43758

Страхування технічних ризиків

Лекция

Налоговое регулирование и страхование

Страхування технічних ризиків. Суть види та об'єкти страхування технічних ризиків. Страхування будівельного підприємця від усіх ризиків. Страхування монтажних ризиків.

Украинкский

2013-11-06

110.5 KB

23 чел.

Лекція 9. Страхування технічних ризиків.

 1.  Суть, види та об'єкти страхування технічних ризиків.
  1.  Страхування будівельного підприємця від усіх ризиків.
   1.  Страхування монтажних ризиків.
    1.  Страхування машин від поломки.
     1.  Страхування електронного устаткування.

1. Суть, види та об'єкти страхування технічних ризиків

У сучасних умовах прискореного науково-технічного прогресу, розвитку капіталомістких галузей виробництва, зростання в міжнародному зовнішньоторговельному потоці частки машин і обладнання (включаючи постачання комплектних підприємств і виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт на території країн-імпортерів) значної актуальності в усьому світі набуває страхування технічних ризиків, а також відповідальності перед третіми особами, пов'язаної з проведенням зазначених щойно робіт.

Страхування технічних ризиків (technikal risks insurance) - комплекс видів страхування, що включає страховий захист на випадок будівельно-монтажних ризиків, страхування машин від поломки, страхування електронного і пересувного обладнання, страхування інженерних споруд.

Страхування технічних особливо поширене у США, Німеччині, Англії, Японії та інших країнах, які входять до Міжнародної асоціації страховиків технічних ризиків.

В Україні цей вид страхування лише починає розвиватися. Створюються та вдосконалюються належні правила страхування, розробляються та вводяться в дію відповідні законодавчі й нормативні акти з цього питання.

Коли йдеться про страхування технічних ризиків, розрізняють, як правило, види страхування, які надають покриття ризиків або виробника, або експлуатаційника:

 •  страхування будівельного підприємця від усіх ризиків (CAR);
 •  страхування всіх монтажних ризиків (EAR);
 •  страхування машин;
 •  страхування електронних пристроїв.

Якщо під час будівництва об'єкта переважають (за обсягом та вартістю) будівельні ризики, то вибирають страхування будівельного підприємця від усіх ризиків. Якщо при технічному спорудженні, в якому використовуються попередньо виготовлені або готові пристрої, наприклад верстати, переважають монтажні ризики, то укладаються договори страхування всіх монтажних ризиків. Страхування машин, а також електронних пристроїв відбувається вже в процесі експлуатації об'єкта.

Щодо об'єктів страхування, то ними виступають майнові інтереси страхувальниками пов'язані з правом володіння, користування та розпорядження:

а) при будівництві:

 •  всіма об'єктами громадського наземного та підземного будівництва (будівлі, споруди, електростанції, аеропорти, дорожні та залізничні об'єкти, мости, дамби, греблі, тунелі, канали), а також допоміжними спорудами (тимчасові обвідні канали і дамби), всіма матеріалами, що знаходяться на будівельному майданчику і є необхідними для виконання будівельних робіт та ін.;

зокрема:

 •  роботами (їх вартість), які проводяться будівельним підприємством або його підрядчиками згідно з договором, включаючи підготовчі роботи на будівельному майданчику (виїмка ґрунту, планувальні роботи);
 •  обладнанням будівельного майданчику (гуртожитки, склади, риштування, інженерні мережі та інше);
 •  будівельними машинами (землерийні машини, крани, транспортні засоби), що використовуються на будівельному майданчику);
 •  витратами на розчистку території від уламків при ліквідації збитку після страхового випадку на будівництві.

Можуть бути застраховані також роботи з монтажу машин, установок і металевих конструкцій, якщо вартість монтажних об'єктів, включаючи витрати на монтаж, становить не менше 50 % загальної страхової суми;

б) при монтажу та пробному пуску:

 •  всіма видами машин, механізмів та конструкцій (електрообладнання, мости, верстати, крани, силові установки, фабрики, турбіни, генератори, електродвигуни, трансформатори, друкарські машини, цехи, електростанції. хімічні установки, доменні печі та ін.); їх монтажем та пробним пуском;
 •  обладнанням для проведення монтажу (крани, лебідки, зварювальні апарати);
 •  предметами, що знаходяться на монтажному майданчику та мають відношення до монтажу;
 •  витратами на розчистку території після нанесення збитку під час монтажу.

Можуть бути застраховані будівельні роботи, якщо їх вартість менша від вартості монтажного обладнання.

в) при страхуванні машин:

 •  всіма машинами, апаратами, механічним обладнанням, устаткуванням (парові котли, турбіни, генератори та ін.), включаючи машини та устаткування для розподілу енергії (трансформатори, високо - та низьковольтні установки) та виробничі й допоміжні машини (верстати, мішалки, насоси, трубопроводи, компресори і т.п.);

г) при страхуванні електронного обладнання:

 •  електронними обчислювальними машинами для оброблення даних (центральний процесор, периферійне обладнання;
 •  електронними і ядерними медичними апаратами (рентгенівські, великогабаритні стерилізатори, випромінювачі і т.п.), що застосовуються в медицині;
 •  обладнанням передачі інформації (телетайпи, комутатори, засоби зв'язку, установки спрямованого радіозв'язку, радіолокаційні установки і т. д.) та іншими (електронні мікроскопи, аналізатори, телевізійне обладнання, тоталізатори, настільні калькулятори, розмножувальна техніка);
 •  витратами по відновленню інформації на носіях даних, пов'язаних з виходом із строю ЕОМ.

Далі розглянемо докладніше технологію страхування зазначених вище об'єктів.

2. Страхування будівельного підприємця від усіх ризиків

Страхування будівельного підприємця від усіх ризиків (страхування CAR. contractors and risks) передбачає, що страхувальниками можуть бути замовник будівництва, а також будівельні підприємства, що виконують проект будівництва, включаючи всіх підрядників (генерального, головного) та субпідрядників.

Страхове покриття надається за принципом „від усіх ризиків" що дозволяє надавати захист не тільки від класичних небезпек, якими є стихійні лиха тощо, а й від суто специфічних ризиків, які дуже часто важко передбачити і, відтак, чітко визначити в договорі. Більшість страхових компаній у договорах страхування передбачають такі ризики, як пожежа, вибух, удар блискавки, падіння пілотованих літальних апаратів, а також аварії під час проведення будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, у т.ч. внаслідок короткого замикання та надлишкової напруги в системі електромереж, електричних дуг, підвищеного тиску тощо; пошкодження водою та іншими рідинами; стихійні лиха (повінь, град, осідання ґрунту, буря, зсув, землетрус, ураган, сель тощо); протиправні дії третіх осіб, у т.ч. крадіжки, пограбування; помилки проектувальника та будівельного персоналу, їхню недбалість.

Застрахованою може бути також відповідальність підрядчика за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю та майну третіх осіб, а також навколишньому середовищу під час проведення будівельно-монтажних робіт у межах будівельного майданчика та поблизу нього.

Не відшкодовуються збитки, які виникли внаслідок:

 •  військових заходів, військових дій, страйків, заворушень, заколотів, незаконних актів політичних організацій та осіб;
 •  навмисних дій страхувальника або його представника, в тому числі якщо вони перебували в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння;
 •  впливу ядерної енергії;
 •  внутрішніх пошкоджень (спричинене не зовнішніми факторами) будівельних машин або несправності машин і обладнання в результаті експлуатації монтажного устаткування;
 •  ліквідації недоліків виконання будівельних робіт (наприклад, використання дефектного чи непридатного матеріалу);
 •  претензії за неустойками та недоліками наданих послуг.

Договір страхування будівництва може бути укладений на термін від одного місяця та більше.

Страхова сума визначається для об'єктів будівництва у вартості згідно з проектно-кошторисною документацією; для обладнання на будівельному майданчику, будівельних машин і наявних будівель - у первісній вартості на момент укладення договору страхування.

Щодо відповідальності перед третіми особами, то страхова сума встановлюється за домовленістю сторін, але в договорі може бути обумовлено ліміт зобов'язань страхової компанії за кожним окремим страховим випадком, за видом заподіяної третім особам шкоди та для кожної особи, яка постраждала.

Базові ставки страхових платежів при страхуванні будівельного підприємця від усіх ризиків коливаються в межах 0,6-0,8 % від страхової суми.

Остаточний розмір страхового тарифу залежно від стану об'єкта страхування та конкретних умов страхування (франшиза, знижка за пролонгацію, інших умов, що змінюють ступінь ризику) може коригуватися за допомогою поправочних коефіцієнтів множенням узгодженого зі страхувальником поправочного коефіцієнта на базовий тариф.

Розмір страхового тарифу також залежить від інших факторів та відповідних поправних коефіцієнтів, що відображено в табл. 1.

Таблиця 1

Фактори ризику та поправні коефіцієнти до страхових тарифів  

Фактор ризику

Поправний коефіцієнт

Якість проектних робіт, репутація проектувальника

0,9-1,3

Характеристика будівельного майданчика: наявність вулканічної діяльності, землетрусів, повеней, зсувів ґрунту, сильних вітрів, властивості ґрунту, рівень ґрунтових вод, кліматичні умови тощо

0,8-1,5

Наближення місця страхування до небезпечних виробництв, доріг, місць скупчення людей або товарів, місць періодичного проведення спортивних, релігійних, розважальних та інших заходів

1,0-1,3

Криміногенність ситуації в регіоні

1,0-1,4

Характеристика будівельних матеріалів, якість та безпечність експлуатації обладнання машин та механізмів, узагальнена якість будівництва, професіоналізм персоналу тощо.

0,8-1,5

Захаращеність приміщень та будівельного майданчика, рівень технологічної та трудової дисципліни, рівень управління

0,9-1,3

Статистика страхових подій за попередні три роки відносно даного страховика

0,8-1,2

Розмір максимально можливого збитку, лімітів відповідальності страховика, франшизи

0,7-1,1

Розмір страхової премії залежатиме від страхової суми, страхового тарифу та поправного коефіцієнта, що враховує різні характеристика застрахованого об'єкта та фактори ризику. Договір страхування набуде чинності з дня внесення страхового платежу на розрахунковий рахунок страховика

Страховий захист будівництва настає з початком будівельних робіт або з моменту завезення предметів на будівельний майданчик, але не раніше дати, обумовленої в договорі, за умови своєчасної сплати страхових платежів і закінчується прийманням або введенням споруди в експлуатацію, але не пізніше обумовленими договором страхування датами та строку дії ліцензії на виконання будівельних робіт. За устаткування будівельного майданчика та будівельні машини відповідальність страховика починається після їх вивантаження на будівельному майданчику і в момент їх вивезення закінчується, але не пізніше ніж закінчиться строк дії договору страхування.

Щодо термінів повідомлення про страховий випадок, то страхувальник повинен сповістити страховика про знищення або пошкодження об'єкта страхування протягом одного робочого дня та подати довідку пожежної охорони, гідрометеорологічної служби, а також інші документи компетентних органів, які необхідні для встановлення причин страхового випадку і визначення розміру збитків.

Страхове відшкодування виплачується відповідно до умов договору страхування на підставі:

 •  письмової заяви страхувальника;
 •  документів компетентних органів;
 •  акта про втрати та розрахунків до нього.

Страховик відшкодовує страхувальникові витрати, необхідні для покриття збитку, заподіяного застрахованому майну будівництва, виходячи з прийнятої на страхування вартості на підставі кошторису та за наявності вище перерахованих документів. Компенсуються також витрати, пов'язані з розчисткою території від уламків при ліквідації збитку після страхового випадку. Але в будь-якому разі загальна сума страхового відшкодування не може перевищувати страхової суми за договором страхування.

3. Страхування монтажних ризиків

В основу страхування всіх монтажних ризиків (страхування EAR erection all risks) покладено ідею забезпечення страхувальникові необхідного і якомога повнішого страхового покриття всіх ризиків, які виникають при монтажі машин та механізмів, а також при зведенні сталевих конструкцій.

З розвитком промисловості економічна роль страхування монтажних ризиків посилюється, і нині в усіх розвинутих країнах цей вид страхування став фактично незамінним. Ризики, що виникають при виконанні великих замовлень для монтажних організацій і для самого замовника, наприклад, спорудження мостів чи комплектних промислових підприємств, можуть бути покриті лише за рахунок страхування всіх монтажних ризиків. Тому банки та інші кредитні установи наполягають на укладанні договорів страхування всіх монтажних ризиків, щоб надані ними фінансові кошти були якомога повніше захищені від ризиків. Коли органи державної або муніципальної влади проводять конкурс з видачі замовлень, та вони часто вимагають укладання договору страхування EAR.

Страхувальниками можуть бути всі сторони, для яких монтаж об'єкта пов'язаний з ризиком, наприклад:

 •  виробник чи постачальник монтажного об'єкта, якщо монтажні роботи виконуються ним самим або під його відповідальність;
 •  власник монтажного об'єкта - при страхуванні монтажу та пробного пуску;
 •  фірми, яким доручено виконати монтаж;,
 •  покупець монтажного об'єкта;
 •  кредитор.

Страхування всіх монтажних ризиків забезпечує досить повне страхове покриття. До страхових ризиків, як правило, належать знищення чи пошкодження предметів монтажу внаслідок:

 •  аварії, якщо вона не є виключенням, визначеним умовами страхування або договором (відповідно до правил техніки безпеки);
 •  вогню (пожежа, удар блискавки. вибух та збитки, понесені під час гасіння пожежі);
 •  стихійних явищ (паводок, повінь, затоплення, зливи, незвичайний для даної місцевості снігопад, землетрус. буря, осідання ґрунту, зсув, обвал);
 •  помилки під час монтажу;
 •  короткого замикання, надлишкової напруги. електричної дуги;
 •  інших аварійних подій, наприклад пошкодження частинами, що обвалюються чи падають, проникнення чужорідних частинок, збитки, до яких призвели перевезення на монтажному майданчику, тощо.

Не підлягають відшкодуванню збитки, що виникли внаслідок:

 •  військових заходів, військових дій, страйків, заворушень, заколотів, незаконних актів політичних організацій та осіб;
 •  навмисних дій страхувальника або його представника, в тому числі, якщо вони перебували в стані алкогольного,

наркотичного чи токсичного сп'яніння;

 •  впливу ядерної енергії;
 •  претензії за неустойками та недоліками наданих послуг;
 •  недоліків у конструкції, дефектів матеріалу чи помилок при виготовленні;
 •  несправності машин та пристроїв внаслідок експлуатації монтажного обладнання (тобто пошкодження, спричинені не зовнішніми факторами).

Договір страхування монтажних ризиків може бути укладений на термін від одного місяця та більше.

Страхова сума визначається для монтажного обладнання на рівні дійсної вартості, а для монтажу - на рівні вартості, визначеної проектно- кошторисною документацією.

Якщо в разі настання страхового випадку страхова сума виявиться заниженою (що можливо при зростанні цін і підвищенні заробітної плати), то при відшкодуванні збитку враховується факт неповного страхування. Тому про зміни в страховій сумі рекомендується негайно повідомляти страховикові.

При страхуванні монтажних ризиків немає змоги встановити тверді ставки премій за всіма видами монтажних робіт та ризиків. Тому премію з кожного конкретного ризику доводиться обчислювати окремо з урахуванням особливих умов відповідного випадку. При цьому береться до уваги така інформація: технічний опис споруджуваного об'єкта, його вартість, виробничий процес, план розміщення, геологічні, гідрологічні та метеорологічні дані про місце монтажу, наявність охорони, засобів пожежегасіння, досвід монтажної фірми з монтажу аналогічних об'єктів і т. ін.

Щодо обчислення страхової премії, то вже зазначалося, що вона залежить від страхової суми та страхового тарифу. За умови своєчасного внесення страхового платежу у випадку страхування монтажних ризиків відповідальність страховика розпочинається з часу вивантаження матеріалу на монтажному майданчику та триває до закінчення всіх робіт з монтажу предметів і пробного їх пуску, термін яких не повинен перевищувати строку дії договору страхування та ліцензії на виконання монтажних робіт.

Порядок та умови виплати страхового відшкодування відповідають тим, що були розглянуті в п. 2. цієї теми. Зазначимо лише, що в разі завдання збитків монтажу або пробному пуску відшкодовуються витрати на приведення пошкодженого (знищеного) предмету до стану, в якому він знаходився безпосередньо перед настанням страхового випадку, включаючи витрати з демонтажу, фрахту і повторного монтажу із вирахуванням вартості придатних для використання залишків.

4. Страхування машин від поломки

Страхування машин від поломки (mashinery breakdown insurance) вид майнового страхування, котрий активно використовується в індустріально розвинутих країнах для захисту підприємців від небезпеки механічних поломок машин, які здебільшого входять до складу важливих технологічних ліній або є ключовими виробничими агрегатами.

Цей вид страхування технічних ризиків - досить динамічний напрям страхування, потреба в якому виникла в зв'язку з розвитком технологій. Власникам і тим, хто експлуатує складне промислове устаткування, відомо, що трапляються випадки аварійного виходу з ладу дорогих машин. Усі небезпеки, що супроводжують діяльність підприємства, пов'язану з використанням дорогих машин, є ризиком, запобігти якому силами одного підприємства дуже складно. В усьому світі єдиним варіантом страхового захисту такого устаткування є страхування промислових машин від поломки (МІ - Machineri insurans), страхове покриття якого допоможе захистити від великих витрат на відновлення після виходу машин з ладу.

Страхування машин має велике значення для кожного, хто їх експлуатує. І це стосується не лише промислових підприємств, на яких працюють великі машини чи повністю автоматизовані виробничі установки. Вирішальне значення страхування машин має саме для середніх та невеликих підприємств, де пошкодження машин може потягти за собою фінансові та економічні збитки.

Страховими ризиками є такі події, які мають ознаки імовірності та випадковості внаслідок чого завдається шкода машинам:

• аварія, якщо вона не є винятком, обумовленим умовами страхування або договором (відповідно до правил техніки безпеки);

 •  помилки в конструкції та розрахунках, допущені при монтажі, дефекти лиття та матеріалу;
 •  розрив унаслідок дії відцентрової сили;
 •  коротке замикання, перенапруження;
 •  нестача води в парогенераторах;
 •  фізичний вибух;
 •  буря, мороз.

Не підлягають страхуванню, як правило, лише деякі предмети, термін служби яких порівняно з терміном служби всього об'єкта невеликий. Здебільшого до них належать такі предмети:

 •  усі види змінного інструмента;
 •  пуансони, матриці, троси, ланцюги, ремені, стрічки, сита;
 •  вироби зі скла, кераміки, деревини, а також шини;
 •  матеріали виробничого призначення всіх видів (наприклад, паливо, газ, засоби охолодження, каталізатори, рідини, мастила).

Страхові випадки. Цей вид страхування покриває збитки аварійного характеру, тобто такі, що виникли несподівано й непередбачено, призвівши до ремонту чи заміни застрахованого майна.

Страхове відшкодування не виплачується, якщо шкоду майну завдано з таких причин:

 •  воєнні чи подібні до них події, усі види громадського безладдя, а також дії страйкарів чи робітників і службовців, що підпадають під локаут;
 •  намір чи груба необережність страхувальника або його представника;
 •  ризики, страхування яких передбачено іншими видами страхування (наприклад, вогонь, блискавка, вибух, спричинений хімічною реакцією, крадіжка, злом та крадіжка зі зломом);
 •  затоплення, повінь, землетрус, просідання ґрунту, зсув;
 •  дії наземних, водних та повітряних транспортних засобів;
 •  спрацювання внаслідок звичайного використання чи експлуатації, а також дія кавітації, ерозії, корозії та накипу;
 •  помилки або несправності, що існували на момент укладання договору страхування і про які страхувальник знав чи мав знати;
 •  помилки чи недостачі, за які несе відповідальність постачальник (у рамкам гарантійних зобов'язань).

Страхова сума в страхуванні машин завжди встановлюється згідно з балансовою вартістю. Якщо змінюється страхова вартість, наприклад за рахунок підвищення цін, то страхувальник зобов'язаний повідомити про це страховикові, щоб уникнути неповного страхування.

Ставки премій у страхуванні машин визначаються окремо за кожним типом машин. Порівняно з іншими видами страхування (наприклад, із вогневим страхуванням), премії можуть здаватися високими, що зумовлюється підвищеною частотою страхових випадків у цій галузі.

У разі страхування машин при своєчасній сплаті страхових платежів страховий захист починає діяти з часу прийняття застрахованих машин на облік.

За умови настання страхового випадку, що заподіяв ушкодження машинам, страхове відшкодування виплачується виходячи з вартості відновлення, що враховує вартість необхідних для цього деталей, витрати на демонтаж і повторний монтаж, транспортні витрати, митні платежі.

5. Страхування електронного устаткування

Страхування електронного обладнання (insurance of electron equipment) - становить інтерес для банків, телекомунікаційних компаній та інших організацій, що мають "електронні ризики", і здійснюється на випадок знищення, пошкодження або втрати обладнання. Нерідко страхувальник через пошкодження електронної техніки може нести ще більші збитки внаслідок втрати баз даних. Страхуванню витрат на відновлення баз даних відводять окремий поліс.

Страхувальниками можуть бути власники або орендарі електронних систем чи електронного обладнання. Страхування здійснюється на випадок знищення чи пошкодження електронного обладнання внаслідок:

 •  аварії, якщо вона не є винятком, обумовленим умовами страхування або договором (відповідно до правил техніки безпеки);
 •  аварії комунікаційних мереж;
 •  диму, сажі;
 •  дії води і вологи, якщо вона не зумовлена атмосферними опадами;
 •  короткого замикання, перенапруги;
 •  помилки в конструкціях та розрахунках, помилки виробника, помилки при виготовленні та монтажі, дефекти лиття й матеріалу;
 •  помилки в обслуговуванні, недбалість, необережність;
 •  злий намір та зазіхання третіх осіб;
 •  град, мороз, буря;
 •  опускання ґрунту, зсув, обвал, лавини.

Крім цих ризиків, електронне обладнання може бути застраховане також на випадок спричинення йому шкоди вогнем та стихійними явищами, а в окремих випадках і на особливих умовах покривається ризик заподіяння шкоди страйком, заворушенням та відсутністю кондиціювання повітря через пошкодження кондиціонера в електронних системах.

Основні причини, з яких збиток не відшкодовується:

 •  воєнні дії та всі види суспільних хвилювань;
 •  пошкодження, зумовлені впливом ядерної енергії; « пошкодження, завдані з наміром чи в результаті грубої необачності страхувальника або його представника;
 •  спрацювання в процесі експлуатації, а також через корозію;
 •  помилки чи несправності, за які на підставі договору або за законом несе відповідальність третя особа;
 •  несправності, які зумовлені виходом з ладу чи перериванням системи постачання газом, водою чи електроенергією;
 •  витрати на виконання робіт з технічного обслуговування;
 •  суто зовнішні недоліки (подряпини на лакованих чи полірованих поверхнях).

Страхова сума у страхуванні електронних пристроїв, як і в страхуванні машин, визначається на основі страхової оцінки, якою є балансова вартість. Якщо змінюється страхова вартість (наприклад, за рахунок підвищення цін), то страхувальник зобов'язаний повідомити про це страховикові і, щоб уникнути неповного страхування, збільшити страхову суму. У цьому випадку страхувальник зобов'язаний доплатити додаткову страхову премію, яка визначається спеціальним розрахунком. Щодо основної страхової премії, то при її встановленні страховики користуються нормативами, якими враховуються звичайні (не підвищені) ризики. Спеціальні пристрої або пристрої, які вперше з'являються на ринку, тарифікують з урахуванням специфічних особливостей ризику.

Виплата страхового відшкодування при пошкодженні електронного обладнання здійснюється на основі вартості відновлення в межах страхової суми.

Ми торкнулися основних аспектів страхування технічних ризиків і показали, які види страхування можуть запропонувати страхові компанії своїм клієнтам, щоб забезпечити захист від матеріальних збитків.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

28225. ВОЛЯ КАК ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ ПСИХИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ. ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ВОЛИ 42 KB
  ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ВОЛИ. Функции воли:1.Регулятивная внешняя используется когда усилия носят коллективный характер Характеристики воли: Направленность воля всегда направлена на объект Отдаленность идет работа на перспективу а не удовлетворение сиюминутных потребностей Устойчивость протяженность во времени Энергетическая волевые процессы возникают при слабом побуждении = низкой энергетичности Информационная только при наделении объекта социальной ценностью обеспечении личностного смысла возможно формирование дополнительного...
28226. Интеллект и его структура 52 KB
  Структура интеллекта 1. Структура интеллекта по Ч. В соответствии с этой теорией генеральный фактор интеллекта имеет наибольший вес при выполнении задач на абстрактные отношения а наименьший при выполнении сенсорных задач. Кроме генерального существуют также и групповые факторы интеллекта к которым можно отнести механическую лингвистическую математическую компетентность а также специальные факторы которые делают свой вклад лишь в отдельные интеллектуальные тесты.
28227. Уровни построения движений по Н.А.Бернштейну. Схема управления движениями по Н.А.Бернштейну 30 KB
  Каждый уровень имеет специфические свойственные только ему моторные проявления каждому уровню соответствует свой класс движений. Уровень А самый низкий и филогенетически самый древний. Уровень В уровень синергий. Этот уровень оторван от внешнего пространства но зато очень хорошо осведомлен о том что делается в пространстве тела.
28228. Акцептор действия П.К.Анохина 1.08 MB
  Акцептор действия П. Внешний раздражитель вступает во взаимодействие с другими афферентными возбуждениями имеющими другой функциональный смысл и только в зависимости от синтеза всех этих афферентаций создаются условия для формирования целенаправленного действия. Обратная афферентация информирует о результатах совершенного действия давая возможность организму оценить степень успеха выполняемого им действия. Акцептор результатов действия предназначен для восприятия информации о полученном результате и сравнения ее с теми параметрами...
28229. Эмоции: их физиологические механизмы и психологические функции 50.5 KB
  Эмоции: их физиологические механизмы и психологические функции. Эмоции одна из форм отражения. Эмоции отражают не сами объекты предметы явления а их отношения к потребностям целям и мотивам деятельности человека переживающего эти эмоции. Эмоции это процессы отражающие личную значимость и оценку внешних и внутренних ситуаций для жизнедеятельности человека в форме переживаний.
28230. Классификация эмоций. Эмоции и чувства. Виды чувств 36 KB
  Эмоции и чувства. По критерию мобилизации ресурсов организма: стенические вызывают прилив энергии астенические По модальности Плутчек: любовь Радость Принятие оптимизм подчинение Страх Удивление Печаль Отвращение Гнев агрессия благоговение Ожидание разочарование презрение жалость Основные виды эмоций классификация по силе и деятельности проявлений: аффекты страсти собственно эмоции настроение чувства стресс. Чувства еще...
28231. Способы управления эмоциями. Защитные механизмы и совладающее поведение 43.5 KB
  Защитные механизмы и совладающее поведение. Защитные механизмы психики. Отрицание Проекция Приписывает свои мотивы другим людям атрибутивнаяособзает черту и бессознателтно приписывает другим комплементарная осознает но источник лежит в другом классическая не признает качество Смешение Смещение объекта смещение влечения Регрессия объекта при разводе к маме Идентификация принимает личные характеристики другого на себя Компенсация Реактивное образование Замена на противоположные импульсы Рационализация Сублимация...
28232. Психические состояния и их классификация 31.5 KB
  Левитов: Состояние целостная характеристика психической деятельности и поведения за некоторый период времени показывающая своеобразие протекания психических процессов в зависимости от отражения объектов и явлений действительности в настоящий момент в зависимости от конкретной ситуации предшествующего состояния и психических свойств личности. Состояние целостная организация поведения и деятельности за определенный момент времени. Психическое состояние относительно устойчивое психическое явление характеризующее психику в целом фон на...
28233. Диагностические и прогностические возможности интеллектуального тестирования (краткая характеристика основных интеллектуальных) 64 KB
  В отечественной психологии интеллект рассматривается как компонент индивидуальности связанный с личностными характеристиками исследования связей интеллекта с эмоциональноволевыми особенностями социальноэкономическими условиями и т. В истории исследования генезиса интеллекта человека можно выделить 2 главных подхода взаимно обогащающих друг друга. Источник развития интеллекта в нем самом развитие представляет собой развертывание стадий операторных механизмов по сформированным природой алгоритмам. Интеллект необходимо рассматривать как...