43641

Расчет переходных процессов в электрических цепях

Курсовая

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

В данной работе я научился рассчитывать переходные процессы в цепи 1-го и 2-го порядка, а также рассчитывать формы и спектры сигналов при нелинейных преобразованиях.

Русский

2014-12-19

537.46 KB

12 чел.

Министерство образования и науки РФ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Рязанский государственный радиотехнический университет»

Кафедра промышленной электроники

Курсовой проект.

Дисциплина: Теоритические основы электротехники.

Тема: Расчет переходных процессов в электрических цепях.

                                    Выполнил:    

                                                                            Семёнов В.В.

                                   Проверил:

                                                                         Фокин А.Н.

Рязань 2012

Вариант №17.

Исходные данные:

а=0

b=2

c=0

k=1

m=7

Задание №1.

Расчет переходных процессов в цепи первого порядка.

Исходные данные:

 

 

 

 

 

 

 1.   – независимая переменная
 2.  Составим ДУ для переходного процесса:
 3.  Определим начальные условия, по которым рассчитаем постоянные интегрирования в решении ДУ:

 

 

 

 

 

 

 1.  Запишем решение ДУ для свободной составляющей:  

Составим характеристическое уравнение и найдем его корни:

 

 

 

Постоянная времени электрической цепи:  

 1.  Определим принужденную составляющую:

 

 1.  Запишем общее решение ДУ:  

Найдем постоянную интегрирования А:  

 

 1.  Рассчитаем напряжение на L:

 

 

t, мкс

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

2,4

2,8

3,2

3,6

4,0

2,88

1,75

1,06

0,64

0,39

0,24

0,14

0,09

0,05

0,03

0,02

1,7

1,82

1,89

1,93

1,96

1,98

1,99

1,99

1,99

2

2

 1.  Найдем напряжения на активных элементах:

 

 

 

 

t, мкс

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

2,4

2,8

3,2

3,6

4,0

3,4

3,64

3,78

3,87

3,92

3,95

3,97

3,98

3,99

3,99

4

13,6

14,54

15,12

15,46

15,68

15,8

15,88

15,93

15,96

15,97

15,98

 1.  Временные диаграммы токов и напряжений.

Задание №2.

Расчет переходных процессов в цепи второго порядка.

Исходные данные:

 

 

 

 

 

 1.  
 2.  Составим ДУ:
 3.  Определим начальные условия

 

 

 1.  Запишем решение ДУ для свободной составляющей:

 

Составим характеристическое уравнение:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянная времени затухания:  

 

 

 1.   Определим принужденные составляющие.

 1.  Найдем ток на емкости и определим постоянные интегрирования .

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.   Временные диаграммы.

 

 

 

Задание №3.

Расчет процессов в нелинейной цепи.

Исходные данные:

– постоянная составляющая входного сигнала

– пороговое напряжение нелинейного элемента

амплитуда переменной составляющей входного напряжения

– крутизна ВАХ нелинейного элемента

– период колебаний

 

 1.  Рассчитаем угол отсечки , в радианах и градусах:

 

 

 1.  Найдем амплитуду тока диода:

 

 1.  Запишем выражение для мгновенного значения тока:

 

 1.  Вычислим постоянную составляющую тока:

 

 1.  Временные диаграммы напряжения  и тока :

 1.  Вычислим амплитуду 1-ой гармоники тока:

 

 

 1.  Рассчитаем остальные гармоники, используя общее выражение:

 

 

 

 

  

Заключение.

В данной работе я научился рассчитывать переходные процессы в цепи 1-го и 2-го порядка, а также рассчитывать формы и спектры сигналов при нелинейных преобразованиях.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64385. КОЛОЇДНО-ХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГУМУСОВО-АКУМУЛЯТИВНОГО ҐРУНТОТВОРЕННЯ І РОДЮЧОСТІ ПРИРОДНИХ Й АГРОГЕННИХ ЧОРНОЗЕМІВ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ ТА СТЕПУ УКРАЇНИ 441.5 KB
  Обробіток ґрунтів часто обумовлює мінералізацію органічних речовин значне зниження загальних запасів гумусу в ґрунтах. Тому дослідження органічної складової ґрунту визначення шляхів збереження і накопичення гумусу у ґрунті...
64386. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 217.5 KB
  Однією з важливих передумов забезпечення комплексного розвитку бюджетної системи є формування дієвого фінансового механізму регулювання міжбюджетних відносин. У першу чергу це суперечливі політичні економічні та соціальні перетворення відсутність...
64387. Обґрунтування раціональних параметрів і конструкцій шпурових зарядів для зниження розміцнення гірських порід при спрямованому розколі 6.3 MB
  Для цього розроблено спеціальні конструкції зарядів що дозволяють одержати спрямований розкол блока з мінімальним розміцненням породи поблизу бічних поверхонь установити не тільки зниження її міцності але й її зміну із часом після вибухового впливу залежно...
64388. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ 142.5 KB
  Забезпечення прав юридичної особи в адміністративних провадженнях є однією з найгостріших проблем сучасної української правової науки та практики. Саме права і свободи особи та їхні гарантії визначають зміст і спрямованість державної діяльності...
64389. ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ АГРАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ КРАЇН ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ І ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 348 KB
  На кожному етапі він наповнюється новим змістом, новими організаційно-педагогічними формами і методами, новими потребами та відповідними підходами до інтегрування індивідуальних, професійних, соціальних аспектів життєдіяльності.
64390. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ МІМІЧНИХ ПРОЯВІВ ЕМОЦІЙ НА ОБЛИЧЧІ ЛЮДИНИ 26.74 MB
  Методи і алгоритми аналізу й синтезу емоційного стану обличчя людини є складовою частиною систем і засобів штучного інтелекту спрямованих на дослідження створення та впровадження алгоритмічних та програмноапаратних систем і комплексів...
64391. Екологічна оцінка якості води поверхневих джерел для удосконалення технології водопідготовки 215 KB
  Аграрний сектор економіки України належить до найводоємніших галузей народного господарства – щороку використовує близько 35 % води від загального об’єму споживання.
64392. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА АГРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ ЗА МІНІМІЗАЦІЇ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ І БІОЛОГІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА 363 KB
  Інтенсивне використання ґрунтового покриву особливо чорноземів супроводжується зниженням запасів гумусу погіршенням воднофізичних фізикохімічних і біологічних властивостей ґрунту що негативно позначається на продуктивності сільськогосподарських культур.
64393. ДИФРАКЦІЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ДИПОЛЯ НА ЕКРАНАХ СКЛАДНОЇ ФОРМИ 564.5 KB
  Для забезпечення спрямованого випромінювання в метровому дециметровому й сантиметровому діапазонах електромагнітних хвиль ЕМХ застосовують ВС у вигляді дротової антени з металевими плоскими прямокутними й кутковими екранами різної конфігурації розміри...