44063

Вплив соціально-психологічних факторів на мотивації поведінки неформальної молоді

Дипломная

Социология, социальная работа и статистика

В даній роботі виконано завдання щодо виявлення на основі тестування впливу соціальнопсихологічних факторів на мотивації поведінки неформальної молоді. Обєкт дослідження поведінка неформальної молоді Предмет дослідження вплив соціально-психологічних факторів на мотивації поведінки неформальної молоді Мета дослідження виявити соціальнопсихологічні фактори що впливають на мотивацію поведінки неформ молоді Завдання дослідження: аналіз сучасних досліджень впливу соцпсихол фактор на мотивац повед неформальн молодівизначення...

Украинкский

2013-11-09

588.5 KB

4 чел.

РЕФЕРАТ

Дана робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку з 33 використаних джерел. Загальний обсяг становить 78 сторінок основного тексту, містить 8 таблиць та 2 рисунки.

Ключові поняття: НЕФОРМАЛЬНІ ОБ`ЄДНАННЯ МОЛОДІ, СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ. 

В даній роботі виконано завдання, щодо виявлення (на основі тестування) впливу соціально-психологічних факторів на мотивації поведінки неформальної молоді.

Методами дослідження стало експериментально-психологічне тестування за методиками на виявлення мотивацій поведінки НОМ (Методика діагностики особистості на мотивацію до успіху Р. Хекхаузена, Методика діагностики особистості на мотивацію запобігання невдач за Хекхаузеном, Методика діагностики ступіню готовності до ризику за Шубертом, “Мотивація успіху й острах невдачі” А.А. Реана).


анотація

Представлена робота присвячена вивченню мотивацій поведінки неформальної молоді. Аспектом даної роботи є саме вивчення впливу соціально-психологічних факторів на мотивацію поведінки неформальної молоді

анотация

Представленная работа посвящена изучению мотиваций поведения неформальной молодёжи. Аспектом данной работы является именно изучение влияния социально-психологических факторов на мотивацию поведения неформальной молодёжи.

annotation

This work is devoted to study behavioral motivation informal youth. Aspect of this work is precisely to study the influence of socio-psychological factors on the motivation of conduct informal youth.


вступ

Сьогодні необхідна активізація впливу на підростаюче покоління як формальних, так і неформальних інститутів. І якщо формальні інститути соціалізації можуть бути піддані стандартизації, те неформальні інститути в меншому ступені перебувають під соціальним контролем, однак, проте, вони значно впливають на соціальне становлення підлітка. Звідси необхідно глибоке наукове вивчення такого соціального явища як неформальні об'єднання підлітків з метою оптимізації його впливу на розвиток особистості.

Об’єкт дослідження – поведінка неформальної молоді

Предмет дослідження – вплив соціально-психологічних факторів на мотивації поведінки неформальної молоді

Мета дослідження – виявити соціально-психологічні фактори, що впливають на мотивацію поведінки неформ молоді

Завдання дослідження:

 аналіз сучасних досліджень впливу соцпсихол фактор на мотивац повед неформальн молоді(визначення поняття неформальна молодь)

Методика діагностики ступіню готовності до ризику за Шубертом

“Мотивація успіху й острах невдачі” А.А. Реана

 виявити види\типи мотивації поведінки НОМ

 •  дослідити мотиваційну спрямованість особистості НОМ на досягнення успіху та мотивацію до запобіганню невдач, ступіню готовності до ризику та провести методику “Мотивація успіху й острах невдачі” А.А. Реана

 виявити структуру неформальної поведінки та їхню мотивацію


1. ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ ПУБЛІКАЦІЙ ЩОДО ВИВЧЕНЯ СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ МОТИВАЦІЇ ПОВЕДІНКИ НЕФОРМАЛЬНОЇ МОЛОДІ

 1.  Історія появи неформалів у колишньому УРСР

В СРСР молодіжні субкультури в цілому не відрізнялися більшою розмаїтістю. Причинами цього, імовірно, були цензура, неприступність західної музики й періодики, неможливість створення непідконтрольних комсомолу молодіжних клубів. Найбільш масовим і помітним молодіжним рухом з кінця 70-х до качану 90-х років XX століття з'явилася так звана «Система» - контркультурний, демонстративно-карнавальний рух, субкультура якого була заснована на двох контркультурних стилях: хіповом і панковском.

Характерними аксесуарами неформалів (по перевазі хиппи) вважалися:

фенечки (браслети з ниток або бісеру),

бандани,

рвані джинси.

Крім «Системи», до «неформалів» відносили й близькі за духом рухові - КСП (клубо чи самодіяльної пісні), «Фэндом» (КЛФ - клубочи аматорів фантастики), рокерів, діячів і шанувальників неофіційного мистецтва.

Зухвалий зовнішній вигляд і походження переважно з родин інтелігенції викликало тверде неприйняття в представників специфічної субкультури робочих кварталів - так званих «качков» або «гопников». «Неформали» і гопники ставилися друг до друга вкрай вороже, що часто виливалося в сутички й бійки.

На початку 90-х «Система» розпалася на трохи щодо незалежних субкультур (панки, металисты, готи, фолкеры, ролевики й т.д.) і перестала існувати як цілісний рух.

У цей час, термін «неформали» часто вживається як самоназва представниками різних субкультур, що протиставляють себе мейнстриму. У розмовній мові застосовують і скорочені форми - «нефори», «ниферы» і т.д.

Представники «Системи» вели підкреслено асоціальний спосіб життя, характерними елементами якого були:

сейшены (від англ. session) - «квартирні» або підпільні концерти;

автостоп - подорожі;

сквоты - самовільне захоплення занедбаних будинків і створення комун;

тусовки - традиційні місця зустрічей.

В СРСР молодіжні субкультури протестного й екстремального характеру в цілому були малоразвиты й мали вкрай вузьке коло адептів; широке поширення мали субкультури активно-творчого, романтичного й альтруїстичного напрямку. Причиною цього був низький ступінь ізоляції груп молоді друг від друга й від суспільства в цілому, широке охоплення загальної маси молоді безліччю клубів по інтересах, доступність установ культури, масове впровадження в школах офіційної ідеології позитивної спрямованості («людина людині друг, товариш і брат»), офіційна цензура й відсівання протестного й негативного матеріалу. У той же час відсталість офіційної влади й ідеології приводила до виникнення протестных настроїв також й у субкультурах позитивної спрямованості.

Як приклад неформальної молоді у СРСР ми бі хотіли показати стиляг.

 1.  Стиляги

Стиляги (самоназва - штатники) - молодіжна субкультура в СРСР, що одержала широке поширення у великих радянських містах з кінця 1940-х по початок 1960-х років, що мала як еталон західний (переважно, американський) спосіб життя. Стиляг відрізняла навмисна аполітичність, певний цинізм у судженнях, негативне (або байдужне) відношення до деяких норм радянської моралі. Стиляги виділялися яскравим одягом, певним манерою розмови (особливий сленг). Їм був властивий підвищений інтерес до західної музики й танців.

Субкультура стиляг з'явилася своєрідним стихійним протестом проти прийнятих у радянському суспільстві стереотипів поводження, а також проти однаковості в одязі, у музиці й у стилі життя. Довгий час (по середину 60-х рр.) стилягами в радянській пресі (а також у моралістичній риториці посадових осіб й «свідомих громадян») іменували взагале молодих людей, що випливали модам й уличаемых в аморальному способі життя. Варто помітити, що в силу зрозумілої інертності радянського суспільства того часу як сама субкультура стиляг поширювалася по країні (з Москви й Ленінграда в інші міста) повільно, так й офіційне викриття стиляг й їхній осуд суспільством тривало з більшим запізненням.

Слово узвичаїлося з 1949 року після публікації в журнале «Крокодил» фейлетону Д. Г. Бєляєва «Стиляги»

Причини виникнення субкультури стиляг

Однієї з головних причин появи руху «стиляг» стала активізація міжнародних контактів СРСР як у роки війни, так і після її. Збільшення числа дипломатичних працівників автоматично збільшило й кількість членів їхніх родин, що живуть в інший, «нерадянській» реальності, що асоціюється з успіхом і процвітанням. При цьому якщо офіційна пропаганда продовжувала ігнорувати факти запозичення СРСР західних наукових і технічних досягнень, то на побутовому рівні радянські інженери, що копіювали закордонні зразки, і економісти, що вивчають кон'юнктуру ринків «країн капіталу» на предмет експорту туди сировинних товарів і закупівель устаткування, не випробовували пієтету перед радянською ідеологією й передавали ці настрої молодому поколінню. Ті, у свою чергу, сприяли їхньому поширенню серед широких шарів міської молоді.

Якщо для дітей радянської еліти пристрасть до західної культури було елементом показового протесту й ознакою «особости», то для більшості молодих людей того часу нова субкультура стала психологічним захистом від убогості й розрухи післявоєнного років. Невідповідність убогої реальності з барвистістю киномира, відбитого в так званих «трофейних фільмах», викликало в молодих людей стан дискомфорту. Крім того, що повернулися з Європи переможці привезли із собою величезна кількість трофейного одягу, взуття, прикрас і модних журналів. Ці предмети, що вийшли з моди на Заході, і стали основою для створення гардероба стиляг «з народу». Крім речей, після війни в СРСР стале популярні закордонні пластинки із джазовими композиціями й невідомі досі танці. Так, танець буги-вуги був уперше побачений радянськими людьми під час зустрічі на Ельбі з американськими солдатами.

Письменник Едуард Лимонів у своїй книзі «У нас була велика епоха» так описує сформовану після війни ситуацію:

На барахолках країни приземлилися й пішли по руках плаття, костюми, пальто для всіх підлог і віків - «трофейне барахло», вивезене солдатами в речових мішках зі скореної Німеччини... Каталогом і гідом для подорожей по морю шкіряних тирольских шортів, румунських, італійських й угорських військових пальто й дитячих берлінських костюмчиків служили американські фільми... Дивлячись на голлівудських дівчин і суворих гангстерів у двобортних костюмах і капелюхах, запам'ятовувала російська молодь моделі одягу.

Фільми, що стали культовими для стиляг: «Серенада Сонячної Доліни», «Джордж із Динки-джаза», «Тарзан», «Дівчина моєї мрії», «Доля солдата в Америці», кінострічки за участю Дины Дурбин.

Поява терміна «стиляга»

Виникнення терміна ставиться до кінця 1940-х років. Існує думка, що термін «стиляги» прийшов з мови джазистів, музикантів. «Стилять» (англ. steal - красти; або англ. style - стиль) у виконавців джазу означало грати в чужому стилі, когось копіювати, звідси вираження «стилягу дує» - це про саксофоніста, що грає в запозиченій манері. І, відповідно, термін переносився на самого виконавця - «стиляга».

Слово «стиляга», як позначення молодіжної субкультури, було терміном радянської пропаганди. В 1949 році 10 березня в журнале «Крокодил» (№ 7) з'явився фейлетон Д. Г. Бєляєва «Стиляга» під рубрикою «Типи, що йдуть у минуле». У фейлетоні описувався шкільний вечір, де з'являється безглуздо виряджений «на іноземний манер», марнолюбний, неосвічений, дурнуватий парубок, що пишається своїм строкатим убранням і навичками в області іноземних танців. І всі ці навички, за словами фейлетоніста, викликають сміх і бридливу жалість в інших студентів.

Самі себе ці молоді люди звичайно називали «штатниками», тобто шанувальниками американського стилю в одязі.

Мода стиляг

У перші роки існування даного феномена вигляд стиляги був карикатурний: широкі яскраві штани, мішкуватий піджак, капелюх із широкими полями, немислимих розцвічень носки, горезвісна краватка «пожежа в джунглях» (див. Zoot suit). Опис стиляги з вищевказаного фейлетону Д. Г. Бєляєва:

Згодом зовнішній вигляд стиляги перетерпів значні зміни: з'явилися штани-сопілочки, збитий «кок» на голові, елегантний піджак із широкими плечима, вузька краватка - «оселедчик», що зав'язується на малюсінький вузол, парасолька-тростинка. Актуальними в стиляг уважалися светри «з оленями», у наслідування героям фільмів «Серенада Сонячної Доліни» й «Дівчина моєї мрії». Як взуття в середовищі стиляг віталися черевики на товстій білій каучуковій підошві (так називана «манна каша»). Улітку користувалися популярністю яскраві сорочки в «гавайському стилі».

Для дівчини, щоб прослыть стилягою, було досить яскраво краситися й носити зачіску «віночок миру» (навколо голови завивали волосся й укладали у формі вінця). «Особливим шиком» уважалися вузькі спідниці, що обтягають стегна.

У середовищі стиляг були популярні своєрідні предмети розкоші - трофейні запальнички й портсигари, американські гральні карти з напівголими дівчинами (стиль Pin-up), рідкі в той час авторучки. В 60-х роках стиляги почасти перейняли рок-н-рольный (рокабильный) образ.

Музика й танці

Наприкінці 1940-х — на початку 1950-х рр. у середовищі стиляг актуальної вважалася музика свингового оркестру Гленна Міллера, особливо хіти, що пролунали в кінофільмі «Серенада Сонячної долини». Пісня з кінофільму «Серенада Сонячної Доліни» за назвою «Поїзд на Чаттанугу» стала своєрідним гімном стиляг.

З психологічної точки зору образ поїзда, що їде в невідому й недоступну Чаттанугу, став для стиляг основним эскапистским символом, що дозволяв хоча б подумки «виїхати» в Америку, що обожнює ними.

Також були популярні композиції Бенни Гудмена й Дюка Эллингтона, німецькі фокстроти й танго (у тому числі у виконанні Марики Рекк і Лале Андерсон), добутку з репертуару Эдди Рознера.

У цілому ж, стиляги тяжіли до джазової музики: багато хто з них були знайомі із джазменами або самі грали на різних музичних інструментах. Серед танців наприкінці 1940-х був актуальний буги-вуги. Причому, радянські стиляги не обмежувалися досить убогими пізнаннями в цій області й винаходили власні варіації на тему модного танцю. Так, існували «атомний», «канадський» або «потрійний Гамбурзький» стилі. Перші два мало чим відрізнялися друг від друга й були якоюсь варіацією на тему танців джиттер баг, линди хоп і буги-вуги. «Потрійний Гамбурзький» був повільним танцем, схожим на слоу-фокс.

З виникненням на Заході моди на рок-н-рол, стиляги сприйняли й цей танець. Популярні композиції Білла Хейли (особливо, «Rock around the clock»), Элвиса Пресли, Чака Берри, Литтл Ричарда, Бадди Холли.

 

«Рок на костях»

Однак грамплатівки із записами модних виконавців у СРСР минулому рідкістю. У зв'язку з дефіцитом, що утворився, став популярний так званий «Рок на костях» - запис музики вироблялася на рентгенівських знімках (у стиляг існувала ще одна назва таких «пластинок» - «кістяк моєї бабусі»). Тільки з появою магнітофонів на ринку товарів «Рок на костях» втратив свою актуальність.

Один із самих значних російських джазменов (у минулому - стиляга) Олексій Козлов у своїй автобіографічній книзі «Козел на саксі» у такий спосіб описує ситуацію:

Контролювалося все: одяг і зачіски, манери й те, як танцюють. Це була дивна суміш концтабору з першим балом Наташи Ростовой. Танці, затверджені РОНО, та й манери були з минулого століття - падекатр, падепатинер, падеграс, полька, вальс. Фокстрот або танго були не те, щоб заборонені, але не рекомендовані. Їх дозволяли іноді заводити один раз за вечір, і те не завжди, усе залежало від думки й настрою присутнього директора школи або старшого піонервожатого. При цьому дивилися, щоб ніяких там спроб танцювати фокстрот «стилем» не було. Як тільки хто-небудь із учнів робив щось не так, у радіорубку терміново подавався знак, пластинку знімали й дале вже нічого крім бальних танців не ставили.

У згаданому фейлетоні Бєляєва танці, які виконували стиляга й Мумочка, описувалися так:

Я й сам давно помітив, що стиляга з Мумочкой під музику звичайних танців - вальсу, краков'яку - роблять якісь жахливо складні й безглузді рухи, однаково схожі й на канкан, і на танець дикунів з Вогненної Землі. Кривляються вони з упоительным старанням прямо в центрі кола.

Взаємини із суспільством

Молоді люди, що ревно випливали моді й предпочитавшие джазовій музиці, існували ще до війни. Однак стиляги, що з'явилися в другій половині 1940-х рр., уже підпадали під визначення «безрідних космополітів»: у країні йшла боротьба з «низькопоклонством перед Заходом». Стиляги з їхнім підвищеним інтересом до західноєвропейської й американської поп-культури, стали однієї з головних мішеней партійно-комсомольських функціонерів. Фейлетони, карикатури й критичні статті в пресі мали на меті не тільки висміяти й виявити низинну сутність стиляг, але й показати їх як потенційних ворогів Радянської Влади:

«Сьогодні він грає джаз, а завтра Батьківщину продасть»;

«Стиляга - у потенції ворог // З мораллю чужої й куцої // На комсомольську мушку стиляг; // Нехай переробляються й здаються!»

 1.  Класифікація неформалів по соціальним ознакам

Об'єднання неформалів ніде не зареєстровані, свого уставу або положення не мають. Умови членства в них необговорені, чисельність угруповань коливається.

Однак неформали існують. Вони можуть успішно вписуватися в процес демократизації суспільства, а можуть стати дестабілізуючим фактором, виступаючи з позицій голого критиканства й відкритого протистояння правоохоронним органам й органам влади. Розглянемо деякі з них, з мого погляду типових об'єднань такого роду.

Розглянемо детальніше кожен тип неформальних груп.

1.3.1 Асоціальні

Коштують осторонь від соціальних проблем, але не являють загрозу суспільства. В основному виконують рекреаційні функції. Приклади: панки девіз “живемо тут, зараз і сьогодні”, мажори - це люди які проповідують теорію хайлайфизма “високий рівень життя” - це люди які вміють заробляти гроші, їх залучає західний спосіб життя. Серед мажорів американці, фины; рокоббили - це шанувальники рок-н-ролу – девіз “сполучення добірності з вільним поводженням” байкеры, хиппи, системи.

Ці молоді люди часто привертають увагу перехожих. Хто екстравагантною зачіскою, хто розмальованою джинсовою курткою, хто сергою в юшці, а часом і не однієї. Вони коштують біля входів у популярні молодіжні кафі, юрбляться у входу в метро, сидять на газонах міських скверів, тиняються з усунутим видом по вулицях міст. Себе вони називають

“пиплами”, “хайрастами” і вважають себе вільними людьми, незалежними від батьків і суспільства.

В. Никольский, кличка Юфо:

“Ми здатні підійти на вулиці до якомусь “волосатому”. Я жодного разу не бачив його, я просто підходжу й говорю: “Привіт!” І він відповідає мені тим же...

Говорять: ви якісь дивні люди. Чому це ви один одного знаєте? Ви довіряєте людям. Вони ж можуть вас ограбувати, вони можуть обікрасти, потягти й так дале - розумієте?

... Це говорить тільки про те, що ми - паросток майбутнього в нашому суспільстві, тому що от те злодійство, прагнення потягти, обікрасти - це, видимо, належить минулому й повинне зникнути. Я думаю, що от у цьому саме відмітна властивість “волосатих.

... Ми думаємо, що вже зараз “волосаті” вплинули на еволюцію суспільства. Зокрема радянська рок-музика, про яку тепер так багато говориться, по більшій частині створена “волосатими”. Ці люди здатні жертвувати останнім. Останніми шмотками й прочим заради того щоб створити в країні культуру істинно молодіжну.

Помічу, що бажання пооригинальничать, яким грішать багато юнаків і дівчини, має свою історію. Багато хто, схоже, давно забули, а молодь 80-х, напевно, ніколи не знало про те, що французький поет Шарль Бодлер красив волосся у фіолетові кольори. Однак це не заважало йому писати прекрасні вірші

Принциповий антиестетизм був узятий на початку 20-го століття на озброєння російськими футуристами. Пропонуючи у своєму маніфесті “кинути

Пушкіна, Достоєвського, Толстого й інших з пароплава сучасності”, В.

Хлебников, В. Маяковський, Д. Бурлюк й А. Кручених свідомо кидали грубий виклик суспільства й літературному плину, що панував у той час

- символізму.

В. Каменський згадував: “От вони всі троє з'являються в переповненої, стугонливої від голосів аудиторії політехнічного музею, сідають за стіл із двадцятьма склянками гарячого чаю: Маяковський у циліндрі на потилиці й жовтій кофті, Бурлюк у сюртуку, з розписаною особою, Каменський - з жовтими нашивками на піджаці й намальованому на чолі аеропланом ...

Аудиторія шумить, репетує, свистить, ляскає в ладоши - їй весело. Поліція в розгубленості”.

У людей старшого покоління претензії молодих людей, що оригінальничають, їхньої потуги на “новизну” викликають усмішку.

У середині 80-х у столиці нашої совкової батьківщини одночасно з музикою хэви-металл з'явилися міцні хлопці, що роз'їжджають на мотоциклах, що нехтують стражів порядку й правила дорожнього руху. Тоді їх називали так само, як і шанувальників важкої музики - байкерами, але вірніше було б їх назвати «байкерами».

Рух був не настільки численним, як, наприклад, аматорів доля- музики, але відрізнялося значною організацією - сторонні у вузьке коло не допускалися, нові люди проходили найсуворіший відбір, а потрапити до них могла тільки фізично розвита людина, здатний у бійці відстояти свої права й переконання.

Основний упор новоявлені мотоциклісти робили на чинність - багатогодинні завзяті тренування в спортивних залах зробили їх настільки потужними, що супротивники будь-яких відхилень від норми з побоюванням дивилися на групи широкоплечих аматорів швидкості. Байкеры у свою чергу любили хэви-металл, одягалися в тім же стилі (косухи, берцы) і служили свого роду охороною на концертах важкої музики.

Багато хто байкеры були просто перетвореними металістами, але якщо аматори «ваги» найчастіше вчилися в ПТУ, те байкером міг стати тільки більш-менш забезпечена людина - мотоцикл, бензин, пиво й повна незалежність вимагають грошей.

Одним із символів байкеров став прапор Конфедерації, запозичений з історії США й символизирующий повну й абсолютну волю.

Харковські байкеры

В Харкові байкеров не так багато, але, проте, вони є. Вони роз'єднані, розмови про організації байк-клуба так і залишаються розмовами. От найвідоміші з Харковимских «королів дороги»:

Герман: являє собою видовище не для слабонервных: двометровий плечистий гігант із довгими волоссями. Герман - особистість майже міфічна, люди знають про нього стільки, скільки він дозволяє знати.

Сатана: ростом нижче Германа, але також широкоплечий, волосся не відрощує, упізнається по тертій джинсовій жилетці, на якій синьою кульковою ручкою, написані імена його улюблених груп.

Дядько Миша (Михайло Павлинский): хазяїн «Харлея», що стояв в

«Гостином дворі», досить відомий у місті культурист.

Відрізняє байкеров і певний “віковий ценз”: 15-20, рідше - 25 років. Основну масу становлять підлітки і юнаки 15-18 років. Більшість їх

- без водійських посвідчень і потреби в них не випробовують.

Сьогодні об'єднання байкеров існують практично у всіх великих містах й у переважній більшості середніх і малих. Використати слово

“об'єднання” тут не цілком правомірно - об'єднання, як такого не існує. Тим більше немає організації байкеров зі своєю сформованою структурою. Поєднуються вони в більш-менш постійні групи, як правило, тільки для групових поїздок.

Проте, серед байкеров є свої правила, свій не писаний, але всіма прийнятий “устав”, свій “кодекс честі”. Вироблені байкерами для себе норми поводження заслуговують того щоб зупинитися на них більш докладно.

Іноді доводиться чути, що байкеры - це молоді аматори швидкісної їзди на мотоциклах. Така думка досить поширена, але не зовсім вірно. По-перше, достатня кількість аматорів швидкісної їзди можна виявити в численних клубах і секціях, але до байкерам вони не мають ніякого відношення. По-друге, наявність мотоцикла (і відсутність прав) ще не робить парубка байкером. Для цього необхідно випливати

“байкерскому уставу”. Цей “устав” як основна вимога висуває повна зневага правилами дорожнього руху. Для байкеров не тільки є обов'язковим не дотримання правил, але й усіляко заохочується їхнє порушення. Популярна і їзда “клином”, коли спереду їде один мотоцикл, за ним - два, потім - три й т.д. “Клин” може рухатися як по

“своєї”, так і по “чужій”, смузі, заважаючи всі, хто в цей момент, до свого нещастя виявився на дорозі. Нормальним, з погляду байкера є постійне перевищення швидкості.

Зневажливе відношення до правил дорожнього руху поширюється й на ті, хто покликаний стежити за дотриманням цих правил.

Непокора співробітникам Державної інспекції безпеки дорожнього руху, спроби “догляду” від патрульних машин і мотоциклів для байкеров - норма поводження. Слід зазначити, що співробітники ГИБДД не користуються в байкеров особою нелюбов'ю; точно також вони ставляться й до водіїв - не байкерам і до пішоходів. Не хвилює байкеров і самопочуття жителів будинків, повз які вони з гуркотом мчаться по ночах. Але ж відомо, що в сучасних многоэтажках чутність така, що ще небагато - і вже видимість.

Принцип байкера: дорога для мене, і я їжджу по ній як хочу. Гнітюче число байкеров цілком щиро вважає цей принцип природним і правомірним.

У байкеров своя “етика”, точніше антиетика: “Ти на дорозі король - їзди, як хочеш. Інші потерплять”. Не рідко байкеры затверджують, що їхня манера їзди - єдино можливий для них спосіб самовираження, що критикують їх ті, хто на мотоциклах ніколи не їздив і не представляє, що це таке, а отже, і не може їх зрозуміти.

1.3.2 Антисоціальні.

Антисоціальність - яскраво виражений агресивний характер, прагнення затвердити себе за рахунок інших, моральна глухота.

Однак дії описаних вище груп блякнуть у порівнянні з

“діяльністю” молодіжних “банд”.

“Банди” - це об'єднання (найчастіше підлітків) по територіальній ознаці. Місто ділиться “бандами” на зони впливу. На “своїй” території члени банди є хазяями, з “чужинцями, що з'являються,” (особливо з іншої банди) розправляються вкрай жорстоко.

В “бандах” свої закони, свої вдачі. “Законом” є підпорядкування ватажкові й виконання доручень банди. Процвітає культ чинності, цінується вміння битися, але, скажемо, захистити “свою” дівчину в багатьох бандах уважається ганьбою. Любов не зізнається, існує тільки партнерство з “своїми дівчиськами”.

Журналістка Е. Доцук приводить наступний діалог з одним з “пацанів”, повноправним членом однієї з московських банд:

- У тебе є дівчина?

- Була б одна, було б легше. З ними не розберешся - де “дівчисько”, де “пацюк”, де дівчинка. Раптом за “пацюка” “пред'явиш”? Відразу з “пацанів” злетиш.

- Що значить “дівчинка” й “пацюк”?

- Дівчинка - відмінниця, матусина дочка. “Пацюк” - це всі, гірше нікуди.

Хоч багато хто з них себе за дівчисьок ставлять.

- “Дівчиська” теж входять до складу “банд”?

- Так. Але в них є свої групи. Чули? “Голден герлс” - золоті дівчинки. “Чорні лиси”, “Нейтралочки”.

- Чим же вони займаються?

- Тим же, чим “пацани”. Б'ються. Весело відпочивають, “ставлячи на лічильник”, ходять у бари, “травичку” покурюють, прикидкою цікавляться.

“Травичка” - наркотики, які курять. “Прикидка” - елементарний грабіж: до модно одягненого підлітка (юнаку або дівчині) підходить група й просить

“дати паплюжити” на час куртку, кроссовки й т.д. можна відмовити, але більшість дає паплюжити. Найстрашнішим є “лічильник”, коли до одному з підлітків, як правило, з іншої групи або просто нейтральному називають суму грошей, що він повинен добути. Для зовнішньої пристойності можна попросити “у борг”. Із цього моменту включається “лічильник”. Кожний прострочений день збільшує суму боргу на певний відсоток. Час роботи лічильника обмежено. Розправа з не сняли “лічильник” жорстока - від побиття до вбивства.

Всі “банди” збройні, у тому числі вогнепальною зброєю. Зброя пускається в хід без довгих міркувань. “Банди” не тільки ворогують один з одним, але й здійснюють терор відносно нейтральних підлітків.

Останні змушені ставати “данниками” “банди”, або вступати в неї. У відповідь на дію “банд” і для боротьби з ними “нейтральна молодь” створює власне неофіційне об'єднання: “Ганимед” у Москві, ОАД (загін активної дії) у Санкт-Петербурзі й буд.р. Зрозуміти молодих людей, що входять у ці об'єднання, можна - вони хочуть забезпечити свою безпеку.

Але, діючи за принципом “чинність чинність ломить”, вони й самі не рідко переступають закон.

Тільки в 90-і роки в нашій країні було офіційно визнане, що існує організована злочинність. Правда, це стосувалося лише дорослих.

Тим часом 40% правопорушень підлітків носить організований, груповий характер.

В останні 30 років девиантное поводження, що приймало форму безневинних забав, переросло в деликвентное. Змінилася соціальна характеристика й структура молодіжних угруповань. Колись вони нараховували 3 - 5 чоловік, зараз 50, 100 і більше. Так, у Казані наприкінці 80-х років зроблено 180 групових злочинів, у тому числі 50 випадків масових бійок "стінка на стінку" із застосуванням ножів, саморобної зброї, і "арматури". В інших регіонах виявлені сотні угруповань.

Кількісна перевага (п'ятеро - семеро на один) дозволяє їм безбоязно (не зустрічаючи опору з боку жертви) і безкарно

(вік уберігає від кримінальної відповідальності) робити розбійні напади, грабежі, хуліганські дії, квартирні крадіжки. Характерні справи про "нальоти на Москву", организуемых приїжджими молодіжними групами. Як правило, вони приїжджають ранком і відразу починають "бомбити": роблять розбійні напади на московських однолітків, грабують і б'ють їх.

Криміногенні групи розрізняються ступенем організованості. В

Татарстані й Молдовии це "контори". Вони утворяться по місцю навчання, проживання або роботи. Їхньої дії носять одноразовий, ситуативний характер.

А є злочинні зграї, куди неповнолітні входять поряд з дорослими. На відміну від "контор", зграї (групи "ризику", "бізнесу") мають ще більш серйозну антигромадську спрямованість і свою організацію, касу - "общак", з якої фінансують тих, хто потрапив на закінчення, лікарню, а так само на похорони "своїх". Їх очолює лідер, як правило,

19 - 22 років. Дале йдуть "старі" ( "бойовики" ) 16 - 18 років і нарешті

"лушпайка" - 14 літні підлітки.

Хлопчики зі свастикою.

Думаю, усі знають, що серед нас є ті, хто сьогодні кричить: “Хайль

Гітлер!”, носить свастику й для захисту своїх “ідеалів” використає цілком фашистські методи.

Мова йде не об доживающих своє століття “ветеранах” вермахту або СС. Це й не молоді недоумки, які готові начепити будь-яку брязкітку, аби тільки вона була незвичайної й блищала. Вони народилися через багато років послу так що дорого дістався нам перемоги над фашизмом, вони наші сучасники, що називають себе фашистами, що діють як фашисти й пишаються цим.

Це скинхеды - "бритоголові" (від англ. "skin" - шкіра й "head" - голова).

Їх досить легко виділити з юрби. Голеного голови, повністю чорний одяг, штани, заправлені в черевики. Пересуваються найчастіше групою по

5-10 чоловік, але можна зустріти й одинаків. Удень намагаються не показуватися на вулицях, але вечір - їхній час.

Себе називають “фашиками”, “фашистами”, “наці”, “нацистами”, “Національним фронтом” і відносять до послідовників Адольфа Гітлера. Він - “теоретик” їхнього руху. Деякі знайомі з окремими висловленнями й добутками

Ницше й Шпенглера. Для більшості ж “теоретичною” основ служить небагатий набір нацистських догм: існують “вища раса” й “недочеловеки”; більшість “недочеловеков” треба знищити, а інших перетворити в рабів; прав той, хто сильней, і т.д.

У гестаповця ”папаши Мюллера” є гідні учні, які в прояві “уродженої якості людини” - жорстокості, мабуть, перевершили своїх учителів.

Російський незалежний інститут соціальних і національних проблем у листопаді-грудні 1997 р. за замовленням московського представництва Фонду їм.

Ф. Эберта провів загальноросійське репрезентативне соціологічне дослідження на тему: “Молодь нової Україні: Яка вона? Чим живе? До чого прагне?”

Об'єкт дослідження, проведеного по спеціальній соціологічній анкеті

(формалізоване інтерв'ю), включав дві групи: основну, властиво молодь у віці від 17 до 26 років включно (усього опитано 1974 чіл.) і контрольну, що представляє старше покоління у віці від 40 до 60 років

(усього опитано 774 чіл.)

У своїй курсовій я не даремно почала розмову про це дослідження. Справа в тому, що час від часу в різних публікаціях насаджується думка про широке поширення серед російської молоді фашистської ідеології. Що ж у цьому змісті показують результати соціологічного дослідження?

Переважна більшість росіян (88,3%) ставиться до людей, що використають фашистську символіку й сповідає ідеї фашизму, негативно, у тому числі

62,9% з них - украй негативно. Ставляться позитивно до фашистської символіки й фашистів лише 1,2% росіян (у т.ч. дуже схвально 0,4%);

“байдуже” - 10,5% росіян. Ситуацію по вікових групах відображають дані, представлені на малюнку.

Як видно, основні вікові “вогнища”, де існують прихильники фашистської ідеології - молодіжні групи до 21 року й 22-26 років. Але й у цих вікових групах вони не становлять того числа, яке б дозволяло говорити про широке поширення “фашистської зарази” у свідомості й поводженні сучасної російської молоді.

Частка представників різних вікових груп населення, що засуджують

або прояви, що схвалює, фашизму в середовищі російської молоді, в %

Якщо говорити про соціально-професійні групи, то найбільше, що схвалює прояви, фашизму серед студентів вузів, безробітних і робітників.

Помітимо, що зіштовхуватися з молодими людьми, що сповідають ідеологію фашизму, доводилося лише 11,7% опитаних; 77,9% не зіштовхувалися з ними, а

10,4% опитаних утруднилися відповісти.

Особливо часто зіштовхувалися з молодими прихильниками фашистської ідеології чоловіка - 14,7% (із числа жінок - 9,0%). Цілком зрозуміло, що з подібними молодими людьми найчастіше зіштовхується сама молодь, чим представники старшого покоління.

Виходячи з отриманих результатів дослідження, здається, є всі підстави зробити висновок, що, незважаючи на наявність окремих “вогнищ”, де є прихильники фашистської ідеології серед молоді, або серйозного масштабу поширення цього явища в Україні немає.

Від себе, у додавання до цієї статистики, скажу, що, у принципі, в Харкові нацистів не так багато й вони не представляють єдиної згуртованої групи, а збираються людина по 15 - 20. Місця зустрічей, "тусовок" всілякі й з метою конспірації часто міняються. Це й площа перед Міськрадою, і площа перед Телецентром; і підвали будинків і дитячі сади. Єдине місце, де ймовірність побачити скинов дорівнює 100% - це мікрорайон Сипайлово.

1.3.3 Просоциальні.

Просоциальные неформальні клуби або об'єднання - це соціально- позитивні, приносять користь суспільству. Ці об'єднання приносять користь суспільству, і вирішують соціальні проблеми культурно-захисного характеру

(захист пам'ятників, пам'ятників архітектури, реставрація храмів, вирішують екологічні проблеми).

Зелені - називають себе різні, існуючі майже повсюдно об'єднання об'єднання екологічної спрямованості, активність і популярність яких неухильно росте.

Серед найбільш гострих проблем, проблема охорони навколишнього середовища посідає не останнє місце. За її рішення й узялися “зелені”. Екологічні наслідки будівельних проектів, розміщення й експлуатація великих підприємств без обліку їхнього впливу на природу й здоров'я людей. Різні суспільні комітети, групи, секції розгорнули боротьбу за видалення таких підприємств із міст або їхнє закриття.

Перший такий комітет із захисту озера Байкал був створений в 1967 році. У нього ввійшли представники творчої інтелігенції. Багато в чому завдяки суспільним рухам був відхилений “проект століття” по перекиданню вод північних рік у Середню Азію. Активісти неформальних груп зібрали сотні тисяч підписів під клопотанням про скасування цього проекту. Таке ж рішення було прийнято із приводу проектування й будівництва АЕС у Краснодарському краї.

Чисельність екологічних неформальних об'єднань, як правило, невелика: від 10-15 до 70-100 чоловік. Неоднорідний їх соціальні й віковий склад. Свою нечисленність екологічні групи з лишком компенсують активністю, що залучає до них більші маси людей, що виступають у підтримку різних природоохоронних ініціатив.

Так само до просоциальным неформальних об'єднань ставляться об'єднання захисту пам'ятників, пам'ятників архітектури, суспільство охорони звірів.

1.3.4 Неформали художньої спрямованості.

Говорять, у кожного покоління своя музика. Їли це положення вірно, те виникає питання: музикою якого покоління є доля.

Доля виконавці співали про проблеми, що хвилювали молодь, що бунтує: про порушення цивільних прав знедолених, про расові забобони й переслідування інакомислячих, про необхідність соціальних реформ, про розширення антивоєнного руху у зв'язку з агресією США у В'єтнамі й багато про що іншому. Їх слухали, їх розуміли, їм підспівували. Одну із самих популярних пісень ансамблю “ХУ” “Моє покоління” підспівував весь зал. “Завтра може не наступити!” - повторювали за Дженис Джоплен американські хлопці, які посилали вмирати у В'єтнам. Доля - виконавці співали про те, що було близько й зрозуміло їхнім слухачам.

Не меншою популярністю в молоді користуються самодіяльні художники.

Однак з ними справа обстоит не так вуж благополучно.

Москвичі й гості столиці звикли до виставок-продажів картин самодіяльних художників на Арбаті, в Измайловском паренню. Жителі Санкт-Петербурга мають можливість бачити аналогічну виставку на Невському проспекті поруч із єкатерининським садком.

Є подібні виставки в інших містах. Існують вони цілком офіційно, але дозволяють вирішити незначну частину проблем, що коштують перед цим видом самодіяльної творчості. А строго говорячи, тільки одне надання молодим художникам можливості виставляти й продавати свої картини. Коло проблем, які вони не вирішують, досить широкий. Насамперед до них варто віднести відсутність єдиного центра, що міг би стати для самодіяльних художників своєрідної творчої майстерні.

Назріла необхідність у встановленні відсутньої дотепер тісного зв'язку між самодіяльними художниками й місцевими організаціями союзу художників. Така співдружність дозволила б істотно збагатити мистецтво самодіяльних художників, підвищити їхній професійний рівень, сприяло б виявленню більше яскравих талантів, дарувань. Не вирішене питання з інформуванням громадськості про діяльності самодіяльних художників, не проводиться обговорення їхніх картин, розроблювальних ними напрямків творчості. Нарешті, виставки добре смотрятся в літню пору, але провадять украй жалюгідне враження взимку: даху над головою (у буквальному значенні) самодіяльні художники не мають.

1.3.5 Комп'ютерний андеграунд.

Напоследок, розгляну порівняно молодий тип молодіжних неформальних груп: комп'ютерний андеграунд.

Переходячи до розгляду конкретного співтовариства людей пов'язаних із практичною математикою, можна сказати, що й дана група (об'єднання людей, зв'язаних однією ідеєю) так само неоднорідна. Усередині групи (системи) існує достатня кількість підгруп об'єднаних (скованими ланцюгами) більш-менш узагальненими ідеями.

Поряд з вищеописаної, запропонувати іншу структуризацію комп'ютерного співтовариства. Для цього необхідно вжити сленг, що використається в комп'ютерному співтоваристві. Можна сказати що, сучасне комп'ютерне співтовариство, може мати ієрархічну структуру, як, загалом, і інша субкультурная система. Отже, на самому нижчому рівні коштують, так називані юзеры (англ. User - користувач). Це найбільш широка верства комп'ютерного співтовариства. Дале нагору по піраміді, коштує група, називана «пойнты». За ними ідуть так називані «сисопы» або системні оператори

(адміністратори). Діяльністю «сисопов» керують, так називані

«мережні коммуникаторы».

Згаданий вище сленг так само є частиною описуваної субкультури, як і будь-яка мова, є невід'ємною частиною суспільної групи. Хоча ніхто не говорить про повне заміщення природної мови сленгом. Сленг лише доповнює його.

Субкультурный мир комп'ютерного андеграунда, так само як й інші субкультурные утворення, має власний спосіб і мовою спілкування, через те, що суб'єкти не мають постійного особистого контакту один з одним. Як й у звичайному світі, написання листів друзям, знайомим входить у ритуал обміну інформацією, так й в описуваному співтоваристві існують аналогічні кошти. Але, як слідство відсутності постійного безпосереднього контакту, написання листів (у даному контексті - електронних) стало одним з постійних способів спілкування. Більше того, з'явилися можливості й кошти спілкування не тільки між двома конкретними суб'єктами, але й в і між групами

 1.  
  Види мотивацій

Мотивацію класифікують по декількох ознаках.

Залежно від основних груп потреб розрізняють мотивацію матеріальну, трудову й статусну.

Матеріальна мотивація — прагнення до статку, більше високому рівню життя — залежить від рівня особистого доходу, його структури, диференціації доходів в організації й суспільстві, дієвості системи матеріальних стимулів, застосовуваних в організації.

Трудова мотивація породжується безпосередньо роботою, її змістом, умовами, організацією трудового процесу, режимом праці. Це внутрішня мотивація людини, сукупність його внутрішніх рушійних сил поводження, пов'язаних з роботою як такий. Безумовно, кожен працівник відчуває потребу в змістовній, цікавій, корисній роботі, зацікавлений у визначеності перспектив посадового росту, почуває самоповагу, якщо результати його праці оцінюються високо. У цілому трудова мотивація зв'язана, з одного боку, зі змістовністю, корисністю безпосередньо праці, а з іншого боку - із самовираженням, самореалізацією працівника.

Статусна мотивація є внутрішньою рушійною силою поводження людини, пов'язаного з його прагненням зайняти більше високу посаду, виконувати більше складну й відповідальну роботу, працювати в престижних, соціально значимих сферах організації. Крім того, людині може бути властиво прагнення до лідерства в колективі, більше високому неофіційному статусу, а також прагнення стати визнаним фахівцем, мати авторитет.

По використовуваних способах розрізняють мотивацію нормативне, примусову й стимулювання.

Нормативна мотивація — це спонукання людини до певного поводження за допомогою ідейно-психологічного впливу: переконання, вселяння, інформування, психологічного зараження й т.п.

Примусова мотивація ґрунтується на використанні влади й погрозі незадоволення потреб працівника у випадку невиконання їм відповідних вимог.

Стимулювання — вплив не на особистість як таку, а на зовнішні обставини за допомогою благ — стимулів, що спонукують працівника до певного поводження.

Перші два види мотивації прямі, тому що припускають безпосередній вплив на підлеглих, третій - непрямий, тому що в його основі лежить вплив зовнішніх факторів - стимулів.

По джерелах виникнення мотивів розрізняють мотивацію внутрішню й зовнішню.

Внутрішня мотивація проявляється тоді, коли людина, вирішуючи завдання, формує мотиви. Наприклад, це може бути прагнення до досягнення певної мети, завершенню роботи, пізнанню, бажання боротися, страх.

На основі внутрішньої мотивації люди діють спокійніше; вони сумлінніше виконують роботу, затрачають менше сил, краще розуміють завдання й опановують знаннями. Внутрішнє спонукання до дії є результатом взаємодії складної сукупності потреб, що змінюються, тому керівник для здійснення мотивації повинен визначити ці потреби й знайти способи їхнього задоволення.

При зовнішній мотивації вплив на суб'єкт походить із поза, наприклад через оплату за роботу, розпорядження, правила поведінки й т.д.

Внутрішня й зовнішня мотивації чітко не розмежовані, оскільки в різних ситуаціях мотиви можуть виникати як по внутрішнім, так і по зовнішніх причинах. Керівникам дуже важливо знати про наявність цих двох видів мотивації, тому що ефективно управляти можна, тільки опираючись на зовнішню мотивацію, але при цьому брати до уваги й можливе виникнення певних внутрішніх мотивів.

По спрямованості на досягнення цілей фірми розрізняють мотивацію позитивному, сприятливому ефективному досягненню цілей, і негативну, перешкоджаючу цьому.

До основних видів позитивної мотивації ставляться матеріальне заохочення у вигляді персональних надбавок до окладів і премій, підвищення авторитету працівника й довіри до нього в колективі, доручення особливо важливої роботи й т.п. Негативна мотивація — це насамперед матеріальні стягнення (штрафні санкції), зниження соціального статусу в колективі, психологічна ізоляція працівника, створення атмосфери нетерпимості, зниження в посаді. Система штрафних санкцій повинна бути безперервної, не мати "заборонних зон", наслідку санкцій повинні доводити до всіх працівників і бути зрозумілі.

 1.  Мотивації основних сучасних неформальних об`єднань молоді

1.5.1 Готи

Світогляд: романтизм, культ аристократизму, пошук краси в самих похмурих речах й явищах.

Зовнішній вигляд: одяг переважно темних тонів, дуже довга або зухвало коротка, темний макіяж, численні срібні прикраси в середньовічному й викторианском стилі, довгі волосся або вигадливі зачіски в представників обох підлог. Досить популярні прикраси й аксесуари з рунями, ієрогліфами й магічною символікою.

Музичні переваги: готична доля, gothic-metal, doom metal, darkwave, а також класична музика

Де найпростіше зустріти у Харкові – різноманітні цвинтарі, різноманітні арт-кафе, тощо.

Українські готичні групи: «Джмелі», «Заклик Тіней», «Сatharsis», «Fright Night», «Revelance» й ін.

Інтерес представників готичної субкультури до смерті хоч і непомірно роздутий ЗМІ, але дійсно сильний. Створюється враження, що ці юнаки й дівчини (готова із двадцятилітнім «стажем» у Україні або ні, або вкрай мало) намагаються приручити смерть і навіть додати до її образа деяку частку гумору. Почасти тому їм так подобаються чорні кольори в одязі й інтер'єрі, прогулянки по цвинтарях і похмурі анекдоти.

Кожен гот хоча б іноді схильний до суму. Уважається, що ці люди дуже гостро почувають недосконалість і несправедливість суспільства, що до веселощів не розташовує.

Готи воліють носити срібло, тому що золото, через якого в усі століття гинули безневинні люди, для них символізує культ грошей і фальшиві цінності суспільства споживання. Тому послідовники готичної субкультури віддають перевагу сріблу й інші білі метали.

З легкої руки письменниці Энн Райс - автора «Вампирских хронік» - готи бачать вампірів ідеальними, мудрими істотами, позбавленими людських слабостей і спрямованимиу вічність. Деякі готи дійсно пробують кров - свою або товаришів (зрозуміло, з їхньої згоди). Як правило, із цікавості.

Готи, як правило, поважають мертвих і найчастіше віддають перевагу їхньому суспільству живим, а на могилах якнайбільше фотографуються. Окремі представники цієї групи навіть доглядають за старими занедбаними могилами.

Насправді серед готів чимало досить життєрадісних людей, що цінують щосекунди свого життя. Саме тому готи й прагнуть жити «не як всі». У поданні готовий ми перебуваємо на волосок від смерті майже щосекунди, тому щодня варто проживати як останній.

Готи слухають важку й похмуру музику, так, у своїх віршах і піснях вони бажають смерті всьому роду людському, так, вони носять нашийники із шипами, часто цікавляться середньовічною зброєю й стародавніми бойовими мистецтвами. Але реальну агресію вони проявляють украй рідко. Більше того, найчастіше вони самі стають об'єктами агресії - в основному з боку скінхедів і гопників.

1.5.2 Панки

Світогляд: бути ворогом системи завжди й скрізь, скидати традиційні культурні й моральні цінності.

Зовнішній образ: нарочито недбалий одяг, часто куплена в second-hand, залізні брязкітки, часто зроблені своїми руками, важкі черевики або, навпаки, кеди, що шокують зачіски, провокаційні написи на футболках, сумках і значках.

Музичні переваги: панк-рок, грандж, іноді - російська доля

Де найпростіше зустріти: Каскад, магазини «Талісман»

Українські панки-групи: «Цивільна Оборона», «З», «Таргани!» «Пурген», «Король і Блазень» й ін.

Всі форми влади й примуса, що виходять як від правих, так і від лівих, для дійсного панка ненависні. Тому панки намагаються створити «суспільство в суспільстві», засноване на рівності, дружбі й взаємодопомозі, як альтернативу офіційній державі. Напевно, тому, представники влади так їх ненавидять.

Класичний рядок із творчості групи «Пурген»: «Работэйшн - повний деградэйшн». Ще б, адже кар'єристові доводиться відмовлятися від улюблених занять, дотримувати дресс-код, спілкуватися з неприємними йому людьми й сприяти розвитку світового капіталізму. От чому панки частіше інших страждають від хронічного безгрішшя.

Ірокез - одна з найбільше харизматичных панковских зачісок, але їм справа не обмежується: у представників субкультури зустрічаються й довгі волосся, і повна їхня відсутність, і короткі волосся сторчма, і виголені на голові візерунки - буйство фантазії в панків нічим не обмежено.

Є серед панків хлопці й дівчини із забезпечених родин, які залишають у перукарнях і тату-салонах кругленькі суми за створення іміджу, а епатажні одежинки замовляють у Європі. Є й дорослі інтелектуали, що протестують проти традиційної політики, технократической системою й будь-яким гнобленням людини людиною під якими б те не було гаслами. Байдужність до розкоші й немытость - речі різні. Втім, існує й окрема категорія панків, які дійсно бомжуют і не миються по принципових міркуваннях. Самі вони величають себе «тру»; у народі ж за ними закріпилася назва «г...нопанки».

Усі пам'ятають гасло панків 70-х «Живи швидко - умри молодим», що призивав до послідовного самознищення алкоголем і наркотиками. Однак таке розуміння зжило себе досить давно. Адже й «цивилы», і «еліта суспільства» регулярно труять себе алкоголем, кокаїном і генетично модифікованими продуктами, а виходить, альтернативним сьогодні є саме здоровий спосіб життя. Ця теорія взята на озброєння послідовниками руху straight-edge, у яке входить і чимала кількість панків (правда, в основному не в нас, а на Заході). Вони не п'ють, не курять і не вживають наркотики, а деякі є вегетаріанцями.

1.5.3 Емо (емо-кіди)

Світогляд: воля у вираженні емоцій, пацифізм, щирість і добре відношення до навколишнього світу

Зовнішній вигляд: сполучення чорного й рожевого в одязі, іноді - орнаменти у вигляді черепів, дуже вузькі джинси, кеди, пірсінг й «тунелі» у вухах, а також два «фірмових знаки» - косі різнобарвні чубчики й численні значки.

Де найпростіше зустріти: у Харкові - на ст.м. Архітектора Бекетова, ст.м. Пушкінська, та в різних школах.

Музичні переваги: емо, емо-кор

Українські емо-гурти: «7 Раса», «Оригами», «Jane Air», «Океан Моєї Надії» й ін.

…Або вороже, або поблажливо. Це обумовлено, по-перше, тим, що субкультура емо з'явилася в Україні відносно недавно, а по-друге, зовнішньою «немужністю» емо-кідів чоловічої статі, що ототожнює з нездатністю постояти за себе. Крім того, емо-кіди мають репутацію вічно плачучих скигліїв, а відсутність у українській емо-субкультурі (за винятком учасників музичних груп) людей старше двадцяти років також заважає сприймати її всерйоз.

Дивлячись на субтильних хлопців з підведеними очами, одягнених у вузькі джинси, що більше нагадують лосини, і рожеві футболки, важко удержатися від подібних думок, поки один із цих юнаків не обійме свою подругу. Насправді ж їхній вигляд просто створений на противагу традиційному ідеалу «мужності». Не всім же бути мачо...

Емоційність має на увазі сильне переживання як позитивних, так і негативних емоцій. На негативі зациклюються тільки позери, які можуть і вени на концерті порізати. На жаль, саме вони першими попадають у центр уваги публіки, звідси й репутація.

1.5.4 Ролевики (реконструкторы, косплееры)

Світогляд: у зв'язку з неоднорідністю субкультури єдиний світогляд не сформувався, однак для всіх ролевиків тією чи іншою мірою характерна эскапизм - втеча від рутини й щоденності в створений власними зусиллями мир. Ті, хто вважає, що народився не в ту епоху й займається в житті не тим, чим дійсно хотів би, мають відмінний шанс реалізуватися в субкультурі, що, всупереч поширеній думці, не зводиться до захоплення книгами Толкієна.

Зовнішній вигляд: у житті можуть виглядати абсолютно по-різному. Костюми різних історичних епох, від Середньовіччя до Великої Вітчизняної війни, а також фантастичні, «інопланетні» одіяння героїв японських аніме більшість надягає тільки по «святах», тобто властиво на рольові ігри. Втім, самі зациклені ролевики можуть й у звичайному житті носити ельфійскі плащі з дерев'яним мечем або кинджалом.

Де найпростіше зустріти: місця ігор призначаються Майстрами або за колективною домовленістю. Гри «історичних» ролевиків прив'язані до історичних дат - наприклад, Куліковскої і Бородінської битвам, і звичайно проводяться або за містом, або властиво на місці реконструююмої історичної події. Однак зустрічі, репетиції й тренування в них проходять й у місті - на пустирях й у більших парках.

Музика: найрізноманітніші переваги.

Російська «рольова» музика: в 2004 р. Група «Епідемія» випустила альбом-оперу «ельфійський рукопис».

Серед ролевиків дуже цінується вміння власноручно (або за допомогою друзів) виготовляти костюми, прикраси, щити та інші аксесуари; найбільш умілі представники субкультури навіть кольчуги й збруя майструють самі, а це вимагає високих навичок роботи з металом. Так що хто-хто, а ролевики - далеко не ледарі.

«Олдові» і досвідчені представники субкультури стежать, щоб їхнє рольове вбрання повністю відповідало або історичній епосі, по якій іде гра, або образу книжкового (або анимешного) персонажа. У середовищі косплеера ідеалом уважається не тільки зовнішня «подібність» на обраного героя, але й подібність міміки, особливостей поводження. Інша справа, що «тусовщикам», яких багато в будь-якій субкультурі, детале не потрібні. Вони й на Бородінському полі від запальнички Zippo будуть прикурювати.


1.5.5 Растаманы

Світогляд: неприйняття «вавилона» - технократичного західного суспільства споживання, споглядальність і прагнення до позитивних емоцій, пацифізм, культ конопель як зілля, що відкриває свідомість для спілкування з богом Джа.

Зовнішній вигляд: одяг й аксесуари, прикрашені квітами Ефіопії - зеленим, жовтим і червоним, в`язані берети, довгі дреды, фєнєчки й етнічні прикраси, орнамент у вигляді конопельного аркуша.

Де зустріти: реггі- і этнофестивали,

Музика: регги, раггамаффин, даб

Російська «растаманская» музика: «Джа Дивижн», «Shamansky Beat», «Карибасы», «Комітет охорони тепла», «Канікули Бонифация» й ін.; «регги для менеджерів» - група «5nizza».

Більшість українськіих растаманів, прийнявши основи філософії раста й із задоволенням слухаючи реггі, не заглиблюються в релігію й не дотримують всіх заповідей й обрядів, більше концентруючись на зовнішніх проявах растаманства.

Що б не говорили органи Держнаркоконтроля, потрапити в наркотичну залежність від марихуани потрібно ще дуже сильно постаратися, та й то на це піде лише деяким менше, ніж на придбання наркотичної залежності від горілки. Інша справа, що на растамана зі стажем вона вже не робить такого милостивого впливу, як на «неприкуреного». Результат - стандартний пошук «нових відчуттів», що, як відомо, найчастіше закінчується жалюгідно. З іншого боку, дуже багато українські растаманы переростають захоплення «дудками» і стають тими, кого прийнято вважати добропорядними обивателями, нітрохи не страждаючи від скорочення або відмови від споживання «трави».

Взагале ж теоретично растаманом себе може назвати будь-який наркоман, намагаючись знайти ідеологічне обґрунтування своєї залежності. Однак від цього він їм не стане: ідеологія раста заснована на любові до навколишнього світу, а вона звичайно закінчується з першим ламанням

1.5.6 Гопніки

Світогляд: неприйняття представників субкультур які взяли свій початок із західної півкулі.

Зовнішній вигляд: переважно спортивні речі(спортивні штани, олімпійки, кросівки, кепки) підробних фірм, так можливі аксексуари – туфлі вдягнуті під спортивні штани, та барсетка.

Де зустріти в Харкові: Спальні райони, та парки відпочинку ввечері по вихідних.

Музика: Тюремний шансон, російський реп.

Гурти: «Турбо»,

Гопники більшу частину часу проводять на вулиці або в парадних: серед улюблених місць - парення, сквери, старі двори, автобусні зупинки, гаражі (особливо якщо там проходить тропа від зупинки суспільного транспорту до житлових багатоповерхывок), дворики при дитячих садах, темні дворики, тамбури магазинів.

Поширено звичку сидіння навпочіпках (на корту?), що веде походження з тюрем.

Гопників характеризує розв'язна («бійцівська» або що розгойдується) хода й агресивна манера поводження: розгляд перехожих в упор, фамільярний обіг, провокування на конфлікти (наприклад, «Ти чого такий зухвалий?», «Закрій своє півняче сьорбало!» «Чо дивишся?!»), вимагання грошей (наприклад, "Ти хто такий ваще по життю?", «А є п'ять рублів на мінералку?») і інших цінностей (наприклад, «У тя мобила є? Мені подзвонити треба.», «Пострибай!», «Тцссссс!»,) у перехожих.

Споживання насіннячок («семачки», «семки»). Лушпайка від насіннячок при цьому випльовується на тротуар або в особу тих, кого вони вважають не полюбляють.

Для представників субкультури характерна гомофобія, у їхньому середовищі постійно використаються образливі ярлики типу«півень» й ін. навіть стосовно тих, хто не є геєм, а просто менш мужньо виглядають або до тих, хто віддає перевагу стилю унісекс.

З автомобілів перевага віддається російським моделям.

У мові велика кількість слова-паразитів, переважна більшість із яких: «коротше», «типу» й «слышь» («сышишь») (скорочене «чуєш»).

Гопник у вуличних конфліктах може мати кастет, або залізничний болт, цвях.

1.5.7 Металісти

Світогляд і спосіб життя

На відміну від інших субкультур, таких як готи й панки, субкультура металістів позбавлена яскраво вираженої ідеології й зосереджена тільки навколо музики. Проте, є деякі риси, які можна назвати типовими для значної частини металістів.

Тексти металевих груп пропагують незалежність, самостійність і впевненість у собі, культ «сильної особистості». Для багатьох металістів субкультура служити засобом эскапизма, відчуження від «сірої реальності», формою молодіжного протесту.

Зовнішній вигляд: довгі волосся в чоловіків, шкіряна мотоциклетна куртка «косуха», шкіряний жилет, чорні футболки або балахони з логотипом улюбленої металевої групи, напульсники - шкіряні браслети із заклепками й/або шипами (пороття), шипасті, проклепані ремені, ланцюги на джинсах, нашивки на одязі й інших навколишніх предметах із зображеннями улюблених металевих груп, короткі або високі чоботи з ланцюгами - «козаки», важке взуття - «камелоты», «керзы», «гриндерсы», «мартинсы», «стилы», «гади», звичайні високі черевики, шкіряні штани або джинси (звичайно сині або чорні), можливо клепки й шипи на одязі, довгополий одяг чорних кольорів (плащі, пальто), а також мотоциклетні шкіряні рукавички без пальців.

Де зустріти в Харкові: У центрі міста, Каскад, та молодіжні парки. А також такі клуби як: «Жара», «Форт».

Музика: гурти «Metallica», «Ария», «Кипелов», тощо.

Відомий давній зв'язок культури металістів з культурою байкеров. Мотоцикли й швидкість взагале оспівуються позначка_-групами як символ сили й незалежності, тому мотоциклетне хобби поширено серед металістів. У свою чергу, серед байкеров хэви-метал є найбільш популярною музикою. Група Judas Priest одна з перших став використати мотоцикл, як один зі своїх символів.

Металісти не асоціюються із уживанням наркотиків, але вважаються схильними до вживання алкоголю (пиво).

Висновок до Розділу I

РОЗДІЛ ΙΙ . МАТЕРІАЛИ Й МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1 Матеріали й методи дослідження

Для проведення дослідження впливу соціально-психологічних факторів на мотивацію поведінки неформальної молоді. Вибірка становила 60 респондентів, віком 15-17 років серед яких 30 дічат та 30 хлоців. Всі респонденти були опитані у режимі онлайн. Серед опитаних були представники таких субкультур – Флешмобери(від англійської «Flash» -моментальний, та «Mob» натовп), Емо, Пнки та Гот культури.

2.2 Обробка результатів дослідження

Методика діагностики особистості на мотивацію до успіху Р. Хекхаузена.

Група

випробуваних

Рівень мотивації до успіху

низький

середній

помірковано високий

занадто

високий

готи

16%

34%

38%

12%

емо

21%

30%

34%

15%

панки

20%

31%

31%

18%

флешмобери

16%

34%

29%

21%

Як показали дослідження, низький і середній рівні мотивації досягнення успіху міняються у різних неформальних об`єднаннях незначно. Основні зміни відбуваються на помірковано високому й занадто високому рівнях мотивації досягнення успіху: помірковано високий рівень знижується, тоді як занадто високий - зростає.

Методика діагностики особистості на мотивацію запобігання невдач за Хекхаузеном.

Група

випробуваних

Рівень мотивації до запобігання невдач

низький

середній

помірковано високий

занадто

високий

Готи

16%

44%

19%

21%

емо

22%

39%

22%

17%

панки

17%

40%

23%

20%

флешмобери

21%

26%

30%

21%

Як видно низький і занадто високий рівні мотивації запобігання невдачі змінюються незначно. Показники середнього рівня мають тенденцію до зниження (крім панків, що збігається з рівнем мотивації емо). Помірковано високий рівень мотивації запобігання невдачі - підвищується.

Методика діагностики ступіню готовності до ризику за Шубертом.

Група

випробуваних

Рівень мотивації запобіганняневдачі

Зайва обережність

Схильність до обережності

Середній

Схильність до ризику

Зайва схильність до ризику

готи

4%

16%

50%

16%

14%

емо

0%

8%

46%

31%

15%

панки

3%

3%

48%

33%

13%

флешмобери

4%

0%

68%

21%

5%

Результати дослідження показали, що випробуваним як готам і емо так й панкам і флешмоберам не властивий низький рівень готовності до ризику. Більше того схильність до обережності знижується. Переважної є середній рівень готовності до ризику, що особливо різко зростає у флешмоберів. Рівень схильності до ризику й зайвої обережності до ризику набагато вище, ніж низький рівень і зрівняємо із середнім рівнем. Крім того, зайва схильність до ризику знижується й має особливість «усредняться», особливо у флешмоберів.

“Мотивація успіху й острах невдачі” (А.А. Реан).

Група

випробуваних

Переважна мотивація

Мотивація на невдачу

Невиражений мотиваційний полюс

Мотивація на успіх

Ближче до

невдачі

Ближче до

успіху

Готи

12%

19%

31%

38%

Емо

4%

13%

38%

45%

Панки

13%

17%

33%

37%

Флешмобери

8%

12%

36%

44%

Як показали результати дослідження переважної є мотивація досягнення успіху. Однак яскраво представлений і невиражений мотиваційний полюс (близько 50% у всіх неформальних об`єднаннях). Очевидно й те, що у готів та панків мотивація запобігання невдачі проявляє себе більш помітно, ніж в інших неформалах. Тенденція на зростання мотивації досягнення успіху більше очевидна в пізніх підліткових і пізньому юнацькому віках.

Підсумовуючи всі наведені вище дані випробуваних можна розділити на три основні групи:

 1.  Яскрава виразність мотивації досягнення успіху.
 2.  Яскрава виразність мотивації запобігання невдачі.
 3.  Невиражений мотиваційний полюс.

Про особливості третьої групи необхідно сказати окремо. У цю групу були включені випробувані з наступними показниками:

А - високі й надвисокі показники мотивації досягнення успіху при високих і надвисоких показниках мотивації запобігання невдачі;

Б - середні показники мотивації досягнення успіху при середніх показниках мотивації запобігання невдачі;

У - низькі показники мотивації досягнення успіху при низьких показниках мотивації запобігання невдачі.

У групу 1 й 2 відповідно були включені випробувані, у яких між мотивацією досягнення успіху й мотивацією запобігання невдачі спостерігалася значна кореляція убік переваги мотивації досягнення успіху в 1-ої групи й домінування мотивації запобігання невдачі в 2-ій групи.

Результати дослідження Готів (26 чоловік):

1 група - 32%

2 група - 23%

3 група - 45%

А - 25%

Б - 16%

У - 4%

Результати дослідження Емо (24 чоловік):

1 група - 38%

2 група - 21%

3 група - 41%

А - 21%

Б - 16%

У - 4%

Результати дослідження Панків (30 чоловік):

1 група - 43%

2 група - 21%

3 група - 36%

А - 9,5%

Б - 9,5%

У - 7%

Результати дослідження Флешмоберів (25 чоловік):

1 група - 48%

2 група - 20%

3 група - 32%

А - 10%

Б - 22%

У - 0%

 

Рисунок 1 -Мотивація досягнення успіху (1 гр), мотивації запобігання невдач (2 гр), невираженого мотиваційного полюса (3 гр)


Рисунок 2. Неформальна динаміка при невираженому мотивацінному полюсі (3гр): А - високі показники; Б - середні показники; В - низькі показники

Неформальна динаміка готовності до ризику:

Готи

Емо

Висока готовність

-

30%

Висока готовність

-

46%

Середня готовність

-

50%

Середня готовність

-

46%

Низька готовність

-

20%

Низька готовність

-

8%

Панки

Флешмобери

Висока готовність

-

46%

Висока готовність

-

28%

Середня готовність

-

48%

Середня готовність

-

70%

Низька готовність

-

6%

Низька готовність

-

4%

 

 Рисунок 3. Динаміка готовності до ризику.

Неформальна динаміка готовності до ризику при вираженій мотивації досягнення успіху.

Готи

Емо

Висока готовність

-

37%

Висока готовність

-

67%

Середня готовність

-

63%

Середня готовність

-

33%

Низька готовність

-

0%

Низька готовність

-

0%

Панки

Флешмобери

Висока готовність

-

38%

Висока готовність

-

50%

Середня готовність

-

62%

Середня готовність

-

50%

Низька готовність

-

0%

Низька готовність

-

0%

 

Рисунок 4. Динаміка готовності до ризику із вираженою мотивацією досягненняя успіху.

Неформальна динаміка готовності до ризику при вираженій мотивації запобігання невдачі.

Готи

Емо

Висока готовність

-

0%

Висока готовність

-

60%

Середня готовність

-

67%

Середня готовність

-

40%

Низька готовність

-

33%

Низька готовність

-

0%

Панки

Флешмобери

Висока готовність

-

50%

Висока готовність

-

20%

Середня готовність

-

50%

Середня готовність

-

60%

Низька готовність

-

0%

Низька готовність

-

20%

 

Динаміка готовності до ризику при невираженому мотиваційному полюсі.

Готи

Емо

Висока готовність

-

42%

Висока готовність

-

20%

Середня готовність

-

33%

Середня готовність

-

60%

Низька готовність

-

25%

Низька готовність

-

20%

Панки

Флешмобери

Висока готовність

-

55%

Висока готовність

-

12%

Середня готовність

-

27%

Середня готовність

-

88%

Низька готовність

-

18%

Низька готовність

-

0%

 

Рисунок 6. Динаміка готовності до ризику при невираженому мотиваційному полюс

 

Очевидно, випробуваним з вираженою мотивацією досягнення успіху більше властивий середній рівень готовності до ризику. Даний показник досить стабільний (крім Емоу). Є присутнім майже рівною мірою й високим ступенем готовності до ризику, але проявляє вона себе стрибкоподібно. Низький рівень готовності до ризику у випробуваних з вираженою мотивацією досягнення успіху не виявлений.

У випробуваних з вираженою мотивацією запобігання невдачі крім середнього й високого рівня готовності до ризику присутній і низький. Показники по всім 3-м рівнях стрибкоподібні, нестабільні. Як й у попередньому випадку, особливу картину являє собою пізній підлітковий вік, що проявляє явну схильність до високого рівня готовності до ризику.

При невираженому мотиваційному полюсі показники вкрай нестійкі. Присутні всі три рівні готовності до ризику. Однак тільки низький рівень прагне до відносної стабільності (крім даного Флешмобериу). Певна схожість показників спостерігається у випробуваних Готиу й Панкиу (перевага високого рівня готовності до ризику), Емоу й Флешмобериу (виражена перевага середнього рівня готовності до ризику).


 

Маючи необхідну інформацію щодо особливостей мотивації досягнення успіху й запобігання, ми маємо можливість їх зіставити й зрівняти.

Група

випробуваних

Переважна мотивація

Досягнення успіху

Запобігання невдачі

Рівень тривожності

низький

нижче середнього

середній

вище за середнє

високий

низький

нижче середнього

середній

вище за середнє

високий

Готи

-

50%

50%

-

-

-

-

67%

33%

-

Емо

11%

33%

56%

-

-

-

-

50%

50%

-

Панки

15%

32%

53%

-

-

-

-

33,5%

33,5%

33%

Флешмобери

-

42%

58%

-

-

-

-

50%

33%

17%


ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
II

 1.  Протягом онтогенетичного розвитку у неформалів відбувається поступове виявлення мотиваційного полюса досягнення успіху, запобігання невдачі.
 2.  Спостерігається тенденція зростання мотивації досягнення успіху при її домінуванні.
 3.  Мотивація запобігання невдачі у різних неформальих об`єднань змінюється незначно.
 4.  Одержано підтвердження теорії про незалежний, паралельний розвиток мотивації досягнення успіху й мотивації запобігання невдачі: обидві ці мотивації не є крайніми розподілами однієї шкали, не є повною протилежністю один одному, а можуть існувати й існують незалежно.
 5.  У цілому підтвердилася теорія кореляції схильності до ризику й мотивації досягнення успіху, запобігання невдачі. Однак збіг не повне, що, імовірно, можна пояснити поруч об'єктивних або інших суб'єктивних причин, які в даному дослідженні не розглядалися.


3. OXOPOHA ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

3.1 Загальні питання

В наш час підприємстварізних галузей та сфер діяльності все більше коштів вкладають у розвиток та додаткове навчання персоналу, проведення тренінгів та досліджень, підвищення кваліфікації робітників, при цьому усе частіше такі заходи проводяться в приміщеннях організації. Але доситъ типовою є ситуація, коли організація звертає недостатньо уваги на питання охорони працi при виборі приміщення для навчання робітників, таким чином дослідник може натрапити на ряд складнощів, які можуть суттєво вплинути на процес та результат дослідження - це розміри приміщення, освітленість, шум, відсутність необхідного обладнання. Можливі проблемні фактори, що пов'язані з приміщенням для проведення дослідження приведено у табл. 3.1.

Цi фактори на лише заважають роботі дослідника та знижують ефективність, але й можуть нести загрозу здоров'ю учасників, крім того слід зауважити, що досить часто дослідження можуть проводитись після закінчення або до початку роботи або під час перерви, що порушує режим праці та відпочинку. Як правило, керівництво підприємств пояснює неувагу до охорони працi наявністю величезної кількості поточних економічних, юридичних та інших питань, що вимагають термінового рішення, оскільки від цього залежить безпосередньо функціонування компанії, отримання прибутку й виживання на ринку.


Таблиця 3.1 - Проблемні фактори приміщення для дослідження

Фактор

Коментарі

1

2

Розміри

Приміщення

Проведення дослідження в недостатньо великому приміщенні або занадто великому приміщенні; форма приміщення - низька стеля,незручне розташування вікон, предмети, що заважають учасникам бачити тренера; незручна архітектура.

Освітлення

Осліплююче сонце, відсутність штор або жалюзі; прожектори на вулиці, що засліплюють тренера чи учасників; недостатнє освітлення, несправність лампденногосвітла (мерехтіння); нерівномірне освітлення.

Шум

Несправність освітлення чи іншого обладнання, що призводить до шуму; проведення в приміщенні чи поряд з ним ремонтних робіт; проведення в сусідніх приміщеннях заходів, що викликають шум, відсутність звукоізоляції.

Вологість

Надмірна вологість чи пересушене повітря

Вентиляція

Відсутність кондиціонера, вікна, що не відчиняються

Відволікаючі фактори

Зображеннянастінах,стороннілюдичитварини, незвичне обладнання до якого хочеться доторкнутися; проведення тренінгу безпосередньо наробочому мicцi, дзвінки, виклики тощо

Обладнання

Зафіксовані меблі, відсутність або присутність сторонніх меблів, коли вони не потрібні, несправне обладнання;

Запахи

Сильні сторонні запахи (кухні, фарби).

Температура

Занадто тепло або холодно, відсутність кондиціонеру

Форс-мажорні обставини

Висока вірогідність відключення світла, тепла, води;

Вібрація

Наприклад, будівля розташована над лінією метрополітена або поряд з трамвайними шляхами

Обладнання

Несправне обладнання

 

Проте такий короткозорий підхід до ведення бізнесу не може не відбиватися на власне тих показниках, до яких прагне будь-який керівник, оскільки ефективність роботи підприємства в першу чергу залежить від ефективності роботи його співробітників, а це у свою чергу нерозривно пов'язано з організацією безпеки пращ для життя i здоров'я людини, з забезпеченням сприятливих i комфортних умов праці та навчання, крім того на об'єктах, де не приділяється достатня увага питанням охорони пращ існує підвищена вірогідність травматизму i нещасного випадку. Запобігання травматизму та нещасним випадкам значно важливіше за більшість поточних проблем, які ставляться основною задачею керівництвом підприємств. Грамотно організовані робочі місця та приміщення, зокрема для проведення досліджень (відповідно до норм охорони пращ) забезпечують зацікавленість співробітників працювати на компанію, сприяє утриманню i залученню найбільш кваліфікованих фахівців, що є істотною конкурентною перевагою компанії.

Тому особливо важливо усвідомлене оволодіння кожною людиною питаннями охорони працi, що обумовлює підвищення загального рівня обізнаності суспільства в цих питаннях. При такому підході i чіткому слідуванню законодавству можна ефективно впливати на проблему порушень норм охорони пращ, i тим самим забезпечити гарнi умови пращ та навчання.

Закон про охорону праці4 визначає основні положення, направлені на реалізацію прав громадян, охорону ix життя та здоров'я в процесі трудової діяльності; регулює відношення між власником підприємства i працівником по питаннях безпеки i гігієни праці; встановлює єдиний порядок організації праці на Україні.

Даний розділ дипломної роботи присвячений питанням охорони праці при розробці та проведенні дослідження психологічних умов формування універсального стилю керівництва на основі кращих чоловічих та жіночих особливостей.

Приміщення, яке було обране для проведення дослідження, розташоване на другому поверсі семиповерхової будівлі. Дослідження розраховане на 40 учасників. Площа приміщення складає 56мтобто на одну людину доводиться 0.7 м , що цілком достатньо адже дослідження не передбачає вправ та iгop, які потребують більшого простору, можна зробити висновок, що розміри приміщення відповідають нормам проектування4.

По категорії пожежної вибухонебезпечністi, згідно4 дане приміщення відноситься до категорії В - пожежонебезпечне через присутність твердих матеріалів, що згорають, таких як: робочі столи, ізоляція, папірта ін. Виходячи з категорії пожежонебезпечності i поверховості будівлі, ступінь вогнестійкості будівлі II4.

По ступеню небезпеки ураження людини електричним струмом приміщення відноситься до приміщень з низькою небезпекою4, оскільки електромережа заземлена, електроустаткування знаходиться на безпечній відстані від можливих провідників.

Практична частина дипломної роботи (дослідження) виконувалася із використанням персональної ЕОМ та мультимедійним обладнанням. Робота за комп'ютером, як і інші види діяльності людини на виробництві, пов'язана з небезпекою отримання професійних захворювань. Перелік шкодливих i небезпечних виробничих чинників відповідно до ГОСТ 12.0.003-74*, а також джерела їх виникнення приведені в Табл. 3.2.

Таблиця 3.2 Перелік шкідливих i небезпечних виробничих чинників

Найменування
фа
ктору

Джерело виникнення

Нормовані величини
та їх значення

1

2

3

Висока електрична напруга в електричному ланцюзі

Живильна електрична мережа, струмоведучі частини ПК та інших периферійних пристроїв

Сила струму (1П):

In = 6mA

Прикладена напруга (Unp)

Unp = 36В

Ультрафіолетове

Випромінювання

ЕПТ монітори

Інтенсивність потоку ультрафіолетового випромінювання (I):

Imax = 10 Вт/м";

Магнітні поля

ЕПТ монітори

У діапазоні частот (f) 5 кГц – 2 кГц щільність магнітного потоку (В):

В = 250 нТл;

Підвищений потенціал статичної електрики

Висока напруга ЕПТ, діелектричні поверхні

Напруженість електростатичних полів ЕСП (Е):

Emax = 20 кВ/м; рівень напруженості протягом години:

Emax = 500 кВ/м;


Продовження таблицi 3.2

1

2

3

Електромагнітні

випромінювання, у тому числі рентгенівське

ЕПТ монітори

Відстань: 50 см біля ПК;

У діапазонічастот (f)5кГц-2 кГц напруженість ЕМП (Е): Е = 25 В/м;

У діапазоні частот (f) 2 кГц -400кГЦнапруженістьЕМП (Е): Е = 2,5 В/м

Підвищенийрівень іонізації повітря робочої зони

Рентгенівське випромінюваннямонітора й статична електрика

Зміст легких аеронів:

n+= 1500 -3000 в 1 см2;

n- =3000-5000 в 1 см3;

Рентгенівське

Випромінювання

ЕПТ монітори

Навідстані0,05мвід екрану потужність експозиційної дози (Рексп):

Рекспмах = 100 мкР/год;

Підвищений рівень шуму та вібрації

Системакондиціонування, вентиляції,перетворювач напруги,пристрої охолодження ЕОМ

Рівень звуку (L, дБА) :

L = 50 дБА;

Рівень вібрації: категорія 3, Тип „в" комфорт;

Віброприскорення (La):

0,014 М*с-2 або La = 33 дБ;

Віброшвидкість (Lv):

0,028 М*с-2 або Lv = 75дБ;

Підвищена пульсація світлового випромінювання

Лампи денного світла, екран монітора

Коефіціент пульсації (Кn):

Кn = 5%;

Показник засліпленості (Р):

Р max = 20;

Показник дискомфорту (М):

М max = 40;

Яскравість поверхонь вполі зору i за спиною (L):

L = 200 кд/м2;

Відблиски на екрані (L):

L = 40 кд/м2;

Шкідливі речовини: пил, озон, окиси азоту

Статична електрика, накопичена на діелектричні поверхні комп'ютера

Вміст озону 0,1 мг/дм3;

Вміст азоту 5 мг/дм3 ;

Вміст пилу 4 мг/дм3 ;


Закінчення таблицi 3.2

1

2

3

Недостатня освітленість або прямий i відбитий відблиск

Неправильне розташування комп'ютера довікон,неправильне планування системи штучного освітлення

Прикоефіцієнті природної

освітленості - КПО (енIII) :

енIII = 1,5%;

Освітленість екрана:

Е min = 300 лк;

Освітленість поверхні робочого столу:

Е max = 400 лк;

Коефіцент відбиття (р):

Покриття шдлоги р = 0,3 - 0,5;

Стін р = 0,5 - 0,6;

Стелі р = 0,7 – 0, 8;

Незадовільні параметри мікроклімату

Стан системи опалення, вентиляції, кондиціонування

Температура (t, °C):

t°C 22 - 24 холодний період;

t °C 23 — 25 теплий період;

Відносна вологість (φ, %):

40% - 60% (завжди);

Швидгасть руху повітря (V, м/с):

V max = 0,1 м/с;

Пожежонебезпека

Приміщення

Наявність горючих матеріалівi джерел запалювання

КатегоріяВ. Система попередження пожежі. Вимоги по використанню та зберіганню матеріалів. Вимогидо устаткування обладнання.

Психофізіологічні фактори (перевантаження)

Перенапругазорового аналізатора, монотонність праці, розумові,емоційні перевантаження, статичність i незручність пози

Кімнатипсихологічного розвантаження для відпочинку під час роботи,спортзали, басейни тощо.

3.2 Виробнича санітарія

3.2.1 Мікроклімат

Робота під час дослідження не вимагає фізичної напруги, підняття i перенесення тяжкості, виконується переважно сидячи. Енерговитрати не перевищують 120 ккал/год, тому ця робота, відповідно до ГОСТ 12.1.005-88віднесена до категорії тяжкості - легка фізична Ia.

Параметри мікроклімату в приміщенні повинні відповідати ГОСТ 12.1.005-88. У таблиці 3.3. приведені оптимальні параметри метеорологічних умов. Оптимальні параметри при тривалій i систематичній дії на людину забезпечують збереження нормального функціонального i теплового стану організму без напруги реакцій терморегуляції. Вони також забезпечують відчуття теплового комфорту i створюють передумови для високого рівня працездатності.

Таблиця 3.3 Оптимально параметри мікроклімату

Категорія робіт по тяжкості

Період року

Температура,

°С

Відносна вологість,

%

Швидкість

руху повітря,

м/с

Легка Iа

Холодний

22-24

40-60

0,1

Легка Iа

Теплий

23-25

40-60

0,1

 

 Віповідно до СНіП 2.04.05-915, в робочому приміщенні встановлені побутові кондиціонери, що автоматично підтримують необхідні оптимально параметри мікроклімату протягом всього року. Кондиціонер підтримує потрібну температуру, вологість i швидкість руху повітря в приміщенні незалежно від зовнішніх умов, а також проводиться провітрювання приміщення. Bci побутові кондиціонери здійснюють вентиляцію. Передбачена можливість природного провітрювання. Відповідно до CHiП 2.04.05-915, в холодний період року проводиться опалювання від центральної тепломережі.

3.2.2 Освітлення

 Освітлення робочого приміщення, відповідно до СНіП-4-795, природне бокове одностороннє в світлий час доби, в темне - загальне штучне.Мінімальний розмір об'єкту розпізнання на мультимедійному екрані 0,1-0,5 мм. Це відповідає IV розряду зорової роботи, тобто робота високої точності. Контраст об'єкту з фоном - великий, фон – світлий.

Нормоване значення коефіцієнта природної освітленості

КПО енш=1,5%.

Для умов міста Харкова (IV пояс світлового клімату) нормоване значення коефіцієнта природної освітленості обчислюється за формулою:

н) = ен mc

де - ен - нормований коефіцієнт природної освітленості для III-го поясу світового клімату;

m - коефіцієнт світлового клімату, m = 0,9.

енIV= 1,5*0,3=1,35%

Таким чином, отримуємо: ен= 1,35 %. Нормований КПО реалізується завдяки певній площі вікон, яка розраховується при проектуванні будівель.

Штучне освітлення загальне відповідно до CHiП II-4-795, світиль-ники розміщуються у верхній зоні рівномірно. Мінімальна освітленість при загальному штучному освітленні складає Emin = 300 лк5. Штучне освітлення реалізується шляхом установки необхідної кількості ламп i вибору їx потужності.

3.2.3 Шум

Шум є одним iз найбільш поширених у виробництві шкідливих чинників. Відповідно до ГОСТ 12.1.003-83*5 в навчальних приміщеннях piвнi звуку i еквівалентні piвнi звуку не повинні перевищувати 40 дБ. Згідно ГОСТ 12.1.012-905 рівень віброшвидкості в умовах "комфорту" не повинна перевищувати 67 дБ.

Основними джерелами шуму i вібрації є вентилятори (кулери), розта-шован1 в системному блоці комп'ютера, кондиціонер та мультимедійний проектор. Як захист від шуму, що видається вентиляторами, можна запропонувати:

1)використання звукоізоляційного корпусу;

2) використання справного якісного обладнання;

3) при монтажі кулерів замість гвинтів слід користуватися гумовими пробками, які дозволяють ізолювати вентилятор від корпусу.

3.2.4 Випромінювання від екранів ПЕОМ

Джерелами електромагнітного випромінювання (ЕМВ), зокрема рент-генівського, є електронно-променеві трубки (ЕПТ). Згідно4 потужність експозиційної дози рентгенівського випромінювання трубки в будь-якій кра-пці перед екраном на відстані 5 см вщ його поверхні не повинна перевищува-ти 100 мкР/ч. Захист користувач1в ЕОМ від рентгенівського випромінювання забезпечується за допомогою екранів iз спеціального затемненого скла, що містить свинець. У таблиці 3.4 приведені норми електромагнітного випромі- нювання радіочастотного діапазону i діапазону звуково'1 частоти.

Таблиця 3.4 Міжнародні стандарти електромагнітного випромінювання

Вид поля

ТСО'95

ТСО'99

Змінне електричне поле, Е, В/м

5 - 2000 Гц 2 – 400 КГц

10

1

10

1

Змінне магнітне поле,

Н, мА/М (В, нТл)

5 - 2000 Гц 2-400 КГц

200 (250)

20 (25)

(200) (

25)

Основними принципами захисту від дії ЕМВ є:

1) Захист часом: тривалість роботи за комп'ютером не повинна пере-вищувати 4 годин в день з технологічними перервами через кожних 2 години роботи.

2) Захист відстанню: на один комп'ютер повинно припадати не менше 6 м2, вщстань між бічними стінками сусідніх комп'ютерів - 1,5 м.

3) Екрануваннядозволяєзначнопонизитиінтенсивністьвипромінювання.

4) В цілях попередження, ранньої діагностики i лікування порушень в стані здоров'я особи, пов'язані з дією ЕМВ, повинні проходити попередні під час вступу на роботу i періодичні медичні огляди в установленому порядку.

Відповідно до ГОСТ 12.1.045-845 допустимий рiвень напруженості електростатичних полів повинен бути не більш 20 кВ/м.

У приміщеннях для запобігання утворенню статичної електрики і захисту від нього необхідно:

-перехід на рідкокристалічні монітори;

-зволоження повітря до 55-65%;

-використання антистатичних покриттів підлоги;

-одяг користувачів з натуральних матеріал1в;

Слід зазначити, що рентгенівське випромінювання i статична електрика викликають іонізацію повітря, в результаті якої і відбувається утворення позитивних ioнів, що вважаються несприятливими для здоров'я людини. Відповідно до5 норма змісту легких ioнів обох знаків повинна складати від 1500 до 5000 в 1 см3 повітря. Заходами щодо створення оптимального іонного складу повітря е: зволоження повітря приміщення, примусова місцева вентиляція.

3.3 Електробезпека

Персональна ЕОМ є однофазним споживачем електроенергії від трифазної чотири провідної мережі змінного струму з глухозаземленноi нейтраллю, напругою 380 / 220 В, частотою 50 Гц.

ПУЕ передбачені такі заходи електробезпеки: конструктивні, схемно-конструктивні i експлуатаційні.

1) Конструктивні заходи. IBM PC відноситься до електроустановок до 1000В закритого виконання, всіcтумооведучі частини знаходяться в кожухах. Відповідно до ГОСТ 14255-69 5 вибираємо ступінь захисту персоналу від зіткнення з струмопровідними частинами усередині захисного корпусу i від потрапляння води всередину корпусу IP-44, де перша «4» - захист твердих тіл, розміром більше 1.0 мм, другий «4» - захист від бризків води5,

2) Експлуатацiйні заходи. Необхiдно дотримуватись правил техніки безпеки при роботі з високою напругою i наступних запоб1жних засоб1в: не пiдключати i не вмикати роз'еми кабелiв при включенiй напрузi в мережу; технiчне обслуговування i ремонти роботи проводити тiльки при вимкненому живленіi в мережу.

3.4 Пожежна безпека

Згідно з вимогою ГОСТ 12.1.004-91*6 пожежна безпека забезпечу-ється наступними нормами:

-системою запоб1гання пожежам

-системою пожежного захисту

-організаційними заходами щодо пожежної безпеки. Запобігання пожежі досягається наступними заходами:

-запобігання утворенню горючого середовища

-запоб1гання займання в горючому середовищі джерел запалення.

Для зменшення небезпеки займання в горючому середовищі джерел запалення передбачено:

1)використання електроустаткування, відповідного класу вогненебезпечної зони приміщення П-IIа:ступінь захисту електроапаратури не менше ПМ4, ступ1нь захисту світильників IP-2x4;

2)захист від блискавки будівель, споруд 1 устаткування. Для цього класу виробничих будівель i місцевості з середньоюгрозовою діяльністю 20 i більш грозових годин в рік, тобто для умов м. Харкова встановлено III категорію захисту від блискавки6;

3)забезпечення захисту від короткого замикання (контроль ізоляції, використання запобіжника);

4)вибір перетину провідників по допустимому нагрiву.

При вибиранні зacoбів гасіння пожежі для забезпечення безпеки людини від можливості враження електричним струмом в приміщенні передбачено використовувати вуглекислотні вогнегасники ВВК-5. Вогнегасник знаходиться на видному i легко доступному місці. При виникненні пожежі передбачена можливість повідомлення в пожежну охорону по телефону. В якості оповіщувачів використовуються термоелектричні датчики диференційної дії. Ступінь вогнестійкості будівлі

I-II. ДБН

Організаційними заходами протипожежної профілактики е ввідний інструктаж під час вступу на роботу, навчання виробничого персоналу протипожежним правилам, видання необхідних інструкції i плакатів, засобів наочної агітації, наявність плану евакуації.


3.5 Пожежна безпека на підприємстві

База практики, де розроблювалась дипломна робота та проводилося дослідження дуже велике значення приділяє протипожежній безпеці. Своєчасно проводяться спеціальні навчання, інструктажі та перевірки знань з питань пожежної безпеки на робочому місці. Допуск до роботи не дозволявся поки працівник не пройшов спеціального навчання. До того як не було проведено ознайомлення з інструктажем з пожежної безпеки, не дозволялося приступати до роботи.

Вступний протипожежний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову). Такий інструктаж проводиться на підставі діючих на підприємстві правил, інструкції та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки у спеціально обладнаному для цього приміщенні фахівцем, на якого наказом по підприємству покладенi обов'язки, i може поєднуватися із вступним інструктажем з охорони працi.

Первинний протипожежний інструктаж проводиться безпосередньо на робочому місці до початку виробничої діяльності. Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться індивідуально.

Первинний, повторний, позаплановий та цільовий протипожежні інструктажі проводяться безпосередньо керівником робіт. Інструктаж завершуються перевіркою знань. Перевірку здійснює особа, яка проводила інструктаж.

Про проведення ycix видів протипожежних інструктажів, крім цільового, у спеціальних журналах робляться записи (окремо від інструктажів з питань охорони пращ) i підписами ociб, з якими проводився інструктаж, i тих, хто його проводив.

В приміщенні будівлі де знаходиться підприємство, категорично забороняється палити.

База практики своєчасно та якісно проводить спеціальні навчання, iнструктажi та перевірки знань з питань пожежної безпеки на підприємстві. Порядок проходження працівниками спеціального навчання, інструктажів i перевірки знань визначається керiвником вiддiлу (наказом або відповідним положенням).

Заходи які банк проводить для пожежної безпеки в цілому збігаються з загальними правилами протипожежної безпеки. За недотримання правил протипожежної безпеки працівники караються штрафами. Дуже велике значення уділяється інструктажу, та проведенню навчаньз працівниками.

3.6 Загальні питания охорони навколишнього середовища

Людство, використовуючи запаси енергії у вигляді викопних горючих матеріалів, мінеральних i інших джерел сировини споживає більше того, чим переробляється організмами біосфери, i тому порушується екологічна piвновага природного середовища, що складалася століттями. Проблема охорони i оптимізації навколишнього природного середовища виникла як неминучий наслідок сучасної промислової революції.

Разом з цим, підвищення технічної оснащеності підприємств, застосування нових матеріалів, конструкцій i процесів, збільшення швидкостей га потужностей виробничих машин надають згубний вплив на навколишнє середовище.

У існуючому законодавстві багато уваги приділяється питанням охорони навколишнього середовища. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"6, прийнятий 25 червня 1991 року, визначає правові, економічні, соціальні основи охорони навколишнього середовища на користь людей. Завдання Закону полягає в регулюванні відносин в області охорони природи, використанні i відтворенні природних ресурсів, забезпеченні екологічної безпеки, попередженні i ліквідації наслідків негативної дії на навколишнє середовище господарською i іншими видами діяльності людини, збереження природних pecypcів, генетичного фонду, ландшафтів i інших природних об'єктів.

ЕОМ складається з безлічі компонентів, які створюють iстотнi труднощі при їх утилізації. Переробка таких матеріалів після експлуатації устаткування є однією з головних екологічних проблем нашого часу. Апарати, тара i документація повинні допускати нетоксичну переробку після використання.

Закон про охорону навколишнього природного середовища встановлює вимоги до виробництва i використовуваних при цьому матеріалів. Вони не повинні містити фреонів, бромідів, хлоридів i інших шкодливих з'єднань. У стандарті ТСО-99 потрібно обмежити використання кадмію в світлочутливому шарі екрану дисплея i ртуті в роз'ємах i батареях. Міжнародні стандарти, починаючи з ТСО-92 включають також вимоги зниженого електроспоживання i обмежує допустимі рівні потужності, споживаної в неактивному режимі.

Дотримання приведених нормативних параметр1в небезпечних i шкідливих виробничих чинників дозволить забезпечити здоров1 i безпечні умови роботи користувача ЕОМ.

3. 7 Заключення до розділу 3

У цій частині роботи були викладені вимоги до приміщення в якому проводиться дослідження. Створені умови повинні забезпечувати комфортну роботу. На підставі вивченої літератури по даній проблемі, були зазначені оптимальні розміри приміщення, мікроклімат, освітлення тощо.

При організації дослідження банк заздалегідь надав інформацію про місце проведення дослідження, характеристики приміщення i кількість учасників. Подана iнформація про характеристики приміщення i загальну стратегію банку «Вi Ей Вi»,у галузі охорони праці та навколишнього середовища дозволяє зробити висновок, що банк сумлінно ставиться до безпеки i комфорту своїх працівників, характеристики приміщення відповідають вимогам законодавства та потребам дослідження.

висновки

лолпрлдовапрдлжваоапоідв


список джерел інформації

 1.  Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирования личности. – М., 1976.
 2.  Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. – Л., 1988.
 3.  Буркард Ф. Из истории проблемы детерминизма в психологической мотивации. // Вестник МГУ. Серия 14. Психология. – 1987. - №2.
 4.  Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М., 1968.
 5.  Божович Л.И. Избранные психологические труды: Психология формирования личности. – М., 1995.
 6.  Бороздина Л.В., Залученова Е.А. Увеличение индекса тревожности при расхождении самооценки и притязаний. // Вопросы психологии. – 1993. - №1.
 7.  Вайсман Р.С. К проблеме развития мотивов и потребностей человека в онтогенезе. // Вопросы психологии. – 1973. - №6.
 8.  Васильев И.А., Магомед-Эминов А.Ш. Мотивация и контроль за действиями. – М., 1991.
 9.  Вилюнас В.Н. Психология эмоциональных явлений. /под ред. О.В. Овчинниковой. – М., 1976.
 10.  Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6-ти томах. Т.3, 4. - М., 1984.
 11.  Грабал В. Мотивация достижения и ее развитие в процессе учебной деятельности: Психолого-педагогические проблемы становления личности и индивидов в детском возрасте. – М., 1980.
 12.  Дубровина И.В. Школьная психологическая служба. – М., 1991.
 13.  Захаров А.И. Неврозы у детей и подростков. – Л., 1988.
 14.  Захаров А.И. Как помочь детям избавиться от страха. – СПб., 1995.
 15.  Ильин Е.П. Сущность и структура мотива. // Психологический журнал. – 1995 - №2.
 16.  Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб., 2000.
 17.  Имедадзе И.В. Проблема полимотивации поведения. // Вопросы психологии. – 1984. - №6.
 18.  Кисловская В.Р. Зависимость между социометрическим статусом и симптомом тревожности ожиданий в социальном обществе (в возрастном плане). – М., 1972.
 19.  Кле М. Психология подростка. – М., 1991.
 20.  Кон И.С. Психология юношеского возраста. – М., 1994.
 21.  Костина Л.М. Методы диагностики тревожности. – СПб., 2002.
 22.  Кочубей Б.И., Новикова Е.В. Эмоциональная устойчивость школьника. – М., 1988.
 23.  Кьеркегор С. Страх и трепет. – М., 1993.
 24.  Левитов Н.Д. Психологическое состояние беспокойства, тревоги. // Вопросы психологии. – 1969. – №1.
 25.  Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы, эмоции. – М.,1971.
 26.  Личко А.Е. Психопатии и акцептуации характера у подростков. – Л., 1983.
 27.  Ломов Б.Ф. Методические и теоретические проблемы психологии. – М., 1984.
 28.  Лопатин А.Р. Социально-педагогические условия создания ситуаций успеха, активирующих позитивное общественное развитие подростка. // Лучшие страницы педагогической прозы. – 2001. - №4.
 29.  Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. – М., 1985.
 30.  Маслоу А. Мотивация и личность. – М., 1998.
 31.  Мерлин В.С. Лекции по психологии мотивов человека. – Пермь, 1971.
 32.  Мясищев В.Н. Проблема потребностей в системе психологии. // Ученные записки ЛГУ. – 1957. – Вып. 11, №224.
 33.  Немов Р.С. Психология: Учебное пособие. – СПб., 2000.
 34.  Немова Н. Как создать среду, побуждающую к успеху? Мотивация обучения – достижение успеха. // Директор школы. – 2002. - №7.
 35.  Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. – М.,1996.
 36.  Основы психологии: Практикум. / Ред. – сост. Л.Д. Столяренко. Ростов н/Д., 2002.
 37.  Особенности обучения и психического развития школьников 13-17 лет. / Под ред. И.В. Дубровиной, Б.С. Круглова. – М., 1988.
 38.  Прихожан А.М. Психокоррекционная работа с тревожными детьми. // Активные методы в работе школьного психолога. – М., 1990.
 39.  Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика. – М. – Воронеж, 2000.
 40.  Психологический тренинг с подростками. / Под ред. Л.Ф. Анн. – СПб., 2003.
 41.  Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – СПб., 2000.
 42.  Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. – М., 1995.
 43.  Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Т. 1. – М., 1989.
 44.  Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. – Л., 1990.
 45.  Солдатов Д.В. Динамика мотивов у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. // Психолог в детском саду. – 1999. - №3-4.
 46.  Спилбергер Ч.Д. Концептуальные и методологические проблемы исследование тревоги. // Стресс и тревога в сорте. – М., 1983.
 47.  Степанский В.И. Влияние мотивации достижения успеха и избегания неудачи на регуляцию деятельности. // Вопросы психологии. – 1981. - №6.
 48.  Судаков В.К. Биологические мотивации. – М., 1971.
 49.  Узнадзе Д.Н. Психологические мотивации поведения человека. – М., 1969.
 50.  Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. – М., 1991.
 51.  Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. В 2-х томах. / пер. с нем. Под ред. Б.М. Величковского. – М., 1986.
 52.  Эльконин Д.Б. Детская психология. – М., 1960.
 53.  Якобсон П.М. Психологические проблемы мотивации поведения человека. – М., 1969.


Додаток 1

«Мотивація до успіху»

Особистісний опросник. Призначений для діагностики, виділеної Хекхаузеном, мотиваційної спрямованості особистості на досягнення успіху.

Стимульный матеріал являє собою 41 твердження, на які випробуваному необхідно дати один з 2 варіантів відповідей «так» або «ТАК». Тест ставиться до моношкальным методик. Ступінь виразності мотивації до успіху оцінюється кількістю балів, що збігаються із ключем.

Результат тесту «Мотивація до успіху» варто аналізувати разом з результатами таких тестів як «Мотивація до запобіганню невдач», «Готовність до ризику».

Інструкція:

«Вам буде запропонований 41 питання, на кожний з яких відповідайте «так» або «ТАК».

Стимульний матеріал:

1. Коли є вибір між двома варіантами, його краще зробити швидше, ніж відкласти на певний час.

2. Я легко дратуюся, коли зауважую, що не можу на всі 100 % виконати завдання.

3. Коли я працюю, це виглядає так, начебто я все ставлю на карту.

4. Коли виникає проблемна ситуація, я найчастіше приймаю рішення одним з останніх.

5. Коли в мене два дні підряд немає справи, я гублю спокій.

6. У деякі дні мої успіхи нижче середніх.

7. Стосовно себе я більше строгий, чим стосовно інших.

8. Я більше доброзичливий, чим інші.

9. Коли я відмовляюся від важкого завдання, я потім суворо засуджую себе, тому що знаю, що в ньому я домігся б успіху.

10. У процесі роботи я маю потребу в невеликих паузах для відпочинку.

11. Ретельність - це не основна моя риса.

12. Мої досягнення в праці не завжди однакові.

13. Мене більше залучає інша робота, чим та, котрої я зайнятий.

14. Осудження стимулює мене сильніше, ніж похвала.

15. Я знаю, що мої колеги вважають мене діловою людиною.

16. Перешкоди роблять мої рішення більше твердими.

17. У мене легко викликати честолюбство.

18. Коли я працюю без натхнення, це звичайно помітно.

19. При виконанні роботи я не розраховую рятуйте!.

20. Іноді я відкладаю те, що повинен був зробити зараз.

21. Потрібно покладатися тільки на самого себе.

22. У житті мало речей, більше важливих, чим гроші.

23. Завжди, коли мені має бути виконати важливе завдання, я ні про що іншому не думаю.

24. Я менш честолюбний, чим багато хто інші.

25. Наприкінці відпустки я звичайно радуюся, що незабаром вийду на роботу.

26. Коли я розташований до роботи, я роблю її краще й квалифицированнее, чим інші.

27. Мені простіше й легше спілкуватися з людьми, які можуть завзято працювати.

28. Коли в мене немає справ, я почуваю, що мені не по собі.

29. Мені доводиться виконувати відповідальну роботу частіше, ніж іншим.

30. Коли мені доводиться приймати рішення, я намагаюся робити це якнайкраще.

31. Мої друзі іноді вважають мене ледачим.

32. Мої успіхи якоюсь мірою залежать від моїх колег.

33. Безглуздо протидіяти волі керівника.

34. Іноді не знаєш, яку роботу прийде виконувати.

35. Коли щось не ладиться, я нетерплячий.

36. Я звичайно обертаю мало уваги на свої досягнення.

37. Коли я працюю разом з іншими, моя робота дає більші результати, чим роботи інших.

38. Багато чого, за що я беруся, я не довожу до кінця.

39. Я заздрю людям, які не завантажені роботою.

40. Я не заздрю тим, хто прагне до влади й положення.

41. Коли я впевнений, що коштую на правильному шляху, для доказу своєї правоти я йду аж до надзвичайних заходів.

Ключ:

По 1 балу нараховується за відповіді «так» на наступні питання: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 41.

Також нараховується по 1 балу за відповіді «ТАК» на питання: 6, 19, 18, 20, 24, 31, 36, 38,39.

Відповіді на питання 1,11, 12,19, 28, 33, 34, 35,40 не враховуються.

Дале підраховується сума набраних балів.

Аналіз результату.

Від 1 до 10 балів: низька мотивація до успіху;

від 11 до 16 балів: середній рівень мотивації;

від 17 до 20 балів: помірковано високий рівень мотивації;

понад 21 бал: занадто високий рівень мотивації до успіху.

Дослідження показали, що люди, помірковано й сильно орієнтовані на успіх, віддають перевагу середньому рівню ризику. Ті ж, хто боїться невдач, віддають перевагу малий або, навпаки, занадто великому рівню ризику. Чим вище мотивація людини до успіху - досягненню мети, тим нижче готовність до ризику. При цьому мотивація до успіху впливає й на надію на успіх: при сильній мотивації до успіху надії на успіх звичайно скромніше, ніж при слабкій мотивації до успіху.

До того ж людям, мотивованим на успіх й имеющим більші надії на нього, властиво уникати високого ризику.

Ті, хто сильно мотивований на успіх і мають високу готовність до ризику, рідше попадають у нещасні випадки, чим ті, які мають високу готовність до ризику, але високу мотивацію до запобігання невдач (захист). І навпаки, коли в людини є висока мотивація до запобігання невдач (захист), те це перешкоджає мотиву до успіху - досягненню мети.


Додаток 2

 «Мотивація до запобіганню невдач»

Інструкція до методики

Пропонується список слів з 30 рядків, по трьох слова в кожній. У кожному рядку варто вибрати лише одне із трьох слів, що найбільше точно характеризує особистість, і відзначити його.

1 Сміливий Пильний Заповзятливий

2 Лагідний Боязкий Упертий

3 Обережний Рішучий Песимістичний

4 Непостійний Безцеремонний Уважний

5 Нерозумний Боягузливий Недумаючий

6 Спритний Жвавий Завбачливий

7 Холоднокровний Коливний Відважний

8 Стрімкий Легковажний  Боязкий

9 Незадумывающийся Манірний Непередбачливий

10 Оптимістичний Сумлінний Чуйний

11 Меланхоличный Сомневающийся Нестійкий

12 Боягузливий Недбалий Схвильований

13 Необачний Тихий Боязкий

14 Уважний Нерозсудливий Сміливий

15 Розважливий Швидкий Мужній

16 Заповзятливий Обережний Завбачливий

17 Схвильований Неуважний Боязкий

18 Легкодухий Необережний Безцеремонний

19 Полохливий Нерішучий Нервовий

20 Виконавчий Відданий Авантюрний

21 Завбачливий Жвавий Розпачливий

22 Приборканий Байдужний Недбалий

23 Обережний Безтурботний Терплячий

24 Розумний Турботливий Хоробрий

25 Предвидящий Безстрашний Сумлінний

26 Поспішний Полохливий Безтурботний

27 Неуважний Необачний Песимістичний

28 Обачний Розважливий Заповзятливий

29 Тихий Неорганізований Боязкий

30 Оптимістичний Пильний Безтурботний

Обробка результатів

Нараховується 1 бал за вибір, наведений у ключі (перша цифра перед косою означає номер рядка, друга — номер стовпця, у якому втримується потрібне слово. Наприклад, 1/2 означає, що слово, що одержало 1 бал, перебуває в першому рядку другого стовпця).
Ключ підрахунку

1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/3, 4/3, 5/2, 6/3, 7/2, 7/3, 8/3, 9/1, 9/2, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/3, 13/2, 13/3, 14/1, 15/1, 16/2, 16/3, 17/3, 18/1, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21/1, 22/1, 23/1, 23/3, 24/1, 24/2, 25/1, 26/2, 27/3, 28/1, 28/2, 29/1, 29/3, 30/2.

Висновки

Чим більша сума балів, тим вище рівень мотивації до запобігання невдач, захисту від неуспіху.

Від 2 до 10 балів - низький рівень мотивації до запобігання невдач;

від 11 до 16 балів - середній рівень мотивації;

від 17 до 20 балів - високий рівень мотивації;

більше 20 балів - занадто високий рівень мотивації до запобігання невдач.


Додаток 3

 Методика діагностики самооцінки мотивації схвалення (Шкала неправди) Д.Марлоу й Д.Крауна.

На відміну від мотивації досягнення, рівень мотивації схвалення - прагнення заслужити схвалення значимих оточуючих людей - набагато менше визначає успіх у справах і здійсненнях, а часом навіть є перешкодою до них. Однак досить істотно впливає він і на щось інше, також досить важливе - на якість взаємин з іншими людьми взагале й зі своїм майбутнім супутником життя зокрема.

Для оцінки правдивості висловлень випробуваних в опитувальники нерідко включають так називані шкали облудності або шкали прагнення до схвалення. Це один з варіантів такої шкали, розробленої Д.Марлоу й Д.Крауном.

Інструкція до тесту

“Уважно прочитайте кожне з наведених нижче суджень. Якщо Ви вважаєте, що воно вірно й відповідає особливостям Вашого поводження, то напишіть “Так”, якщо ж воно невірно, те “Ні”“.

Тестовий матеріал

Я уважно читаю кожну книгу, перш ніж повернути її в бібліотеку.  

Я не випробовую коливань, коли кому-небудь потрібно допомогти в лиху.

Я завжди уважно стежу за тим, як я одягнений.  

Удома я поводжуся за столом так само, як у їдальні.  

Я ніколи ні до кого не випробовував антипатії.  

Був(і) випадок(і), коли я кинув щось робити, тому що не був упевнений у своїх силах.  

Іноді я люблю позлословити про відсутніх.  

Я завжди уважно слухаю співрозмовника, хто б він не був.  

Був випадок, коли я придумав "вагому" причину, щоб виправдатися.  

Траплялося, я користувався помилкою людини.  

Іноді замість того, щоб простити людини, я намагаюся відплатити йому тим же.  

Були випадки, коли я наполягав на тому, щоб робили по-моєму.  

У мене не виникає внутрішнього протесту, коли мене просять зробити послугу.  

У мене ніколи не виникає досади, коли висловлюють думка, протилежна моєму.  

Перед тривалою поїздкою я завжди ретельно продумую, що із собою взяти.  

Були випадки, коли я заздрив удачі інших.  

Іноді мене дратують люди, які звертаються до мене із проханням.  

Коли в людей неприємності, я іноді думаю, що вони одержали по заслугах.  

Я ніколи з посмішкою не говорив неприємних речей

Ключ до тесту

“Так” на питання: 1, 2.3, 4, 5, 8, 11, 14, 15, 16, 20.

“Ні” на питання: 6, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19.

За кожен збіг із ключем нараховується один бал.

Інтерпретація результатів тесту

Загальний підсумковий показник “мотивації схвалення” за шкалою виходить підсумовуванням всіх “працюючих” питань.

Чим вище підсумковий показник, тим вище мотивація схвалення й тим, отже, вище готовність людини представити себе перед іншими як повністю відповідним соціальним нормам.

Низькі показники можуть свідчити як про неприйняття традиційних норм, так і про зайву вимогливість до себе.


Додаток 4

Методика діагностики ступеня готовності до ризику Шуберта

Інструкція: Оцініть ступінь своєї готовності здійснити зазначені дії. Відповідаючи на кожне з 25 запитань, поставте відповідний бал за такою схемою:

2 бали — цілком згоден, «так»;

1 бал — швидше «так», ніж «ні»;

0 балів — ні «так», ні «ні», щось середнє;

•     1 бал — швидше «ні», ніж «так»;

•     2 бали — абсолютно не згоден «ні».

Запитання

1.  Чи перевищили б Ви встановлену швидкість, щоб якомога швидше надати необхідну медичну допомогу тяжкохворій людині?

2.  Чи погодились би Ви заради гарного заробітку взяти участь у небезпечній і довготривалій експедиції?

3.  Чи перешкодили б Ви втечі небезпечного грабіжника?

4.  Чи могли б Ви їхати на підніжці товарного вагона на швидкості понад 100 км/год?

5.  Чи можете Ви вдень після безсонної ночі нормально працювати?

6.  Чи почали б Ви першим переходити дуже холодну річку?

7.  Чи позичили б Ви другу значну суму грошей, будучи не зовсім впевненим, що він зможе Вам повернути ці гроші?

8.  Чи ввійшли б Ви разом із приборкувачем у клітку з левами за його запевнень, що це безпечно?

9.  Чи могли б Ви під керівництвом зовні вилізти на високу фабричну трубу?

10.   Чи могли б Ви без тренування керувати парусним човном?

11.   Чи ризикнули б Ви вхопити за вуздечку коня, який біжить?

12.   Чи могли б Ви після 10 бокалів пива їхати на велосипеді?

13.   Чи могли б Ви здійснити стрибок з парашутом?

14.   Чи могли б Ви за необхідності проїхати без білета від Талліна до Москви?

15.   Чи могли б Ви здійснити автотурне, якби за кермом був Ваш знайомий, котрий нещодавно потрапив у тяжку дорожню пригоду?

16.   Чи могли б Ви з 10-метровї висоти стрибнути на тент пожежної команди?

17.   Чи могли б Ви, щоб позбутися тривалої хвороби з постільним режимом, погодитися на небезпечну для життя операцію?

18.   Чи могли б Ви стрибнути з підніжки товарного вагона, що рухається зі швидкістю 50 км/год?

19.   Чи могли б Ви, в екстреному випадку, разом із сімома іншими людьми піднятися в ліфті, розрахованому лише на шістьох осіб?

20.   Чи могли б Ви за велику грошову винагороду перейти з зав'язаними очима жваве вуличне перехрестя?

21.   Чи взялись би Ви за небезпечну для життя роботу, якщо б за неї добре платили?

22.   Чи могли б Ви після 10 чарок горілки вирахувати відсотки?

23.   Чи могли б Ви за наказом Вашого начальника взятись за високовольтний дріт, якби він запевнив Вас, що дріт знеструмлений?

24.   Чи могли б Ви після кількох попередніх пояснень керувати гелікоптером?

25.   Чи могли б Ви, маючи білети, але без грошей і продуктів, доїхати від Москви до Хабаровська?

КЛЮЧ

Підрахуйте суму набраних Вами балів відповідно до інструкції.

Тест оцінюють за неперервною шкалою як відхилення від середнього значення. Позитивні відповіді свідчать про схильність до ризику. Значення тесту: від –50 до +50 балів.

Результат. Менше –30 балів: занадто обережні; від –10 до +10 балів: середнє значення; більш як +20 балів: схильність до ризику.

Висока готовність до ризику супроводжується низькою мотивацією до уникання невдач (захистом). Готовність до ризику пов'язана прямо пропорційно з кількістю допущених помилок.

PAGE  71


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

1997. Маркетинг услуг 1.05 MB
  Современная концепция маркетинга услуг. Маркетинг взаимоотношений с клиентами. Покупательское поведение и сегментация потребителей. Мотивация покупательского поведение.
1998. Музыкальные инструменты монголов 989.27 KB
  Влияние музыки Китая на монгольскую музыкальную культуры и создание своеобразных музыкальных инструментов. Храмовые и дворцовые музыкальные инструменты. Нотная система у монголов
1999. Проектирование зоны второго технического обслуживания для автотранспортных предприятий со списочным составом 763.35 KB
  Спроектировать зону второго технического обслуживания (ТО-2) для автотранспортных предприятий (АТО) со списочным составом: КамАЗ – 5320 70 шт. Lcc - 300 км Категория условий эксплуатации (КУЭ) - II для всех автомобилей. Климатическая зона — умеренно-холодная. Дней рабочих в году - 305.
2000. Самостоятельная работа студентов при изучении курса отечественной истории 686.13 KB
  Учебно-исследовательская работа студентов, примерные темы рефератов, эссе, докладов. Основная и дополнительная литература. Вопросы для самоконтроля и образцы контрольных тестов.
2001. Создание промежуточных отчетов 33.01 KB
  Список с исходными данными о сотрудниках. Промежуточный отчет, вычисляющий значение фонда заработной платы для каждого цеха. Круговая диаграмма на основании рассчитанных значений фонда заработной платы на каждого цеха.
2002. Совместная воспитательная работа школы, семьи и общественности 35.03 KB
  Сочетание общественного и семейного воспитания как важнейшая предпосылка повышения его эффективности. Социально-экономические факторы повышения роли школы в организации воспитательной работы семьи и общественности. Организационно-педагогическая работа школы с родителями. Органы родительской общественности в школе.
2003. Майбутнє країни залежить від нас 43.11 KB
  Мета: привернути увагу підлітків до питання вибору професії та її значення, звернути увагу на фактори, що обумовлюють вибір людиною тієї або іншої спеціальності, поговорити про помилки, які допускаються при обранні професії, наголосити на важливості прийняття правильного вибору фаху для подальшого щасливого життя.
2004. Культура поведения, Воспитательное мероприятие 34.5 KB
  Учебные заведения, магазины, учреждения, театры, выставки – все это как принято говорить, общественные места. Мы идем туда по делу или отдохнуть, или на учебу, но всегда должны помнить, что рядом с нами, вокруг нас живут люди, они могут быть нашими знакомыми
2005. Ультразвукове дослідження стисливості кремній–органічних з’єднань 6.36 MB
  встановлення характеру особливостей температурної залежності реологічних та акустичних властивостей кремнійорганічних сполук вздовж кривої рівноваги, виявлення і з’ясування молекулярних та флуктуаційних механізмів релаксаційних процесів, що мають місце у досліджуваній системі вздовж кривої рівноваги.