43327

Розробка програми виведення системного і реального часу на платі IBM PC

Курсовая

Информатика, кибернетика и программирование

Розробка програми виведення системного і реального часу на платі IBM PC полягає в тому що розробка програми має велике значення як для навчального процесу так і для створення складних систем оскільки будьяка потужна система базується саме на більш простих системах і розуміння цих процесів значно полегшує роботу зі складними системами дії яких приховані від користувача. Крім цього на сьогодні існує проблема що стосується корекції системного часу а точніше багато компютерів які беруть участь у процесі виробництва і керують ним...

Украинкский

2013-11-06

1.19 MB

28 чел.

Вступ

Становлення високоефективної світової економіки неможливо без розвиненого ринку комп’ютерних засобів та програмного забезпечення. На сучасному етапі комп’ютери вважаються найбільш необхідними та високопродуктивними машинами. Україна, приєднавшись до світового комп’ютерного співтовариства, відчула вагому проблему з питання підготовки фахівців, здатних супроводжувати готові програми, які розроблялися на заході. Економіка зазнала потреби в кваліфікованих програмістах. Саме тому, задача підготовки спеціалістів в даній галузі є актуальною і економічно перспективою.

В наш час, у вищих навчальних закладах вже з’явилося багато спеціальностей, які здійснюють підготовку спеціалістів, здатних розробляти нові програмні продукти. Проте, в процесі навчання виникають потреби в навчальних засобах, таких, як програмні моделі пристроїв та систем, мови програмування, навчальні стенди, тощо. На жаль, не всі з перерахованих вище потреб, можуть забезпечити сучасний комп’ютерний ринок. Отже, постає нагальна потреба в створенні таких навчальних засобів.

Розробка програми виведення системного і реального часу на платі IBM PC полягає в тому, що розробка програми має велике значення, як для навчального процесу, так і для створення складних систем, оскільки будь-яка потужна система базується саме на більш простих системах і розуміння цих процесів значно полегшує роботу зі складними системами, дії яких приховані від користувача. Крім цього, на сьогодні існує проблема, що стосується корекції системного часу, а точніше багато комп’ютерів, які беруть участь у процесі виробництва і керують ним, відстають від часу, який є в реальності. Це може досить відчутно вплинути на виробничі процеси. Тому дана тема є актуальною в плані вивчення синхронізації системного та реального часу на платі IBM PC.


1. Теоретична частина

1.1 Будова компонента комп’ютера, який буде тестуватися.      

Годинник реального часу (англ. Real Time Clock, RTC) - електронна схема, призначена для обліку хронометричних даних (поточний час, дата, день тижня та ін) являє собою систему з автономного джерела живлення і враховує пристрою. Найчастіше годинник реального часу зустрічаються в обчислювальних машинах, хоча насправді RTC присутній практично у всіх електронних пристроях, які повинні зберігати час. 

RTC була представлена ​​вперше у складі IBM PC / AT в 1984 (використовувалася м / с MC146818). Пізніше Dallas випустила сумісні мікросхеми RTC (рис. 1.2), які використовувалися в старих комп'ютерах і можуть бути легко знайдено на системних платах завдяки характерній голографічній наклейці. У сучасних обчислювальних машинах RTC інтегрується в південний міст. Деякі мікроконтролери мають вбудований годинник реального часу (найчастіше моделі, у яких різноманітна функціональність і периферія).

Рис. .1 - Годинник реального часу DS1307

Рис. 1. - Напівпровідниковий годинник реального часу виробництва Dallas

Ми добре знаємо про двійково-десяткові числа - спеціальний формат зберігання даних, використовуваний у ряді технічних застосувань. Часто ці числа називають BCD-числами (від binary-coded decimal, двійково-кодовані десяткові числа). Для обробки BCD-чисел (складання, віднімання, множення і ділення) в МП 86 передбачені спеціальні команди. Розглянемо це питання на комплексному прикладі обробки свідчень КМОП-ЧАСОВ реального часу.

Як відомо, в сучасних комп'ютерів є два незалежні таймери. Один з них ("годинник реального часу") включений до складу мікросхеми з дуже низьким споживанням струму, харчується від батарейки або акумулятора, що знаходиться на системній платі, і працює навіть на вимкненій з мережі машині. У цьому таймері зберігається і автоматично нарощується поточний календарний час (рік, місяць, день, година, хвилина і секунда).

Після включення комп'ютера вступає в роботу інший таймер, який зазвичай називають системним. Датчиком сигналів часу для нього служить кварцовий генератор, що працює на частоті 1,19318 Мгц, сигналів від якого, після перерахунку відносно 65536:1, поступають в контролери переривань і ініціюють переривання через вектор 8 з частотою 18,2065 Гц. Ці переривання активізують програму BIOS, що періодично виконує інкремент вмісту чотирьохбайтового елементу пам'яті з поточним часом, що знаходиться за адресою 46ch. Після включення машини програми BIOS прочитують з годинника реального часу поточний час доби, перетворять його в число тактів системного таймера (тобто в число інтервалів по 1/18,2065) і записують в осередок поточного часу. Далі вміст цього осередку нарощується вже системним таймером, що працює в режимі переривань.

Для визначення поточного часу прикладна програма може викликати відповідні функції переривання 21h DOS (конкретно, з номером 2ah для отримання дати і 2ch для отримання часу доби), а може прочитати час безпосередньо з годинника реального часу за допомогою переривання lah BIOS. При цьому переривання 1аh дозволяє, окрім читання поточного часу (функція 02h) і поточної дати (функція 04h), виконувати і цілий ряд інших функцій, серед яких ми відзначимо і можливість встановити "будильник", тобто записати в мікросхему годинника значення календарного часу, коли годинник повинен видати сигнал апаратного переривання. Цей сигнал через вектор 70h ініціює обробник переривань, що входить до складу BIOS, який перевіряє, чи виникло дане переривання в результаті досягнення часу установки будильника (годинник реального часу може ініціювати переривання і по інших причинам), тестує заразом батарейне живлення мікросхеми, а потім посилає в обидва контролери переривань команди кінця переривань і завершується командою iret. Проте по ходу свого виконання обробник переривання 70h виконує команду hit 4ah, яка передає управління на обробник цього переривання, що теж входить до складу BIOS. Системний обробник переривання 4ah нічого особливо корисного не робить, по суті будучи просто програмою-заглушкою. Проте програміст має можливість записати у вектор 4ah адресу прикладного обробника переривань, який активізуватиметься перериванням будильника. Функції прикладного обробника визначає програміст. Окрім службової функції установки будильника на наступну секунду, обробник переривань виконує і корисну роботу: він виводить поточний час в певне місце екрану. Оскільки обробник активізується кожну секунду, значення часу, що виводиться, оновлюватиметься кожну секунду.

Як вже мовилося, в годиннику реального часу значення часу зберігається у вигляді упакованих двійково-десяткових чисел. При виконанні арифметичних операцій з числами BCD необхідно використовувати призначені для цього команди процесора. Для того, щоб вивести на екран значення часу, його треба перетворити в послідовний код ASCII.

1.2 Сигнали і команди які впливають на пристрій

Встановлення/читання годинника реального часу.

Годинники реального часу мають свій власний процесор, котрий може підраховувати час не впливаючи на інші комп'ютерні операції. Вони мають також незалежне джерело живлення, яке використовується коли комп'ютер вимкнений. Програмно можна як читати, так і встановлювати годинник реального часу. Звичайно є додаткове програмне забезпечення, яке встановлює лічильник часу доби BIOS і змінну дати DOS таким чином, щоб вони відповідали поточним показаннями годин реального часу. Але можна програмно перевірити відповідність між ними і при виявленні розбіжностей вжити необхідних заходів.

  Різні установки часу і дати здійснюються через набір адрес портів. Багато багатофункціональні плати розширення для IBM PC мають годинник реального часу, але, на жаль, немає стандартної мікросхеми та діапазону адрес портів. AT обладнується годинником реального часу, заснованими на мікросхемі MC146818

фірми Motorola, які використовують ті ж регістри, що і мікросхема, що містить дані про конфігурацію системи. Доступ до цих регістрам можна отримати, надіславши спочатку номер необхідного регістра в порт 70H, а потім прочитавши значення регістра через порт 71H.

Регістри, пов'язані з годинником, наступні:

Номер регістра

Функція

00H

Секунди

01H

Секунди тривога

02H

Хвилини

03H

Хвилинна тривога

04H

Години

05H

Години тривога

06H

День тижня

07H

День місяця

08H

Місяць

09H

Рік

0AH

регістр статусу A

0BH

регістр статусу B

0CH

регістр статусу C

0DH

регістр статусу D

Біти чотирьох статусних регістрів виконують різні функції, з яких інтерес для програмістів можуть представляти наступні:

Регістр A

біт 7

1 = йде модифікація часу (треба чекати значення 0, щоб читати)

Регістр B

біт 6

1 = дозволено періодичне переривання

біт 5

1 = дозволено переривання тривоги

біт 4

1 = дозволено переривання кінця модифікації

біт 1

1 = годинник вважаються до 24, 0 = до 12

біт 0

1 = дозволено запам'ятовування часу доби

Годинник реального часу на AT можуть викликати апаратне переривання IRQ8. Програма може встановити вектор цього переривання на будь-яку процедуру, яку потрібно виконати в певний час. Використовуйте вектор 4AH. Операції в реальному часі, вироблені таким чином, менш клопітно (хоча і ціною компактності програм). Переривання може викликатися одним з трьох способів, кожен з яких заборонений при старті. Періодичне переривання відбувається через певні інтервали часу. Періодичність наближено дорівнює одній мілісекунді. Переривання тривоги відбувається коли значення трьох регістрів тривоги збігається зі значеннями відповідних тимчасових регістрів. Переривання кінця модифікації відбувається після кожного оновлення значень регістрів мікросхеми.

Переривання 1AH розширено в BIOS AT, щоб воно дозволяло читати і встановлювати годинник реального часу. Оскільки показання ніколи не складаються більш ніж з двох десяткових цифр, то значення часу видаються в двійково-кодованої десятковій формі (BCD), коли байт ділиться на дві половини і кожна десяткова цифра представляється чотирма бітами. Такий формат дозволяє легко переводити числа у форму ASCII. Програмі потрібно тільки зрушити половину байта в молодший кінець регістра і додати 48 для отримання коду ASCII, відповідного даному числу. Для всіх IBM PC функції 0 і 1 переривання 1AH читають і встановлюють лічильник часу доби BIOS. Для годин реального часу AT є шість нових функцій:

Функція 2: Читання часу з годин реального часу

При поверненні

CH = години в BCD

CL = хвилини в BCD

DH = секунди в BCD

Функція 3: Встановлення часу годинника реального часу

При вході

CH = години в BCD

CL = хвилини в BCD

DH = секунди в BCD

DL = if daylight savings, else 1

Функція 4: Читання дати з годинника реального часу

При поверненні

CH = століття в BCD (19 або 20)

CL = рік в BCD (з 1980)

DH = місяць в BCD

DL = день місяця в BCD

Функція 5: Встановлення дати годин реального часу

При вході

CH = століття в BCD (19 або 20)

CL = рік в BCD (з 1980)

DH = місяць в BCD

DL = день місяця в BCD

Функція 6: Установка тривоги для годинника реального часу

При вході

CH = годинники в BCD

CL = хвилини в BCD

DH = секунди в BCD

Функція 7: Зняття тривоги (нема вхідних регістрів)

Тривога встановлюється як зсув, щодо поточного моменту часу. Максимальний період дорівнює 23:59:59. Як вже говорилося вище, вектор переривання 4AH повинен вказувати на процедуру обробки тривоги. Відзначимо, що якщо годинник не працює (найбільш ймовірно, через відсутність живлення), то виконання функцій 2, 4 і  6 встановлює прапор переносу.

Встановлення/читання дати.

При включенні комп'ютера MS DOS запитує у користувача поточні дату і час. Час записується в області даних BIOS. Дата ж міститься у змінній в COMMAND.COM. Вона зберігається в форматі трьох послідовних байтів, які містять відповідно день місяця, номер місяця і номер року, починаючи з 0, де 0 відповідає 1980 році. На відміну від лічильника часу доби, адреса дати в пам'яті змінюється зі зміною версії DOS і положенням в пам'яті COMMAND.COM. З цієї причини для отримання дати завжди треба використовувати готові утиліти Бейсіка або MS DOS, а не звертатися до цієї змінної безпосередньо. Машини, обладнані мікросхемою календаря-годин, автоматично встановлюють час і дату з допомогою спеціальної програми (Зазвичай запускається при старті через файл AUTOEXEC.BAT). Як отримати доступ до мікросхеми календаря-годин, дивіться пункт «встановлення/читання годинника реального часу». Відмітимо також, що коли лічильник часу доби BIOS переходить через відмітку 24 години, MS DOS змінює дату.

Високий рівень. 

Оператор Бейсіка DATE $ встановлює або отримує дату у вигляді рядка формату ММ-ДД-РРРР. Можна використовувати косу риску (/) замість дефісу (-). Перші дві цифри року можуть бути опущені. Для 31-го жовтня 1984 р.:

100 DATE $ = "10/31/84"

установка дати

110 PRINT DATE $

виведення дати

... і на дисплеї буде виведено: 10-31-1984.

  Середній рівень. 

Функції 2AH і 2BH переривання 21H отримують і встановлюють дату. Для отримання дати помістіть в AH 2AH і виконайте переривання. При поверненні CX буде містити рік у вигляді числа від 0 до 119, що відповідає діапазону років 1980 - 2099 (можна сказати що видається зсув щодо 1980 р.). DH містить номер місяці, а DL - день.

MOV AH, 2AH

номер функції отримання дати

INT 21H

одержання дати

MOV DAY, DL

день з DL

MOV MONTH, DH

місяць з DH

ADD CX, 1980

додаємо базу до року

MOV YEAR, CX

отримуємо номер року

Щоб встановити дату помістіть день, місяць і рік в ті ж регістри і запустіть функцію 2BH. Якщо значення, вказані для дати неправильні, то в AL буде повернуто FF, в іншому випадку - 0.

MOV DL, DAY

поміщаємо день в DL

MOV DH, MONTH

поміщаємо місяць у DH

MOV CX, YEAR

поміщаємо рік у CX

SUB CX, 1980

беремо зсув щодо 1980

MOV AH, 2BH

номер функції встановити дату

INT 21H

установка дати

CMP AH, 0FFH

перевіряємо успішність операції

JE ERROR

невірна дата, йдемо на обробку помилки

Встановлення/читання часу.

При старті MS DOS запитує у користувача поточний час. Введене значення поміщається в 4 байти, що зберігають лічильник часу діб (починаючи з 0040:006 C, молодший байт зберігається першим). Але спочатку воно перетворюється на форму, в якій підраховується час діб, тобто час перетворюється на число вісімнадцяте часток секунди, що минули з півночі. Це число постійно оновлюється 18.2 раз на секунду перериванням таймера. Коли з'являється черговий запит на час, то поточне значення лічильника часу доби перетвориться назад в звичний формат годинник-хвилина-секунда. Якщо при старті не було введено значення, то лічильник встановлюється в нуль, як ніби зараз опівночі. Комп'ютери забезпечені мікросхемою календаря-годин можуть автоматично встановлювати лічильник часу доби.

  Високий рівень.

TIME $ встановлює або отримує час у вигляді рядка гг:хх:сс, де години змінюються від 0 до 23, починаючи з півночі. Для 5:10 дня:

100 TIME $ = "17:10:00"

установка часу

110 PRINT TIME $

вивід часу

Оскільки TIME $ повертає рядок, то для виділення окремих частин показання годинника можна використовувати рядкові функції MID $, LEFT $ і RIGHT $. Наприклад, щоб перетворити час 17:10:00 в 5:10 Ви повинні вирізати рядок символів, відповідну годинах, перетворити її в числовий вигляд (використовуючи функцію VAL), відняти 12, а потім представити результат знову у вигляді рядка:

100 T $ = TIME $

отримуємо рядок часу

110 HOUR $ = LEFT $ (T $, 2)

виділяємо значення годин

120 MINUTES $ = MID $ (T $, 4,2)

виділяємо значення хвилин

130 NEWHOUR = VAL (HOUR $)

перетворимо годинники в число

140 IF NEWHOUR> 12 THEN NEWHOUR = NEWHOUR - 12

150 NEWHOUR $ = STR $ (NEWHOUR)

нове значення в рядок

160 NEWTIME $ = NEWHOUR $ + ":" + MINUTES $

робимо новий рядок

Середній рівень.

MS DOS надає переривання для читання і установки часу, виробляючи необхідні перетворення між значенням лічильника часу доби і годинами-хвилинами-секундами. Час видається з точністю до 1 / 100 секунди, але оскільки лічильник часу доби оновлюється з частотою в п'ять разів меншою, то показання сотих секунд дуже наближені. Функція 2CH переривання 21H видає час, а функція 2DH - встановлює його. В обох випадках CH містить годинники (від 0 до 23, де 0 відповідає півночі), CL - хвилини (від 0 до 59), DH - секунди (від 0 до 59) і DL - соті частки секунд (від 0 до 99).

Крім того при отриманні часу функцією 2CH, AL містить номер дня тижня (0 = неділя). Значення дня буде вірним тільки якщо була встановлена ​​дата. DOS обчислює номер дня тижня за датою. Відзначимо також, що при встановленні часу функцією 2DH, AL відзначає правильність введеного значення часу (0 = правильно, FF = неправильно).

Низький рівень.

Якщо Ви змінили швидкість імпульсів каналу 1 мікросхеми 8253 для спеціальних додатків, то Вам необхідно написати свою процедуру декодування показань лічильника часу доби. BIOS дозволяє діапазон значень лічильника від 0 до 1.573 мільйона і це може бути змінена тільки шляхом зміни переривання таймера. Тому годинник, реально показують соті частки секунди, не можуть працювати 24 години без спеціально написаної програми. Відзначимо також, що байт 0040:0070 встановлюється в нуль при старті, а потім збільшується на 1 (не більше) по ходу годин.

1.3 Метод виконання

Для того щоб вивести поточну дату на екран спочатку ми визначаємо змінні як: den, mes, year, hour, min, sek (тобто день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) і призначаємо кожній змінній по одному байту (db).

Далі вставляємо процедуру переводу чисел з двійкового коду в код ASCII – «BCD2ASCII macro reg,mem» - це макрос, переведе із двійкового коду в символьне представлення.

Далі робимо 2 копії потрібного регістру.

Потім від першого залишаємо старшу частину (shr al,4), а від другого молодшу (and ah,0fh).

Робимо вихідну строку і записуємо цю строку в потрібне місце памяті

(mov word ptr [mem],ax)

За допомогою переривання int 1ah, функції 04h зчитуємо показники дати а далі переводимо вміст регістрів dl (день), dh (місяць), cl (рік) в символьне представлення.  

Тепер так само за допомогою переривання int 1ah і функції  02h зчитуємо показники часу і переводимо регістри ch (години), cl (хвилини), dh (секунди) в символьне представлення.  

Використовуючи функцію 09h, переривання int 21h виводимо результати на екран.

Далі за допомогою переривання int 16h організовуємо затримку результатів на екрані до натиснення будь-якої клавіші.


2 Алгоритмізація і програмування

2.1 Алгоритмізація


2.2 Складання програми на Assembler

.model small

.stack 128h

.data

den db '  .';

mes db '  .';

year db '    ',0dh,0ah

hour db '  :';

min db '  :';

sek db '  ','$';

.code

BCD2ASCII macro reg,mem

mov ah,reg

mov al,ah

shr al,4

and ah,0fh

add ax,3030h

mov word ptr [mem],ax

endm

begin:

mov ax,@data;

mov ds,ax;

mov ah,04;

int 1ah;

BCD2ASCII dl,den

BCD2ASCII dh,mes

BCD2ASCII cl,year

mov ah,02h;

int 1ah;

BCD2ASCII ch,hour

BCD2ASCII cl,min

BCD2ASCII dh,sek

lea dx,den;

mov ah,09h;

int 21h;

xor ax,ax

int 16h

ret

mov ah,4ch;

int 21h;

end begin

2.3 Створення exe-файлу

Файл        kp.asm                    541,    22/03/11,     22:48

       (розмір файла, число/місяць/рік  , година:хвилина створення)

Виконання:     tasm          kp .asm

Assembling file:                kp.asm

Error messages:        None

Warning messages:  None

Passes:                      1

Remaining memory: 385k

Створюється файл              kp .obj                 426,    22/03/11,     22:49

                                      (розмір файла, число/місяць/рік  , година:хвилина створення)

Виконання:     tlink              kp.obj

Warning:     no stack

Створюється файл              kp.exe                  693,    22/03/11,     22:49

                                      (розмір файла, число/місяць/рік  , година:хвилина створення)


3. Практичне застосування

3.1 Результати роботи програми

В результаті виконання програми на екран виводиться поточний час та дата, які були встановлені на пристрою. Дата та час виведуться в заданому форматі а саме «дд.мм.рр» - формат дати, «гг:хх:сс» - формат часу. Все це буде відображатися в цифровому, символьному форматі, в дві строки. В верхній – поточна дата, в нижній – поточний час. Також буде мигати курсор для натискання клавіші, після натискання любої клавіші програма закривається. Ще ця функція діє як затримував результатів на екрані, інакше б програма закривалась відразу після виконання таким чином, що ми б навіть не встигли побачити результат.

Детальніше результат виконання можна побачити на скриншоті (рис. 3.1)

Рис. 3.1 Програма в дії

3.2 Інструкція по роботі з програмою

1. Ввімкнути комп’ютер та монітор

2. У списку завантаження обрати DOS

3. Потім завантажити Norton Commander

4. На екрані відобразиться каталог диску С

5. Клавішею Enter відкрити каталог з програмою kp.exe

6. У командному рядку внизу вікна прописати C:\> kp.exe

7. Натискаємо клавішу Enter

8. Результат виконання програми відобразиться на екрані

9. Натиснути будь-яку клавішу для завершення.

3.3 Можливості застосування програми

Ця програма виведення поточної дати на екран є досить корисною для багатьох програм в яких потрібно визначити поточну дату, число  або час. Вона може використовуватись, як блок у багатьох програмах, які запрограмовані на виконання дій у певний момент часу.

За допомогою даної програми можна слідкувати за певними діями які були виконані у системі спираючись на поточний час та дату. Так як ця програма працює за допомогою системного годинника точність її даних одна з найвищих. Також може використовуватись як блок у програмах які запрограмовані на мовах низького програмування а саме Асемблері.


4 Висновки і пропозиції

В роботі розглянуто елементи системного та реального часу на платі ІВМ РС, а саме системи інтервального таймеру, годинника реального часу, таймеру операційної системи та систему їх взаємодії між ними. Також було детально вивчено то розглянуто всі сигнали та команди які впливали на сам елемент який тестувався (годинник реального часу). Виходячи з цього, був чітко сформульований метод виконання поставленої задачі, створення програми відображення поточної дати та часу. Була побудована блок-схема, написана сама програма та створений exe-файл при запуску якого виводилась очікувана інформація.

Переваги побудованої програми полягають насамперед в тому, що вона має модульну побудову, багатофункціональність підходу до розробки. Добре розписані рекомендації із використання програми.

Отже, вцілому розроблений курсовий проект підтверджує правильність використаних проектних рішень та повністю відповідає вимогам технічного завдання. Розроблена програма виводу на екран поточної дати та часу має потенційну можливість для подальшого вдосконалення і застосування.


5 Використана література та перелік посилань

1  Юров В. «Assembler». Учебник — СПб.: Издательский дом «Питер», 2001 г.  624с.

2  Юров В. «Assembler: специальный справочник» — СПб.: Издательский дом «Питер», 2001 г. 496с.

3  Джордейн Р. «справочник программиста персональных компьютеров тип IBM PC, XT и AT: Пер. с англ. /Предисл. Н. В. Гайского. — М.: «Финансы и статистика», 1991 г. —544 с

4  http://www.cyberforum.ru/assembler/thread103141.html

5  http://ru.wikipedia.org/wiki/Часы_реального_времени

6  http://avrdevices.ru/chasi-realynogo-vremeni-ds1307/

7  http://assem.us/GL3/Index5.htm


              
К557.29КП03.011 ПЗ

20

_Лист

_Дата

_ Підпис

_ № документа

Лист

Зм

              К557.29КП03.011 ПЗ

4

_Лист

_Дата

_ Підпис

_ № документа

Лист

Зм

              К557.29КП03.011 ПЗ

6

_Лист

_Дата

 Підпис

_ № документа

Лист

Зм

              К557.29КП03.011 ПЗ

3

_Лист

_Дата

_ Підпис

_ № документа

Лист

Зм

              К557.29КП03.011 ПЗ

16

_Лист

_Дата

_ Підпис

_ № документа

Лист

Зм

              К557.29КП03.011 ПЗ

19

_Лист

_Дата

_ Підпис

_ № документа

Лист

Зм

              К557.29КП03.011 ПЗ

15

_Лист

_Дата

_ Підпис

_ № документа

Лист

Зм

              К557.29КП03.011 ПЗ

8

_Лист

_Дата

_ Підпис

_ № документа

Лист

Зм

              К557.29КП03.011 ПЗ

7

_Лист

_Дата

_ Підпис

_ № документа

Лист

Зм

              К557.29КП03.011 ПЗ

18

_Лист

_Дата

_ Підпис

_ № документа

Лист

Зм

              К557.29КП03.011 ПЗ

17

_Лист

_Дата

_ Підпис

_ № документа

Лист

Зм

              К557.29КП03.011 ПЗ

21

_Лист

_Дата

_ Підпис

_ № документа

Лист

Зм

              К557.29КП03.011 ПЗ

14

_Лист

_Дата

_ Підпис

_ № документа

Лист

Зм

              К557.29КП03.011 ПЗ

13

_Лист

_Дата

_ Підпис

_ № документа

Лист

Зм

              К557.29КП03.011 ПЗ

10

_Лист

_Дата

_ Підпис

_ № документа

Лист

Зм

              К557.29КП03.011 ПЗ

9

_Лист

_Дата

_ Підпис

_ № документа

Лист

Зм

              К557.29КП03.011 ПЗ

5

_Лист

_Дата

_ Підпис

_ № документа

Лист

Зм

              К557.29КП03.011 ПЗ

11

_Лист

_Дата

_ Підпис

_ № документа

Лист

Зм

              К557.29КП03.011 ПЗ

12

_Лист

_Дата

_ Підпис

_ № документа

Лист

Зм

              К557.29КП03.011 ПЗ

9

_Лист

_Дата

_ Підпис

_ № документа

Лист

Зм


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23929. Основы производственной санитарии и гигиены труда в отрасли 126 KB
  Физиологичные особенности различных видов деятельности. Понятие гигиены труда и медицины труда. Основные положения законодательных актов в области гигиены труда. Факторы, влияющие на условия труда. Критерии и показатели условий труда (Гигиеническая классификация труда).
23931. Историческое развитие мифологии 18.94 KB
  Бытование мифологии в произведениях искусства.
23932. Стиль гомеровских поэм. Образы. Язык. Метрика 24 KB
  В поэмах Гомера сочетаются черты древнего и нового эпических стилей. Древний эпический стиль: отсутствие авторского начала все черты содержания определяются традиционностью: 1 Формульность. В нем проявляются черты будущего монарха. Новый эпический стиль Особенности: зачатки романа зачатки жанровой дифференциации зачатки повести основа для ораторского красноречия элементы лирики черты моралистических рассуждений зачатки драмы комедии и трагедии.
23933. Гомеровский вопрос 29 KB
  7 городов оспаривали место жительства Гомера. К ним относили Гомера. рапсоды поэты декламаторы Уже в древности исследователи замечали противоречия в поэмах Гомера: культурносоциальные мифологические языковые Но в античности не высказывали сомнений в авторстве Гомера. Классицизм не любил Гомера.
23934. Древнегреческий фольклор и мифология 15.38 KB
  Древнегреческий фольклор и мифология Фольклор: гимны песни сказки басни предания легенды мифы пословицы. Появляются мифы о родовом проклятии чтобы это объяснить. В этот период появляются мифы о гибели лучших родов Эллады мифы о войнах Троянская Фиванская. Мифы о мировых катастрофах Атлантида.
23936. ГОМЕР 15.91 KB
  Эту войну он показал как вооруженный поход греков названных ахейцами данайцами аргивянами под предводительством микенского царя Агамемнона против Трои и ее союзников. Действие Илиады происходит в конце девятого года осады Трои другое название города Илиос Илион отсюда и заглавие поэмы. Он возвращается на поле боя лишь тогда когда его друг Патрокл находит смерть от руки Гектора несгибаемого защитника Трои старшего сына царя Приама. Однако в конце концов он отдает тело Приаму когда старый царь Трои сам приходит в...