43552

Організація будівництва автомобільної дороги

Курсовая

Логистика и транспорт

Обґрунтування строку виконання робіт та визначення змінного темпу будівництва. Вибір метода організації дорожньобудівельних робіт . Визначення обсягів дорожньобудівельних робіт за їх видами . Організація матеріальнотехнічного забезпечення дорожньобудівельних робіт.

Украинкский

2013-11-05

937 KB

7 чел.

Міністерство освіти та науки України

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Кафедра будівництва та експлуатації автомобільних доріг

Курсова робота

з дисципліни: “Організація та планування будівництва доріг”

на тему: “Організація будівництва автомобільної дороги”

         

                                                                                                        Виконала: ст. гр. Д-42 

                                                                                                                       В’юнник І. М.

                                                                                               

                                                                                    Перевірив:

                                                                                                             доц. Догадайло О.О.

Харків 2009

Зміст

  Вступ................................................................................................................................

1. Обґрунтування строку виконання робіт та визначення змінного темпу будівництва…………………………………………………. ..........................................

2. Вибір метода організації дорожньо-будівельних робіт .............................................

3. Визначення обсягів дорожньо-будівельних робіт за їх видами ................................

4. Обґрунтування змінного темпу будівництва земляного полотна та дор. одягу….. 

5.  Вибір раціональних складів машинно-дорожніх загонів...........................................

6. Обґрунтування розташування виробничих підприємств ...........................................

7. Організація матеріально-технічного забезпечення дорожньо-будівельних робіт...

8. Організація роботи автомобільного транспорту ........................................................

9. Побудова графіків потреби робочих, автомобільного транспорту.........................

10. Визначення вартості конструктивного шару дорожнього одягу ............................

Перелік посилань ..............................................................................................................


Вступ

Виконання курсової роботи покращує та заглиблює знання з курсу «Організація, планування і управління будівництвом», ми оволодіваємо прийомами призначення оптимальних способів робіт, вчимося підбирати раціональний склад машинно-дорожнього загону, оцінюємо якість матеріалів, розраховуємо кошторисну вартість на будівництво автомобільної дороги. Тому від правильного призначення і виконання всіх технологічних процесів залежить продуктивність праці, якість і вартість робот. Залучення нових технологій потребує нових машин, нового обладнання, без яких не можливо правильно організувати технологічні процеси з підвищеною продуктивністю праці і зниженням її вартості.

Дорога працює в дуже складних умовах, бо на неї постійно дють тяжкі і інтенсивні транспортні навантаження, низькі зимові та високі літні температури, вплив води во всіх її фізичних станах, що поступово руйнує дорожний одяг. Отже правильне проектування і будівництво дороги потребує глибоких знань спеціалістів для підвищення її довговічності.

Організація будівництва автомобільної дороги спрямовано на вибір оптимальних рішень, Які забезпечили найбільшу економічну  ефективність, високу продуктивність праці, створення найкращих умов праці.

1  АНАЛІЗ ПРИРОДО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Область розташована в південно-східній частині країни. На південному заході вона межує із Запорізькою і Дніпропетровською, на північному заході — з Харківською, на північному сході — з Луганською областями України, на сході — з Ростовською областю Росії, на півдні омивається водами Азовського моря. Площа 26,5 тисяч кв. км (4,1% від всієї площі України).

Населення області склало 5395 тис. чол. (10,5% населення України). По кількості населення Донецька область займає 1-е місце серед областей України. Адміністративний центр — місто Донецьк. Область ділиться на 18 районів, має 49 міст, зокрема 22 — обласного підпорядкування, 135 селищ міського типу, 1120 сільських населених пунктів.

Характерною рисою Донецької області є поєднання могутньої промисловості і багатогалузевого сільського господарства з розвиненим транспортом. Промисловість представлена в першу чергу двома галузями: вугільною і металургійною. Основний постачальник металу, палива, продукції машинобудування і хімічної промисловості, є найбільшим регіоном у вугільній промисловості. Донецька область — єдиний регіон України, який забезпечує країну свинцем, ртуттю, твердими сплавами і прокатом кольорових металів. Концентрація промислового виробництва, широкі господарські зв’язки зумовили створення на території області розвиненої інфраструктури, і в першу чергу транспортних мереж і зв’язку.

Природні ресурси Донецької області

Донецька область — багатий природними ресурсами регіон України і складає 12% всіх природних багатств СНД. 

Клімат - різко континентальний, жарке засушливе літо і порівняно холодна зима з нестійким сніговим покривом. Характерні сильні вітри південно-східного і східного напрямку, влітку висока температура повітря і зливи. Кількість опадів за рік – 524 мм.

На території Донецької області в державному балансі налічується 756 родовищ корисних (з урахуванням комплектності — 620) копалин з 36 видами сировини загальнодержавного і місцевого значення, з них експлуатується 355 (з урахуванням комплектності — 265) родовищ з 25 видами мінеральної сировини. Найінтенсивніше розробляються поклади кам’яного вугілля, кам’яної солі, вапняків, флюсів, і доломіту, вогнетривких і тугоплавких глин. Розвідані запаси підземних вод області за станом на 1.01.2001 роки складають 1092,6 тис. м3/доб.

Транспортні шляхи

Завдяки розвиненій мережі автомобільного, залізничного та повітряного сполучення інвестор отримує можливість ефективного обслуговування ринкового простору Східної та Центральної Європи, а також країн СНД;

 Використовуючи вихід до Чорноморського та Середземноморського басейнів здійснюються торгівельні відношення з країнами Балканського півострова, Близького Сходу, Африки, Центральної та Південно-Східної Азії. Донецька область має зручне автомобільне сполучення з іншими регіонами України та півднем Росії. За якістю ці дороги відносяться до найкращих категорій автодорог в Україні. Шосейні магістральні та внутриміські дороги оснащені мережею сучасних автозаправочних станцій, які надають повний набір послуг відповідно до найкращих міжнародних стандартів. Усі найбільші виробники автомобілів мають в Донецькій області сервісні станції по продажу, ремонту та обслуговуванню автомобільної техніки.

Аеропорт, що розташований на північному краї м. Донецька, має статус міжнародного і пропонує повний спектр митних послуг. Пасажиро-транспортні аеродроми є в містах Маріуполь та Краматорськ.  

Донецька залізниця  одна з найбільших в Україні, вона здійснює 40% загальнодержавних вантажних і пасажирських залізничних перевезень, обслуговує виробничо-господарський комплекс і населення Донецької, Луганської, частково  Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Донецьк має залізничне сполучення з великими вузловими станціями в Україні та Росії, включаючи Київ, Львів, Одесу, Харків, Сімферополь, Москву, Санкт-Петербург та інші міста. Крім цього, майже кожне промислове підприємство області має власну залізничну гілку.

Умовні позначення:

Т, год.,хв.  - середня тривалість дня на 15 число кожного місяця;

tв,  С - середня місячна температура повітря;

V, м/с - середня місячна швидкість вітру;

В - переважаючий напрямок вітру;

С, мм - середня кількість опадів;

N>5мм - число днів з опадами, що перевищують 5 мм на добу;

Nхурт - число днів з хуртовинами

Hс, см - середня місячна висота снігового покриву.

Таблиця 1.1 – Кліматичні характеристики Донецької області

Умовні позначення

Місяці

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Т, год.,хв.

8,46

10,21

11,48

13,36

15,10

 16,00

15,40

14,24

12,28

10,56

9,18

8,24

tв,  С

-6,6

-6,2

-1,0

7,9

15,4

18,6

21,6

20,4

15,0

7,9

1,9

-4,2

V, м/с

6,5

7,0

6,7

5,9

5,2

4,1

3,9

3,8

3,8

4,9

6,3

6,1

В

ПдЗ

ПдЗ

ПдЗ

ПдЗ

ПдЗ

ПнЗ

ПнСх

З

ПдЗ

ПдЗ

ПдЗ

ПдЗ

С, мм

45

42

39

43

50

60

60

48

30

41

50

56

N>5мм

2,8

2,0

2,3

2,4

2,5

3,5

3,2

3,0

2,0

2,3

2,2

2,5

Nхурт

4

5

2

0,1

2

2

Hс, см

8

9

3

1

3

2  Вибір  методу організації дорожньо-будівельних робіт

Лінійний характер дорожніх об’єктів сприяв успішному застосуванню потокового методу організації дороньо-будівельних робіт. Цей метод характеризується спеціалізацією всіх дорожньо-будівельних робіт, високими показниками продуктивності праці та рівня комплексної механізації, взаємозв’язку підрозділів, рівномірною швидкістю руху раціонально підібраних МДЗ, безперервністю та ритмічністю видачі готової продукції, ув’язкою роботи підрозділів з виробничими організаціями, високою ефективністю роботи транспорту.

Непотокова організація робіт на будівництві автомобільної дороги має ряд суттєвих недоліків: у більшості випадків зростає загальна тривалість будівництва, збільшується обсяги незавершеного виробництва, протягом усього періоду будівництва дороги на всій довжині не можна використати й для тимчасової експлуатації, погіршується умови оперативного керівництва окремими будівельними підрозділами.

Найбільш ефективними, економічним варіантом за умов забезпечення якості робіт і виконання їх в директивні терміни є потоковий метод.

Сутність потокового методу полягає в наступному:

 1.   кожну зміну закінчують будівництвом приблизно рівних за довжиною ділянок дороги, при чому готова дорога нарощується в одному напрямку,
 2.   всі роботи виконують підрозділи, які спеціалізовані за основними видами робіт та які оснащені відповідними комплектами дорожньо-будівельних робіт,
 3.   спеціалізовані підрозділи рівномірно друг за другом перемішуються на дорозі й послідовно виконують всі будівельно-монтажні роботи (БМР), швидкість переміщення в різних підрозділах різна, тому між ними необхідно бути резервні заділи,
 4.   після проходу останнього підрозділу дорога готова до здачі в експлуатацію,
 5.   основною організаційною одиницею є спеціалізований потік це комплекс робочих і матеріально-технічних ресурсів, який знаходиться в події та необхідний для виконання окремих видів робіт.

Крім підрозділів, які виконують лінійні роботи, виділяють також спеціалізовані потоки для виконання великих об’ємів зосереджених робіт.

Окремі спеціалізовані потоки по будівництву дороги складається в комплексний спеціалізований потік.

При потоковій організації забезпечуються високі економічні показники:

 1.   значно підвищується продуктивність праці,
 2.   підвищується рівень механізації на 2530%,
 3.   скорочується строки введення обєктів в експлуатацію,
 4.   покращується контроль якості виконаних робіт,
 5.   створюється сприятливі умови для управління, що в цілому приводе до зниження коштовності будівництва на 810%,
 6.   повний комплексний потік діє в літній період будівництва, тому що кліматичні умови обмежують виконання робіт, виходячи з їх технології.

Для розрахунку приймаємо потоковий метод організації дорожньо-будіве льних робіт. Цей метод є найбільш ефективним, економічним варіантом за умов забезпечення якості робіт і виконання їх в директивні терміни.

3  Визначення обсягів робіт

Визначення обсягів дорожньо-будівельних робіт виконуємо окремо для кожного виду робіт: зосереджених і лінійних земляних робіт, будівництво шарів дорожнього одягу та покриття.

Обсяг лінійних земляних робіт розрахувуємо у такій послідовності з урахуванням здіймання рослинного шару грунту, улаштування корита для конструкцiї дорожнього одягу в місцях виїмок і присипних узбіч у насипу.

Розрахунки обсягів лінійних земляних робіт виконуємо окремо для ділянок насипів і виїмок, виходячи з середньої висоти чи глубини відповідно за формулою:

                                                 (3.1)

                                                         (3.2)  

де: Vн(в) – обсяг земляних робіт у насипу чи виїмці, м3,

Вн(в) – ширина насипу чи виїмки земляного полотна зверху, 12 м,

hсер середня висота насипу чи глибина виїмки, м,

m – закладення крутизни укосів насипу чи виїмки,

В' – ширина основи насипу чи виїмки, м,

hр – товщина рослинного шару грунту, hр = 0,25 м,

Вд.о. – ширина дорожнього одягу, 8 м,

hд.о. – товщина конструкції дорожнього одягу, 0,44 м,

L1  довжина ділянки дороги, де виконуються лінiйнi земляні роботи, м,

Кv – коефіцієнт ущільнення грунту, 1,2.

0–2

VВ = [12,0·1,2+1,22·1,5-15,6·0,25+8·0,44]·2000 = 32360 м3

2–4

VВ = [12,0·0,8+0,82·1,5-14,4·0,25+8·0,44]·2000 =20960 м3

4–6

VН = [12,0·2,4+2,42·1,5+19,2·0,25-8·0,44]·2000 1,2= 92928  м3

6–8

VН = [12,0·1,6+1,62·1,5+16,8·0,25-8·0,44]·2000 1,2= 56928 м3

8–10

VЗЗР(н) = 120000 м3

10–12

VВ = [12,0·0,9+0,92·1,5-14,7·0,25+8·0,44]·2000 = 23720 м3

12–14

VН = [12,0·2,1+2,12·1,5+18,3·0,25-8·0,44]·2000 1,2= 78888 м3

14–16

VН = [12,0·1,9+1,92·1,5+17,7·0,25-8·0,44]·2000 1,2= 69888 м3

16–18

VЗЗР(в) = 80000 м3

18–20

VН = [12,0·1,4+1,42·1,5+16,2·0,25-8·0,44]·2000 1,2= 48648 м3

                                                     

347280м3      120000м3                                                              77040м3      80000м3

Об’єми земляних робіт зводимо в таблицю 3.1, та визначаємо оплачуваний об’єм земляних робіт. Об’єми зосереджених та лінійних робіт розраховуємо окремо.

За таблицею ми визначили, що оплачуваний об’єм зосереджених робіт складає: м3.

Та оплачуваний об’єм лінійних робіт складає:

                                                   м3

                     

                     Таблиця 3.1 – Об’єми земляних робіт

Ділянка

Об’єм насипу

Об’єм виїмки

0-2

-

32360

2-4

-

20960

4-6

92928

-

6-8

56928

25060

8-10

120000

-

10-12

-

23720

12-14

78888

-

14-16

69888

-

16-18

-

80000

18-20

48648

-

За формулою визначаємо середню відстань транспортування ґрунту при влаштуванні виїмок та насипів. Для цього ми визначаємо відстань транспортування ґрунту на окремих ділянках дороги, після  чого схематично показуємо це на рис. 3.1 і розраховуємо середньозважену відстань транспортування ґрунту для зосереджених та лінійних земляних робіт окремо за формулою:

                                                                                                       (3.3)  

де:   lсер- відстань транспортування ґрунту на окремих ділянках дороги.

   Vгр- об’єм ґрунту, який транспортують.

   Обсяг робіт з улаштування шарів дорожнього одягу розраховуємо згідно з такими формулами:

                                                                                                              (3.4)

                                              

де: Fш – площа шару в конструкції дорожнього одягу, м2,

L – довжина ділянки дороги, м,

В – ширина шару в конструкції дорожнього одягу, м.

                                                                                             (3.5)      

                                                                                              (3.6)

де: h – товщина шару, м,

Ку – коефіцієнт ущільнення,

– середня щільність сухого матеріалу в ущільненому стані, т/м3,

      Кв – коефіцієнт втрат, Кв = 1,03...1,05.

У курсовому проекті до розрахунку дано чотири шари дорожнього одягу:

I шар складає щебінь з заклинком – 16 см;

II шар - грунт зміцнений цементом в установці (8%) – 14 см;

III шар – щебінь просочений бітумом – 8 см;

IV шар – дрнозернистий асфальтотон – 6 см.

Шар щебеню з заклинкою:

Шар грунту, зміцненого цементом:

   Шар щебеню просоченого бітумом:

  

                                      

Шар дрібнозернистого асфальтобетону:

                                        

     Таблиця 3.2 – Відомість обсягів робіт

Найменування робіт

Од.

вим.

Кількість робіт

на 1 км дороги

на весь обєкт

Зосереджені земляні роботи

м3

30000

120000

Лінійні земляні роботи

м3

21705

347280

Щебінь з заклинкою

м2,

   м3

8000

1730,55

160000

34611

Грунт зміцнений цементом

м2,

   м3

8000

1397,75

160000

27955

Щебінь просочений бітумом

м2,

   м3

8000

732,15

160000

14643

Дрібнозернистий а/б

м2,

    т

8000

624,0

160000 

12480

1  ОБГРУНТУВАННЯ СТРОКУ ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА ВИЗНАЧЕННЯ змінного темпу будівництва

Змінний темп необхідно визначити виходячи із директивних строків будівництва, обсягу робіт, призначеної ведучої машини та природньо-кліматичних умов.

Директивний строк будівництва встановлюється завданням.

Кількість робочих змін для виконання робіт з будівництва земляного полотна та шарів дорожнього одягу розраховують згідно формули:

                        Тзм = (Тк – (Тв + То + Трем + Торг ))·Кзм, змін                              (4.1)

де: Тк – кількість календарних днів, протягом яких виконують відповідний вид робіт     залежно від групи робіт, дні;

    Тв – кількість вихідних та святкових днів за період Тк, дні;

    То – кількість днів з опадами більш 5 мм, або хуртовинами;

    Трем – кількість днів на ремонт і профілактику машин, 0,04·Тк;

    Торг – простої з організаційних обставин, 0,045·Тк;

    Кзм – коефіцієнт змінності, Кзм = 1,85...2,0.

Змінний темп виконання зосереджених земляних робіт слід визначити змінним обсягом Vзм3 за зміну), темп лінійних земляних робіт характеризується змінним темпом lзм (п. м за зміну) та змінним обсягом Vзм3 за зміну).

Будівництво шарів дорожнього одягу характеризується змінним темпом Lзм i змінним обсягом Vзм2 за зміну).

Змінний темп будівництва за видами робіт визначається залежностями:

                                                                                    (4.2)

де: Vзм, Lзм – змінний обсяг і темп відповідно до земляних робіт і шарів дорожнього одягу (м3/зм, м2/зм, п м/зм);

       Vзаг – загальний обсяг зосереджених, лiнiйних земляних робіт або робіт з будівництва шарів дорожнього одягу (м3, м2, т);

       Vзаг – довжина ділянки, де виконуються лінійні зімляні роботи або загальна довжина ділянки автомобільної дороги, м.

         Тзм – кількість робочих змін.

Для зв'язних ґрунтів дати початку Zн і кінця Zк весняного й осіннього бездоріжжя (Zн; Zк) варто обчислювати по формулах:

де :  Т0 - дати переходу температури повітря через 0˚C навесні і восени;

       α - кліматичний коефіцієнт, що характеризує швидкість відтавання                       

           ґрунту, див/доба, додаток 2 [3];

      hпр – середньо багаторічна максимальна глибина промерзання, прийнята по [2].

Дата початку осіннього бездоріжжя Zн може бути присвячена до середньомісячної температури повітря +5ºС, а закінчення Zк – до 0ºС в осінній період.

Знаходимо  дату середньомісячну температуру, що дорівнює +5 ºС =02.11

Таблиця 4.1 – Визначення змінних темпів будівництва

Найменув. робіт

                   Терміни

Тк

             

Неробочі дні

Кзм

Тзм

Змінні темпи

Можливі

Прийняті

Тв

То

Трем

Торг

Vзм, (м3)  т

Lзм, м

Поча-

ток

закін-чення

Поча-

ток

закін-чення

ЗЗР

01.01

22.04

29.11

21.03

02.11

31.12

01.01

22.04

21.03

31.05

119

34

6

5

5

2

138

870

ЛЗР

22.04

02.11

22.04

08.08

108

31

6

4

5

2

124

2800

129

Щебінь з заклинкою

22.04

07.10

06.05

19.09

133

36

6

6

6

2

158

(219)

126

Грунт зміц. цементом

22.04

07.10

08.05

21.09

133

36

6

6

6

2

158

(177)

126

Щебінь просочений бітумом

22.04

07.10

22.05

05.10

133

36

6

6

6

2

158

92,7

126

Дрібнозернистий а/б

22.04

07.10

24.05

07.10

133

36

6

6

6

2

158

79

126

1) ЗЗР:       Тзм = (119 – (34 + 6 + 5 + 5))·2=138 змін                              

           

2) ЛЗР:     Тзм = (108 – (31 + 6 + 4 + 5))·2=124 змін                              

                   

3) Щебінь з заклинкою: Тзм = (133 – (46 + 6 + 6 + 6))·2=158 змін                              

                                         

4) Грунт зміцнений цементом: Тзм = (133 – (46 + 6 + 6 + 6))·2=158 змін                              

                                                    

5) Щебінь просочений бітумом: Тзм = (133 – (46 + 6 + 6 + 6))·2=158 змін                              

                                                       

6) Дрібнозернистий а/б: Тзм = (133 – (46 + 6 + 6 + 6))·2=158 змін                              

                                         

4  Вибір раціональних складів машинно-дорожніх загонів

Вибір ведучих і комплектуючих машин слід виконувати залежно від рельєфу місцевості, типу грунту, довжини його переміщення, строків і типів виконання робіт.

Кількісний склад МДЗ буде залежати від змінного темпу робіт. Довжина захватки повинна прийматися, виходячи із зручності роботи дорожніх машин і досягнення ними найбільшої продуктивності. Мінімальна довжина захватки може дорівнювати змінному темпу.

Вибір складу МДЗ з будівництва земляного полотна виконуємо окремо для лінійних та зосереджених робіт із визначенням основних техніко-економічних показників.

Оптимальні склади МДЗ вибираємо на основі техніко-економічного порівняння технології чи вибраних дорожньо-будівельних машин для кожного виду робіт за такими показниками:

Собівартість робіт:

                                                ,                                                   (4.1)

де:  См – розрахункова вартість машино-зміни, грн;

      М – прийнята кількість машин, шт.;

К – коефіцієнт, який враховує збільшення вартості виробництва робіт за рахунок накладних витрат, К = 1.11;

 Vзм – змінний темп загону, м3 (т, м2);

 - вартість машино-змін за варіантом, грн.

Виробка на одну машино-зміну:

                                                      ,                                                      (4.2)

Процент використання машин знаходимо множенням на 100% частки від ділення (кожної машини) даних розрахункової кількості машино-змін на прийняту кількість.

Рівень комплексної механізації:

                                              ,                                              (4.3)

де, - сума множення прийнятої кількості машино-змін на розрахункову вартість машино-зміни і на процент використання машин.

Шляхом зіставлення даних основних техніко-економічних показників бажано отримати собівартість С мінімальною, виробка В і рівень комплексої механізації РК максимальною.

Продуктивність автомобілів-самоскидів визначається за формулою, т/зм:

   ,                                        (4.4) 

де: G – вантажопідйомність транспортного засобу, т;

  Тзм – тривалість зміни, 8 годин;

  Кв – коефіцієнт використання часу протягом зміни (0,7-0,9);

Квп – коефіцієнт використання вантажопідйомності (0,4-1,0);

Lн, lх – середня довжина завантаженого і холостого пробігу, км;

Vн, Vx – середня швидкість завантаженого і холостого ходу, км/год;

tп, tр, tм – час навантаження, розвантаження і маневрів, годин.

Таблиця 5.1 Склад МДЗ для виробництва земляних робіт

Найменування робіт

Найменуван. машин

Змінний обсяг,

м3

Кількість машино-змін

Джерело обґрунтування

Прийнята кількість машин

Кількість робітників

Розрахункова вартість машино-змін, грн.

Вартість машино-змін за варіантом, грн.

Загальні техніко-економічні показники

на 1000 м3 ґрунту

на змінний обсяг

собівартість С, грн/м3

виробка В, м3

використання U, %

рівність комплексної механізації, РКМ, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Зосереджені земляні роботи

Ескаватор

ЭО – 3323А

870

3,04

2,64

1-23-4

1-23-8

3

6

295,44

886,32

4,45

62,14

88,0

71,4

Бульдозер

ДЗ – 18

1,75

1,52

2

2

224,0

448,0

76,0

Автогрейдер

ДЗ – 31А

1,90

1,65

2

2

357,12

714,24

82,5

Автомобіль-самоскид

КрАЗ – 6510

-

6,6

7

7

205,6

1439,2

94,3

Лінійні земляні роботи

Ескаватор

ЕК – 18

2800

1,87

5,24

1-130-2

1-130-8

6

12

386,4

2318,4

4,16

62,22

87,3

93,5

Бульдозер

ДЗ – 162-1

2,54

7,11

8

8

335,2

2681,6

88,8

Пневмокол. коток

ДУ – 29

0,98

2,74

3

3

414,48

1243,44

91,3

Автомобіль-самоскид

КрАЗ -65055

-

13,04

13

13

234,4

3047,2

100

Автогрейдер

А – 120.1

0,20

5,60

6

6

366,64

2199,84

93,3

Комбінована дор. машина

КМ - 500

-

8,88

9

9

222,4

2001,6

98,6

Розрахунок техніко-економічних показників для ЗЗР:

Тому для транспортування 870м3 потрібно:

Розрахунок техніко-економічних показників для ЛЗР:

Тому для транспортування 2800м3 потрібно:

Розрахувавши склад МДЗ для земляних робіт, розраховуємо окремо склад МДЗ для будівництва дорожнього одягу за такою ж послідовністю, але з розрахунку виключаємо U % та РКМ %.

 •  для щебеня з заклинкою:

   

     

 •  для цементогрунту:

 •  для щебеня просоченого бітумом:

   

     

 •  для дрібнозернистого асфальтобетону:

   

Таблиця 5.2 – Склад МДЗ для будівництва шарів дорожнього одягу

Найменування робіт

Найменуван. машин

Змінний обсяг,

м3

Кількість машино-змін

Джерело обґрунтування

Прийнята кількість машин

Кількість робітників

Розрахункова вартість машино-змін, грн.

Вартість машино-змін за варіантом, грн.

Загальні техніко-економ. показники

на 1000 м3 ґрунту

на змінний обсяг

собівартість С, грн/м3

виробка В, м3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Щебінь з заклинкою

Бульдозер

ДЗ – 428

Vзм=219м3

Sзм=1013м2

0,56

0,57

27-22-1

27-22-4

1

1

323,2

323,2

15,90

67,5

Автогрейдер

ДЗ – 122

0,29

0,29

1

1

278,4

278,4

Вібраційний

коток

ДУ – 96

2,18

2,21

3

3

135,2

405,6

Вібраційний коток

ДУ -85

4,69

4,75

5

5

170,4

852,0

Комбінована

дор. машина

КДМ – 130В

0,51

0,52

1

1

174,4

174,4

Розподільник щебеня

Sirius G.T.J.

0,81

0,82

1

1

224,8

224,8

Автомобіль-самоскид

КрАЗ – 65055

2,31

3

3

234,4

703,2

Дор. робочі

-

-

-

8

-

-

Грунт зміцнений цементом в установці (8%)

Цементовоз

ТЦ – 15

Vзм=177м3

Sзм=1013м2

0,62

0,63

27-3-1

1

1

249,5

249,5

14,21

72,4

Автогрейдер

ДЗ – 122

0,29

0,29

1

1

278,4

278,4

Пневмокол.

коток

ДУ – 31А

0,36

0,37

1

1

278,4

278,4

Пневмокол.

коток

ДУ – 29

0,20

0,20

1

1

414,5

414,5

Комбінована дор. машина

КДМ – 130В

1,41

1,43

2

2

174,4

174,4

Бітумощебнерозподільник

Chipsealer-40

0,81

0,83

1

1

226,4

226,4

Фреза

SFS – 100

3,82

3,87

4

4

438,4

1753,6

Автомобіль-самоскид

КамАЗ - 6540

-

2,19

3

3

206,4

619,2

Дор. робочі

-

-

-

5

-

-

Щебінь просочений бітумом

Автогрейдер

ДЗ – 122

Vзм=92,7т

Sзм=1013м2

0,94

0,95

27-49-2

27-49-3

1

1

278,4

278,4

35,0

72,4

Вібраційний коток

ДУ – 99

0,89

0,90

1

1

157,6

157,6

Вібраційний коток

ДУ - 85

4,10

4,15

5

5

170,4

852,0

Розподільник щебеню

ДС - 49

0,40

0,41

1

1

385,9

385,6

Комбінована дор. машина

КДМ – 130В

2,59

2,62

3

3

174,4

523,2

Автогудронат

ДС – 3

-

1,02

1

1

313,6

313,6

Автомобіль-самоскид

КамАЗ - 6540

-

1,27

2

2

206,4

412,8

Дор. робочі

-

-

-

8

-

-

Дрібнозернис-тий а/б

Автогудронат

АГ – 3.5

Vзм=79т

Sзм=1013м2

0,35

0,35

27-53-1

27-54-1

1

1

249,5

249,5

22,2

112,6

Вібраційний коток

ДУ - 96

2,08

2,11

3

3

135,2

405,6

Вібраційний коток

ДУ – 85

1,98

2,0

2

2

170,4

340,8

Комбінована дор. машина

КДМ – 130В

0,51

0,52

1

1

174,4

174,4

Асфальтоук-

ладальник

ДС - 94

0,55

0,56

1

1

204,0

204,0

Автомобіль-самоскид

КрАЗ – 6510

-

0,99

1

1

206,0

206,0

Дор. робочі

-

-

-

4

-

-

5  ОБГРУНТУВАННЯ розташування виробничих підприємств

Виконання будівельно-монтажних робіт зі спорудження автомобільної дороги буде успішним тільки при відповідному забезпеченні заготівлі власними силами чи придбання з інших джерел дорожньо-будівельних матеріалів та їх перевезень.

Найважливішу роль відіграють створення виробничої бази будівництва і організація її планомірної роботи в подальшому. Виробнича база становить комплекс підприємств різного призначення. Звичайно ці підприємства підрозділяють на виробничі підприємства, які безпосередньо беруть участь у будівельному процесі, та допомiжнi підприємства, які забезпечують виконання технологічного процесу як на будівельному об'єкті, так і на виробничих підприємствах.

Виробничі бази будівництва бувають тимчасового та постійного типiв.

Усі виробничі підприємства з характеру виробництва звичайно дiлять на дві групи: видобувні (кар'єри ґрунту, кам'яних матеріалів, піску) та переробляючи (виготовляючи) АБЗ, ЦБЗ, ЗБК, бітумні бази і т.п.

При проектуванні організації кар'єрного господарства будівництва в першу чергу перевіряють технічну і економічну доцільність копалин. Технічно доцільно розробку кар'єру вважати за таких умов видобувний матеріал відповідає технічним вимогам, здобування його відносно нескладне, існують зручні шляхи вивозу чи їх легко влаштувати.

Для забезпечення будівництва дорожнього одягу слід запроектувати виробниче підприємство, від розташування якого буде залежати вартість продукції, що виготовляється, та дорожнього одягу, необхідна кількість транспортних засобів, організацiя робіт і якість конструктивних шарів дорожнього одягу.

Розмiщення виробничих підприємств (АБЗ, ЦБЗ, бітумних баз і т. ін.) має задовольняти такі вимоги,

- вартiсть напівфабрикатів франко-траса повинна бути мінімальною. Зменшення вартості можна досягти шляхом скорочення відстані транспортування складових матеріалів на виробниче підприємство і напівфабрикат на дорогу,

- необхідно враховувати тривалість перебування в дорозі напівфабрикатів для того, щоб уникнути втрати ними відповідних якостей (температура укладання, терміни тужавлення і т. ін.),

- виробничі підприємства треба розташовувати поблизу населених пунктів для забезпечення Їх трудовими ресурсами, джерелами водозабезпечення, енерго- і тепло забезпеченням і хорошими під'їзними шляхами.

Місце розташування виробничого підприємства слід обґрунтувати порівнянням варіантів:

1. Вибрати декілька можливих варіантів розташування виробничих підприємств (біля залізничної станції або пристані, біля кар'єру і т. ін.).

2. Для кожного варіанта розташування виробничого підприємства визначити середню відстань транспортування напівфабрикатів на дорогу та вартість перевезення (згiдно з формою 14 кошторису).

3. Для кожного варіанта скласти калькуляцію вартості перевезення та вартості складових матеріалів для приготування напівфабрикатiв по ціні франко-завод.

4. Скласти калькуляцію вартості напівфабрикатів для кожного варіанта.

5. Визначити кошторисну вартість напівфабрикатів по ціні франко-траса.

Оптимальним необхідно визнавати варіант розташування виробничого підприємства, вартість продукції якого з урахуванням перевезень буде найменшою.

Зобразити схематичний план ділянки дороги із зазначенням місць розташування виробничих підприємств і транспортування дорожньо-будівельних матеріалів на рис.6.1.

6  Організація матеріально-технічного забезпечення будІвництва

Потребу в матеріалах слід визначити згідно з «розрахунковими нормами» [10], для чого слід скористатися показниками потреби в основних дорожньо-будівельних матеріалах при будівництві одного кілометра шару основи або покриття.

Розраховуємо потребу в основних матеріалах для влаштування основи та покриття дороги довжиною 20 км, з проїзною частиною 8 м.

Таким чином визначаємо витрати матеріалів для кожного шару дорожнього одягу та будуємо зведений календарний план потреби в матеріалах для будівництва автомобільної дороги табл. 6.1.

В цьому розділі визначаємо потребу в основних дорожньо-будівельних матеріалів для будівництва автомобільної дороги зі змінним темпом , для роботи виробничих підприємств та місткість складських приміщень.

Таблиця 6.1 - Витрати матеріалів для влаштування шару щебеня з заклинкою

Найменування матеріалу

Одиниця виміру

Витрати матеріалу на

1000 м2

Змінний темп

Fзм=1013м2/зм

Загальний обсяг

Fзаг= =160000 м2

на 15 см

на 1 см

на 16 см

вода

м3

30

2

32

32,4

5120

щебінь фр.

40-70 мм

м3

189

12,6

201,6

204,2

32256

щебінь фр.

10-20 мм

м3

15

-

15

15,2

2400

Таблиця 6.2 - Витрати матеріалів для влаштування шару із цементогрунту

Найменування матеріалу

Одиниця виміру

Витрати матеріалу на

1000 м2

Змінний темп

Fзм=1013м2/зм

Загальний обсяг       

Fзаг= =160000 м2

до 20 см

на 1 см

на 14 см

вода

м3

18,5

0,925

12,95

13,12

2099,2

цемент

т

-

-

15,29

15,48

2446,4

грунт

м3

-

-

242,55

245,70

38808

Таблиця 6.3 - Витрати матеріалів для влаштування шару щебеню просоченого     бітумом

Найменування матеріалу

Одиниця виміру

Витрати матеріалу на 1000 м2

Змінний темп

Fзм=1013м2/зм

Загальний обсягFзаг= =160000 м2

на 5 см

на 1 см

на 8 см

щебінь фр. 10-20 мм

м3

11,2

-

11,2

11,3

1792

щебінь фр.

20-40 мм

м3

58,1

12,7

96,2

97,5

15392

бітум

т

5,15

1,03

8,24

8,35

1318,4

Таблиця 6.4 - Витрати матеріалів для влаштування шару дрібнозернистого   асфальтобетону

Найменування матеріалу

Одиниця виміру

Витрати матеріалу на 1000 м2

Змінний темп

Fзм=1013м2/зм

Загальний обсягFзаг= =160000 м2

на 4 см

на 0,5 см

на 5 см

асфальтобе- тон

т

96,6

12,1

145,0

146,88

23200

бітум

т

0,0108

0,0014

0,0164

0,0166

2,624

На основі заданої конструкції дорожнього одягу визначити шари, які влаштовуються із матеріалів, одержаних з виробничих підприємств (АБЗ, ЦБЗ, каменедробильних заводів, бітумних баз і т. ін.).

Потім заповнюємо зведений календарний план необхідної кількості матеріалів для виробничого підприємства табл. 6.6. Усереднений склад асфальтобетонної, цементобетонної та інших сумішей необхідно приймати згідно з ( [1] табл. 3.4).

Дані плани будують на базі календарного плану робіт і витрат матеріалів для кожного із шарів дорожнього одягу табл. 6.5.

Загальна місткість складського приміщення визначається формулою:

                                                                                    (6.1)

де:   – коефіцієнт, який враховує площу проходів і проїздів (для відкритих складів = 1,31,6, для закритих складів =1,2)

Qзаг – загальна потреба в матеріалах на період, який планується, м3, т

Т – тривалість будівництва шарів дорожнього одягу, дн.

К1 – коефіцієнт, який враховує нерівномірність надходження матеріалів на склад (в разі використання залізничного транспорту К1 = 0,900,95, при використанні автомобілів К1 = 0,650,80)

К2 – коефіцієнт, який враховує нерівномірність споживання матеріалів (К2=0,650,80)

– середня кількість матеріалів, яка припадає на 1 м2 складу, приймається за табл. 3.1., додаток 3.

Загальний виробничий запас матеріалів Тпр на складі визначається залежністю:

                                                                                             (6.2)

де: Тпот - розмір поточного запасу, дн.

Тстр - розмір страхового запасу, дн.

Максимальний поточний запас можна знайти за формулою

                                                                                             (6.3)

де: qз – залишок матеріалу на момент постачання (1520%), м3, т

Рдоб – добова потреба в даному матеріалі, м3, т

Тn – час між поста чанням, дн. (періодичність постачання 25 днів).

Страховий запас Тстр необхідно визначити за формулою:

                                                                                        (6.4)

де: Т1 – час, необхідний для встановлення зв'язку з постачальником і відвантаженням чергової партії матеріалів

Т2 – тривалість транспортування матеріалу від постачальника до складу

Т3 – час, необхідний для прийняття матеріалу, його складування i відпущення.

Для орієнтування залежно від місцевих умов, слід приймати: Т1=23 дні, Т3=12 дні, Т2 – залежить від відстані транспортування та виду транспорту.

Для місцевих притрасових кар'єрів Тстр =23 дні. Орієнтовні значення мінімальних страхових запасів наведені а табл. 3.3, додаток З.

Розрахунок площі сховища матеріалів для відкритих складів необхідно визначити за формулою:

                                                                               (6.5)

де: Кст – 1,21,4 - коефіцієнт стійкості штабеля

Квт =1,011,03 – коефіцієнт який враховує втрати матеріалів при збереженні, навантаженні та розвантаженні

h – висота штабеля матеріалу (від 4 до 12 м)

Рдоб – добова потреба в даному матеріалі.

Для закритих складів і навісів:

                                                                                              (6.6)

де: Рн – гранична кількість матеріалів, яку можна розташувати на І м2 площі складу, приймається за табл. 3.1, додаток З.

Відкритий склад щебеню фр. 5-10 мм:

Тпот = 70%=93дні

Тстр =15днів

Відкритий склад піску:

Тпот = 70%=93день

Тстр =10днів

Закритий склад мінерального порошку:

Тпот = 50%=66днів

Тстр =25днів

Закритий склад бітуму:

Тпот = 30%=40днів

Тстр =25днів

 


   


    Таблиця 6.6 – Зведений календарний план необхідної кількості матеріалів для виробничого підприємства

                     

Найменуван. матеріалів

Од. вим.

Загал. необхід кіл-ть

В тому числі по місяцях

Місткість складськ. приміщ.

Виробничі запаси

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

поточ -ний

страхо- вий

загал.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Щебінь

фр. 5-10мм

м3

7174,3

-

-

-

-

431,5

1618,2

1672,2

1672,2

1618,2

377,6

-

-

8815,3

93

15

108

Пісок

м3

6504,7

-

-

-

-

391

1467,2

1515,9

15,9

1467,2

342,3

-

-

10163,3

93

10

103

Мінеральний порошок

м3

1806,8

-

-

-

-

108

405

418,5

418,5

405

94,5

-

-

1993

66

25

91

Бітум

т

1686,4

-

-

-

-

100,8

378

390,6

390,6

378

88,2

-

-

1193

40

25

65


Найменування матеріалів

Од. вим.

Загальна необхідна кількість

В тому числі по місяцях

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Щебінь із заклинкою    Тп = 06.05,   Тк = 19.09

щебінь фр. 40-70 мм

м3

32256

6305,9

7275

7518,3

7518,3

4664,5

щебінь фр. 10-20 мм

м3

2400

468

540

558

558

342

Вода

т

5,120

0,962

1,155

1,193

1,193

0,732

Грунт зміцнений цементом     Тп = 08.05,   Тк = 21.09

грунт

м3

38808

7002,9

8753,6

9045,8

9045,8

6127,6

цемен

  т

2446,4

441,4

551,7

570

570

386,2

вода

  т

2,099

0,368

0,450

0,465

0,465

0,315

Щебінь просочений бітумом    Тп = 22.05,   Тк = 05.10

щебінь фр. 10-20 мм

м3

1792

134,7

404,2

417,6

417,6

404,2

67,3

щебінь фр. 20-40 мм

м3

15392

1041,3

3471

3586,7

3586,7

3471

578,5

бітум

т

1318,4

89,1

297,4

307,9

307,9

297

49,5

Дрібнозернистий асфальтобетон    Тп = 24.05,   Тк = 07.10

Д/з а/б

т

23200

1395,5

5232

5406,4

5406,4

5232

1220,7

Бітум

т

2,624

0,16

0,60

0,62

0,62

0,60

0,12

     Таблиця 6.5 – Зведений календарний план необхідної кількості матеріалів для будівництва  автомобільної дороги


7  Організація роботи автомобільного транспорту

Мета транспортних робіт – своєчасна доставка на об'єкт матеріалів і виробів.

         Організація роботи автомобільного транспорту повинна бути розроблена відповідно до загальних методів організації будівництва Необхідну кількість автомобілів слід визначати по окремих видах дорожньо-будівельних робіт, для цього треба скласти схему розташування виробничих підприємств, кар'єрів місцевих матеріалів, залізничних станцій, пристаней, визначити середні відстані перевезення матеріалів на виробничі підприємства та на дорогу, що будується, об'єм перевезень продуктивність автомобілів.

Середню відстань перевезення матеріалів, напівфабрикатів  виробів слід визначити згідно зі схемою (рис.7.1) і формулою (7.1).

K

А   l1       a    l2                                         Б 

                  

Рис. 7.1. Схема поставлення матеріалу на трасу

                                                                                         (7.1)

де: К – місце одержання матеріалів,

а – відстань перевезення від місця навантаження дії траси, км,

     l1, l2 – відстань від точки примикання під'їзду до траси до межі зони постачання,     км.

км

км

км

км

км

км

    Складаємо схему транспортування дорожньо-будівельних матеріалів на дорогу автомобілями-самоскидами табл. 7.1.

Продуктивність автомобілів-самоскидів  слід  визначати  залежно  від вантажності, типу дорожнього покриття на під’їзних i внутрібудівельних дорогах i відстані транспортування згідно з [10, табл. 167].

Потрібну кількість транспортних засобів на зміну знаходять за формулою:

                                                                                                       (8.2)

де: Vзм (Qзм) – кількість вантажів, перевезених за зміну по видах робіт, м3 або т

      Пзм – продуктивність одного автомобіля за зміну виходячи із середньої відстані транспортування матеріалiв по видах робіт, м3(т)/зм.


Кілометри

 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19  20

Схематичний план траси

 

Шар дорожнього одягу зі щебеня з заклинкою

Щебінь з заклинкою – 219 м3/зм

Відстань перевезень, км

25,5

24,5

23,5

22,5

21,5

20,5

19,5

18,5

17,5

16,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

23,5

24,5

25,5

Пас3/зм

54,13

56,0

57,97

60,12

62,40

64,90

67,60

70,50

73,70

77,14

77,14

73,70

70,50

67,60

64,90

62,40

60,12

57,97

56,0

54,13

Кількість  КрАЗ -65055

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

Шар дорожнього одягу з грунту зміцненого цементом

Грунт зміцнений цементом –177 м3/зм

Відстань перевезень, км

25,5

24,5

23,5

22,5

21,5

20,5

19,5

18,5

17,5

16,5

15,5

14,5

14,5

15,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

Пас3/зм

50,12

51,86

53,68

56,21

57,77

60,09

62,55

65,27

68,24

71,43

75,0

78,87

78,87

75,0

71,43

68,24

65,27

62,55

60,09

57,77

Кількість  КамАЗ -6540

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

Шар дорожнього одягу з щебня просоченого бітумом  

Щебінь просочений бітумом92,7 т/зм

Відстань перевезень, км

25,5

24,5

23,5

22,5

21,5

20,5

19,5

18,5

17,5

16,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

23,5

24,5

25,5

Пас3/зм

50,12

51,86

53,68

56,21

57,77

60,09

62,55

65,27

68,24

71,43

71,43

68,24

65,27

62,55

60,09

57,77

56,21

53,68

51,86

50,12

Кількість  КамАЗ -6540

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Покриття із д/з асфальтобетону

Дрібнозернистий асфальтобетон – 79 т/зм

Відстань перевезень, км

25,5

24,5

23,5

22,5

21,5

20,5

19,5

18,5

17,5

16,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

23,5

24,5

25,5

Пас,т/зм

54,13

56,0

57,97

60,12

62,40

64,90

67,55

70,49

73,64

77,14

77,14

73,64

70,49

67,55

64,90

62,40

60,12

57,97

56,0

54,13

Кількість  КрАЗ-6510

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Схема 8.1 – Транспортування дорожньо-будівельних матеріалів на дорогу автосамоскидами


8  ПОБУДОВА ГРАФІКІВ ПОТРЕБИ  РОБОЧИХ І АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

 Графік потреби в робочих кадрах (табл. 8.1) складаємо відповідно до форми 4 додатка 6 [11]. Графік заповнюють згідно з даними по кожному із МДЗ. Під графіком будуємо епюру використання робочих кадрів по місцях за весь період будівництва.

Графік потреби в автомобільному транспорті (табл. 8.2) складаємо аналогічно графіку, наведеному в табл. 8.1. при побудові епюри враховуємо наявність машин різних марок.

 

Таблиця 9.1 – Потреба в робочих кадрах по об’єкті

№ п/п

Найменування робіт

Од. вим.

Кількість робочих

Місяці

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

ЗЗР

чол.

17

2

ЛЗР

чол.

51

3

Щебінь з заклинкою

чол.

23

 

4

Грунт зміцнений цементом

чол.

19

5

Щебінь просочений бітумом

чол.

22

6

Дрібнозернистий асфальтобетон

чол.

13

Епюри потреби в

робочих кадрах, чол.

0

 

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

Таблиця 9.2Потреба в автосамоскидах по об’єкту

№ п/п

Найменування робіт

Од. вим

Кількість машин

Місяці

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII   

IX

X

XI

XII

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

ЗЗР (КрАЗ – 6510)

шт

7

2

ЛЗР (КрАЗ – 65055)

шт

13

3

Щебінь з заклинком  

(КрАЗ – 65055)

шт

3

4

Грунт зміцнений

цементом (КамАЗ – 6540)

шт

3

5

Щебінь просочений бітумом (КамАЗ – 6540) 

шт

2

6

Дрібнозернистий асфальтобетон

(КрАЗ – 6510)

шт

1

 

Епюри потреби в

автосамоскидах, шт.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

9  Визначення кошторисної вартості основи із щебеню з заклинкою

Будівництво споруджень на автомобільній дорозі виконують на основі проектної документації.

Заключною частиною проекту є кошторис, який визначає відпускну ціну на будівельну продукцію.

Структуру кошторисної вартості складають: прямі накладні витрати, планові накопичення, інші роботи та затрати на утримання управління та проектно-вишукувальні роботи, непередбачені роботи та затрати.

Для складання відомості ресурсів до локального кошторису необхідно виконати наступні операції:

 1.  Усереднена вартість люд-год по розрядах робіт у будівництві ДБН Д.1.1-1-2000 (додаток 1, змінене знаходиться в посібнику «Ціноутворення у будівництві №1 2006»).
 2.  Середній розряд ланки робітників, зайнятих експлуатацією машин, розраховується по ДБН Д.2.7-2000.

 1.  Заробітна плата працівників в загальновиробничих витратах визначається як сума нормативних трудоємкостей робіт у прямих витратах, враховуючи трудовитрати робітників-будівельників і робітників експлуатуючих машини 51,81+63,39=115,2 помножену на усереднений коефіцієнт переходу до заробітної плати врахованої в загально-виробничих витратах ДБН Д.1.1-1-2000 (додаток 3, ст.128) К=0,102. Тоді 115,2∙0,102=11,75 грн
 2.  Поточна ціна для визначення заробітної плати для працівників, що враховується в накладних витратах, приймається по п'ятому нормативному розряду ДБН Д.1.1-1-2000 (додаток 1, Ціноутворення у будівництві №1 2006).

строка 6=51,81+63,39+11,75=126,95

    5. Середній розряд робіт по І розділу визначають по наступній методиці:

 

 6. Вартість експлуатації дорожніх машин визначається по ДБН Д.2.7-2000  (посібник «Ціноутворення у будівництві №2 2006»).

7. Відпускна ціна матеріалу визначається по затверженому головою служби автомобільних доріг України переліку регіональних і граничних оптових цін на матеріали або за даними заводів-виробників, посередників на даний момент часу.

8. Усереднені показники плати за перевезення вантажів автомобільним   транспортом визначаємо згідно практичній роботі «Визначення транспортних витрат на перевезення вантажів» на підставі усереднених показників плати за перевезення вантажів автомобільним транспортом (Збірник №2 2006 «Ціноутворення в будівництві» стор.51)

а) Щебінь транспортуємо на відстані – 21 км.

на 20 км – 25,72 грн/т,

на 30 км – 34,26 грн/т,

отже вартість транспортування щебеня фр. 10-20 мм і 40-70 мм – 26,57 грн/т.

б) Воду транспортуємо на відстані – 14,25 км.

на 10 км – 20,47 грн,

на 20 км – 33,08 грн,

отже вартість транспортування води – 25,83 грн.

9. Заготівельно-складскі витрати складають 2% від величини відпускної ціни матеріалу з урахуванням вартості його транспортування.

а) щебінь фракції 10-20 мм

              0,02∙(108+26,57) = 2,69 грн

б) щебінь фракції 40-70 мм

              0,02∙(98+26,57) = 2,49 грн

Улаштування шару щебеню із заклинкою 16см

Склад робіт: 1.Розсипання та розрівнювання щебеню. 2.Укочування щебеню з поливанням водою. 3.Профілювання та планування щебеню.

Вимірник: 1000 м2 основи

Ресурсні елементні кошторисні норми

Шифр ресурса

Найменування 

Одиниці виміру

27-22-1,

           27-22-4

Витрати праці

1

Витрати праці робочих-будівельників

люд-год

51,81

2

Середній розряд робіт

розряд

2,5

3

Витрати праці машиністів

люд-год

63,39

Машини и механізми

207-0149

Бульдозери , потужність 79 кВт.

маш-год

3,69

212-0202

Автогрейдер середнього типу, 99 кВт.

маш-год

0,57

212-0906

Катки дорожні самоходні гладкі, масса     8 т

маш-год

16,64

212-0907

Катки дорожні самоходні гладкі, масса 13 т

маш-год

37,52

212-1601

Машини поливо-мийні , місткість 6000 л.

маш-год

4,08

212-1801

Розподільники щебеню та гравію

маш-год

0,89

Будівельні матеріали, вироби і конструкції

142-0010-2

Вода

м3

36

1421-9453

Щебінь із природнього каменю для       будівельних робіт фракції 20-40 мм., марки М1000

м3

15

1421-9454

Щебінь із природнього каменю для будівельних робіт фракції 40-70 мм., марки М1000

м3

226,8

                 

Відомість ресурсів до локального кошториса (форма №4а)

п.п.

Шифр ресурса

Найменування

Одиниці виміру

Кількість

Поточна ціна за одиницю виміру

В том числі

Відпускна вартість, грн

Транспортна складова,   грн

Заготівельна складова, грн

1.Витрати праці

1

1

Витрати праці робочих-будівельників

люд-год

51,81

2,09

-

-

-

2

2

Середній розряд робіт

розряд

2,5

-

-

-

3

3

Витрати праці машиністів

люд-год

63,39

2,15

-

-

-

4

-

Середній розряд машиністів

розряд

2,85

-

-

-

-

5

-

Витрати праці робочих, зарплата яких в накладних витратах

люд-год

11,3

-

-

-

-

Итого кошторисна трудоємність

люд-год

126,5

-

-

-

-

Середній разряд рабіт

разряд

2,69

-

-

-

-

Машини и механізми

1

207-0149

Бульдозери , потужність 79 кВт.

маш-год

3,69

31,94

-

-

-

2

212-0202

Автогрейдер середнього типу, 99 кВт.

маш-год

0,57

34,97

-

-

-

3

212-0906

Катки дорожні самоходні гладкі, масса     8 т

маш-год

16,64

16,67

-

-

-

4

212-0907

Катки дорожні самоходні гладкі, масса 13 т

маш-год

37,52

22,24

-

-

-

5

212-1601

Машини поливо-мийні , місткість 6000 л.

маш-год

4,08

28,82

-

-

-

6

212-1801

Розподільники щебеню та гравію

маш-год

0,89

28,34

-

-

-

Будівельні матеріали, вироби і конструкції

1

142-0010-2

Вода

м3

36

18,4

-

18,4

-

2

1421-9453

Щебінь із природнього каменю для       будівельних робіт фракції 20-40 мм., марки М1000

м3

15

63,75

42

20,49

1,26

3

1421-9454

Щебінь із природнього каменю для будівельних робіт фракції 40-70 мм., марки М1000

м3

226,8

61,69

40

20,49

1,2

Локальний кошторис (форма 4)

на улаштування шару щебеню із заклинкою

Кошторисна вартість                     

3078,94

тис.грн.

Кошторисна трудомісткість         

22768,13     

люд.год.

Кошторисна заробітна плата            

59,25

тис.грн.

Середній розряд робіт             

   2,69

розряд

Складена у поточних цінах за станом на 15 квітня 2005р.

№ п/п

Шифр і номер позиції нормативу

Найменування робіт і витрат, одиниця виміру

Кількість

Вартість одиниці, грн

Загальна вартість, грн

Витрати праці робітників, люд. год. не зайнятих обслуговуванням машин                           -------------------Витрати праці машиніста

Всього

----------

Зарплата

Експл. машини        ----------- у тому числі зар. Плата

Усього

Зар. плата

Експл. Машини              ----------  у тому числі зар. плата

на одиницю

усього

1

207-0149

Розсип і розрівнювання щебеню фракції 40-70 і 20-40,1000 м2

180

15065,4

2711772

-

-

-

2

212-0202

Планування та профілювання щебеню автогрейдером,  1000 м2

180

19,93

3587,4

-

-

-

6

212-0906

Укочування шару щебеню катками 8т,1000м2

180

278,89

50200,2

-

-

-

4

212-1601

 Поливання водою  щебеню,1000 м2

180

779,99

140398,2

-

-

-

5

212-0907

Укочування шару щебеню котками 13т,1000 м2

180

834,44

150199,2

-

-

-

6

212-1801

Розподілення щебню, 1000м2

180

25,22

4539,6

-

-

-

Усього

-

-

3060696,6

19490,92

Всього прямі витрати – 3041205,68грн.

  в тому числі:

         вартість матеріалів, виробів та конструкцій –  2809789,2грн.

         заробітна плата –53478,52грн.

 Загальновиробничі витрати – 37735,82грн.

        трудоємність в загальновиробничих витратах – 2032,13грн.

        заробітна плата в загальновиробничих витратах –  5771,24грн.

 Всього по кошторису – 3078941,5грн.

 Кошторисна трудоємність –22768,13 люд-год.

 Кошторисна заробітна плата – 59249,76грн.

                         

                                                 Перелік посилань

1. Сиденко В.М., Липский Г.Е., Батраков О.Т. Организация, планирование и управление строительством автомобильных дорог. Киев: Вища шк.,1987.-263 с.

2. Климатические характеристики районов строительства автомобильных дорог: Раздаточный материал/Сост.: В.Н. Зинченко, В.П. Усань. –Харьков: ХАДИ, 1989. - 29

3. Методичні вказівки до вибору основних машин для будівництва, реконструкції, ре- монту та утримання автомобільних доріг в курсових і дипломних проектах. 

І.В. Кіяшко, О.О. Догадайло. -  Харків: ХНАДУ, 2003.-

4. Методические указания к выполнению сметных расчетов при определении стоимости строительства автомобильных дорог в курсовых и дипломных проектах/Сост.: А.П. Говорущенко, В.А. Анфимов, Т.Д. Весновская и др. - Харьков: ХАДИ, 1986. - 56 с.

5. Климатический справочник СССР. - М.: Гидрометцентр, 1962 - 364 с.

6. ДБН А.3.1-5-82. Організація будівельного виробництва.

7. ДБН Д.1.1-1-2000. Правила визначення вартості будівництва. – Київ. – 2000. – 170 с.

8. ДБН IV-4-97. Збірник єдиних середніх кошторисних цін на матеріали, вироби і конструкції. Ч. І. Будівельні матеріали.

9. ДБН IV-4-97. Збірник єдиних середніх кошторисних цін на матеріали, вироби і конструкції. Ч. І. Місцеві будівельні матеріали.

10. ДБН Д.2.2-27-99. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи : Збірник 27. – Автомобільні дороги / Держбуд України, Київ. – 2000. – 76с.

11. ДБН Д.2.2-1-99. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи : Збірник 1.-Земляні роботи/ Держбуд України, Київ. – 2000. – 180с.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

28143. Методы психологии труда 173.5 KB
  ПТ пытается решить две основных макрозадачи: 1 повышение производительности и эффективности трудовой деятельности 2 гуманизация трудовой деятельности содействие развитию личности в ней. как регуляторов трудовой деятельности и их развития в деятельности. Изучение основных психических свойств субъекта трудовой деятельности и ее эффективности. Изучение проблемы мотивации трудовой деятельности.
28144. Виды и функции речи 61 KB
  Существуют различные виды речи: речь жестов и звуковая речь письменная и устная речь внутренняя и внешняя речь. Выделять виды речь можно по разным основаниям и благодаря этому подчеркиваются разные стороны речевой деятельности. В зависимости от выявленности речевой деятельности вовне различают внешнюю и внутреннюю речь. Это речь обращенная к другому человеку это речь для другого.
28145. Психологическая готовность ребенка к школьному обучению 26.85 KB
  Вопрос готовности ребёнка к школьному обучению начал решаться с перевода детей на обучение с 6ти лет. Важна задача не снабжения знаниями ребёнка а его развитие. Выделяется 3 аспекта зрелости: интеллектуальный дифференцированное восприятие концентрация внимания аналитическое мышление способность постигать основные связи между явлениями способность логического запоминания умение воспринимать образец развитие тонкой моторики и координации; эмоциональный уменьшение импульсивных реакций возможность длительное время выполнять...
28146. Концепция В. Дильтея 37 KB
  В период открытого кризиса его описательная психология как наука о духе занимала одно из центральных мест. Дильтей считал что господствовавшая психология атомистическая элементаристическая не дает адекватной картины духовной жизни человека она строится на объяснительных методах заимствованных из естествознания и как наука о личности должна быть отвергнута. Описательная психология рассматривает также развитие личности каждый этап которого определяется характерной для него ценностью все более возрастающей. Описательная психология по...
28147. Динамика становления психологической культуры у субъектов образования 73.5 KB
  Однако в психологической науке отсутствует целостное представление о данном феномене. Он выделяет следующие компоненты психологической культуры: Презентативный компонент его образует комплекс представлений о природе психики ее возможностях закономерностях функционирования; стереотипы восприятия понимания интерпретации психических феноменов в том числе индивидуальных особенностей психики. Другими авторами выделяются когнитивный процессуально деятельностный и эмоциональнооценочный компоненты психологической культуры.
28148. Уровни нравственного развития личности (по Колбергу) 128 KB
  Ребёнка любят и он это чувствует. Все потребности ребёнка быстро удовлетворяются. Ребёнок считает что мир это уютное место а люди любят ребёнка людей можно любить и им можно доверять. 2 готовность ребёнка без тревоги и гнева переносить исчезновение матери из поля зрения.
28149. Личностный смысл болезни 46 KB
  Личностный смысл болезни есть жизненное значение для субъекта обстоятельств болезни в отношении к мотивам его деятельности. Частично смысл задаётся выбранным мифом шаманские болезни особый дар блаженные в отл от просто болезней. Существует целый спектр типов личностного отношения к болезни: болезнь как враг наказание слабость способ решения жизненных проблем и др.
28150. «Методика преподавания психологии»: чему и как учить 40.5 KB
  Добиться реализации данной цели на лекционных занятиях невозможно курс должен быть лекционносеминарским где на практических занятиях студенты могли бы рассматривать прикладные вопросы практики обучения связанные с сохранением психического здоровья учащихся с созданием благоприятного психологического климата на уроке с возможностями объективного оценивания эффективности образовательного процесса. Однако не учитывая изменения эмоционального состояния ребенка динамику состояния соматического здоровья нельзя судить о качестве учебного...
28151. Проблема психической нормы и патологии 44 KB
  Вопрос определения нормы и патологии является крайне сложным и затрагивает различные сферы человеческой деятельности от медицины и психологии до философии и социологии. Был совершён ряд попыток вывести критерии психической нормы в число которых включали соответствующую возрасту человека зрелость чувств адекватное восприятие действительности наличие гармонии между восприятием явлений и эмоциональным отношением к ним умение уживаться с собой и социальным окружением гибкость поведения критический подход к обстоятельствам жизни наличие...