43346

Створення інформаційної бази даних служби продажу залізничних білетів

Курсовая

Информатика, кибернетика и программирование

Курсова робота з дисципліни Організація баз даних та знань на тему: Створення інформаційної бази даних служби продажу залізничних білетів Курсова робота студента 3 курсу групи КН48 Нестеренка М. Проектування інформаційної бази даних Створення реляційної моделі бази даних Створення бази даних

Украинкский

2013-11-04

1.19 MB

82 чел.

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

Допущено до захисту.

Завідувач кафедри

________________

Професор О.А. Чайковська

«__» ____________ 2011р.

Курсова робота

з дисципліни «Організація баз даних та знань»

на тему:

«Створення інформаційної бази даних служби продажу залізничних білетів»

Курсова робота студента 3 курсу групи КН-48

Нестеренка М.Г.

Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук,доцент

Стадник О.І.

КИЇВ – 2011

Зміст

[1] Зміст

[2] Вступ

[3] Розділ 1. Проектування інформаційної бази даних

[3.1] 1.1  Створення реляційної моделі бази даних

[4] Розділ 2. Створення бази даних

[4.1] 2.1  Створення таблиць бази даних

[4.2] 2.2  Проектування запитів

[4.3] 2.3  Створення звітів в базі даних

[5] Розділ 3. Організація роботи з базою даних

[5.1] 3.1  Розробка форм

[5.2] 3.2  Автоматизація та створення макросів в базі даних.

[5.3] 2.6 Організація безпеки в базі даних

[6] Висновок

[7] Використана література

Вступ

Метою курсової роботи є закріплення, поглиблення та узагальнення знань, якими я оволодів під час вивчення курсу, набуття мною практичних навичок в області створення сучасних систем управління базами даних з оформленням відповідного текстового, програмного та ілюстративного матеріалу у формі проектної документації. А також розроблення бази даних залізничної станції яка повинна була пришвидшити роботу станції, та автоматизувати сам процес.

Було поставлене завдання розробити інформаційну базу даних служби продажу залізничних білетів. Потрібно було створити базу даних, в якій повинні бути таблиці з пасажирами, поїздами, їх направленнями та часом відправлення.

Для створення бази даних я мав вирішити наступні проблеми:

 •  Для автоматизації роботи залізничної станції, потрібно було розробити управління персоналом. А саме реєстрацію нового співробітника, та прив’язка його потрібного поїзда. Також надати можливість видалення співробітника з бази.
 •  Також потрібно створити управління пасажирами. Розробити управління за допомогою якого можна додавати, видаляти та змінювати данні про пасажирів. Дані про пасажирів повинні містити данні про місце призначення пасажира та дату відправлення.
 •  Третє завдання - це створити автоматизоване управління поїздами. А саме додавання, видалення та редагування даних про поїзди. Додати можливість заміни вагонів в поїздах та створення поїздів із існуючих вагонів або розділення існуючого поїзда на два різних. При цьому кожен поїзд повинен прив’язуватись до певного маршруту.
 •  І останнє – це розробка таблиці з графіком відправлення поїздів.

Розділ 1. Проектування інформаційної бази даних

1.1  Створення реляційної моделі бази даних

Перед початком роботи потрібно спроектувати БД, проаналізувавши всі проблеми які були поставлені в завданні. Проектування БД - це ітераційний, багатоетапний  процес прийняття аргументованих рішень під час аналізу інформаційної моделі предметної області, вимог до даних з боку прикладних програмістів і користувачів, синтезу логічних і фізичних структур даних, аналізу та обґрунтування вибору програмних та апаратних засобів.

Перед тим як створювати базу даних з теми «автоматизація роботи залізничної станції», необхідно ретельно ознайомитися з теорією нормалізації відношень.

До узагальнених етапів проектування БД відноситься:

 •  Дослідження предметної області;
 •  Аналіз даних (сутностей та їх властивостей);
 •  Визначення відносин між сутностями і визначення первинних і вторинних (зовнішніх) ключів.

У процесі проектування визначається структура реляційної БД (склад таблиць, їх структура і логічні зв'язки). Структура таблиці визначається складом стовпців, типом даних і розмірами стовпців, ключами таблиці.

Перед створенням бази даних потрібно визначити які функції вона буде виконувати. В нашому випадку нам потрібні таблиці з пасажирами, датами відправлення поїздів, таблиця  зі списком поїздів та її маршрутами, таблиця зі списком вагонів, а також таблиця зі списком персоналу в потягах.

 Таблиця «Пасажири»:

№ Пасажира(ключове поле)

Лічильник

ПІБ

Текстовий

Відправка

Числовий

Пункт призначення

Текстовий

 Таблиця «Відправка»:

№ (ключове поле)

Лічильник

Дата відправки

Дата/час

№ поїзда

Числовий

Таблиця «Поїзд»:

№ (ключове поле)

Лічильник

Тип

Числовий

Пункт відправки

Текстовий

Пункт призначення

Текстовий

Таблиця «Вагони»

№ (ключове поле)

Лічильник

Рік виготовлення

Дата/час

Марка

Текстовий

Тип

Текстовий

Поїзд

Числовий

Таблиця «Тип Поїзда»

№ (ключове поле)

Лічильник

Марка

Текстовий

Технічні дані

Текстовий

Таблиця «Співробітники»:

№ (ключове поле)

Лічильник

ПІБ

Текстовий

Посада

Текстовий

Таблиця «Співробітники в поїзді»:

№ (ключове поле)

Лічильник

Співробітник

Числовий

Поїзд

Числовий

Схема даних:

Розділ 2. Створення бази даних

2.1  Створення таблиць бази даних

 Після проектування бази даних перше до чого потрібно приступити – це створення таблиць. Таблиця – об’єкт, який Ви визначаєте і використовуєте для зберігання даних, тобто це поіменоване реляційне відношення, яке зберігає дані про певну сутність предметної області. Таблиця – основа будь-якої бази даних.

 Розглянемо структуру таблиці. Більшість баз даних мають табличну структуру. Як ми знаємо, в табличній структурі адрес даних визначається перетином стрічок і стовпців. В базах даних стовпці називаються полями, а стрічки – записами. Поля формують структуру бази даних, а записи складають інформацію, яка в ній міститься. Кожна таблиця ідентифікується унікальним ім’ям, довжина якого може досягати 64 символи, крім того, всередині імені забороняється використовувати символи “!”, “.”, “[”, “]” чи “’”. Таке саме обмеження накладається на довжину полів. Обсяг бази даних в Access обмежений одним гігабайтом, тобто сумарний обсяг усіх таблиць та інструментальних засобів для роботи з ними не повинен перевищувати цього значення.

Запис містить інформацію про один елемент бази даних: один пасажир, вагон, поїзд, рейс тощо. Він складається з полів, які формують структуру запису. Структура запису фактично визначає структуру таблиці i вciєї БД, якщо в ній є лише одна таблиця.

Поле — це мінімальна (але найважливіша) порція інформації в записі, над якою визначені операції введення, виведення, перетворення тощо. Воно має ім'я, значення, характеризується типом i низкою додаткових властивостей.

Назви полям дає користувач, назви типів є стандартні, а значення полів випливають зі змісту конкретної задачі.

Очевидною унікальною властивістю кожного поля є його Ім'я. Крім імені в полі є ще властивість Підпис. Підпис – це та інформація, що відображається в заголовку стовпця. Її не треба плутати з іменем поля, хоча якщо підпис не заданий, то в заголовку відображається ім'я поля. Різним полям, наприклад, можна задати однакові підписи. Це не перешкодить роботі комп'ютера, оскільки поля при цьому як і раніше зберігають різні імена.

Перед створенням таблиці треба визначитись для чого призначаються різні типи полів. Основна властивість текстового поля – розмір.

Числове поле служить для введення числових даних. Воно теж має розмір, але числові поля бувають різними, наприклад для введення цілих чисел і для введення дійсних чисел. В останньому випадку крім розміру поля задається також розмір десяткової частини числа.

Поля для введення дати чи часу мають тип Дата/час.

Для введення логічних даних, що мають тільки два значення (Так чи Ні; 0 чи 1; Істина чи Неправда і т.п.), служить спеціальний тип – Логічне поле. Неважко догадатися, що довжина такого поля завжди дорівнює 1 байту, оскільки цього більш ніж досить, щоб виразити логічне значення.

Особливий тип поля – Грошовий. З назви ясно, які дані в ньому зберігають. Грошові суми можна зберігати й у числовому полі, але в грошовому форматі з ними зручніше працювати. У цьому випадку комп'ютер зображує числа разом із грошовими одиницями, розрізняє гривні і копійки, фунти і пенси, долари і центи, загалом, звертається з ними елегантніше.

У сучасних базах даних можна зберігати не тільки числа і букви, але і картинки, музичні кліпи і відеозаписи. Поле для таких об'єктів називається полем об'єкта OLE.

У текстового поля є недолік, зв'язаний з тим, що воно має обмежений розмір (не більше 256 символів). Якщо потрібно вставити в поле довгий текст, для цього служить поле типу МЕМО. У ньому можна зберігати до 65535 символів. Особливість поля МЕМО полягає в тому, що реально ці дані зберігаються не в полі, а в іншім місці, а в полі зберігається тільки покажчик на те, де розташований текст.

Дуже цікаве поле Лічильник. На перший погляд це звичайне числове поле, але воно має властивість автоматичного нарощування. Якщо в базі є таке поле, то при введенні нового запису в нього автоматично вводиться число, на одиницю більше, ніж значення того ж поля в попередньому записі. Це поле зручне для нумерації записів.

Отже, структура таблиці — це структура запису, тобто сукупність назв полів, їх типів та властивостей, визначених користувачем під час надання мені конкретного завдання. Структура визначає послідовність розташування даних у записі на фізичному носії i вигляд даних на екрані.

Проаналізувавши поставлену задачу, були створені наступні таблиці за допомогою конструктора, так як потрібно було відразу вказати типи полів, їх розмір, та підстановку даних:

 1.  Вагони – в цій таблиці зберігається інформація про вагони які входять в склад потягів станції, а саме їх марка та технічні данні. Ця таблиця пов’язана з таблицею «тип поїзду». В цій таблиці стовпчик «поїзд» є поле зі списком, а також використовується підстановка даних з іншої таблиці:

SELECT [Тип поезда].Марка, [Тип поезда].[№] FROM [Тип поезда]; (другий стовпчик)

 1.  Поїзди – в цій таблиці знаходяться список всіх поїздів які обслуговують станцію. А також інформація в яких напрямках вони рухаються. Стовпчик «тип» являє собою поле зі списком, а також використовується підстановка даних з таблиці «тип поїзду»:

SELECT [Тип поезда].Марка, [Тип поезда].[№] FROM [Тип поезда]; (другий стовпчик)

 1.  Відправка – це таблиця, в якій містяться всі дати відправки поїздів та їх номери. Ця таблиця пов’язана з таблицею «Пасажири» та «Поїзди». В цій таблиці поле «№ поїзду» являє собою поле зі списком, а також виконується підстановка даних з таблиці «Поїзди»:

SELECT Поезд.Тип, Поезд.[№] FROM Поезд;  (другий стовпчик)

 1.  Пасажири – це таблиця зі списком всіх пасажирів які користувалися послугами залізничної станції. В ній зберігається інформація про пасажира(прізвище ім’я по батькові), дата відправки та пункт призначення. В цій таблиці поле «відправка» являється полем зі списком, а також виконується підстановка даних з таблиці «Відправка»:

SELECT Отправка.[Дата отправки], Отправка.[№] FROM Отправка; (другий стовпчик)

 1.  Тип поїзду – це таблиця, в якій зберігаються типи поїздів які обслуговують станцію.

 1.  Співробітники – це таблиця з повним списком всіх хто обслуговує станцію та їх посадами. Ця таблиця з’єднується з таблицею співробітники в поїздах.

 1.  Співробітники в поїздах – в цій таблиці записані всі співробітники з таблиці «Співробітники», які працюють в поїздах. Ця таблиця слугує для прикріплення будь-якого співробітника до будь-якого поїзду. В цій таблиці поле «співробітник» та «поїзд» являє собою поле зі списком, а також в них виконується підстановка даних з іншої таблиці:

SELECT Сотрудники.ФИО, Сотрудники.[№] FROM Сотрудники; (другий стовпчик)

SELECT Поезд.[№] FROM Поезд; (перший стовпчик)

2.2  Проектування запитів

За допомогою запитів я можу вирішити всі проблеми надані мені під час обговорення завдання. Головною проблемою в роботі залізничної станції був пошук співробітників та пасажирів.

Запити дають широкі можливості для вибору, сортування і обчислення з використанням даних однієї таблиці. Тому можна налаштувати конкретний пошук будь чого в нашій базі даних, наприклад співробітників по назві потягу в якому вони працюють.

Запит на вибірку можна використовувати не тільки для відбору даних, але і для їх поновлення. Запит на вибірку має ряд властивостей, які можна використовувати для зміни роботи запиту.

В режимі таблиці доступні самі різні операції з даними - огляд, сортування, фільтрація, поновлення і друк. Але достатньо часто приходиться проводити обчислення і огляд даних з декількох таблиць. Відобразити потрібні дані можна за допомогою запитів.

Після виконання запита на вибірку (який відбирає інформацію з таблиць і інших запитів бази даних, в той час як при виконанні запиту на зміну дані вставляються, поновлюються або видаляються) Microsoft Access створює набір записів, які містять відібрані дані. В більшості випадків з набором записів можна працювати так само, як з таблицею: можна проглянути і відібрати інформацію, роздрукувати і поновити дані. Але на відміну від реальної таблиці, цей набір записів фізично не існує в базі даних. Access створює набір записів з даних таблиць тільки під час виконання запиту. Якщо змінити дані в наборі записів, Access внесе відповідні зміни в таблицю, на базі яких побудований запит.

При вивченні форм і звітів виявляється, що запити є найкращим способом виділення даних, необхідних для вирішення визначеного завдання. Запити можуть слугувати джерелами даних таких елементів керування, як список і поле зі списком, що спрощує введення даних.

Одна з переваг запитів є те, що вони дозволяють достатньо швидко відібрати необхідні дані з декількох пов'язаних таблиць. Але запити корисні і при роботі з одною таблицею. Всі методи, які використовуються для роботи з єдиною таблицею, підходять і для складних багато-табличних запитів.

База даних залізничної станції вміщує в собі дуже багато інформації, і щоб пошук займав мінімум часу були створені запити. Ці запити  були пов’язані з формами, в формі встановлюються критерії відбору, за допомогою яких запит відбирає данні з потрібної таблиці.

За допомогою мови SQL були створені наступні запити:

 1.  Запит на пошук пасажирів по типу поїзду

SQL запит виглядає так:

SELECT *

FROM Пассажиры

WHERE (((Пассажиры.Отправка) In (SELECT №

FROM Отправка

WHERE (((Отправка.[№ поезда]) In (SELECT № FROM Поезд WHERE Тип=[Формы]![Поиск пассажиров по типу поезда]![ПолеСоСписком25]))))));

Де вираз «Тип=[Формы]![Поиск пассажиров по типу поезда]![ПолеСоСписком25]» означає, що данні беруться з форми «Поиск пассажиров по типу поїзда» и це поле має тип «ПолеСоСписком».

Цей запит відбирає пасажирів які їхали, або будуть їхати цим типом поїзда.

 1.  Пошук пасажирів за визначений період

SQL запит виглядає так:

SELECT *

FROM Пассажиры

WHERE Отправка IN

(SELECT № FROM Отправка WHERE [Дата отправки]>[Формы]![Выберите диапазон времени]![Дата отправки]

AND [Дата отправки]<[Формы]![Выберите диапазон времени]![Поле0]);

Де вираз «[Дата отправки]>[Формы]![Выберите диапазон времени]![Дата отправки] AND [Дата отправки]<[Формы]![Выберите диапазон времени]![Поле0])» означає, що данні беруться з форми «Выберите диапазон времени» і це поле має тип «Поле». Цей запит, за допомогою переданих даних із форми, відфільтрує пасажирів які їздили в певний період часу.

 1.  Пошук пасажирів, що їхали тими ж типами поїздів, що і вибраний співробітник

SQL запит виглядає так:

SELECT Пассажиры.ФИО

FROM Пассажиры

WHERE Отправка IN

(SELECT № FROM Отправка WHERE [№ поезда] IN

(SELECT Поезд FROM Сотрудники_в_поезде WHERE Сотрудник=[Формы]![Выбор сотрудника]![ПолеСоСписком0]));

Де вираз «Сотрудник=[Формы]![Выбор сотрудника]![ПолеСоСписком0]» означає, що данні беруться з форми «Выбор сотрудника» и це поле має тип «ПолеСоСписком».

Цей запит відбирає тих пасажирів, що їхали тими ж типами поїздів, що і вибраний співробітник.

 1.  Пошук співробітників по типу поїзда

SQL запит виглядає так:

SELECT ФИО

FROM Сотрудники_в_поезде LEFT JOIN Сотрудники ON Сотрудники.[№]=Сотрудники_в_поезде.Сотрудник

WHERE Поезд IN (SELECT [№]

FROM Поезд

WHERE Тип=[Формы]![Выберите тип]![ПолеСоСписком0]);

Де вираз «Тип=[Формы]![Выберите тип]![ПолеСоСписком0]» означає, що данні беруться з форми «Выберите тип» и це поле має тип «ПолеСоСписком».

Цей запит відбирає співробітників по типу поїзда.

 1.  Пошук співробітників, що їздять тільки в тих поїздах, що і заданий

SQL запит виглядає так:

 SELECT Сотрудники.ФИО

FROM Сотрудники

WHERE (((Сотрудники.[№]) Not In (SELECT Сотрудник FROM Сотрудники_в_поезде WHERE Поезд NOT IN

(SELECT Сотрудники_в_поезде.Поезд

FROM Сотрудники_в_поезде

WHERE (((Сотрудники_в_поезде.[Сотрудник])=[Формы]![Выбор сотрудника1]![ПолеСоСписком6]))))));

Де вираз «Сотрудники_в_поезде.[Сотрудник])=[Формы]![Выбор сотрудника1]![ПолеСоСписком6]» означає, що данні беруться з форми «Выбор сотрудника1» и це поле має тип «ПолеСоСписком».

Цей запит відбирає співробітників які їздять в одному поїзді.

 1.  Пошук поїздів, в яких працюють співробітники, що і в вибраному

 SQL запит виглядає так:

SELECT Тип

FROM Сотрудники_в_поезде LEFT JOIN Поезд ON Сотрудники_в_поезде.Поезд=Поезд.[№]

WHERE Сотрудник IN (SELECT Сотрудник FROM Сотрудники_в_поезде WHERE Поезд=[Формы]![Выбор поезда]![ПолеСоСписком4])

GROUP BY Тип

HAVING COUNT(Сотрудник)=(SELECT COUNT(*) FROM Сотрудники_в_поезде WHERE Поезд=[Формы]![Выбор поезда]![ПолеСоСписком4]);

Де вираз «Поезд=[Формы]![Выбор поезда]![ПолеСоСписком4]» означає, що данні беруться з форми «Выбор поезда» и це поле має тип «ПолеСоСписком».

Цей запит відбирає поїзди, в яких працюють співробітники, що і в вибраному поїзді.

 1.  Виводить дні, в які кількість пасажирів перевищила введене число

SQL запит виглядає так:

SELECT [Дата отправки]

FROM Пассажиры LEFT JOIN Отправка ON Пассажиры.Отправка=Отправка.[№]

GROUP BY [Дата отправки]

HAVING COUNT(ФИО)>[Формы]![Количество пассажиров]![Поле2];

Де вираз «HAVING COUNT(ФИО)>[Формы]![Количество пассажиров]![Поле2]» означає, що данні беруться з форми «Количество пассажиров» и це поле має тип «Поле».

Цей запит відбирає дні, в які кількість пасажирів перевищила введене число.

 1.  Знаходить максимальну кількість вагонів в одному поїзді

SQL запит виглядає так:

SELECT TOP 1 [%$##@_Alias].Количество

FROM (SELECT [Тип поезда].Марка, COUNT(*) AS Количество FROM Вагоны LEFT JOIN [Тип поезда] ON Вагоны.Поезд=[Тип поезда].[№] GROUP BY [Тип поезда].Марка)  AS [%$##@_Alias]

ORDER BY [%$##@_Alias].[Количество] DESC;

 1.  Знайти всі типи вагонів, які входять в склад поїздів, в яких числиться вибраний співробітник

SQL запит виглядає так:

SELECT Вагоны.Марка

FROM Вагоны LEFT JOIN [Тип поезда] ON Вагоны.Поезд = [Тип поезда].[№]

WHERE ((([Тип поезда].[№]) In

(SELECT Тип

FROM Поезд

WHERE № IN (SELECT Поезд FROM Сотрудники_в_поезде WHERE Сотрудник IN (SELECT № FROM Сотрудники WHERE Сотрудники.ФИО=[Формы]![Выбор сотрудника 1]![ПолеСоСписком11])))));

Де вираз «Сотрудники.ФИО=[Формы]![Выбор сотрудника 1]![ПолеСоСписком11])))));» означає, що данні беруться з форми «Количество пассажиров» и це поле має тип «Поле».

2.3  Створення звітів в базі даних

Одна з проблем було створення друкованих звітів. Тому для автоматизації цього процесу були розроблені звіти.

Кінцевим продуктом більшості СКБД є звіт. В Access звіт являє собою спеціальний тип неперервних форм, що призначені для роздрукування. Для створення звіту, який можна роздрукувати і розподілити між користувачами, Access комбінує дані в таблицях, запитах і навіть у формах. Роздрукована версія форми може слугувати звітом. Наведемо нижче головні відмінності між звітами і формами

- звіти призначені тільки для друку і на відміну від форм не призначені для виведення у вікні;

- неможливо змінити значення вихідних даних у звіті за допомогою елементу керування на панелі інструментів. При роботі зі звітами користувач не може вводити дані за допомогою кнопок, перемикачів, тощо;

- звіти не забезпечують перегляду в режимі таблиць. Можливий лише попередній перегляд перед друком і перегляд макету звіту в режимі конструктора.

- можна створити “незв’язаний” звіт, який не посилається на яке-небудь джерело даних.

В базі даних залізничної станції був створений звіт для перегляду пасажирів за весь час, а також можливість його роздрукувати. Це було головною задачею.

Джерелом даних цього звіту е таблиця пасажири. За допомогою цього звіту можливо отримати роздруківку всіх пасажирів.

Розділ 3. Організація роботи з базою даних

3.1  Розробка форм

Так як перед початком створення бази, було надана основне завдання, яке я мав виконати, а саме автоматизувати роботу бази даних. Тому створення форм є невід’ємною частиною цього завдання, так я форми дуже спрощують и пришвидшують роботу з базою даних. Форма – це об'єкт бази даних, який допомагає створювати інтерфейс користувача для застосунку бази даних. «Зв’язана» форма – це форма, яка безпосередньо підключена до джерела даних, наприклад таблиці або запиту, і може використовуватися для введення, редагування або відображення даних із цього джерела даних. Ви також можете створити «вільну» форму, яка не зв’язується безпосередньо з джерелом даних, але містить кнопки, надписи або інші елементи керування, потрібні для роботи за стосунку.

За допомогою засобу «Форма» можна створити форму одним натисканням миші. Під час використання цього засобу всі поля з базового джерела даних розміщуються у формі. Нову форму можна використати одразу або змінити її відповідно до потреб у поданні розмічування чи в режимі конструктора.

Access створює форму й відображає її в поданні розмічування. У цьому поданні можна змінювати структуру форми, а відображення в ній даних триватиме. Наприклад, так можна настроїти розмір текстових полів, щоб у них вміщувалися всі дані.

Розділена форма дає змогу одночасно переглядати два подання даних – подання форми й табличне подання даних.

Розділена форма відрізняється від поєднання форми та під форми тим, що ці два подання зв’язані з одним джерелом даних і постійно синхронізуються одне з одним. Якщо вибрати поле в одній області форми, те саме поле буде вибрано в іншій області форми. Ви можете додавати, редагувати або видаляти дані з будь-якої із двох областей (за умови, що джерело записів поновлюване та параметри форми не забороняють такі дії).

Робота з розділеними формами дає змогу використовувати переваги обох видів форм в одній. Наприклад, можна використати область табличного подання даних форми для швидкого пошуку запису, а потім використати область форми для перегляду й редагування цього запису.

Для точнішого вибору полів, які слід відображати у формі, можна використати майстер форм замість різноманітних засобів для побудови форм, згаданих раніше. Ви можете також визначити спосіб групування та сортування даних і використати поля з кількох таблиць або запитів за умови, що зв’язки між таблицями й запитами попередньо визначено.

Для зручного управління базою даних залізничної станції потрібні форми. А саме потрібні форми редагування даних(додавання, видалення, змінення).

Були створені такі форми:

 1.  Форма додавання та перегляду даних в таблиці вагони

За допомогою цієї форми до бази вносяться нові вагони або видаляються старі які вже не придатні до експлуатації. Також можна переглянути вже існуючі вагони і внести зміни до інформації про них якщо вона змінилась.

 1.  Форма для додавання та перегляду даних в таблиці Відправка

Ця форма була створення для управління відправлення поїздів. В ній можна додати дату відправки або переглянути вже існуючі і внести зміни.

 1.  Форма для перегляду та додавання пасажирів

Форма яка дозволяє працювати зі списком пасажирів, а саме вносити зміни, переглядати весь список та додавати нових пасажирів.

 1.  Форма для додавання та перегляду поїздів

Дозволяє переглядати, додавати та вносити зміни в список похздів.

 1.  Форма для роботи з таблицею співробітники

Ця таблиця спрощує роботу з персоналом який обслуговує станцію та поїзди. За допомогою цієї форми можливо додавати, вносити зміни та видаляти співробітників.

 1.  Форма для прив’язування співробітників до поїзда

Одним з завданням було спрощення закріплення пасажира до конкретного поїзду, це завдання було вирішено за допомогою цієї форми.

 1.  Форма для перегляду та додавання типів поїздів

Форма додає типи поїздів в базу та дозволяє переглянути все існуючі типи.

3.2  Автоматизація та створення макросів в базі даних.

Для автоматизації роботи з базою була створена головна кнопкова форма. Ця форма працює завдяки одному макросу та таблиці. Ця форма є невід’ємною частиною бази за допомогою якої створюється швидке управління базою.

Ось так виглядає макрос за допомогою якого працює головна форма:

 

Все меню кнопкової форми та їх зв’язки видно в таблиці.

Ось так виглядає сама форма:

Також для автоматизації в базі даних були створені макроси за допомогою яких працюють більшість кнопок в базі. Було створено групу макросів які назначені для додаткових форм, в які користувач вводитиме потрібні данні за якими відбуватиметься пошук даних в базі, після чого при натисканні кнопки відкриватиметься запит і в нього передається інформація з поля в формі і іде відбір даних.

Кнопка4, Кнопка2, Кнопка6, Кнопка5, Кнопка24 – відповідають за відкривання потрібного запиту, та передачу туди введених в форму даних.

Кнопка 45 в звіті відповідає за роздрукування звіту.

А також макроси для роботи кнопкової форми які представлені вище.

2.6 Організація безпеки в базі даних

Одним з поставлених завдань було створення груп користувачів, а саме обмежити доступ до даних деяких користувачів. Проаналізувавши ситуацію на залізничній станції я зрозумів, що для вирішення поставленої задачі вистачить груп користувачів, а також створення ACCDE файла.

  ACCDE файл назначений для закриття доступу до всього окрім головної кнопкової форми.

Організація безпеки в базі даних дуже важлива, тому доступ слід обмежити, створивши групи користувачів та самих користувачі, як показано на малюнках вище. В моїй базі існує дві групи, користувачі та адміністратор. У користувачів доступ обмежений, заборонене редагування, а у адміністратора все дозволено. Для кожного користувача виставляються детальні настройки, на кожну таблицю виставляються права доступу.

Висновок

В результаті виконання курсової роботи я закріпив свої знання отримані мною за весь курс «Організація баз даних та знань», а саме:

 •  розробив та наповнив базу даних для систем управління;
 •  оволодів основами використання СУБД Access та засобами створення систем отримання інформації за допомогою SQL запитів;
 •  сформував форми та звіти відповідно до завдань обраного варіанту.

Перед початком виконання курсової роботи, переді мною було поставлене завдання створити базу даних залізничної станції. За весь час роботи було створено багато таблиць, запитів, форм. Була автоматизована робота бази, та створена зручна навігація. Також була розроблена безпека в базі, були створені користувачі, та групи. За допомогою форм було налагоджено зручну роботу з таблицями бази даних. Зараз база функціоную повністю, і поставлена задача автоматизувати систему залізничної станції виконана.

Також під час виконання роботи я засвоїв всі знання, які я набув за весь курс «Організація баз даних та знань». Отримав деяку практику по виконанню конкретних заказів.

Використана література

 1.  Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных = Introduction to Database Systems. — 8-е изд. — М.: Вильямс, 2005. — 1328 с. — ISBN 5-8459-0788-8 (рус.) 0-321-19784-4 (англ.)
 2.  Кузнецов С. Д. Основы баз данных. — 2-е изд. — М.: Интернет-Университет Информационных Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. — 484 с. — ISBN 978-5-94774-736-2
 3.  Когаловский М.Р. Энциклопедия технологий баз данных. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 800 с. — ISBN 5-279-02276-4
 4.  Коннолли Т., Бегг К. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика = Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management. — 3-е изд. — М.: Вильямс, 2003. — 1436 с. — ISBN 0-201-70857-4
 5.  Гарсиа-Молина Г., Ульман Дж., Уидом Дж. Системы баз данных. Полный курс. — М.: Вильямс, 2003. — 1088 с. — ISBN 5-8459-0384-X
 6.  Когаловский М. Р. Энциклопедия технологий баз данных. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 800 с. — ISBN 5-279-02276-4
 7.  Цикритзис Д., Лоховски Ф. Модели данных = D. Tsichritzis, F. Lochovsky. Data Models. Prentice Hall, 1982. — М.: Финансы и статистика, 1985. — 344 с.
 8.  Бен Форта. Освой самостоятельно язык запросов SQL / Пер. с англ. — 3-е изд. — М.: Диалектика, 2005. — 288 с.
 9.  Пол Уилтон, Джон Колби. Язык запросов SQL для начинающих / Пер. с англ. — М.: Диалектика, 2005. — 496 с.
 10.  К. Дж. Дейт. Введение в системы баз данных / Пер. с англ. — 8-е изд. — М.: Вильямс, 2005. — 1328 с.
 11.  Кевин Клайн. SQL. Справочник. — М.: Кудиц-Образ, 2006. — 832 с.
 12.  Сайт-довідка по програмі Microsoft Office 2010 Access  [Електрон. ресурс]. - Спосіб доступу: URL: http://office.microsoft.com/uk-ua/access/ - Microsoft Office 2010 Access.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

9102. Держава і право Росії 18-початку 20 століття 127.5 KB
  Держава і право Росії 18-початку 20 століття. План 1. Державні реформи першої половини 18 століття. 2. Формування нової системи права. Кодифікація права. 3. Реформи 60-70-х років. Селянська реформа 1861 р. Судова реформа 1864 р. Земська реформа 1864...
9103. Держава і право США Новітнього періоду 133.5 KB
  Держава і право США Новітнього періоду. Централізація державної влади. Новий курс президента Ф.Д. Рузвельта. Зміни в конституції. Партійна система і її вплив на формування державних органів. Місцеве управління, суд, поліція...
9104. Держава і право Німеччини Новітнього періоду 110 KB
  Держава іправоНімеччини Новітнього періоду. План Листопадова революція 1918 року. Зміни в державному ладі, політичному режимі та партійній системі. Встановлення фашистської диктатури. Зміни в державному ладі та праві. К...
9105. Держава і право Франції Новітнього періоду 81.5 KB
  Держава і право Франції Новітнього періоду. ПЛАН . Зміни в державному устрої та політичному режимі між двома світовими війнами. Падіння Третьої республіки. Державний устрій та політичний режим Четвертої республіки. Державний устрій...
9106. СТАРОДАВНІ ДЕРЖАВИ І ПРАВО НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 92.5 KB
  СТАРОДАВНІ ДЕРЖАВИ І ПРАВО НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ Виникнення стародавніх держав. Трипільська культура. Держава і право скіфів. Держава і право античних міст-держав. Держава і право Боспорського царства. Держава і право стародавніх східних слов`ян. Пол...
9107. ДЕРЖАВА І ПРАВО КИЇВСЬКОЇ РУСІ 166.5 KB
  ДЕРЖАВА І ПРАВО КИЇВСЬКОЇ РУСІ Утворення, розвиток і занепад Київської Русі. Суспільний лад. Державний устрій. Характеристика права. 1. Утворення, розвиток і занепад Київської Русі У Літописі Руськомуo (який містить Повість време...
9108. ДЕРЖАВА І ПРАВО ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА 370 KB
  ДЕРЖАВА І ПРАВО ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА (друга половина 11 - середина 14 ст.) Утворення, розвиток і занепад Галицько-Волинського князівства. Суспільний лад. Державний устрій. Характеристика права. 1. Утворення Га...
9109. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ 306.5 KB
  ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ 1. Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського і Речі Посполитої. 2. Виникнення українського козацтва. Запорізька Січ. 3. Суспільний ...
9110. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ У ПЕРІОД НАРОДНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ 1648-1654 рр. 143 KB
  ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ У ПЕРІОД НАРОДНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ 1648-1654 рр. Антикріпосницький і національно-визвольний характер народної війни. Суспільний лад України у період народно-визвольної війни. Державний устрій України періоду...