43208

Проектування привіду до стрічкового конвейєра за схемою та графіком навантаження

Курсовая

Производство и промышленные технологии

Закриті зубчасті передачі при коловій швидкості змащуються зануренням їх в мастило, а також за рахунок масляного туману, який утворюється за рахунок великої колової швидкості. Контактне напруження при швидкості дорівнює 475 МПа. За цими даними вибираємо необхідну в’язкість мастила і вибираємо мастило: індустріальне леговане, для зубчастих передач ИРП-150. одноступінчатого редуктора.

Украинкский

2013-11-04

1.35 MB

8 чел.

Міністерство освіти і науки України

Національний університет харчових технологій

                                                 Кафедра ТМ і ПТ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсового проекту

“Проектування привіду до стрічкового конвейєра за схемою та графіком

навантаження”

                                       

                                                                                                  Розробив ст. гр. М-3-1

                                                          Палій С.М.                     

                                                              Консультант :

                                                                                                доц. Масло М.А.                                                            

 

Київ-2008

Зміст

 1.  Технічне завдання.
 2.  Кінематичний і силовий розрахунок привода.
 3.  Розрахунок механічних передач.

    3.1Розрахунок ланцюгової передачі.

    3.2Розрахунок закритої циліндричної передачі.

 1.  Просторова схема приводу.
 2.  Розрахунок валів редуктора.

    5.1Орієнтовний розрахунок валів.Перша компоновка.

    5.2Розрахунок валів на міцність.

    5.3Розрахунок вихідного вала на витривалість.

 1.  Розрахунок підшипників.
 2.  Перевірний розрахунок муфти.
 3.  Розрахунок шпонкових з”єднань.
 4.  Вибір мастила.
 5.  Використана література.
 6.  Технічна документація.

                  2.Кінематичний розрахунок привода та вибір електродвигуна.

Вихідні дані:

Крутний момент - Твих=0,7 кН м;

Частота обертання – пвих=115 об/хв.;

Термін служби – 4 років;

Число робочих змін за добу – 2.

Рис.1. Схема приводу стрічкового конвеєра

(1-електродвигун, 2-муфта,3-редуктор, 4-ланцюгова передача,5-барабан)

1. Визначаємо потужність на вихідному валу:

Вт .

2. Знаходимо розрахункову необхідну потужність двигуна:

Вт.

де  - ККД привода і визначається за формулою:

0,99- ККД муфти;

0,97 – ККД циліндричного редуктора;

0,92 – ККД ланцюгової передачі;

= 0,99 – ККД підшипників коченя (одна пара) ( ст.15  [1])

Із каталога (Дод. 2 [1]ст.127) підбираємо електродвигун трифазний асинхронний з короткозамкненим ротором , . Вибираємо електродвигун 4А132S4У3 потужністю 7.5 кВт із параметрами : n = 1455 об/хв.; ККД = 87,5; сos = 0.86; ; ; синхронна частота обертання 1500 об/хв

3. Визначаємо загальне передаточне число:

.

4. Передаточне число редуктора приймаємо uр=5 .

5. Передаточне число ланцюгової передачі визначається за формулою:

6. Визначаємо частоту обертання валів привода:

об/хв;  об/хв;  

об/хв;  об/хв;

7. Визначаємо потужність на валах привода:

= Вт;

Вт;

Вт;

                                    Вт;

8.Визначаємо кутові швидкості валів привода:

рад/с;            рад/с;

рад/с;                              рад/с;

 

9. Визначаємо крутні моменти на валах привода:

;

 

;

;

Отримані значення зводимо в таблицю

Номер

вала

Потужність

N,Вт

Частота обертання

n,об/хв

Кутова швидкість

,рад/с

Крутний момент

Т,Н·м

I

6042

1455

152.3

39.67

II

5981

1455

152.3

39.27

III

5743

291

30.46

188.55

IV

5230

115

12.04

434.48

Таб. 1 Таблиця отриманих значень

3.Розрахунок механічних передач

3.1.Розрахунок ланцюгової передачі

Вихідні дані: N3=5743 Вт, n3=291об/хв, Т=188,55 Нм, u=2.53                      

1. Відповідно умовам експлуатації передачі приймаємо :

К1=1 - характер навантаження спокійний;

К2=1,25 - регулювання нажимним роликом;

К3=1 - з умови а=(30...50)t ;

К4=1 - нахил лінії центрів зірочок до горизонту < 700;

К5=1,5 - при періодичному способі змащування;

К6=1 - при однозмінній тривалості роботи(Ст.42 [1]).

При цьому коефіцієнт експлуатації передачі:

.

2. Коефіцієнт St=0,28 – для ланцюгів типу ПР по ГОСТ 13568 – 75.

3. По табл 2.30 [1] при n3=291об/хв. вибираємо попередньо крок ланцюга t =50,80мм.

4. По кроку  t =50,80мм та n3=291об/хв. допустимий тиск в шарнірах із табл. приймаємо (Таб.2.28[1]).

5. По табл.2.25[1] при передаточному числі передачі u = 2.53 приймаємо число зубців ведучої зірочки z1=25.

6. Коефіцієнт, що враховує число рядів ланцюга Кm=1 (при числі рядів zp=1).

7. Розрахунковий крок ланцюга :

8. Приймаємо ланцюг типу ПР – 25, 4 - 5670 з кроком  t =25,4мм ; Qр=56700 Н  Sоп=179,7 мм2 ; вага 1 м ланцюга q = 2,6 кг.(Таб 2.30[1])

9. Колова швидкість ланцюга :

10. Колова сила, яка передається ланцюгом :

11. Середній питомий тиск в шарнірах:

МПа

12. Термін роботи ланцюга при коефіцієнті способу змащування  :

,

де % - допустиме збільшення кроку ланцюга ;

    Кс – коефіцієнт змащування ланцюга і визначається за формулою:

;

   - міжосьова відстань, яка виражена в кроках і визначається за формулою:

.

Тоді  ч, що більше очікуваного терміну служби, ч.

13. Натяг від провисання веденої вітки від власної ваги:

Н.

де Кf = 6 – коефіцієнт провисання ;

мм.

14. Натяг від відцентрових сил при швидкості ланцюга 12м/с не враховується.

15. Сумарний натяг ведучої ланки :

H .

16. Навантаження, яка діє на вали визначаємо за формулою:

H.

17.Перевіряємо ланцюг по запасу міцності , що більше     

допустимого .(таб.2.30[1]) Число зубців веденої зірочки визначаємо за формулою:

18. Довжина ланцюга, виражена в кроках визначаємо за формулою:

19. Визначаємо ділильні діаметри зірочок за формулою:

ведучої :  мм;

 веденої : мм;

20. Уточнюємо міжосьову відстань визначаємо за формулою:

=

= мм.

3.1.Розрахунок закритої циліндричної прямозубої передачі з внутрішнім зачеплення, одноступінчатого редуктора загального призначення

  Номінальна потужність,що передається шестернею N2 = 5981Вт

Частота обертання шестерні n2 =1455 хв-1 (); передаточне число редуктора U =5; строк роботи передачі Т = 12614.4 год; навантаження спокійне; короткочасне діюче максимальне навантаження при пуску в 1,8 раза більше номінального; передача не реверсна;

 1.  По табл.3.12 [1] приймаємо матеріал для шестерні і колеса

Сталь 40 Х .  Термообробка – поліпшення.

Для шестерні :σв =1000 МПа; σт = 800 МПа; НВ1=265;

 Для колеса : σв =750 МПа; σт = 520 МПа; НВ2=240;

 1.  Знаходимо допустиме напруження згину для шестерні

Попередньо знаходимо границю витривалості зубців при згині відповідну еквівалентному числу циклів зміни напружень.

, д е

границя витривалості при згині, відповідна базовому числу циклів напружень (табл.3.19 [1])

МПа

Коефіцієнт, що враховує вплив двохстороннього прикладання навантаження

(табл. 3.20 [1]) KFC = 1, коефіцієнт довговічності

, при НВ < 350  mF =6

базове число циклів змін напружень  еквівалентне (сумарне) число циклів зміни напружень.

,

звідки

так як  >  приймаємо KFL1 =1,0

відповідно

Коефіцієнт безпеки

(табл. 3.19 [1]) ,  (табл. 3.21 [1]).

Коефіцієнт враховуючий чутливість матеріалу  до концентрації напружень .

Коефіцієнт враховуючий шороховатість перехідної поверхні зуба .

Допустиме напруження згина для зубців шестерні.

МПа 

3.Знаходимо допустиме напруження згину для зубців колеса

Попередньо знаходимо границю витривалості зубців при згині відповідний еквівалентному числу циклів зміни напружень.

, д е

границя витривалості при згині, відповідний базовому числу циклів  зміни напружень  (табл.3.19 [1])

МПа

Коефіцієнт, враховуючий вплив двухстороннього прикладання навантаження

(табл. 3.20 [1]) KFC = 1,0; коефіцієнт довговічності

, при НВ < 350  mF =6

базове число циклів змін напружень  еквівалентне (сумарне) число циклів зміни напружень.

,

звідки

так як  >  приймаємо KFL2 =1,0

відповідно

Коефіцієнт безпеки

(табл. 3.19 [1]) ,  (табл. 3.21 [1]).

Коефіцієнт враховуючий чутливість матеріалу  до концентрації напружень .

Коефіцієнт враховуючий шороховатість перехідної поверхні зуба .

Допустиме напруження згина для зубців колеса.

Мпа

 1.  Допустиме напруження згину при розрахунку на дію максимального навантаження для шестерні.

Попередньо знаходимо допустиме напруження, не викликаючи кінцевих деформацій чи хрупкого злому зубця шестерні (табл. 3.19 [1])

МПа

Коефіцієнт безпеки

   (табл. 3.19 [1]) ,  (табл. 3.21 [1])Коефіцієнт враховуючий чутливість матеріалу  до концентрації напружень .

Мпа

 1.  Допустиме напруження згину при розрахунку на дію максимального навантаження для колеса.

Попередньо знаходимо допустиме напруження, не викликаючи кінцевих деформацій чи хрупкого злому зубця шестерні (табл. 3.19 [1])

МПа

Коефіцієнт безпеки

(табл. 3.19 [1]) ,  (табл. 3.21 [1])

Коефіцієнт враховуючий чутливість матеріалу  до концентрації напружень .

Мпа

 1.  Допустиме контактне напруження для шестерні

Попередньо знаходимо границю контактної витривалості поверхні зубців, відповідаючий еквівалентному числу циклів зміни напружень

,

тут границя контактної витривалості, відповідаючий базовому числу циклів зміни напружень (табл. 3.17)

МПа

Коефіцієнт довговічності

, де

базове число циклів зміни напружень (рис.3.16 [1])

;

Відношення > 1, тому коефіцієнт довговічності визначаємо.

Границя контактної витривалості

МПа

Коефіцієнт безпеки для зубців з однорідною структурою матеріалу

Коефіцієнт, враховуючий шорсткість спряжених поверхонь (табл. 3.18 [1]), .

Коефіцієнт, враховуючий кутову швидкість .

Допустиме контактне напруження для шестерні.

МПа

 1.  Допустиме контактне напруження для колеса

Попередньо знаходимо границю контактної витривалості поверхні зубців, відповідаючий еквівалентному числу циклів зміни напружень

,

тут границя контактної витривалості, відповідаючий базовому числу циклів зміни напружень (табл. 3.17)

МПа

Коефіцієнт довговічності

, де

базове число циклів зміни напружень (рис.3.16 [1])

Відношення > 1, тому коефіцієнт довговічності визначаємо.

Границя контактної витривалості

Мпа

Коефіцієнт безпеки для зубців з однорідною структурою матеріалу

Коефіцієнт, що враховує шорсткість спряжених поверхонь (табл. 3.18 [1]), .

Коефіцієнт, враховуючий кутову швидкість .

Допустиме контактне напруження для шестерні.

МПа.

 1.  Допустиме контактне напруження передачі.

Перевіряємо умову

МПа < МПа

тобто умова виконана, тому приймаємо допустиме контактне напруження

передачі  МПа.

 1.  Допустиме контактне напруження при розрахунку на дію максимального навантаження

       

       для шестерні - МПа

       для колеса -     МПа

 1.  Розрахунок передачі на контактну витривалість.

Визначаємо початковий діаметр шестерні (табл. 3.13 [1])

Попередньо визначаємо величини, необхідні для розрахунку.

Номінальний крутний момент на шестерні:

Орієнтована швидкість:

При даній швидкості потрібна степінь точності зубчастих коліс (табл. 3.33 [1]) – 9-та.

Коефіцієнт, враховуючий розподілення навантаження між зубцями

(рис. 3.13 [1]),. Коефіцієнт ширини зубчастого вінця при симетричному розміщені опор (табл. 3.15 [1])  

Коефіцієнт ,враховуючий розподілення навантаження по ширині вінця

(рис. 3.14 [1]), .

Коефіцієнт ,враховуючий динамічне навантаження (табл. 3.16 [1]),

(визначаємо інтерполяцією). Коефіцієнт ,враховуючий форму спряжених поверхонь

Коефіцієнт ,враховуючий механічні властивості матеріалів спряжених коліс

Коефіцієнт ,враховуючий сумарну довжину контактних ліній

Початковий діаметр

Приймемо   мм, тоді  мм;      мм, оскільки такої міжосьової відстані немає, то ми приймаємо :   мм ;

 ;             мм,    мм,      мм; перевіряємо                   

міжосьову відстань: мм. Ширина зубчастого вінця при  (табл. 3.1 [1])

 1.   Перевірний розрахунок зубців на контактну міцність при дії максимального навантаження. Розрахункове навантаження від максимального навантаження

< , де

діюче напруженя при розрахунку  на контактну виносливість (табл. 3.13 [1])

 

  Розрахункове контактне напруження від максимального навантаження

< =2240 МПа ,де

задано в завданні.

 1.  Перевірний розрахунок зубців на виносливість по напруженням згину. Розрахункове напруження згину (табл. 3.13 [1])

Спочатку знаходимо величини, необхідні для розрахунку. Еквівалентне число зубців шестерні і колеса.

Коефіцієнт, враховуючий форму зубця шестерні і колеса (рис. 3.18 [1])

Коефіцієнт, враховуючий вплив нахилу зуба на його напружений стан.

Розрахункове питоме навантаження

, де

коефіцієнт, враховуючий розподілення навантаження між зубцями

Коефіцієнт, враховуючий розподілення навантаження по ширині вінця зуба (рис. 3.14),;

Коефіцієнт, враховуючий динамічне навантаження (табл. 3.16 [1])

(інтерполяція)

Відповідно                

Напруження згину в зубцях шестерні

в зубцях колеса (табл. 3.13 [1])

 1.  Перевірний розрахунок при згині максимальним навантаженням. Розрахункове напруження від максимального навантаження.

Напруження згину при розрахунку на витривалість:

для зубів шестерні

для зубів колеса       

Розрахункове напруження згину від максимального навантаження:

для зубів шестерні

для зубів колеса

 1.  Приймаємо кінцеві параметри передачі:

; ; ; ; ;;

                        Розміри елементів зубців:

Висота головки зубця:  

Висота ніжки:

Висота зубця:

Радіальний зазор:

                      Розміри вінців зубчастого колеса та шестерні:

Діаметри вершин зубців:

Діаметри впадин

Міжосьова відстань:

                                                       

                        5.1 Розробка компоновочного креслення редуктора

Завдання компоновочного креслення редуктора являється визначення розмірів валів, а також відстані між опорами і місцевими прикладаннями

навантажень. Допоміжним завданням є попередній підбір підшипників.

Розрахунок швидкохідного вала

Визначаємо орієнтовно діаметр вала в небезпечному перерізі за формолою

де - крутний момент на швидкохідному валу;

    - допустиме напруження на кручення;

Приймаємо  - кратний п’яти.

Попередньо приймаємо підшипник шариковий радіальний однорядний середньої серії ГОСТ 8338-75 з параметрами 

Розрахунок тихохідного вала

Орієнтовний діаметр вала в небезпечному перерізі

де - крутний момент на тихохідному валу;

Приймаємо . Попередньо приймаємо підшипники шарикові радіальні однорядні середньої серії ГОСТ 8338-75 з параметрами .

Товщина стінки корпуса    

Приймаємо

Приймаємо  болти  М14

 Ширина фланця  К = 40 мм

4.Просторова схема приводу

5.2Розрахунок валів

Виходячи з даних попередніх пунктів виконаємо розрахунок валів, метою якого є визначення дійсних значень діаметрів у небезпечних перерізах.

Розрахунок вхідного вала

Визначаємо сили в зачеплені:

 колова сила:    

 радіальна сила: ; - з компоновочного креслення;

Розрахунок проводимо з побудовою епюр згинальних моментів:

а) горизонтальна площина:

,    

,    

Перевірка:

,   ,

Будуємо епюру у горизонтальній площині

б) вертикальна площина:

,    

,    

Перевірка:

,   ,

Будуємо епюру у вертикальній площині

Сумарна епюра згинальних моментів:

Крутний момент Ткр=39270  Нмм діє через весь вал.

Розрахунок еквівалентного моменту:

, де

- коефіцієнт, що враховує різницю в характеристиках циклів напружень згину і кручення.

Визначаємо діаметр вала :

,

де, для Ст40Х  - допустиме знакоперемінне напруження для вала

              

Остаточно приймаємо :

Розрахунок вихідного вала

Визначаємо сили в зачеплені:

    колова сила:    

     радіальна сила: ; -          з компоновочного креслення;

ланцюгова сила:   

а) вертикальна площина:

,    

,    

Перевірка:

;   ;     

Будуємо епюру у вертикальній площині

б) горизонтальна площина:

,    

,    

Перевірка:

,   ,

Будуємо епюру у горизонтальній площині

Сумарна епюра згинальних моментів:

Розрахунок еквівалентного моменту

, де

- коефіцієнт, що враховує різницю в характеристиках циклів напружень згину і кручення.

Для Сталі 45 при , ,  таким чином

Визначаємо діаметри вала в характерних точках

,

де  - допустиме знакоперемінне напруження для вала

                                       

Остаточно приймаємо : .

                       

                            6.Розрахунок підшипників вхідного вала

Підібрати радіальні шарикові підшипники для швидкохідного вала циліндричного одноступінчастого редуктора при наступних даних: радіальне навантаження на підшипник 1 (на правій опорі);

радіальне навантаження на підшипник 2 (на лівій опорі);

Частота обертання вала ;

посадочні діаметри вала під підшипники ;

коефіцієнт обертання кільця                       ;

коефіцієнт безпеки                                       ;

температурний коефіцієнт                          ;

необхідна довговічність                              .

 1.  Еквівалентне розрахункове навантаження:

для підшипника I 

для підшипника II

Оскільки для обох опор підшипники вибираються однакові, то подальший розрахунок ведемо по найбільш навантаженому підшипнику опори 1  

 1.  Визначаємо довговічність підшипника

-через цей термін служби підшипник

потрібно замінити на новий!!!

де С- каталожна динамічна вантажопідйомність,Н; Р- еквівалентне розрахункове навантаження; р-показник степеня, для кулькових підшипників р=3.

 1.  Визначаємо динамічну вантажопідйомність підшипника

Приймаємо  кульковий радіальний підшипник середньої серії 306 по ГОСТ  8338-75 у якого динамічна вантажопідйомність С=22000Н.Приймаємо підшипник з наступними даними.

; ; ;

Розрахунок підшипників вихідного вала

Підібрати радіальні шарикові підшипники для тихохідного вала циліндричного одноступінчастого редуктора при наступних даних: радіальне навантаження на підшипник I (на правій опорі);

радіальне навантаження на підшипник 2 (на лівій опорі):

Частота обертання вала ;

посадочні діаметри вала під підшипники ;

коефіцієнт обертання кільця                       ;

коефіцієнт безпеки                                       ;

температурний коефіцієнт                          ;

необхідна довговічність                              .

 1.  Еквівалентне розрахункове навантаження:

для підшипника I 

для підшипника II

Подальший розрахунок ведемо по підшипнику опори I 

 1.  Визначаємо довговічність підшипника

 1.  Визначаємо динамічну вантажопідйомність підшипника

Приймаємо попередньо кульковий радіальний підшипник легкої серії 207 по ГОСТ  8338-75 у якого динамічна вантажопідйомність С=25600Н.

; ; ;

7.Вибір муфти

Для передачі крутного моменту приймаємо муфту МУВП по ГОСТ 20720 – 81. По діаметру валів вибираємо напівмуфти.

Розраховуємо втулки муфти на міцність

;   ,

де D0діаметр на якому розміщені упругі елементи, z-кількість пальців, Ткр-крутний момент на валу, dп-діаметр пальця, lвт-довжина упругого елемента.

Розраховуємо пальці муфти на згин

 

, де с-зазор між півмуфтами.


9.Вибір мастила

Закриті  зубчасті передачі при коловій швидкості  змащуються зануренням їх в мастило, а також за рахунок масляного туману, який утворюється за рахунок великої колової швидкості.

Контактне напруження при швидкості  дорівнює 475 МПа. За цими даними вибираємо необхідну в’язкість мастила  і вибираємо мастило: індустріальне леговане, для зубчастих передач ИРП-150.

одноступінчатого редуктора.

Визначаємо найменший рівень мастила:

де b і а – відповідно ширина і довжина внутрішньої полості редуктора

                                 

                             8. Розрахунок шпонок

                                       Вхідний вал

 Вибираємо шпонку призматичну з округлими торцями для діаметра вала , для якої по ГОСТ 10748-79 вибираємо параметри:

Розраховуємо шпонку з матеріалу Ст 5 пс 3, для якої: ,

Розраховуємо вибрану шпонку на зминання від крутного моменту  і на зріз .

                                                    Вихідний вал

Для діаметра вала , вибираємо параметри шпонки:  

Розраховуємо вибрану шпонку на зминання від крутного моменту  і на зріз .

Для діаметра вала , вибираємо параметри шпонки:  

Розраховуємо вибрану шпонку на зминання від крутного моменту  і на зріз .

         

             5.3 Перевірний розрахунок тихохідного вала на витривалість

  Метою перевірного розрахунку є визначення коефіцієнтів запасу міцності n для небезпечних перерізів тихохідного вала циліндричного одноступінчастого редуктора.

Матеріал вала – Сталь 45, нормалізована з характеристикою: тимчасовий опір розриву ; границя витривалості при симетричному циклі напружень згину ; границя витривалості при симетричному циклі напружень кручення; Коефіцієнти чутливості матеріалу до асиметрії циклу напружень відповідно при згині і кручені ; .

 Перевіряємо запас міцності по границі витривалості в перерізі 1-1.

1.Знаходимо ефективні коефіцієнти концентрації напружень при згині і кручені від шпоночного паза: ;.

Масштабні коефіцієнти: ;. Коефіцієнт стану поверхні при шорсткості: ,.

  Сумарні згинаючі моменти у ймовірних небезпечних перерізах : 1-1,2-2; відповідно : ;;

Ефективні коефіцієнти концентрації напружень:

2. Для посадки  по табл. 5.15[1] ;;;

Приймаємо ;

 1.  Визначаємо запас міцності для нормальних напружень:

де - амплітуда номінальних напружень згину

де - осьовий момент опору при

4.Визначаємо запас міцності для дотичних напружень:

де - полярний момент опору при

Амплітуда і середнє значення номінальних напружень кручення:

Запас міцності для дотичних напружень:

5.Загальний запас міцності в перерізі 1-1

-запас міцності достатній.

         Перевіряємо запас міцності по границі витривалості в перерізі 2-2.

Визначаємо ефективні коефіцієнти концентрації напружень при згині та крученні валу, викликане посадкою внутрішнього кільця підшипника на вал.

 1.  Ефективні коефіцієнти концентрації напружень: ;
 2.  Запас міцності для нормальних напружень:

                                   

   де - амплітуда номінальних напружень згину

 1.  Визначаємо запас міцності для дотичних напружень:

   Амплітуда і середнє значення номінальних напружень кручення:

   Запас міцності для дотичних напружень:

4.Загальний запас міцності в перерізі 2-2: - запас міцності достатній.

        


КП.ДМ.
17.01.00.000ПЗ

                  ДМ.17.01.00.000ПЗ

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

КП.ДМ.17.01.00.000ПЗ

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

КП.ДМ.17.07.00.000ПЗ

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

КП.ДМ.17.01.00.000ПЗ

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

ДМ.17.01.00.000ПЗ

Арк.

Дата

ідпис

№ докум.

Арк.

Змн.

КП.ДМ.17.01.00.000ПЗ

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

ДМ.17.01.00.000ПЗ

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

ДМ.17.01.00.000ПЗ

ДМ.17.01.00.000ПЗ

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

ДМ.17.01.00.000ПЗ

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

ДМ.17.01.00.000ПЗ

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

ДМ.17.01.00.000ПЗ

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

ДМ.17.01.00.000ПЗ

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

ДМ.17.01.00.000ПЗ

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

ДМ.17.01.00.000ПЗ

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

ДМ.17.01.00.000ПЗ

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

ДМ.17.01.00.000ПЗ

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

ДМ.17.01.00.000ПЗ

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

ДМ.17.01.00.000ПЗ

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

ДМ.17.01.00.000ПЗ

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

ДМ.17.01.00.000ПЗ

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

ДМ.17.01.00.000ПЗ

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

ДМ.17.01.00.000ПЗ

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

КП.ДМ.17.01.00.000ПЗ

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

ДМ.17.01.00.000ПЗ

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

КП.ДМ.17.01.00.000ПЗ

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

ДМ.17.01.00.000ПЗ

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

ДМ.17.01.00.000ПЗ

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

ДМ.17.01.00.000ПЗ

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

                 ДМ.17.01.00.000ПЗ

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

КП.ДМ.17.01.00.000ПЗ

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДМ.17.01.00.000ПЗ                                

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДМ.17.01.00.000ПЗ                              

ДМ.17.01.00.000ПЗ                              

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20948. Запис і читання інформації диска с зміною чергуванням секторів 51.33 KB
  h Номер форматируемой дорожки define TRK 20 Код размера сектора 1024 байт define SEC_SIZE 2 таблица параметров дискеты typedef struct _DPT_ { unsigned char srt_hut; unsigned char dma_hlt; unsigned char motor_w; unsigned char sec_size; unsigned char eot; unsigned char gap_rw; unsigned char dtl; unsigned char gap_f; unsigned char fill_char; unsigned char hst; unsigned char mot_start; } DPT; union REGS inregs outregs; char _far diskbuf[1024]; void mainvoid; void mainvoid { struct diskinfo_t di; unsigned status; unsigned char...
20949. Стиснення даних 55.23 KB
  define MAX_VALUE 1 BITS 1 Отметим что на MSDOSмашине при define MAX_CODE MAX_VALUE 1 длине кода 14 бит необходимо компи лировать используя largeмодель. define TABLE_SIZE 9029 endif if BITS = 12 define TABLE_SIZE 5021 endif void malloc; Это массив для значений кодов int code_value; Этот массив содержит префиксы кодов unsigned int prefix_code; Этот массив содержит...
20950. Стеганографічні перетворення 33.98 KB
  h int checkchar; char rmallwschar; int main { int us = 1; char ss1ptr; cout vvedite nabor simvolov ; cin s; cout endl vvedite nabor simvolov dlya poiska i udaleniya ; cin s1; whileptr=0 { int ik; ptr=strstrss1; for i=1;i = strlens1;i { ptr=1; ptr=' '; } s=rmallwss; } return 0; } char rmallwschar str { char obuf nbuf; for obuf = str nbuf = str; obuf obuf; obuf { if isspaceobuf nbuf = obuf; } nbuf = ' 0'; return str; } Висновок: за час виконання практичноъ роботи роздивився тему...
20951. Робота з командним рядком. Мережна активність 377.58 KB
  Мережна активність Ціль роботи: одержання практичних навичок по роботі з Командним рядком і по виявленню шкідливих програм на локальному комп'ютері під керуванням Microsoft Windows XP за допомогою Командного рядка. Завдання: одержати навички роботи з Командним рядком вивчити й проаналізувати мережну активність можна за допомогою Командного рядка. Робота з Командним рядком Cmd.
20952. Захист від несанкціонованого доступу в операційній системі Windows 366.5 KB
  Завдання: Вивчити настроювання Брандмауера Windows .Центру забезпечення безпеки Windows. Брандмауер Windows Меню Пуск – Панель керування – Брандмауер Windows Рис.
20953. Керування правами користувачів в операційній системі Windows 243 KB
  Домен або глобальні користувачі й групи управляються мережним адміністратором. Операційна система містить кілька вбудованих облікових записів користувачів і груп які не можуть бути вилучені Групи Адміністратори Користувачі що входять у групу Адміністратори мають повний доступ на керування комп'ютером. Оператори архіву Члени групи Оператори архіву можуть архівувати й відновлювати файли на комп'ютері незалежно від усіх дозволів якими захищені ці файли. Досвідчені користувачі Члени групи досвідчених користувачів можуть створювати...
20954. Основні ознаки присутності на комп'ютері шкідливих програм 571.5 KB
  Вивчення настроювань браузера Рис. Значення цього поля збігається з тим адресою яка була автоматично заданий при відкритті браузера Рис. C її допомогою можна в режимі реального часу відслідковувати запущені процеси що виконуються додатки й оцінювати завантаженість системних ресурсів комп'ютера й використання мережі Рис.
20955. Профілактика проникнення шкідливого програмного забезпечення. Реєстр Windows 186.5 KB
  Реєстр Windows Ціль: практичне освоєння студентами науковотеоретичних положень дисципліни з питань захисту інформації від впливу шкідливого програмного забезпечення на основі використання методів і засобів профілактики вірусних атак а також оволодіння ними технікою експериментальних досліджень і аналізу отриманих результатів прищеплювання навичок роботи з обчислювальною технікою. Профілактика проникнення шкідливого програмного забезпечення за допомогою дослідження Реєстру ОС Windows XP Реєстр операційної системи Windows це більша база...
20956. Установка та попереднє настроювання Антивірусу Касперського 949 KB
  Завдання: Вивчити системні вимоги антивірусу й зрівняти їх з параметрами комп'ютера установити й настроїти Антивірус Касперського. Бувають також вимоги до апаратного забезпечення у цьому випадку постулируется необхідність наявності на комп'ютері деякого мінімального обсягу оперативної пам'яті якщо її менше те програма буде дуже повільно працювати або ж не запуститься зовсім вільного простору на диску для розміщення всіх необхідних у роботі додатка файлів тактової частоти процесора від якої залежить продуктивність комп'ютера й інше....