43084

Порядок расчета цепи для обеспечения малого ухода постоянной составляющей выходного напряжения

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Поэтому в усилителе с достаточно большим коэффициентом усиления более 300 за счет нестабильности источника питания и других факторов возможны уходы постоянной составляющей выходного напряжения что может привести к заходу рабочей точки выходного каскада в область насыщения а следовательно к резкому уменьшению коэффициента усиления на средних частотах и изменению формы выходного напряжения усилителя. Предположим что после расчета усилителя на средних частотах известно постоянное напряжение смещения на входном каскаде Обычно...

Русский

2013-11-04

113.5 KB

0 чел.

PAGE  1

9. Порядок расчета цепи для обеспечения малого ухода постоянной составляющей выходного напряжения.

9.1 Постановка задачи

Как правило, источник питания имеет некоторую нестабильность. Поэтому в усилителе с достаточно большим коэффициентом усиления (более 300) за счет нестабильности источника питания и других факторов, возможны уходы постоянной составляющей выходного напряжения, что может привести к заходу рабочей точки выходного каскада в область насыщения, а, следовательно, к резкому уменьшению коэффициента усиления  на средних частотах и изменению формы выходного напряжения усилителя.

Оценим уход постоянной составляющей Uвых = Uэ01.  Предположим, что после расчета усилителя на средних частотах известно постоянное напряжение смещения на входном каскаде      Обычно из расчета вытекает, что

, т.е.  .

Если известно  ,  то изменение постоянной составляющей выходного напряжения можно рассчитать по формуле:

.

Предположим, что = 500, = 9 В,  , т.е.    = 0,09 В. Тогда   и   = 22,5 В.

Поэтому, обычно, усилители охватывают обратной связью.  На рис. 1 показана схема усилителя с цепью отрицательной обратной связи. Необходимо рассчитать ее параметры Rб, RОС1, RОС2, и Cф так, чтобы компенсировать возможную нестабильность источника питания.

Рис. 1  Структурная схема усилителя ООС

9.2. Порядок расчета

Известно: Uэ01; Uб0n; Iб0n; RВХn, RГ, KВХ,УС , где n -  количество каскадов.

1. Расчет Rб

На рис. 2 показана эквивалентная схема усилителя по переменному сигналу (весь усилитель заменен RВХn, а CФ выбрана таким образом, что  ).

Рис.2

Для этой схемы

             (1)

 (2)

-   известно из предварительного расчета усилителя, поэтому из (2) находим , а затем .

2. Расчет RОС1; RОС2; CФ

На рис. 3 изображен фрагмент схемы усилителя ООС

Рис. 3

Выберем

                              (3) (4)

                           

Из схемы:

                  (5) (6)

                          

На рис. 4 показана эквивалентная схема цепи ОС для расчета CФ.

Рис. 4

Из предварительного расчета известно КUОС(0)   по постоянному сигналу,

                                         (7)

На высоких частотах ООС имеет коэффициент ОС

,                               (8)

где                                                                                     (9)

                         (10)

Если ,

то

и                (11)

Для расчета   необходимо выбрать   на   так,  чтобы цепь ОС не влияла на АЧХ усилителя. Предположим, что

,                                 (12)

где  - это коэффициент усиления усилителя на средних частотах. Тогда

.                    (13)

Можно считать, что , тогда

 и            (14)

Порядок расчета CФ

1. по (7)  

2. по (14)  

3. по (10)  

4. по (11)  CФ.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47996. ПР-жанри та ПР-технології 617 KB
  І хоча в командах кандидатів багато працювали за гроші або за іншу плату наприклад студенти таким чином намагалися домогтися прихильності викладачів все ж безоплатна допомога своїм кандидатам превалювала. Приклад сформованої практики зв'язків з громадськістю дають виборчі кампанії США які схожі на добре поставлену виставу: численна аудиторія американців абсолютно різного віку та расової приналежності скандує ім'я кандидата піднімаючи над головою прапори та вигукуючи гасла часом супроводжуючи це й піснями. Політична реклама може мати...
47997. Сутність маркетингу та його сучасна концепція. Системи та характеристики сучасного маркетингу 531 KB
  Маркетинг почали трактувати як концепцію управління орієнтовану на умови ринку що змінюються. Основні особливості маркетингу на даному етапі: системний комплексний підхід до вирішення завдань що стоять перед підприємствами; орієнтація на довгостроковий комерційний успіх; глобалізація даної концепції; високі темпи розвитку інфраструктури маркетингу; удосконалення інструментарію маркетингу; зміщення зусиль в маркетингу в сторону м’яких†факторів успіху; вивчення попиту...
47998. Соціологія та соціологічні теорії 219.5 KB
  Тобто людина не існує в одномірному просторі аналізує можливі альтернативи. Тобто будьяка людина є громадянином. Побачивши що всі тварини дбайливо всім забезпечені а людина гола і не взута без ложа і без зброї Прометей краде премудре вміння Гефеста і Афіни. Людина – недостатня істота бо їй бракує надійної системи інстинктів що забезпечує автоматизм поведінкових реакцій як це здійснюється у тварин.
47999. Основи класичної фотографії 269.5 KB
  Після смерті Ньепса 1837 року відкрив надійний спосіб прояву і закріплення прихованого зображення на светлочутливій до світла срібній пластинці. На сучасному етапі розвитку фотографія з технічного способу фіксації зображення об'єктів зйомки перетворилася на спосіб створення справжніх витворів мистецтва і отримала широке застосування як спосіб наукового дослідження у всіх галузях науки і техніки. Після припинення дії світла результат його дії зберігається у вигляді так званого прихованого зображення.Можливість отримання геометрично точного...
48000. Основи метрології 1.46 MB
  Метрологією metron міра і logos – поняття вчення називають науку про вимірювання фізичних величин і про способи забезпечення єдиності і необхідної точності цих вимірювань. Лансберг у передмові до першого тому “Елементарного підручника фізики†писав що будьяка властивість яка вводиться у фізиці дістає конкретний зміст тільки тоді коли з нею пов’язується прийом спостереження й вимірювання без якого ця властивість не може застосовуватися в дослідженні реальних фізичних явищ. Отже вимірювання роблять властивості фізичних об’єктів такими що до...
48003. Основи екологічного та земельного права України 169.5 KB
  Екологічна права та обов’язки громадян. Загальна характеристика земельного права: поняття відносини та предмет правового регулювання. Гарантії права на землю.
48004. Основи права 372.5 KB
  Конституційне право України. Конституція України. Конституційне право України являє собою систему правових норм що регулюють відносини народовладдя. Через них забезпечується організаційна й функціональна єдність суспільства України як цілісної соціальної системи.