43975

Зелена музика твоїх думок

Дипломная

Культурология и искусствоведение

Приступаючи до вибору моєї дипломної роботи я думала над тим яку роль будуть відігравати мої вироби в інтер’єрі, як вони будуть використовуватись. Мені захотілось, щоб ці керамічні твори мали як декоративне так і утилітарне призначення. Тому я вирішила обрати темою своєї дипломної роботи декоративні кашпо на тему: «Зелена музика твоїх думок».

Украинкский

2013-11-08

30.51 MB

11 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ

ФАКУЛЬТЕТ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА

 

 КАФЕДРА ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ

Пояснювальна записка

до кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня ОКР «Бакалавра»

Декоративні кашпо на тему:

                        «Зелена музика твоїх думок»

             

                                           Диппломник:  

                                           Угрин Христина Любомирівна………………

                                           Керівник:  приват-доцент

                                           Волошенко Олександр Павлович……………

                                           Рецензент:  кандидат мистецтвознавства    

                                           Лупій Світлана Петрівна………………………

     

                 Допущено до захисту " 22 " червня 2011р.

                                  Завідувач кафедри                      професор ГолубецьО. М.

Львів-2011

Зміст

[1] ВСТУП

[2] ІСТОРИЧНА ЧАСТИНА

[3] ПРОЕКТНО-КОМПОЗИЦІЙНА ЧАСТИНА

[4] ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

[5] ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

[6] СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

[7] ДОДАТКИ

ВСТУП

                                                     Творчість – основний початок кожного

                                                     мистецтва, є цільна, органічна

                                                     властивість людської природи

                                                     і має право існувати і розвиватися

                                                     вже по тому одному,що воно

                                                     є необхідною приналежністю

                                                     людського  духу. Воно також законне

                                                     людині, як розум,як всі

                                                     етичні властивості людини.

                                                     Воно невіддільно від людини

                                                     і складає з ним ціле.      

                                      

                                                                                       Ф.М.Достоєвський

  В глині ми відкриваємо для себе процес творчості. Ніякий інший матеріал, а саме, глина зробила людину митцем, що виявив себе у перших творах скульптури, малярства, декоративного мистецтва. Глина була поблизу людських поселень, в руках вона перетворювалась у мистецько цінну річ, і перші зразки орнаменту − примітивні дірочки, рисочки, хвильки зявилися саме на глиняних творіннях.

Виготовлення  виробів художньої  кераміки – це мистецтво, яке дійшло до нас з сивої давнини. Глина супроводжувала людину на всьому історичному шляху. Неприглядна на перший погляд, вона була незамінною в багатьох сферах трудової діяльності людини.

Слово «Кераміка» бере початок в Греції. Грецьке слово keramos означає – глиняний посуд. Керамічні вироби виготовляли шляхом випалювання глини з певними мінеральними домішками.  Оскільки глина є дуже розповсюдженою в природі, гончарне ремесло широко розвивалося в різних частинах світу, відносно легко переймалося та розповсюджувалося.

Кераміка, порівняно з металом, склом та деревом, найменше піддається атмосферним впливам і тому зразки стародавніх керамічних виробів дійшли до наших днів відносно в хорошому стані та у великій кількості. Вони дають важливу інформацію історикам та мистецтвознавцям про рівень культури народів та про рівень розвитку техніки різних епох.

Цікаво, що передувало мистецтву древніх цивілізацій, що надихало первісну людину, і  для чого взагалі їй з порівняно примітивними інстинктами, потрібне самовиживання. Що було рушієму у створенні того,що не є хлібом насущним. Природа?!Що саме є природа. Людина і є природа. Мистецтово це дитина, що народилася від шлюбу людини і природи.

Кажуть, що сучасне мистецтво надихається творами древніх цивілізацій, чим же ж надихалися древні цивілізації? Відповідь - флора і фауна. Сучасна людина вже  забула про те, що є джерелом. Ми шукаємо натхнення у мистецтві Древнього Єгипту чи Риму і не помічаємо, що займаємось плагіатом і переймаємо лишень форму, а не зміст. Знання мистецтва наших пращурів потрібне для того, щоб дивитися як і чому вони так бачили, а не дивитися їхніми очима.

Своєю дипломною роботою « Зелена музика твоїх думок» хочу ще раз, повернутися до витоків природи, коли ще людина не відчувала різниці між собою і природою. Коли ще квіти не називалися квітами і людина знала про них не від когось, а «від себе»

ІСТОРИЧНА ЧАСТИНА

Приступаючи до вибору моєї дипломної роботи я думала над тим яку роль будуть відігравати мої вироби в інтер’єрі, як вони будуть використовуватись. Мені захотілось, щоб ці керамічні твори мали як декоративне так і утилітарне призначення. Тому я вирішила обрати темою своєї дипломної роботи декоративні кашпо на тему: «Зелена музика твоїх думок».

Серед предметів, призначених для оздоблення інтер’єру,  вази та кашпо по праву займає одне з головних місць.  Історія ваз нараховує не одне століття. У стародавньому Єгипті, Греції, Римі, країнах Сходу вази виконували як практичні, так і декоративні функції. В них зберігали золото та прикраси, олію та вино. А традиція прикрашати оселі та храми квітами призвела до появи багатьох різновидів ваз для квітів. Порцелянові вази й керамічні горщики, глиняні глечики й фаянсові статуетки широко використовувалися в найдавніших світових культурах протягом століть і продовжують залишатися актуальними елементами декору в повсякденному житті. Різноманіття керамічних виробів дозволяє вдало обіграти інтер'єр будь-якого стилю.

І сьогодні живі квіти в оселі або в робочому кабінеті не можуть обійтись без гарної вази, яка відтінить красу букету та збереже його свіжість. Сучасні вази вирізняються  великим розмаїттям. Поряд з виробами традиційних форм із звичайних матеріалів з’явилися оригінальні ексклюзивні вази, створені за ескізами відомих дизайнерів, таких як:  Леся Магінська-Слободюк — Художник-експериментатор.  Розроблені та на належному сучасному рівні виконані, її авторські роботи, художні вазони кашпо прикрашають чимало інтер’єрів та екстер’єрів, Лариса Ясельська, Ш.Мичикава, С.Симонов, А.Орешко та інші. Ще сьогодні не перестає користуватися популярністю й попитом Слов'янська кераміка в багатьох країнах, одним з основних напрямків якої є виробництво керамічних ваз, особливо в тих людей, які цінують витонченість і естетику в прикрасі своїх інтер'єрів.

Своєю дипломною роботою «Зелена музика твоїх думок» хочу пригадати людям про тісний взаємозв'язок між людиною та природою.

У філософії є думка про поняття суті природи: природа, навпаки, розуміється як зразок, абсолютно досконале, як щось більш високе, перевершує і культуру, й людство. Людині треба навчатися у природи, підкоритися їй. Природа зображується як царство сліпих, стихійнихсил, як хаос непідконтрольних  для  людського  розуму  явищ. Але природа сприймається і як царство, де панують розумні закони, торжествує природна необхідність і немає капризу і свавілля, що часто є у взаємовідносинах між людьми.

Природа є колискою, середовищем життєдіяльності людини, єдиним джерелом, звідки вона черпає усе необхідне для свого існування.

Проблематичність ставлення людини до природи пояснюється, насамперед, різким зростанням антропогенного впливу на навколишнє середовище, споживацьким до неї ставленням. Активно використовуючи природні ресурси, на основі удосконалення технологій та виробництва, суспільство досягло колосальних успіхів і якісно змінило спосіб життя.

Будучи невід’ємною частиною природи, людина в своїх відносинах з нею пройшла ряд етапів: від повного обожнювання і поклоніння природним силам, до ідеї повної і безумовної влади над природою.

У міфології природа уподібнювалася людині. Людина залежала від природних сил, її світогляд породжував анімістичні й тотемістичні вірування.

Вчені вже давно наголосили на тому, що всі стародавні цивілізації виникли в певних природних умовах: у зонах з тропічним, субтропічним або помірним кліматом, багато цивілізацій Старого Світу народилися в долинах річок. Річки (Тигр, Ніл, Інд) грали таку величезну роль в їхньому житті, що ці цивілізації називають річковими. Ці факти пояснюються тим, що в сиву давнину люди в дуже сильній мірі залежали від природи, наприклад, холодний клімат створював занадто великі перешкоди і сповільнював розвиток цивілізації, родючі грунти в дельтах річок сприяли розвитку землеробства. Людина в епоху зародження цивілізації, як і в первісні часи, відчував себе частиною природи. Це підтверджують міфи різних народів: тіло його - від землі, кров - від води, кістки - від каміння. З іншого боку, природа наділялась людськими рисами. Звірі і птахи, каміння та дерева - все це вважалося одухотворинними і схожий з людиною. Природу обожнювали і намагалися впливати на неї за допомогою обрядів. В індійських релігійних текстах наводиться стародавній обряд виклику дощу - треба було принести в жертву чорну тварину. У Вавилоні поклонялися богу води, древні індіанці - богові грому і сонця, багато хто вірив у надприродну зв'язок між плем'ям і будь-якою твариною.  

У ті часи землеробство було основною галуззю зароджувалася цивілізації. У міру розвитку хліборобства, грунту швидко виснажувалися. Людям доводилося переселятися на нові ділянки. Вздовж рік, де розташовувалися поля, звичайно заболочувалися, а далеко від річки земля висихала. Крім того, русла річок часто змінювалися, а розливи легко знищували посіви. Для свого виживання людині доводилося в свою чергу впливати на навколишнє середовище: осушувати болота, проводити канали, протистояти повеням.  

Людина почала використовувати багатства природи дуже давно. У кам'яному віці людина стала використовувати мідь, в бронзовому столітті навчився отримувати сплав бронзи, у залізному почав плавити залізну руду і виготовляти ковані залізні вироби. Археологи встановили, що використання заліза відіграло особливо велику роль у розвитку людської цивілізації.

Багатство природи людиною використовувалося для виготовлення знарядь виробництва, за допомогою яких він у свою чергу впливає на природу: обробляє поля, зводить піраміди, будує канали і т.д.

У Середньовіччі вважалося, що природа створена Богом. Але вона протиставлялася людині як статична, нездатна до розвитку й удосконалення, як така, що не має позитивних вимірів. Людина ж створена за образом і подобою Божою, тому її природна частина потребувала постійного духовного приборкання. В епоху Відродження відбулося відкриття краси і величі природи, що розглядалася як джерело радощів, насолод.

Англійський історик Тойнбі сформулював теорію "виклику-відповіді": природне середовище (природа) самим фактом свого існування посилає виклик людям, які мають у відповідь створити штучну середу, борючись з природою і пристосовуючись до неї. Зародження і розвиток цивілізації йшло в нерозривному зв'язку з освоєнням і перетворенням природи.

У Новий час виник якісно новий тип ставлення людини до природи, її розуміння. Природа розглядалася вже як об'єкт інтенсивної, перетворюючої діяльності, як “ комора ”, з якої можна черпати все без міри й рахунку.

Людина і природа… Ці два поняття взаємопов’язані зараз, як ніколи. Людина не може жити без природи, без голосів птахів і весінньої повені, без яскравого теплого сонця і сумного осіннього падолисту… Навіть без таких найпростіших речей ми не можемо прожити, як хліб і вода. А це теж дає нам природа.

Та вона теж  залежить від нас. Сьогодні вже природа не може бути сама по собі. Люди, в основному, виправляють власні огріхи: розводять рідкісні види риб і тварин, допомагають вижити слабким, відвертають подекуди смертельну загрозу від тварин.

  Зараз людина стала напрочуд могутньою і безпорадною. Могутньою, бо одним натиском «червоної» кнопки ми можемо знищити свою планету, бо посилаємо у далекий космос свою розвідку — космічні апарати, бо вирощуємо у пробірці малят. Безпорадні ж ми, бо не маємо сили протистояти власній всемогутності.

Ми не можемо навіть передбачити землетрус чи виверження вулканів;  сильний вітер, дощ або сніг примушують ховатися нас у власні оселі; протистояти стихіям ми не можемо.

  Хоч, як на мене, усе це — не головне. А що важливо? Важливо зрозуміти одне одного, навчитися читати велику книгу природи і співпрацювати з нею. Важливо поважати свою матір-Землю і не припустити цілковитого знищення усього живого на ній. Бо коли це станеться, ми, люди, теж зникнемо, і наше основне завдання зараз — не припуститися цього. 

ПРОЕКТНО-КОМПОЗИЦІЙНА ЧАСТИНА

Проектно-композиційна частина є складовою створення твору. Вона вимагає від автора вміння виділити головне і відкинути все зайве, переосмислити власний досвід і традиції школи. Виконуючи свою дипломну роботу, я намагалась створити образно виразну композицію на тему «Зелена музика твоїх думок» яка складалася б з ансамблю з семи елементів. Для гармонійної побудови форми ваз я обрала цікаве поєднання півкулі з циліндричною формою та геометричними лініями, збагачена декоративними вставками і різноманітними фактурами.

Лінія силуету цих форм служить початкам в образному вирішенні моїх керамічних виробів, а також і цілого ансамблю. Характер лінії, силуету (пропорційність, напруга) виражають у всіх предметах набору незалежно від їх функціонального призначення.

Об’ємні форми і розміри проектованого кашпо були визначенні експериментальним шляхом. Для гармонійної побудови форм ваз також використанні довільні сучасні мотиви. Форми цих кашпо в якісь мірі нагадують стилізований силует людини.

Всі вони в основі мають циліндр та півциліндр. Відмінність їх форм полягає в загальному розмірі, різниці пропорцій, декорування, як наприклад : відношення рельєфної поверхні до загальної форми та розміру.

Отже, основу проектування об’ємних форм цих кашпо покладено певні пластичні засади людського образу (образ людини).В загальному форми потребують різного пластичного вирішення.

Під час ескізного проектування я працювала над образним вирішенням цілого набору та кожного предмету окремо. Гармонійна побудова набору вирішена за його функціональним призначенням.

Мета гармонійної побудови −  знайти зовнішню пластичність, пропорційність, художнє звучання кожної речі.

Конструктивна побудова полягає в завершенні форми виробів, кріпленні деталей з врахуванням вимог стандартів та технології виробництва, а також функціонального призначення виробів в побуті.

Створюючи силует кашпо, потрібно врахувати специфіку матеріалу, технологію та можливості матеріалу. Тут потрібно мати необхідні знання по роботі з шамотними масами та їх декорування. Важливо врахувати декоративні властивості шамоту і призначення самих виробів. Шамот має незначну повітряну і вогняну  осадку тому, розкриває перед нами широкі можливості його застосування.

Основні особливості дипломної роботи :

1. Даний набір кашпо є унікальним, оскільки вироби виконуються методом ручного ліплення і розписуються автором та виконуються в одному екземплярі.

2. Вироби такого призначення зустрічаються дуже рідко і серійне виробництво не запроваджувалися.

ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

    Технологічна частина дає чітке уявлення про виконання даного твору в матеріалі. Перш ніж приступити до роботи над керамічним виробом, необхідно познайомитись з матеріалами, спеціальними інструментами і обладнаннями, які можуть знадобитись. В кераміці переплітається ремесло і мистецтво. У  творчості художника-кераміста допомагають знання з технології керамічного виробництва й композиції, хімії, історії мистецтва, навички в рисунку, скульптурі.

     Кераміка - вироби з природних глин або сумішей їх з мінеральними домішками, випалені до каменеподібного стану. Якість керамічних виробів залежить від сировини та технології виготовлення .Однією з найпоширеніших форм сучасного монументального декоративного мистецтва є об’ємно-просторові композиції. Температура виготовлення керамічних виробів, при якій відбуваються фізико-хімічні процеси коливається від 900-2000°С. При цьому пластична маса стає твердою, каменеподібною. Процес виготовлення кераміки має такі етапи:  обробка первинної сировини, приготування керамічної маси, формування виробу, сушіння, випалювання та декорування.

       Виконання роботи проходило у художньо-виробничій майстерні Львівської Національної академії мистецтв.

У роботі використані такі матеріали: шамот, глазурі ,окиси металів, емалі. Робота зроблена технікою ручної ліпки. Шамотна маса мілкозерниста. Шамотні вироби мають своєрідну зернисту фактуру яка створюється шляхом введення в масу шамоту різного ступеню помолу. В керамічному виробництві в якості опіснювача часто використовують шамот, який отримують шляхом випалу та помолу.

 Однак шамот це не вид глини - це спосіб її приготування, що надає масі особливі властивості: зменшення в 2-3 рази, усадку виробів, підвищення міцності в сухому вигляді, що дає можливість збільшувати розміри виробів без боязні їх саморуйнування, осідання. Приготування шамотної маси з вогнетривкої глини дає шамоту додаткові переваги. Крім підвищення характеристик міцності, вогнетривкості і вогнестійкості при високотемпературному випаленні (1300-1350 °С), відбувається випалювання всіх щодо летючих шкідливих речовин, таким чином, у виробі залишаються тільки інертні з'єднання, абсолютно нешкідливі для людини, тварин і рослин. Це ідеальний матеріал для побутових і художньо-декоративних виробів.

 Стародавні форми шамоту були використані ще в Китаї у 2-1-му тисячолітті до н.е. для виготовлення окремих судин з високоякісної білої глини. З шамоту можна отримати дивовижні вироби, що дихають самою старовиною, що пішли епохами, але збереглися до наших днів.

Щоб розпочати виконання в матеріалі, необхідно добре продумати кожен крок. Приготувавши шамот, можна приступати до ліпки. Вироби  із  шамотних  мас  формують  ручним  і  механічними  способами.

Моя робота складається з семи окремих елементів, які згодом стануть невідокремленою композицією, вмішають в собі  візуально геометричні форми кулі, циліндра та прямокутника. Я підібрала в співвідношеннях розміри фігур та зробила своєрідні каркаси, надала їм відповідної форми, нахилів та поворотів. Намагалась створити відчуття статики, та надати фігурам   характеру  стилізованого образу людини.

 Після завершення ліпки, робота була поставлена на сушку. Відомо, що завдяки своїй пористості шамот досить швидко висихає, а усадка при цьому нижча ніж у інших керамічних матеріалів.

Висушену роботу ставиться на утильний випал ( 900°С ), що надає міцності черепку. Після цього робота готова до декорування кольоровими глазурями та емалями.

Художня  виразність  керамічних  творів  багато  в  чому  залежить від  методу  і  техніки  декорування.  Декорування  становить  важливий етап  у  загальному  циклі  технологічного  процесу  по  виготовленню  художніх  керамічних  виробів.  Воно  надає  виробам  завершеного  вигляду,  їх  художні  якості  багато  в  чому  залежать  від  способу  декорування  й  техніки  його  виконання.  Декор  художніх  керамічних  виробів  має  свої  особливості,  при  цьому  важлива  роль  відводиться  випалу,  під  час  якого  закріплюються  керамічні  фарби,  нанесені  на  поверхню  виробу.

Можна  виділити  три  види  оздоблювальних  технік:  декоративні  покриття,  розпис  і  пластично - фактурні  техніки.

Найрізноманітніші  техніки  розписного  декорування  залежно  від  способу  нанесення  на  вироби поділяються  на  розпис  від  руки,  механічне оздоблення та  комбіноване ( поєднання  двох  попередніх ).

Вироби  із  шамотних  мас   декорують  розчинами  солей  металів,  глазурями  й  емалями.

Сама  техніка  нанесення  фарб  на  керамічний  матеріал  дуже  складна.  Вона  потребує  від  виконавця  високої  майстерності  і  знання  основ  хімії  та  технології.  

Розпис  солями  окисів  металів  ускладнюється  тим, що  вони  переважно  становлять  безколірні  розчини.  Тому  буває  важко  орієнтуватися  в  тому,  який  за  силою  звучання  покладено  мазок.  Тим  більше,  що  після  нанесення  розчинів солей  на  поверхню  виробу,  розчини,  всотуючись  у  матеріал виробу,  ніби  зникають.

Глазур - тонкий склоподібний або частково закристалізований шар, що покриває поверхню керамічного виробу і закріплений шляхом випалення при високих температурах.

Глазур покращує фізико-хімічні та декоративні якості кераміки, сприяє збільшенню її механічної міцності, хімічної стійкості, довговічності, підвищує її експлуатаційні якості.

 Емаль представляє собою матове покриття , біле або забарвлене, призначене для того щоб приховати природний колір глини. Має склоподібну природу.

Спочатку я у свої вироби втерла губкою темно-синю глазур, залишаючи чисті місця на обличчі фігур, куди нанесла порошок оксид міді (який дає в порах чорний, а на чистій поверхні відтінки жовтого) та подекуди білу емаль. Для надання цілісності форм нанесла механічним способом білу та голубу  емаль. Далі в декількох містях полила вироби зеленою глазурю, яка збагачує форму та використала окиси кобальту та міді.  Після цього механічним способом, тобто напиленням нанесла прозору глазур по всій поверхні виробів.

Після першого випалу та нанесення глазурі  робота випалюється повторно (1200°С ).

 Істинного свого вигляду робота набуває після виходу з печі, це завжди захоплююче видовище, адже результат на сто відсотків ніколи не відомий.

Отже, дана робота пройшла такі етапи:

 •  Ручна формовка
 •  Проробка деталей та декору
 •  Сушка
 •  Утильний випал
 •  Декорування
 •  Випал

ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

      Львівська Академія мистецтв як і інші виробничі підприємства належить до сфери суспільного виробництва. А тому виробляють свої, обумовлені технологічною базою, витрати на виробництво, які слід відмежовувати від суспільних витрат, що власне і є формуючим чинником ринку. Оскільки випускники Академії, що є виробниками художньої продукції, ввійдуть у систему суспільного виробництва, то вони повинні уміти визначити рівень витрат на виготовлену ними продукцію, що увійде в структуру суспільних витрат. Це необхідно для визначення рівня необхідності для суспільства тієї чи іншої продукції, що дозволяє корегувати її випуск. Витрати будь-якого підприємства, у тому числі Академії мистецтв, є дійсними матеріальними витратами на виготовлення певного виду товару.

       Ці витрати складаються із витрат на засоби і предмети праці, а також із витрат на заробітну платню, науково-дослідні та проектно-конструкторські розробки. Усі ці витрати в сукупній формі, що йдуть на виготовлення певного виду продукції і мають грошову форму, називаються собівартістю. Собівартість має складну внутрішню будову, а тому треба прослідкувати формуючі її чинники для визначення цінового еквіваленту нашого диплому.

    Економістами виділяється розрахункова, фактична, виробнича та комерційна собівартості. Розрахункова собівартість - це витрати, що очікуються в перспективі на період виробничого процесу. Для її визначення виходять із розрахунку рівня витрат на виробництво та передбачених заходів щодо організації та технічного вдосконалення самого процесу виробництва. Цей вид собівартості служить основою для розробки подальших собівартостей.

Фактична собівартість убирає дійсні витрати на виробництво за підсумками всього періоду створення продукції. Сюди включаються витрати на додатковий продукт, який слід розуміти як різноманітні штрафи, пені, неустойки, збитки від стихійних лих та аварій, скасування замовлень тощо.

Цей вид собівартості допомагає в подальшому плануванні роботи, досягненні і ефективності виробництва.

Виробнича собівартість передбачає витрати на виготовлення товару, враховуючи оплату допоміжного та управлінського персоналу, утримання офісів. Остання, комерційна собівартість передбачає витрати на виробництво, включаючи витрати на реалізацію виробленої продукції. Розмежування різних елементів собівартості дає змогу здійснювати їх облік, і на цій основі визначати загальний обсяг витрат, виявляти тенденції їх динаміки і шляхи зниження. Загалом собівартість ділиться на індивідуальну та суспільну.

Індивідуальна собівартість інформує про умови виробництва, що склались у шкірному конкретному виробництві на різних підприємствах. Це показує рівень ресурсного потенціалу та ефективність його використання па підприємстві. Суспільна собівартість є узагальненням індивідуальних собівартостей для даного виробництва на різних підприємствах яка визнана споживачами і є прийнятною па ринку. Фактично суспільна собівартість становить основу ринкової ціни товару. Таким чином, можна визначити загальну схему визначення собівартості окрет продукту. Це можна визначити формулою:

                                                            W=c+q

де с-є вартістю спожитих засобів, а q-рівень нової вартості від живої

праці.  Саме  q  складається   із  необхідної та додаткової  продуктивної

вартості     (у+m).    Таким     чином,    отримуємо    формулу     визначення

собівартості продукту:

                                              W=с + (v+m)

         Структуру собівартості розглядати слід у двох площинах: за елементами

витрат  та  за  статтями   калькуляції,   під  якою   розуміють  обчислення

собівартості   одиниці   продукції.   Нижче  я   подаю  таблицю  обрахунку

собівартості свого

диплому.

                               Калькуляція витрат за матеріалами

Назва матеріалу

кількість

Ціна за од.

Загал. ціна

1.

Шамот (мілкий помол)

50 кг

4 грн.

200 грн.

2.

Глазурі (синя, зелена, прозора, біла емаль,  мідь)

5 шт.

( по 50 г)

17 грн.

85 грн.

3.

Гіпс

2 кг

10 грн.

20 грн.

4.

Підсобні матеріали

40 грн.

Всього

345 грн.

                                         Калькуляція витрат:

Назва

            Сума витрат   

1.

Сировина та матеріали

345 грн.

2.

Паливо та електроенергія ( 2 випали)

340 грн.

3.

Авторська винагорода, 140% від матеріалів

480 грн.

4.

Відрахування           та          соціальне страхування

240 грн.

5.

Витрати         на        утримання        та експлуатацію обладнання

30 грн.

6.

Інші витрати

15 грн.

Повна собівартість

1450 грн.

           Таким  чином,  загальна собівартість  мого диплому  винесла  1450  грн.

Звичайно, ринкова ціна має ще цілий ряд чинників, які можуть мати в

подальшому вплив на формування одиничних цін кожної форми мого

комплекту.

Обліково-відпускну    ціну    диплому    загалом    можна    обчислити    за

допомогою  формули:

                                             Ц(в) = Ц(г)+Ц(я)+Ц(н)

де   Ц(в)   -   відпускна   ціна,   Ц(г)   -   передбачає   рівень   рентабельності

виробництва (30%), Ц(я) - надвишка за якість та відповідність художнім

параметрам (25%), Ц(н) - торгова націнка до ціни з ПДВ (20%).

Загальна   собівартість   диплому   становить   1450  грн.,   отже,   рівень

рентабельності  Ц(г)  вираховуємо: 1450 x 1.3= 1885  гри.  Надвишка за

якість становить Ц(я):  1885 х 1.25 = 2356,25  гри.  Відпускна ціна таким

чином буде:

2356,25 х 1,2 = 2827,5 грн.

Отже, врахувавши основні економічні чинники, я обрахувала собівартість свого диплому – 1450 грн., та обліково-відпускну ціну - 2827,5  грн.

ВИСНОВОК:

Кожен художник, створюючи ту чи іншу річ, вкладає в неї часточку своєї душі. Намагається донести до глядача своє бачення, свої переживання.

Своє бачення я намагалась передати через свою дипломну роботу.  Я створювала те, що хотіла, що уявляла, про що думала, здається, свій задум я зреалізувала.

Працюючи над своєю роботою, я відкрила дуже багато цікавого з історії кашпо та декоративних ваз, використання  різноманітної орнаментики та цікавих форм.

На сучасному етапі, для мистецтва притаманне постійне експериментування з новими формами, творчої подачі ідеї митця, за допомогою інсталяції, асамбляжу, акціонізму, перформансу, відео-арту та інших, що вцілому приводить до „перекодування” мистецьких вимірів: від традиційного образотворчого мистецтва до „візуального”, що відповідаючи особливостям сучасного художнього процесу, урізноманітнює творчу діяльність , розширює не лише творчі але й технічні можливості художника, сприяє виходу мистецтва на нові рівні осягнення дійсності.

Людство – це один організм, якому потрібно життя багатьох поколінь. Так само і мистецтво. Кожне наступне покоління іде від того міця, де зупинилось попереднє. Проте кожне покоління робить свій маленький переворот, перетравлюючи досвід своїх попередників.

Хочеться, щоб кожен рік, прожитий нашим поколінням митців, для наступників був цінністю.

Я вважаю, що метою моєї дипломної роботи було створити приємну, цікаву річ, яка б несла мистецьку цінність. Хотілось також торкнутись і людської душі, нагадати про дивовижну природу яка нас оточує, щоб не завдавати шкоди їй, щоб зберегти повноводні ріки та озера, щоб не замовк пташиний спів, щоб колосились нива, шуміли діброви, а головне оскільки ми люди - є не від'ємною частинкою природи, перебуваємо в одному русі з нею, пов'язані з нею в своїй сутності, то повинні завжди про цей зв'язок памятати і намагатись ніколи його не втратити. 

Р.Декарт, наприклад, вважав, що "людина є власником і володарем природи".

Певною мірою таке розуміння природи, ідея її утилітарного використання та підкорення панує й сьогодні. Відносини людини і природи в XXІ столітті стали своєрідним центром, де сходяться і зав’язуються в один вузол різноманітні аспекти економічного, суспільного і культурного життя людей.

Тому сподіваємося, що людство у ХХІ столітті нарешті зрозуміє свою залежність та відповідальність перед матінкою-природою.

Я надіюсь, що мій твір « Зелена музика твоїх думок» принесе задоволення та хороший настрій кожному глядачеві.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1.   Акунова  Л. Ф.,  Крапивин  В. А.,  Технология  производства  ии  декорирование  художественных  керамических  изделий. – М.,  1984.
 2.  Приблуда, Акунова Материаловедениє и технология производства художественних керамических изделий. Москва, Висшая школа, 1997. – С. – 59, 133 – 135.
 3.  Волкотруб И.Т. Основы художественного конструирования. – К., 1988.
 4.  Лащук Ю.П., Українські гончарі .- Товариство культурних зв’язків з українцями за кордоном УРСР, Київ, 1968 р.
 5.  Лащук Ю. Шляхи розвитку української кераміки за останні півстоліття.Українське мистецтвознавство. – Вип.. 2 – С. 131 – 135.
 6.  Гоголь Л. Декоративне мистецтво в сучасному інтерєрі. – Київ, Будівельник 1986.
 7.  Наталія Крутенко , Розповіді про кераміку,− Київ «Либідь» 2002.
 8.  Кераміка Техники, материалы, изделия , Джованна Буббико,  Хуан Круус ,- издательство «Ниола – Пресс», 2006.
 9.       Олекса Бахматюк альбом «Мистецтво» Київ – 1976.
 10.  Олег Слободян Пістинська кераміка XIX – першої половини XX століття – Косів 2004
 11.  Голубець О.М. Львівська кераміка. – К.: Наукова думка, 1991.
 12.  Антонович  Є. А.,  Захарчук-Чугай  Р. В.,  Станкевич  М. Є.  Декоративно - прикладне  мистецтво. – Львів,  1992.
 13.  Словник – довідник з археології.- Київ, Наукова думка, 1996.
 14.  Бурдіян Б. Т., Дерев'янко В. О., Кривульченко А. ї. Навколишнє середовище та його охорона.— К.,1993.
 15.  . Лук'янов. Людина й «олюднений» світ в давньокитайській філософії. Філософія стародавнього Сходу про соціальну сутності людини: Рб. наукової праці. М.: Видавництво УДН, 1986.
 16.  Крисаченко В. Обрії ноосфери: соціально-світоглядні аспекти гармонізації взаємин людини і природи.— К., 1991.
 17.  Панфілова Т.В. Людина перетворюється на світогляді Сходу. – М.:Знання, 1991 –64 с. – (Нове вжиття в науці. Серія « Культура і релігія»; №5).

ДОДАТКИ

 

     

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

     

     

 

                               

                                  

                      

                                     

                                      

  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64984. Об устройстве войска улуса Хулагу 261 KB
  Таков кратко очерк образования государства Хулагуидов. Не правда ли очень похоже на историю Улуса Джучи? Даже в деталях. В последующем Ильханы не расширяли свои территории, а старались удержать завоёванное. Основным внешним врагом оставался Египет. Многочисленные родственники из улусов Джучи и Джагатая тоже были не прочь урвать кусочек пожирнее.
64986. МОНГОЛЬСКАЯ МОНЕТНО-ВЕСОВАЯ СИСТЕМА И РАЦИО В СРЕДНЕЙ АЗИИ XIII ВЕКА 65.5 KB
  Решению данной проблемы и посвящено настоящее сообщение. Существенную помощь в ее рассмотрении оказал анализ монет клада XIII в. из Отрара, опубликованного К.М. Байпаковым и В.Н. Настичем. В этой работе проанализированы только метрологические характеристики монет Алмалыка.
64987. ОЧЕРКИ ПО НУМИЗМАТИКЕ МОНГОЛЬСКИХ ГОСУДАРСТВ XIII – XIV ВЕКОВ 81.5 KB
  В работе представлена и использована методика анализа метрологических характеристик монет приведено каталожное описание большого числа памятников нумизматики монгольского времени с уточненной атрибуцией. Особое внимание уделено проблеме общности истоков и динамики развития монетных систем и денежного обращения в...
64988. Монгольская концепция родства как фактор отношений с русскими князьями: социальные практики и культурный контекст 269 KB
  Любую социокультурную систему можно рассматривать с двух противоположных методологических позиций. Одна из них умышленно дистанцируется от своего объекта изучения, рассматривает его как бы извне, путём последовательных абстракций или дедуктивных умозаключений пытаясь поместить его в рамки общей концептуальной схемы...
64989. Письмо золотоордынского хана Ахмеда турецкому султану Фатих Мехмеду 72.5 KB
  Письмо Ахмед ибн Мухаммеда меньше по размерам и без соответствующего данному типу ханских писем. Лишь после знакомства с текстом письма можно установить что оно принадлежит золотоордынскому хану Ахмед ибн Мухаммед ибн Тимуру.
64991. ПРОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГИИ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ 35.5 KB
  Цель спецкурса: на основе анализа археологических материалов познакомить слушателей с основными аспектами истории культуры зоны степей между Иртышом и Дунаем в монгольскую эпоху. Курс охватывает период между...