитель заменен RВХn, а CФ выбрана таким образом, что  ).

Рис.2

Для этой схемы

             (1)

 (2)

-   известно из предварительного расчета усилителя, поэтому из (2) находим , а затем .

2. Расчет RОС1; RОС2; CФ

На рис. 3 изображен фрагмент схемы усилителя ООС

Рис. 3

Выберем

                              (3) (4)

                           

Из схемы:

                  (5) (6)

                          

На рис. 4 показана эквивалентная схема цепи ОС для расчета CФ.

Рис. 4

Из предварительного расчета известно КUОС(0)   по постоянному сигналу,

                                         (7)

На высоких частотах ООС имеет коэффициент ОС

,                               (8)

где                                                                                     (9)

                         (10)

Если ,

то

и                (11)

Для расчета   необходимо выбрать   на   так,  чтобы цепь ОС не влияла на АЧХ усилителя. Предположим, что

,                                 (12)

где  - это коэффициент усиления усилителя на средних частотах. Тогда

.                    (13)

Можно считать, что , тогда

 и            (14)

Порядок расчета CФ

1. по (7)  

2. по (14)  

3. по (10)  

4. по (11)  CФ.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65219. Розробка основ ресурсозберігаючого процесу сумісного безфільєрного та фільєрного волочіння сталевої низьковуглецевої катанки 278.5 KB
  Основними тенденціями метизної галузі України за останні 20 років є децентралізація виробництва з розширенням асортименту сорторозмірів і перехід на механічне видалення окалини з поверхні катанки в роликових окалиноламачах.
65220. Формування продуктивності сої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах північної частини Степу України 228.5 KB
  Однак врожаї цієї важливої культури ще невисокі що обумовлено як правило недосконалістю елементів технології її вирощування і в першу чергу способів основного обробітку ґрунту та рівня мінерального живлення.
65221. Розроблення основ технології оксидаційного знесірчування дизельних фракцій 286.5 KB
  Єдина на сьогодні широковживана промислова технологія очищування нафтової сировини від сполук сірки гідроочищування ГО має низку недоліків головними з яких є: необхідність використання складного обладнання та дорогого чистого водню...
65222. Особливості перебігу ішемічно-реперфузійного пошкодження структур головного мозку при експериментальному цукровому діабеті в самців-щурів 276.5 KB
  Особливу увагу привертають ішемічні пошкодження головного мозку які складають більшу частку цереброваскулярної патології що зумовлює медикосоціальне значення ішемії мозку Т.Черевко 2003 підкреслює важливість глибокого знання патогенезу...
65223. ПРОЕКТУВАННЯ СУДНОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ВРАХУВАННЯМ КОНЦЕНТРАЦІЙ НАПРУЖЕНЬ ТА МІСЦЕВИХ ПІДКРІПЛЕНЬ 5.58 MB
  Проблема вдосконалення корпусних конструкцій багато в чому залежить від раціонального використання полегшуючих вирізів з однієї сторони й заходів щодо їхнього підкріплення з іншої.
65224. Удосконалення процесу проектування спеціального одягу для перукарів 203.5 KB
  Сьогодні вітчизняні та іноземні підприємства які займаються виготовленням спеціального одягу для працівників сфери послуг пропонують досить широкий асортимент виробів для перукарів однак ця продукція не задовольняє їх потреби через те що не повною мірою відповідає...
65225. Правові основи здійснення управління місцевими фінансами України 157 KB
  Задля нормального функціонування органів місцевого самоврядування, здійснення покладених на них завдань і функцій, а також ефективного надання публічних послуг населенню, вказані органи потребують належної фінансової бази.
65226. Інформаційна технологія автоматизованого підготування зображень просторових моделей молекул 348 KB
  Результатами досліджень є спеціалізовані програмні комплекси для візуалізації просторових моделей молекул. Для підготування зображень просторових моделей молекул можна скористатися також послугами дизайнагентств але в цьому випадку...
65227. ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ КОРОПОВИХ РИБ ДЛЯ ЗАРИБЛЕННЯ РІЗНОТИПНИХ ВОДОЙМ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 253 KB
  Проблема вирощування життєстійкого рибопосадкового матеріалу залишається однією з актуальних протягом всієї історії рибництва. Збільшення ставових площ, підвищення щільностей посадки при інтенсифікації ставового рибництва...