43676

Технологічний процес доставки небезпечних вантажів ТОВ «Вест Експрес»

Дипломная

Логистика и транспорт

Головною задачею автомобільного транспорту являється своєчасне якісне і повне задоволення народного господарства і населення в перевезеннях. Для ефективного її рішення необхідно: забезпечити розвиток єдиної транспортної системи країни прискорити створення та запровадження сучасної техніки та технологій підвищити темпи оновлення рухомого складу; ширше застосовувати прогресивні методи перевезення вантажів розвивати і вдосконалювати централізовані автомобільні перевезення підвищити ефективність використання автотранспортних засобів...

Украинкский

2013-11-10

737.26 KB

27 чел.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

24

ДПТТ. 051362. 000. ПЗ

ВСТУП

Автомобільний транспорт одна з найбільш важливих галузей народного господарства України. Він забезпечує виробничі і невиробничі потреби матеріального виробництва, невиробничої сфери, а також населення в усіх видах перевезень. Транспорт виступає необхідною передумовою функціонування як матеріального виробництва, так і сфери обслуговування.

Виробниче значення автомобільного транспорту визначається об’єктивною необхідністю переміщення вантажів від місця виробництва до місць споживання. Головною задачею автомобільного транспорту являється своєчасне, якісне і повне задоволення народного господарства і населення в перевезеннях. Для ефективного її рішення необхідно:

забезпечити розвиток єдиної транспортної системи країни,

прискорити створення та запровадження сучасної техніки та технологій, підвищити темпи оновлення рухомого складу;

ширше застосовувати прогресивні методи перевезення вантажів,

розвивати і вдосконалювати централізовані автомобільні перевезення, підвищити ефективність використання автотранспортних засобів, в першу чергу за рахунок широкого використання причепів і напівпричепів, скорочення невиробничих простоїв, порожніх пробігів автомобілів і нераціональних перевезень.

Автомобільний транспорт відіграє надзвичайно важливу роль у формуванні зовнішньоекономічних зв’язків України. Без транспорту неможлива інтеграція України у загальносвітову економічну систему. Він формує економічні, культурні, рекреаційні та інші зв’язки, а також прискорює соціально-економічний розвиток суспільства.

Транспорт — це галузь виробничої інфраструктури. Не виробляючи безпосередньо матеріальної продукції, вантажний автомобільний транспорт є четвертою галуззю матеріального виробництва після видобувної, переробної промисловості і сільського господарства. Жодна з названих трьох основних галузей матеріального виробництва не здатна функціонувати без транспортного забезпечення. Продукт тільки тоді готовий до споживання, коли він доставлений до споживача.

Особливої уваги слід приділити взаємодії хімічної промисловості та автомобільного транспорту, адже більшість продуктів виробництва в галузі хімії, що потребують транспортування, відносяться до категорії «небезпечних вантажів».

Розвиток хімічної промисловості нерозривно пов'язаний з використанням у виробництві небезпечних речовин, а система міжнародного поділу праці в значній мірі є передумовою до розвитку логістичних схем їхньої доставки автомобільним видом транспорту.

З кожним роком посилюються правила перевезення небезпечних вантажів різними видами транспорту, удосконалюється техніка й технологія захисту навколишнього середовища, тому фахівцям в області міжнародної логістики і необхідно знати правила перевезення небезпечних вантажів і мати відповідну кваліфікацію в даній області.

Перевезення небезпечних вантажів це діяльність, пов'язана з переміщенням небезпечних вантажів від місця їх виготовлення чи зберігання до місця призначення з підготовкою вантажу, тари, транспортних засобів та екіпажу, прийманням вантажу, здійсненням вантажних операцій та короткостроковим зберіганням вантажів на всіх етапах переміщення.

Переміщення небезпечних речовин є питанням, що заслуговує серйозного розгляду в усім світі, оскільки світова торгівля хімічними речовинами й іншими сполученими з ризиком виробами продовжує розширюватися. Події під час перевезення можуть привести до каліцтв або смерті працівників транспорту, пасажирів і випадково опинившихся поблизу осіб незалежно від того, чи перевозяться небезпечні речовини або просто споживчі товари.

У цілому громадськість не інформована про потенційну небезпеку, що існує під час перевезення небезпечних вантажів.

Коли під час перевезення таких вантажів трапляється аварія незалежно від того, чи привела вона до травми, втраті життя, забрудненню навколишнього чи середовища ні, лунають заклики до введення більше строгих правил; однак уже існуючі національні й міжнародні правила й положення дають досить повні інструкції й рекомендації із всіх питань небезпечних перевезень, але ці законодавства погано вивчені й мало відомі громадськості.

На сьогоднішній день ТОВ «ВестЕкспрес» здійснює перевезення небезпечних вантажів в міжнародному сполученні, товариство перевозить велику кількість небезпечних хімічних речовин по експорту та імпорту класів небезпеки: 3,4,6,8,9.

Підприємство за останні роки побудувало взаємовідносини не менш як з 12-ма країнами світу, а саме: Германія, Угорщина, Румунія, Італія, Польща, Голландія, Росія та ін.

Метою даного дипломного проекту є дослідження транспортування небезпечних вантажів автомобільним видом транспорту та удосконалення, здешевлення й спрощення процесу руху хімічної продукції в міжнародному повідомленні від виробника до споживача по варіанті «від дверей до дверей».

Основними завданнями є:

- визначення перспективного напрямку удосконалення існуючої схеми перевезень легкозаймистих речовин у Угорщину та Румунію;

. аналіз технологічного процесу перевезення небезпечних речовин й способи його оптимізації.

покращення перевезень за рахунок оновлення рухомого складу

огляд існуючої системи міжнародного контролю й нагляду за перевезенням небезпечних вантажів автомобільним транспортом;

огляд існуючих міжнародних угод в області перевезень небезпечних вантажів;

аналіз українського законодавства в області автомобільних перевезень небезпечних вантажів;

аналіз особливостей й аспектів, пов'язаних з транспортуванням небезпечних вантажів;

оцінка техніко-економічної ефективності розроблених технологічних рішень.

Передбачається, що завдяки впровадженню нових технологічних рішень, перевезення небезпечних вантажів будуть здійснюватися з високою оперативністю, це, в остаточному підсумку, позначиться на якості виконання процесу доставки продукції й на менших витратах виробника, тобто дасть економічний ефект для ТОВ «ВестЕкспрес».

Більше детальний розгляд, уточнення й обґрунтування висунутої технологічної пропозиції представлено в даній дипломній роботі.


1 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

1.1 Тенденції сучасного світового ринку автомобільних вантажних перевезень

Стабільна й ефективна робота транспортного комплексу є найважливішою умовою життєзабезпечення багатогалузевої економіки й реалізації основних напрямків програми соціально-економічного розвитку України.

Одним з важливих явищ минулого століття є об'єднання європейських країн в економічний союз, спрямований на інтеграцію й глобалізацію економіки, формуючи й використовуючи загальну базу накопичених знань, утворення й культури. Це стратегічний напрямок розвитку людства. Найбільше активно на інтеграцію економіки впливає комунікаційна система країн. Тому світове співтовариство інтенсивно формує єдину транспортну систему, використовуючи просторове розташування й ресурсний потенціал держав, забезпечивши їхнє інтегральне обслуговування.

Під єдністю транспортної системи розуміється особлива структурна побудова, що дозволяє з найменшими витратами, раціонально використовуючи переваги кожного виду транспорту, досягати головної мети формування ринку транспортних послуг, повністю задовольняючий споживчий попит.

Транспорт, обслуговуючи практично всі види міжнародних економічних відносин, є найважливішим джерелом валютних надходжень у країні, виступаючи на міжнародному ринку як експортер транспортних послуг.

Організація автомобільних перевезень вантажів з однієї країни в іншу процес складного, потребуючого дотримання міжнародних конвенцій й угод по перевезеннях і транзиту, високої якості обслуговування, точного виконання умов контракту, дотримання митних і державних законів. Складність керування міжнародними перевезеннями укладається в тім, що необхідно управляти вантажем, що перебуває за тисячі кілометрів від керуючого, що повинен приймати оперативні рішення з обліком постійно мінливої обстановки й необхідності своєчасної доставки вантажу.

Сучасний ринок транспортних послуг є складним структурним комплексом, яких захоплює транспортні перевезення абсолютно всіх країн світу й забезпечує безперервне функціонування міжнародного вантажообігу й перевезень. Найбільша частина цього ринку належить країнам з найбільш розвиненим транспортним комплексом країнам Західної Європи, Сполученим Штатам Америки, Канаді, Японії, Росії. Вони не тільки володіють здебільшого даного ринку, але й здатні здійснювати власні зміни у свою користь і ставлять нові умови й принципи світових перевезень і комплексу послуг, пов'язаних з ними.

1.2 Стан і перспективи розвитку міжнародних автомобільних перевезень в Україні

Одним з основних факторів, що впливають на розвиток автомобільного транспорту є відсутність на ринку автопідприємств державної форми власності. В той же час, цей сектор ринку залишається достатньо відкритим, що у свою чергу є одним із основних чинників удосконалення конкурентного середовища. Це сприяє підвищенню рівня якості транспортних послуг при перевезенні вантажів та пасажирів автомобільним транспортом. Автотранспортом перевозиться 22% вантажів та 88% пасажирів.

Протягом 2009 року обсяги перевезень автомобільним транспортом загального користування стабільно зростали. Перевезено 127,4 млн. тонн вантажів, що на 1,8% більше, ніж 2008 році. Обсяги перевезень пасажирів становили 3,8 млрд. осіб, що на 3,5% більше, ніж у попередньому році. Обсяги перевезень вантажів зросли у 17 регіонах України. Найбільше зростання досягнуто у Чернівецькій (166,6%), Одеській (146,8%), Тернопільській (132,1%), Рівненській (127,0%), Закарпатській (120,3%), Полтавській (120,1%) областях.

Пропозиція послуг з вантажних перевезень перевищує обсяги замовлень. Наявний потенціал дозволяє забезпечити перевезення вантажів і за умов подальшого пожвавлення промислового виробництва в країні.

Кількість перевезень вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні 2009 року на 13,7% більше, ніж 2008 року. Динаміку перевезень протягом 1994—2009 р. представлена на рисунку 1.1.

Рисунок 1.1  Динаміка міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом у 1994-2009 рр

Конкурентоспроможність українських перевізників обмежується дефіцитом дозволів на міжнародні автомобільні перевезення в окремих напрямках і недостатньо розробленим механізмом їхнього розподілу між перевізниками. На 2009 рік повністю вирішено проблему забезпечення українських перевізників дозволами на виконання міжнародних автоперевезень з 43 країнами Україна отримала 1436 дозволів ЄКМТ, що на 59,4% перевищує аналогічний показник 2008 року.

Рисунок 1.2  Отримання Україною дозволів ЄКМТ на 2004-2009 рр

Для перевізників, а особливо міжнародних, однією з першочергових задач є забезпечення рухомим складом відповідно до міжнародних вимог, що постійно посилюються та пов'язані, головним чином, із проблемами навколишнього середовища, безпекою транспортного процесу. Серед рухомого складу перевізників України, членів АсМАП 9,5% відповідають вимогам Євро-1, 46,8% — Євро-2, 14,2% — Євро-3(див. рисунок 1.3).

Рисунок 1.3  Якісна структура рухомого складу міжнародних перевізників членів АсМАП

Кількість зареєстрованих транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення, постійно зростає (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4  Кількість автотранспортних засобів, що виконують міжнародні автомобільні перевезення

1.3 Основні напрямки удосконалення міжнародних автомобільних перевезень

Особливість автомобільного транспорту (так само як й інших його видах) полягає в тому, що виробничий процес у цій галузі складається з роботи рухомого складу на лінії й технічному обслуговуванні транспортних засобів. Виробничий процес виходить за рамки безпосередньо підприємства. Він вимагає більше чіткої взаємодії окремих служб і підрозділів по забезпеченню перевезень вантажів, зберіганню, технічному обслуговуванню й ремонту рухливого складу, а точніше, по ефективному використанню рухливого складу, матеріальних і грошових ресурсів, виконанню перевезень у встановлений термін й якісно.

Удосконалювання керування технічною службою автотранспортного підприємства один з факторів, що дозволяють поліпшити технічний стан транспортних засобів без значних витрат.

Підвищення технічної готовності багато в чому залежить від раціональної організації обслуговування й ремонту рухомого складу.

Служба експлуатації є головним структурним підрозділом автотранспортного підприємства. Основні завдання служби - організація й здійснення перевезень вантажів у встановлений термін і по номенклатурі при мінімальних витратах, раціональне й ефективне використання транспортних засобів у процесі перевезень.

Основними технічними заходами підвищення ефективності вантажного автомобільного транспорту є: підготовка водіїв і ремонтників до прийому нової техніки; створення виробничо-технічної бази для обслуговування й поточного ремонту транспортних засобів; удосконалювання структури транспортних засобів.

Раціональний вибір маршрутів дозволяє збільшити пробіг автомобілів з вантажем.

Поліпшення використання вантажопідйомності автомобілів дозволяє збільшити обсяги перевезень при незмінній чисельності водійського складу. Зниження ваги будівельних конструкцій, що комплектують виробів сприяє вишукуванню ефективних методів більше повного використання вантажопідйомності автомобіля й причепа.

У ринкових умовах важливою вимогою споживача транспортних послуг є своєчасна і якісна доставка вантажу. Виконати задані умови представляється можливим із застосуванням логістики, тобто керуючого алгоритму, що за допомогою різних економіко-математичних методів дозволяє оптимізувати роботу окремих елементів транспортного процесу й об'єднати ці елементи в єдину систему.

Для більшості вантажовласників транспорт є однієї з найважливіших статей витрат у загальному логістичному ланцюжку. Дійсно, на транспорт доводиться близько половини всіх інших витрат, включаючи виробництво, збут й ін. Виробники й покупці, постачальники й споживачі звичайно досить далекі територіально друг від друга, що викликає необхідність побудови так називаної "ланцюжка поставок", системи зв'язків між місцями зберігання товарів. У цій системі транспортування виконує роль своєрідного моста.

Таким чином, основним завданням експедиторських компаній, що здійснюють підприємницьку діяльність, пов'язану із продажем транспортних послуг, є забезпечення безперервного транспортного процесу від місця навантаження до місця вивантаження товару з мінімальними строками доставки й забезпеченням схоронності вантажів.

У цьому зв'язку експедиторські й операторські компанії повинні постійно шукати нові шляхи зниження собівартості перевезень за рахунок залучення великого обсягу вантажопотоку й більше чіткої координації роботи всіх учасників перевезення.

Основою рішення всіх цих завдань є розробка стратегії й логістичної концепції побудови моделі транспортного обслуговування споживачів і фірм, що ґрунтується на раціональних маршрутах перевезення й складання графіків доставки продукції споживачам, тобто маршрутизація перевезень.

Маршрутизація перевезень це найбільш досконалий спосіб організації потоків вантажів з підприємств оптової торгівлі, що робить істотний вплив на прискорення обороту автомобіля при раціональному й ефективному його використанні.

Створення маршрутів дозволить точно визначити обсяг перевезень вантажів з постачальницько-збутових підприємств, кількість автомобілів, що здійснюють ці перевезення, сприяє скороченню простою автомобілів під завантаженням і розвантаженням, ефективному використання рухливого складу й вивільненню зі сфер обігу значних матеріальних ресурсів споживачів. Разом з тим маршрутизація дозволяє підвищити продуктивність автомобілів при одночасному зниженні кількості рухливого складу, що надходить на підприємство при тім же обсязі перевезень.

Якщо маршрути створені, визначені й дотримуються строки поставки, то виробничі запаси споживачів можуть скорочуватися в 1,52 рази, знижуючи тим самим витрати на складування.

Необхідність маршрутизації перевезень вантажів обґрунтовується ще й тим, що маршрути дають можливість складання проектів поточних планів й оперативних заявок на транспорт, що виходять із дійсних обсягів перевезень.

Таким чином, розробка обґрунтованих маршрутів і проектів планів перевезень будуть сприяти своєчасному й безперебійному виконанню поставок продукції й ефективній взаємодії  автотранспортних організацій.

1.4 Діяльність міжнародних організацій та міжнародне законодавство по питанням перевезення небезпечних вантажів

Розробка рекомендацій з перевезення небезпечних вантажів для всіх видів транспорту здійснюється Комітетом експертів по перевезенню небезпечних вантажів Економічної і Соціальної Ради Організації Об'єднаних Націй. Комітет експертів розробляє Рекомендації ООН по перевезенню небезпечних вантажів у формі «Типових правил перевезення небезпечних вантажів» (ще називають помаранчевою книгою), які є рекомендаційним документом. На їхній основі міжнародні організації й національні органи влади різних держав розробляють нормативні документи, що регламентують перевезення небезпечних вантажів різними видами транспорту. На даний момент діє 15-та редакція Типових правил по перевезенню небезпечних вантажів.

Система міжнародного регулювання перевезень небезпечних вантажів:

Правила безпечного перевезення радіоактивних матеріалів (Правила МАГАТЕ);

Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів (МКМПНВ=IMDG CODE);

Міжнародна Конвенція про охорону людського життя на море (СОЛАС-74);

Міжнародна конвенція по запобіганню забруднення із судів (МАРПОЛ);

Технічні інструкції з безпечного перевезення небезпечних вантажів по повітрю (ИКАО ТИ);

IATA DGR (IATA Правила перевезень небезпечних вантажів);

Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ=ADR);

Правила міжнародного перевезення небезпечних вантажів по залізницях (МПНВ=RID);

Додаток 2 Правила перевезень небезпечних вантажів до Угоди про міжнародне вантажне повідомлення (СМВС);

Правила перевезень небезпечних вантажів залізницями, затверджені на 15 засіданні Ради по залізничному транспорті держав-учасниць Співдружності 5 квітня 1996 р.;

Європейська угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів по внутрішніх водних шляхах (ВОПОГ=ADN);

Закони про перевезення небезпечних вантажів: Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів», Закон України «Про приєднання України до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)»,

Постанови Кабінету Міністрів України з питань перевезення небезпечних вантажів: Правила дорожнього руху, затверджені постановою КМУ від 10.10.2001 № 1306; Порядок і правила проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, затверджені постановою КМУ від 01.06.2002 № 733; Порядок проведення спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, затверджений постановою КМУ від 31.10.2007 № 1285; Положення про головні основи організації перевезення радіоактивних матеріалів, затверджене постановою КМУ 29.11.1997 № 1332; Накази, положення з питань перевезення небезпечних вантажів; Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджені наказом МВС України від 26.07.2004 № 822; Правила ядерної й радіаційної безпеки під час перевезення радіоактивних матеріалів, затверджені Наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 23.05.2001 № 18.

Стандарти з питань перевезення небезпечних вантажів:

ДСТУ 4500-3 : 2006 Вантажі небезпечні. Класифікація (даний стандарт замінив ДЕРЖСТАНДАРТ 19433-88);

ДСТУ 4500-4 : 2006 Вантажі небезпечні. Методи випробування;

ДСТУ 4500-1 : 2007 Вантажі небезпечні. Терміни й визначення понять;

ДСТУ 3180-95 Пестициди. Терміни й визначення;

ДЕРЖСТАНДАРТ 30333-95 Паспорт безпеки речовини (матеріалу). Основні положення. Інформація із забезпечення безпеки при виробництві, застосуванні, зберіганні, транспортуванні, утилізації.


2 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИХІДНИХ ДАНИХ

2.1 Мета діяльності ТОВ «ВестЕкспрес» та його загальна характеристика

Повна назва підприємства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Вест-Експрес». Скорочена назва підприємства: ТОВ «ВестЕкспрес».

Організаційноправова форма за КОПФГ 240 (товариство з обмеженою відповідальністю. Форма власності (відсоток/доля державної власності) – приватна власність без долі державної власності. Місце знаходження підприємства (фактична та юридична адреса): за КОАТУУ 5310436100 39600, м. Кременчук, Автозаводський рн, вул. Московська, б.37. Поштова адреса: 296208, м. Кременчук, вул. Некрасова, б.53в. Дата первинної реєстрації ТОВ «Вест-Експрес» 18.03.1996 р. Дата та номер останньої перереєстрації дії 27.04.2009 р. № 15851070011000712 – Виконавчим комітетом Кременчуцької міської Ради Полтавської області.

Згідно п.5.20 Статуту ТОВ «ВестЕкспрес» у товаристві створений виконавчий орган: директор. Цю посаду зараз займає Соляник Андрій Ярославович, який немає проценту власності в підприємстві.

ТОВ «Вест-Експрес»  існує на ринку України з березня 1996 року та здійснює надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт".

Розпорядженням голови виконкому міської Ради народних депутатів №294Р від 18.03.1996 року було зареєстровано спільне українськонімецьке підприємство «ВестЕкспрес».  Розпорядженням № 686 від 18.06.2001 року підприємство перереєстровано в Товариство з обмеженою відповідальністю «ВестЕкспрес».

Товариство створено з метою отримання прибутку від господарської діяльності, що спрямована на забезпечення своєчасного, повного, безпечного та якісного задоволення потреб населення і суспільного виробництва в перевезеннях у відповідності з вимогами чинних законодавчих і нормативних актів України та міжнародних договорів, до яких приєдналася Україна.

ТОВ «Вест-Експрес» має ліцензію Міністерства транспорту та зв’язку України на провадження господарської діяльності на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування за № 352185 серії АВ, строком дії до 10.07.2012 року. Ліцензія видана 11.07.2007 року.

З 10 жовтня 2002 року товариство є дійсним членом Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (АсМАП України) реєстраційний № 10026. Має сертифікат якості ISO 9001.

ТОВ «ВестЕкспрес» спеціалізоване підприємство по автоперевезенням  наливної хімії в міжнародному сполученні.

Товариство перевозить велику кількість небезпечних хімічних речовин по експорту та імпорту класів небезпеки: 3,4,6,8,9.

Крім того, товариство здійснює  автомобільні перевезення вантажів на комерційній основі в сфері транзитних перевезень через Україну та в сфері транспортної експедіції.

ТОВ «Вест-Експрес» за останні 3 роки побудувало взаємовідносини не менш як з 12-ма країнами світу.

Ситуація, що склалася на підприємстві, характеризується необхідністю проведення оновлення рухомого складу за рахунок придбання автотранспортних засобів іноземного виробництва при відсутності українського виробника, який би задовольнив потреби перевізників. Практично, більшість автомобілів, які працюють на міжнародних перевезеннях, отримані українськими перевізниками як іноземні інвестиції або в оренду (лізинг).

2.2 Характеристика рухомого складу ТОВ «Вестекспрес»

На даний час, як і за останні 3 роки, ТОВ «Вест-Експрес» має в розпорядженні 27 нових вантажних автомобілів.

Структура парку вантажних автомобілів АТП відображена за допомогою діаграми на рисунку 2.1.

Рисунок 2.1 – Структура парку вантажних автомобілів ТОВ «ВестЕкспрес»

З даної діаграми видно, що:

30% вантажного парку рухомого складу ТОВ «Вест-Експрес» становлять автомобілі марки DAF FT XF 105.460 (8 автомобілів);

33%  автомобілі MERSEDES-BENZ ACTROS (9 автомобілів);

15%  автомобілі VOLVO VNL (4 автомобілі);

11%  автомобілі SCANIA (3 автомобілі);

11% автомобілі RENAULT PREMIUM (3 автомобілі).

Деякі технічні характеристики автомобілів даного АТП наведені в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Технічна характеристика рухомого складу ТОВ «ВестЕкспрес»

Марка автомобіля

Повна маса, т

Швидкість макс., км/год

Макс. швидкість автопоїзда, км/год.

Контрольні витрати палива, л/100 км

DAF FT XF 105

40

125

90

25

MERSEDES-BENZ ACTROS

40

125

90

24

VOLVO VNL

40

125

90

24

SCANIA R124.360

40

120

80

30

RENAULT  PREMIUM

40

120

75

32

Усі автомобілітягачі відповідають діючим нормативним документам по перевезенню небезпечних вантажів. Автомобілі обладнані випускною трубою глушника з виносом її в бік перед радіатором з нахилом.

Паливний бак віддалений від акумуляторної батареї а також від двигуна, електричних проводів і випускної труби і розташований таким чином, щоб у разі витоку з нього пального воно виливалося безпосередньо на землю, не потрапляючи на вантаж, що перевозиться. Бак, крім того, має захист (кожух) з боку днища і боків. Паливо не подається у двигун самопливом.

Транспортні засоби мають ззаду по всій ширині цистерни бампер,який в достатній мірі захищає від ударів. Відстань між задньою стінкою цистерни і задньою частиною бампера становить не менше 100 мм

Автомобілі мають такий справний інструмент та обладнання:

набір ручного інструменту для аварійного ремонту транспортного засобу; вогнегасники, лопату і необхідний запас піску для гасіння пожежі;

не менше одного противідкатного упору на кожен транспортний засіб, розміри упору повинні відповідати типу транспортного засобу та діаметром його коліс;

два ліхтарі автономного живлення з миготливими (або постійними) вогнями помаранчевого кольору і повинні бути сконструйовані таким чином, щоб їх використання не могло викликати запалення вантажів;

разі стоянки вночі або при поганій видимості, якщо вогні транспортного засобу несправні, на дорозі повинні встановлюватися ліхтарі оранжевого кольору: один перед транспортним засобом на відстані приблизно 10 м, інший позаду транспортного засобу на відстані приблизно 10 м;

аптечку та засоби нейтралізації перевозяться небезпечних речовин.

ТОВ «ВестЕкспрес» володіє сертифікованими напівпричепами–цистернами відповідної комплектації обладнаних для перевезення хімічних речовин наливом, терміном експлуатації від 5 до 8 років. На сьогоднішній день обладнання на деяких цистернах вважається застарілим і не відповідає усім вимогам нормативних документів.

Таблиця 2.2 – Перелік напівпричепів-цистерн

Марка

Кількість

TRAILER – SDC LTD

1

BODEX – NK 3613

3

BODEX – NK 3507

2

LAG – GEUSENS GSA 20

5

MAGUAR – SR3MEB1A

4

ППЦ ГСМ

5

LAG ППЦ

7

2.3 Показники роботи ТОВ «Вест-Експрес»

На території України функціонують безліч автотранспортних підприємств державної та приватної форми власності. Значна частина обсягів перевезених небезпечних вантажів припадає на ТОВ «ВестЕкспрес», яке здійснює транспортне обслуговування підприємств, як закордонних так і вітчизняних.

ТОВ «ВестЕкспрес» здійснює  автоперевезенням наливної хімії в міжнародному сполученні. Підприємство перевозить велику кількість небезпечних хімічних речовин по експорту та імпорту класів небезпеки: 3,4,6,8,9.

З моменту свого заснування товариство здійснювало перевезення в закордонному сполученні.

На сьогоднішній день вантажі, що перевозяться автотранспортним підприємством перебувають під митним контролем країни призначення та країн які є транзитними. У підприємства немає проблеми з сезонністю перевезень.

Автотранспортне підприємство здійснює перевезення вантажів за довгостроковими та разовими договорами.

До основних споживачів, які замовляють послуги по перевезенням в міжнародному сполученні є такі підприємства, як: Укртатнафта, Укрхімресурс, Транс-Дельта, Денвер, Фомлайн-Дніпро, Інтерформ-Дніпро, СоюзІнтерТрейд, Лизинвест, Токсим-Трейд, Мико-Експрес, МХТК, Вик-Трейд, Полифом, Solventis Chemical, Deducto SA, LTD TransLogistic та ін.

Підприємство за останні роки побудувало взаємовідносини не менш як з 12-ма країнами світу, а саме: Германія, Угорщина, Румунія, Італія, Польща, Голландія, Росія та ін.

Рисунок 2.2 – Процентне відношення об’ємів перевезень підприємством «ВестЕкспрес» по країнам Європи

Таблиця 2.3 − Об’єми перевезень за 2008 і 2009 роки

Найменування показників

Вантажі перевезення

Усього

З них у міжнародному сполученні

Усього

З них у міжнародному сполученні

2008 рік

2009 рік

Перевезено вантажів,

тис. т.

21,85

18,9

16,08

14,56

Шлях тис. км.

1 345,36

1 265,5

1 224,60

1 180,27

Таблиця 2.4 − Виручка від реалізації послуг ( тис. грн.)

Найменування показника

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Дохід від реалізації послуг

6 355

6 300

6 960,2

ПДВ

355,5

327,5

385,3

Чистий дохід від реалізації послуг

5 999,5

5 972,5

6 574,9

Собівартість реалізованих послуг

5855,3

5622,1

6325,5

Чистий прибуток

144,2

350,4

249,4

Середня кількість працюючих

57

48

42

Рисунок 2.3  Динаміка зміни собівартості перевезень на ТОВ «Вест-Експрес», тис.грн

Собівартість на перевезення коливається в залежності від коливання ціни на пальне. Відповідно чим менша собівартість перевезень тим більший попит на перевезення і прибуток підприємства.

Таблиця 2.5 − Кредитна історія підприємства за останні п’ять років:

Банк

Дата отримання

Дата повернення (по договору)

Дата повернення (фактична)

%

ставка

Сума

(грн./$)

АК ПФБ

25.05.2004

24.05.2005

24.05.2005

25 %

Кредит

13964,00 грн.

АК ПФБ

19.10.2005

18.10.2006

02.10.2006

22 %

Кредит

12309,00 грн.

ВАТ АБ «Укргазбанк»

28.12.2006

27.12.2007

03.12.2007

19,2 %

Lim Lin

20000 грн. +

15000 грн.

2.4 Класифікація та правила перевезення небезпечних вантажів

ТОВ «Вест-Експрес» спеціалізується по автоперевезенням наливної хімії в міжнародному сполученні.

Товариство перевозить велику кількість небезпечних хімічних речовин по експорту та імпорту класів небезпеки: 3,4,6,8,9.

Перевезення небезпечних вантажів це діяльність, пов'язана з переміщенням небезпечних вантажів від місця їх виготовлення чи зберігання до місця призначення з підготовкою вантажу, тари, транспортних засобів та екіпажу, прийманням вантажу, здійсненням вантажних операцій та короткостроковим зберіганням вантажів на всіх етапах переміщення.

Небезпечний вантаж речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об'єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або за результатами випробувань в установленому порядку залежно від ступеня їх впливу на довкілля або людину віднесено до одного з класів небезпечних речовин. Класи і підкласи небезпечних вантажів приведені в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6 – Класи и підкласи небезпечних вантажів

Номер класу небезпеки

Номер підкласу

Найменування підкласу небезпеки

1

2

3

1 вибухові речовини та вироби

1.1

Вибухові речовини (ВР)з небезпекою вибуху масою

1.2

Вибухові речовини які не вибухають масою

1.3

Вибухові речовини пожежонебезпечні, які не вибухають масою

1.4

Вибухові речовини, які не являють собою значної небезпеки

1.5

Дуже нечутливі вибухові речовини

1.6

Речовини надзвичайно низької чутливості

2 гази

2.1

Незаймисті неотруйні гази

2.2

Ядовиті гази

2.3

Легкозаймисті (горючі) гази

2.4

Ядовиті і легкозаймисті гази

3 легкозаймисті рідини

3.1

Легкозаймисті рідини з  температурою спалаху менше мінус 18 °C в закритому тиглі

3.2

Легкозаймисті рідини з  температурою спалаху не менше мінус 18 °C, але менше 23 °C, в закритому тиглі

Продовження таблиці 2.6

1

2

3

3 легкозаймисті рідини

3.3

Легкозаймисті рідини з  температурою спалаху не менше 23 °C, але не більше 61 °C, в закритому тиглі

4 легкозаймисті тверді, самореактивні десенсибілізовані речовини;

4.1

легкозаймисті тверді речовини, самореактивні речовини і тверді десенсибілізовані вибухові речовини

4.2

Речовини, схильні до самозаймання

4.3

Речовини, що виділяють легкозаймисті гази при стиканні з водою

5 окислювальні речовини; пероксиди

5.1

Окислювальні речовини

5.2

Органічні пероксиди

6 токсичні речовини; інфекційні речовини

6.1

Токсичні  (отруйні) речовини;

6.2

Інфекційні речовини;

7 радіоактивні матеріали

Радіоактивні матеріали на підкласи не розділяються

8 корозійні речовини

8.1

Їдкі і (або) корозійні речовини, які мають кислотні властивості

8.2

Їдкі і (або) корозійні речовини, які мають лужні властивості

8.3

Різні їдкі і (або) корозійні речовини

9 інші небезпечні речовини

9.1

Вантажі, не віднесені к класам 1 - 8

9.2

Вантажі, що мають види небезпеки, прояв яких представляє небезпеку тільки при їх транспортуванні навалом водним транспортом

Небезпечні вантажі перед початком перевезення повинні бути класифіковані та віднесені до одного з класів  (підкласів) небезпеки сумісності.

Відповідно до конкретних найменувань та властивостей для речовин   або  виробів  згідно  з  переліку  небезпечних  вантажів наведеного  в  додатку А ДОПНВ. Визначається  номер ООН, клас (підклас) небезпеки, вид додаткової небезпеки та група упаковки.

Небезпечні вантажі упаковуються в тару, включаючи контейнери  середньої вантажопідйомності для масових вантажів, та великогабаритну тару, яка має бути досить міцною, щоб витримати удари та навантаження, які виникають під час перевезення, у тому числі при перевантаженнях, а також при будь-якому переміщенні з піддону або вилученні з  пакета з метою подальшої ручної або механізованої  обробки. Тара, включаючи контейнери середньої вантажопідйомності для масових вантажів та великогабаритну тару, повинна мати таку конструкцію та зачинятися таким чином, щоб запобігати будь-якому витоку вмісту, що може виникнути за звичайних умов перевезення в результаті вібрації, зміни температури, вологості або тиску. На зовнішній поверхні упаковок не повинно бути залишків небезпечних речовин.

Відповідальність за правильну класифікацію, маркування небезпечного  вантажу, маркування та придатність власної тари до перевезення небезпечного вантажу несе вантажовідправник.


3 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

3.1 Планування технологічного процесу перевезень небезпечних вантажів на ТОВ «Вест-Експрес»

3.1.1 Організація ADR перевезень

Перевезення вантажу ADR здійснюються відповідно до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ/ADR), що діють із 1 липня 2001 року.

Небезпечні вантажі  речовини, матеріали й вироби, що мають властивості, прояв яких під час перевезення може послужити причиною вибуху й (або) пожежі, привести до загибелі, захворюванню, травмуванню, отруєнню, опроміненню або опікам людей й (або) тварин, а також викликати ушкодження споруджень, транспортних засобів, інших об'єктів перевезення й (або) завдати шкоди навколишньому середовищу.

Перевезення небезпечних вантажів  це сукупність організаційних і технологічних операцій по переміщенню небезпечних вантажів залізничним, автомобільним, водним, повітряним й іншим видами транспорту або комбінацією цих видів транспорту, виконуваних на договірній основі й інших законних підставах. Для перевезення небезпечних вантажів необхідно підготувати аварійні картки, які складаються на підставі Паспорта речовини, а також маршрутні аркуші, у яких зазначені маршрути перевезення небезпечних вантажів. Водій повинен строго дотримуватися маршрутів, зазначених у маршрутному аркуші. Необхідно підготувати супровідні документи на перевезення небезпечних вантажів: сертифікати, паспорт речовини, ТТН, рахункуфактури. Як правило, на оформлення й узгодження маршруту перевезення небезпечних вантажів необхідно 35 днів. Під час перевезення небезпечних вантажів необхідно дотримувати швидкісний режим, тому швидкісне перевезення ADR вантажу не допускається. Деякі групи небезпечних вантажів допускаються до спільного транспортування. При навантаженні, розвантаженні, а також при транспортуванні небезпечних вантажів, водій є відповідальною особою, у зв'язку із чим він має право не приймати вантаж ADR до перевезення у випадку, якщо неправильно або з помилками оформлена супровідна документація, не дотримані правила перевезення небезпечних вантажів, ушкоджена або деформована тара.

На сьогоднішній день ТОВ «ВестЭкспрес» здійснює постійні експортні перевезення за довгостроковим договором з ЗАТ «Укртатнафта» бензолу і толуолу в сполученні Україна – Угорщина та Україна – Румунія

Технологічна схема перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом на підприємстві ТОВ «Вест-Експрес» показана на рисунку 3.1.

Складування вантажу

Навантаження

 

Транспортування

Замитнення, тобто підготовка товаросупровдних документів

Розмитнення

Подача рухомого складу

Розвантаження

Рис.3.1  Технологічна схема перевезення вантажів на АТП

Підготовка до перевезення відправлень, що містять небезпечні вантажі, є обов'язком відправника вантажу, а не перевізника. Це обумовлюється тим, що відправник вантажу краще знає властивості вантажу, що перевозиться, а також можливі небезпеки і заходи захисту від них. При цьому відправник вантажу повинен приймати і виконувати всі вимоги Правил. Для підготовки до дорожнього перевезення відправлень, що містять небезпечні вантажі, відправник повинен залучати таких фахівців, що досить точно знають вимоги Правил з упаковки, навантаження, маркування, а також інші розпорядження, наприклад щодо адміністративних вимог тощо. Важливу роль у забезпеченні безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільним транспортом відіграє взаємний контроль між відправником небезпечного вантажу та перевізником.

Перед початком перевезення перевізник небезпечних вантажів зобов‘язаний: переконатися, що небезпечні вантажі, які будуть перевозитись, допущені до перевезення; перевірити відповідність установленим вимогам та вантажу  перевізних документів, що передаються відправником небезпечного вантажу; якщо застосовується, перевірити відповідність маркування упаковок з небезпечними вантажами установленим вимогам, а також перевірити, щоб небезпечні вантажі не мали явних  дефектів, забруднень небезпечними речовинами та не протікали.

В деяких випадках для підтвердження відповідності власного вантажу встановленим вимогам відправник вантажу може передати перевізнику або включити в транспортний документ декларацію такого або еквівалентного змісту: "цим заявляю, що вміст даного вантажу повністю і точно відображений в наведеному вище відповідному транспортному найменуванні, що він класифікований, упакований, маркований і забезпечений знаками небезпеки і в усіх відношеннях приведений в належний стан для перевезення автомобільним транспортом згідно з діючими міжнародними і національними державними правилами. Якщо за результатами вищезазначених перевірок установлено будь-яке порушення встановлених вимог перевізник не повинен приймати вантаж до перевезення до усунення виявлених порушень.

В свою чергу перевізник зобов’язаний забезпечити, щоб транспортний засіб, що подається на завантаження, відповідав установленим вимогам щодо забезпечення безпеки та належного функціонування обладнання, яке використовується при навантаженні.

Перевірка документів та огляд транспортного засобу виконуються вантажовідправником. Під час проведення перевірки транспортного засобу особливу увагу слід приділити наявності на транспортному засобі, що перевозить небезпечні вантажі, додаткового обладнання, яке передбачене вимогами нормативних документів.

3.1.2 Підготовка небезпечного вантажу до перевезення

Небезпечні вантажі перед початком перевезення повинні бути класифіковані та віднесені до одного з  класів  (підкласів) небезпеки сумісності.

Відповідно до конкретних найменувань та властивостей для речовин   або  виробів  згідно  з  переліку  небезпечних  вантажів наведеного  в  додатку А ДОПНВ. Визначається  номер ООН, клас (підклас) небезпеки, вид додаткової небезпеки та група упаковки.

Небезпечні вантажі упаковуються в тару, включаючи контейнери  середньої вантажопідйомності для масових вантажів, та великогабаритну тару, яка має бути досить міцною, щоб витримати удари та навантаження, які виникають під час перевезення, у тому числі при перевантаженнях, а також при будь-якому переміщенні з піддону або вилученні з  пакета з метою подальшої ручної або механізованої  обробки.

Тара, включаючи контейнери середньої вантажопідйомності для масових вантажів та великогабаритну тару, повинна мати таку конструкцію та зачинятися таким чином, щоб запобігати будь-якому витоку вмісту, що може виникнути за звичайних умов перевезення в результаті вібрації, зміни температури, вологості або тиску. На зовнішній поверхні упаковок не повинно бути залишків небезпечних речовин.

Відповідальність за правильну класифікацію, маркування небезпечного  вантажу, маркування та придатність власної тари до перевезення небезпечного вантажу несе вантажовідправник.

3.1.3 Система інформації про небезпеку (СІБ) під час перевезення небезпечних вантажів та маркування транспортних засобів

Система інформації про небезпеку включає в себе наступні основні елементи:

інформаційні таблиці для позначення транспортних засобів;
аварійну картку для визначення заходів щодо ліквідації
наслідків;

інформаційну картку для розшифровки коду екстрених заходів, вказаних на інформаційній таблиці;

спеціальну забарвлення і написи на транспортних засобах.

Аварійна картка системи інформації про небезпеку заповнюється організацією-виробником небезпечного вантажу за єдиною формою і додається до подорожнього листа.

Аварійна картка СІБ повинна знаходитись у відповідальної особи -представникa вантажовідправника (вантажоодержувача) транспортного засобу, що перевозить небезпечні вантажі.

Для маркування транспортних засобів, контейнерів та цистерн інформаційними таблицями небезпечного вантажу у ДОПНВ / ADR застосовується поняття «таблички помаранчевого кольору» або «інформаційні таблиці небезпечного вантажу».

Транспортні одиниці, що перевозять небезпечні вантажі, повинні мати дві розташовані у вертикальній площині інформаційні таблиці небезпечного вантажу. Одна інформаційна таблиця небезпечного вантажу повинна кріпитися спереду, а інша - позаду транспортної одиниці, причому обидві - перпендикулярно поздовжній осі транспортної одиниці. Ці інформаційні таблиці небезпечного вантажу повинні бути добре видно.

Технічні вимоги до інформаційних таблиць небезпечного вантажу:

інформаційні таблиці небезпечного вантажу повинні бути світло відбиваючими і повинні мати 40 см в основі, а їх висота повинна становити 30 см; вони повинні мати чорну окантовку шириною 15 мм (рисунок 3.2);

використаний матеріал повинен бути атмосферостійким і забезпечувати довговічність маркування. Табличка не повинна відділятися від її кріплення у разі перебування в вогні протягом 15 хвилин. Таблички помаранчевого кольору можуть бути розділені посередині горизонтальною лінією чорного кольору шириною 15 мм. Якщо розміри і конструкція транспортного засобу такі, що наявна площа поверхні не дозволяє прикріпити ці таблички помаранчевого кольору, то довжина їх підстави може бути зменшена до 300 мм, висота - до 120 мм, а ширина чорної окантовки - до 10 мм.

Рисунок 3.2 – Приклад інформаційної таблиці небезпечного вантажу

Для маркування транспортних засобів, контейнерів, і цистерн знаками небезпеки у ДОПОГ / ADR застосовується поняття «інформаційні табло» або «знаки небезпеки».

Знаки небезпеки розміщуються з обох боків і до кожної торцевій боці контейнера, багатоелементного газового контейнера, контейнера-цистерни чи переносної цистерни, з обох боків та позаду автоцистерн, транспортних засобів із знімними цистернами, транспортних засобів батарей і транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі навалом (насипом).

Знаки небезпеки повинні:

мати розміри не менше 250 х 250 мм, з лінією того ж кольору, що і символ, що проходить з внутрішньої сторони паралельно кромці знака небезпеки на відстані 12,5 мм від неї (рисунок 3.3);

відповідати зразку знака небезпеки, необхідного для даного небезпечного вантажу, щодо кольору і символу;

Рисунок 3.3  Приклад знаку небезпеки для легкозаймистих рідин.

Рисунок.3.4 – Маркування автотранспортного засобу

3.1.4 Вибір та узгодження маршруту перевезення

Розробка маршруту транспортування небезпечних вантажів здійснюється автотранспортної організацією, що виконує це перевезення. Обраний маршрут підлягає обов'язковому погодженню з підрозділами ДАІ МВС України. При розробці маршруту транспортування автотранспортна організація повинна керуватися такими основними вимогами: поблизу маршруту транспортування не повинні знаходитися важливі великі промислові об'єкти; маршрут транспортування не повинен проходити через зони відпочинку, архітектурні, природні заповідники та інші особливо охоронювані території; на маршруті транспортування повинні бути передбачені місця стоянок транспортних засобів і заправок паливом.

Для узгодження маршруту транспортування небезпечних вантажів автотранспортна організація зобов'язана не менш ніж за 10 діб до початку перевезення представити у територіальні підрозділи ДАІ МВС України необхідні документи. Погоджений з підрозділами ДАІ МВС України маршрут транспортування дійсний на термін, зазначений у дозволі.

Перший примірник погодженого маршруту перевезення зберігається в ДАІ МВС України, другий  в автотранспортної організації, третій  знаходиться під час перевезення вантажу у відповідальної особи, а при його відсутності у водія.

3.2 Необхідні перевізні документи для транспортування небезпечних вантажів в міжнародному сполученні

Забезпечення безпеки життя і здоров'я людей, а також захисту устаткування від ушкоджень мають першочергове значення під час перевезення небезпечних вантажів і вимагає пильної уваги до інформації, що вказується в документації. Чим складніше документи та чим більше їх кількість, тим більше імовірність помилки або недогляду. Тому кількість перевізних документів під час перевезення небезпечних вантажів зведено до мінімуму, а вимоги до документації прості та зводяться тільки до наявності основної інформації, використовуючи яку можна за допомогою посилань оперативно одержати іншу необхідну інформацію.

Завдання перевізних документів полягає в забезпеченні наявності точної, надійної, інформації про небезпечні вантажі, що перевозяться, яка відповідає нормативним вимогам. Достовірна і точна інформація, передана між Сторонами, що несуть відповідальність за документування, упакування та обробку небезпечних вантажів, забезпечує безпеку та ефективність перевезення вантажів. Крім цього, під час перевезення небезпечних вантажів перевізні документи підтверджують відповідність транспортних засобів встановленим вимогам, проходження водіями спеціальної підготовки, містять інформацію про правильні дії у разі аварії та заходи безпеки під час обробки вантажів, підтверджують правильність виконання визначених операцій, а також вказують маршрут перевезення небезпечних вантажів.

Перелік і кількість перевізних документів їх зміст залежать від виду та кількості небезпечних вантажів, що перевозяться, а також від способу їх перевезення. Як правило під час перевезення небезпечних вантажів на транспортній одиниці, крім перелічених у Правилах дорожнього руху, повинні знаходитись такі документи:

товарно-транспортний документ на всі небезпечні вантажі,що перевозяться  документ, відповідно до якого здійснюється перевезення вантажів. Форма транспортного документа нормативно-правовими актами не передбачена та як транспортний документ може виступати товарно-транспортна накладна (CMR-накладна), документ, що вимагається згідно вимог правил, що стосуються перевезення іншим видом транспорту чи документ на небезпечні вантажі при мультимодальних перевезеннях тощо. Транспортний документ на небезпечні вантажі повинен містити таку інформацію щодо кожної небезпечної речовини, матеріалу чи виробу, що пред‘являється до перевезення:

письмові інструкції на випадок аварії або надзвичайних ситуацій на всі небезпечні вантажі,що перевозяться  з метою забезпечення правильних дій водія при аваріях або пригодах, які можуть мати місце під час перевезення небезпечних вантажів, відправник вантажу зобов'язаний надавати водієві письмові інструкції на кожну небезпечну речовину або виріб, або на кожну групу небезпечних вантажів, що характеризуються тими самими видом небезпеки.

ДОПНВ-свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі  засвідчує, що водій пройшов курс спеціального навчання й здав іспит на знання спеціальних вимог, які повинні виконуватися під час перевезення небезпечних вантажів.

узгодження маршруту дорожнього перевезення небезпечного вантажу – з  метою виключення проїзду транспортних засобів з небезпечними вантажами через комерційні або житлові райони, екологічно чутливі райони, промислові зони з небезпечними об'єктами або по дорогах, які представляють серйозну фізичну небезпеку, маршрут перевезення небезпечних вантажів узгоджується Державтоінспекцією МВС України, для чого видається узгодження маршруту дорожнього перевезення небезпечного вантажу.

свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів. Підтверджує відповідність транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі встановленим вимогам.

Таблиця 3.1 – Перелік перевізних документів при МАП

Документ

Компетентний орган його що видає

Умови одержання документа

1

2

3

Дозвіл на в'їзд (виїзд) у Європейські країни

АСМАП

Наявність ліцензії на МАП, передоплата

Свідоцтво про реєстрації ТЗ

ДАІ МВС

Заява (установленого зразка)

Цивільний паспорт

Транспортний засіб (звірення номерів двигуна, шасі, кузова)

Свідоцтво про допущення ТЗ до перевезення вантажів по митних печатках і пломбам

Митниця очищення

Відповідність конструкції й устаткування ТЗ осн. вимогам Конвенції МДП

Ліцензійна картка (потрібно в країнах СНД)

МТУ

Перелік документів про підприємство (юр. адреса, ИНН, реєстр. і т.д.)

Свідоцтво про страхування громадянської відповідальності

Страхова компанія

Страховий внесок, цивільний паспорт, тих паспорт на ТС, водійське посвід.

Віза

Консульство

Консульський збір, анкета

Закордонний паспорт

ВВІР

Анкета водія, оплата квитанції й бланків анкет

Водійське посвідчення

ДАІ МВС

Здача іспиту

Водійське посвідчення м/д зразка

ДАІ МВС

Наявність нац. водійського посвідчення

Медична страховка

Страхова компанія

Страховий внесок

Продовження таблиці 3.1

1

2

3

Медична книжка з оцінкою про перевірку на СНІД

Комітет охорони здоров'я

Проходження мед. обстеження

CMR

Відправник

Наявність договору дорожнього перевезення вантажів за винагороду.

Книжка МДП

АСМАП

Свідоцтво про допущення ТЗ до перевезення вантажів під митними. печатками й пломбами

Відповідність конструкції й устаткування ТЗ осн. Вимогам Конвенції МДП

Свідоцтво про допущення на перевезення небезпечних вантажів

ДАЇ МВС

Відповідність тех. стану ТЗ нормативним значенням

ДОПНВ свідоцтво водіїв

ДАЇ МВС

Водій здав екзамен на знання спеціальних вимог до перевезення ADR

Письмові інструкції

Відправник

Коротка характеристика небезпечної речовини та міри безпеки

Узгодження маршруту  дорожнього перевезення небезпечного вантажу

ДАЇ МСВ

Умови і режим перевезення по території України

3.3 Процедура проходження митних кордонів при виконанні міжнародних перевезень небезпечних вантажів

Проходження кордонів автотранспортом у європейських країнах регулюється "Митною конвенцією про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП)" прийнята ООН 14 листопада 1975 р. Дана Конвенція (часто її називають Конвенція TIR, по латинській абревіатурі її назви) стосується перевезення вантажів, здійснюваної без їхнього проміжного перевантаження, у дорожніх транспортних засобах, складах транспортних засобів або контейнерах, з перетинанням однієї або декількох границь від митниці місця відправлення однієї з договірних країн до митниці місця призначення іншої договірної країни. Положення даної Конвенції застосовуються за умови, що автотранспортні засоби, склади або контейнери, відповідають певним технічним вимогам, сформульованим у даній Конвенції, і допущені до перевезення. Автотранспортні засоби повинні відповідати відповідним технічним вимогам, а контейнери повинні бути побудовані відповідно до Міжнародної конвенції по безпечних контейнерах. Головне на що спрямовано технічні вимоги - це на недопущення до перевезень автотранспортних засобів і контейнерів що мають або можуть мати у своїй конструкції місця для провозу контрабандних і заборонених товарів. Допущений автотранспортний засіб повинне мати прикріплено у на видному місці металеву табличку з написом "TIR". Одна табличка міститься попереду, інша позаду.

Вантажі, перевезені з дотриманням процедур даної Конвенції в запломбованих автотранспортних засобах, складах або контейнерах, як правило, звільняються від митного огляду в проміжних митницях транзитних країн. Однак, з метою попередження зловживань, митні органи можуть у виняткових випадках й, зокрема, при наявності підозри в порушеннях, провадити в цих митницях огляд вантажу.

На кожен автотранспортний засіб або контейнер складається одна книжка МДП. Єдина книжка МДП може складатися на склад транспортних засобів або на кілька контейнерів, завантажених на один автотранспортний засіб. У цьому випадку у вантажному маніфесті книжки МДП повинне вказуватися окремо вміст кожного транспортного засобу, що становить частину складу транспортних засобів, або кожного контейнера. Книжка МДП дійсна тільки на виконання одного перевезення. Вона повинна містити таке число відривних листків, яке необхідно для здійснення даного перевезення (по двох аркуша на країну відправлення, призначення й кожну транзитну країну). Вантажі, автотранспортний засіб, склад або контейнер повинні пред'являтися в митниці місця відправлення разом із книжкою МДП. Після перевірки митниця накладає пломби на автотранспортний засіб або контейнер і штемпелюють сторінки книжки МДП.

Якщо в проміжній митниці автотранспортний засіб був розкритий й, отже, пломби порушені, то після огляду митниця його що проводила навішує свої пломби, про що робиться оцінка в книжці МДП указуються нові номери пломб.

Усяке порушення положень дійсної Конвенції тягне застосування до винуватця передбачених законодавством цієї країни санкцій, зокрема, транспортне підприємство може бути тимчасово або постійно бути позбавлено права перевозити вантажі відповідно до положень даної Конвенції або взагалі позбавлено права здійснювати міжнародного автоперевезення.

3.4 Удосконалення системи перевезень небезпечних вантажів за допомогою застосування інформаційних технологій

На сьогодні існує безліч програмних продуктів, що містять вимоги до перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом, це: електронні версії ДОПНГ й інших нормативних документів у сфері перевезення небезпечних вантажів, виконані у форматі PDF або у вигляді програмної оболонки.

Існуючих програмні продукти найчастіше корисні тільки для фахівців і мають ряд недоліків: необхідні навички роботи з нормативними документами; пропонується надлишкова інформація, потрібні значні витрати часу для аналізу інформації;  тексти не адаптовані для екранного перегляду;

Автоматизоване робоче місце організаторів перевезення небезпечних вантажів (далі АРМ ОПНВ або ADRpro) призначена для полегшення розуміння вимог нормативних документів, регламентуюче перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом, як у внутрішньому, так і міжнародному повідомленні.

Основні завдання поставлені при розробці програми:

швидкий пошук інформації;

виключення надмірності інформації;

відображення інформації із заданих параметрів перевезення;

наявність необхідної інформації, що не втримується в нормативних документах;

можливість використання без спеціальної підготовки;

охоплення різних нормативних документів;

наочність й адаптація текстів для екранного перегляду.

Ядром програми є логікоформальні моделі, що встановлюють взаємозв'язок між параметрами перевезення небезпечного вантажу, даними, що втримуються в програмі, і видаваною програмою інформацією.

Для забезпечення роботи програми в неї завантажуються тексти нормативних документів, представлені в табличної формі. Кожному такому елементу інформації привласнюється певний код, що обробляється програмою. Всі функції програми реалізовані у двох модулях представлених на рисунку 3.5.

Рисунок 3.5 – Модулі програми АРМ ОПНВ

Модуль програми «Перелік небезпечних вантажів» дозволяє:

швидко ідентифікувати небезпечний вантаж і визначити його:№ ООН і клас вантажу; класифікаційний код; ступінь небезпеки, транспортну категорію; ідентифікаційний номер небезпеки й номери зразків знаків небезпеки;

визначити максимальні кількості небезпечних вантажів, на перевезення яких поширюються звільнення, пов'язані з: небезпечними вантажами, упакованими в обмежених кількостях; кількостями небезпечних вантажів, перевезеними на однієї транспортної одиниці;

визначити вимоги до маркуванню впакувань, транспортних засобів й інших коштів утримання вантажів при перевезенню небезпечних вантажів;

скласти письмові інструкції (аварійну картку) на небезпечний вантаж, визначити вимоги до товарно-транспортному документу;

визначити вимоги, застосовувані до перевезення небезпечного вантажу, включаючи навантаження, розвантаження й зберігання під час перевезення.

Модуль програми «Визначення вимог до перевезення небезпечного вантажу» забезпечує та додатково дозволяє визначити:

аналіз вимог, застосовуваних до перевезення в залежності від заданих параметрів, у тому числі аналіз на поширення звільнень, пов'язаних з небезпечними вантажами, упакованими в обмежених кількостях, і кількостями небезпечних вантажів, перевезеними на одній транспортній одиниці.

перелік перевізних документів, вимоги до їх складанню. Крім того, тут указується інформація про те, хто видає відповідні перевізні документи й порядок їх одержання.

Програма ADRpro може бути використана:

менеджерами й керівниками автомобільних підприємств для організації дорожнього перевезення небезпечних вантажів;

відправниками вантажу небезпечних вантажів при підготовці небезпечних вантажів до дорожнього перевезення або мультимодального перевезення, що включає автомобільне перевезення;

працівниками компетентних органів при проведенні контролю за дорожнім перевезенням небезпечних вантажів.

Програма Автоматизоване робоче місце організатора перевезення небезпечних вантажів (ADRpro) є динамічним довідником, що формує довідкові дані по параметрах дорожнього перевезення небезпечних вантажів, заданим користувачем. Інформація, що втримується в програмі, відповідає вимогам ДОПОГ/ADR 2009 і Правилам дорожнього перевезення небезпечних вантажів України, нормативним актам України й постійно обновляється. При цьому більшість інформацій, що втримуватися в програмі, для простоти сприйняття надана в наочній формі із застосуванням ілюстрацій.

ADRpro допоможе будьякому фахівцеві, без детального вивчення нормативних документів, що регламентують перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом, наочно визначити вимоги до перевезення будьякого небезпечного вантажу. При використанні ADRpro не потрібно вибирати вимоги, що ставляться до перевезення конкретного небезпечного вантажу з текстів приписань, як при роботі з ДОПОГ і Правилами дорожнього перевезення небезпечних вантажів. Необхідно задати основні параметри перевезення небезпечного вантажу й програма видасть тільки ті вимоги, які повинні бути виконані при її здійсненні. Для зручності користування вся видавана ADRpro інформація структурована по різних розділах.

3.5 Вибір оптимальних напівпричепів-цистерн для перевезення бензолу і толуолу та їх технологічні можливості і переваги.

ТОВ «ВестЕкспрес» за довгостроковим договором з ЗАТ «Укртатнафта» здійснює автомобільні перевезення до Румунії та Угорщини таких нафтопродуктів як толуол і бензол. В цих сполученнях використовуються автомобілі-тягачі DAF FT XF 105.460, Mercedes-Benz Actros та напівпричепи–цистерни ГСМ відповідної комплектації (повна місткість 25000 л, номінальний об’єм цистерни 96% (4% на розширення)  24 л, номінальна вантажопідйомність 20 тонн). Автомобілі DAF FT XF 105.460 та Mercedes-Benz Actros відносяться до сімейства важких тягачів, використовуються на ТОВ «ВестЕкспрес» від двох до чотирьох років і за цей час чудово зарекомендували себе при роботі в міжнародному сполученні на різних дорогах та при різних кліматичних умовах. Це потужні автомобілі-тягачі, повна маса яких разом з напівпричепом може досягати 40 тонн. Можна сказати що в даній області перевезень цим автомобілям-тягачам немає рівних. Але для перевезень нафтопродуктів виробництва ЗАТ «Укртатнафта» використовуються старі моделі автоцистерн ГСМ, марки LAG, номінальною вантажопідйомністю 20 тонн, що не дозволяе в повній мірі використовувати потужність тягачів DAF і MERSEDES. Цистерни використовуються ТОВ «ВестЕкспрес» терміном від 4 до 6 років і мають застаріле обладнання, що не завжди відповідає усім діючим нормативам по перевезенню небезпечних вантажів. Тому деякі з автоцистерн не один раз підлягались капітальному ремонту, що означає витрати значних коштів підприємства. Існує потреба в придбанні нових напівпричепів-цистерн покращеної комплектації та більшої вантажопідйомності.

Компанія ЗАТ «ICI» (Айсіай), м. Київ, займається цілеспрямованим просуванням на російський ринок спеціалізованої автотехніки імпортного виробництва. Дана автотехніка призначена для перевезення різних продуктів, а саме: Світлих і темних нафтопродуктів (бензину, дизельного палива, авіаційного гасу, бітуму, мазуту, нафти); Різних рідких харчових продуктів (рослинного масла, води, молока, патоки, спирту); Зріджених природних газів (СПГ); Хімічних продуктів; Сипучих продуктів.

Ця компанія представляє на території України продукцію нижченаведених іноземних марок лідерів у своїх відповідних секторах економіки: «PARCISA, SLU» виробник високоякісних автоцистерн для темних нафтопродуктів, рідких хімічних і харчових продуктів; «PARCITANK» виробництво стаціонарних ємностей для нафти і нафтопродуктів, мазуту і бітуму, хімічних і харчових продуктів, а також сипучих продуктів об'ємом до 10 млн. літрів; «HENDRICKS Cisternas» виробник напівпричепів і цистерн на автомобільному шасі для світлих нафтопродуктів, тент напівпричепів та напівпричепів для перевезення темних нафтопродуктів, рідких хімічних продуктів і сипучих вантажів. Серед великої кількості спеціалізованих автоцистерн для перевезення нафтопродуктів, для транспортування бензолу і толуолу в сполученнях Україна-Угорщина та Україна-Румунія обираємо автоцистерни марки HENDRICKS, моделі ADR-30. У складі автопоїзда із тягачами вони дозволяють транспортувати нафтопродукти щільністю до 860870 кг/м3 (нормативи A.D.R. клас3, без перевищення дозволеної ваги автопоїзда в 40000 кг і максимальних осьових навантажень (18000кг на трьохвісний візок напівпричепа й 8000 кг на задню вісь тягача).

Рисунок 3.6 – Напівпричеп-цистерна марки HENDRICKS, моделі ADR-30.

Напівпричеп-цистерна марки HENDRICKS, моделі ADR30 може виконувати наступні завантажувальнорозвантажувальні операції:

верхній налив через люки кришок горловин виробництва Equiptank

операції зливу/наливу через насосне встаткування (злив нафтопродукту, накачування його у власну цистерну й перекачування нафтопродукту, минаючи власну цистерну).

Технічна характеристика цистерни:

матеріал, використовуваний при виготовленні алюмінієвий сплав 5186N111

повна місткість цистерни 31200 літрів

номінальний обсяг цистерни (96% від повної місткості) — 30 000 літрів + 4% на розширення

кількість горловин 4

кількість ізольованих відсіків 4 (10000 літрів, 5000 літрів, 10000 літрів, 5000 літрів

форма цистерни еліптична, змінного перетину, з низьким центром ваги

нормативи A.D.R.  клас 3 (нафтопродукти)

споряджена маса напівпричепа-цистерни — не більше 4800 кг.

навантаження назадню вісь тягача — не більше 8000 кг.

навантаження на задній тривісний візок — не більше 18000 кг.

висота зчіпного пристрою від дорожнього полотна — 1170 мм.

конструкція цистерни забезпечує повний злив нафтопродуктів з відсіків.

Устаткування цистерни: товщина стінки посудини — 5 мм; товщина денець (2 од.)  — 5 мм; товщина перегородок (3 од.) і хвилерізів (2 од.)  — 5 мм; калібровані планки у відсіках; алюмінієва рама під підвіску; шворінь міжнародного типу марки «JOST» з опорною плитою; опорний пристрій «JOST» двошвидкісний, вантажопідйомністю 24 (50) т., з ручним однобічним приводом; роздільний злив — з лівої або правої сторони; конструктивно передбачена можливість пломбування завантажувальних люків кожного відсіку; алюмінієве захисне огородження заливних горловин по всій довжині цистерни; екологічний пристрій анти протоки й дренажу; алюмінієва кришка горловини DN500 виробництва Equiptank — 4 шт., діаметр заливного люка 250 мм. Кріплення кришки — болтове з'єднання по колу; донний клапан із пневмоуправлінням 4″ Equiptank у кожному відсіку — 4 шт.; блок керування донними клапанами з маркуванням номерів відсіків і положень вимикачів: відкрите / закрито на чотири відсіки — 1 шт.; дихальний клапан Equiptank у кришці горловини — 4 шт.; зливальні рукави з композитних матеріалів 2 шт.; піни для зливальних рукавів із ПВХ 2 шт.; швидкороз’їмні з'єднання «Elaflex» 3″ на зливальних рукавах; підставка для таблиці «Системи інформації про небезпеку» позад цистерни; задній захисний пристрій (протипідкатный брус і бампер), відповідає вимогам Правила ЕЭК ООН № 58; алюмінієві 2-х-рельсовые бічні захисти, відповідають вимогам Правила ЄЕК ООН № 73.

Насосне встаткування встановлене в алюмінієвому ящику й складається з:

насоса рідинного «Blackmer» , продуктивністю 700 л/ хв.;

гідромотора;

фільтра насоса;

колектора насосного встаткування з кульовими кранами ДУ-80 — 5 шт.;

швидкороз’їмних сполучних муфт для приєднання гідромагістралей цистерни й тягача;

трубопроводу зливу з ручним кульовим краном ДУ-80 із з'єднанням «Elaflex» з кришкою.

Напівпричіп комплектується: вогнегасником 9 кг. — 2 шт.; боксом пластиковим для вогнегасника — 2 шт.; противідткатними упорами — 2 шт.; ящиком пластиковим для нейтралізуючої речовини (пісок)  — 1 шт.; ПВХ ящиком для інструментів — 1 шт.; кронштейном кріплення запасного колеса; колісним ключем; знаком довгого автомобіля; 2 жовтогарячими сигнальними вогнями; попереджуючої про розвантаження трикутником.

Підвіска: тривісна пневматична виробництва «SAF» (Німеччина); осі вантажопідйомністю 3×9000 кг під односхилу ошиновку «SAF»; гальмові механізми барабанні; перша вісь оснащена 2-х стороннім піднімальним механізмом, підйом-опускання автоматичне.

Колеса:дискові, безкамерні (6 коліс + 1 запасне)  — 7 шт.;шини розмірності 385/65 R22,5 «Continental»  — 7 шт.;сталеві колісні диски 11,75×22,5 — 7 шт.; індивідуальні крила із ПВХ із кронштейнами й бризковиками на останній осі — 6 шт.

3.6 Аналіз техніко-експлуатаційних показників роботи рухомого складу в сполученні Україна – Угорщина, Україна - Румунія

На сьогоднішній день ТОВ «Вест-Экспрес» здійснює постійні експортні перевезення за довгостроковим договором з ЗАТ «Укртатнафта» в напрямку Україна – Угорщина і Україна – Румунія.

Роздивимося детальніше характеристику вищесказаних маршрутів:

1. Україна – Угорщина (маршрут №1).

пункт навантаження Україна, Кременчук, ЗАТ «Укртатнафта»;

вид вантажу Толуол (клас небезпеки 3.3, № за списком ООН 1294, щільність 878 кг/м3 );

пункт розвантаження Угорщина, Будапешт, «Borsal Chem»;

обсяг перевезень 2280 тонн на рік;

для даного маршруту використовуються автомобілі DAF FT XF 105.460 та напівпричепи–цистерни відповідної комплектації (цистерна гсм, повна місткість 25000 л, номінальний об’єм цистерни 96% (4% на розширення)  24 л, номінальна вантажопідйомність 20 тонн).

2. Україна – Румунія (маршрут №2).

пункт навантаження Україна, Кременчук, ЗАТ «Укртатнафта»;

вид вантажу Бензол (клас небезпеки 3.3, № за списком ООН 1114, щільність 877 кг/м3);

пункт розвантаження Румунія, Бухарест, «RomepetloRafinare»;;

обсяг перевезень 2020 тонн на рік

для даного маршруту використовуються автомобілі Mercedes-Benz Actros та напівпричепи–цистерни відповідної комплектації (цистерна гсм, повна місткість 25000 л, номінальний об’єм цистерни 96% (4% на розширення)  24 л, номінальна вантажопідйомність 20 тонн).

Схеми маршрутів зображуються графічно, використовуючи карту автомобільних шляхів Європи. Маршрути мають проходити по мережі автомобільних шляхів, призначених для міжнародного сполучання.

За допомогою схеми маршруту та курвіметра визначаємо за картою автомобільних шляхів Європи відстань перевезень по кожній країні та по кожному маршруту, отримані дані заносимо до  таблиць

Розрахуємо час руху на кожному з ділянок маршруту, та загальний час руху для усього маршруту Час, потрачений на рух, залежить від технічної швидкості й довжини маршруту:[?]

де Lм довжина маршруту, км;

Vт– технічна швидкість, км/ч.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 3.2 і таблицю 3.3.

Таблиця 3.2 – Відстань і час руху на маршруті Україна-Угорщина

Країна

Маршрут на ділянках

Відстань L, км

Час руху t, год.

На ділянці

Загальна

На ділянці

Загальний

1

2

3

4

5

6

Україна

Кременчук «Укртатнафта»

Олександрія

56

56

56 хв.

56 хв.

Знам’янка

35

91

35 хв.

1 час 31 хв.

Кіровоград

43

134

43 хв.

2год 14 хв.

Умань

157

291

2 год. 37 хв.

4 год. 51 хв.

Вінниця

152

443

2 год. 32 хв.

7год 23 хв.

Хмельницький

120

563

2 год.

9 год. 23 хв.

Тернопіль

104

667

1 год. 44 хв.

11 год. 7 хв.

Продовження таблиці 3.2

1

2

3

4

5

6

Україна

Львів

122

789

2 год. 2 хв.

13год 9 хв.

Стрій

69

858

1 год. 9 хв.

14 год. 18 хв.

Мукачеве

158

1016

2год 38 хв.

16 год. 56 хв.

Чоп

37

1053

37 хв.

17 год. 33 хв.

Угорщина

Тужер

6

1059

6 хв.

17 год. 39 хв.

Ньиредьхаза

58

1117

58 хв.

18 год. 37 хв.

Тисавашвари

27

1144

27 хв.

19 год. 4 хв.

Польгар

23

1167

23 хв.

19 год. 27 хв.

Тисайварош

8

1175

8 хв.

19 год. 35 хв.

Мишкольц

33

1208

33 хв.

20 год. 8 хв.

Будапешт

187

1395

3 год. 7 хв.

23 год. 15 хв.

Таблиця 3.3 – Відтань і час руху на маршруті Україна – Румунія

Країна

Маршрут на ділянках

Відстань, км

Час руху t, год.

На ділянці

Загальна

На ділянці

Загальний

1

2

3

4

5

6

Україна

Кременчук «Укртатнафта»

Олександрія

56

56

56 хв.

56 хв.

Знам’янка

35

91

35 хв.

1 год. 31 хв.

Кіровоград

43

134

43 хв.

2 год. 14 хв.

Троїцьке

190

324

3год 10 хв.

5год 24 хв.

Одеса

144

468

2 год. 24 хв.

7 год. 48 хв.

Татарбунари

142

610

2 год. 22 хв.

10 год. 10 хв.

Ізмаїл

92

702

1год 32 хв.

11 год. 42 хв.

Продовження таблиці 3.3

1

2

3

4

5

6

Україна

Рени

63

765

1 год. 3 хв.

12 год. 45 хв.

Румунія

Джурджудешть

8

773

8 хв.

12 год. 53 хв.

Галац

14

787

14 хв.

13 год. 7 хв.

Бреіла

32

819

32 хв.

13 год. 39 хв.

Слобозія

90

909

1год 30 хв.

15 год. 9 хв.

Урзичені

62

971

1 год. 2 хв.

16 год. 11 хв.

Бухарест

57

1028

57 хв.

17 год. 8 хв.

Для оптимізації та вдосконалення технологічного процесу доставки вантажів у сполученнях Україна – Румунія та Україна – Угорщина було прийнято рішення замінити старі напівпричепи-цистерни з застарілим обладнанням вантажопідйомністю 20 т на нові сертифіковані напівпричепи–цистерни відповідної удосконаленої комплектації HENDRICKS ADR, призначених для перевезення легкозаймистих речовин щільністю 860-880 кг/м3 , номінальним об’ємом цистерни 30000 л та номінальною вантажопідйомністю 26 тонн.

Розрахуємо техніко-експлуатаційні показники роботи рухомого складу при використанні напівпричепів-цистерн HENDRICKS – ADR та порівняємо з деякими  старими показниками.

Час обороту для кожного з маршрутів визначається за формулою:

де   час руху;

– час, необхідний для навантаження-розвантаження, залежить від типу й вантажопідйомності автомобіля, вантажу й способу виробництва вантажно-розвантажувальних робіт. У цьому випадку здійснюється перевезення наливного вантажу в цистернах. Також для цього показника враховується час, затрачений на замитнення та розмитнення вантажів на підприємствах. Витрачений час становить

 час простою, затрачений на проходження митниць на кордоні, час на оформлення прикордонних і митних формальностей під час перетинання кожного державного кордону становить = 4 год;

 час, пов'язаний з відпочинком водіїв, згідно ЕУТР складається із часу, затрачуваного на малі відпочинки (10 хв. через кожні 2 год. руху), перерви на обід (1 год. через кожні 4-4,5 год. роботи), час непереривного міжзмінного відпочинку (11 год. на добу).

За формулою (3.2) розраховуємо час обороту для кожного з маршрутів.

Для маршруту №1:

)

Для маршруту №2:

)

Маршрут характеризується кількістю автомобілів, що задіяні даному маршруті. Їх необхідна кількість розраховується за формулою:

де - час на виконання оборотного рейсу, доба;

- проміжок часу, що розглядається, дні (365 днів);

- коефіцієнт використання парку рухомого складу (0,6);

- необхідна кількість оборотних рейсів.

де Q обсяг перевезень, т;

q  вантажопідйомність автомобіля (26 т);

 коефіцієнт використання вантажопідйомності(1);

Розрахуємо необхідну кількість оборотних рейсів та автомобілів на маршруті за формулами (3.3), (3.4).

Для маршруту №1:

Для маршруту №2:

Використання часу обороту оцінюється коефіцієнтом використання робочого часу:

де  – робочий час за оборотний рейс (без урахування часу на обідні перерви та часу на щоденний безперервний відпочинок між робочими змінами).

За формулою (3.5) розраховуємо для маршруту №1:

Для маршруту №2:

Розрахуємо коефіцієнт використання пробігу β для заданих маршрутів:

де Lв – пробіг з вантажем;

Lзаг – загальний пробіг за рейс.

Розрахуємо за формулою (3.7) коефіцієнт використання пробігу для маршруту Україна Угорщина:

Для маршруту Румунія-Україна:

Транспортна робота за рейс визначається за наступною формулою

Для маршруту №1:

Для маршруту №2:

Годинна продуктивність рухомого складу (тонн/година):

де  – час простоїв автомобіля оборотний рейс (не враховуючи обідні перерви та час на безперервний міжзмінний відпочинок).

Розрахуємо за формулою (3.9) годинну продуктивність для маршруту Україна Угорщина:

Для маршруту Україна – Румунія:

Дані результати вказують, що рухомий склад на маршрутах працює ефективно й дає досить високі результати роботи.

Результати отриманих розрахунків зводимо до таблиці 3.3.

Таблиця 3.4 – Техніко-експлуатаційні показники роботи на маршрутах

Показники

Од. вим.

Позн.

Маршрут №1 (Україна – Угорщина)

Маршрут №2 (Україна – Румунія)

1

2

3

4

5

Пробіг з вантажем

км

Lв

1395

1028

Пустий пробіг

км

Lп

1395

1028

Нульовий пробіг (подача РС з АТП до місця навантаж)

км

L0

10

10

Загальний пробіг

км

Lзаг

2800

2066

Коефіцієнт використання пробігу

β

0,498

0,498

Продовження таблиці 3.4

1

2

3

4

5

Вантажопідйомність автомобіля

за старими показниками

т

q

26

26

т

q

20

20

Коеф. використання вантажопідйомності

1

1

Коеф. використання парку рухомого складу

α

0,6

0,6

Кількість оборотних рейсів

за старими показниками

n

88

78

n

114

101

Кількість автомобілів

A

3

2

Час обороту

за старими показниками

дні

tоб

5,5

4

дні

tоб

5,8

4,3

Час руху загальний

по Україні

по іноземній країні

год./хв.

tрух

46 год. 40 хв.

34 год. 26 хв.

год./хв.

tрух

35 год. 16 хв.

24 год. 40 хв.

год./хв.

tрух

11 год. 24 хв.

8 год. 46 хв.

Час водіїв у наряді

год./хв.

tр

73 год. 5 хв.

60 год. 46 хв.

Коеф. використання робочого часу

год./хв.

tр

0,64

0,57

Транспортна робота за рейс

за старими показниками

т*км

P

36270

26728

т*км

P

27900

20560

Годинна продуктивність

за старими показниками

т/год.

W

0,36

0,43

т/год.

W

0,27

0,33

Таким чином, параметрами оптимально вдосконаленого технологічного процесу доставки небезпечних вантажів ТОВ «Вест-Експрес» за рахунок зміни напівпричепів-цистерн є:

збільшення вантажопідйомності автомобіля з 20 т до 26 т;

−зменшення часу на вантажно-розвантажувальні робіти, за рахунок виконання операцій зливу-наливу через насосне обладнання на цистернах HENDRICKS ADR;

−зменшення кількості оборотних рейсів для заданих обємів перевезень;

−підвищення транспортної роботи та годинної продуктивності автомобілів;

−підвищення транспортного сервісу доставки вантажу, за рахунок використання сучасних інформаційних технологій, автомобільного транспорту.

Використання даної технології забезпечує підвищення якості доставки небезпечних вантажів ТОВ «Вест-Експрес».


4 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

4.1 Розрахунок оборотних коштів на транспортування нафтопродуктів до Угорщини та Румунії

Кожне підприємство головною ціллю для себе ставить отримання прибутку. Але прибутку не може бути без затрат. Найбільшу частину затрат при автомобільних перевезеннях складають витрати на паливно-мастильні матеріали та фонд оплати праці.

Витрати на паливо напряму залежать від величини пробігу автомобільного парку та кількості рейсів, необхідних для транспортування заданого об’єму вантажу. Оскільки використання нових цистерн значно збільшує транспортну роботу за рейс та зменшує необхідну кількість рейсів, то розрахуємо економічні показники роботи ТОВ «Вест-Експрес» до і після запропонованих нововведень.

Оборотні кошти – це кошти, необхідні для фінансування витрат, з яких складається собівартість оборотного рейсу. Потрібну величину оборотних коштів можна визначити як собівартість оборотного рейсу помножена на кількість транспортних засобів, які одночасно находяться у міжнародних рейсах:

 

де   собівартість оборотного рейсу, грн.

  кількість автопотягів, які одночасно знаходяться в рейсі, од.

Витрати на один оборотний рейс включають: витрати на оплату праці водіїв, відрахування з фонду оплати праці на соціальні заходи, відшкодування витрат на відрядження, витрати на паливо і мастильні матеріали, витрати на автомобільні шини, амортизація рухомого складу, інші витрати, пов'язані з виконанням міжнародних перевезень, загальногосподарські витрати.

Розглянемо кожен вид витрат детально на даному варіанті перевезень вантажу.

Оплата праці при відрядній розцінці з розрахунку 0,04 дол. за км загального пробігу розраховується:

До нововведень:

Після:

Відрахування на соціальні заходи при нормативах 38% будуть складати:

де   норматив відшкодувань на соціальні заходи, % (=38)

До нововведень:

Так як фонд заробітної платні після зміни напівпричепів-цистерн не змінився, то відрахування на соціальні заходи також лишаються незмінними.

Відшкодування витрат на відрядження в іноземній валюті.

Маршрут пролягає по таких країнах як Україна, Румунія, Угорщина. Норма добових в Україні  25 грн. Для Угорщини і Румунії 0,05 $/км пробігу.

До нововведень:

 

Після:

 

Витрати на автомобільне паливо визначають з урахуванням базової лінійної норми, додаткової на кожну тонну спорядженої маси напівпричепу та норми витрат палива на 100 т-км транспортної роботи, з урахуванням існуючих обмежень ввезення пального на територію країн:

де  лінійна норма витрати палива на пробіг автопоїзда:

де базова лінійна норма витрати палива на 100 км пробігу, л/100км;

 споряджена маса причепа (напівпричепа), т;

 додаткова питома норма виплати палива на 100ткм, л/100ткм;

  ціна 1 літра палива, грн. (7 грн.);

  загальний пробіг за період, км;

  транспортна робота, ткм:

- пробіг з вантажем, км.

Отже за формулами (4.4) та (4.5) розраховуємо показники до нововведень:

Після зміни напівпричепів-цистерн витрати на паливо складатимуть:

Витрати на мастильні та інші експлуатаційні матеріали, грн.:

де  відсоток витрат на мастильні та інші витрати від витрат на автомобільне паливо, % (10-16%).

До нововведень:

Після:

Витрати на сервісне технічне обслуговування, грн.:

Витрати на сервісне обслуговування автомобілів європейського виробництва визначаються на основі розцінки спеціалізованих станцій. Для автомобілів-тягачів DAF FT XF 105.460 вартість річного сервісного обслуговування складає 1000-1300 $ на 100 тис. км. пробігу, Mercedes-Benz Actros  900-1200$ на 100 тис. км. пробігу. Старі напівпричепи-цистерни гсм марки LAG потребували щорічного технічного обслуговування вартістю 800-900 $ на 100 тис км пробігу. На нові НПЦ марки HENDRICKS-ADR витрати на щорічне обслуговування складатимуть приблизно 400-600$ на 100 тис км пробігу.

На 1 оборотний рейс витрати становитимуть:

де  довжина оборотного рейсу, км.

Ср  вартість річного сервісного обслуговування

Отже, маємо до зміни напівпричепів:

Після зміни:

Витрати на автомобільні шини, грн.:

де   норматив відрахувань на відновлення шин, у % від балансової вартості шин (1,89%);

  нормативне значення пробігу шини, км;

  ціна одного комплекту шин, грн.(до 2500 грн.);

  кількість шин, без запасної, встановлених на одиниці РС, од.

Тому витрати на автомобільні шини до нововведення будуть наступні:

Після:

Амортизація нараховується за податковим методом  на один оборотний рейс у розмірі 10 % на залишкову вартість попереднього періоду. Вартість автомобілів-тягачів DAF FT XF 105.460 на даний момент складає 30000 €, Mercedes-Benz Actros  28000 €.

Вартість старих напівпричепів-цистерн гсм марки LAG на сьогодні складає 16000 €, нових НПЦ марки HENDRICKS-ADR  28000 €.

Доля амортизаційних нарахувань, що припадає на один оборотний рейс, до нововведень складає:

Після:

Витрати, пов’язані з оформленням оборотного рейсу при міжнародних перевезеннях, визначаються по цінах, які склались:

Віза – 50 €/рік (610 грн./рік);

Карнет – 240 грн;

Страховка – 64 грн. на 1 карнет + 1200 грн. (3 міс.);

Шляховий збір – 49 $ (406,70 грн.);

Екологічний збір – 10 € (122 грн.);

Миття автомобіля – 50 грн.

Отже, загальна сума витрат, пов’язаних з виконанням міжнародних перевезень складає 1346 грн.

Суму загальногосподарських витрат визначають як відсоток від прямих витрат:

де  % загальногосподарських витрат від прямих витрат (15%);

  витрати, пов’язані з виконанням міжнародних перевезень.

Маємо до нововведень:

Маємо до нововведень:

Усі перераховані статті витрат зводимо до таблиці 4.3 та визначаємо на її основі загальні витрати на виконання одного рейсу.

Таблиця 4.1  Порівняльні статті витрат ТОВ «Вест-Експрес» до і після придбання нових напівпричепів-цистерн

Статті витрат

Маршрут №1 (Україна – Угорщина)

Маршрут №2 (Україна – Румунія)

1

Оплата праці водія, грн.

до

1344

991,7

після

1344

991,7

2

Відрахування на соціальні заходи, грн.

до

510,7

376,85

після

510,7

376,85

3

Витрати на відрядження, грн.

до

363,6

276,65

після

273,6

210,4

4

Витрати на автомобільне паливо, грн.

до

8971,1

6475,77

після

9931,25

7159,53

5

Витрати на мастила, грн.

до

897,11

647,58

після

993,13

715,95

6

Витрати на сервісне ТО, грн.

до

448

281

після

313,6

214,88

7

Витрати на автомобільні шини, грн.

до

1323

976,19

після

1587

1171,43

8

Амортизація рухомого складу, грн.

до

2964,5

2102,22

після

3544,5

2488,9

9

Витрати на виконання міжнародного рейсу, грн.

до

1346

1346

після

1346

1346

10

Загальногосподарські витрати, грн.

до

2725,21

2021,1

після

2976,66

2201,35

Загальні витрати, тис. грн.

За рейс

до

20,89

15,5

після

22,82

16,88

За рік

до

2381,83

1565,00

після

2008,20

1316,41

Розрахунок собівартості перевезень, тобто одиниці транспортної послуги.

Собівартість перевезень – це комплексний економічний показник діяльності автотранспортного підприємства, який відображає витрати на виробництво транспортної продукції.

Розрахований згідно приведенної вище методики кошторіс витрат на перевезення відносять до обсягів в яких визначається транспортна робота – кількість перевезеного вантажу або транспортна робота у т.-км, обсяг транспортної роботи у т-км при вантажних перевезенях, загальному пробігу у км і т.д.

Собівартість перевезення одної тонни вантажу складає:

де ∑В – загальні витрати за рейс, грн

Q – обсяг перевезень вантажу за рейс, т.

Собівартість одиниці транспортної роботи (одного т-км) на маршруті складає:

де W – обсяг транспортної роботи за рейс, т-км.

Розрахунки заносимо до таблиці 4.4.


Таблиця 4.2 – Порівняння собівартості одиниці транспортної послуги до і після придбання нових напівпричепів-цистерн

Показники

Маршрут №1 (Україна – Угорщина)

Маршрут №2 (Україна – Румунія)

1

Транспортна робота, т-км

до

27900

20560

після

36270

26728

2

Обсяг вантажу за рейс, т

до

20

20

після

26

26

3

Собівартість перевезення  тонни вантажу, грн./т

до

1044,67

774,76

після

877,74

649,12

4

Собівартість од.трансп. роботи, грн/т-км

до

0,75

0,76

після

0,63

0,64

4.2 Розрахунок грошових потоків інвестиційного проекту організації міжнародних перевезень

В технологічній частині дипломного проекту було прийнято рішення продати пять старих автоцистерн гсм марки LAG (повна місткість 25000 л, номінальний об’єм цистерни 96%  24000 л, номінальна вантажопідйомність 20 тонн) по ціні 16000 €, замість них купити автоцистерни марки HENDRICKS, моделі ADR-30 (у складі автопоїзда із тягачами вони дозволяють транспортувати нафтопродукти щільністю до 860-880 кг/м3, нормативи A.D.R. клас3, без перевищення дозволеної ваги автопоїзда в 40000 кг і максимальних осьових навантажень, цистерна гсм, номінальним об’ємом цистерни 30000 л та номінальною вантажопідйомністю 26 тонн), вартість яких на сьогодні складає 28000 €.

Прибуток від продажі п’яти автоцистерн складає 80000 € (800 тис. грн.), завдяки чому ТОВ «Вест-Експрес» має можливість одразу придбати дві нові цистерни по ціні 28000 € (280 тис. грн.), і внести попередню оплату 24000 € (240 тис грн.) за придбання ще трьох автоцистерн у лізинг за умови: 25-30% попередня оплата, 12 % річних від суми залишку після попередньої оплати, строком на 4 роки, платежі щоквартальні.

Таблиця 4.3  Результати інвестиційної діяльності

Показники

Значення на кроці

0

1

2

3

4

Оплата за договором лізингу, грн.

240000

0

0

0

0

Лізингові платежі, грн.

0

150000

150000

150000

150000

Усього інвестицій,грн.

240000

150000

150000

150000

150000

Результати операційної діяльності складають доходи від виконання міжнародних перевезень за мінусом витрат на забезпечення транспортного процесу (собівартість перевезень річна або квартальна), виплата відсотків за лізинговими платежами і кредитами банків.

Розрахунки собівартості 1 км пробігу здійснюємо з витрат на один оборотний рейс:

де витрати на один оборотний рейс, грн.;

  загальний пробіг за оборотний рейс, км.

Маємо:

грн./км – з урахуванням амортизаційних відрахувань.

грн./км – з урахуванням амортизаційних відрахувань.

грн./км – без урахуванняамортизаційних відрахувань.

грн./км – без урахуванняамортизаційних відрахувань.

Тариф на 1 км перевезень без ПДВ згідно з довгостроковим договором з ЗАТ «Укртатнафта» складає 10 грн.

Відстань перевезень  на маршруті Україна  Угорщина складає 2800 км, на маршруті Україна Румунія – 2066 км. Кількість оборотних рейсів відповідно складає 88 та 78.

Чистий річний дохід (без урахування ПДВ):

Тому:

грн.

грн.

грн.

Квартальний дохід: грн.

Річна собівартість перевезень без амортизаційних відрахувань складає:

.

Маємо:

грн.

грн.

грн.

Квартальна собівартість перевезень:

грн.

Розрахунок сум погашення відсотків (12% річних або 3% щоквартально від залишку суми боргу) за договором лізингу:

,

де Б основна сума боргу після попередньої оплати:

грн

  щоквартальні платежі погашення основної суми боргу (150000грн/4=37500 грн. за квартал)

п період погашення (усього періодів за роки )).

Здійснюємо розрахунок:

Перший рік 1-й квартал :

грн.

Перший рік 2-й квартал:

грн.

Перший рік 3-й квартал:

грн.

Перший рік 4-й квартал:

грн.

Усього за 1 рік: 65250 грн.

Другий рік 1-й квартал:

грн.

Другий рік 2-й квартал:

грн.

Другий рік 3-й квартал:

грн.

Другий рік 4-й квартал:

грн.

Усього за 2 рік: 47250 грн.

Третій рік 1-й квартал:

грн.

Третій рік 2-й квартал:

грн.

Третій рік 3-й квартал:

грн.

Третій рік 4-й квартал:

грн.

Усього за 3 рік: 29250 грн.

Четвертий рік 1-й квартал:

грн.

Четвертий рік 2-й квартал:

грн.

Четвертий рік 3-й квартал:

грн.

Четвертий рік 4-й квартал:

грн.

Усього за 4 рік: 11250 грн.

Загальна сума погашення лізингових платежів за 4 роки: 153000 грн.

Розрахунок амортизаційних відрахувань на відновлення рухомого складу нарахуємо за податковим методом. Рухомий склад відноситься до другої групи основних фондів Вартість автомобілів-тягачів DAF FT XF 105.460 на даний момент складає 30000 €, Mercedes-Benz Actros  28000 €, нових НПЦ марки HENDRICKS-ADR 28000 € (30000х3+28000х2+28000х5=286000 €=2860000 грн.)

Балансова вартість 2-ї групи основних фондів на початок розрахункового кварталу визначається за формулою:

де Б(а) балансова вартість групи на початок розрахункового кварталу,

Б(а-1) – балансова вартість групи на початок кварталу, що передував розрахунковому;

П(а-1) – сума витрат, понесених на придбання основних фондів, здійснення капітального ремонту, реконструкцій, модернізацій та інших поліпшень основних фондів, що підлягають амортизації, протягом кварталу, що передував розрахунковому;

В(а-1) сума виведених з експлуатації основних фондів протягом кварталу,що передував розрахунковому;

А(а-1) сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у кварталі, що передував розрахунковому.

Норма амортизації 10 % на квартал.

Б(а-1) складає – 2860000 грн., П(а-1) = 0, В(а-1) = 0.

Здійснюємо розрахунок:

Перший рік 1-й квартал :

А1= грн.

Перший рік 2-й квартал :

Б2= грн.

А2= грн.

Перший рік 3-й квартал :

Б3= грн.

А3= грн.

Перший рік 4-й квартал :

Б4= грн.

А4= грн.

Усього амортизаційні відрахування за перший рік: 983554 грн.

Другий рік 1-й квартал :

Б5= грн.

А5= грн.

Другий рік 2-й квартал :

Б6= грн.

А6= грн.

Другий рік 3-й квартал :

Б7= грн.

А7=грн.

Другий рік 4-й квартал :

Б8=грн.

А8= грн.

Усього амортизаційні відрахування за другий рік: 645309,78 грн.

Третій рік 1-й квартал :

Б9=грн.

А9= грн.

Третій рік 2-й квартал :

Б10= грн.

А10= грн.

Третій рік 3-й квартал :

Б11= грн.

А11= грн.

Третій рік 4-й квартал :

Б12= грн.

А12= грн.

Усього амортизаційні відрахування за третій рік: 442334,51 грн.

Четвертий рік 1-й квартал :

Б13= грн.

А13= грн.

Четвертий рік 2-й квартал :

Б14=грн.

А14= грн.

Четвертий рік 3-й квартал :

Б15= грн.

А15= грн.

Четвертий рік 4-й квартал :

Б16= грн.

А16= грн.

Усього амортизаційні відрахування за четвертий рік: 305562,61грн.

Валовий прибуток від операційної діяльності – це доходи від перевезень за мінусом собівартість перевезень і амортизаційні відрахування.

Отже перший рік 1-й квартал :

1018870 705224.39 286000 = 27645.61 грн.

Перший рік 2-й квартал :

1018870 705224.39 257400 = 56245.61 грн.

Перший рік 3-й квартал :

1018870 705224.39 231660 = 81985.61 грн.

Перший рік 4-й квартал :

1018870 705224.39 208494 = 105151.61 грн.

Другий рік:

грн.

Третій рік:

грн.

Четвертий рік:

грн.

Розраховуємо балансовий прибуток, податок на прибуток і чистий прибуток. Балансовий прибуток – валовий прибуток мінус проценти по лізингу. Отже:

Перший рік 1-й квартал :

грн.

Перший рік 2-й квартал :

грн.

Перший рік 3-й квартал :

грн.

Перший рік 4-й квартал :

грн.

Другий рік:

грн.

Третій рік:

грн.

Четвертий рік:

грн.

Податок на прибуток становить 25% балансового прибутку.

Маємо наступне:

Перший рік 1-й квартал :

грн.

Перший рік 2-й квартал :

грн.

Перший рік 3-й квартал :

грн.

Перший рік 4-й квартал :

грн.

Другий рік:

грн.

Третій рік:

грн.

Четвертий рік:

грн.

Чистий прибуток – це різниця між балансовим прибутком і податком на прибуток. Розраховуємо:

Перший рік 1-й квартал :

грн.

Перший рік 2-й квартал :

грн.

Перший рік 3-й квартал :

грн.

Перший рік 4-й квартал :

грн.

Другий рік:

грн.

Третій рік:

грн.

Четвертий рік:

грн.

Усі розрахунки операційної діяльності зводимо до таблиці 3.2.1.

Таблиця 4.4 Результати операційної діяльності

Показники

Значення на кроці тис. грн.

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

1-й кв.

2-й кв.

3-й кв.

4-й кв.

1

2

3

4

5

6

7

8

Чистий дохід, тис. грн.

1018,87

1018,87

1018,87

1018,87

4075,48

4075,48

4075,48

Продовження таблиці 4.4

1

2

3

4

5

6

7

8

Собівартість перевезень, тис. грн.

705,22

705,22

705,22

705,22

28208,98

28208,98

28208,98

Амортизаційні відрахування, тис. грн.

286,00

257,40

231,66

208,49

654,31

442,33

305,56

Валовий прибуток від операційної діяльності, тис. грн.

27.65

56.35

81.99

105,15

609,27

812,25

949,02

Погашення відсотків за договором лізингу, тис грн.

18,00

16,88

15,75

14,63

47,25

29,25

11,25

Балансовий прибуток, тис грн.

9,65

39,37

66,24

90,53

562,02

782,99

937,77

Податок на прибуток, тис. грн.

2,41

9,84

16,56

22,63

140,51

195,75

234,44

Чистий прибуток, тис грн.

7,23

29,53

49,68

67,89

421,52

587,25

703,33

Грошовий потік операц. д-сті, тис грн.

293,23

286,93

281,34

276,38

1075,83

1029,58

1008,89

Результати фінансової діяльності відображають необхідні платежі згідно з договором лізингу на покриття основної суми боргу, рівномірно розподіленого на 4 роки.

Розраховуємо платежі за договором лізингу на погашення основної суми боргу:

тис. грн.

Щорічні платежі:

тис. грн.

За квартал:

тис. грн.

Таблиця 4.5 Результати фінансової діяльності

Показники

Значення на кроці

0

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

1-й кв.

2-й кв.

3-й кв.

4-й кв.

Попередня оплата за договором лізингу

-240

0

0

0

0

-80

-80

-80

Погашення основної суми боргу за договором лізингу

0

-37,5

-37,5

-37,5

-37,5

-150

-150

-150

Результат фінансової діяльності

-240

-37,5

-37,5

-37,5

-37,5

-230

-230

-230

Розрахунок комерційної ефективності проекту включає складання грошових потоків від усіх видів діяльності на всіх кроках проекту – з урахуванням притоку та відтоку грошей – та розрахунок сальдо накопичених грошей на всіх кроках проекту.

Усі розрахунки по комерційній діяльності вносимо до таблиці 3.4.1.

Таблиця 4.6  Результати комерційної ефективності проекту, тис грн.

Показники

Значення на кроці

0

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

1-й кв.

2-й кв.

3-й кв.

4-й кв.

Результат інвестиційної діяльності

-240

-37,5

-37,5

-37,5

-37,5

-150

-150

-150

Результат операційної діяльності

0

293,23

286,93

281,34

276,38

1075,83

1029,58

1008,89

Результат фінансової діяльності

-240

-37,5

-37,5

-37,5

-37,5

-230

-230

-230

Сальдо реальних грошей

0

218,23

211,93

206,34

201,38

695,83

659,58

628,89

Сальдо накопичених реальних грошей

0

218,23

430,16

636,5

837,88

1533,71

2193,29

2822,18

Позитивне сальдо накопичених реальних грошей складають вільні кошти на будь-якому кроці проекту. Необхідною умовою прийняття проекту є позитивне сальдо накопичених грошей у будь-якому часовому інтервалі.

У даному випадку сальдо накопичених реальних грошей має позитивну величину на кожному кроці проекту. Отже, проект може бути рекомендований для впровадження у виробництво.


5 ОХОРОНА ПРАЦІ

5.1 Аналіз стану охорони праці на ТОВ «Вест-експрес»

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці» підприємством ТОВ «Вест-експрес» розроблено Положення про систему управління охороною праці. Система управління охороною праці направлена на виконання правових, соціально-економічних, організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я та працездатності людини в процесі праці.

Зниження травматизму на виробництві досягається завдяки тому, що працівники ТОВ «Вест-експрес» добре знають питання охорони праці і уміють правильно і безпечно виконувати доручену їм роботу. З цією метою працюючих ТОВ «Вест-експрес» навчають безпеці праці. Найважливішим елементом навчання робітників безпечним прийомам і методам праці є система інструктажів.

По характеру і часу проведення інструктажів, підрозділяють наступні види: ввідний, первинний на робочому місці, повторний, позаплановий, поточний. Ввідний інструктаж проводить інженер по охороні праці на ТОВ «Вест-експрес», з працівниками що, приймаються на роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи за даною професією або посадою. Первинний інструктаж на робочому місці проводить безпосередній керівник робіт, індивідуально з кожним працівником. Повторний інструктаж проводиться не рідше як один раз на три місяці. Позаплановий інструктаж проводять при зміні правил охорони праці. Поточний інструктаж проводить безпосередній керівник робіт з працівниками перед виробництвом робіт, на які оформляється наряд.

Перед виїздом на лінію водії проходять медичний огляд в спеціалізованому медичному пункті, основним завданням якого є перевірка фізичного і психологічного стану водія для забезпечення високого ступеня надійності управління транспортним засобом. Результати медичного огляду реєструють в спеціальному журналі перед рейсом і крім цього, в путьовому листі робиться відповідна відмітка. Що стосується медичного повторного огляду, то воно проводиться раз на рік.

ТОВ «Вест-експрес» займається міжнародними перевезеннями наливної хімії та небезпечних вантажів, тому зупинимось на вимогах щодо створення задовільних умов праці водіїв, адже саме вони безпосередньо перевозять небезпечні вантажі. До управління вантажним автомобілем, на шасі якого змонтовано спеціальне обладнання (самоскидні кузови, цистерни для перевезення горючих рідин, хімікатів, зрідженого газу та інших небезпечних вантажів) допускаються водії, що пройшли додаткові курси навчання та мають відповідне посвідчення.

Спецодяг і інші засоби індивідуального захисту видаються згідно з ДНАОП 0.00-3.06-98 «Типові норми безоплатної видачі спеціального одягу , спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту» а саме:

при перевезенні курних матеріалів речовин 1-го і 2-го класів небезпеки , сильно пахучих вантажів та ін. – костюм бавовняний, рукавиці комбіновані, жилет сигнальний;

при виконанні робіт з ТО і ТР автомобілів – додатково костюм бавовняний, рукавиці комбіновані;

при виконанні робіт з ТО і ТР в оглядових ямах, підйомниках і естакадах – додатково каска будівельника із підшоломником.

На підприємстві здійснюється 3ступеневий оперативний контроль за станом охорони праці. Щодня перед початком роботи безпосередній керівник робіт перевіряє: умови і безпеку праці на робочих місцях; готовність працівників до виконання робіт; справність устаткування, інструменту і пристроїв; наявність ЗІЗ і ЗКЗ, їх справність і відповідність термінам випробувань; наявність і справність огорож небезпечних зон; наявність та укомплектованість аптечок; наявність та укомплектованість протипожежного інвентарю; знання працівниками інструкцій, правил і норм з охорони праці. За наявності робіт з підвищеною небезпекою( у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних приміщеннях, при роботі з небезпечним вантажем і т.д.) проводиться перевірка працездатності і готовності окремих працівників до виконання завдань.

Для забезпечення безпеки руху велика увага приділяється технічному стану рухомого складу і періодичності технічного огляду і ремонту автомобілів. Особлива увага приділяється режиму праці і відпочинку. Однією з найважливіших умов, що забезпечують безпеку праці, є збереження високого рівня працездатності працюючих. Це досягається дотриманням встановленого режиму праці і відпочинку.

Територію ТОВ «Вест-експрес» тримають в чистоті і систематично очищують від виробничих відходів. Промаслені обтиральні матеріали і виробничі відходи зберігають в спеціально відведених місцях і по закінченню робочої зміни видаляють. Під'їзд до будівлі і підступи до пожежного інвентарю і устаткування завжди вільні. Територія ТОВ «Вест-експрес» і розташовані на ній будівлі, споруди, майданчики для зберігання автомобіля задовольняють вимогам протипожежних норм. Для забезпечення евакуації автомобілів при пожежі передбачений безпосередній виїзд назовні через ворота. Підлоги в приміщенні мають розмітку, що визначає місце установки автомобілів і проїзду.

Проблема охорони навколишнього середовища є одній з найбільш актуальних серед глобальних загальнолюдських проблем, і вона також не минула стороною ТОВ «Вест-еспрес». Для зменшення забруднення навколишнього середовища вихлопними газами на підприємстві організований діагностичний пункт для регулювання і контролю вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах. Відпрацьовані горючі мастильні матеріали зливаються в спеціальні ємності, а надалі здаються на нафтобазу, на переробку. Контроль за рівнем шуму транспортних засобів здійснюють працівники ГІБДД.

З вищесказаного можна зробити висновки, що керівництво ТОВ «Вест-експрес» і служба охорони праці підприємства приділяє велику увагу поліпшенню умов праці, підвищення її безпеки та охорони здоров'я працівників підприємства. Мета, яка ставиться організацією - підвищити праце охоронну  культуру як керівників підрозділів, цехів, дільниць, так і робітників; тобто охорона праці є частиною культури ТОВ «Вест-експрес» і впливає на формування позитивного іміджу організації. На підприємстві створена служба охорони праці, працює постійно діюча комісія з охорони праці. Заходи щодо поліпшення умов праці та підвищення його безпеки, що проводяться в підрозділах, дозволяють постійно знижувати рівень виробничого травматизму.

Професійні захворювання серед працівників не відзначалися. Разом з тим на окремих ділянках є шкідливі виробничі фактори. Працівникам таких виробництв відповідно до законодавства представляються компенсації за роботу із шкідливими умовами праці, в тому числі встановлено скорочений робочий день, додаткову оплачувану відпустку, і ін. З метою поліпшення умов праці працівників, зниження виробничого травматизму, попередження професійних захворювань і підвищення культури виробництва, виходячи з основного напрямку державної політики в галузі охорони праці забезпечення пріоритету збереження життя і здоров'я працівників, активізації діяльності трудових колективів, профгруп підрозділів щодо забезпечення права працівника на праця в умовах, що відповідають вимогам охорони праці, узагальнення та поширення передового досвіду роботи щодо поліпшення умов праці та культури виробництва на підприємстві проводяться заходи морального і матеріального впливу для зацікавленості працівників у створенні здорових і безпечних умов праці на робочих місцях в усіх структурних підрозділах.

5.2 Розрахунок  штучного освітлення приміщення

Для розрахунку штучного освітлення скористаємося характеристиками приміщення для проведення ТО: довжина приміщення м, висота приміщення h = 4 м, ширина b = 6 м. вікна розташовані з обох сторін. Відстань до сусідньої споруди Р = 30 м. Дерев’яна рама з подвійним склом. В залізобетонних перекриттях облаштовані стрічкові світові ліхтарі. Розряд зорових робіт ІІІ б. напруга електричної мережі Uc = 220 В. Категорія пожежної безпеки Б. 

Приймаємо комбіновану систему освітлення з лампами розжарювання. Вибираємо тип світильника-глибоковипромінювач емальований ГЕ, найвигідніше відношення відстані:

,      (5.1)

де ,     (5.2)

м.

Розрахункова схема для визначення приведена на рисунок 5.1.

Рисунок 5.1 – Розрахункова схема

Звідкіля відстань між світильниками:

,      (5.3)

м.

Знаходимо відстань від стіни до першого ряду світильників. При наявності робочих місць у стіни , при відсутності робочих місць у стіни . Приймаємо, що робочі місця у стіни є, тоді

м.

Знаходимо відстань між крайніми рядами світильників по ширині та довжині .

,      (5.4)

м.

,      (5.5)

м.

Визначаємо число рядів світильників по ширині та довжині:

,     (5.6)

ряди,

,     (5.7)

ряди.

Визначаємо кількість світильників:

,      (5.8)

.

Визначаємо показник приміщення :

.      (5.9)

Визначаємо коефіцієнт використання світлового потоку %.

Визначаємо необхідний світовий потік однієї лампи:

, лм     (5.10)

де – мінімальна освітленість, що нормується.

Для наших умов лк.

Освітленість робочої поверхні, яка створюється світильниками загального освітлення при комбінованій системі, повинна складати 10 % від освітленості, що нормується, але не менше 150 лк для ГРЛ і 50 лк для ламп розжарювання. Для нашого випадку:

лк;

К – коефіцієнт запасу, ;

– коефіцієнт нерівномірності освітленості. Приймаємо по таблиці ;

S – площа приміщення.

лм.

Виходячи з і , визначаємо необхідну потужність однієї електричної лампи Вт.

5.3 Аналіз стану пожежної безпеки на ТОВ «ВестЕкспрес»

У нашій країні забезпечення пожежної безпеки є загальнодержавним завданням. За її виконання несуть відповідальність керівники господарських органів. Відповідно до положення про державний пожежний нагляд, органи нагляду розробляють і видають правила, інструкції і технічні норми по пожежній безпеці на АТП. Основними причинами виникнення пожеж на АТП є необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при зварювальних і інших роботах, порушення правил експлуатації електричного обладнання, несправність опалювальних приладів і термічних печей, порушення режиму правил експлуатації пристроїв для підігріву автомобілів, порушення правил безпеки при акумуляторних і фарбувальних роботах, порушення правил зберігання легкозаймистих і горючих рідин, самозаймання мастильних і обтиральних матеріалів, статична і атмосферна електрика і інших чинників. При експлуатації рухомого складу найбільш частими причинами виникнення пожеж є несправність електричного обладнання автомобіля, порушення герметичності системи живлення, порушення герметичності газового обладнання на автомобілі, скупчення на двигуні бруду і мастила і інших факторів тих, що порушують пожежну безпеку.

Відповідно до чинного законодавства відповідальність за забезпечення пожежної безпеки підприємства несуть їх керівники. Відповідальність за пожежну безпеку стоянок, приміщень ТО і ТР автомобілів покладається на керівника відповідної служби спеціально призначених наказом керівника ТОВ «Вест-Експрес». На ньому лежить відповідальність за пожежну безпеку на увірених ним ділянках. На нього покладений контроль за дотриманням пожежного режиму на АТП і його виробничих ділянках, він веде роз'яснювальну роботу серед робітників з метою дотримання протипожежного режиму, проводить комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки людей, запобігання пожежі, обмеження її поширення, а також створення умов для успішного гасіння пожежі.

Передусім для забезпечення пожежної безпеки слід звернути увагу на будівлі і споруди ТОВ «ВестЕкспрес». Будівельні конструкції повинні чинити опір дії високої температури в умовах пожежі і зберігати при цьому свої експлуатаційні функції які характеризуються межею розповсюдження вогню.

Приміщення для технічного обслуговування автомобілів має розміри в плані 12х4х6 м., призначено для огляду технічного стану автомобілів, перед випуском у рейс, мілкого ремонту, заміни технічних рідин і т. інш. Особливістю технології є необхідність заливки картеру двигуна рідинними мастилами, доливання до певного рівня акумуляторної рідини, що містить кислоту. Температура в приміщенні +140С, відносна вологість 60%, швидкість повітряних потоків 2,5 м/с. Площа можливого розливу ЛЗР до 10 кв. м. В приміщенні знаходиться велика кількість в ємностях моторного і трансмісійного мастила, нітроемалі, кислота. Нітроемаль – це легкозаймиста рідина, мастило моторне це в’язка горюча рідина, щільність – 892 кг/куб. м., температура кипіння – 264310С, температура спалаху – 142 0С, температура самоспалаху – 360оС, температурна межа самоспалаху – нижня – 116оС, 147оС. Мастило трансмісійне це також горюча рідина, щільність – 877 кг/м3. температура спалаху 47оС, самоспалаху 270оС, температурна межа розповсюдження полум’я: нижня 125оС, верхня 193оС. – горить інтенсивно з виділенням щільного чорного диму.

Виходячи з властивостей речовин і матеріалів, умов їх застосування і обробки і у відповідності із ОНТП 2486 “Визначення категорій приміщень і будівель по вибухопожежній і пожежній небезпеці” приміщення по вибухопожежній і пожежній небезпеці діляться на п’ять категорій А, Б, В, Г, Д.

Приміщення для технічного огляду має категорію виробництва за вибуховою, вибухопожежною та пожежною небезпекою “В”, клас вибухонебезпечної зони за ПУЕ – П-1.

До категорії В належать приміщення, де перебувають спалимі та важкоспалимі рідини, тверді спалимі та важкоспалимі речовини та матеріали (в тому числі пил та волокна), а також речовини і матеріали, які здатні при взаємодії з водою, киснем повітря та одне з одним тільки горіти (за умови, що ці приміщення не відносяться до категорії А чи Б).

В приміщенні для технічного обслуговування автомобілів проводиться шиномонтаж. Коефіцієнт поверхні горіння – К=1,5, кількість матеріалів, що горять Р=70кг/м3. В виробництві використовують в основному гуму, яка є горючим твердим матеріалом. Дисперсність взірця 74 мкм. Температура самоспалаху 350 С; нижня межа розповсюдження полум’я 25 г/м3; максимальний тиск вибуху 551 кПа; максимальна швидкість нарощування тиску 26.2 МПа/с; мінімальна енергія запалення 50 МДж. Відрізняється великою швидкістю горіння і великим димовиділенням.

Приміщення виготовлення та обробки матеріалів з гуми має категорію виробництва за вибуховою, вибухопожежною та пожежною небезпекою “В”, клас вибухонебезпечної зони за ПУЕ – ПІІа.

Забезпечення пожежної безпеки на ТОВ «ВестЕкспрес» досить складне і багатоаспектне завдання, тому для його вирішення підходять комплексно, а саме розроблені:

– система запобігання пожежі;

– система протипожежного захисту;

– система організаційно-технічних заходів.

Протипожежний захист на ТОВ «ВестЕкспрес» здійснюється за чотирма напрямками:

1. Обмеження розмірів та поширення пожежі: будівлі та споруди на території агрофірми розміщені із дотриманням протипожежних розривів та інших вимог пожежної безпеки; дотримується обмеження стосовно кількості поверхів будівлі; правильно сплановані та розташовані виробничі цехи та дільниці у межах будівлі; пожежонебезпечні устаткування розміщенні в ізольованих приміщеннях; будівельні конструкції необхідної ступені вогнестійкості;– встановлені протипожежні перешкоди у будівлі, системі вентиляції та кабельних комунікаціях; обмеження витікання та розтікання легкозаймистих та горючих рідин при пожежі;

2. Обмеження розвитку пожежі: обмеження кількості горючих речовин, що одночасно знаходяться в приміщенні; при будівництві були використані оздоблювальні та конструкційні матеріали з нормативними показниками вибухопожежонебезпечності; аварійне стравлювання горючих рідин та газів; залишки горючих матеріалів своєчасно звільнюються з приміщення; використовується спеціальне устаткування із посиленим захистом від пошкоджень для зберігання пожежонебезпечних речовин.

3. Забезпечення безпечної евакуації людей та майна: схема евакуації людей з будівлі спланована таким чином, що завершується до настання гранично допустимих рівнів чинників пожежі; будівельні конструкції будівлі відповідають такому ступеню вогнестійкості, що зберігаються несучі та огороджувальні функції протягом всього часу евакуації; вибір відповідних засобів колективного та індивідуального захисту; застосовується аварійне вимкнення устаткування та комунікацій; існує система протидимового захисту, яка запобігає задимленню шляхів евакуації; влаштуванні необхідні шляхи евакуації: коридори, зовнішні пожежні драбини які утримуються належним чином.

4. Створення умов для успішного гасіння пожежі: приміщення ТОВ «ВестЕкспрес» забезпечене достатньою кількістю первинних засобів пожежогасіння; є можливість безперешкодного під'їзду до будівельних споруд ТОВ «ВестЕкспрес».

Так як підприємство займається перевезенням небезпечних вантажів (переважно 3 категорії – легкозаймисті рідини), особлива увага приділяється  пожежній безпеці автомобілів. Кожний автомобіль на ТОВ «Вест-експрес» обладнаний засобами пожежогасіння. Автоцистерни, призначені для перевезення легкозаймистих та горючих речовин, зберігаються на спеціально відведених відкритих площадках; автоцистерни мають надійне заземлення і вимикачі для відключення акумуляторної батареї автомобіля, покривало з негорючого матеріалу, два вогнегасники, пісочницю із сухим піском, лопату; вихлопні труби виведені під радіатор і обладнані справними іскрогасниками.

На ТОВ «ВестЕкспрес» є пожежний інвентар і засоби пожежної сигналізації і зв'язку. Для сповіщення про пожежу використовують електричну пожежну сигналізацію, телефонний зв'язок. В разі пожежі, її можна погасити фізичними і хімічними способами. Всі засоби пожежогасіння забарвлені в червоний колір. Пожежна безпека АТП відповідає вимогам ГОСТ, будівельним нормам і правилам, типовим правилам пожежної безпеки для промислових підприємств і правилам пожежної безпеки для підприємств автомобільного транспорту.


ВИСНОВКИ

При аналізі світового ринку транспортних послуг було виявлено, що в Україні й за кордоном особливо активно й динамічно розвивається ринок автотранспортних послуг, а транспортний сервіс становить особливий інтерес для підприємстввиробників, які являються потенційними клієнтами ТОВ «ВестЕкспрес»

Перспективним напрямком удосконалення технологічного процесу доставки небезпечних вантажів (ADR перевезення), а саме бензолу і толуолу є вибір оптимального спеціалізованого рухомого складу, тобто заміна старих автоцистерн марки LAG на нові автоцистерни марки HENDRIKCS

У процесі розробки альтернативної схеми доставки були визначені основні питання перевезень небезпечних вантажів. Вони включають:

підготовку небезпечного вантажу;

маркування транспортних засобів;

вибір та узгодження маршруту перевезень;

оформлення необхідної документації при ADR перевезеннях.

Таким чином, параметрами оптимально вдосконаленого технологічного процесу доставки небезпечних вантажів ТОВ «ВестЕкспрес» є:

збільшення вантажопідйомності з 20 тонн до 26 тонн;

зменшення часу на вантажно-розвантажувальні робіти, за рахунок виконання операцій зливу-наливу через насосне обладнання на цистернах HENDRICKS - ADR;

− зменшення кількості оборотних рейсів для заданих обємів перевезень на 23 %;

− підвищення транспортної роботи та годинної продуктивності автомобілів на 33 %;

−підвищення транспортного сервісу доставки вантажу, за рахунок використання сучасних інформаційних технологій, автомобільного транспорту, що має високий рівень схоронності й надійності.

Отримано наступні економічні показники ефективності розроблених технологічних рішень:

− річна собівартість доставки нафтопродуктів до Угорщини та Румунії знизилася на 15%;

− собівартість перевезення  тонни вантажу та одиниці транспортної роботи та знизилася на 15%;

Розрахунок комерційної ефективності проекту придбання трьох нових автоцистерн у лізинг  включав складання грошових потоків від усіх видів діяльності на всіх кроках проекту – з урахуванням притоку та відтоку грошей  та розрахунок сальдо накопичених грошей на всіх кроках проекту

Позитивне сальдо накопичених реальних грошей складають вільні кошти на будь-якому кроці проекту. Необхідною умовою прийняття проекту є позитивне сальдо накопичених грошей у будьякому часовому інтервалі.

У даному дипломному проекті сальдо накопичених реальних грошей має позитивну величину на кожному кроці проекту. Отже, проект може бути рекомендований для впровадження у виробництво.

Запропоновані технологічні рішення й удосконалення системи перевезень небезпечних вантажів якісно оптимизовані й відповідають гарним технікоекономічним показникам.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1.  Афанасьєв А.Л. й ін. Єдина транспортна система й автомобільні перевезення: Підручник для студентів вузів. М.: Транспорт, 1998. 333 с.
 2.  Батищев И.И. Організація й механізація завантажувальнорозвантажувальних робіт на автомобільному транспорті:. Підручник. 6 е вид.( перероб. і доп. М.: Транспорт, 1998. 367 с.
 3.  Будрин А.Г., Будрина Є.В., Григорян М. Г. Економіка автомобільного транспорту: Навчальна допомога для студентів вузів. М.: «Академія», 2005. 320 с.
 4.  Ванчукевич В.Ф. й ін. Вантажні автомобільні перевезення: Навчальна допомога. Мн.: Вищ. Шк, 1989. 272 с.
 5.  Воркут А.И. Вантажні автомобільні перевезення. 2-і вузд; перероб. і доп. К.: Вища шк. Головне видавництво, 1986. 447с.
 6.  Голованенко С. Л. Довідник інженераекономіста автомобільного транспорту. М.: Транспорт, 1984. 320с.
 7.  Дуднєв Д.И. Організація перевезень автомобільним транспортом. М.: Транспорт, 1974. 235с.
 8.  Енглезі Й.П., Пахно О.Є.Організація перевезення небезпечних вантажів. Підручник /Й.П. Енглезі, О.Є. Пахно, - Донецьк: ДІАТ, 2008. 240с.
 9.  Зайцев Е.И. Усе для перевезень вантажів. Спб.: Закон і бізнес, 1998. 94с.
 10.  Коган Э. И. Охорона праці на підприємствах автомобільного транспорту. М.: Транспорт, 1994. 253 с.
 11.   Короткий автомобільний довідник НИИАТ. М.: Транспорт, 1999. 290 с.
 12.   Кравченко Е., Пахно А., Шок У. ДО12 Перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом. Допомога для консультантів. - Донецьк: Норд^-Пресс, 2010.-333 с.
 13.  Міжнародні автомобільні перевезення. Ч. I. Правові й організаційні аспекти: Учб. допомога / Під ред. Ю.С. Сухина, В.С. Лукинского. Спб., 2000. 170 с.
 14.  Міжнародні перевезення: питання й відповіді. М.: АСМАП, 1994. 71 с.
 15.  Неруш Ю.М. Логістика. М.: ЮНИТИДАНА, 2000. 347с.
 16.  Миколаїв Д.С. Міжнародні торговельні перевезення.  М.: Мгимо-пресс, 1995. 190 с.
 17.  Пахно А., Шок У.П12 Перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом. Допомога для водіїв: базовий курс. Донецьк: Норд^Пресс,2009. 333 с.
 18.  Таблиці найкоротших відстаней по іноземній території. М.: АСМАП, 1994. 123с.
 19.  Савин В.И. Перевезення вантажів автомобільним транспортом: Довідкова допомога. М.: Видавництво "Справа И Сервіс", 2002. 544 с.
 20.  Смехов А. А. Основи транспортної логістики: Підручник для вузів. М.: Транспорт, 1998. 197 с.
 21.  Ходош М.С. Вантажні автомобільні перевезення. 4-і вид., перероб. і доп. М.: Транспорт, 1998. 208 с.
 22.  http://www.labadr.com.ua/
 23.  http://www.tamognia.ru//
 24.  http://vse-gruzoviki.blogmir.ru/
 25.  http://www.map.asmap.ru/


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58342. Золотая осень 5.87 MB
  Цели и задачи: изучение строения деревьев, кустарников, передача в изображении этих знаний и наблюдений, элементов воздушной и линейной перспективы, создание определённого колорита, настроения цветом, освоением техники живописи «мазком»...
58343. Декоративная работа. Дизайнерский проект «Календарь» 51 KB
  Дать представление о роли фантазии в искусстве; формировать умение выполнять иллюстрации на выбранные сюжеты; развивать интерес к народному сказочному творчеству навыков композиционного решения рисунка; воспитывать любовь к к положительным героям сказок сопереживание настроениям героев сказки обратить внимание детей на добрые поступки и злые...
58344. Формирование конкурентоспособности НА ПРИМЕРЕ ГИПЕРМАРКЕТОВ КОМПАНИИ ЗАО ТД «ПЕРЕКРЕСТОК» «КАРУСЕЛЬ» 133.05 KB
  Система менеджмента должна располагать материальными, финансовыми, трудовыми и другими ресурсами, обеспечивающими реализацию управленческих воздействий. Управленческие воздействия поступают в исполнительные органы как изнутри управляемого объекта...