43084

Порядок расчета цепи для обеспечения малого ухода постоянной составляющей выходного напряжения

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Поэтому в усилителе с достаточно большим коэффициентом усиления более 300 за счет нестабильности источника питания и других факторов возможны уходы постоянной составляющей выходного напряжения что может привести к заходу рабочей точки выходного каскада в область насыщения а следовательно к резкому уменьшению коэффициента усиления на средних частотах и изменению формы выходного напряжения усилителя. Предположим что после расчета усилителя на средних частотах известно постоянное напряжение смещения на входном каскаде Обычно...

Русский

2013-11-04

113.5 KB

0 чел.

PAGE  1

9. Порядок расчета цепи для обеспечения малого ухода постоянной составляющей выходного напряжения.

9.1 Постановка задачи

Как правило, источник питания имеет некоторую нестабильность. Поэтому в усилителе с достаточно большим коэффициентом усиления (более 300) за счет нестабильности источника питания и других факторов, возможны уходы постоянной составляющей выходного напряжения, что может привести к заходу рабочей точки выходного каскада в область насыщения, а, следовательно, к резкому уменьшению коэффициента усиления  на средних частотах и изменению формы выходного напряжения усилителя.

Оценим уход постоянной составляющей Uвых = Uэ01.  Предположим, что после расчета усилителя на средних частотах известно постоянное напряжение смещения на входном каскаде      Обычно из расчета вытекает, что

, т.е.  .

Если известно  ,  то изменение постоянной составляющей выходного напряжения можно рассчитать по формуле:

.

Предположим, что = 500, = 9 В,  , т.е.    = 0,09 В. Тогда   и   = 22,5 В.

Поэтому, обычно, усилители охватывают обратной связью.  На рис. 1 показана схема усилителя с цепью отрицательной обратной связи. Необходимо рассчитать ее параметры Rб, RОС1, RОС2, и Cф так, чтобы компенсировать возможную нестабильность источника питания.

Рис. 1  Структурная схема усилителя ООС

9.2. Порядок расчета

Известно: Uэ01; Uб0n; Iб0n; RВХn, RГ, KВХ,УС , где n -  количество каскадов.

1. Расчет Rб

На рис. 2 показана эквивалентная схема усилителя по переменному сигналу (весь усилитель заменен RВХn, а CФ выбрана таким образом, что  ).

Рис.2

Для этой схемы

             (1)

 (2)

-   известно из предварительного расчета усилителя, поэтому из (2) находим , а затем .

2. Расчет RОС1; RОС2; CФ

На рис. 3 изображен фрагмент схемы усилителя ООС

Рис. 3

Выберем

                              (3) (4)

                           

Из схемы:

                  (5) (6)

                          

На рис. 4 показана эквивалентная схема цепи ОС для расчета CФ.

Рис. 4

Из предварительного расчета известно КUОС(0)   по постоянному сигналу,

                                         (7)

На высоких частотах ООС имеет коэффициент ОС

,                               (8)

где                                                                                     (9)

                         (10)

Если ,

то

и                (11)

Для расчета   необходимо выбрать   на   так,  чтобы цепь ОС не влияла на АЧХ усилителя. Предположим, что

,                                 (12)

где  - это коэффициент усиления усилителя на средних частотах. Тогда

.                    (13)

Можно считать, что , тогда

 и            (14)

Порядок расчета CФ

1. по (7)  

2. по (14)  

3. по (10)  

4. по (11)  CФ.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69120. Спискові структури даних. Визначення лінійного списку та його різновидів. Робота зі стеком, з чергою та лінійним списком 111 KB
  Визначення лінійного списку та його різновидів. Визначення лінійного списку та його різновидів 3. Визначення лінійного списку та його різновидів Як приклад розглянемо таку задачу. Кожен компонент списку крім останнього містить покажчик на наступний або на наступний попередній компонент.
69121. Дерева. Основні поняття. Алгоритм роботи з бінарними деревами 80 KB
  Розглянуті у розділі 10.2 списки, стеки та черги палежать до лінійних динамічних структур даних. Визначальною характеристикою лінійних структур є те, що зв’язок між іншими компонентами описується в терминах «попередній-наступний», тобто для кожного компонента лінійної структури...
69123. Масиви в динамічній пам’яті 37.5 KB
  Як уже зазначалось у розділі 10.2, зображення послідовностей однотипних у формі лінійних списків має і переваги, і недоліки. Основним недоліком є значна трудомісткістъ операції доступу до елемента лінійного списку за його номером. Цей недолік непритаманний масивам.
69124. Поняття архітектури комп’ютера. Архітектура комп’ютера фон Неймана. Типи комп’ютерів. Програмне забезпечення 192 KB
  Поняття архітектури обчислювальних систем є одним з основних в інформатиці. Уперше термін «архітектура комп’ютера» був введений фірмою IBM при розробці обчислювальних систем серії IBM 360 і застосований до тих засобів, які може використовувати програміст під час написання програм на рівні машинних команд.
69125. Засоби створення програм. Класифікація мов програмування. Технологія створення программ 74 KB
  Основна функція всіх мов програмування крім машинної полягає у тому щоб надати програмісту засоби абстрагування від характеристик та особливостей апаратного забезпечення на якому виконуватимуться програми. Такий спосіб написання програм називається програмуванням у числових кодах...
69126. Поняття алгоритму й основні алгоритмічні структури. Властивості та способи опису алгоритму. Алгоритмічна структура розгалуження і перетворення 56.5 KB
  Одним з базових понять інформатики є поняття алгоритму. Алгоритм вказує, які операції, пов’язані з обробкою даних, і в якій послідовності треба виконати, щоб отримати розв’язок задачі. Алгоритм розрахований на певного виконавця, з погляду котрого вказівки мають бути елементарними...
69127. Робота у середовищі Borland Pascal 7.0 202.5 KB
  Інтегроване середовище розробки Borland Pascal 7.0 - далі IDE (Integrated Development Environment) Borland Pascal 7.0 - складається з текстового редактора, компілятора, компонувальника, налагоджувача і довідкової системи. Стандартна поставка IDE Borland Pascal 7.0 являє собою...
69128. Словник мови та загальна структура програми. Алфавіт та словник мови 58 KB
  У будь-якій мові програмування програма — це набір зрозумілих компілятору команд. Для створення програм треба знати синтаксис мови, тобто правила запису команд і використання лексичних одиниць мови. Знайомство з мовою розпочнемо з алфавіту.