43394

Построение схемы Делитель частоты на 10 на JK-триггерах

Курсовая

Информатика, кибернетика и программирование

Поставленная задача: Изучить как работает JKтриггеры и построить схему Делитель частоты на 10 на JKтриггерах. В остальных случаях он функционирует в соответствии с таблицей истинности RSтриггера при этом вход J эквивалентен входу S а вход K входу R. JKтриггер относится к разряду универсальных триггеров поскольку на его основе можно построить RS D и Tтриггера.

Русский

2013-11-06

79 KB

45 чел.

Министерство образования российской федерации

Московский государственный институт электроники и математики

(технический университет)

Кафедра ИКТ

  

ОТЧЕТ ПО КУРСОВОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАТИКА»

Делитель частоты на 10 на JK-триггерах

 

 Выполнил:

Гречушников А.И., студент группы СБ-14.

Проверил:

Паволоцкий А.В.Оглавление

[0.1] Поставленная задача:

[0.2] Теоретическое введение.

[0.3] Практическая часть

[0.4] Приложение:

[0.5] Ссылки:

[0.6]  


Поставленная задача:

Изучить, как работает JK-триггеры и построить схему "Делитель частоты на 10 на JK-триггерах".

Теоретическое введение.

JK-триггером называют автомат Мура с двумя устойчивыми состояниями и двумя входами J и K. При JK = 1 триггер меняет свое состояние на противоположное. В остальных случаях он функционирует в соответствии с таблицей истинности RS-триггера, при этом вход J эквивалентен входу S, а вход K - входу R. JK-триггер относится к разряду универсальных триггеров, поскольку на его основе можно построить RS-, D- и T-триггера. RS-триггер получается наложением ограничения на комбинацию входных сигналов J = K = 1, так как эта комбинация является запрещенной для RS-триггера. Т-триггер получается путем объединения входов J и K. D-триггер строится путем подключения к входу K инвертора, на который подается тот же сигнал, что и на вход J. В этом случае вход J выполняет функцию входа D. Функциональная зависимость между сигналами на входах и выходах может быть показана при помощи временных диаграмм.

Счетчиком называют устройство, предназначенное для подсчёта числа импульсов поданных на вход. Они, как и сдвигающие регистры, состоят из цепочки триггеров. Разрядность счетчика, а следовательно, и число триггеров определяется максимальным числом, до которого он считает.

Практическая часть

Требуется счетчик на 10, то потребуется 4 JK-триггера. Но 4 JK-триггера образуют счетчик на 16. Следовательно, нужно обнулить счетчик, когда он примет состояние 1001.

q4

q3

q2

q1

Состояние

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

Сбросить значение можно с помощью RS-триггера, передав R единицу, а на S – нуль. Это видно из его таблицы истинности:

R

S

Состояние

0

0

Q

0

1

1

1

0

0

1

1

Запрещенное состояние


Приложение:

   

Ссылки:

http://www.khaer.com.ua/downloads/ke/rus/tema2/2.1.htm

http://www.mirmk.net/content/view/26/2/

http://www.exponenta.ru/educat/systemat/1006/3_projects/ims.asp


   


 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47591. МОЖНА ВСЕ НА СВІТІ ВИБИРАТИ, СИНУ, ВИБРАТИ НЕ МОЖНА ТІЛЬКИ БАТЬКІВЩИНУ 127.5 KB
  ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ МОЖНА ВСЕ НА СВІТІ ВИБИРАТИ СИНУ ВИБРАТИ НЕ МОЖНА ТІЛЬКИ БАТЬКІВЩИНУ ДАТА ТЕМА ЗАХОДІВ МЕТА ЗАХОДІВ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ 1 вересня Перший урок Україна – наш спільний дім Жовтень Ой роде наш красний роде наш прекрасний 9 листопада До Дня слов’янської писемності та мови Вчімося друзі слово любити Презентація командне змагання 19 грудня Святий Миколай до нас завітай міцного здоров’я на весь рік дай Театральне дійство 25 грудня Запрошення на Андріївські вечорниці Фестиваль української культури 21 січня...
47592. Проектування лінійних споруд волоконно-оптичних ліній зв’язку.Методичний посібник 2.43 MB
  Прокладання кабелю. Вибір марки кабелю та визначення його придатності. Конструктивний розрахунок оптичного кабелю та визначення його конструкції 19 5.4 Вибір оптичних волокон оптичного кабелю та розрахунок максимальної довжини регенераційної ділянки 22 5.
47593. Rational Unified Process 4.13 MB
  Планирование итеративного проекта Технологические процессы 101 7 Технологический процесс управления проектом 103 Цель 103 Планирование итеративного проекта 104 Понятие риска 106 Понятие метрики 108 Что такое метрика 109 Исполнители и артефакты 110 Технологический процесс 111 Создание плана итерации 119 8 Технологический процесс моделирования производства 124 Цель 124 Зачем моделировать производство 124 Использование методов программотехники в процессе. Основные задачи книги Благодаря этой книге вы узнаете чем является Rtionl Unified...
47594. Фізіологія і патологія статевого формування. Диференційний діагноз різних форм статевого формування. Принципи лікування. Методичні вказівки 112.5 KB
  ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ДІАГНОЗ РІЗНИХ ФОРМ СТАТЕВОГО ФОРМУВАННЯ. Методичні вказівки для студентів та лікарівінтернів Затверджено вченою радою ХДМУ Протокол № Харків ХДМУ Фізіологія і патологія статевого формування. Диференційний діагноз різних форм статевого формування.
47595. СЛОВНИК СТРАХОВИХ ТЕРМІНІВ 283.5 KB
  АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ (aviation insurance) - страхування ризиків, пов'язаних із використанням авіаційної та космічної техніки. Іноді страхування космічних ризиків виділяється в окремий вид. А. с. охоплює страхування літаків, вертольотів та іншої авіаційної техніки від пошкодження й знищення; страхування відповідальності перед пасажирами й третіми
47596. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ 417.5 KB
  Виручку від реалізації продукції робіт і послуг; 3. Фінансово розрахункові відносини на 1 стадії кругообігу капіталу виникають: 1 при закупівлі товарноматеріальних цінностей для здійснення процесу виробництва продукції виконання робіт надання послуг; 2 при розрахунках з покупцями при реалізації продукції робіт послуг; 3 при розподілі новоствореної вартості; 4 при розрахунках: з працівниками за участь в процесі виробництва продукції виконання робіт надання послуг з соціальними фондами по нарахуваннях і перерахуваннях внесків...
47597. Страхування. Термінологічна шпаргалка 151.31 KB
  В залежності від способу споживання розрізняють страхові послуги які споживаються: Індивідуально В залежності від форми реалізації розрізняють страхові послуги які здійснюються в: Добровільній формі В якому випадку за договором індивідуального страхування від нещасних випадків розмір страхової виплати становить 100 страхової суми: У випадку смерті В якому порядку здійснюється сплата страхових внесків у разі страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті входять до вартості квитка Взаємовідносини між страховиком і...
47598. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. ИССЛЕДОВАНИЕ НАГРЕВА ОБРАЗЦА ПРИ ПОСТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ В ПЕЧИ 1.44 MB
  Теоретическая часть Дифференциальное уравнение теплопроводности устанавливает связь между временными и пространственными изменениями температуры тела и математически описывает перенос тепла внутри тела. чтобы решить дифференциальное уравнение надо знать условия однозначности которые включают: распределение температуры внутри тела в начальный момент времени начальное условие: Tr z0=fr z 2 fr z – известная функция. Граничные условия III рода состоят в задании температуры окружающей среды как функции времени: Tc=fτ...
47599. Сборник основных дат и событий школьного курса отечественной и зарубежной истории 563.5 KB
  В сборник включены все основные даты и события школьного курса отечественной и зарубежной истории с древнейших времен до начала XXI века. Сборник составлен с учетом действующих школьных учебников и предназначен для широкого использования.