44066

Реалізація засобів моделювання обєкту для MMOPRG засобами Javascript

Дипломная

Информатика, кибернетика и программирование

JavaScript - об'єктно-орієнтована скрипкова мова програмування. Являється діалектом мови ECMAScript. JavaScript частіше за все використовується в браузерах як мова сценаріїв для надання інтерактивності веб сторінкам. Тобто за допомогою JavaScript можливо міняти сторінку після того як вона повністю завантажилась у браузер.

Украинкский

2013-11-09

4.04 MB

5 чел.

ЗАТВЕРДЖУЮ

                 Зав. кафедрою ІС

 _____________ проф. М.П. Ленюк

“______”  “_____________” 2011 р.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО

ПРОЕКТУ

“Реалізація засобів моделювання об’єкту для MMOPRG 

засобами  Javascript

    Керівник ДП:                                 _________  ______                                                     

                                                                                              (підпис)     (дата)

    Консультанти:

Наукова – дослідна робота:                                                

                                         

     _________  ______

  (підпис)     (дата)

Економічна частина:

   

  _________  ______

 (підпис)     (дата)

Охорона праці і навколишнього середовища:

     _________  ______

  (підпис)     (дата)

Нормо контроль:

      _________  ______

  (підпис)     (дата)

Звіт виконав: студент гр.  СП-95А Коваль І.О.

      _________  ______

   (підпис)     (дата)

Вступ

В наш час мережа “Інтернет” використовується  майже у всіх сферах життєдіяльності людини. Доступність мережі Інтернет для звичайного користувача дала  поштовх для розвитку ігрової сфери, в мережі, а саме – MMO RPG. MMO RPG (англ. Massively multiplayer online role-plaing game) – жанр ігри, в якій велика кількість учасників гри взаємодіють з ігровим світом та між собою. В таких іграх кожен гравець має свого віртуального персонажа. Особливою рисою MMO RPG є те, що в спеціалізованому компютерному світі існує декілька шляхів розвитку свого персонажу, а саме – вибір речей, котрі буде носити герой, його навички, уміння, тощо. Як і у реальному світі, речі, навики та інші атрибути персонажу коштують грошей. Це можуть бути як і спеціалізовано віртуальна валюта ігрового світу, так і реальні гроші. Тому проблема можливості моделювання розвитку персонажа без затрат грошей є досить актуальною.

Об'єктом дослідження є віртуальній світ “www.ereality.ru”.

Предметом дослідження є реалізація можливості моделювання шляху розвитку ігрового персонажу без витрат коштів.

 

1. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1.1. Підстави для розробки

Розробка програмного забезпечення виконується на підставі рішення засідання кафедри ПЗКС про затвердження тем дипломних та курсових робіт (протокол № _ від ________ року).

1.2. Призначення розробки

Розробка призначена для практичного використання, а саме для моделювання ігрових персонажів для спеціалізованого ігрового світу.

1.3. Аналіз вимог до програмного забезпечення

Функціональні вимоги

До програмного продукту висуваються наступні вимоги:

1) Можливість встановлення параметрів персонажу.

2) Можливість встановлення речей в спеціальні слоти.

3) Можливість  виводу повної інформації про речі.

4) Можливість впливати на речі( Підняття рівня речі, установка руни, покращення чаруванням)

5) Можливість фільтрації речей за заданими параметрами.

6) Відображення результату дії в реальному  часі.

Вимоги до інтерфейсу

Вимоги до інтерфейсу програмного продукту такі:

Приємний, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.

Вимоги до інформаційної та програмної сумісності

Розроблене програмне забезпечення повинно працювати під усіма популярними браузерами.

Вимоги до тестування програмного забезпечення

Для перевірки правильності функціонування розробленого програмного забезпечення необхідно провести наступні тестування:

 •  Ведення даних;
 •  Обчислення;
 •  Перевірка результату.

Вимоги до програмних засобів.

 •  Віртуальний веб сервер (Denwer);
 •  Мережа Інтернет.
 •  Веб браузер (Mozilla, Opera);

1.4. Стадії та етапи розробки

Стадії та етапи розробки програмного продукту складаються з :

отримання завдання;

обробки літературних даних;

розробки технічного завдання;

розробки алгоритму моделювання;

програмування проекту;

проведення тестування програмного продукту;

1.5. Порядок контролю і приймання

Програма повинна бути випробувана та протестована виробником на наявність помилок.

Порядок контролю і приймання проекту полягає у наступному:

Перевірка правильного функціонування програми керівником проекту;

Перевірка відповідності стандартам оформлення документації;

Перевірка правильного оформлення програмної документації керівником проекту;

Проходження нормо контролю роботи.

Програма та програмна документація повинна бути виконана на 100 % і пройти рецензування згідно графіку.

2. Засоби для розробки програмного продукту.

2.1. Вибір засобів розробки.

Оскільки вимогами до програми були: робота програми у всіх відомих браузерах, та відображення результату у реальному часі було вирішено використовувати такі технології, як JavaScript”,”Css”,  “Jquery”, “Ajax”, “JSon”.

2.2. JavaScript

JavaScript  - об'єктно-орієнтована скрипкова мова програмування. Являється діалектом мови ECMAScript. JavaScript  частіше за все використовується в браузерах як мова сценаріїв для надання інтерактивності веб сторінкам. Тобто за допомогою JavaScript можливо міняти сторінку після того як вона повністю завантажилась у браузер.

Історія JavaScript

Перед Бренданом Айхом, найнятим у компанію Netscape4 квітня 1995 року, була поставлена задача впровадити мову програмування Scheme, чи щось схоже у браузер Netscape. Оскільки вимоги були досить розмиті, то Айха перевели у группу, котра відповідала за серверні продукті, де він пропрацював місяць, займаючись вдосконаленням протоколу HTTP. В травні розробника повернули назад у команду, котра займалась клієнтською частиною(браузером), де він негайно почав розробляти концепцію нової мови. Менеджмент розробки браузера був переконаний, що Netscape має підтримувати мову програмування,  яка б могла бути вбудована в HTML код сторінки.

Окрім Брендона Айха в розробці приймали участь співзасновник Netscape Communications Марк Андрисін та співзасновник Sun Microsystems  Білл Джой. Щоби встигнути закінчити роботу над мовою до релізу браузера, компанії заключили домовленість о співробітництві. Вони ставили перед собою ціль забезпечити мову для склеювання  складових частин веб-ресурсу: малюнків, плагинів, Java-аплетів.

Спочатку мова називалась LiveScript та була призначена для програмування як на стороні клієнту, так і на стороні серверу. На синтаксис вплинули мови С та Java. І оскільки слово Java тоді було модним, то мову перейменували у JavaScript, отримав ліцензію у Sun.

     Можливості мови

 JavaScript  володіє рядом властивостей об'єктно-орієнтованої мови, але реалізоване в мові прототипування створює відмінності в роботі порівняно за традиційними об'єктно-орієнтованими мовами. Окрім того JavaScript має ряд властивостей таких як об'єкти як списки, анонімні функції замикання, що надає мові додаткову гнучкість.

     Структура мови

Структурно JavaScript можливо представити у вигляді обєднання трьох  чітко різних між собою частин:

 •  Ядро (ECMAScript),
 •  Об'єктна модель браузера (BOM),
 •  Об'єктна модель документу (DOM)

Ядро – ECMAScript не є браузерною мовою і в ній не визначені методи для вводу та виводу даних. Мова є основою для побудови скрипкових мов. Специфікація ECMAScript описує типи даних, інструкції, ключові та зарезервовані слова, об'єкти, регулярні вирази, не обмежуючи авторів похідних мов в розширенні їх новими складовими.

Об'єктна модель браузера – браузероспецифічна частина мови, котра виконує роль прошарку між ядром та об'єктною моделю документу. Основне призначення об'єктної моделі браузера – управління вікнами браузеру та забезпечення їх взаємодії. Кожне з вікон браузеру представляється об'єктом window, центральним об'єктом BOM. 

Об'єктна модель документу – інтерфейс програмування  для HTML та XML-документів. Згідно з DOM документу можна поставити у відповідність дерево об'єктів, маючих ряд властивостей, котрі дозволяють робити з ним різні маніпуляції:

 •  отримання вузлів
 •  зміна вузлів
 •  зміна залежностей між вузлами
 •  видалення вузлів.

2.3. CSS

Css (анг. Cascading Style Sheets – каскадні таблиці стилів) – технологія опису зовнішнього вигляду документу, написаного мовою розміток.  CSS використовується авторами веб-сторінок для установки кольорів, шрифтів, місцезнаходження та інших аспектів представлення документів. Основою ціллю розробки CSS була можливість відокремлення вмісту (написаного на HTML) та представлення документу. Це розділення вмісту може збільшити доступність документу, забезпечити більшу гнучкість та можливість керування його зовнішнім виглядом, а також зменшити складність, та повторюваність в структурному змісті.

Таблиця стилів складеться  з наборів правил. Кожне правило в свою чергу складається з одного, або декількох селекторів, розмежованих комами, та блоку визначень. Блок визначень виділяється з обох боків фігурними скобками, та складається з набору властивостей та їх значень. Схематично це можна показати так:

селектор1, селекор2 {

 властивість1: значення;

властивість2: значення;

}

2.4. AJAX

AJAX (англ. Asynchronous Javascript and XMLасинхронний JavaScript та XML) – технологія, яка дозволяє робити обмін даними між браузером та веб-сервером у фоновому режимі. У результаті, при оновленні даних веб-сторінка не перезавантажується повністю, а тому сторінки працюють більш швидше та стають більш зручними. Перевагами є:

 

 •  Економія трафіку:

Використання AJAX дозволяє значно зменшити трафік при роботі з веб сторінкою, оскільки замість повного перезавантаження достатньо перезавантажити лише частину сторінки.

 •  Зменшення навантаження на сервер
 •  Прискорення реакції інтерфейсу.

    2.5. JSON

JSON (англ. JavaScript Object Notation) – текстовий формат обміну даними, заснований на JavaScript. Як і інши текстові формати цей формат легко читається людьми. Зручний для реалізації обміну даними між сервером та клієнтом.

2.6. Jquery

Jqueryбібліотека JavaScript, яка фокусується на взаємодії JavaScript та HTML. Бібліотека допомагає легше отримати доступ до любого елементу DOM, звертатись до атрибутів, вмісту елементів та маніпулювати ними. Також бібліотека бере на себе усі тонкощі, пов’язані із кроссбраузерністю, надає ряд зручних функцій для роботи з Ajax та Json.

     3. Розробка програмного засобу

Програма має вигляд, як зображено на мал. 3.1. та на мал 3.2.

Мал.3.1.

 Мал 3.2.

     3.1. Загальний алгоритм роботи.

    Загальний алгоритм роботи можливо представити малюнком 3.2. При завантаженні програма зчитує початкові данні, а далі очікує на якусь дію користувача. При отриманні дії програма аналізує отриману дію та виконує відповідні дії та повертається у стан  очікування дії, якщо це не була дія виходу з програми.

Мал. 3.2.

3.2. Процес завантаження речей

 

Мал. 3.3.

На малюнку 3.3 зображений розділ, котрий поділений на декілька частин. У кожне поле розділу користувач може вставити  річ, котру забажає з заданої категорії. При натисканні на поле відбувається аналіз дії користувача. А саме  -  програма аналізує чи вже були завантаженні речі з даної категорії. Якщо речі не були завантаженні, програма виконує дію завантаження. Усі речі зберігаються у текстових файлах, котрі мають назву категорії речі, у форматі Json. Кожна річ у такому форматі має визначену кількість полів та значень цих полів. Після завантаження для кожної речі створюється свій об`єкт  з визначеною кількістю полів, та зберігається у спеціальному масиві. Далі автоматично відбувається перевірка речей через фільтр розділів речей, котрий зображений на мал. 3.4. Фільтр розділів може бути змінений користувачем.

 Мал. 3.4.

 

Оскільки кожна річ дає не тільки бонуси, але й потребує наявності  певних параметрів, після фільтрації речей відбувається фільтрація по параметрам. Список фільтрів, котрі будуть задіяні, може виставити сам користувач. Якщо річ пройшла фільтрацію по категорії та фільтрацію по параметрам, то вона додається до блоку доступних речей. Блок доступних речей зображений на мал. 3.5.

     Мал. 3.5.

3.3. Процес відображення.

Якщо користувач натиснув на поле для вставки речей, а дана категорія речей вже завантажена, запускається одна з дій відображення. Якщо категорія поля, на яке натиснув користувач, відрізняється від  категорії речей, що відображаються в даний час, то відображення речей даної категорії зупиняється та починається відображення, як зображено на малюнках 3.6 та 3.7.

    Мал. 3.6.

 

    Мал. 3.7.

         При наведенні користувачем курсору на річ у блоці вибору, або у полі речі відбувається дія відображення розширеної інформації про річ. Користувачу виводиться інформація про вартість речі, ії вагу, міцність, параметри, котрі потрібні речі, та чи ії вистачає, а також бонуси, котрі вона надає. Приклад зображений на мал. 3.8.

    Мал. 3.8

Якщо в блоці вибору речей є завантаженні речі, та користувач змінює налаштування фільтрів категорії або фільтрів речей (мал. 3.9.), то для кожна річ знову проходить через ці фільтри. Якщо проходження вдале, то річ і надалі буде відображатись. Якщо проходження невдале, то річ перестає відображатись (мал. 3.10.).

    Мал. 3.9

    Мал. 3.10.

 

При натисканні клавіш перемикання у блоці додаткових параметрів (мал. 3.11) починається процес визначення відображення, аналогічний процесу, котрий відбувається в блоці вибору речей.

    Мал. 3.11

 

3.3 Процес вводу даних

 Якщо користувач натисне на річ, котра знаходиться у  блоці вибору, вона буде одягнена у поле категорії. Після кожного зняття, або одягання речі запускається функція загального підрахунку параметрів та їх відображення(мал. 3.12, мал. 3.13). Якщо надягнута хоча б одна річ, якій не вистачає певних параметрів, то користувач буде повідомлений про це. Назва параметру, котрого не вистачає буде виділена червоним кольором.

 

    Мал. 3.12.

Мал. 3.13

Якщо користувач вводить данні в один із спеціальних блоків (приклад -  мал. 3.14, мал. 3.15, мал. 3.16) ,  то для кожного з цих блоків визивається своя функція перевірки введених даних. Така функція не дає можливість користувачу ввести некоректні дані, наприклад буквені символи. Після перевірки введених значень викликається функція зчитування введених даних, для кожного блоку своя. Оскільки така функція зчитує параметри тільки з того блоку, в якому відбулися зміни, відпадає потреба зчитувати усі параметри з усіх блоків, що значно прискорює роботу програми. Після  зчитування параметрів викликається функція загального підрахунку та відображення, тому будь-які дії вводу та відображення відбуваються в реальному часі.

  

    Мал. 3.14.

                           

                Мал. 3.15.

      

          Мал. 3.16.

     

4. ОХОРОНА ПРАЦІ

4.1 Загальні вимоги

Облаштування робочих місць, обладнаних відеотерміналами, повинно забезпечувати:

- належні умови освітлення приміщення і робочого місця, відсутність відблисків;

- оптимальні параметри мікроклімату (температура, відносна вологість, швидкість руху, рівень іонізації повітря);

- належні ергономічні характеристики основних елементів робочого місця;

а також враховувати такі небезпечні і шкідливі фактори:

- наявність шуму та вібрації;

- м'яке рентгенівське випромінювання;

- електромагнітне випромінювання;

- ультрафіолетове і інфрачервоне випромінювання;

- електростатичне поле між екраном і оператором;

- наявність пилу, озону, оксидів азоту й аероіонізації.

Площу приміщень, в яких розташовують відеотермінали, визначають згідно з чинними нормативними документами з розрахунку на одне робоче місце, обладнане відеотерміналом: площа - не менше 6,0 кв. м, обсяг - не менше 20,0 куб. м, з урахуванням максимальної кількості осіб, які одночасно працюють у зміні[21].

У приміщеннях з ЕОМ повинні бути медичні аптечки першої допомоги.

4.2 Санітарно-гігієнічні вимоги

Вимоги до освітлення:

Природне світло повинно проникати через бічні світлопрорізи, зорієнтовані, як правило, на північ чи північний схід, і забезпечувати коефіцієнт природної освітленості (КПО) не нижче 1,5 %. Розрахунки КПО проводяться відповідно до СНиП II-4-79[22,25].

Рівень освітленості на робочому столі в зоні розташування документів має бути в межах 300 - 500 лк. У разі неможливості забезпечити даний рівень освітленості системою загального освітлення допускається застосування світильників місцевого освітлення, але при цьому не повинно бути відблисків на поверхні екрану та збільшення освітленості екрану більше ніж до 300 лк.

Вимоги до рівнів шуму та вібрації.

Для забезпечення нормованих рівнів шуму у виробничих приміщеннях та на робочих місцях застосовуються шумопоглинальні засоби, вибір яких обґрунтовується спеціальними інженерно-акустичними розрахунками[24].

Вимоги до вентиляції, опалення та кондиціювання, мікроклімату.

Приміщення з ЕОМ повинні бути обладнані системами опалення, кондиціювання повітря або припливно-витяжною вентиляцією.

Параметри мікроклімату, іонного складу повітря, вміст шкідливих речовин на робочих місцях, оснащених відеотерміналами, повинні відповідати вимогам СН 2152-80 "Санітарно-гігієнічні норми допустимих рівнів іонізації повітря виробничих та громадських приміщень", затверджених Міністерством охорони здоров'я України (табл.5.1.).

Табл.4.1. Рівні іонізації повітря приміщень при роботі на ВДТ та ПЕОМ (відповідно до СН 2152-80)

Рівні

Кількість іонів в 1 см куб. повітря

+ n

- n

Мінімально необхідні

400

600

Оптимальні

1500 - 3000

3000 - 5000

Максимально допустимі

50000

50000

Для підтримки допустимих значень мікроклімату та концентрації позитивних та негативних іонів необхідно передбачати установки або прилади зволоження та/або штучної іонізації, кондиціювання повітря.

Вимоги щодо рівня неіонізуючих електромагнітних випромінювань,  електростатичних та магнітних полів.

Рівні ультрафіолетового випромінювання не повинні перевищувати допустимих відповідно до СН N 4557-88 "Санітарні норми ультрафіолетового випромінювання у виробничих приміщеннях", затверджених Міністерством охорони здоров'я України, та ДСанПіН 3.3.2-007-98.

4.3 Вимоги електробезпеки

ЕОМ, периферійні пристрої ЕОМ та устаткування для обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ, інше устаткування (апарати управління, контрольно-вимірювальні прилади, світильники тощо), електропроводи та кабелі за виконанням та ступенем захисту мають відповідати класу зони за ПВЕ, мати апаратуру захисту від струму короткого замикання та інших аварійних режимів.

У приміщенні, де одночасно експлуатується або обслуговується більше п'яти персональних ЕОМ, на помітному та доступному місці встановлюється аварійний резервний вимикач, який може повністю вимкнути електричне живлення приміщення, крім освітлення.

Відкрита прокладка кабелів під підлогою забороняється.

4.4 Вимоги до обладнання

Відеотермінали, ЕОМ, ПЕОМ, спеціальні периферійні пристрої ЕОМ  повинні відповідати вимогам чинних в Україні стандартів, нормативних актів з охорони праці та цих Правил. Відеотермінали, ЕОМ, ПЕОМ, спеціальні периферійні пристрої ЕОМ закордонного виробництва додатково повинні відповідати вимогам національних стандартів держав-виробників і мати відповідну позначку на корпусі, в паспорті або іншій експлуатаційній документації.

Забороняється використання для виробничих потреб нових відеотерміналів, ЕОМ, ПЕОМ, спеціальних периферійних пристроїв ЕОМ та устаткування для обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ, які підлягають обов'язковій сертифікації в Україні або в стандартах, на які є вимоги щодо забезпечення безпеки праці, життя і здоров'я людей, без наявності виданого в установленому порядку або визнаного в Україні згідно з державною системою сертифікації УкрСЕПРО сертифіката, що засвідчує їхню відповідність обов'язковим вимогам.

Є неприпустимим використання клем функціонального заземлення для підключення захисного заземлення.

Вимоги до відеотерміналів наведені в табл. 5.2.

Табл. 4.2. Вимоги до відеотерміналів.

Найменування параметра

Значення параметра

Яскравість знака (яскравість фону), кд/кв. м

від 35 до 120

Зовнішня освітленість екрана, лк

від 100 до 250

Контраст (для монохромних зображень)

від 3:1 до 1,5:1

Нерівномірність яскравості в робочій зоні екрана

не більше 1,7:1

Відхилення форми робочої зони екрана від прямокутності:

по горизонталі та вертикалі

не більше 2 %

по діагоналі

не більше 4 % відношення суми коротких сторін до суми довгих

Різниця довжин рядків або стовпчиків

не більше 2 % середнього значення

Розмір мінімального елемента зображення (пікселя)
для монохромних зображень, мм

0,3

Допустима тимчасова нестабільність зображення (мигання)

не повинна бути зафіксована
у 90 відсотків спостерігачів

Відбивна властивість, дзеркальне та змішане відображення (відблиск), %, (допускається виконання вимог при застосуванні приекранного фільтра)

не більше 1

Відношення ширини знака до його висоти для великих літер

Від 0,7 до 0,9

Мінливість розміру знака

не більше 5 % висоти

Ширина лінії контуру знака

0,15 - 0,1 висоти знака

Модуляція щодо яскравості растру:

для монохромних зображень

не більше 0,4

для багатоколірних зображень

не більше 0,7

Відстань між рядками

не менше ширини контору знака
або одного елемента зображення

Вимоги щодо допустимих значень неіонізуючого електромагнітного випромінювання:

- напруженість електромагнітного поля на відстані 50 см навкруги відеотерміналу за електричною складовою не повинна перевищувати:

У діапазоні частот 5 кГц – 2 кГц

25 В/м,

У діапазоні частот 2 кГц - 400 кГц

2,5 В/м;

- щільність магнітного потоку не повинна перевищувати:

У діапазоні частот 5 кГц – 2 кГц

250 нТл,

У діапазоні частот 2 кГц - 400 кГц

25 нТл;

- поверхневий електростатичний потенціал не повинен перевищувати 500 В;

- потужність дози рентгенівського випромінювання на відстані 5 см від екрану та інших поверхонь ВДТ не повинна перевищувати 100 мкР/год.

Вимоги до клавіатури:

- виконання клавіатури у вигляді окремого пристрою з можливістю вільного переміщення;

- наявність опорного пристрою, який дає змогу змінювати кут нахилу клавіатури в межах від 5 град. до 15 град. і виготовлений з матеріалу з великим коефіцієнтом тертя, що перешкоджає його переміщенню;

- висота на рівні переднього ряду не більше 15 мм;

- виділення кольором та місцем розташування окремих груп клавіш;

- наявність заглиблень посередині клавіш;

- однаковий хід всіх клавіш з мінімальним опором натисканню 0,25 Н та максимальним - не більше 1,5 Н;

- виділення кольором на клавішах символів різних алфавітів (англійського, українського або російського).

4.5. Вимоги до розміщення обладнання та організації робочих місць

Вимоги до організації робочого місця користувача ЕОМ:

Площа, виділена для одного робочого місця з відеотерміналом або персональною ЕОМ, повинна складати не менше 6 кв. м, а обсяг - не менше 20 куб. м.

Робочі місця з відеотерміналами відносно світлових прорізів повинні розміщуватися так, щоб природне світло падало збоку, переважно зліва.

При розміщенні робочих місць з відеотерміналами та персональними ЕОМ необхідно дотримуватись таких вимог:

- робочі місця з відеотерміналами та персональними ЕОМ розміщуються на відстані не менше 1 м від стін зі світловими прорізами;

- відстань між бічними поверхнями відеотерміналів має бути не меншою за 1,2 м;

- відстань між тильною поверхнею одного відеотермінала та екраном іншого не повинна бути меншою 2,5 м;

- прохід між рядами робочих місць має бути не меншим 1 м.

Вимоги цього пункту щодо відстані між бічними поверхнями відеотерміналів та відстані між тильною поверхнею одного відеотерміналу та екраном іншого враховуються також при розміщенні робочих місць з відеотерміналами та персональними ЕОМ в суміжних приміщеннях, з урахуванням конструктивних особливостей стін та перегородок.

Конструкція робочого місця користувача відеотерміналу (при роботі сидячи) має забезпечувати підтримання оптимальної робочої пози з такими ергономічними характеристиками: ступні ніг - на підлозі або на підставці для ніг; стегна - в горизонтальній площині; передпліччя - вертикально; лікті - під кутом 70 - 90 град. до вертикальної площини; зап'ястя зігнуті під кутом не більше 20 град. відносно горизонтальної площини, нахил голови - 15 - 20 град. відносно вертикальної площини.

Якщо користування відеотерміналом та персональною ЕОМ є основним видом діяльності, то вказане обладнання розміщується на основному робочому столі, як правило, з лівого боку.

Якщо використання відеотерміналу та персональної ЕОМ є періодичним, то устаткування, як правило, розміщується на приставному столі, переважно з лівого боку від основного робочого столу. Кут між поздовжніми осями основного та приставного столів має бути 90 - 140 град.

Висота робочої поверхні столу для відеотерміналу має бути в межах 680 - 800 мм, а ширина - забезпечувати можливість виконання операцій в зоні досяжності моторного поля.

Рекомендовані розміри столу: висота - 725 мм, ширина - 600 - 1400 мм, глибина - 800 - 1000 мм.

Робочий стіл для відеотерміналу повинен мати простір для ніг висотою не менше 600 мм, шириною не менше 500 мм, глибиною на рівні колін не менше 450 мм, на рівні витягнутої ноги - не менше 650 мм.

Робочий стіл для відеотерміналу, як правило, має бути обладнаним підставкою для ніг шириною не менше 300 мм та глибиною не менше 400 мм, з можливістю регулювання по висоті в межах 150 мм та кута нахилу опорної поверхні - в межах 20 град. Підставка повинна мати рифлену поверхню та бортик на передньому краї заввишки 10 мм.

Робоче сидіння (сидіння, стілець, крісло) користувача відеотерміналу та персональної ЕОМ повинно мати такі основні елементи: сидіння, спинку та стаціонарні або знімні підлокітники.

У конструкцію сидіння можуть бути введені додаткові елементи, що не є обов'язковими: підголовник та підставка для ніг.

Робоче сидіння користувача відеотерміналу та персональної ЕОМ повинно бути підйомно-поворотним, таким, що регулюється за висотою, кутом нахилу сидіння та спинки, за відстанню спинки до переднього краю сидіння, висотою підлокітників.

Ширина та глибина сидіння повинні бути не меншими за 400 мм. Висота поверхні сидіння має регулюватися в межах 400 - 500 мм, а кут нахилу поверхні - від 15 град. вперед до 5 град. назад.

Висота спинки сидіння має становити 300±20 мм, ширина - не менше 380 мм, радіус кривизни в горизонтальній площині - 400 мм. Кут нахилу спинки повинен регулюватися в межах 0 - 30 град. відносно вертикального положення. Відстань від спинки до переднього краю сидіння повинна регулюватись у межах 260 - 400 мм.

Для зниження статичного напруження м'язів рук необхідно застосовувати стаціонарні або знімні підлокітники довжиною не менше 250 мм, шириною - 50 - 70 мм, що регулюються по висоті над сидінням у межах 230±30 мм та по відстані між підлокітниками в межах 350 - 500 мм.

Поверхня сидіння, спинки та підлокітників має бути напівм'якою, з неслизьким, ненаелектризовуючим, повітронепроникним покриттям та забезпечувати можливість чищення від бруду.

Екран відеотермінала та клавіатура мають розташовуватися на оптимальній відстані від очей користувача, але не ближче 600 мм, з урахуванням розміру алфавітно-цифрових знаків та символів.

Відстань від екрана до ока працівника повинна складати:

при розмірі екрану по діагоналі

35/38 см (14"/15") - 600 -   700 мм

 43 см (17") 700 - 800 мм

 48 см (19") 800 - 900 мм

 53 см (21") 900 - 1000 мм

Розташування екрану відеотерміналу має забезпечувати зручність зорового спостереження у вертикальній площині під кутом ±30 град. від лінії зору працівника.

Клавіатуру слід розміщувати на поверхні столу або на спеціальній, регульовуваній за висотою, робочій поверхні окремо від столу на відстані 100 - 300 мм від краю, ближчого до працівника. Кут нахилу клавіатури має бути в межах 5 - 15 град.

Розміщення принтера або іншого пристрою введення-виведення інформації на робочому місці має забезпечувати добру видимість екрану відеотермінала, зручність ручного керування пристроєм введення-виведення інформації в зоні досяжності моторного поля: по висоті 900 - 1300 мм, по глибині 400 - 500 мм.

При потребі високої концентрації уваги під час виконання робіт з високим рівнем напруженості суміжні робочі місця з відеотерміналами та персональними ЕОМ необхідно відділяти одне від одного перегородками висотою 1,5 - 2 м.

5. ОЧІКУВАНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

5.1. Економічне обґрунтування цілей і задач дослідження

Процес розробки будь-якої моделі являє собою тривалу і дорогу процедуру, тому з’являється необхідність у плануванні витрат на проведення такого типу робіт. При такому плануванні розглядаються всі аспекти діяльності, пов’язані з проведенням даного дослідження.

Тема дослідження “Реалізація засобів для моделювання об’єкту для MMO RPG засобами JavaScript ”.

У даному розділі дипломної роботи, проводиться економічне обґрунтування даної системи. Розділ включає:

 •  оцінку рівня науково-технічного ефекту роботи;
 •  розрахунок кошторису витрат на проведення роботи;
 •  оцінку соціально економічного ефекту НДР.

Визначення рівня науково-технічного ефекту НДР проводиться на основі бальних оцінок. За допомогою експертів установлюється перелік основних чинників, які визначають науково-технічний рівень. Кожний чинник характеризується декількома станами.

5.2. Оцінка рівня науково-технічного ефекту

Експертами встановлюються оцінка в десятибальній системі для кожного стану. Крім того, ними ж установлюються і коефіцієнти ваги кожного чинника. Загальну оцінку рівня науково-технічного ефекту  визначають за формулою:

де  – оцінка науково-технічної значимості чинника в балах;

– максимальна оцінка чинника;

– коефіцієнт ваги даного чинника для науково-технічної ефективності.

Фактори/бали

Степінь новизни

6

10

14%

Рівень отриманого результату

5

10

18%

Степінь теоретичного обґрунтування результатів

7

10

11%

Степінь експериментальної перевірки отриманих результатів

5

7

17%

Трудоємкість виконання НДР

5

9

10%

Перспективність роботи

6

10

9%

Рівень досягнення світових стандартів

5

9

11%

Рівень реалізації по об’ємах і строках

9

10

16%

Висока трудомісткість НДР пояснюється розробкою нової технології рішення функціональної системи й розробкою складного прикладного забезпечення.

Рівень науково-технічного ефекту складе:

5.3. Розрахунок кошторису витрат на проведення роботи

Економічні показники науково-дослідної роботи розраховуються відповідно до показників робіт, які виконуються в лабораторних умовах. Витрати на проведення науково-дослідних робіт відносять до виробничих витрат.

До складу науково-дослідних робіт включають:

 •  патентний пошук існуючих технологій;
 •  вивчення літератури;
 •  розробка програми дослідження;
 •  збір первинної інформації;
 •  розрахункові роботи;
 •  розробка креслень;
 •  оформлення пояснювальної записки.

Плановий кошторис витрат складається по укрупнених статтях витрат:

 1.   Заробітна плата персоналу, задіяного в проекті.

Заробітна плата персоналу, безпосередньо і побічно, що бере участь у виконанні науково-дослідної роботи, визначається на основі штатно-окладної форми оплати праці. Вихідні і розрахункові показники зводяться в таблицю.

Склад виконавців

Кількість робітників

Місячний оклад, (грн.)

Тривалість роботи, міс.

Коефіцієнт участі в роботі

Сума зарплати(грн.)

1. Керівник роботи

1

3000

1

50%

1500

2. Ведучий спеціаліст

1

2400

1

50%

1200

3. Консультант по економіко-правових питаннях

1

1900

1

12,5%

238

4. Спеціаліст

1

1500

1

100%

1500

Всього

4

4438

Преміальний фонд приймається в розмірі 8 % фонду заробітної плати і дорівнює  4438* 0,08 = 355грн

2. Відрахування в бюджет.

На заробітну плату з урахуванням преміального фонду начисляються бюджетні відрахування у фонд держави.

Табл. 5.1. Нарахування на заробітну плату

Назва

Од. Виміру

Значення ,од.

Збір до Пенсійного фонду

%

33,2

Втрата працездатності атностітимчасовій страхування

%

1,4

Від нещасного випадку безробіття

%

0,67

Безробіття

%

1,6

Разом

%

37,87

Тоді загальна сума відрахувань складе:

(4438+355)*0,3787= 1815,10 грн.

3. Витрати на відрядження.

Витрати на науково виробничі відрядження передбачаються в розмірі 15% від фонду заробітної плати 4438*0,15=666 грн.

4. Контрагентські витрати.

За договором здійснюється використання персональної обчислювальної техніки на 10 годин по 8.0 грн. за кожну годину роботи (разом 80 грн.)

Крім того, на виготовлення графічних і текстових матеріалів передбачаються витрати в об’ємі 80 грн.

5. Видаткові матеріали.

Витрати на матеріали, канцелярсько-письмові приналежності розраховуються по кількості і їхніх прейскурантних цінах. Перелік використовуваних матеріалів, потреба в них і їхні ціни зводяться в таблицю 5.2.

Таблиця 5.2. Перелік використаних матеріалів

Найменування матеріалів

Одиниці виміру

Кількість

Ціна, грн.

Сума, грн

1. Олівці

Штука

5

0.40

2

2. Авторучка

Штука

3

1.00

3

3. Папір (А4)

Упаковка 500 листків

2

18

36

4. Диски  СD

Штука

5

3

15

Всього

56

6. Витрати на електроенергію.

Витрати на електроенергію розраховуються по потужності електроустановок. У даному випадку - це прилади освітлення, опалення, вентиляції лабораторії. Загальне освітлення 100*8 Вт/Год. лампи денного світла, дві настільні лампи 75 Вт/Год., кондиціонер 1.6 кВт/Год., обігрівач 2 кВт/Год., холодильник 300 Вт/Год.

Витрати на електроенергію (Ве) розраховуються по формулі :

Ве

де Wh – потужність використовуваного h-го виду устаткування, кВт;

Th – час роботи h-го виду устаткування, год.;

Kh – коефіцієнт використання устаткування;

Се – вартість 1 кВт/год. електроенергії, коп.;

При розрахунку витрат на електроенергію будемо виходити з вартості за 1 кВт/год. - 17 коп.

грн.

7. Витрати на воду й інші ресурси.

Витрати на воду й інші ресурси визначається аналогічно витратам на електроенергію, виходячи з добової потреби і поточних роздрібних цін. У даному дослідженні витрати на воду й інші матеріали не передбачаються.

8. Витрати на устаткування і покупні вироби.

До кошторису включається вартість тільки того устаткування, що безпосередньо використовується для проведення даної НДР, тобто яке має одноразове застосування. Ці витрати в даному розрахунку не передбачається.

9. Витрати на малоцінний інвентар.

Витрати на малоцінний інвентар і швидкозношувальний інструмент приймають у розмірі 10 - 15 % вартості використовуваного устаткування. Витрати по цій статті не передбачаються.

10. Амортизаційні відрахування.

Амортизаційні відрахування розраховуються на основні фонди лабораторії, що знаходяться в експлуатації тривалий час, до таких елементів основних фондів відносять помешкання, інвентар.

Для чотирьох співробітників необхідно помешкання площею (із розрахунку 7 кв. м на людину) 7 * 4 + 4 = 32 кв. м.

Розрахунок амортизаційних відрахувань (Ам) здійснюється за формулою

де Na – норма амортизації основних фондів, %;

Т – тривалість виконання НДР, міс.;

Со – вартість основних фондів, грн.

Для будинків і споруд норму амортизації основних фондів прийняти в розмірах 5%, для інвентарю - 25%

Амортизаційні відрахування орендованої обчислювальної техніки включені у вартість 1 години машинного часу.

Вартість помешкання оцінюється з розрахунку 300 грн. за 1 кв.м. корисної площі; вартість помешкання складає  – 32*300 = 9600 грн..

Амортизація приміщення Ам =  грн.

Вартість інвентарю приймається в розмірі 10% вартості помешкання і складає - 9600*0.1=960 грн.

Амортизація інвентарю Ам =  грн.

Разом амортизаційні відрахування в сумі складають 360 грн.

11. Накладні витрати

Накладні витрати передбачаються в розмірі 30% від фонду заробітної плати і складають 3320. * 0.3 = 996 грн.

Собівартість НДР складає:

4438+265+1357,64+498+80+80+56+110,5+360+996= 8241,14 грн.

Загальна вартість НДР, з урахуванням планових накопичень, фіксованих податків із прибутку і доданої вартості, відрахувань у місцевий бюджет (загальний розмір цих добавок складає біля 26 % собівартості НДР) складе

8241,14 *1,26 = 10383,83 грн.

5.4. Оцінка соціально економічного ефекту НДР.

Економічний ефект НДР відбиває ступінь впливу результату на стан національної економіки. Характер, об’єм і напрямок такого впливу різноманітні і можуть бути визначені для різноманітних видів НДР із різною повнотою й ступенем точності.

У загальному виді економічний ефект (Ендр) пошукових і прикладних наукових досліджень визначається по формулі приведених витрат

Ендр=,

де Сб – поточні витрати на виробництво до впровадження результатів НДР;

Сн - поточні витрати на виробництво після впровадження результатів НДР;

Кс - супутні, капітальні одноразові витрати, пов’язані з впровадженням НДР;

Ен - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень, приймається Ен=0.15.

Враховуючи наявність інфляційного процесу параметри необхідно призвести за часом до показників на плановий період

При такому підході до оцінки економічного ефекту виникає необхідність вибору бази для порівняння. У якості бази для порівняння рекомендується застосовувати показники виробництва в базисному періоді, тобто, періоді до впровадження результатів НДР або, якщо розробляється нова техніка, кращі вітчизняні зразки.

Проте дана робота, виходячи з відсутності достовірних даних, у такий спосіб оцінена бути не може, отже говорити, про якісь кількісні показники не можливо. Проте у випадку ретельної перевірки отриманих даних у результаті експерименту може зводити модель до максимального ступеня адекватності, що в сукупності з об’єктивною необхідністю даного дослідження дозволить одержати величезний виграш від реалізації цього проекту.

Ефективність комплексу може бути оцінена по багатьох критеріях, таким як: приведені витрати, ступінь досягнення цілі, оцінки даються на стадії введення в експлуатацію. Але найбільш важливими показниками є значення основних показників національної економіки таких як: валовий внутрішній продукт, кількість населення, інтегральний інтелект товариства, обсяги фондів. Таким чином, ефект від упровадження даного проекту можна буде визначити тільки після деякого часу функціонування даного комплексу.

Додаток А

Вміст файлу основного файлу – index.php 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html>

<head>

<link href="css/main.css" type="text/css" rel="stylesheet">

<script src="js/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>

<script src="js/ClassItem.js" type="text/javascript"></script>

<script src="js/Arrays.js" type="text/javascript"></script>

<script src="js/functions.js" type="text/javascript"></script>

</head>

<body>

<div id="main">

 <div id="GME">

  <img id="left_border" src="http://img.ereality.ru/d/line_left.png" height="16" width="56">

  <div id="addHealthPointsTotal" >

  </div>

  <img id="piece1" src="http://img.ereality.ru/d/piece.gif" height="16" width="6">

  <div id="addManaPointsTotal">

  </div>

  <img id="piece2" src="http://img.ereality.ru/d/piece.gif" height="16" width="6">

  <div id="addStaminaPointsTotal" >

  </div>

  <img id="right_border" src="http://img.ereality.ru/d/line_right.png" height="16" width="56">

 </div>

 

 <div id="slots">

  <div id="items">

  <div id="currentGlovesDiv" class="currentGloves">

   <img id="currentGlovesImg" class="currentGloves" src="http://img.ereality.ru/w/empty.gif" height="47px" width="70">

  </div>

  <div id="currentHelmDiv" class="currentHelm" >

   <img id="currentHelmImg"  class="currentHelm" src="http://img.ereality.ru/w/empty.gif" height="70px" width="70">

  </div>

  <div id="currentAmuletDiv" class="currentAmulet">

   <img id="currentAmuletImg" class="currentAmulet" src="http://img.ereality.ru/w/empty.gif" height="47px" width="70">

  </div>

  <div id="currentWeapon1Div" class="currentWeapon1">

   <img id="currentWeapon1Img" class="currentWeapon1" src="http://img.ereality.ru/w/empty.gif" height="100px" width="70" >

  </div>

  <div id="currentWeapon2Div" class="currentWeapon2">

   <img id="currentWeapon2Img"  class="currentWeapon2" src="http://img.ereality.ru/w/empty.gif" height="100px" width="70">

  </div>

  <div id="currentArmorDiv" class="currentArmor" >

   <img id="currentArmorImg" class="currentArmor"  src="http://img.ereality.ru/w/empty.gif" height="88px" width="70">

  </div>

  <div id="currentChainDiv" class="currentChain">

   <img id="currentChainImg" class="currentChain" src="http://img.ereality.ru/w/empty.gif" height="88px" width="70">

  </div>

  <div id="currentBracersDiv"  class="currentBracers">

   <img id="currentBracersImg"  class="currentBracers" src="http://img.ereality.ru/w/empty.gif" height="40px" width="70">

  </div>

  <div id="currentBeltDiv" class="currentBelt">

   <img id="currentBeltImg" class="currentBelt" src="http://img.ereality.ru/w/empty.gif" height="40px" width="70">

  </div>

  <div id="currentBootsDiv" class="currentBoots">

   <img id="currentBootsImg" class="currentBoots" src="http://img.ereality.ru/w/empty.gif" height="78px" width="70">

  </div>

  <div id="currentCloakDiv" class="currentCloak">

   <img id="currentCloakImg" class="currentCloak" src="http://img.ereality.ru/w/empty.gif" height="78px" width="70">

  </div>

  <div id="currentPantsDiv" class="currentPants">

   <img id="currentPantsImg" class="currentPants" src="http://img.ereality.ru/w/empty.gif" height="78px" width="70">

  </div>

  <div id="currentBagDiv" class="currentBag" >

   <img id="currentBagImg" class="currentBag" src="http://img.ereality.ru/w/empty.gif" height="78px" width="70">

  </div>

  </div>

  <div id="rings">

   <div id="currentRing1Div" class="currentRing1" >

    <img id="currentRing1Img" class="currentRing1" src="http://img.ereality.ru/w/ring.png" height="42" width="58">

   </div>

   <div id="currentRing2Div" class="currentRing2" >

    <img id="currentRing2Img" class="currentRing2"  src="http://img.ereality.ru/w/ring.png" height="42" width="58">

   </div>

   <div id="currentRing3Div" class="currentRing3">

    <img id="currentRing3Img" class="currentRing3" src="http://img.ereality.ru/w/ring.png" height="42" width="58">

   </div>

   <div id="currentRing4Div" class="currentRing4" >

    <img id="currentRing4Img" class="currentRing4"  src="http://img.ereality.ru/w/ring.png" height="42" width="58">

   </div>

  </div>

 </div>

 

 <div id="herostats">

 <div id="heroOpasity">

 </div>

 <div id="heroOpasity2">

 </div>

  <div id="heroExp">

   <div class="hero_div_title" id="levelDiv">

    Уровень

   </div>

   <div class="heroDivInput">

    <input class="text_input" type="text" value="0" id="levelInput">

   </div>

   <div  class="heroDivBonus">

    Ап

   </div>

   <div  class="hero_div_total">

    <input class="text_input" type="text" value="0" id="upInput">

   </div>

  </div>

  <div id="hero_total_stats">

   <div class="hero_div_title">

    Статы:

   </div>

   <div class="heroDivInput" id="usedStats">

   </div>

   <div class="heroDivBonus" id="remainingStats">

   </div>

   <div  class="hero_div_total" id="totalStats">

   </div>

  </div>

  <div id="hero_strange_div">

   <div class="hero_div_title" id="strangeDiv">

    Сила

   </div>

   <div class="heroDivInput">

    <input type="text" class="text_input" id="statStrangeInput" value="1">

   </div>

   <div class="heroDivBonus" id="strangeBonus">

   </div>

   <div class="hero_div_total" id="strangeTotal">

   </div>

  </div>

  <div id="heroDexterityDiv">

   <div class="hero_div_title" id="dexterityDiv">

    Ловкость

   </div>

   <div class="heroDivInput">

    <input type="text" class="text_input" value="1" id="statDexterityInput">

   </div>

   <div class="heroDivBonus" id="dexterityBonus">

   </div>

   <div class="hero_div_total" id="dexterityTotal">

   </div>

  </div>

  <div id="hero_intuition_div">

   <div class="hero_div_title" id="intuitionDiv">

    Интуиция

   </div>

   <div class="heroDivInput">

    <input type="text" class="text_input" value="1" id="statIntuitionInput">

   </div>

   <div class="heroDivBonus" id="intuitionBonus">

   </div>

   <div class="hero_div_total" id="intuitionTotal">

   </div>

  </div>

  <div id="hero_wisdom_div">

   <div class="hero_div_title" id="wisdomDiv">

    Мудрость

   </div>

   <div class="heroDivInput">

    <input type="text" class="text_input" value="1" id="statWisdomInput">

   </div>

   <div class="heroDivBonus" id="wisdomBonus">

   </div>

   <div class="hero_div_total" id="wisdomTotal">

   </div>

  </div>

  <div id="hero_intelligence_div">

   <div class="hero_div_title" id="intelligenceDiv">

    Интеллект

   </div>

   <div class="heroDivInput">

    <input type="text" class="text_input" value="1" id="statIntelligenceInput">

   </div>

   <div class="heroDivBonus" id="intelligenceBonus">

   </div>

   <div class="hero_div_total" id="intelligenceTotal">

   </div>

  </div>

  <div id="hero_health_div">

   <div class="hero_div_title" id="healthDiv">

    Здоровье

   </div>

   <div class="heroDivInput">

    <input type="text" class="text_input" value="1" id="statHealthInput">

   </div>

   <div class="heroDivBonus" id="healthBonus">

   </div>

   <div class="hero_div_total" id="healthTotal">

   </div>

  </div>

 </div>

 <div id="hero_armor">

 <div id="heroArmorOpasity">

 </div>

 <div id="heroArmorOpasity2">

 </div>

  <div class="div_title">

   <div id="div_title_armor">

   Защита персонажа

   </div>

  </div>

  <div id="hero_headArmor_div">

   <div class="hero_div_title" >

    Защита головы

   </div>

   <div class="hero_div_total" id="armorHeadBonus">

   </div>

  </div>

  <div id="hero_bodyArmor_div">

   <div class="hero_div_title" >

    Защита корпуса

   </div>

   <div class="hero_div_total" id="armorBodyBonus">

   </div>

  </div>

  <div id="hero_handArmor_div">

   <div class="hero_div_title">

    Защита рук

   </div>

   <div class="hero_div_total" id="armorArmsBonus">

   </div>

  </div>

  <div id="hero_beltArmor_div">

   <div class="hero_div_title">

    Защита пояса

   </div>

   <div class="hero_div_total" id="armorBeltBonus">

   </div>

  </div>

  <div id="hero_bootsArmor_div">

   <div class="hero_div_title" >

    Защита ног

   </div>

   <div class="hero_div_total" id="armorBootsBonus">

   </div>

  </div>

 </div>

 <div id="hero_magic_resist">

 <div id="heroMagicResist">

 </div>

 <div id="heroMagicResist2">

 </div>

  <div class="div_title">

   <div id="div_title_magicResist">

   Защита от Магии

   </div>

  </div>

  <div id="hero_fireResist_div">

   <div class="hero_div_title">

    Сопр. магии Огня

   </div>

   <div class="hero_div_total" id="magicDefenseFireTotal">

   </div>

  </div>

  <div id="hero_waterResist_div">

   <div class="hero_div_title">

    Сопр. магии Воды

   </div>

   <div class="hero_div_total" id="magicDefenseWaterTotal">

   </div>

  </div>

  <div id="hero_windResist_div">

   <div class="hero_div_title">

    Сопр. магии Воздуха

   </div>

   <div class="hero_div_total" id="magicDefenseWindTotal">

   </div>

  </div>

  <div id="hero_earthResist_div">

   <div class="hero_div_title">

    Сопр. магии Земли

   </div>

   <div class="hero_div_total" id="magicDefenseEarthTotal">

   </div>

  </div>

 </div>

 <div id="hero_mfs">

 <div id="heroMfOpacity">

 </div>

 <div id="heroMfOpacity2">

 </div>

  <div class="div_title">

   <div id="div_title_mfs">

   Модификаторы

   </div>

  </div>

  <div id="hero_accuracy">

   <div class="hero_div_title" >

    Точность

   </div>

   <div class="hero_div_total" id="accuracyBonus">

   </div>

  </div>

  <div id="hero_accuracy_crit">

   <div class="hero_div_title">

    Точность при крите

   </div>

   <div class="hero_div_total" id="accuracyLightBonus">

   </div>

  </div>

  <div id="hero_dodge">

   <div class="hero_div_title">

    Уворот

   </div>

   <div class="hero_div_total" id="dodgeBonus">

   </div>

  </div>

  <div id="hero_critical">

   <div class="hero_div_title">

    Сокрушение

   </div>

   <div class="hero_div_total" id="contritionBonus">

   </div>

  </div>

  <div id="hero_durability">

   <div class="hero_div_title">

    Стойкость

   </div>

   <div class="hero_div_total" id="enduranceBonus">

   </div>

  </div>

  <div id="hero_ignore_block">

   <div class="hero_div_title" >

    Пробой блока

   </div>

   <div class="hero_div_total" id="ignoreBlockBonus">

   </div>

  </div>

  <div id="hero_ignore_armor">

   <div class="hero_div_title">

    Пробой брони

   </div>

   <div class="hero_div_total" id="ignoreArmorBonus">

   </div>

  </div>

 </div>

 <div id="shopsDiv">

 <div id="shopsOpasity">

 </div>

  <div id="shops">

   <input type="checkbox" id="gshop" checked>ЛГЗ

   <input type="checkbox" id="shop_opp" checked >Опп<br/>

   <input type="checkbox" id="shop_mopp"> Миф ОПП

   <input type="checkbox" id="instance" checked> Инстанс <br/>

   <input type="checkbox" id="instanceMif"> Инст Миф

   <input type="checkbox" id="default" checked> Квестовое<br/>

   <input type="checkbox" id="shop1"> Гос

   <input type="checkbox" id="shopB"> Боты ОВЛ<br/>

   <input type="checkbox" id="shopC"> ОДЛ

   <input type="checkbox" id="gshop0">Старый ЛГЗ<br/>

   <input type="checkbox" id="shop_opp0"> Старый ОПП

   <input type="checkbox" id="shop_mopp0"> Старый Миф<br/>

   <input type="checkbox" id="shop1_old"> Старый гос

  </div>

 </div>

 <div id ="bonusesStore">

  <div id="bonusesStoreButtonsOpacity">

  </div>

  <div id="bonusesStoreButtonsOpacity2">

  </div>

  <div id="bonusesStoreButtons">

   <span id="skills" class="bonusesStoreButtonsSpan" >Навыки</span>

   <span id="statsFromMirk" class="bonusesStoreButtonsSpan">Бонусы</span>

   <span id="patterns" class="bonusesStoreButtonsSpan">Бонусы2</span>

   <span id="magDef" class="bonusesStoreButtonsSpan">Защита от магии</span>

   <span id="improveMagician" class="bonusesStoreButtonsSpan">Кудесник </span>

   

  </div>

  <div id="bonusesStoreButtonsContainer">

   <div class="skills">

    <div id="possessionsDiv">

     Боевые навыки<br/>

     <input type="text" value="0" class="text_input" id="fist"><span id="fistDiv">Кулаки</span><br/>

     <input type="text" value="0" class="text_input" id="knife"><span id="knifeDiv">Ножи</span><br/>

     <input type="text" value="0" class="text_input" id="sword"><span id="swordDiv">Мечи</span><br/>

     <input type="text" value="0" class="text_input" id="axe"><span id="axeDiv">Топоры</span><br/>

     <input type="text" value="0" class="text_input" id="spear"><span id="spearDiv">Копья</span><br/>

     <input type="text" value="0" class="text_input" id="staff"><span id="staffDiv">Псохи</span><br/>

     <input type="text" value="0" class="text_input" id="shield"><span id="shieldDiv">Щиты</span><br/>

    </div>

    <div id="stylesDiv">

     Стили <br/>

     <input type="text" value="0" class="text_input" id="оneHanded">Одноручное<br/>

     <input type="text" value="0" class="text_input" id="twoHanded">Двуручное<br/>

     <input type="text" value="0" class="text_input" id="twoWeapons">Два оружия<br/>

     <input type="text" value="0" class="text_input" id="weaponAndShield">Оружие и щит<br/>

    </div>

    <div id="skillsCount">

    </div>

    <div id="skillsStore">

    <input type="text" id="initiative" class="text_input" value="0">Инициатива<br/>

    <select id="naturalArmor">

     <? function echoSkillsSelect(){

      $skillsSelect = array('0'=>'0','1'=>'5','2'=>'9','3'=>'13','4'=>'16',

           '5'=>'19','6'=>'22','7'=>'24','8'=>'26','9'=>'28',

           '10'=>'30','11'=>'31','12'=>'32','13'=>'33','14'=>'34','15'=>'35');

      foreach ($skillsSelect as $key=>$value)

       echo "<option value =\"$key\">{$value}%</option>";

      }

      echoSkillsSelect();

     ?>

    </select>Природная Броня<br/>

    <select id="insaneRage">

     <? echoSkillsSelect();?>

    </select>Безумная Ярость<br/>

    <select id="lightningStrike">

     <? echoSkillsSelect();?>

    </select>Молниеносный Удар<br/>

    <select id="impetuosity">

     <? echoSkillsSelect();?>

    </select>Стремительность<br/>

    <select id="giantHealth">

     <? echoSkillsSelect();?>

    </select>Здоровье Великана<br/>

    <select id="magicSpirit">

     <? echoSkillsSelect();?>

    </select>Магический Дух<br/>

    <select id="enduranceSkill">

     <? echoSkillsSelect();?>

    </select>Выносливость<br/>

    <select id="improvedAccuracy">

     <? echoSkillsSelect();?>

    </select>Улучшенная Точность<br/>

    <select id="improvedDodge">

     <? echoSkillsSelect();?>

    </select>Улучшенный Уворот<br/>

    <select id="improveContrition">

     <? echoSkillsSelect();?>

    </select>Улучшенный Сокрушение<br/>

    <select id="improveEndurance">

     <? echoSkillsSelect();?>

    </select>Улучшенная Стойкость<br/>

    <select id="improveIgnoreBlock">

     <? echoSkillsSelect();?>

    </select>Улучшенный пр. Блока<br/>

    <select id="improveIgnoreArmor">

     <? echoSkillsSelect();?>

    </select>Улучшенный пр. Брони<br/>

    <select id="magicAbsorption">

     <? echoSkillsSelect();?>

    </select>Поглощение Магии<br/>

    <div id="strongBack"></div> Крепкая спина

    </div>

    <br/>

    <div>

     <select id="SHST">

     <? function makeSimpleOptions($count){

      for ($i = 0;$i<$count;$i++)

       echo "<option value=\"$i\">$i</option>";

     }

      makeSimpleOptions(11);

     ?>

      

     </select>ШСТ

     <select id="chaosKnight">

      <? makeSimpleOptions(11); ?>

     </select>Рыцарь Хаоса<br/>

     <div id="runesShow">

      Руны

     </div>

    </div>

   </div>

   <div class="magDef">

    <div id="magDefDiv">

     <span>Огонь</span>  <span>Вода</span>  <span>Воздух</span>  <span>Земля</span>  <span>Защита на вещи</span>

     <div id="MagicDefensecurrentGloves">

      <span><input type="checkbox" class="DefenseFire"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseWater"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseWind"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseEarth"></span><span class="MagicDefenseItem" id="MagicDefensecurrentGlovesSpan"></span>

     </div>

     <div id="MagicDefensecurrentHelm">

      <span><input type="checkbox" class="DefenseFire"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseWater"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseWind"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseEarth"></span><span class="MagicDefenseItem" id="MagicDefensecurrentHelmSpan"></span>

     </div>

     <div id="MagicDefensecurrentAmulet">

      <span><input type="checkbox" class="DefenseFire"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseWater"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseWind"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseEarth"></span><span class="MagicDefenseItem" id="MagicDefensecurrentAmuletSpan"></span>

     </div>

     <div id="MagicDefensecurrentArmor">

      <span><input type="checkbox" class="DefenseFire"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseWater"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseWind"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseEarth"></span><span class="MagicDefenseItem" id="MagicDefensecurrentArmorSpan"></span>

     </div>

     <div id="MagicDefensecurrentChain">

      <span><input type="checkbox" class="DefenseFire"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseWater"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseWind"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseEarth"></span><span class="MagicDefenseItem" id="MagicDefensecurrentChainSpan"></span>

     </div>

     <div id="MagicDefensecurrentBracers">

      <span><input type="checkbox" class="DefenseFire"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseWater"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseWind"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseEarth"></span><span class="MagicDefenseItem" id="MagicDefensecurrentBracersSpan"></span>

     </div>

     <div id="MagicDefensecurrentBelt">

      <span><input type="checkbox" class="DefenseFire"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseWater"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseWind"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseEarth"></span><span class="MagicDefenseItem" id="MagicDefensecurrentBeltSpan"></span>

     </div>

     <div id="MagicDefensecurrentBoots">

      <span><input type="checkbox" class="DefenseFire"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseWater"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseWind"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseEarth"></span><span class="MagicDefenseItem" id="MagicDefensecurrentBootsSpan"></span>

     </div>

     <div id="MagicDefensecurrentCloak">

      <span><input type="checkbox" class="DefenseFire"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseWater"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseWind"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseEarth"></span><span class="MagicDefenseItem" id="MagicDefensecurrentCloakSpan"></span>

     </div>

     <div id="MagicDefensecurrentPants">

      <span><input type="checkbox" class="DefenseFire"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseWater"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseWind"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseEarth"></span><span class="MagicDefenseItem" id="MagicDefensecurrentPantsSpan"></span>

     </div>

     <div id="MagicDefensecurrentBag">

      <span><input type="checkbox" class="DefenseFire"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseWater"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseWind"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseEarth"></span><span class="MagicDefenseItem" id="MagicDefensecurrentBagSpan"></span>

     </div>

     <div id="MagicDefensecurrentWeapon1">

      <span><input type="checkbox" class="DefenseFire"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseWater"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseWind"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseEarth"></span><span class="MagicDefenseItem" id="MagicDefensecurrentWeapon1Span"></span>

     </div>

     <div id="MagicDefensecurrentWeapon2">

      <span><input type="checkbox" class="DefenseFire"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseWater"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseWind"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseEarth"></span><span class="MagicDefenseItem" id="MagicDefensecurrentWeapon2Span"></span>

     </div>

     <div id="MagicDefensecurrentRing1">

      <span><input type="checkbox" class="DefenseFire"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseWater"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseWind"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseEarth"></span><span class="MagicDefenseItem" id="MagicDefensecurrentRing1Span"></span>

     </div>

     <div id="MagicDefensecurrentRing2">

      <span><input type="checkbox" class="DefenseFire"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseWater"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseWind"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseEarth"></span><span class="MagicDefenseItem" id="MagicDefensecurrentRing2Span"></span>

     </div>

     <div id="MagicDefensecurrentRing3">

      <span><input type="checkbox" class="DefenseFire"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseWater"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseWind"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseEarth"></span><span class="MagicDefenseItem" id="MagicDefensecurrentRing3Span"></span>

     </div>

     <div id="MagicDefensecurrentRing4">

      <span><input type="checkbox" class="DefenseFire"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseWater"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseWind"></span><span><input type="checkbox" class="DefenseEarth"></span><span class="MagicDefenseItem" id="MagicDefensecurrentRing4Span"></span>

     </div>

    </div>

   </div>

   <div class="statsFromMirk">

    <div class="houseAwakened">

    &nbsp &nbsp &nbsp Дом Пробудившихся<br/>

    <select id="dpRank">

     <? makeSimpleOptions(10); ?>

    </select><span id="RankDiv">Ранг</span>

    <select id="fraktionPosition">

     <option value="0">Нет</option>

     <option value="1">1</option>

     <option value="2">2</option>

     <option value="3">3</option>

     <option value="4">4</option>

     <option value="5">5</option>

    </select>Место фракции

    <br/>

    <div id="signDiv">

     <input type="checkbox" id="C1"><span>C1</span>

     <input type="checkbox" id="C2"><span>C2</span>

     <input type="checkbox" id="C3"><span>C3</span>

     <input type="checkbox" id="C4"><span>C4</span>

     <input type="checkbox" id="C5"><span>C5</span><br/>

     <input type="checkbox" id="D1"><span>D1</span>

     <input type="checkbox" id="D2"><span>D2</span>

     <input type="checkbox" id="D3"><span>D3</span>

     <input type="checkbox" id="D4"><span>D4</span>

     <input type="checkbox" id="D5"><span>D5</span>

     <input type="checkbox" id="D6"><span>D6</span><br/>

     <input type="checkbox" id="E1"><span>E1</span>

     <input type="checkbox" id="E2"><span>E2</span>

     <input type="checkbox" id="E3"><span>E3</span>

     <input type="checkbox" id="E4"><span>E4</span>

    </div>

   </div>

    Статы:

    <div id="statsFromMirkDiv">

     <input type="text" id="MirkStrange"  class="text_input" value="0">Сила<br/>

     <input type="text" id="MirkDexterity" class="text_input" value="0">Ловкость<br/>

     <input type="text" id="MirkIntuition" class="text_input" value="0">Интуиция<br/>

     <input type="text" id="MirkWisdom" class="text_input" value="0">Мудрость

    </div>

    <br/>

    <div id="statsFromMirkDivCalculate">

     Рассчитать

    </div><br/><br/>

    Модификаторы

    <div id="bonusFromAuraAndKrabs">

     <input type="text" id="auraAndKrabsAccuracy" class="text_input" value="0">Точность<br/>

     <input type="text" id="auraAndKrabsDodge" class="text_input" value="0">Уворот<br/>

     <input type="text" id="auraAndKrabsContrition" class="text_input" value="0">Сокрушение<br/>

     <input type="text" id="auraAndKrabsEndurance" class="text_input" value="0">Стойскость<br/>

     <input type="text" id="auraAndKrabsIgnoreBlock" class="text_input" value="0">Пр. Блока<br/>

     <input type="text" id="auraAndKrabsIgnoreArmor" class="text_input" value="0">Пр. Брони<br/>

     <input type="text" id="auraAndKrabsAdditionalActionPoints" class="text_input" value="0">ОД<br/>

     <input type="text" id="auraAndKrabsAddHealthPoints" class="text_input" value="0">Жизни<br/>

     <input type="text" id="auraAndKrabsDefense" class="text_input" value="0">Броня<br/>

     <input type="text" id="auraAndKrabsAdditionalDamage" class="text_input" value="0">Доп. Урон<br/>

    </div>

   </div>

   <div class="patterns">

   Бонусы комплектов:

   <div id="complBonusTextWrapper">

    

    <div id="complBonusText">

    </div>

   </div>

   <div id="patternsWrapper">

    <div id="patternsDiv">

     <div id="pattern1">

      <select>

      <? function makePatterOptions(){

        $patternMass = array ('patternNone'=>'Нет','patternTiger'=>'Узор Тигра','patternWolf'=>'Узор Волка','patternPangolin'=>'Узор Ящера','patternBull'=>'Узор Буйвола',

             'patternOwl'=>'Узор Совы','patternUnicorn'=>'Узор Единорога','patternBoar'=>'Узор Кабана','patternBear'=>'Узор Медведя','patternSnake'=>'Узор Змеи');

        

        foreach($patternMass as $key=>$value)

         echo "<option value=\"$key\">$value</option>";

      }

       makePatterOptions();

      ?>

       

      </select>

      1<input type="radio" name="patternsLevel1" value="1" checked>2<input type="radio" name="patternsLevel1" value="2">3<input type="radio" name="patternsLevel1" value="3">

     </div>

     <div id="pattern2">

      <select>

      <? makePatterOptions();?>

      </select>

      1<input type="radio" name="patternsLevel2" value="1" checked>2<input type="radio" name="patternsLevel2" value="2">3<input type="radio" name="patternsLevel2" value="3">

     </div>

     <div id="pattern3">

      <select>

      <? makePatterOptions();?>

      </select>

      1<input type="radio" name="patternsLevel3" value="1" checked>2<input type="radio" name="patternsLevel3" value="2">3<input type="radio" name="patternsLevel3" value="3">

     </div>

     <div id="pattern4">

      <select>

       <? makePatterOptions();?>

      </select>

      1<input type="radio" name="patternsLevel4" value="1" checked>2<input type="radio" name="patternsLevel4" value="2">3<input type="radio" name="patternsLevel4" value="3">

     </div>

     <div id="pattern5">

      <select>

       <? makePatterOptions();?>

      </select>

      1<input type="radio" name="patternsLevel5" value="1" checked>2<input type="radio" name="patternsLevel5" value="2">3<input type="radio" name="patternsLevel5" value="3">

     </div>

     <div id="pattern6">

      <select>

       <? makePatterOptions();?>

      </select>

      1<input type="radio" name="patternsLevel6" value="1" checked>2<input type="radio" name="patternsLevel6" value="2">3<input type="radio" name="patternsLevel6" value="3">

     </div>

     <div id="pattern7">

      <select>

       <? makePatterOptions();?>

      </select>

      1<input type="radio" name="patternsLevel7" value="1" checked>2<input type="radio" name="patternsLevel7" value="2">3<input type="radio" name="patternsLevel7" value="3">

     </div>

     <div id="pattern8">

      <select>

       <? makePatterOptions();?>

      </select>

      1<input type="radio" name="patternsLevel8" value="1" checked>2<input type="radio" name="patternsLevel8" value="2">3<input type="radio" name="patternsLevel8" value="3">

     </div>

     <div id="pattern9">

      <select>

       <? makePatterOptions();?>

      </select>

      1<input type="radio" name="patternsLevel9" value="1" checked>2<input type="radio" name="patternsLevel9" value="2">3<input type="radio" name="patternsLevel9" value="3">

     </div>

     <div id="pattern10">

      <select>

       <? makePatterOptions();?>

      </select>

      1<input type="radio" name="patternsLevel10" value="1" checked>2<input type="radio" name="patternsLevel10" value="2">3<input type="radio" name="patternsLevel10" value="3">

     </div>

     </div>

    <div id="clanPower">

     Мощь клана<input type="checkbox" id="clanPowerInput">

    </div>

   </div>

   </div>

   <div class="improveMagician">

    <div id="improveMagicianDiv">

     <?

      function makeMagician(){

       $magicianMassDiv = array('Gloves','Helm','Amulet','Armor','Chain','Bracers','Belt','Boots','Pants','Ring1','Ring2','Ring3','Ring4');

       $magicianMassTite = array('Перчатки','Шлем','Амулет','Броня','Кольчуга','Наручи','Пояс','Сапоги','Штаны','Кольцо1','Кольцо2','Кольцо3','Кольцо4');

       $magicianMassName = array('Сила','Ловкость','Интуиция','Мудрость','Интеллект','Точность','Уворот','Сокрушение','Стойкость',

             'Пробой Блока','Пробой Брони','Доп. Урон','Броня Головы','Броня Корпуса','Броня Рук','Броня Пояса','Броня Ног','Жизнь',

             'Мана','Од','Сопротивление Огню','Сопротивление Воде','Сопротивление Воздуху','Сопротивление Земле');

       $magicianMassImgScr = array('sila','lovkost','inta','mudrost','intellekt','tochnost','lovkost','uvorot','sokrushenie','stoykost',

              'proboy_bloka','proboy_broni','dop_uron','zashita','zashita','zashita','zashita','zashita','jizn',

              'mana','od','sop_ogon','sop_voda','sop_vozduh','sop_zemlya');

       $magicianMassStat = array('bpItemStrange','bpItemDexterity','bpItemIntuition','bpItemWisdom','bpItemIntelligence','bmItemAccuracy','bmItemDodge','bmItemContrition','bmItemEndurance',

             'bmItemIgnoreBlock','bmItemIgnoreArmor','bpItemAdditionalDamage','bpItemDefenseHead','bpItemDefenseBody','bpItemDefenseArms','bpItemDefenseBelt','bpItemDefenseBoots','bpItemAddHealthPoints','bpItemAddManaPoints',

             'bpItemAdditionalActionPoints','bpItemDefenseFire','bpItemDefenseWater','bpItemDefenseAir','bpItemDefenseEarth');

       foreach($magicianMassDiv as $key =>$value){

       ?>

       <div><?=$magicianMassTite[$key]?></div>

       <div id="improveMagician<?=$value?>">

        <? foreach ($magicianMassName as $key1=>$value1){ ?>

         <div><span><img src="http://img.ereality.ru/w/kud/<?=$magicianMassImgScr[$key1]?>.png" class="magicianImg"></span><span><input type="checkbox" id="<?=$value?>Sep<?=$magicianMassStat[$key1]?>"></span><span><input type="checkbox" id="<?=$value?>Sep<?=$magicianMassStat[$key1]?>Double"></span> <?=$value1?></div>

        <?}?>

       </div>

       <?

       }

      }

      makeMagician();

     ?>

          

     

    </div>

   </div>

  </div>

  

  

 </div>

 <div id="itemsStore">

  <div>

  </div>

 </div>

 <div id="itemsInfo">

 </div>

 <div id="priseAndWeightWrapper">

  <div id="priseAndWeightOpacity">

  </div>

  <div id="priseAndWeight">

   <span><image src="images/silver.gif" width="15" height="12"><span id="priseSilver"></span></span>

   <span><image src="images/gold.gif" width="15" height="12" ><span id="priseGold"></span></span>

   <span><image src="images/solidol.jpg" width="15" height="12"><span id="priseSol"></span></span>

   <span><image src="images/inv.gif" width="15" height="12"><span id="invCount"></span></span>

  </div>

 </div>

 <div id="damageWrapper">

  <div id="damageOpasity">

  </div>

  <div id="damage">

  </div>

 </div>

 

 <div id="filtersDiv">

 <div id="filterOpacity">

 </div>

 <div id="filters">

  Воин<input type="checkbox" id="onMyClassWarrior" checked>

  Маг<input type="checkbox" id="onMyClassWizard" checked><br/>

  М.уров+<input type="checkbox" id="onMyLevelPlus">

  М.уров-<input type="checkbox" id="onMyLevelMines">

  М.Р <input type="checkbox" id="onMyRank"><br/>

  Мечи <input type="checkbox" id="onMyWeaponSword" checked>

  Ножи <input type="checkbox" id="onMyWeaponKnife" checked><br/>

  Топоры <input type="checkbox" id="onMyWeaponAxe" checked>

  Копья<input type="checkbox" id="onMyWeaponSpear" checked><br/>

  Посохи<input type="checkbox" id="onMyWeaponStaff" checked>

  Щиты<input type="checkbox" id="onMyWeaponShield" checked><br/>

  М.статы<input type="checkbox" id="onMyStats">

  М.умелку<input type="checkbox" id="onMyWeaponPossessions"><br/>

  Мужские<input type="checkbox" id="onMySexMale" checked>

  Женские<input type="checkbox" id="onMySexFamale" checked><br/>

 

 </div>

 </div>

 <div id="assistantDiv">

  <div id="assistantOpacity">

  </div>

  <div id="assistant">

   <img src="images/up.png" height="20px" width="20px"><input type="checkbox" id="onMyLevelUp">

   <span id="onMyLevelUpWear"><img src="images/arrowup.png" height="20px" width="20px"></span>

   <span id="onMyLevelDropWear"><img src="images/arrowdown.png" height="20px" width="20px"></span>

  </div>

 </div>

<div id="statsFromMirkDivCalculateMain">

 <div id="statsFromMirkDivCalculateMainOpacity">

 </div>

  <div id="statsFromMirkDivCalculateMainStore">

   <div id="statsFromMirkDivCalculateMainStore1">

    <div class="statsFromMirkDivCalculateMainProfDiv">

     <img src="http://img.ereality.ru/p/pro1_1.jpg"><br/>

     <select id="pro1">

      <? makeSimpleOptions(11); ?>

     </select>

    </div>

    <div class="statsFromMirkDivCalculateMainProfDiv">

     <img src="http://img.ereality.ru/p/pro2_1.jpg"><br/>

     <select id="pro2">

      <? makeSimpleOptions(11); ?>

     </select>

    </div>

    <div class="statsFromMirkDivCalculateMainProfDiv">

     <img src="http://img.ereality.ru/p/pro3_1.jpg"><br/>

     <select id="pro3">

      <? makeSimpleOptions(11); ?>

     </select>

    </div>

    <div class="statsFromMirkDivCalculateMainProfDiv">

     <img src="http://img.ereality.ru/p/pro4_1.jpg"><br/>

     <select id="pro4">

      <? makeSimpleOptions(11); ?>

     </select>

    </div>

    <div class="statsFromMirkDivCalculateMainProfDiv">

     <img src="http://img.ereality.ru/p/pro5_1.jpg"><br/>

     <select id="pro5">

      <? makeSimpleOptions(11); ?>

     </select>

    </div>

   </div>

   <div id="statsFromMirkDivCalculateMainStore2">

    <div class="statsFromMirkDivCalculateMainProfDiv">

     <img src="http://img.ereality.ru/p/pro6_1.jpg"><br/>

     <select id="pro6">

      <? makeSimpleOptions(11); ?>

     </select>

    </div>

    <div class="statsFromMirkDivCalculateMainProfDiv">

     <img src="http://img.ereality.ru/p/pro7_1.jpg"><br/>

     <select id="pro7">

      <? makeSimpleOptions(11); ?>

     </select>

    </div>

    <div class="statsFromMirkDivCalculateMainProfDiv">

     <img src="http://img.ereality.ru/p/pro8_1.jpg"><br/>

     <select id="pro8">

      <? makeSimpleOptions(11); ?>

     </select>

    </div>

    <div class="statsFromMirkDivCalculateMainProfDiv">

     <img src="http://img.ereality.ru/p/pro9_1.jpg"><br/>

     <select id="pro9">

      <? makeSimpleOptions(11); ?>

     </select>

    </div>

    <div class="statsFromMirkDivCalculateMainProfDiv">

     <img src="http://img.ereality.ru/p/pro10_1.jpg"><br/>

     <select id="pro10">

      <? makeSimpleOptions(11); ?>

     </select>

    </div>

   </div>

   <div id="statsFromMirkDivCalculateMainStore3">

    <div class="statsFromMirkDivCalculateMainProfDiv">

     <img src="http://img.ereality.ru/p/pro11_1.jpg"><br/>

     <select id="pro11">

      <? makeSimpleOptions(11); ?>

     </select>

    </div>

    <div class="statsFromMirkDivCalculateMainProfDiv">

     <img src="http://img.ereality.ru/p/pro12_1.jpg"><br/>

     <select id="pro12">

      <? makeSimpleOptions(11); ?>

     </select>

    </div>

    <div class="statsFromMirkDivCalculateMainProfDiv">

     <img src="http://img.ereality.ru/p/pro13_1.jpg"><br/>

     <select id="pro13">

      <? makeSimpleOptions(11); ?>

     </select>

    </div>

    <div class="statsFromMirkDivCalculateMainProfDiv">

     <img src="http://img.ereality.ru/p/pro14_1.jpg"><br/>

     <select id="pro14">

      <? makeSimpleOptions(11); ?>

     </select>

    </div>

    <div class="statsFromMirkDivCalculateMainProfDiv">

     <img src="http://img.ereality.ru/p/pro15_1.jpg"><br/>

     <select id="pro15">

      <? makeSimpleOptions(11); ?>

     </select>

    </div>

   </div>

  </div>

  <div id="statsFromMirkDivCalculateMainStoreButtons">

   <div id="statsFromMirkDivCalculateMainSave">

    Сохранить

   </div>

   <div id="statsFromMirkDivCalculateMainClose">

    Закрыть

   </div>

  </div>

 </div>

 

<div id="runesSelectDiv">

 <div class="runesSelectDivMain" id="runesSelectDivMain1">

  <div class="runesInlineDiv" id="Ring1SepRune">

   <div>

    Кольцо1

   </div>

   <div id="Ring1SepRune1">

    <span>

     <select class="rune1">

      <option value="none|0">нет</option>

      <option value="edinorog|13">Руна Единорога[13]</option>

      <option value="edinorog|15">Руна Единорога[15]</option>

      <option value="edinorog|17">Руна Единорога[17]</option>

      <option value="edinorog|19">Руна Единорога[19]</option>

      <option value="fire|13">Руна Огня[13]</option>

      <option value="fire|15">Руна Огня[15]</option>

      <option value="fire|17">Руна Огня[17]</option>

      <option value="fire|19">Руна Огня[19]</option>

      <option value="voda|13">Руна Воды[13]</option>

      <option value="voda|15">Руна Воды[15]</option>

      <option value="voda|17">Руна Воды[17]</option>

      <option value="voda|19">Руна Воды[19]</option>

      <option value="vozduh|13">Руна Воздуха[13]</option>

      <option value="vozduh|15">Руна Воздуха[15]</option>

      <option value="vozduh|17">Руна Воздуха[17]</option>

      <option value="vozduh|19">Руна Воздуха[19]</option>

      <option value="zemlya|13">Руна Земли[13]</option>

      <option value="zemlya|15">Руна Земли[15]</option>

      <option value="zemlya|17">Руна Земли[17]</option>

      <option value="zemlya|19">Руна Земли[19]</option>

     </select>

    </span>

    <span>

     <img src="http://img.ereality.ru/gold.gif"><input type="checkbox" class="runeType">

    </span>

   </div>

   <div id="Ring1SepRune2">

    <span>

     <select class="rune2">

      <option value="none|0">нет</option>

      <option value="edinorog|13">Руна Единорога[13]</option>

      <option value="edinorog|15">Руна Единорога[15]</option>

      <option value="edinorog|17">Руна Единорога[17]</option>

      <option value="edinorog|19">Руна Единорога[19]</option>

      <option value="fire|13">Руна Огня[13]</option>

      <option value="fire|15">Руна Огня[15]</option>

      <option value="fire|17">Руна Огня[17]</option>

      <option value="fire|19">Руна Огня[19]</option>

      <option value="voda|13">Руна Воды[13]</option>

      <option value="voda|15">Руна Воды[15]</option>

      <option value="voda|17">Руна Воды[17]</option>

      <option value="voda|19">Руна Воды[19]</option>

      <option value="vozduh|13">Руна Воздуха[13]</option>

      <option value="vozduh|15">Руна Воздуха[15]</option>

      <option value="vozduh|17">Руна Воздуха[17]</option>

      <option value="vozduh|19">Руна Воздуха[19]</option>

      <option value="zemlya|13">Руна Земли[13]</option>

      <option value="zemlya|15">Руна Земли[15]</option>

      <option value="zemlya|17">Руна Земли[17]</option>

      <option value="zemlya|19">Руна Земли[19]</option>

     </select>

    </span>

    <span>

     <img src="http://img.ereality.ru/gold.gif"><input type="checkbox" class="runeType">

    </span>

   </div>

   <div id="Ring1SepRune3">

    <span>

     <select class="rune3">

      <option value="none|0">нет</option>

      <option value="edinorog|13">Руна Единорога[13]</option>

      <option value="edinorog|15">Руна Единорога[15]</option>

      <option value="edinorog|17">Руна Единорога[17]</option>

      <option value="edinorog|19">Руна Единорога[19]</option>

      <option value="fire|13">Руна Огня[13]</option>

      <option value="fire|15">Руна Огня[15]</option>

      <option value="fire|17">Руна Огня[17]</option>

      <option value="fire|19">Руна Огня[19]</option>

      <option value="voda|13">Руна Воды[13]</option>

      <option value="voda|15">Руна Воды[15]</option>

      <option value="voda|17">Руна Воды[17]</option>

      <option value="voda|19">Руна Воды[19]</option>

      <option value="vozduh|13">Руна Воздуха[13]</option>

      <option value="vozduh|15">Руна Воздуха[15]</option>

      <option value="vozduh|17">Руна Воздуха[17]</option>

      <option value="vozduh|19">Руна Воздуха[19]</option>

      <option value="zemlya|13">Руна Земли[13]</option>

      <option value="zemlya|15">Руна Земли[15]</option>

      <option value="zemlya|17">Руна Земли[17]</option>

      <option value="zemlya|19">Руна Земли[19]</option>

     </select>

    </span>

    <span>

     <img src="http://img.ereality.ru/gold.gif"><input type="checkbox" class="runeType">

    </span>

   </div>

  </div>

  <div class="runesInlineDiv" id="Ring2SepRune">

   <div>

    Кольцо2

   </div>

   <div id="Ring2SepRune1">

    <span>

     <select class="rune1">

      <option value="none|0">нет</option>

      <option value="edinorog|13">Руна Единорога[13]</option>

      <option value="edinorog|15">Руна Единорога[15]</option>

      <option value="edinorog|17">Руна Единорога[17]</option>

      <option value="edinorog|19">Руна Единорога[19]</option>

      <option value="fire|13">Руна Огня[13]</option>

      <option value="fire|15">Руна Огня[15]</option>

      <option value="fire|17">Руна Огня[17]</option>

      <option value="fire|19">Руна Огня[19]</option>

      <option value="voda|13">Руна Воды[13]</option>

      <option value="voda|15">Руна Воды[15]</option>

      <option value="voda|17">Руна Воды[17]</option>

      <option value="voda|19">Руна Воды[19]</option>

      <option value="vozduh|13">Руна Воздуха[13]</option>

      <option value="vozduh|15">Руна Воздуха[15]</option>

      <option value="vozduh|17">Руна Воздуха[17]</option>

      <option value="vozduh|19">Руна Воздуха[19]</option>

      <option value="zemlya|13">Руна Земли[13]</option>

      <option value="zemlya|15">Руна Земли[15]</option>

      <option value="zemlya|17">Руна Земли[17]</option>

      <option value="zemlya|19">Руна Земли[19]</option>

     </select>

    </span>

    <span>

     <img src="http://img.ereality.ru/gold.gif"><input type="checkbox" class="runeType">

    </span>

   </div>

   <div id="Ring2SepRune2">

    <span>

     <select class="rune2">

      <option value="none|0">нет</option>

      <option value="edinorog|13">Руна Единорога[13]</option>

      <option value="edinorog|15">Руна Единорога[15]</option>

      <option value="edinorog|17">Руна Единорога[17]</option>

      <option value="edinorog|19">Руна Единорога[19]</option>

      <option value="fire|13">Руна Огня[13]</option>

      <option value="fire|15">Руна Огня[15]</option>

      <option value="fire|17">Руна Огня[17]</option>

      <option value="fire|19">Руна Огня[19]</option>

      <option value="voda|13">Руна Воды[13]</option>

      <option value="voda|15">Руна Воды[15]</option>

      <option value="voda|17">Руна Воды[17]</option>

      <option value="voda|19">Руна Воды[19]</option>

      <option value="vozduh|13">Руна Воздуха[13]</option>

      <option value="vozduh|15">Руна Воздуха[15]</option>

      <option value="vozduh|17">Руна Воздуха[17]</option>

      <option value="vozduh|19">Руна Воздуха[19]</option>

      <option value="zemlya|13">Руна Земли[13]</option>

      <option value="zemlya|15">Руна Земли[15]</option>

      <option value="zemlya|17">Руна Земли[17]</option>

      <option value="zemlya|19">Руна Земли[19]</option>

     </select>

    </span>

    <span>

     <img src="http://img.ereality.ru/gold.gif"><input type="checkbox" class="runeType">

    </span>

   </div>

   <div id="Ring2SepRune3">

    <span>

     <select class="rune3">

      <option value="none|0">нет</option>

      <option value="edinorog|13">Руна Единорога[13]</option>

      <option value="edinorog|15">Руна Единорога[15]</option>

      <option value="edinorog|17">Руна Единорога[17]</option>

      <option value="edinorog|19">Руна Единорога[19]</option>

      <option value="fire|13">Руна Огня[13]</option>

      <option value="fire|15">Руна Огня[15]</option>

      <option value="fire|17">Руна Огня[17]</option>

      <option value="fire|19">Руна Огня[19]</option>

      <option value="voda|13">Руна Воды[13]</option>

      <option value="voda|15">Руна Воды[15]</option>

      <option value="voda|17">Руна Воды[17]</option>

      <option value="voda|19">Руна Воды[19]</option>

      <option value="vozduh|13">Руна Воздуха[13]</option>

      <option value="vozduh|15">Руна Воздуха[15]</option>

      <option value="vozduh|17">Руна Воздуха[17]</option>

      <option value="vozduh|19">Руна Воздуха[19]</option>

      <option value="zemlya|13">Руна Земли[13]</option>

      <option value="zemlya|15">Руна Земли[15]</option>

      <option value="zemlya|17">Руна Земли[17]</option>

      <option value="zemlya|19">Руна Земли[19]</option>

     </select>

    </span>

    <span>

     <img src="http://img.ereality.ru/gold.gif"><input type="checkbox" class="runeType">

    </span>

   </div>

  </div>

  <div class="runesInlineDiv" id="Ring3SepRune">

   <div>

    Кольцо3

   </div>

   <div id="Ring3SepRune1">

    <span>

     <select class="rune1">

      <option value="none|0">нет</option>

      <option value="edinorog|13">Руна Единорога[13]</option>

      <option value="edinorog|15">Руна Единорога[15]</option>

      <option value="edinorog|17">Руна Единорога[17]</option>

      <option value="edinorog|19">Руна Единорога[19]</option>

      <option value="fire|13">Руна Огня[13]</option>

      <option value="fire|15">Руна Огня[15]</option>

      <option value="fire|17">Руна Огня[17]</option>

      <option value="fire|19">Руна Огня[19]</option>

      <option value="voda|13">Руна Воды[13]</option>

      <option value="voda|15">Руна Воды[15]</option>

      <option value="voda|17">Руна Воды[17]</option>

      <option value="voda|19">Руна Воды[19]</option>

      <option value="vozduh|13">Руна Воздуха[13]</option>

      <option value="vozduh|15">Руна Воздуха[15]</option>

      <option value="vozduh|17">Руна Воздуха[17]</option>

      <option value="vozduh|19">Руна Воздуха[19]</option>

      <option value="zemlya|13">Руна Земли[13]</option>

      <option value="zemlya|15">Руна Земли[15]</option>

      <option value="zemlya|17">Руна Земли[17]</option>

      <option value="zemlya|19">Руна Земли[19]</option>

     </select>

    </span>

    <span>

     <img src="http://img.ereality.ru/gold.gif"><input type="checkbox" class="runeType">

    </span>

   </div>

   <div id="Ring3SepRune2">

    <span>

     <select class="rune2">

      <option value="none|0">нет</option>

      <option value="edinorog|13">Руна Единорога[13]</option>

      <option value="edinorog|15">Руна Единорога[15]</option>

      <option value="edinorog|17">Руна Единорога[17]</option>

      <option value="edinorog|19">Руна Единорога[19]</option>

      <option value="fire|13">Руна Огня[13]</option>

      <option value="fire|15">Руна Огня[15]</option>

      <option value="fire|17">Руна Огня[17]</option>

      <option value="fire|19">Руна Огня[19]</option>

      <option value="voda|13">Руна Воды[13]</option>

      <option value="voda|15">Руна Воды[15]</option>

      <option value="voda|17">Руна Воды[17]</option>

      <option value="voda|19">Руна Воды[19]</option>

      <option value="vozduh|13">Руна Воздуха[13]</option>

      <option value="vozduh|15">Руна Воздуха[15]</option>

      <option value="vozduh|17">Руна Воздуха[17]</option>

      <option value="vozduh|19">Руна Воздуха[19]</option>

      <option value="zemlya|13">Руна Земли[13]</option>

      <option value="zemlya|15">Руна Земли[15]</option>

      <option value="zemlya|17">Руна Земли[17]</option>

      <option value="zemlya|19">Руна Земли[19]</option>

     </select>

    </span>

    <span>

     <img src="http://img.ereality.ru/gold.gif"><input type="checkbox" class="runeType">

    </span>

   </div>

   <div id="Ring3SepRune3">

    <span>

     <select class="rune3">

      <option value="none|0">нет</option>

      <option value="edinorog|13">Руна Единорога[13]</option>

      <option value="edinorog|15">Руна Единорога[15]</option>

      <option value="edinorog|17">Руна Единорога[17]</option>

      <option value="edinorog|19">Руна Единорога[19]</option>

      <option value="fire|13">Руна Огня[13]</option>

      <option value="fire|15">Руна Огня[15]</option>

      <option value="fire|17">Руна Огня[17]</option>

      <option value="fire|19">Руна Огня[19]</option>

      <option value="voda|13">Руна Воды[13]</option>

      <option value="voda|15">Руна Воды[15]</option>

      <option value="voda|17">Руна Воды[17]</option>

      <option value="voda|19">Руна Воды[19]</option>

      <option value="vozduh|13">Руна Воздуха[13]</option>

      <option value="vozduh|15">Руна Воздуха[15]</option>

      <option value="vozduh|17">Руна Воздуха[17]</option>

      <option value="vozduh|19">Руна Воздуха[19]</option>

      <option value="zemlya|13">Руна Земли[13]</option>

      <option value="zemlya|15">Руна Земли[15]</option>

      <option value="zemlya|17">Руна Земли[17]</option>

      <option value="zemlya|19">Руна Земли[19]</option>

     </select>

    </span>

    <span>

     <img src="http://img.ereality.ru/gold.gif"><input type="checkbox" class="runeType">

    </span>

   </div>

  </div>

  <div class="runesInlineDiv" id="Ring4SepRune">

   <div>

    Кольцо4

   </div>

   <div id="Ring4SepRune1">

    <span>

     <select class="rune1">

      <option value="none|0">нет</option>

      <option value="edinorog|13">Руна Единорога[13]</option>

      <option value="edinorog|15">Руна Единорога[15]</option>

      <option value="edinorog|17">Руна Единорога[17]</option>

      <option value="edinorog|19">Руна Единорога[19]</option>

      <option value="fire|13">Руна Огня[13]</option>

      <option value="fire|15">Руна Огня[15]</option>

      <option value="fire|17">Руна Огня[17]</option>

      <option value="fire|19">Руна Огня[19]</option>

      <option value="voda|13">Руна Воды[13]</option>

      <option value="voda|15">Руна Воды[15]</option>

      <option value="voda|17">Руна Воды[17]</option>

      <option value="voda|19">Руна Воды[19]</option>

      <option value="vozduh|13">Руна Воздуха[13]</option>

      <option value="vozduh|15">Руна Воздуха[15]</option>

      <option value="vozduh|17">Руна Воздуха[17]</option>

      <option value="vozduh|19">Руна Воздуха[19]</option>

      <option value="zemlya|13">Руна Земли[13]</option>

      <option value="zemlya|15">Руна Земли[15]</option>

      <option value="zemlya|17">Руна Земли[17]</option>

      <option value="zemlya|19">Руна Земли[19]</option>

     </select>

    </span>

    <span>

     <img src="http://img.ereality.ru/gold.gif"><input type="checkbox" class="runeType">

    </span>

   </div>

   <div id="Ring4SepRune2">

    <span>

     <select class="rune2">

      <option value="none|0">нет</option>

      <option value="edinorog|13">Руна Единорога[13]</option>

      <option value="edinorog|15">Руна Единорога[15]</option>

      <option value="edinorog|17">Руна Единорога[17]</option>

      <option value="edinorog|19">Руна Единорога[19]</option>

      <option value="fire|13">Руна Огня[13]</option>

      <option value="fire|15">Руна Огня[15]</option>

      <option value="fire|17">Руна Огня[17]</option>

      <option value="fire|19">Руна Огня[19]</option>

      <option value="voda|13">Руна Воды[13]</option>

      <option value="voda|15">Руна Воды[15]</option>

      <option value="voda|17">Руна Воды[17]</option>

      <option value="voda|19">Руна Воды[19]</option>

      <option value="vozduh|13">Руна Воздуха[13]</option>

      <option value="vozduh|15">Руна Воздуха[15]</option>

      <option value="vozduh|17">Руна Воздуха[17]</option>

      <option value="vozduh|19">Руна Воздуха[19]</option>

      <option value="zemlya|13">Руна Земли[13]</option>

      <option value="zemlya|15">Руна Земли[15]</option>

      <option value="zemlya|17">Руна Земли[17]</option>

      <option value="zemlya|19">Руна Земли[19]</option>

     </select>

    </span>

    <span>

     <img src="http://img.ereality.ru/gold.gif"><input type="checkbox" class="runeType">

    </span>

   </div>

   <div id="Ring4SepRune3">

    <span>

     <select class="rune3">

      <option value="none|0">нет</option>

      <option value="edinorog|13">Руна Единорога[13]</option>

      <option value="edinorog|15">Руна Единорога[15]</option>

      <option value="edinorog|17">Руна Единорога[17]</option>

      <option value="edinorog|19">Руна Единорога[19]</option>

      <option value="fire|13">Руна Огня[13]</option>

      <option value="fire|15">Руна Огня[15]</option>

      <option value="fire|17">Руна Огня[17]</option>

      <option value="fire|19">Руна Огня[19]</option>

      <option value="voda|13">Руна Воды[13]</option>

      <option value="voda|15">Руна Воды[15]</option>

      <option value="voda|17">Руна Воды[17]</option>

      <option value="voda|19">Руна Воды[19]</option>

      <option value="vozduh|13">Руна Воздуха[13]</option>

      <option value="vozduh|15">Руна Воздуха[15]</option>

      <option value="vozduh|17">Руна Воздуха[17]</option>

      <option value="vozduh|19">Руна Воздуха[19]</option>

      <option value="zemlya|13">Руна Земли[13]</option>

      <option value="zemlya|15">Руна Земли[15]</option>

      <option value="zemlya|17">Руна Земли[17]</option>

      <option value="zemlya|19">Руна Земли[19]</option>

     </select>

    </span>

    <span>

     <img src="http://img.ereality.ru/gold.gif"><input type="checkbox" class="runeType">

    </span>

   </div>

  </div>

 </div>

 <div class="runesSelectDivMain" id="runesSelectDivMain2">

  <div class="runesInlineDiv" id="GlovesSepRune">

   <div>

    Перчатки

   </div>

   <div id="GlovesSepRune1">

    <span>

     <select class="rune1">

      <option value="none|0">нет</option>

      <option value="tiger|13">Руна Тигра[13]</option>

      <option value="tiger|15">Руна Тигра[15]</option>

      <option value="tiger|17">Руна Тигра[17]</option>

      <option value="tiger|19">Руна Тигра[19]</option>

      <option value="volk|13">Руна Волка[13]</option>

      <option value="volk|15">Руна Волка[15]</option>

      <option value="volk|17">Руна Волка[17]</option>

      <option value="volk|19">Руна Волка[19]</option>

      <option value="medved|13">Руна Медведя[13]</option>

      <option value="medved|15">Руна Медведя[15]</option>

      <option value="medved|17">Руна Медведя[17]</option>

      <option value="medved|19">Руна Медведя[19]</option>

     </select>

    </span>

    <span>

     <img src="http://img.ereality.ru/gold.gif"><input type="checkbox" class="runeType">

    </span>

   </div>

   <div id="GlovesSepRune2">

    <span>

     <select class="rune2">

      <option value="none|0">нет</option>

      <option value="tiger|13">Руна Тигра[13]</option>

      <option value="tiger|15">Руна Тигра[15]</option>

      <option value="tiger|17">Руна Тигра[17]</option>

      <option value="tiger|19">Руна Тигра[19]</option>

      <option value="volk|13">Руна Волка[13]</option>

      <option value="volk|15">Руна Волка[15]</option>

      <option value="volk|17">Руна Волка[17]</option>

      <option value="volk|19">Руна Волка[19]</option>

      <option value="medved|13">Руна Медведя[13]</option>

      <option value="medved|15">Руна Медведя[15]</option>

      <option value="medved|17">Руна Медведя[17]</option>

      <option value="medved|19">Руна Медведя[19]</option>

     </select>

    </span>

    <span>

     <img src="http://img.ereality.ru/gold.gif"><input type="checkbox" class="runeType">

    </span>

   </div>

   <div id="GlovesSepRune3">

    <span>

     <select class="rune3">

      <option value="none|0">нет</option>

      <option value="tiger|13">Руна Тигра[13]</option>

      <option value="tiger|15">Руна Тигра[15]</option>

      <option value="tiger|17">Руна Тигра[17]</option>

      <option value="tiger|19">Руна Тигра[19]</option>

      <option value="volk|13">Руна Волка[13]</option>

      <option value="volk|15">Руна Волка[15]</option>

      <option value="volk|17">Руна Волка[17]</option>

      <option value="volk|19">Руна Волка[19]</option>

      <option value="medved|13">Руна Медведя[13]</option>

      <option value="medved|15">Руна Медведя[15]</option>

      <option value="medved|17">Руна Медведя[17]</option>

      <option value="medved|19">Руна Медведя[19]</option>

     </select>

    </span>

    <span>

     <img src="http://img.ereality.ru/gold.gif"><input type="checkbox" class="runeType">

    </span>

   </div>

  </div>

  <div class="runesInlineDiv" id="HelmSepRune">

   <div>

    Шлем

   </div>

   <div id="HelmSepRune1">

    <span>

     <select class="rune1">

      <option value="none|0">нет</option>

      <option value="sova|13">Руна Совы[13]</option>

      <option value="sova|15">Руна Совы[15]</option>

      <option value="sova|17">Руна Совы[17]</option>

      <option value="sova|19">Руна Совы[19]</option>

      <option value="lisa|13">Руна Лисы[13]</option>

      <option value="lisa|15">Руна Лисы[15]</option>

      <option value="lisa|17">Руна Лисы[17]</option>

      <option value="lisa|19">Руна Лисы[19]</option>

     </select>

    </span>

    <span>

     <img src="http://img.ereality.ru/gold.gif"><input type="checkbox" class="runeType">

    </span>

   </div>

   <div id="HelmSepRune2">

    <span>

     <select class="rune2">

      <option value="none|0">нет</option>

      <option value="sova|13">Руна Совы[13]</option>

      <option value="sova|15">Руна Совы[15]</option>

      <option value="sova|17">Руна Совы[17]</option>

      <option value="sova|19">Руна Совы[19]</option>

      <option value="lisa|13">Руна Лисы[13]</option>

      <option value="lisa|15">Руна Лисы[15]</option>

      <option value="lisa|17">Руна Лисы[17]</option>

      <option value="lisa|19">Руна Лисы[19]</option>

     </select>

    </span>

    <span>

     <img src="http://img.ereality.ru/gold.gif"><input type="checkbox" class="runeType">

    </span>

   </div>

   <div id="HelmSepRune3">

    <span>

     <select class="rune3">

      <option value="none|0">нет</option>

      <option value="sova|13">Руна Совы[13]</option>

      <option value="sova|15">Руна Совы[15]</option>

      <option value="sova|17">Руна Совы[17]</option>

      <option value="sova|19">Руна Совы[19]</option>

      <option value="lisa|13">Руна Лисы[13]</option>

      <option value="lisa|15">Руна Лисы[15]</option>

      <option value="lisa|17">Руна Лисы[17]</option>

      <option value="lisa|19">Руна Лисы[19]</option>

     </select>

    </span>

    <span>

     <img src="http://img.ereality.ru/gold.gif"><input type="checkbox" class="runeType">

    </span>

   </div>

  </div>

  <div class="runesInlineDiv" id="AmuletSepRune">

   <div>

    Амулет

   </div>

   <div id="AmuletSepRune1">

    <span>

     <select class="rune1">

      <option value="none|0">нет</option>

      <option value="sova|13">Руна Совы[13]</option>

      <option value="sova|15">Руна Совы[15]</option>

      <option value="sova|17">Руна Совы[17]</option>

      <option value="sova|19">Руна Совы[19]</option>

      <option value="lisa|13">Руна Лисы[13]</option>

      <option value="lisa|15">Руна Лисы[15]</option>

      <option value="lisa|17">Руна Лисы[17]</option>

      <option value="lisa|19">Руна Лисы[19]</option>

     </select>

    </span>

    <span>

     <img src="http://img.ereality.ru/gold.gif"><input type="checkbox" class="runeType">

    </span>

   </div>

   <div id="AmuletSepRune2">

    <span>

     <select class="rune2">

      <option value="none|0">нет</option>

      <option value="sova|13">Руна Совы[13]</option>

      <option value="sova|15">Руна Совы[15]</option>

      <option value="sova|17">Руна Совы[17]</option>

      <option value="sova|19">Руна Совы[19]</option>

      <option value="lisa|13">Руна Лисы[13]</option>

      <option value="lisa|15">Руна Лисы[15]</option>

      <option value="lisa|17">Руна Лисы[17]</option>

      <option value="lisa|19">Руна Лисы[19]</option>

     </select>

    </span>

    <span>

     <img src="http://img.ereality.ru/gold.gif"><input type="checkbox" class="runeType">

    </span>

   </div>

   <div id="AmuletSepRune3">

    <span>

     <select class="rune3">

      <option value="none|0">нет</option>

      <option value="sova|13">Руна Совы[13]</option>

      <option value="sova|15">Руна Совы[15]</option>

      <option value="sova|17">Руна Совы[17]</option>

      <option value="sova|19">Руна Совы[19]</option>

      <option value="lisa|13">Руна Лисы[13]</option>

      <option value="lisa|15">Руна Лисы[15]</option>

      <option value="lisa|17">Руна Лисы[17]</option>

      <option value="lisa|19">Руна Лисы[19]</option>

     </select>

    </span>

    <span>

     <img src="http://img.ereality.ru/gold.gif"><input type="checkbox" class="runeType">

    </span>

   </div>

  </div>

  <div class="runesInlineDiv" id="ArmorSepRune">

   <div>

    Доспех

   </div>

   <div id="ArmorSepRune1">

    <span>

     <select class="rune1">

      <option value="none|0">нет</option>

      <option value="yasher|13">Руна Ящера[13]</option>

      <option value="yasher|15">Руна Ящера[15]</option>

      <option value="yasher|17">Руна Ящера[17]</option>

      <option value="yasher|19">Руна Ящера[19]</option>

      <option value="buyvol|13">Руна Буйвола[13]</option>

      <option value="buyvol|15">Руна Буйвола[15]</option>

      <option value="buyvol|17">Руна Буйвола[17]</option>

      <option value="buyvol|19">Руна Буйвола[19]</option>

      <option value="kaban|13">Руна Кабана[13]</option>

      <option value="kaban|15">Руна Кабана[15]</option>

      <option value="kaban|17">Руна Кабана[17]</option>

      <option value="kaban|19">Руна Кабана[19]</option>

      <option value="zmeya|13">Руна Змеи[13]</option>

      <option value="zmeya|15">Руна Змеи[15]</option>

      <option value="zmeya|17">Руна Змеи[17]</option>

      <option value="zmeya|19">Руна Змеи[19]</option>

     </select>

    </span>

    <span>

     <img src="http://img.ereality.ru/gold.gif"><input type="checkbox" class="runeType">

    </span>

   </div>

   <div id="ArmorSepRune2">

    <span>

     <select class="rune2">

      <option value="none|0">нет</option>

      <option value="yasher|13">Руна Ящера[13]</option>

      <option value="yasher|15">Руна Ящера[15]</option>

      <option value="yasher|17">Руна Ящера[17]</option>

      <option value="yasher|19">Руна Ящера[19]</option>

      <option value="buyvol|13">Руна Буйвола[13]</option>

      <option value="buyvol|15">Руна Буйвола[15]</option>

      <option value="buyvol|17">Руна Буйвола[17]</option>

      <option value="buyvol|19">Руна Буйвола[19]</option>

      <option value="kaban|13">Руна Кабана[13]</option>

      <option value="kaban|15">Руна Кабана[15]</option>

      <option value="kaban|17">Руна Кабана[17]</option>

      <option value="kaban|19">Руна Кабана[19]</option>

      <option value="zmeya|13">Руна Змеи[13]</option>

      <option value="zmeya|15">Руна Змеи[15]</option>

      <option value="zmeya|17">Руна Змеи[17]</option>

      <option value="zmeya|19">Руна Змеи[19]</option>

     </select>

    </span>

    <span>

     <img src="http://img.ereality.ru/gold.gif"><input type="checkbox" class="runeType">

    </span>

   </div>

   <div id="ArmorSepRune3">

    <span>

     <select class="rune3">

      <option value="none|0">нет</option>

      <option value="yasher|13">Руна Ящера[13]</option>

      <option value="yasher|15">Руна Ящера[15]</option>

      <option value="yasher|17">Руна Ящера[17]</option>

      <option value="yasher|19">Руна Ящера[19]</option>

      <option value="buyvol|13">Руна Буйвола[13]</option>

      <option value="buyvol|15">Руна Буйвола[15]</option>

      <option value="buyvol|17">Руна Буйвола[17]</option>

      <option value="buyvol|19">Руна Буйвола[19]</option>

      <option value="kaban|13">Руна Кабана[13]</option>

      <option value="kaban|15">Руна Кабана[15]</option>

      <option value="kaban|17">Руна Кабана[17]</option>

      <option value="kaban|19">Руна Кабана[19]</option>

      <option value="zmeya|13">Руна Змеи[13]</option>

      <option value="zmeya|15">Руна Змеи[15]</option>

      <option value="zmeya|17">Руна Змеи[17]</option>

      <option value="zmeya|19">Руна Змеи[19]</option>

     </select>

    </span>

    <span>

     <img src="http://img.ereality.ru/gold.gif"><input type="checkbox" class="runeType">

    </span>

   </div>

  </div>

 </div>

 <div class="runesSelectDivMain" id="runesSelectDivMain3">

  <div class="runesInlineDiv" id="ChainSepRune">

   <div>

    Кольчуга

   </div>

   <div id="ChainSepRune1">

    <span>

     <select class="rune1">

      <option value="none|0">нет</option>

      <option value="yasher|13">Руна Ящера[13]</option>

      <option value="yasher|15">Руна Ящера[15]</option>

      <option value="yasher|17">Руна Ящера[17]</option>

      <option value="yasher|19">Руна Ящера[19]</option>

      <option value="buyvol|13">Руна Буйвола[13]</option>

      <option value="buyvol|15">Руна Буйвола[15]</option>

      <option value="buyvol|17">Руна Буйвола[17]</option>

      <option value="buyvol|19">Руна Буйвола[19]</option>

      <option value="kaban|13">Руна Кабана[13]</option>

      <option value="kaban|15">Руна Кабана[15]</option>

      <option value="kaban|17">Руна Кабана[17]</option>

      <option value="kaban|19">Руна Кабана[19]</option>

      <option value="zmeya|13">Руна Змеи[13]</option>

      <option value="zmeya|15">Руна Змеи[15]</option>

      <option value="zmeya|17">Руна Змеи[17]</option>

      <option value="zmeya|19">Руна Змеи[19]</option>

     </select>

    </span>

    <span>

     <img src="http://img.ereality.ru/gold.gif"><input type="checkbox" class="runeType">

    </span>

   </div>

   <div id="ChainSepRune2">

    <span>

     <select class="rune2">

      <option value="none|0">нет</option>

      <option value="yasher|13">Руна Ящера[13]</option>

      <option value="yasher|15">Руна Ящера[15]</option>

      <option value="yasher|17">Руна Ящера[17]</option>

      <option value="yasher|19">Руна Ящера[19]</option>

      <option value="buyvol|13">Руна Буйвола[13]</option>

      <option value="buyvol|15">Руна Буйвола[15]</option>

      <option value="buyvol|17">Руна Буйвола[17]</option>

      <option value="buyvol|19">Руна Буйвола[19]</option>

      <option value="kaban|13">Руна Кабана[13]</option>

      <option value="kaban|15">Руна Кабана[15]</option>

      <option value="kaban|17">Руна Кабана[17]</option>

      <option value="kaban|19">Руна Кабана[19]</option>

      <option value="zmeya|13">Руна Змеи[13]</option>

      <option value="zmeya|15">Руна Змеи[15]</option>

      <option value="zmeya|17">Руна Змеи[17]</option>

      <option value="zmeya|19">Руна Змеи[19]</option>

     </select>

    </span>

    <span>

     <img src="http://img.ereality.ru/gold.gif"><input type="checkbox" class="runeType">

    </span>

   </div>

   <div id="ChainSepRune3">

    <span>

     <select class="rune3">

      <option value="none|0">нет</option>

      <option value="yasher|13">Руна Ящера[13]</option>

      <option value="yasher|15">Руна Ящера[15]</option>

      <option value="yasher|17">Руна Ящера[17]</option>

      <option value="yasher|19">Руна Ящера[19]</option>

      <option value="buyvol|13">Руна Буйвола[13]</option>

      <option value="buyvol|15">Руна Буйвола[15]</option>

      <option value="buyvol|17">Руна Буйвола[17]</option>

      <option value="buyvol|19">Руна Буйвола[19]</option>

      <option value="kaban|13">Руна Кабана[13]</option>

      <option value="kaban|15">Руна Кабана[15]</option>

      <option value="kaban|17">Руна Кабана[17]</option>

      <option value="kaban|19">Руна Кабана[19]</option>

      <option value="zmeya|13">Руна Змеи[13]</option>

      <option value="zmeya|15">Руна Змеи[15]</option>

      <option value="zmeya|17">Руна Змеи[17]</option>

      <option value="zmeya|19">Руна Змеи[19]</option>

     </select>

    </span>

    <span>

     <img src="http://img.ereality.ru/gold.gif"><input type="checkbox" class="runeType">

    </span>

   </div>

  </div>

  <div class="runesInlineDiv" id="BracersSepRune">

   <div>

    Наручи

   </div>

   <div id="BracersSepRune1">

    <span>

     <select class="rune1">

      <option value="none|0">нет</option>

      <option value="tiger|13">Руна Тигра[13]</option>

      <option value="tiger|15">Руна Тигра[15]</option>

      <option value="tiger|17">Руна Тигра[17]</option>

      <option value="tiger|19">Руна Тигра[19]</option>

      <option value="volk|13">Руна Волка[13]</option>

      <option value="volk|15">Руна Волка[15]</option>

      <option value="volk|17">Руна Волка[17]</option>

      <option value="volk|19">Руна Волка[19]</option>

      <option value="medved|13">Руна Медведя[13]</option>

      <option value="medved|15">Руна Медведя[15]</option>

      <option value="medved|17">Руна Медведя[17]</option>

      <option value="medved|19">Руна Медведя[19]</option>

     </select>

    </span>

    <span>

     <img src="http://img.ereality.ru/gold.gif"><input type="checkbox" class="runeType">

    </span>

   </div>

   <div id="BracersSepRune2">

    <span>

     <select class="rune2">

      <option value="none|0">нет</option>

      <option value="tiger|13">Руна Тигра[13]</option>

      <option value="tiger|15">Руна Тигра[15]</option>

      <option value="tiger|17">Руна Тигра[17]</option>

      <option value="tiger|19">Руна Тигра[19]</option>

      <option value="volk|13">Руна Волка[13]</option>

      <option value="volk|15">Руна Волка[15]</option>

      <option value="volk|17">Руна Волка[17]</option>

      <option value="volk|19">Руна Волка[19]</option>

      <option value="medved|13">Руна Медведя[13]</option>

      <option value="medved|15">Руна Медведя[15]</option>

      <option value="medved|17">Руна Медведя[17]</option>

      <option value="medved|19">Руна Медведя[19]</option>

     </select>

    </span>

    <span>

     <img src="http://img.ereality.ru/gold.gif"><input type="checkbox" class="runeType">

    </span>

   </div>

   <div id="BracersSepRune3">

    <span>

     <select class="rune3">

      <option value="none|0">нет</option>

      <option value="tiger|13">Руна Тигра[13]</option>

      <option value="tiger|15">Руна Тигра[15]</option>

      <option value="tiger|17">Руна Тигра[17]</option>

      <option value="tiger|19">Руна Тигра[19]</option>

      <option value="volk|13">Руна Волка[13]</option>

      <option value="volk|15">Руна Волка[15]</option>

      <option value="volk|17">Руна Волка[17]</option>

      <option value="volk|19">Руна Волка[19]</option>

      <option value="medved|13">Руна Медведя[13]</option>

      <option value="medved|15">Руна Медведя[15]</option>

      <option value="medved|17">Руна Медведя[17]</option>

      <option value="medved|19">Руна Медведя[19]</option>

     </select>

    </span>

    <span>

     <img src="http://img.ereality.ru/gold.gif"><input type="checkbox" class="runeType">

    </span>

   </div>

  </div>

  <div class="runesInlineDiv" id="BeltSepRune">

   <div>

    Пояс

   </div>

   <div id="BeltSepRune1">

    <span>

     <select class="rune1">

      <option value="none|0">нет</option>

      <option value="yasher|13">Руна Ящера[13]</option>

      <option value="yasher|15">Руна Ящера[15]</option>

      <option value="yasher|17">Руна Ящера[17]</option>

      <option value="yasher|19">Руна Ящера[19]</option>

      <option value="buyvol|13">Руна Буйвола[13]</option>

      <option value="buyvol|15">Руна Буйвола[15]</option>

      <option value="buyvol|17">Руна Буйвола[17]</option>

      <option value="buyvol|19">Руна Буйвола[19]</option>

      <option value="kaban|13">Руна Кабана[13]</option>

      <option value="kaban|15">Руна Кабана[15]</option>

      <option value="kaban|17">Руна Кабана[17]</option>

      <option value="kaban|19">Руна Кабана[19]</option>

      <option value="zmeya|13">Руна Змеи[13]</option>

      <option value="zmeya|15">Руна Змеи[15]</option>

      <option value="zmeya|17">Руна Змеи[17]</option>

      <option value="zmeya|19">Руна Змеи[19]</option>

     </select>

    </span>

    <span>

     <img src="http://img.ereality.ru/gold.gif"><input type="checkbox" class="runeType">

    </span>

   </div>

   <div id="BeltSepRune2">

    <span>

     <select class="rune2">

      <option value="none|0">нет</option>

      <option value="yasher|13">Руна Ящера[13]</option>

      <option value="yasher|15">Руна Ящера[15]</option>

      <option value="yasher|17">Руна Ящера[17]</option>

      <option value="yasher|19">Руна Ящера[19]</option>

      <option value="buyvol|13">Руна Буйвола[13]</option>

      <option value="buyvol|15">Руна Буйвола[15]</option>

      <option value="buyvol|17">Руна Буйвола[17]</option>

      <option value="buyvol|19">Руна Буйвола[19]</option>

      <option value="kaban|13">Руна Кабана[13]</option>

      <option value="kaban|15">Руна Кабана[15]</option>

      <option value="kaban|17">Руна Кабана[17]</option>

      <option value="kaban|19">Руна Кабана[19]</option>

      <option value="zmeya|13">Руна Змеи[13]</option>

      <option value="zmeya|15">Руна Змеи[15]</option>

      <option value="zmeya|17">Руна Змеи[17]</option>

      <option value="zmeya|19">Руна Змеи[19]</option>

     </select>

    </span>

    <span>

     <img src="http://img.ereality.ru/gold.gif"><input type="checkbox" class="runeType">

    </span>

   </div>

   <div id="BeltSepRune3">

    <span>

     <select class="rune3">

      <option value="none|0">нет</option>

      <option value="yasher|13">Руна Ящера[13]</option>

      <option value="yasher|15">Руна Ящера[15]</option>

      <option value="yasher|17">Руна Ящера[17]</option>

      <option value="yasher|19">Руна Ящера[19]</option>

      <option value="buyvol|13">Руна Буйвола[13]</option>

      <option value="buyvol|15">Руна Буйвола[15]</option>

      <option value="buyvol|17">Руна Буйвола[17]</option>

      <option value="buyvol|19">Руна Буйвола[19]</option>

      <option value="kaban|13">Руна Кабана[13]</option>

      <option value="kaban|15">Руна Кабана[15]</option>

      <option value="kaban|17">Руна Кабана[17]</option>

      <option value="kaban|19">Руна Кабана[19]</option>

      <option value="zmeya|13">Руна Змеи[13]</option>

      <option value="zmeya|15">Руна Змеи[15]</option>

      <option value="zmeya|17">Руна Змеи[17]</option>

      <option value="zmeya|19">Руна Змеи[19]</option>

     </select>

    </span>

    <span>

     <img src="http://img.ereality.ru/gold.gif"><input type="checkbox" class="runeType">

    </span>

   </div>

  </div>

  <div class="runesInlineDiv" id="BootsSepRune">

   <div>

    Сапоги

   </div>

   <div id="BootsSepRune1">

    <span>

     <select class="rune1">

      <option value="none|0">нет</option>

      <option value="tiger|13">Руна Тигра[13]</option>

      <option value="tiger|15">Руна Тигра[15]</option>

      <option value="tiger|17">Руна Тигра[17]</option>

      <option value="tiger|19">Руна Тигра[19]</option>

      <option value="volk|13">Руна Волка[13]</option>

      <option value="volk|15">Руна Волка[15]</option>

      <option value="volk|17">Руна Волка[17]</option>

      <option value="volk|19">Руна Волка[19]</option>

      <option value="medved|13">Руна Медведя[13]</option>

      <option value="medved|15">Руна Медведя[15]</option>

      <option value="medved|17">Руна Медведя[17]</option>

      <option value="medved|19">Руна Медведя[19]</option>

     </select>

    </span>

    <span>

     <img src="http://img.ereality.ru/gold.gif"><input type="checkbox" class="runeType">

    </span>

   </div>

   <div id="BootsSepRune2">

    <span>

     <select class="rune2">

      <option value="none|0">нет</option>

      <option value="tiger|13">Руна Тигра[13]</option>

      <option value="tiger|15">Руна Тигра[15]</option>

      <option value="tiger|17">Руна Тигра[17]</option>

      <option value="tiger|19">Руна Тигра[19]</option>

      <option value="volk|13">Руна Волка[13]</option>

      <option value="volk|15">Руна Волка[15]</option>

      <option value="volk|17">Руна Волка[17]</option>

      <option value="volk|19">Руна Волка[19]</option>

      <option value="medved|13">Руна Медведя[13]</option>

      <option value="medved|15">Руна Медведя[15]</option>

      <option value="medved|17">Руна Медведя[17]</option>

      <option value="medved|19">Руна Медведя[19]</option>

     </select>

    </span>

    <span>

     <img src="http://img.ereality.ru/gold.gif"><input type="checkbox" class="runeType">

    </span>

   </div>

   <div id="BootsSepRune3">

    <span>

     <select class="rune3">

      <option value="none|0">нет</option>

      <option value="tiger|13">Руна Тигра[13]</option>

      <option value="tiger|15">Руна Тигра[15]</option>

      <option value="tiger|17">Руна Тигра[17]</option>

      <option value="tiger|19">Руна Тигра[19]</option>

      <option value="volk|13">Руна Волка[13]</option>

      <option value="volk|15">Руна Волка[15]</option>

      <option value="volk|17">Руна Волка[17]</option>

      <option value="volk|19">Руна Волка[19]</option>

      <option value="medved|13">Руна Медведя[13]</option>

      <option value="medved|15">Руна Медведя[15]</option>

      <option value="medved|17">Руна Медведя[17]</option>

      <option value="medved|19">Руна Медведя[19]</option>

     </select>

    </span>

    <span>

     <img src="http://img.ereality.ru/gold.gif"><input type="checkbox" class="runeType">

    </span>

   </div>

  </div>

 </div>

 <div>

  <div id="runeSave">Сохранить</div> <div id="runeClose">Закрыть</div>

  

 </div>

</div>

</div>

 

 

<script type="text/javascript">

$("#main").css({"margin-left":(screen.width - parseInt($("#main").css("width"))) / 2,"margin-top":0});

$("body").bind("mousemove",function(event){

  event.stopPropagation();

  $("#pageX").val(event.pageX);

  $("#pageY").val(event.pageY);

 });

         

 $("#improveMagicianDiv input[type=checkbox]").bind("change",function(event){

                 event.stopPropagation();

                 var slot = event.target.id.substr(0,event.target.id.indexOf("Sep"));

                 var bonus = event.target.id.substr(event.target.id.indexOf("Sep") + 3);

                  if(bonus.indexOf("Double") > 0){

                   if($("#" + slot + "Sep" + bonus)[0].checked)

                    var type = "double";

                   else

                    var type = "default";

                   bonus = bonus.substr(0,bonus.indexOf("Double"));

                  }

                  else{

                   if($("#" + slot + "Sep" + bonus + "Double")[0].checked)

                    var type = "double";

                   else

                    var type = "default";

                  }

                 checkMagicianBonus(slot,bonus);                  

                 if($("#" + slot + "Sep" + bonus)[0].checked){

                  itemsMass["current"]["current" + slot].dropWizarBonus(bonus);

                  itemsMass["current"]["current" + slot].makeWizarBonus(bonus,type);

                 }

                 else{

                  itemsMass["current"]["current" + slot].dropWizarBonus(bonus);

                 }

                calculate();

                if($("#onMyStats")[0].checked)

                 itemsFilter();

                });

 

 

 $("#shops > input[type=checkbox]").bind("click",shops);

 

 $("#herostats input[id^=stat]").bind("keyup",checkStat);

 $("#heroExp input").bind("keyup",checkLevel);

 

 //$(".weaponPossessionsSkillsInput").bind("keyup",checkPossessionsSkills);

 $("#bonusesStoreButtons span").bind("click",changeBonuseWindow);

 $("#statsFromMirkDiv input[type=text]").bind("keyup",checkMirkStats);

 $("#bonusFromAuraAndKrabs input[type=text]").bind("keyup",checkKrabsAndAuras);

 $("#possessionsDiv input[type=text]").bind("keyup",checkPossessionsSkills);

 $("#stylesDiv input[type=text]").bind("keyup",checkPossessionsSkills);

 $("#initiative").bind("keyup",checkInitiative);

 

 $("#filters input[type=checkbox]").bind("click",calcFilters).bind("change",itemsFilter);

 

 $("#skillsStore select").bind("change",function(){

           calcSkillsValues();

           countSkills();

           calculate();

           });

 $("#chaosKnight").bind("change",countSkills);

 

 

 $("#fraktionPosition").bind("change",function(){

           checkDPSigns();

           calculate();

          });

 $("#dpRank").bind("change",function(){

          calcDpBonus();

          calculate();

          if($("#onMyRank")[0].checked);

           itemsFilter();

          });

 $("#signDiv input[type=checkbox]").bind("change",function(){

           calcDpBonus();

           checkDPSigns();

           calculate();

           itemsFilter();

          });

 $("#magDefDiv div input[type=checkbox]").bind("change",function(){

               checkMagicDefense();

               calcMagicDef();

               calculate();

               });

 $("#SHST").bind("change",function(){

        calcSHST();

        calculate();

        }

       );

 

 $("#patternsDiv select").bind("change",calcPatterns).bind("change",function(){

                   if($("#onMyStats")[0].checked)

                    itemsFilter();

                   });;

 

 $("#patternsDiv input[name^=patternsLevel]").bind("change",calcPatterns).bind("change",function(){

                       if($("#onMyStats")[0].checked)

                         itemsFilter();

                       });

 

 $("#clanPowerInput").bind("change",function(){

           calcClanPower();

           calculate();

           if($("#onMyStats")[0].checked)

            itemsFilter();

          });

 

 $("#onMyLevelUp").bind("change",assistantItemLevelUp).bind("change",function(){

                 if($("#onMyLevelPlus")[0].checked || $("#onMyLevelMines")[0].checked || $("#onMyStats")[0].checked)

                  itemsFilter();

                 });

 

 $("#onMyLevelUpWear").bind("click",function(){

          onMyLevelUpWear();

          calculate();

          if($("#onMyStats")[0].checked)

           itemsFilter();

          });

 $("#onMyLevelDropWear").bind("click",function(){

          onMyLevelDropWear();

          calculate();

          if($("#onMyStats")[0].checked)

           itemsFilter();

          });

 

 $("#statsFromMirkDivCalculate").bind("click",function(){

             $("#statsFromMirkDivCalculateMain").show();

            });

            

 $("#statsFromMirkDivCalculateMainClose").bind("click",function(){

               $("#statsFromMirkDivCalculateMain").hide();  

              });

 $("#statsFromMirkDivCalculateMainSave").bind("click",statsFromMirkDivCalculateMainSave);             

 

 $("#runeSave").bind("click",function(){

         runeSave();

         $("#runesSelectDiv").hide();

        });

 

 $("#runeClose").bind("click",function(){

         $("#runesSelectDiv").hide();

        });

 $("#runesShow").bind("click",function(){

          checkRuneSelect();

          $("#runesSelectDiv").show();

          });

 

 $("#improveMagician").bind("click",function(){

      if(!addParams["improveMagicianFirstClick"]){

       for( i in itemsMass["current"])

        checkMagicianBonusItemWear(i);

       addParams["improveMagicianFirstClick"] = true;

      }

      });

 $("#slots *[id^=current]").bind("click",function(event){

  event.stopPropagation();

  

  if(currentSlot != event.target.className){

   $("#itemsStore > *[id!=makeItem]").hide();

   currentSlot = event.target.className;

   $("#slot").val(currentSlot);

   $("#slots img[id^=current]").css({"border":"none"});

   var loadFlag = currentSlot.substr(7);

   if(!isNaN(parseInt(loadFlag[loadFlag.length - 1])))

    loadFlag = loadFlag.substr(0,loadFlag.length - 1);

    

   if(!loads[loadFlag]){

    loadItem(loadFlag);

    loads[loadFlag] = true;

   

    $("#shops > input[type=checkbox]").each(function(){

     if(this.checked){

      fillItemsStore(loadFlag,this.id);

     }

    });

   }

   else{

    $("#" + loadFlag).show();

    $("#shops > input[type=checkbox]").each(function(){

    var key = loadFlag + this.id;

    if(this.checked){

     if(shopFlag[key])

      $("#" + key).show();

     else

      fillItemsStore(loadFlag,this.id);

    }

    else

     $("#" + key).hide();

    

    });

    

   }

    

   assistantItemLevelUp();

   var flag = 0;

   for (i in filterFlagsChecbox){

    if(filterFlagsChecbox[i] != filterFlagsClick[currentSlot][i] || typeof(filterFlagsClick[currentSlot][i]) == "undefined" || $("#onMyStats")[0].checked)

     flag++;

    filterFlagsClick[currentSlot][i] = filterFlagsChecbox[i];

   }

   if(flag > 0){

    

    itemsFilter();

   }

   

  }

 });

 

 $("#slots div[id^=current]").hover(

  function(event){

   event.stopPropagation();

   showItemInfo(event,"current");

   

  },function(event){

   event.stopPropagation();

   hideItemInfo();

  }).bind("mousemove",function(event){

   moveItemInfo(event);

  });

   

 var currentSlot = false;

 var loads = new Array(); // массив флагов загрузок

 var itemsMass = new Array();// массив вещей

 var shopFlag = new Array(); // массив флагов добавлений

 var itemsDivs = new Array(); // массив блоков вещей

 var itemsCategoryDivs = new Array(); // массив категорий

 

 itemsMass["current"] = new Array();

 itemsMass["current"]["currentGloves"] = createEmptyObj();

 itemsMass["current"]["currentHelm"] = createEmptyObj();

 itemsMass["current"]["currentAmulet"] = createEmptyObj();

 itemsMass["current"]["currentArmor"] = createEmptyObj();

 itemsMass["current"]["currentChain"] = createEmptyObj();

 itemsMass["current"]["currentBracers"] = createEmptyObj();

 itemsMass["current"]["currentBelt"] = createEmptyObj();

 itemsMass["current"]["currentBoots"] = createEmptyObj();

 itemsMass["current"]["currentCloak"] = createEmptyObj();

 itemsMass["current"]["currentPants"] = createEmptyObj();

 itemsMass["current"]["currentBag"] = createEmptyObj();

 itemsMass["current"]["currentWeapon1"] = createEmptyObj();

 itemsMass["current"]["currentWeapon2"] = createEmptyObj();

 itemsMass["current"]["currentRing1"] = createEmptyObj(true);

 itemsMass["current"]["currentRing2"] = createEmptyObj(true);

 itemsMass["current"]["currentRing3"] = createEmptyObj(true);

 itemsMass["current"]["currentRing4"] = createEmptyObj(true);

 

 calcLevel();

 calcInput();

 calcSHST();

 checkDPSigns();

 calcPatterns();

 checkShowStats();

 countSkills();

 calcClanPower();

 calcDpBonus();

 calcMirkStats();

 calcKrabsAndAura();

 calcSkillsValues();

 checkMagicDefense();

 calcMagicDef();

 calcFilters();

  

 calculate();

 

</script>

</body>

</html>

Вміст файлу – main.css

body{

padding:0;

margin:0;

background:white url('/images/background.jpg');

}

#main{

width:100%;

height: 100%;

}

/*Строка Жизни, Маны, Энергии*/

#GME{

position:absolute;

font-family:Tahoma;

font-size:11px;

color:#FFFFFF;

margin-top:10px;

margin-left:228px;

}

#left_border{

position:absolute;

}

#addHealthPointsTotal{

position:absolute;

background-image: url('http://img.ereality.ru/d/hp.gif');

width:65px;

height:14px;

margin-left:56px;

text-align:center;

}

#piece1{

position:absolute;

margin-left:121px;

}

#addManaPointsTotal{

position:absolute;

background-image: url('http://img.ereality.ru/d/mn.gif');

width:65px;

height:14px;

margin-left:127px;

text-align:center;

}

#piece2{

position:absolute;

margin-left:192px;

}

#addStaminaPointsTotal{

position:absolute;

background-image: url('http://img.ereality.ru/d/pw.gif');

width:65px;

height:14px;

margin-left:198px;

text-align:center;

}

#right_border{

position:absolute;

margin-left:263px;

 }

/* Слоты для текущих вещей*/

#slots{

 position:absolute;

margin-left:220px;

margin-top:40px;

}

#items{

width:331px;

height:423px;

background-image: url('http://img.ereality.ru/slots2.png');

background-repeat: no-repeat;

position:absolute;

z-index:10;

}

#rings{

height:42px;

width:58px;

position:absolute;

margin-left:308px;

margin-top:125px;

z-index:11;

}

#currentGlovesDiv{

position:absolute;

width:75px;

height:51px;

margin-left:24px;

margin-top:32px;

}

#currentGlovesImg{

margin-left:2px;

margin-top:2px;

position:absolute;

}

#currentHelmDiv{

position:absolute;

margin-left:118px;

margin-top:15px;

height:77px;

width:97px;

}

#currentHelmImg{

margin-left:15px;

margin-top:3px;

position:absolute;

}

#currentAmuletDiv{

position:absolute;

margin-left:231px;

margin-top:33px;

width:75px;

height:50px;

}

#currentAmuletImg{

margin-left:1px;

margin-top:2px;

position:absolute;

}

#currentWeapon1Div{

position:absolute;

margin-left:30px;

margin-top:89px;

width:76px;

height:102px;

}

#currentWeapon1Img{

margin-left:2px;

margin-top:1px;

position:absolute;

}

#currentWeapon2Div{

position:absolute;

margin-left:228px;

margin-top:89px;

width:71px;

height:102px;

}

#currentWeapon2Img{

position:absolute;

}

#currentArmorDiv{

position:absolute;

margin-left:30px;

margin-top:195px;

width:71px;

height:89px;

}

#currentArmorImg{

margin-left:1px;

margin-top:2px;

position:absolute;

}

#currentChainDiv{

position:absolute;

margin-left:31px;

margin-top:290px;

width:75px;

height:88px;

}

#currentChainImg{

margin-left:4px;

margin-top:1px;

position:absolute;

}

#currentBracersDiv{

position:absolute;

margin-left:232px;

margin-top:195px;

height:42px;

}

#currentBracersImg{

position:absolute;

margin-left:0px;

margin-top:0px;

}

#currentBeltDiv{

position:absolute;

margin-left:232px;

margin-top:240px;

height:44px;

}

#currentBeltImg{

margin-top:2px;

margin-left:0px;

position:absolute;

}

#currentBootsDiv{

position:absolute;

margin-left:227px;

margin-top:292px;

width:72px;

height:78px;

}

#currentCloakDiv{

position:absolute;

border: 1px solid black;

background: #EEEEEE;

width:70px;

height:78px;

margin-left:130px;

margin-top:95px;

 

}

#currentPantsDiv{

position:absolute;

border: 1px solid black;

background: #EEEEEE;

width:70px;

height:78px;

margin-left:130px;

margin-top:175px;

}

#currentBagDiv{

position:absolute;

border: 1px solid black;

background: #EEEEEE;

width:70px;

height:78px;

margin-left:130px;

margin-top:255px;

}

#currentBootsImg{

position:absolute;

margin-left:0px;

margin-top:0px;

}

#currentCloakImg{

position:absolute;

margin-left:0px;

margin-top:0px;

}

#currentPantsImg{

position:absolute;

margin-left:0px;

margin-top:0px;

}

#currentBagImg{

position:absolute;

margin-left:0px;

margin-top:0px;

}

#currentRing1Img{

position:absolute;

margin-left:0px;

margin-top:0px;

}

#currentRing2Img{

position:absolute;

margin-left:0px;

margin-top:0px;

}

#currentRing3Img{

position:absolute;

margin-left:0px;

margin-top:0px;

}

#currentRing4Img{

position:absolute;

margin-left:0px;

margin-top:0px;

}

#currentRing1Div{

position:absolute;

}

#currentRing2Div{

position:absolute;

margin-top:40px;

}

#currentRing3Div{

position:absolute;

margin-top:80px;

}

#currentRing4Div{

position:absolute;

margin-top:120px;

}

/*Вывод статов*/

#herostats{

font-family:Verdana;

position:absolute;

width:183px;

height:161px;

font-size:12px;

margin-top:50px;

margin-left:10px;

border: 1px solid black;

}

#heroExp{

position:absolute;

width:100%;

height:21px;

}

#hero_total_stats{

position:absolute;

width:100%;

height:20px;

margin-top:21px;

}

.hero_div_title{

position:absolute;

margin-top:2px;

margin-left:2px;

}

.heroDivInput{

position:absolute;

margin-top:2px;

margin-left:70px;

}

.text_input{

border: 1px solid black;

width: 23px;

height:12px;

}

.heroDivBonus{

position:absolute;

margin-top:2px;

margin-left:100px;

}

.hero_div_total{

position:absolute;

margin-top:2px;

margin-left:140px;

}

#hero_strange_div{

position:absolute;

width:100%;

height:20px;

margin-top:41px;

}

#heroDexterityDiv{

position:absolute;

width:100%;

height:20px;

margin-top:61px;

}

#hero_intuition_div{

position:absolute;

width:100%;

height:20px;

margin-top:81px;

}

#hero_wisdom_div{

position:absolute;

width:100%;

height:20px;

margin-top:101px;

}

#hero_intelligence_div{

position:absolute;

width:100%;

height:20px;

margin-top:121px;

}

#hero_health_div{

position:absolute;

width:100%;

height:20px;

margin-top:141px;

}

#hero_headArmor_div{

position:absolute;

width:100%;

height:20px;

margin-top:20px;

}

#hero_bodyArmor_div{

position:absolute;

width:100%;

height:20px;

margin-top:40px;

}

#hero_handArmor_div{

position:absolute;

width:100%;

height:20px;

margin-top:60px;

}

#hero_beltArmor_div{

position:absolute;

width:100%;

height:20px;

margin-top:80px;

}

#hero_bootsArmor_div{

position:absolute;

width:100%;

height:20px;

margin-top:100px;

}

#hero_armor{

font-family:Verdana;

position:absolute;

width:183px;

height:120px;

font-size:12px;

margin-top:220px;

margin-left:10px;

border: 1px solid black;

}

.div_title{

position:absolute;

width:100%;

height:20px;

}

#div_title_armor{

position:absolute;

margin-top:2px;

margin-left:25px;

}

#div_title_magicResist{

position:absolute;

margin-top:2px;

margin-left:35px;

}

#hero_magic_resist{

font-family:Verdana;

position:absolute;

width:183px;

height:100px;

font-size:12px;

margin-top:350px;

margin-left:10px;

border: 1px solid black;

}

#hero_fireResist_div{

position:absolute;

width:100%;

height:20px;

margin-top:20px;

}

#hero_waterResist_div{

position:absolute;

width:100%;

height:20px;

margin-top:40px;

}

#hero_windResist_div{

position:absolute;

width:100%;

height:20px;

margin-top:60px;

}

#hero_earthResist_div{

position:absolute;

width:100%;

height:20px;

margin-top:80px;

}

#hero_mfs{

font-family:Verdana;

position:absolute;

width:183px;

height:160px;

font-size:12px;

margin-top:460px;

margin-left:10px;

border: 1px solid black;

}

#div_title_mfs{

position:absolute;

margin-top:2px;

margin-left:43px;

}

#hero_accuracy{

position:absolute;

width:100%;

height:20px;

margin-top:20px;

}

#hero_accuracy_crit{

position:absolute;

width:100%;

height:20px;

margin-top:40px;

}

#hero_dodge{

position:absolute;

width:100%;

height:20px;

margin-top:60px;

}

#hero_critical{

position:absolute;

width:100%;

height:20px;

margin-top:80px;

}

#hero_durability{

position:absolute;

width:100%;

height:20px;

margin-top:100px;

}

#hero_ignore_block{

position:absolute;

width:100%;

height:20px;

margin-top:120px;

}

#hero_ignore_armor{

position:absolute;

width:100%;

height:20px;

margin-top:140px;

}

#itemsStore{

position:absolute;

width:970px;

height:300px;

margin-top:630px;

margin-left:10px;

border: 1px solid black;

overflow:auto;

background-color:#356688;

}

#itemsInfo{

position:absolute;

z-index:100;

display:none;

}

#shops{

position:absolute;

margin-left:5px;

}

#shopsDiv{

position:absolute;

margin-top:470px;

margin-left:735px;

border:1px solid black;

width:245px;

height:150px;

}

#shopsOpasity{

position:absolute;

width:100%;

height:150px;

background-color: white;

filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=20);

-moz-opacity: 0.2;

-khtml-opacity: 0.2;

opacity: 0.2;

}

#infoTable{

margin-bottom: 7px;

border: 1px solid rgb(187, 187, 187);

color:#000000;

width: 394px;

font-family:Verdana,Arial,Helvetica,Tahoma,Verdana,sans-serif;

font-size:11px;

line-height:15px;

text-decoration:none;

vertical-align:top;

}

#infoTableTop{

text-align:left;

}

.infoTableLeftCss{

width:84px;

text-align:center;

vertical-align:top;

}

.infoTableMiddleCss{

width:140px;

text-align:left;

vertical-align:top;

}

.infoTableRightCss{

width:170px;

text-align:left;

vertical-align:top;

}

#itemsInfoOPacity{

width:100%;

height:100%;

position:absolute;

background-color: white;

filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=85);

-moz-opacity: 0.85;

-khtml-opacity: 0.85;

opacity: 0.85;

}

#itemsInfoMain{

width:100%;

height:100%;

position:absolute;

 

}

.itemInfoBonus{

color: green;

}

.DropButton{

color:#43a7f4;

position:absolute;

font-size:10px;

cursor: pointer;

margin-top:3px;

font-size:14px;

font-weight:bold;

}

.LevelButton{

color:#43a7f4;

position:absolute;

font-size:10px;

cursor: pointer;

margin-top:2px;

font-size:14px;

font-weight:bold;

}

.LevelButtonOption{

color:#43a7f4;

position:absolute;

font-size:10px;

cursor: pointer;

border: 1px solid black;

z-index:110;

}

.itemInfoBonusBad{

color:red;

}

#bonusesStore{

position:absolute;

margin-left:600px;

margin-top:50px;

width:380px;

height:410px;

border:1px solid black;

}

#bonusesStoreButtons{

position:absolute;

height:25px;

padding-top:2px;

width:100%;

z-index:3;

}

.skills{

height:378px;

width:375px;

position:absolute;

overflow:auto;

padding-left: 5px;

padding-top:5px;

}

.magDef,.weaponPossessionsSkills,.statsFromMirk,.patterns,.improveMagician{

height:378px;

width:375px;

position:absolute;

display:none;

overflow:auto;

padding-left: 5px;

padding-top:5px;

}

.bonusesStoreButtonsSpan{

border: 1px solid black;

cursor: pointer;

}

#damage{

position:absolute;

padding-top:2px;

height:25px;

width:180px;

text-align:center;

border:1px solid black;

}

#damageWrapper{

width:180px;

position:absolute;

margin-left:300px;

margin-top:470px;

}

#priseAndWeight{

padding-top:3px;

position:absolute;

border: 1px solid black;

width:180px;

text-align:center;

height:25px;

}

#priseAndWeightWrapper{

width:180px;

height:25px;

position:absolute;

margin-left:300px;

margin-top:532px;

}

#priseAndWeightOpacity{

width:180px;

height:29px;

position:absolute;

background-color: white;

filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=20);

-moz-opacity: 0.2;

-khtml-opacity: 0.2;

opacity: 0.2;

}

#complBonusText{

position:absolute;

}

#assistant{

position:absolute;

padding-left:40px;

}

#assistant img{margin-top:3px; margin-left:2px;}

#assistantDiv{

width:180px;

height:25px;

position:absolute;

margin-top:594px;

margin-left:300px;

border:1px solid black

}

#assistantOpacity{

width:180px;

height:25px;

position:absolute;

background-color: white;

filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=20);

-moz-opacity: 0.2;

-khtml-opacity: 0.2;

opacity: 0.2;

}

.itemStoreImgDiv{

display:inline-block;

}

.itemStoreImgAppendDiv{

display:inline;

position:absolute;

}

#statsFromMirkDivCalculateMain{

position:absolute;

margin-left:220px;

margin-top:50px;

z-index:150;

display:none;

border: 1px solid black;

padding:5px 2px;

height:310px;

width:370px;

}

#statsFromMirkDivCalculateMainOpacity{

margin-top:-5px;

margin-left:-2px;

position:absolute;

height:320px;

width:100%;

background-color: white;

filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=50);

-moz-opacity: 0.5;

-khtml-opacity: 0.5;

opacity: 0.5;

}

#statsFromMirkDivCalculateMainStore{

position:absolute;

}

#statsFromMirkDivCalculateMainStore1,#statsFromMirkDivCalculateMainStore2,#statsFromMirkDivCalculateMainStore3{

width:370px;

}

#statsFromMirkDivCalculateMainStoreButtons{

position:absolute;

margin-top:285px;

}

#statsFromMirkDivCalculateMainSave,#statsFromMirkDivCalculateMainClose,#statsFromMirkDivCalculate{

display:inline-block;

border:1px solid black;

cursor:pointer;

margin-top:5px;

padding:0px 2px;

}

#statsFromMirkDivCalculateMain select{

margin-left:15px;

margin-top:2px;

margin-bottom:2px;

}

.statsFromMirkDivCalculateMainProfDiv{

display:inline-block;

}

.runesInlineDiv{

display:inline-block;

}

#runesSelectDiv{

position:absolute;

margin-left:100px;

margin-top:50px;

background-color:#9dbed2;

z-index:150;

border:1px solid black;

display:none;

padding:2px 5px;

}

#runesSelectDiv select{ width:140px;}

#runeSave{

border: 1px black solid;

display:inline-block;

}

#runeClose{

border: 1px black solid;

display:inline-block;

}

#runesShow{

border: 1px black solid;

width: 40px;

cursor:pointer;

margin-top:2px;

}

#strongBack{

display: inline-block;

}

#skillsFromBad{

color: red;

}

.magicianImg{

width: 20px;

height: 20px;

}

#heroOpasity{

position:absolute;

width:100%;

height:161px;

background-color: white;

filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=20);

-moz-opacity: 0.2;

-khtml-opacity: 0.2;

opacity: 0.2;

}

#heroOpasity2{

position:absolute;

width:100%;

height:20px;

margin-top:21px;

background-color: white;

filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=30);

-moz-opacity: 0.3;

-khtml-opacity: 0.3;

opacity: 0.3;

}

#heroArmorOpasity{

position:absolute;

width:100%;

height:120px;

background-color: white;

filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=20);

-moz-opacity: 0.2;

-khtml-opacity: 0.2;

opacity: 0.2;

}

#heroArmorOpasity2{

position:absolute;

width:100%;

height:20px;

background-color: white;

filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=30);

-moz-opacity: 0.3;

-khtml-opacity: 0.3;

opacity: 0.3;

}

#heroMagicResist{

position:absolute;

width:100%;

height:100px;

background-color: white;

filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=20);

-moz-opacity: 0.2;

-khtml-opacity: 0.2;

opacity: 0.2;

}

#heroMagicResist2{

position:absolute;

width:100%;

height:20px;

background-color: white;

filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=30);

-moz-opacity: 0.3;

-khtml-opacity: 0.3;

opacity: 0.3;

}

#heroMfOpacity{

position:absolute;

width:100%;

height:160px;

background-color: white;

filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=20);

-moz-opacity: 0.2;

-khtml-opacity: 0.2;

opacity: 0.2;

}

#heroMfOpacity2{

position:absolute;

width:100%;

height:20px;

background-color: white;

filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=30);

-moz-opacity: 0.3;

-khtml-opacity: 0.3;

opacity: 0.3;

}

#onMyLevelUpWear,#onMyLevelDropWear{

cursor: pointer;

}

#damageOpasity{

position:absolute;

width:100%;

height:28px;

background-color: white;

filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=20);

-moz-opacity: 0.2;

-khtml-opacity: 0.2;

opacity: 0.2;

}

#onMyWeaponSword{margin-left:21px;}

#onMyLevelPlus{margin-left:5px;}

#onMyClassWarrior{margin-left:27px;}

#onMyWeaponStaff{margin-left:14px;}

#onMyStats{margin-left:8px;}

#onMyWeaponAxe{margin-left:7px;}

#onMySexFamale{margin-left:7px;}

#onMyWeaponShield,#onMyWeaponSpear,#onMyWeaponKnife{margin-left:27px;}

#onMyLevelMines{margin-left:15px;}

#onMyClassWizard{margin-left:42px;}

#filterOpacity{

position:absolute;

width:100%;

height:150px;

margin-left:-5px;

z-index:0;

background-color: white;

filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=20);

-moz-opacity: 0.2;

-khtml-opacity: 0.2;

opacity: 0.2;

}

#filtersDiv{

position:absolute;

margin-top:470px;

margin-left:490px;

padding-left:5px;

border:1px solid black;

width:230px;

height:150px;

}

#filters{

position:absolute;

z-index:1;

}

#gshop0{margin-left:61px;}

#shopB{margin-left:71px;}

#default,#instance{margin-left:24px;}

#shop_opp{margin-left:70px;}

#patternsWrapper{margin-left:145px;}

#complBonusTextWrapper{font-size:12px;}

#skillsStore{font-size:12px;}

#possessionsDiv{position:absolute; margin-left:200px;margin-top:7px;font-size:12px;}

#stylesDiv{position:absolute; margin-left:200px;margin-top:150px;font-size:12px;}

#runesShow{padding-left:2px;}

.houseAwakened{position:absolute; margin-left:110px;margin-top:4px;}

.statsFromMirk{font-size:12px;}

#C2{margin-left:5px;}

#E2{margin-left:7px;}

#C3{margin-left:4px;}

#E3{margin-left:6px;}

#C4{margin-left:6px;}

#E4{margin-left:6px;}

#skills{margin-left:5px;margin-top:12px;}

.DefenseFire{margin-left:9px;}

.DefenseWater,.DefenseWind{margin-left:26px;}

.DefenseEarth{margin-left:28px;}

.MagicDefenseItem{margin-left:29px;}

#bonusesStoreButtonsOpacity{

  position:absolute;

  height:410px;

  width:100%;

  background-color: white;

   filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=20);

   -moz-opacity: 0.2;

   -khtml-opacity: 0.2;

   opacity: 0.2;

  z-index:1;

}

#bonusesStoreButtonsOpacity2{

  position:absolute;

  height:27px;

  width:100%;

  background-color: white;

   filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=30);

   -moz-opacity: 0.3;

   -khtml-opacity: 0.3;

   opacity: 0.3;

  z-index:2;

}

#bonusesStoreButtonsContainer{

position:absolute;

margin-top:27px;

z-index:3

}

.levelButtonWidth{

width:15px;

text-align:center;

line-height:12px;

background-color:#356688;

}

.levelButtonWidth:hover{

width:15px;

text-align:center;

line-height:12px;

background-color:#e5f4ff;

}

Вміст файлу – ClassItem.js

function MakeItem( cItemId,cItemSet,cItemShop,cItemName,cItemImg,cItemCategory,cWeaponType,cItemRepair,cWeaponLight,

    cItemPriseGold,cItemPriseSilver,cItemPriseSolid,cSecurity,rItemLevel,rItemRank,

    cItemClass,cItemSex,rItemStrange,rItemIntuition,rItemDexterity,rItemIntelligence,rItemWisdom,rItemHelth,cItemWeight,

    rPossessionSword,rPossessionAxe,rPossessionStaff,rPossessionKnife,rPossessionSpear,rPossessionShield,rItemActionPoints,cItemDurability,

    bDamageMin,bDamageMax,bpItemAdditionalDamage,bpItemAdditionalActionPoints,bmItemIgnoreBlock,bmItemContrition,bmItemEndurance,bmItemDodge,bmItemAccuracy,

    bmItemIgnoreArmor,bpItemAddHealthPoints,bpItemAddManaPoints,bpItemStrange,bpItemIntuition,bpItemDexterity,bpItemWisdom,bpItemIntelligence,bpItemAddWeight,

    bpItemSpellCount,bpItemDefenseHead,bpItemDefenseBody,bpItemDefenseArms,bpItemDefenseBelt,bpItemDefenseBoots,bpItemDefenseCMagic,bpItemDefenseFire,bpItemDefenseWater,

    bpItemDefenseEarth,bpItemDefenseAir,bpItemAddPossession)

{

this.cItemId = cItemId; // id вещи

this.cItemShop = cItemShop; // id магазина

this.cItemName = cItemName; // название вещи

this.cItemImg = cItemImg; // изображение вещи

this.cItemCategory = cItemCategory; // категория вещи

this.cItemRepair = cItemRepair; // Ремонтируемость

this.cItemPriseGold = cItemPriseGold; // цена в золоте

this.cItemPriseSilver = cItemPriseSilver; // цена в серебре

this.cItemPriseSolid = cItemPriseSolid; // цена в солидах

this.cSecurity = cSecurity; // возможность передачи

this.cItemWeight = cItemWeight; // вес

this.cItemDurability = cItemDurability; // макс прочность

this.cItemSex = cItemSex; // пол персонажа

this.cItemClass = cItemClass; // необходимый класс персонажа

this.cWeaponType = cWeaponType; // тип оружия

this.cWeaponLight = cWeaponLight; // Легкое?

 

this.rItemLevel = rItemLevel; // мин уровень

this.rItemRank = rItemRank;// мин ранг

this.rItemStrange = rItemStrange; // нужно силы

this.rItemDexterity = rItemDexterity; // нужно ловкости

this.rItemIntuition = rItemIntuition; // нужно интуиции

this.rItemWisdom = rItemWisdom; // нужно мудрости

this.rItemIntelligence = rItemIntelligence; // нужно интеллекта

this.rItemHelth = rItemHelth; // нужно здоровья

this.rPossessionSword = rPossessionSword; // владение мечами

this.rPossessionAxe = rPossessionAxe; // владение топорами

this.rPossessionStaff = rPossessionStaff; // владение посохами

this.rPossessionKnife = rPossessionKnife; // владение ножами

this.rPossessionSpear = rPossessionSpear; // владение копьями

this.rPossessionShield = rPossessionShield; // владение щитами

this.rItemActionPoints = rItemActionPoints; // нужно ОД

 

this.bmItemAccuracy = bmItemAccuracy; // точность

this.bmItemDodge = bmItemDodge; // уворот

this.bmItemContrition = bmItemContrition; // сокрушение

this.bmItemEndurance = bmItemEndurance; // стойкость

this.bmItemIgnoreBlock = bmItemIgnoreBlock; //Пробой блока

this.bmItemIgnoreArmor = bmItemIgnoreArmor; // пробой брони

this.bpItemStrange = bpItemStrange; // + Сила

this.bpItemDexterity = bpItemDexterity; // + Ловкость

this.bpItemIntuition = bpItemIntuition; // + Интуиция

this.bpItemWisdom = bpItemWisdom; // + Мудрость

this.bpItemIntelligence = bpItemIntelligence; // + Интеллект

this.bDamageMin = bDamageMin; // мин урон

this.bDamageMax = bDamageMax; // макс урон

this.bpItemAdditionalDamage = bpItemAdditionalDamage; // доп урон

this.bpItemDefenseHead = bpItemDefenseHead; // защита головы

this.bpItemDefenseBody = bpItemDefenseBody; // защита корпуса

this.bpItemDefenseArms = bpItemDefenseArms; // защита рук

this.bpItemDefenseBelt = bpItemDefenseBelt; // защита пояса

this.bpItemDefenseBoots = bpItemDefenseBoots; // защита ног

this.bpItemAdditionalActionPoints = bpItemAdditionalActionPoints; // + ОД

this.bpItemAddHealthPoints = bpItemAddHealthPoints; // + Хп

this.bpItemAddManaPoints = bpItemAddManaPoints; // + Мана

this.bpItemAddEnergyPoints = 0;

this.bpItemSpellCount = bpItemSpellCount; // Количество заклинаний

this.bpItemDefenseCMagic = bpItemDefenseCMagic; // сопротивление общей магии

 

this.bpItemDefenseFire = bpItemDefenseFire; // сопротивление магии огня

this.bpItemDefenseWater = bpItemDefenseWater; // сопротивление магии воды

this.bpItemDefenseEarth = bpItemDefenseEarth; // сопротивление магии земли

this.bpItemDefenseAir = bpItemDefenseAir; // сопротивление магии воздуха

 

this.bpItemAddPossession = bpItemAddPossession; // + рост умелки

this.bpItemAddWeight = bpItemAddWeight; // + Доп. Масса

this.bpItemAtackFire = 0;

this.bpItemAtackWater = 0;

this.bpItemAtackEarth = 0;

this.bpItemAtackAir = 0;

 

this.cItemSet = cItemSet; // id комплекта

 

this.oLevel = rItemLevel; // базовый уровень вещи

this.oPrice = cItemPriseSilver; // базовая цена вещи в серебре

this.orStrange = rItemStrange; // базовое требование силы

this.orDexterity = rItemDexterity; // базовое требование ловкости

this.orIntuition = rItemIntuition; // базовое требование интуиции

this.orWisdom = rItemWisdom; // базовое требование мудрости

 this.orIntelligence = rItemIntelligence; // базовое требование интеллекта

 this.orHelth = rItemHelth; // базовое требование здоровья

 this.obStrange = bpItemStrange; // базовый бонус силы

this.obDexterity = bpItemDexterity; // базовый бонус ловкости

this.obIntuition = bpItemIntuition; // базовый бонус интуиции

this.obWisdom = bpItemWisdom; // базовый бонус мудрости

this.obIntelligence = bpItemIntelligence; // базовый бонсу интеллекта

this.obAccuracy = bmItemAccuracy; // базовый бонус точности

this.obDodge = bmItemDodge; // базовый бонус уворота

this.obContrition = bmItemContrition; // базовый бонус сокрушения

this.obEndurance = bmItemEndurance; // базовый бонус стойкости

this.obIgnoreBlock = bmItemIgnoreBlock; // базовый бонус пробоя блока

this.obIgnoreArmor = bmItemIgnoreArmor; // базовый бонус пробоя брони

this.obDefenseHead = bpItemDefenseHead; // базовая защита головы

this.obDefenseBody = bpItemDefenseBody; // базовая защита корпуса

this.obDefenseArms = bpItemDefenseArms; // базовая защита рук

this.obDefenseBelt = bpItemDefenseBelt; // базовая защита пояса

this.obDefenseBoots = bpItemDefenseBoots; // базовая защита ног

this.obAddManaPoints = bpItemAddManaPoints; // базовый бонус маны

this.obAddHealthPoints = bpItemAddHealthPoints; // базовый бонус хп

this.obDamageMin = bDamageMin; // базовый мин урон

this.obDamageMax = bDamageMax; // базовый макс урон

this.obAdditionalDamage = bpItemAdditionalDamage; // базовый доп. урон

this.obAdditionalActionPoints = bpItemAdditionalActionPoints; // базовое ОД

this.ocWeight = cItemWeight; // базовый вес вещи

this.obDefenseCMagic = bpItemDefenseCMagic; //базовая защита от магии

this.oItemDurability = cItemDurability; // базовая прочность вещи

 

this.aRune1 = false; //

this.aRune2 = false;

this.aRune3 = false;

this.caRune1Level = 0;

this.caRune2Level = 0;

this.caRune3Level = 0;

this.caRune1Type = "default";

this.caRune2Type = "default";

this.caRune3Type = "default";

 

this.wizardsBonus = new Array();

this.wizardsBonusFlag = false;

}

 

MakeItem.prototype.rememberBase = function(){

this.oLevel = this.rItemLevel; // базовый уровень вещи

this.oPrice = this.cItemPriseSilver; // базовая цена вещи в серебре

this.orStrange = this.rItemStrange; // базовое требование силы

this.orDexterity = this.rItemDexterity; // базовое требование ловкости

this.orIntuition = this.rItemIntuition; // базовое требование интуиции

this.orWisdom = this.rItemWisdom; // базовое требование мудрости

this.orIntelligence = this.rItemIntelligence; // базовое требование интеллекта

this.orHelth = this.rItemHelth; // базовое требование здоровья

 this.obStrange = this.bpItemStrange; // базовый бонус силы

this.obDexterity = this.bpItemDexterity; // базовый бонус ловкости

this.obIntuition = this.bpItemIntuition; // базовый бонус интуиции

this.obWisdom = this.bpItemWisdom; // базовый бонус мудрости

this.obIntelligence = this.bpItemIntelligence; // базовый бонсу интеллекта

this.obAccuracy = this.bmItemAccuracy; // базовый бонус точности

this.obDodge = this.bmItemDodge; // базовый бонус уворота

this.obContrition = this.bmItemContrition; // базовый бонус сокрушения

this.obEndurance = this.bmItemEndurance; // базовый бонус стойкости

this.obIgnoreBlock = this.bmItemIgnoreBlock; // базовый бонус пробоя блока

this.obIgnoreArmor = this.bmItemIgnoreArmor; // базовый бонус пробоя брони

this.obDefenseHead = this.bpItemDefenseHead; // базовая защита головы

this.obDefenseBody = this.bpItemDefenseBody; // базовая защита корпуса

this.obDefenseArms = this.bpItemDefenseArms; // базовая защита рук

this.obDefenseBelt = this.bpItemDefenseBelt; // базовая защита пояса

this.obDefenseBoots = this.bpItemDefenseBoots; // базовая защита ног

this.obAddManaPoints = this.bpItemAddManaPoints; // базовый бонус маны

this.obAddHealthPoints = this.bpItemAddHealthPoints; // базовый бонус хп

this.obDamageMin = this.bDamageMin; // базовый мин урон

this.obDamageMax = this.bDamageMax; // базовый макс урон

this.obAdditionalDamage = this.bpItemAdditionalDamage; // базовый доп. урон

this.obAdditionalActionPoints = this.bpItemAdditionalActionPoints; // базовое ОД

this.ocWeight = this.cItemWeight; // базовый вес вещи

this.obDefenseCMagic = this.bpItemDefenseCMagic; // базовая защита от магии

this.oItemDurability = this.cItemDurability; // базовая прочность вещи

}

MakeItem.prototype.levelUp = function (needLevel){

 

if(parseInt(needLevel) > parseInt(this.rItemLevel)){

 var add_dm = new Array( 1.29909107, 1.333871261, 1.320539336, 1.289286619, 1.249460762,

       1.217484481, 1.190600999, 1.168218368, 1.14477917, 1.128325977,

       1.114792792, 1.103504446, 1.093970319, 1.082273366, 1.074821735,

       1.068530142, 1.063152331, 1.058505308, 1.054451298, 1.048280556,

       1.044881992, 1.041940503, 1.03936997, 1.037103777, 1.035089976,

       1.033287659, 1.029766683, 1.028159993, 1.026741281, 1.025478969,

       1.024347772, 1.023327343, 1.022401216, 1.02155598, 1.01939115,

       1.018594551, 1.017879863, 1.017234732, 1.016648976, 1.016114178);

 var need_st = new  Array( 1.08, 1.12, 1.10, 1.09, 1.11,

        1.10, 1.09, 1.09, 1.11, 1.13,

        1.15, 1.16, 1.17, 1.17, 1.17,

        1.17, 1.15, 1.14, 1.14, 1.13,

        1.13);

 var add_st = new Array ( 1.083333333, 1.115384615, 1.103448276, 1.09375, 1.114285714,

        1.102564103, 1.093023256, 1.085106383, 1.098039216, 1.089285714,

        1.081967213, 1.075757576, 1.070422535, 1.078947368, 1.073170732,

        1.068181818, 1.063829787, 1.06, 1.056603774, 1.0625,

        1.058823529, 1.055555556, 1.052631579, 1.05, 1.047619048,

        1.045454545, 1.049689441, 1.047337278, 1.04519774, 1.043243243,

        1.041450777, 1.039800995, 1.038277512, 1.036866359, 1.04,

        1.038461538, 1.037037037, 1.035714286, 1.034482759, 1.033333333);

  

 var add_ac = new Array ( 1.333333333, 1.375, 1.363636364, 1.333333333, 1.3,

        1.269230769, 1.242424242, 1.219512195, 1.2, 1.183333333,

        1.169014085, 1.156626506, 1.145833333, 1.136363636, 1.128,

        1.120567376, 1.113924051, 1.107954545, 1.102564103, 1.097674419,

        1.093220339, 1.089147287, 1.085409253, 1.081967213, 1.078787879,

        1.075842697, 1.07310705, 1.070559611, 1.068181818, 1.065957447,

        1.063872255, 1.061913696, 1.060070671, 1.058333333, 1.056692913,

        1.05514158, 1.053672316, 1.05227882, 1.050955414, 1.04969697);

 var add_mf = new Array ( 1.166666667, 1.214285714, 1.176470588, 1.15, 1.173913043,

        1.148148148, 1.129032258, 1.114285714, 1.128205128, 1.113636364,

        1.102040816, 1.092592593, 1.084745763, 1.09375, 1.085714286,

        1.078947368, 1.073170732, 1.068181818, 1.063829787, 1.07,

        1.065420561, 1.061403509, 1.05785124, 1.0546875, 1.051851852,

        1.049295775, 1.053691275, 1.050955414, 1.048484848, 1.046242775,

        1.044198895, 1.042328042, 1.040609137, 1.03902439, 1.042253521,

        1.040540541, 1.038961039, 1.0375, 1.036144578, 1.034883721);

 var add_hp = new Array  ( 1, 7, 2.571428571, 1.851851852, 1.59,

        1.452830189, 1.367965368, 1.310126582, 1.268115942, 1.236190476,

        1.211093991, 1.190839695, 1.174145299, 1.160145587, 1.148235294,

        1.137978142, 1.129051621, 1.121212121, 1.114272167, 1.108085106,

        1.102534562, 1.097526994, 1.092986354, 1.088850174, 1.085066667,

        1.081592529, 1.078391275, 1.075431943, 1.072688088, 1.070136986,

        1.067759003, 1.065537084, 1.063456346, 1.061503738, 1.059667774,

        1.057938299, 1.056306306, 1.054763775, 1.053303543, 1.051919192);

 var add_pr = new Array ( 2, 1.666666667, 1.5, 1.4, 1.333333333,

        1.285714286, 1.25, 1.222222222, 1.2, 1.181818182,

        1.166666667, 1.153846154, 1.142857143, 1.133333333, 1.125,

        1.117647059, 1.111111111, 1.105263158, 1.1, 1.095238095,

        1.090909091, 1.086956522, 1.083333333, 1.08, 1.076923077,

        1.074074074, 1.071428571, 1.068965517, 1.066666667, 1.064516129,

        1.0625, 1.060606061, 1.058823529, 1.057142857, 1.055555556,

        1.054054054, 1.052631579, 1.051282051, 1.05, 1.048780488);

 var add_od_k = new Array ( 1.483239697, 1.314257481, 1.287592613, 1.259881577, 1.232882801,

        1.224744871, 1.206706406, 1.187282003, 1.169410692, 1.160549439,

        1.149498024, 1.138364429, 1.127988353, 1.118629163, 1.113170668,

        1.107231475, 1.101310653, 1.095655919, 1.090375538, 1.085503179,

        1.082367227, 1.079101029, 1.075843436, 1.072676509, 1.069645783,

        1.066773739, 1.064068588, 1.062205902, 1.060301299, 1.058399823,

        1.056531557, 1.054715911, 1.052964775, 1.051284788, 1.049678971,

        1.048517417, 1.047340725, 1.046165471, 1.045003705, 1.043864016);

 

 

 var fieldRSt = new Array();

  fieldRSt[0] = "rItemStrange";

  fieldRSt[1] = "rItemDexterity";

  fieldRSt[2] = "rItemIntuition";

  fieldRSt[3] = "rItemWisdom";

  fieldRSt[4] = "rItemIntelligence";

  fieldRSt[5] = "rItemHelth";

  

 var fieldAddSt = new Array();

  fieldAddSt[0] = "bpItemStrange";

  fieldAddSt[1] = "bpItemDexterity";

  fieldAddSt[2] = "bpItemIntuition";

  fieldAddSt[3] = "bpItemWisdom";

  fieldAddSt[4] = "bpItemIntelligence";

 

 var fieldAddMf = new Array();

  fieldAddMf[0] = "bmItemAccuracy";

  fieldAddMf[1] = "bmItemDodge";

  fieldAddMf[2] = "bmItemContrition";

  fieldAddMf[3] = "bmItemEndurance";

  fieldAddMf[4] = "bmItemIgnoreBlock";

  fieldAddMf[5] = "bmItemIgnoreArmor";

  

 var fieldAddAc = new Array();

  fieldAddAc[0] = "bpItemDefenseHead";

  fieldAddAc[1] = "bpItemDefenseBody";

  fieldAddAc[2] = "bpItemDefenseArms";

  fieldAddAc[3] = "bpItemDefenseBelt";

  fieldAddAc[4] = "bpItemDefenseBoots";

  fieldAddAc[5] = "bpItemAdditionalDamage";

  

 var fieldAddHM = new Array();

  fieldAddHM[0] = "bpItemAddManaPoints";

  fieldAddHM[1] = "bpItemAddHealthPoints";

 

 var fieldDam = new Array();

  fieldDam[0] = "bDamageMin";

  fieldDam[1] = "bDamageMax";

 

 var level = this.rItemLevel - 1;

 while (level < needLevel - 1){

 

  this.rItemLevel ++;

  this.cItemPriseSilver *= add_pr[level];

  this.bpItemAdditionalActionPoints *= add_od_k[level];

  this.cItemWeight *= 1.1;

  

  for(var i = 0; i < 6; i++){

   this[fieldRSt[i]] *= need_st[level];

  }

  for (var i = 0; i < 5; i++){

   this[fieldAddSt[i]] *= add_st[level];

  }

  for(var i = 0; i < 6; i++){

   this[fieldAddMf[i]] *= add_mf[level];

  }

 

  for(var i = 0; i < 6; i++){

   this[fieldAddAc[i]] *= add_ac[level];

  }

  for(var i = 0; i < 2; i++){

   this[fieldAddHM[i]]  *= add_hp[level];

  }

  for(var i = 0; i < 2; i++){

   this[fieldDam[i]] *= add_dm[level];

  }

  if(this.cSecurity != 2)

   this.cItemDurability *=1.03;

  level++;

 }

 

 for (var i = 0; i < 5; i++){

   this[fieldAddSt[i]] = Math.round(this[fieldAddSt[i]]);

  }

 for(var i = 0; i < 6; i++){

   this[fieldAddMf[i]] = Math.round(this[fieldAddMf[i]]);

  }

 for(var i = 0; i < 2; i++){

   this[fieldDam[i]]  = Math.round(this[fieldDam[i]]);

  }

 for(var i = 0; i < 2; i++){

   this[fieldAddHM[i]]  = Math.round(this[fieldAddHM[i]]);

  }

 for(var i = 0; i < 6; i++){

   this[fieldRSt[i]] = Math.round(this[fieldRSt[i]]);

  }

 for(var i = 0; i < 6; i++){

   this[fieldAddAc[i]] = Math.round(this[fieldAddAc[i]]);

  }

 

 if(this.bpItemDefenseCMagic != 0 ){

  var resK = (this.cSecurity == 2) ? 1.6 : 1.45;

  this.bpItemDefenseCMagic = Math.round(resK * Math.pow(1.3, this.rItemLevel - 9));

 }

 this.cItemDurability = Math.round(this.cItemDurability);

 this.bpItemAdditionalActionPoints = Math.round(this.bpItemAdditionalActionPoints);

 this.cItemWeight = Math.round(this.cItemWeight);

 

}

}

MakeItem.prototype.levelDrop = function(){

this.rItemLevel = this.oLevel; // базовый уровень вещи

this.cItemPriseSilver = this.oPrice;  // базовая цена вещи в серебре

this.rItemStrange =  this.orStrange; // базовое требование силы

this.rItemDexterity = this.orDexterity; // базовое требование ловкости

this.rItemIntuition = this.orIntuition; // базовое требование интуиции

this.rItemWisdom = this.orWisdom; // базовое требование мудрости

this.rItemIntelligence = this.orIntelligence; // базовое требование интеллекта

this.rItemHelth = this.orHelth; // базовое требование здоровья

 this.bpItemStrange = this.obStrange; // базовый бонус силы

this.bpItemDexterity = this.obDexterity; // базовый бонус ловкости

this.bpItemIntuition = this.obIntuition; // базовый бонус интуиции

this. bpItemWisdom = this.obWisdom; // базовый бонус мудрости

this.bpItemIntelligence = this.obIntelligence; // базовый бонсу интеллекта

this.bmItemAccuracy = this.obAccuracy; // базовый бонус точности

this.bmItemDodge = this.obDodge; // базовый бонус уворота

this.bmItemContrition = this.obContrition; // базовый бонус сокрушения

this.bmItemEndurance = this.obEndurance; // базовый бонус стойкости

this.bmItemIgnoreBlock = this.obIgnoreBlock; // базовый бонус пробоя блока

this.bmItemIgnoreArmor = this.obIgnoreArmor; // базовый бонус пробоя брони

this.bpItemDefenseHead = this.obDefenseHead; // базовая защита головы

this.bpItemDefenseBody = this.obDefenseBody; // базовая защита корпуса

this.bpItemDefenseArms = this.obDefenseArms; // базовая защита рук

this.bpItemDefenseBelt = this.obDefenseBelt; // базовая защита пояса

this.bpItemDefenseBoots = this.obDefenseBoots; // базовая защита ног

this.bpItemAddManaPoints = this.obAddManaPoints; // базовый бонус маны

this.bpItemAddHealthPoints = this.obAddHealthPoints; // базовый бонус хп

this.bDamageMin = this.obDamageMin; // базовый мин урон

this.bDamageMax = this.obDamageMax; // базовый макс урон

this.bpItemAdditionalDamage = this.obAdditionalDamage; // базовый доп. урон

this.bpItemAdditionalActionPoints = this.obAdditionalActionPoints; // базовое ОД

this.cItemWeight = this.ocWeight; // базовый вес вещи

this.bpItemDefenseCMagic = this.obDefenseCMagic;  // базовая защита от магии

this.cItemDurability = this.oItemDurability; //базовая прочность

this.aRune1 = false; //

this.aRune2 = false;

this.aRune3 = false;

this.caRune1Level = 0;

this.caRune2Level = 0;

this.caRune3Level = 0;

this.bpItemAtackFire = 0;

this.bpItemAtackWater = 0;

this.bpItemAtackEarth = 0;

this.bpItemAtackAir = 0;

this.caRune1Type = "default";

this.caRune2Type = "default";

this.caRune3Type = "default";

this.bpItemDefenseFire = 0;

this.bpItemDefenseWater = 0;

this.bpItemDefenseEarth = 0;

this.bpItemDefenseAir = 0;

 

this.wizardsBonus = new Array();

this.wizardsBonusFlag = false;

 

}

MakeItem.prototype.insertRune = function(runeNumber,runeName,runeLevel,runeType){

var runes = new Array();

 

runes["tiger"] = new Array();

runes["tiger"]["bpItemStrange"] = new Array();

runes["tiger"]["bpItemStrange"][13] = 2;

runes["tiger"]["bpItemStrange"][15] = 3;

runes["tiger"]["bpItemStrange"][17] = 4;

runes["tiger"]["bpItemStrange"][19] = 5;

runes["tiger"]["bmItemContrition"] = new Array();

runes["tiger"]["bmItemContrition"][13] = 30;

runes["tiger"]["bmItemContrition"][15] = 50;

runes["tiger"]["bmItemContrition"][17] = 75;

runes["tiger"]["bmItemContrition"][19] = 100;

 

runes["volk"] = new Array();

runes["volk"]["bpItemIntuition"] = new Array();

runes["volk"]["bpItemIntuition"][13] = 2;

runes["volk"]["bpItemIntuition"][15] = 3;

runes["volk"]["bpItemIntuition"][17] = 4;

runes["volk"]["bpItemIntuition"][19] = 5;

runes["volk"]["bmItemAccuracy"] = new Array();

runes["volk"]["bmItemAccuracy"][13] = 30;

runes["volk"]["bmItemAccuracy"][15] = 50;

runes["volk"]["bmItemAccuracy"][17] = 75;

runes["volk"]["bmItemAccuracy"][19] = 100;

 

runes["yasher"] = new Array();

runes["yasher"]["bpItemDexterity"] = new Array();

runes["yasher"]["bpItemDexterity"][13] = 2;

runes["yasher"]["bpItemDexterity"][15] = 3;

runes["yasher"]["bpItemDexterity"][17] = 4;

runes["yasher"]["bpItemDexterity"][19] = 5;

runes["yasher"]["bmItemDodge"] = new Array();

runes["yasher"]["bmItemDodge"][13] = 30;

runes["yasher"]["bmItemDodge"][15] = 50;

runes["yasher"]["bmItemDodge"][17] = 75;

runes["yasher"]["bmItemDodge"][19] = 100;

 

runes["buyvol"] = new Array();

runes["buyvol"]["bpItemAddHealthPoints"] = new Array();

runes["buyvol"]["bpItemAddHealthPoints"][13] = 40;

runes["buyvol"]["bpItemAddHealthPoints"][15] = 60;

runes["buyvol"]["bpItemAddHealthPoints"][17] = 90;

runes["buyvol"]["bpItemAddHealthPoints"][19] = 120;

runes["buyvol"]["bmItemEndurance"] = new Array();

runes["buyvol"]["bmItemEndurance"][13] = 30;

runes["buyvol"]["bmItemEndurance"][15] = 50;

runes["buyvol"]["bmItemEndurance"][17] = 75;

runes["buyvol"]["bmItemEndurance"][19] = 100;

 

runes["sova"] = new Array();

runes["sova"]["bpItemWisdom"] = new Array();

runes["sova"]["bpItemWisdom"][13] = 3;

runes["sova"]["bpItemWisdom"][15] = 5;

runes["sova"]["bpItemWisdom"][17] = 6;

runes["sova"]["bpItemWisdom"][19] = 8;

 

runes["lisa"] = new Array();

runes["lisa"]["bpItemIntelligence"] = new Array();

runes["lisa"]["bpItemIntelligence"][13] = 3;

runes["lisa"]["bpItemIntelligence"][15] = 5;

runes["lisa"]["bpItemIntelligence"][17] = 6;

runes["lisa"]["bpItemIntelligence"][19] = 8;

 

runes["edinorog"] = new Array();

runes["edinorog"]["bpItemDefenseFire"] = new Array();

runes["edinorog"]["bpItemDefenseFire"][13] = 5;

runes["edinorog"]["bpItemDefenseFire"][15] = 8;

runes["edinorog"]["bpItemDefenseFire"][17] = 12;

runes["edinorog"]["bpItemDefenseFire"][19] = 18;

runes["edinorog"]["bpItemDefenseWater"] = new Array();

runes["edinorog"]["bpItemDefenseWater"][13] = 5;

runes["edinorog"]["bpItemDefenseWater"][15] = 8;

runes["edinorog"]["bpItemDefenseWater"][17] = 12;

runes["edinorog"]["bpItemDefenseWater"][19] = 18;

runes["edinorog"]["bpItemDefenseEarth"] = new Array();

runes["edinorog"]["bpItemDefenseEarth"][13] = 5;

runes["edinorog"]["bpItemDefenseEarth"][15] = 8;

runes["edinorog"]["bpItemDefenseEarth"][17] = 12;

runes["edinorog"]["bpItemDefenseEarth"][19] = 18;

runes["edinorog"]["bpItemDefenseAir"] = new Array();

runes["edinorog"]["bpItemDefenseAir"][13] = 5;

runes["edinorog"]["bpItemDefenseAir"][15] = 8;

runes["edinorog"]["bpItemDefenseAir"][17] = 12;

runes["edinorog"]["bpItemDefenseAir"][19] = 18;

 

runes["fire"] = new Array();

runes["fire"]["bpItemAtackFire"] = new Array();

runes["fire"]["bpItemAtackFire"][13] = 10;

runes["fire"]["bpItemAtackFire"][15] = 16;

runes["fire"]["bpItemAtackFire"][17] = 24;

runes["fire"]["bpItemAtackFire"][19] = 36;

 

runes["voda"] = new Array();

runes["voda"]["bpItemAtackWater"] = new Array();

runes["voda"]["bpItemAtackWater"][13] = 10;

runes["voda"]["bpItemAtackWater"][15] = 16;

runes["voda"]["bpItemAtackWater"][17] = 24;

runes["voda"]["bpItemAtackWater"][19] = 36;

runes["zemlya"] = new Array();

runes["zemlya"]["bpItemAtackEarth"] = new Array();

runes["zemlya"]["bpItemAtackEarth"][13] = 10;

runes["zemlya"]["bpItemAtackEarth"][15] = 16;

runes["zemlya"]["bpItemAtackEarth"][17] = 24;

runes["zemlya"]["bpItemAtackEarth"][19] = 36;

 

runes["vozduh"] = new Array();

runes["vozduh"]["bpItemAtackAir"] = new Array();

runes["vozduh"]["bpItemAtackAir"][13] = 10;

runes["vozduh"]["bpItemAtackAir"][15] = 16;

runes["vozduh"]["bpItemAtackAir"][17] = 24;

runes["vozduh"]["bpItemAtackAir"][19] = 36;

 

runes["kaban"] = new Array();

runes["kaban"]["bpItemDefenseHead"] = new Array();

runes["kaban"]["bpItemDefenseHead"][13] = 8;

runes["kaban"]["bpItemDefenseHead"][15] = 12;

runes["kaban"]["bpItemDefenseHead"][17] = 16;

runes["kaban"]["bpItemDefenseHead"][19] = 20;

runes["kaban"]["bpItemDefenseBody"] = new Array();

runes["kaban"]["bpItemDefenseBody"][13] = 8;

runes["kaban"]["bpItemDefenseBody"][15] = 12;

runes["kaban"]["bpItemDefenseBody"][17] = 16;

runes["kaban"]["bpItemDefenseBody"][19] = 20;

runes["kaban"]["bpItemDefenseArms"] = new Array();

runes["kaban"]["bpItemDefenseArms"][13] = 8;

runes["kaban"]["bpItemDefenseArms"][15] = 12;

runes["kaban"]["bpItemDefenseArms"][17] = 16;

runes["kaban"]["bpItemDefenseArms"][19] = 20;

runes["kaban"]["bpItemDefenseBelt"] = new Array();

runes["kaban"]["bpItemDefenseBelt"][13] = 8;

runes["kaban"]["bpItemDefenseBelt"][15] = 12;

runes["kaban"]["bpItemDefenseBelt"][17] = 16;

runes["kaban"]["bpItemDefenseBelt"][19] = 20;

runes["kaban"]["bpItemDefenseBoots"] = new Array();

runes["kaban"]["bpItemDefenseBoots"][13] = 8;

runes["kaban"]["bpItemDefenseBoots"][15] = 12;

runes["kaban"]["bpItemDefenseBoots"][17] = 16;

runes["kaban"]["bpItemDefenseBoots"][19] = 20;

 

runes["medved"] = new Array();

runes["medved"]["bpItemAdditionalDamage"] = new Array();

runes["medved"]["bpItemAdditionalDamage"][13] = 8;

runes["medved"]["bpItemAdditionalDamage"][15] = 12;

runes["medved"]["bpItemAdditionalDamage"][17] = 16;

runes["medved"]["bpItemAdditionalDamage"][19] = 20;

runes["zmeya"] = new Array();

runes["zmeya"]["bpItemAdditionalActionPoints"] = new Array();

runes["zmeya"]["bpItemAdditionalActionPoints"][13] = 8;

runes["zmeya"]["bpItemAdditionalActionPoints"][15] = 12;

runes["zmeya"]["bpItemAdditionalActionPoints"][17] = 16;

runes["zmeya"]["bpItemAdditionalActionPoints"][19] = 20;

runes["zmeya"]["bpItemAddEnergyPoints"] = new Array();

runes["zmeya"]["bpItemAddEnergyPoints"][13] = 40;

runes["zmeya"]["bpItemAddEnergyPoints"][15] = 60;

runes["zmeya"]["bpItemAddEnergyPoints"][17] = 80;

runes["zmeya"]["bpItemAddEnergyPoints"][19] = 100;

 

if(this["a" + runeNumber]){

 for (i in runes[this["a" + runeNumber]])

  if(this["ca" + runeNumber + "Type"] == "gold")

   this[i] = parseInt(this[i]) - parseInt(runes[this["a" + runeNumber]][i][this["ca" + runeNumber + "Level"]]) * 2;

  else

   this[i] = parseInt(this[i]) - parseInt(runes[this["a" + runeNumber]][i][this["ca" + runeNumber + "Level"]]);

}

 

 

if(runeName != "none"){

 this["a" + runeNumber] = runeName;

 this["ca" + runeNumber + "Level"] = runeLevel;  

 this["ca" + runeNumber + "Type"] = runeType;

 

 for (i in runes[runeName])

  if(this["ca" + runeNumber + "Type"] == "gold")

   this[i] = parseInt(this[i]) + parseInt(runes[runeName][i][runeLevel]) * 2;

  else

   this[i] = parseInt(this[i]) + parseInt(runes[runeName][i][runeLevel]);

}

else{

 this["a" + runeNumber] = false;

 this["ca" + runeNumber + "Level"] = 0;  

 this["ca" + runeNumber + "Type"] = "default";

}

}

MakeItem.prototype.makeWizarBonus = function(bonusName,bonusType){

if(!this.wizardsBonus[bonusName])

if(bonusName == "bpItemStrange" || bonusName == "bpItemDexterity" || bonusName == "bpItemIntuition" || bonusName == "bpItemWisdom" || bonusName == "bpItemIntelligence"){

 if(bonusType == "double")

  this[bonusName] = parseInt(this[bonusName]) + 2;

 else

  this[bonusName] = parseInt(this[bonusName]) + 1;

 this.wizardsBonus[bonusName] = bonusType;

}

else if(bonusName == "bmItemAccuracy" || bonusName == "bmItemDodge" || bonusName == "bmItemContrition"|| bonusName == "bmItemEndurance"){

  if(bonusType == "double")

   this[bonusName] = parseInt(this[bonusName]) + parseInt(this.rItemLevel) * 2;

  else

   this[bonusName] = parseInt(this[bonusName]) + parseInt(this.rItemLevel);

  this.wizardsBonus[bonusName] = bonusType;

 

 }

 else if(bonusName == "bmItemIgnoreBlock" || bonusName == "bmItemIgnoreArmor"){

  if(bonusType == "double")

   this[bonusName] = parseInt(this[bonusName]) + parseInt(parseInt(this.rItemLevel) * 4 / 3 );

  else

   this[bonusName] = parseInt(this[bonusName]) + parseInt(parseInt(this.rItemLevel) * 2 / 3 );

  this.wizardsBonus[bonusName] = bonusType;

  }

  else if(bonusName == "bpItemAdditionalDamage"){

    if(bonusType == "double")

     this[bonusName] = parseInt(this[bonusName]) + 6;

    else

     this[bonusName] = parseInt(this[bonusName]) + 3;

    this.wizardsBonus[bonusName] = bonusType;

   }

  else if(bonusName == "bpItemDefenseHead" || bonusName == "bpItemDefenseBody" || bonusName == "bpItemDefenseArms" || bonusName == "bpItemDefenseBelt" || bonusName == "bpItemDefenseBoots"){

    if(bonusType == "double")

     this[bonusName] = parseInt(this[bonusName]) + parseInt(this.rItemLevel);

    else

     this[bonusName] = parseInt(this[bonusName]) + parseInt(parseInt(this.rItemLevel) / 2);

    this.wizardsBonus[bonusName] = bonusType;

   }

   else if(bonusName == "bpItemAddHealthPoints" || bonusName == "bpItemAddManaPoints" || bonusName == "bpItemAdditionalActionPoints"){

     if(bonusType == "double")  

      this[bonusName] = parseInt(this[bonusName]) + parseInt(this.rItemLevel) * 4;

     else

      this[bonusName] = parseInt(this[bonusName]) + parseInt(this.rItemLevel) * 2;

     this.wizardsBonus[bonusName] = bonusType;

    

    }

    else if(bonusName == "bpItemDefenseFire" || bonusName == "bpItemDefenseWater" || bonusName == "bpItemDefenseEarth" || bonusName == "bpItemDefenseAir"){

     if(bonusType == "double")

      this[bonusName] = parseInt(this[bonusName]) + (parseInt(this.rItemLevel) - 9) * 2;

     else

      this[bonusName] = parseInt(this[bonusName]) + parseInt(this.rItemLevel) - 9;

     this.wizardsBonus[bonusName] = bonusType;

     

     }

this.wizardsBonusFlag = true;

}

MakeItem.prototype.dropWizarBonus = function(bonusName){

if(this.wizardsBonus[bonusName] && typeof(this.wizardsBonus[bonusName]) != 'undefined')

if(bonusName == "bpItemStrange" || bonusName == "bpItemDexterity" || bonusName == "bpItemIntuition" || bonusName == "bpItemWisdom" || bonusName == "bpItemIntelligence"){

 if(this.wizardsBonus[bonusName] == "double")

  this[bonusName] = parseInt(this[bonusName]) - 2;

 else

  this[bonusName] = parseInt(this[bonusName]) - 1;

 this.wizardsBonus[bonusName] = false;

}

else if(bonusName == "bmItemAccuracy" || bonusName == "bmItemDodge" || bonusName == "bmItemContrition" || bonusName == "bmItemEndurance"){

  if(this.wizardsBonus[bonusName] == "double")

   this[bonusName] = parseInt(this[bonusName]) - parseInt(this.rItemLevel) * 2;

  else

   this[bonusName] = parseInt(this[bonusName]) - parseInt(this.rItemLevel);

  this.wizardsBonus[bonusName] = false;

 }

 else if(bonusName == "bmItemIgnoreBlock" || bonusName == "bmItemIgnoreArmor"){

   if(this.wizardsBonus[bonusName] == "double")

    this[bonusName] = parseInt(this[bonusName]) - parseInt(parseInt(this.rItemLevel) * 4 / 3);

   else

    this[bonusName] = parseInt(this[bonusName]) - parseInt(parseInt(this.rItemLevel) * 2 / 3);

   this.wizardsBonus[bonusName] = false;

  }

  else if(bonusName == "bpItemAdditionalDamage"){

    if(this.wizardsBonus[bonusName] == "double")

     this[bonusName] = parseInt(this[bonusName]) - 6;

    else

     this[bonusName] = parseInt(this[bonusName]) - 3;

    this.wizardsBonus[bonusName] = false;

   }

  else if(bonusName == "bpItemDefenseHead" || bonusName == "bpItemDefenseBody" || bonusName == "bpItemDefenseArms" || bonusName == "bpItemDefenseBelt" || bonusName == "bpItemDefenseBoots"){

    if(this.wizardsBonus[bonusName] == "double")

     this[bonusName] = parseInt(this[bonusName]) - parseInt(this.rItemLevel);

    else

     this[bonusName] = parseInt(this[bonusName]) - parseInt(parseInt(this.rItemLevel) / 2);

    this.wizardsBonus[bonusName] = false;

   }

   else if(bonusName == "bpItemAddHealthPoints" || bonusName == "bpItemAddManaPoints" || bonusName == "bpItemAdditionalActionPoints"){

     if(this.wizardsBonus[bonusName] == "double")  

      this[bonusName] = parseInt(this[bonusName]) - parseInt(this.rItemLevel) * 4;

     else

      this[bonusName] = parseInt(this[bonusName]) - parseInt(this.rItemLevel) * 2;

     this.wizardsBonus[bonusName] = false;

    }

    else if(bonusName == "bpItemDefenseFire" || bonusName == "bpItemDefenseWater" || bonusName == "bpItemDefenseEarth" || bonusName == "bpItemDefenseAir"){

      if(this.wizardsBonus[bonusName] == "double")

       this[bonusName] = parseInt(this[bonusName]) - (parseInt(this.rItemLevel) - 9) * 2 ;

      else

       this[bonusName] = parseInt(this[bonusName]) - (parseInt(this.rItemLevel) - 9);

      this.wizardsBonus[bonusName] = false;

     }

var flag = 0;

for (i in this.wizardsBonus)

 if(this.wizardsBonus[i])

  flag++;

if(flag == 0)

 this.wizardsBonusFlag = false;

 

}

MakeItem.prototype.dropWizardsMass = function(){ // функция сброса массива значений кудесника. Нужна для одевания вещей

this.wizardsBonus = new Array();

}

Вміст файлу – Arrays.js

var item = new Array();

item["cItemId"] = false;

item["cItemSet"] = 0;

item["cItemShop"] = false;

item["cItemName"] = false;

item["cItemImg"] = "empty.gif";

item["cItemCategory"] = 0;

item["cWeaponType"] = 0;

item["cWeaponLight"] = 0;

item["cItemPriseGold"] = 0;

item["cItemPriseSilver"] = 0;

item["cItemPriseSolid"] = 0;

item["cSecurity"] = 0;

item["rItemLevel"] = 0;

item["rItemRank"] = 0;

item["cItemClass"] = 0;

item["cItemSex"] = 0;

item["rItemStrange"] = 0;

item["rItemIntuition"] = 0;

item["rItemDexterity"] = 0;

item["rItemIntelligence"] = 0;

item["rItemWisdom"] = 0;

item["rItemHelth"] = 0;

item["cItemWeight"] = 0;

item["rPossessionSword"] = 0;

item["rPossessionAxe"] = 0;

item["rPossessionStaff"] = 0;

item["rPossessionKnife"] = 0;

item["rPossessionSpear"] = 0;

item["rPossessionShield"] = 0;

item["rItemActionPoints"] = 0;

item["cItemDurability"] = 0;

item["bDamageMin"] = 0;

item["bDamageMax"] = 0;

item["bpItemAdditionalDamage"] = 0;

item["bpItemAdditionalActionPoints"] = 0;

item["bmItemIgnoreBlock"] = 0;

item["bmItemContrition"] = 0;

item["bmItemEndurance"] = 0;

item["bmItemDodge"] = 0;

item["bmItemAccuracy"] = 0;

item["bmItemIgnoreArmor"] = 0;

item["bpItemAddHealthPoints"] = 0;

item["bpItemAddManaPoints"] = 0;

item["bpItemStrange"] = 0;

item["bpItemIntuition"] = 0;

item["bpItemDexterity"] = 0;

item["bpItemWisdom"] = 0;

item["bpItemIntelligence"] = 0;

item["bpItemAddWeight"] = 0;

item["bpItemSpellCount"] = 0;

item["bpItemDefenseHead"] = 0;

item["bpItemDefenseBody"] = 0;

item["bpItemDefenseArms"] = 0;

item["bpItemDefenseBelt"] = 0;

item["bpItemDefenseBoots"] = 0;

item["bpItemDefenseCMagic"] = 0;

item["bpItemDefenseFire"] = 0;

item["bpItemDefenseWater"] = 0;

item["bpItemDefenseEarth"] = 0;

item["bpItemDefenseAir"] = 0;

item["bpItemAddPossession"] = 0;

item["bItemAtackFire"] = 0;

item["bItemAtackWater"] = 0;

item["bItemAtackEarth"] = 0;

item["bItemAtackAir"] = 0;

var params = new Array();

params[0] = new Array();

params[0][0] = new Array();

params[0][0]["stats"] = 20;

params[0][0]["experience"] = 0;

params[0][0]["skills"] = 5;

params[0][0]["ups"] = 0;

params[1] = new Array();

params[1][0] = new Array();

params[1][0]["stats"] = 22;

params[1][0]["experience"] = 1200;

params[1][0]["skills"] = 5;

params[1][0]["ups"] = 1;

params[2] = new Array();

params[2][0] = new Array();

params[2][0]["stats"] = 24;

params[2][0]["experience"] = 3000;

params[2][0]["skills"] = 5;

params[2][0]["ups"] = 2;

params[3] = new Array();

params[3][0] = new Array();

params[3][0]["stats"] = 27;

params[3][0]["experience"] = 6000;

params[3][0]["skills"] = 10;

params[3][0]["ups"] = 3;

params[4] = new Array();

params[4][0] = new Array();

params[4][0]["stats"] = 30;

params[4][0]["experience"] = 10500;

params[4][0]["skills"] = 10;

params[4][0]["ups"] = 4;

params[5] = new Array();

params[5][0] = new Array();

params[5][0]["stats"] = 33;

params[5][0]["experience"] = 18000;

params[5][0]["skills"] = 10;

params[5][0]["ups"] = 5;

params[6] = new Array();

params[6][0] = new Array();

params[6][0]["stats"] = 39;

params[6][0]["experience"] = 30000;

params[6][0]["skills"] = 15;

params[6][0]["ups"] = 6;

params[7] = new Array();

params[7][0] = new Array();

params[7][0]["stats"] = 43;

params[7][0]["experience"] = 48000;

params[7][0]["skills"] = 15;

params[7][0]["ups"] = 7;

params[8] = new Array();

params[8][0] = new Array();

params[8][0]["stats"] = 47;

params[8][0]["experience"] = 75000;

params[8][0]["skills"] = 15;

params[8][0]["ups"] = 8;

params[9] = new Array();

params[9][0] = new Array();

params[9][0]["stats"] = 51;

params[9][0]["experience"] = 115000;

params[9][0]["skills"] = 20;

params[9][0]["ups"] = 9;

params[9][1] = new Array();

params[9][1]["stats"] = 52;

params[9][1]["experience"] = 130000;

params[9][1]["skills"] = 20;

params[9][1]["ups"] = 10;

params[10] = new Array();

params[10][0] = new Array();

params[10][0]["stats"] = 57;

params[10][0]["experience"] = 152000;

params[10][0]["skills"] = 20;

params[10][0]["ups"] = 11;

params[10][1] = new Array();

params[10][1]["stats"] = 58;

params[10][1]["experience"] = 210000;

params[10][1]["skills"] = 25;

params[10][1]["ups"] = 12;

params[10][2] = new Array();

params[10][2]["stats"] = 59;

params[10][2]["experience"] = 285000;

params[10][2]["skills"] = 25;

params[10][2]["ups"] = 13;

params[11] = new Array();

params[11][0] = new Array();

params[11][0]["stats"] = 65;

params[11][0]["experience"] = 375000;

params[11][0]["skills"] = 25;

params[11][0]["ups"] = 14;

params[11][1] = new Array();

params[11][1]["stats"] = 67;

params[11][1]["experience"] = 490000;

params[11][1]["skills"] = 30;

params[11][1]["ups"] = 15;

params[11][2] = new Array();

params[11][2]["stats"] = 69;

params[11][2]["experience"] = 630000;

params[11][2]["skills"] = 30;

params[11][2]["ups"] = 16;

params[12] = new Array();

params[12][0] = new Array();

params[12][0]["stats"] = 76;

params[12][0]["experience"] = 800000;

params[12][0]["skills"] = 30;

params[12][0]["ups"] = 17;

params[12][1] = new Array();

params[12][1]["stats"] = 78;

params[12][1]["experience"] = 1000000;

params[12][1]["skills"] = 35;

params[12][1]["ups"] = 18;

params[12][2] = new Array();

params[12][2]["stats"] = 80;

params[12][2]["experience"] = 1250000;

params[12][2]["skills"] = 35;

params[12][2]["ups"] = 19;

params[12][3] = new Array();

params[12][3]["stats"] = 82;

params[12][3]["experience"] = 1535000;

params[12][3]["skills"] = 35;

params[12][3]["ups"] = 20;

params[13] = new Array();

params[13][0] = new Array();

params[13][0]["stats"] = 90;

params[13][0]["experience"] = 1865000;

params[13][0]["skills"] = 40;

params[13][0]["ups"] = 21;

params[13][1] = new Array();

params[13][1]["stats"] = 92;

params[13][1]["experience"] = 2250000;

params[13][1]["skills"] = 40;

params[13][1]["ups"] = 22;

params[13][2] = new Array();

params[13][2]["stats"] = 95;

params[13][2]["experience"] = 2700000;

params[13][2]["skills"] = 40;

params[13][2]["ups"] = 23;

params[13][3] = new Array();

params[13][3]["stats"] = 98;

params[13][3]["experience"] = 3220000;

params[13][3]["skills"] = 45;

params[13][3]["ups"] = 24;

params[14] = new Array();

params[14][0] = new Array();

params[14][0]["stats"] = 107;

params[14][0]["experience"] = 3800000;

params[14][0]["skills"] = 45;

params[14][0]["ups"] = 25;

params[14][1] = new Array();

params[14][1]["stats"] = 110;

params[14][1]["experience"] = 4470000;

params[14][1]["skills"] = 45;

params[14][1]["ups"] = 26;

params[14][2] = new Array();

params[14][2]["stats"] = 113;

params[14][2]["experience"] = 5230000;

params[14][2]["skills"] = 50;

params[14][2]["ups"] = 27;

params[14][3] = new Array();

params[14][3]["stats"] = 116;

params[14][3]["experience"] = 6070000;

params[14][3]["skills"] = 50;

params[14][3]["ups"] = 28;

params[15] = new Array();

params[15][0] = new Array();

params[15][0]["stats"] = 126;

params[15][0]["experience"] = 7020000;

params[15][0]["skills"] = 50;

params[15][0]["ups"] = 29;

params[15][1] = new Array();

params[15][1]["stats"] = 129;

params[15][1]["experience"] = 8085000;

params[15][1]["skills"] = 55;

params[15][1]["ups"] = 30;

params[15][2] = new Array();

params[15][2]["stats"] = 132;

params[15][2]["experience"] = 9275000;

params[15][2]["skills"] = 55;

params[15][2]["ups"] = 31;

params[15][3] = new Array();

params[15][3]["stats"] = 135;

params[15][3]["experience"] = 10600000;

params[15][3]["skills"] = 55;

params[15][3]["ups"] = 32;

params[15][4] = new Array();

params[15][4]["stats"] = 138;

params[15][4]["experience"] = 12060000;

params[15][4]["skills"] = 60;

params[15][4]["ups"] = 33;

params[16] = new Array();

params[16][0] = new Array();

params[16][0]["stats"] = 151;

params[16][0]["experience"] = 13700000;

params[16][0]["skills"] = 60;

params[16][0]["ups"] = 34;

params[16][1] = new Array();

params[16][1]["stats"] = 155;

params[16][1]["experience"] = 15430000;

params[16][1]["skills"] = 60;

params[16][1]["ups"] = 35;

params[16][2] = new Array();

params[16][2]["stats"] = 159;

params[16][2]["experience"] = 17360000;

params[16][2]["skills"] = 65;

params[16][2]["ups"] = 36;

params[16][3] = new Array();

params[16][3]["stats"] = 163;

params[16][3]["experience"] = 19500000;

params[16][3]["skills"] = 65;

params[16][3]["ups"] = 37;

params[16][4] = new Array();

params[16][4]["stats"] = 167;

params[16][4]["experience"] = 21800000;

params[16][4]["skills"] = 65;

params[16][4]["ups"] = 38;

params[17] = new Array();

params[17][0] = new Array();

params[17][0]["stats"] = 183;

params[17][0]["experience"] = 24360000;

params[17][0]["skills"] = 70;

params[17][0]["ups"] = 39;

params[17][1] = new Array();

params[17][1]["stats"] = 187;

params[17][1]["experience"] = 27120000;

params[17][1]["skills"] = 70;

params[17][1]["ups"] = 40;

params[17][2] = new Array();

params[17][2]["stats"] = 191;

params[17][2]["experience"] = 30125000;

params[17][2]["skills"] = 70;

params[17][2]["ups"] = 41;

params[17][3] = new Array();

params[17][3]["stats"] = 195;

params[17][3]["experience"] = 33370000;

params[17][3]["skills"] = 75;

params[17][3]["ups"] = 42;

params[17][4] = new Array();

params[17][4]["stats"] = 199;

params[17][4]["experience"] = 36880000;

params[17][4]["skills"] = 75;

params[17][4]["ups"] = 43;

params[18] = new Array();

params[18][0] = new Array();

params[18][0]["stats"] = 218;

params[18][0]["experience"] = 40670000;

params[18][0]["skills"] = 75;

params[18][0]["ups"] = 44;

params[18][1] = new Array();

params[18][1]["stats"] = 222;

params[18][1]["experience"] = 44740000;

params[18][1]["skills"] = 80;

params[18][1]["ups"] = 45;

params[18][2] = new Array();

params[18][2]["stats"] = 226;

params[18][2]["experience"] = 49130000;

params[18][2]["skills"] = 80;

params[18][2]["ups"] = 46;

params[18][3] = new Array();

params[18][3]["stats"] = 230;

params[18][3]["experience"] = 53860000;

params[18][3]["skills"] = 80;

params[18][3]["ups"] = 47;

params[18][4] = new Array();

params[18][4]["stats"] = 234;

params[18][4]["experience"] = 58930000;

params[18][4]["skills"] = 85;

params[18][4]["ups"] = 48;

params[19] = new Array();

params[19][0] = new Array();

params[19][0]["stats"] = 256;

params[19][0]["experience"] = 64380000;

params[19][0]["skills"] = 85;

params[19][0]["ups"] = 49;

params[19][1] = new Array();

params[19][1]["stats"] = 260;

params[19][1]["experience"] = 70200000;

params[19][1]["skills"] = 85;

params[19][1]["ups"] = 50;

params[19][2] = new Array();

params[19][2]["stats"] = 264;

params[19][2]["experience"] = 76450000;

params[19][2]["skills"] = 90;

params[19][2]["ups"] = 51;

params[19][3] = new Array();

params[19][3]["stats"] = 268;

params[19][3]["experience"] = 83100000;

params[19][3]["skills"] = 90;

params[19][3]["ups"] = 52;

params[19][4] = new Array();

params[19][4]["stats"] = 272;

params[19][4]["experience"] = 90200000;

params[19][4]["skills"] = 90;

params[19][4]["ups"] = 53;

params[19][5] = new Array();

params[19][5]["stats"] = 277;

params[19][5]["experience"] = 97700000;

params[19][5]["skills"] = 95;

params[19][5]["ups"] = 54;

params[20] = new Array();

params[20][0] = new Array();

params[20][0]["stats"] = 302;

params[20][0]["experience"] = 105700000;

params[20][0]["skills"] = 95;

params[20][0]["ups"] = 55;

params[20][1] = new Array();

params[20][1]["stats"] = 307;

params[20][1]["experience"] = 114200000;

params[20][1]["skills"] = 95;

params[20][1]["ups"] = 56;

params[20][2] = new Array();

params[20][2]["stats"] = 312;

params[20][2]["experience"] = 123200000;

params[20][2]["skills"] = 100;

params[20][2]["ups"] = 57;

params[20][3] = new Array();

params[20][3]["stats"] = 317;

params[20][3]["experience"] = 132800000;

params[20][3]["skills"] = 100;

params[20][3]["ups"] = 58;

params[20][4] = new Array();

params[20][4]["stats"] = 322;

params[20][4]["experience"] = 143000000;

params[20][4]["skills"] = 100;

params[20][4]["ups"] = 59;

params[20][5] = new Array();

params[20][5]["stats"] = 327;

params[20][5]["experience"] = 153800000;

params[20][5]["skills"] = 105;

params[20][5]["ups"] = 60;

params[20][6] = new Array();

params[20][6]["stats"] = 332;

params[20][6]["experience"] = 165200000;

params[20][6]["skills"] = 105;

params[20][6]["ups"] = 61;

params[20][7] = new Array();

params[20][7]["stats"] = 337;

params[20][7]["experience"] = 177300000;

params[20][7]["skills"] = 105;

params[20][7]["ups"] = 62;

params[20][8] = new Array();

params[20][8]["stats"] = 342;

params[20][8]["experience"] = 190000000;

params[20][8]["skills"] = 110;

params[20][8]["ups"] = 63;

params[20][9] = new Array();

params[20][9]["stats"] = 347;

params[20][9]["experience"] = 203300000;

params[20][9]["skills"] = 110;

params[20][9]["ups"] = 64;

params[20][10] = new Array();

params[20][10]["stats"] = 352;

params[20][10]["experience"] = 217400000;

params[20][10]["skills"] = 110;

params[20][10]["ups"] = 65;

params[20][11] = new Array();

params[20][11]["stats"] = 357;

params[20][11]["experience"] = 232200000;

params[20][11]["skills"] = 115;

params[20][11]["ups"] = 66;

params[20][12] = new Array();

params[20][12]["stats"] = 362;

params[20][12]["experience"] = 247800000;

params[20][12]["skills"] = 115;

params[20][12]["ups"] = 67;

params[20][13] = new Array();

params[20][13]["stats"] = 367;

params[20][13]["experience"] = 264200000;

params[20][13]["skills"] = 115;

params[20][13]["ups"] = 68;

params[20][14] = new Array();

params[20][14]["stats"] = 372;

params[20][14]["experience"] = 281500000;

params[20][14]["skills"] = 120;

params[20][14]["ups"] = 69;

params[20][15] = new Array();

params[20][15]["stats"] = 377;

params[20][15]["experience"] = 300000000;

params[20][15]["skills"] = 120;

params[20][15]["ups"] = 70;

params[20][16] = new Array();

params[20][16]["stats"] = 382;

params[20][16]["experience"] = 319000000;

params[20][16]["skills"] = 120;

params[20][16]["ups"] = 71;

params[20][17] = new Array();

params[20][17]["stats"] = 387;

params[20][17]["experience"] = 339000000;

params[20][17]["skills"] = 125;

params[20][17]["ups"] = 72;

params[20][18] = new Array();

params[20][18]["stats"] = 392;

params[20][18]["experience"] = 360000000;

params[20][18]["skills"] = 125;

params[20][18]["ups"] = 73;

params[20][19] = new Array();

params[20][19]["stats"] = 397;

params[20][19]["experience"] = 382000000;

params[20][19]["skills"] = 125;

params[20][19]["ups"] = 74;

params[20][20] = new Array();

params[20][20]["stats"] = 402;

params[20][20]["experience"] = 405000000;

params[20][20]["skills"] = 130;

params[20][20]["ups"] = 75;

params[20][21] = new Array();

params[20][21]["stats"] = 407;

params[20][21]["experience"] = 428000000;

params[20][21]["skills"] = 130;

params[20][21]["ups"] = 76;

params[20][22] = new Array();

params[20][22]["stats"] = 412;

params[20][22]["experience"] = 454000000;

params[20][22]["skills"] = 130;

params[20][22]["ups"] = 77;

params[20][23] = new Array();

params[20][23]["stats"] = 417;

params[20][23]["experience"] = 480000000;

params[20][23]["skills"] = 135;

params[20][23]["ups"] = 78;

var skillsLevel = new Array();

skillsLevel[0] = 0;

skillsLevel[1] = 5;

skillsLevel[2] = 9;

skillsLevel[3] = 13;

skillsLevel[4] = 16;

skillsLevel[5] = 19;

skillsLevel[6] = 22;

skillsLevel[7] = 24;

skillsLevel[8] = 26;

skillsLevel[9] = 28;

skillsLevel[10] = 30;

skillsLevel[11] = 31;

skillsLevel[12] = 32;

skillsLevel[13] = 33;

skillsLevel[14] = 34;

skillsLevel[15] = 35;

var SHST = new Array();

SHST["0"] = new Array();

SHST["0"]["defense"] = 0;

SHST["0"]["bpItemAdditionalDamage"] = 0;

SHST["1"] = new Array();

SHST["1"]["defense"] = 2;

SHST["1"]["bpItemAdditionalDamage"] = 2;

SHST["2"] = new Array();

SHST["2"]["defense"] = 4;

SHST["2"]["bpItemAdditionalDamage"] = 3;

SHST["3"] = new Array();

SHST["3"]["defense"] = 6;

SHST["3"]["bpItemAdditionalDamage"] = 5;

SHST["4"] = new Array();

SHST["4"]["defense"] = 8;

SHST["4"]["bpItemAdditionalDamage"] = 7;

SHST["5"] = new Array();

SHST["5"]["defense"] = 10;

SHST["5"]["bpItemAdditionalDamage"] = 9;

SHST["6"] = new Array();

SHST["6"]["defense"] = 12;

SHST["6"]["bpItemAdditionalDamage"] = 10;

SHST["6"] = new Array();

SHST["6"]["defense"] = 12;

SHST["6"]["bpItemAdditionalDamage"] = 10;

SHST["7"] = new Array();

SHST["7"]["defense"] = 15;

SHST["7"]["bpItemAdditionalDamage"] = 12;

SHST["8"] = new Array();

SHST["8"]["defense"] = 17;

SHST["8"]["bpItemAdditionalDamage"] = 14;

SHST["9"] = new Array();

SHST["9"]["defense"] = 19;

SHST["9"]["bpItemAdditionalDamage"] = 15;

SHST["10"] = new Array();

SHST["10"]["defense"] = 21;

SHST["10"]["bpItemAdditionalDamage"] = 17;

var clanPower = new Array(); // Массив значений

var bonusDp = new Array();// массив бонусов с ДП

var mirkStats = new Array();// массив значений статов с мирки

var krabAndAuras = new Array(); // массив значений бонусов с крабов и мирки

var skillsValues = new Array();// массив знаений навыков

var statsInput = new Array(); // массив родных статов

var levelParams = new Array();// массив уровня и апа

var addParams = new Array(); // массив дополнительных параметров

var magicDefense = new Array(); // массив защиты от магии

var filterFlagsChecbox = new Array(); // массив флагов фильтров выбранных чекбоксами

var filterFlagsClick = new Array(); // массив флагов фильтров выбранных кликом

filterFlagsClick["currentGloves"] = new Array();

filterFlagsClick["currentHelm"] = new Array();

filterFlagsClick["currentAmulet"] = new Array();

filterFlagsClick["currentArmor"] = new Array();

filterFlagsClick["currentChain"] = new Array();

filterFlagsClick["currentBracers"] = new Array();

filterFlagsClick["currentBelt"] = new Array();

filterFlagsClick["currentBoots"] = new Array();

filterFlagsClick["currentCloak"] = new Array();

filterFlagsClick["currentPants"] = new Array();

filterFlagsClick["currentBag"] = new Array();

filterFlagsClick["currentWeapon1"] = new Array();

filterFlagsClick["currentWeapon2"] = new Array();

filterFlagsClick["currentRing1"] = new Array();

filterFlagsClick["currentRing2"] = new Array();

filterFlagsClick["currentRing3"] = new Array();

filterFlagsClick["currentRing4"] = new Array();

var words = new Array();

words["cItemSet"] = "Комплект:";

words["cWeaponType"] = "Тип:";

words["cWeaponLight"] = "Легкое:";

words["bDamageMin"] = "Мин. урон:";

words["bDamageMax"] = "Макс. урон:";

words["bpItemAdditionalDamage"] = "Доп. Урон:";

words["bpItemAdditionalActionPoints"] = "ОД:";

words["bmItemIgnoreBlock"] = "Пробой блока:";

words["bmItemContrition"] = "Сокрушение:";

words["bmItemEndurance"] = "Стойкость:";

words["bmItemDodge"] = "Уворот:";  

words["bmItemAccuracy"] = "Точность:";  

words["bmItemIgnoreArmor"] = "Пробой брони:";  

words["bpItemAddHealthPoints"] = "Жизни:";  

words["bpItemAddManaPoints"] = "Мана:";

words["bpItemStrange"] = "Сила:";

words["bpItemIntuition"] = "Интуиция:";

words["bpItemDexterity"] = "Ловкость:";

words["bpItemWisdom"] = "Мудрость:";

words["bpItemIntelligence"] = "Интеллект:";

words["bpItemAddWeight"] = "Доп. вес:";

words["bpItemSpellCount"] = "Количество закл-ий:";

words["bpItemDefenseHead"] = "Защита головы:";

words["bpItemDefenseBody"] = "Защита корпуса:";

words["bpItemDefenseArms"] = "Защита рук:";

words["bpItemDefenseBelt"] = "Защита пояса:";

words["bpItemDefenseBoots"] = "Защита ног:";  

words["bpItemDefenseCMagic"] = "Защита от магии:";  

words["bpItemDefenseFire"] = "Защита от огня:";  

words["bpItemDefenseWater"] = "Защита от воды:";  

words["bpItemDefenseEarth"] = "Защита от земли :";  

words["bpItemDefenseAir"] = "Защита от воздуха:";  

words["bpItemAddPossession"] = "Рост умений:";  

words["rItemLevel"] = "Уровень:";  

words["rItemRank"] = "Ранг ДП:";  

words["cItemClass"] = "Класс:";  

words["cItemSex"] = "Пол:";  

words["rItemStrange"] = "Сила:";

words["rItemIntuition"] = "Интуиция:";

words["rItemDexterity"] = "Ловкость:";

words["rItemIntelligence"] = "Интеллект:";

words["rItemWisdom"] = "Мудрость:";

words["rItemHelth"] = "Здоровье:";

words["bpItemAddEnergyPoints"] = "Енергия:";

words["rPossessionSword"] = "Владение мечами:";

words["rPossessionAxe"] = "Владение топорами:";

words["rPossessionStaff"] = "Владение посохами:";

words["rPossessionKnife"] = "Владение ножами:";

words["rPossessionSpear"] = "Владение копьями:";

words["rPossessionShield"] = "Владение щитами:";

words["rItemActionPoints"] = "ОД:";

words["bpItemAtackFire"] = "Урон маг. Огня:";

words["bpItemAtackWater"] = "Урон маг. Воды:";

words["bpItemAtackEarth"] = "Урон маг. Земли:";

words["bpItemAtackAir"] = "Урон маг. Воздуха:";

words["defense"] = "Защита:";

words["shop_opp"] = "ОПП";

words["gshop"] = "ЛГЗ";

words["gshop0"] = "Старый ЛГЗ";

words["shopB"] = "ОВЛ";

words["shop1_old"] = "Старый ГОС";

words["shop_opp0"] = "Старый ОПП";

words["shop1"] = "Гос";

words["shop_mopp"] = "Миф ОПП";

words["instance"] = "Инстанс";

words["default"] = "Квестовые";

words["shopC"] = "ОДЛ";

words["shop_mopp0"] = "Старый Миф";

words["instanceMif"] = "Инст Миф";

words["tiger"] = "Руна Тигра";

words["volk"] = "Руна Волка";

words["yasher"] = "Руна Ящера";

words["buyvol"] = "Руна Буйвола";

words["sova"] = "Руна Совы";

words["lisa"] = "Руна Лисы";

words["edinorog"] = "Руна Единорога";

words["fire"] = "Руна Огня";

words["voda"] = "Руна Воды";

words["zemlya"] = "Руна Земли";

words["vozduh"] = "Руна Воздуха";

words["kaban"] = "Руна Кабана";

words["medved"] = "Руна Медведя";

words["zmeya"] = "Руна Змеи";

var heroClass = new Array();

heroClass["1"] = "Странник";

heroClass["13"] = "Странник,Воин";

heroClass["12"] = "Странник,Маг";

var heroSex = new Array();

heroSex["1"] = "Мужской";

heroSex["2"] = "Женский";

var weaponType = new Array();

weaponType["1"] = "Одноручное";

weaponType["2"] = "Одноручное";

weaponType["4"] = "Двуручное";

var sign = new Array();

sign["C"] = new Array();

sign["C"]["0"] = 0;

sign["C"]["1"] = 4;

sign["C"]["2"] = 7;

sign["C"]["3"] = 10;

sign["C"]["4"] = 14;

sign["C"]["5"] = 19;

sign["C"]["6"] = 24;

sign["C"]["7"] = 30;

sign["C"]["8"] = 35;

sign["C"]["9"] = 41;

sign["D"] = new Array();

sign["D"]["0"] = 0;

sign["D"]["1"] = 45;

sign["D"]["2"] = 85;

sign["D"]["3"] = 130;

sign["D"]["4"] = 185;

sign["D"]["5"] = 260;

sign["D"]["6"] = 345;

sign["D"]["7"] = 445;

sign["D"]["8"] = 550;

sign["D"]["9"] = 660;

sign["E1"] = new Array();

sign["E1"]["0"] = 0;

sign["E1"]["1"] = 11;

sign["E1"]["2"] = 13;

sign["E1"]["3"] = 15;

sign["E1"]["4"] = 20;

sign["E1"]["5"] = 25;

sign["E1"]["6"] = 32;

sign["E1"]["7"] = 40;

sign["E1"]["8"] = 50;

sign["E1"]["9"] = 62;

sign["E2"] = new Array();

sign["E2"]["0"] = 0;

sign["E2"]["1"] = 9;

sign["E2"]["2"] = 10;

sign["E2"]["3"] = 12;

sign["E2"]["4"] = 15;

sign["E2"]["5"] = 20;

sign["E2"]["6"] = 25;

sign["E2"]["7"] = 32;

sign["E2"]["8"] = 40;

sign["E2"]["9"] = 50;

sign["E3"] = new Array();

sign["E3"]["0"] = 0;

sign["E3"]["1"] = 30;

sign["E3"]["2"] = 35;

sign["E3"]["3"] = 40;

sign["E3"]["4"] = 45;

sign["E3"]["5"] = 55;

sign["E3"]["6"] = 65;

sign["E3"]["7"] = 80;

sign["E3"]["8"] = 95;

sign["E3"]["9"] = 110;

sign["E4"] = new Array();

sign["E4"]["0"] = 0;

sign["E4"]["1"] = 60;

sign["E4"]["2"] = 110;

sign["E4"]["3"] = 170;

sign["E4"]["4"] = 245;

sign["E4"]["5"] = 355;

sign["E4"]["6"] = 475;

sign["E4"]["7"] = 620;

sign["E4"]["8"] = 780;

sign["E4"]["9"] = 950;

sign["F"] = new Array();

sign["F"]["0"] = 0;

sign["F"]["1"] = 15;

sign["F"]["2"] = 20;

sign["F"]["3"] = 30;

sign["F"]["4"] = 40;

sign["F"]["5"] = 52;

sign["F"]["6"] = 65;

sign["F"]["7"] = 80;

sign["F"]["8"] = 95;

sign["F"]["9"] = 120;

sign["G"] = new Array();

sign["G"]["0"] = 0;

sign["G"]["1"] = 20;

sign["G"]["2"] = 27;

sign["G"]["3"] = 40;

sign["G"]["4"] = 55;

sign["G"]["5"] = 70;

sign["G"]["6"] = 85;

sign["G"]["7"] = 105;

sign["G"]["8"] = 125;

sign["G"]["9"] = 160;

var complParams = new Array();

complParams["bpItemStrange"] = 0;

complParams["bpItemDexterity"] = 0;

complParams["bpItemIntuition"] = 0;

complParams["bpItemWisdom"] = 0;

complParams["bpItemIntelligence"] = 0;

complParams["bmItemAccuracy"] = 0;

complParams["bmItemDodge"] = 0;

complParams["bmItemContrition"] = 0;

complParams["bmItemEndurance"] = 0;

complParams["bmItemIgnoreBlock"] = 0;

complParams["bmItemIgnoreArmor"] = 0;

complParams["defense"] = 0;

complParams["bpItemAddHealthPoints"] = 0;

complParams["bpItemAddManaPoints"] = 0;

complParams["bpItemAdditionalDamage"] = 0;

complParams["bpItemDefenseCMagic"] = 0;

var complBonus = new Array();

complBonus["11"] = new Array();

complBonus["11"]["name"] = "Комплект Боевого мага";

complBonus["11"]["5"] = new Array();

complBonus["11"]["5"]["bpItemStrange"] = 5;

complBonus["11"]["5"]["bpItemIntelligence"] = 3;

complBonus["11"]["5"]["bmItemContrition"] = 50;

complBonus["11"]["5"]["defense"] = 6;

complBonus["11"]["5"]["bpItemAddHealthPoints"] = 100;

complBonus["11"]["7"] = new Array();

complBonus["11"]["7"]["bpItemStrange"] = 7;

complBonus["11"]["7"]["bpItemIntelligence"] = 4;

complBonus["11"]["7"]["bmItemContrition"] = 80;

complBonus["11"]["7"]["defense"] = 8;

complBonus["11"]["7"]["bpItemAddHealthPoints"] = 140;

complBonus["11"]["9"] = new Array();

complBonus["11"]["9"]["bpItemStrange"] = 9;

complBonus["11"]["9"]["bpItemIntelligence"] = 5;

complBonus["11"]["9"]["bmItemContrition"] = 120;

complBonus["11"]["9"]["defense"] = 10;

complBonus["11"]["9"]["bpItemAddHealthPoints"] = 180;

complBonus["3"] = new Array();

complBonus["3"]["name"] = "Комплект Ассасина";

complBonus["3"]["5"] = new Array();

complBonus["3"]["5"]["bpItemStrange"] = 5;

complBonus["3"]["5"]["bmItemDodge"] = 30;

complBonus["3"]["5"]["bpItemAdditionalDamage"] = 3;

complBonus["3"]["7"] = new Array();

complBonus["3"]["7"]["bpItemStrange"] = 7;

complBonus["3"]["7"]["bmItemDodge"] = 50;

complBonus["3"]["7"]["bpItemAdditionalDamage"] = 7;

complBonus["3"]["9"] = new Array();

complBonus["3"]["9"]["bpItemStrange"] = 7;

complBonus["3"]["9"]["bmItemDodge"] = 50;

complBonus["3"]["9"]["bpItemAdditionalDamage"] = 7;

complBonus["13"] = new Array();

complBonus["13"]["name"] = "Комплект Белого мага";

complBonus["13"]["5"] = new Array();

complBonus["13"]["5"]["bpItemIntuition"] = 3;

complBonus["13"]["5"]["bpItemIntelligence"] = 3;

complBonus["13"]["5"]["bmItemAccuracy"] = 50;

complBonus["13"]["5"]["defense"] = 6;

complBonus["13"]["5"]["bpItemAddHealthPoints"] = 100;

complBonus["13"]["7"] = new Array();

complBonus["13"]["7"]["bpItemIntuition"] = 4;

complBonus["13"]["7"]["bpItemIntelligence"] = 4;

complBonus["13"]["7"]["bmItemAccuracy"] = 80;

complBonus["13"]["7"]["defense"] = 8;

complBonus["13"]["7"]["bpItemAddHealthPoints"] = 140;

complBonus["13"]["9"] = new Array();

complBonus["13"]["9"]["bpItemIntuition"] = 5;

complBonus["13"]["9"]["bpItemIntelligence"] = 5;

complBonus["13"]["9"]["bmItemAccuracy"] = 120;

complBonus["13"]["9"]["defense"] = 10;

complBonus["13"]["9"]["bpItemAddHealthPoints"] = 180;

complBonus["10"] = new Array();

complBonus["10"]["name"] = "Комплект Берсеркера";

complBonus["10"]["5"] = new Array();

complBonus["10"]["5"]["bpItemStrange"] = 5;

complBonus["10"]["5"]["bmItemContrition"] = 50;

complBonus["10"]["5"]["bpItemAdditionalDamage"] = 5;

complBonus["10"]["5"]["bpItemAddHealthPoints"] = 100;

complBonus["10"]["7"] = new Array();

complBonus["10"]["7"]["bpItemStrange"] = 7;

complBonus["10"]["7"]["bmItemContrition"] = 80;

complBonus["10"]["7"]["bpItemAdditionalDamage"] = 7;

complBonus["10"]["7"]["bpItemAddHealthPoints"] = 140;

complBonus["10"]["9"] = new Array();

complBonus["10"]["9"]["bpItemStrange"] = 9;

complBonus["10"]["9"]["bmItemContrition"] = 120;

complBonus["10"]["9"]["bpItemAdditionalDamage"] = 9;

complBonus["10"]["9"]["bpItemAddHealthPoints"] = 180;

complBonus["9"] = new Array();

complBonus["9"]["name"] = "Комплект Валькирии";

complBonus["9"]["5"] = new Array();

complBonus["9"]["5"]["bpItemStrange"] = 5;

complBonus["9"]["5"]["bpItemIntuition"] = 3;

complBonus["9"]["5"]["defense"] = 12;

complBonus["9"]["5"]["bpItemAddHealthPoints"] = 100;

complBonus["9"]["7"] = new Array();

complBonus["9"]["7"]["bpItemStrange"] = 7;

complBonus["9"]["7"]["bpItemIntuition"] = 4;

complBonus["9"]["7"]["defense"] = 16;

complBonus["9"]["7"]["bpItemAddHealthPoints"] = 140;

complBonus["9"]["9"] = new Array();

complBonus["9"]["9"]["bpItemStrange"] = 9;

complBonus["9"]["9"]["bpItemIntuition"] = 5;

complBonus["9"]["9"]["defense"] = 20;

complBonus["9"]["9"]["bpItemAddHealthPoints"] = 180;

complBonus["12"] = new Array();

complBonus["12"]["name"] = "Комплект Владычицы";

complBonus["12"]["5"] = new Array();

complBonus["12"]["5"]["bpItemDexterity"] = 5;

complBonus["12"]["5"]["bpItemIntelligence"] = 3;

complBonus["12"]["5"]["bmItemDodge"] = 50;

complBonus["12"]["5"]["bpItemAddHealthPoints"] = 60;

complBonus["12"]["7"] = new Array();

complBonus["12"]["7"]["bpItemDexterity"] = 7;

complBonus["12"]["7"]["bpItemIntelligence"] = 4;

complBonus["12"]["7"]["bmItemDodge"] = 90;

complBonus["12"]["7"]["bpItemAddHealthPoints"] = 80;

complBonus["12"]["9"] = new Array();

complBonus["12"]["9"]["bpItemDexterity"] = 9;

complBonus["12"]["9"]["bpItemIntelligence"] = 5;

complBonus["12"]["9"]["bmItemDodge"] = 120;

complBonus["12"]["9"]["bpItemAddHealthPoints"] = 100;

complBonus["19"] = new Array();

complBonus["19"]["name"] = "Комплект Звездной Пыли";

complBonus["19"]["5"] = new Array();

complBonus["19"]["5"]["bpItemStrange"] = 3;

complBonus["19"]["5"]["bpItemWisdom"] = 5;

complBonus["19"]["5"]["defense"] = 12;

complBonus["19"]["5"]["bmItemContrition"] = 50;

complBonus["19"]["5"]["bpItemAddHealthPoints"] = 100;

complBonus["19"]["7"] = new Array();

complBonus["19"]["7"]["bpItemStrange"] = 4;

complBonus["19"]["7"]["bpItemWisdom"] = 7;

complBonus["19"]["7"]["defense"] = 16;

complBonus["19"]["7"]["bmItemContrition"] = 80;

complBonus["19"]["7"]["bpItemAddHealthPoints"] = 140;

complBonus["19"]["9"] = new Array();

complBonus["19"]["9"]["bpItemStrange"] = 5;

complBonus["19"]["9"]["bpItemWisdom"] = 9;

complBonus["19"]["9"]["defense"] = 20;

complBonus["19"]["9"]["bmItemContrition"] = 120;

complBonus["19"]["9"]["bpItemAddHealthPoints"] = 180;

complBonus["6"] = new Array();

complBonus["6"]["name"] = "Комплект Кошмара";

complBonus["6"]["5"] = new Array();

complBonus["6"]["5"]["bmItemDodge"] = 50;

complBonus["6"]["5"]["bpItemAdditionalDamage"] = 5;

complBonus["6"]["5"]["defense"] = 6;

complBonus["6"]["7"] = new Array();

complBonus["6"]["7"]["bmItemDodge"] = 80;

complBonus["6"]["7"]["bpItemAdditionalDamage"] = 7;

complBonus["6"]["7"]["defense"] = 8;

complBonus["6"]["9"] = new Array();

complBonus["6"]["9"]["bmItemDodge"] = 120;

complBonus["6"]["9"]["bpItemAdditionalDamage"] = 9;

complBonus["6"]["9"]["defense"] = 10;

complBonus["18"] = new Array();

complBonus["18"]["name"] = "Комплект Мировой скорби";

complBonus["18"]["5"] = new Array();

complBonus["18"]["5"]["bpItemIntuition"] = 5;

complBonus["18"]["5"]["bmItemAccuracy"] = 50;

complBonus["18"]["5"]["bmItemEndurance"] = 30;

complBonus["18"]["5"]["defense"] = 18;

complBonus["18"]["7"] = new Array();

complBonus["18"]["7"]["bpItemIntuition"] = 7;

complBonus["18"]["7"]["bmItemAccuracy"] = 80;

complBonus["18"]["7"]["bmItemEndurance"] = 50;

complBonus["18"]["7"]["defense"] = 24;

complBonus["18"]["9"] = new Array();

complBonus["18"]["9"]["bpItemIntuition"] = 9;

complBonus["18"]["9"]["bmItemAccuracy"] = 120;

complBonus["18"]["9"]["bmItemEndurance"] = 70;

complBonus["18"]["9"]["defense"] = 30;

complBonus["7"] = new Array();

complBonus["7"]["name"] = "Комплект Носферату";

complBonus["7"]["5"] = new Array();

complBonus["7"]["5"]["bpItemIntuition"] = 5;

complBonus["7"]["5"]["bmItemAccuracy"] = 30;

complBonus["7"]["5"]["bmItemContrition"] = 50;

complBonus["7"]["5"]["defense"] = 12;

complBonus["7"]["5"]["bpItemAddHealthPoints"] = 60;

complBonus["7"]["7"] = new Array();

complBonus["7"]["7"]["bpItemIntuition"] = 7;

complBonus["7"]["7"]["bmItemAccuracy"] = 50;

complBonus["7"]["7"]["bmItemContrition"] = 80;

complBonus["7"]["7"]["defense"] = 16;

complBonus["7"]["7"]["bpItemAddHealthPoints"] = 80;

complBonus["7"]["9"] = new Array();

complBonus["7"]["9"]["bpItemIntuition"] = 9;

complBonus["7"]["9"]["bmItemAccuracy"] = 70;

complBonus["7"]["9"]["bmItemContrition"] = 120;

complBonus["7"]["9"]["defense"] = 20;

complBonus["7"]["9"]["bpItemAddHealthPoints"] = 100;

complBonus["14"] = new Array();

complBonus["14"]["name"] = "Комплект Призыва";

complBonus["14"]["5"] = new Array();

complBonus["14"]["5"]["bpItemIntelligence"] = 3;

complBonus["14"]["5"]["bmItemEndurance"] = 30;

complBonus["14"]["5"]["defense"] = 6;

complBonus["14"]["5"]["bpItemAddHealthPoints"] = 100;

complBonus["14"]["7"] = new Array();

complBonus["14"]["7"]["bpItemIntelligence"] = 4;

complBonus["14"]["7"]["bmItemEndurance"] = 50;

complBonus["14"]["7"]["defense"] = 8;

complBonus["14"]["7"]["bpItemAddHealthPoints"] = 140;

complBonus["14"]["9"] = new Array();

complBonus["14"]["9"]["bpItemIntelligence"] = 5;

complBonus["14"]["9"]["bmItemEndurance"] = 70;

complBonus["14"]["9"]["defense"] = 10;

complBonus["14"]["9"]["bpItemAddHealthPoints"] = 180;

complBonus["5"] = new Array();

complBonus["5"]["name"] = "Комплект Танцующей с Клинками";

complBonus["5"]["5"] = new Array();

complBonus["5"]["5"]["bpItemDexterity"] = 3;

complBonus["5"]["5"]["bmItemAccuracy"] = 50;

complBonus["5"]["5"]["bmItemDodge"] = 30;

complBonus["5"]["7"] = new Array();

complBonus["5"]["7"]["bpItemDexterity"] = 4;

complBonus["5"]["7"]["bmItemAccuracy"] = 80;

complBonus["5"]["7"]["bmItemDodge"] = 50;

complBonus["5"]["9"] = new Array();

complBonus["5"]["9"]["bpItemDexterity"] = 5;

complBonus["5"]["9"]["bmItemAccuracy"] = 120;

complBonus["5"]["9"]["bmItemDodge"] = 70;

complBonus["4"] = new Array();

complBonus["4"]["name"] = "Комплект Тени";

complBonus["4"]["5"] = new Array();

complBonus["4"]["5"]["bpItemDexterity"] = 5;

complBonus["4"]["5"]["bmItemDodge"] = 30;

complBonus["4"]["5"]["bpItemAdditionalDamage"] = 5;

complBonus["4"]["7"] = new Array();

complBonus["4"]["7"]["bpItemDexterity"] = 7;

complBonus["4"]["7"]["bmItemDodge"] = 50;

complBonus["4"]["7"]["bpItemAdditionalDamage"] = 7;

complBonus["4"]["9"] = new Array();

complBonus["4"]["9"]["bpItemDexterity"] = 9;

complBonus["4"]["9"]["bmItemDodge"] = 70;

complBonus["4"]["9"]["bpItemAdditionalDamage"] = 9;

complBonus["8"] = new Array();

complBonus["8"]["name"] = "Комплект Экзекутора";

complBonus["8"]["5"] = new Array();

complBonus["8"]["5"]["bpItemStrange"] = 5;

complBonus["8"]["5"]["bmItemEndurance"] = 50;

complBonus["8"]["5"]["defense"] = 18;

complBonus["8"]["5"]["bpItemDefenseCMagic"] = 10;

complBonus["8"]["7"] = new Array();

complBonus["8"]["7"]["bpItemStrange"] = 7;

complBonus["8"]["7"]["bmItemEndurance"] = 80;

complBonus["8"]["7"]["defense"] = 24;

complBonus["8"]["7"]["bpItemDefenseCMagic"] = 15;

complBonus["8"]["9"] = new Array();

complBonus["8"]["9"]["bpItemStrange"] = 9;

complBonus["8"]["9"]["bmItemEndurance"] = 120;

complBonus["8"]["9"]["defense"] = 30;

complBonus["8"]["9"]["bpItemDefenseCMagic"] = 20;

complBonus["24"] = new Array();

complBonus["24"]["name"] = "Комплект Культа Огня";

complBonus["24"]["5"] = new Array();

complBonus["24"]["5"]["bmItemContrition"] = 50;

complBonus["24"]["5"]["bpItemAddManaPoints"] = 50;

complBonus["24"]["7"] = new Array();

complBonus["24"]["7"]["bmItemContrition"] = 60;

complBonus["24"]["7"]["bpItemAddManaPoints"] = 150;

complBonus["24"]["9"] = new Array();

complBonus["24"]["9"]["bmItemContrition"] = 75;

complBonus["24"]["9"]["bpItemAddManaPoints"] = 300;

complBonus["23"] = new Array();

complBonus["23"]["name"] = "Комплект Культа Воды";

complBonus["23"]["5"] = new Array();

complBonus["23"]["5"]["bmItemAccuracy"] = 50;

complBonus["23"]["5"]["bpItemAddManaPoints"] = 50;

complBonus["23"]["7"] = new Array();

complBonus["23"]["7"]["bmItemAccuracy"] = 60;

complBonus["23"]["7"]["bpItemAddManaPoints"] = 150;

complBonus["23"]["9"] = new Array();

complBonus["23"]["9"]["bmItemAccuracy"] = 75;

complBonus["23"]["9"]["bpItemAddManaPoints"] = 300;

complBonus["26"] = new Array();

complBonus["26"]["name"] = "Комплект Культа Воздуха";

complBonus["26"]["5"] = new Array();

complBonus["26"]["5"]["bmItemDodge"] = 50;

complBonus["26"]["5"]["bpItemAddManaPoints"] = 50;

complBonus["26"]["7"] = new Array();

complBonus["26"]["7"]["bmItemDodge"] = 60;

complBonus["26"]["7"]["bpItemAddManaPoints"] = 150;

complBonus["26"]["9"] = new Array();

complBonus["26"]["9"]["bmItemDodge"] = 75;

complBonus["26"]["9"]["bpItemAddManaPoints"] = 300;

complBonus["25"] = new Array();

complBonus["25"]["name"] = "Комплект Культа Земли";

complBonus["25"]["5"] = new Array();

complBonus["25"]["5"]["bmItemEndurance"] = 50;

complBonus["25"]["5"]["bpItemAddManaPoints"] = 50;

complBonus["25"]["7"] = new Array();

complBonus["25"]["7"]["bmItemEndurance"] = 60;

complBonus["25"]["7"]["bpItemAddManaPoints"] = 150;

complBonus["25"]["9"] = new Array();

complBonus["25"]["9"]["bmItemEndurance"] = 75;

complBonus["25"]["9"]["bpItemAddManaPoints"] = 300;

complBonus["28"] = new Array();

complBonus["28"]["name"] = "Комплект Повелителя Огня";

complBonus["28"]["5"] = new Array();

complBonus["28"]["5"]["bmItemContrition"] = 50;

complBonus["28"]["5"]["bpItemAddManaPoints"] = 100;

complBonus["28"]["5"]["bpItemIntelligence"] = 3;

complBonus["28"]["7"] = new Array();

complBonus["28"]["7"]["bmItemContrition"] = 70;

complBonus["28"]["7"]["bpItemAddManaPoints"] = 200;

complBonus["28"]["7"]["bpItemIntelligence"] = 5;

complBonus["28"]["9"] = new Array();

complBonus["28"]["9"]["bmItemContrition"] = 90;

complBonus["28"]["9"]["bpItemAddManaPoints"] = 350;

complBonus["28"]["9"]["bpItemIntelligence"] = 7;

complBonus["27"] = new Array();

complBonus["27"]["name"] = "Комплект Повелителя Воды";

complBonus["27"]["5"] = new Array();

complBonus["27"]["5"]["bmItemAccuracy"] = 50;

complBonus["27"]["5"]["bpItemAddManaPoints"] = 100;

complBonus["27"]["5"]["bpItemIntelligence"] = 3;

complBonus["27"]["7"] = new Array();

complBonus["27"]["7"]["bmItemAccuracy"] = 70;

complBonus["27"]["7"]["bpItemAddManaPoints"] = 200;

complBonus["27"]["7"]["bpItemIntelligence"] = 5;

complBonus["27"]["9"] = new Array();

complBonus["27"]["9"]["bmItemAccuracy"] = 90;

complBonus["27"]["9"]["bpItemAddManaPoints"] = 350;

complBonus["27"]["9"]["bpItemIntelligence"] = 7;

complBonus["30"] = new Array();

complBonus["30"]["name"] = "Комплект Повелителя Воздуха";

complBonus["30"]["5"] = new Array();

complBonus["30"]["5"]["bmItemDodge"] = 50;

complBonus["30"]["5"]["bpItemAddManaPoints"] = 100;

complBonus["30"]["5"]["bpItemIntelligence"] = 3;

complBonus["30"]["7"] = new Array();

complBonus["30"]["7"]["bmItemDodge"] = 70;

complBonus["30"]["7"]["bpItemAddManaPoints"] = 200;

complBonus["30"]["7"]["bpItemIntelligence"] = 5;

complBonus["30"]["9"] = new Array();

complBonus["30"]["9"]["bmItemDodge"] = 90;

complBonus["30"]["9"]["bpItemAddManaPoints"] = 350;

complBonus["30"]["9"]["bpItemIntelligence"] = 7;

complBonus["29"] = new Array();

complBonus["29"]["name"] = "Комплект Повелителя Земли";

complBonus["29"]["5"] = new Array();

complBonus["29"]["5"]["bmItemEndurance"] = 50;

complBonus["29"]["5"]["bpItemAddManaPoints"] = 100;

complBonus["29"]["5"]["bpItemIntelligence"] = 3;

complBonus["29"]["7"] = new Array();

complBonus["29"]["7"]["bmItemEndurance"] = 70;

complBonus["29"]["7"]["bpItemAddManaPoints"] = 200;

complBonus["29"]["7"]["bpItemIntelligence"] = 5;

complBonus["29"]["9"] = new Array();

complBonus["29"]["9"]["bmItemEndurance"] = 90;

complBonus["29"]["9"]["bpItemAddManaPoints"] = 350;

complBonus["29"]["9"]["bpItemIntelligence"] = 7;

complBonus["38"] = new Array();

complBonus["38"]["name"] = "Комплект Барака";

complBonus["38"]["5"] = new Array();

complBonus["38"]["5"]["bpItemIntuition"] = 5;

complBonus["38"]["5"]["bpItemWisdom"] = 3;

complBonus["38"]["5"]["bmItemAccuracy"] = 80;

complBonus["38"]["5"]["bmItemEndurance"] = 80;

complBonus["38"]["5"]["defense"] = 20;

complBonus["38"]["5"]["bpItemAddHealthPoints"] = 150;

complBonus["38"]["7"] = new Array();

complBonus["38"]["7"]["bpItemIntuition"] = 7;

complBonus["38"]["7"]["bpItemWisdom"] = 4;

complBonus["38"]["7"]["bmItemAccuracy"] = 100;

complBonus["38"]["7"]["bmItemEndurance"] = 100;

complBonus["38"]["7"]["defense"] = 25;

complBonus["38"]["7"]["bpItemAddHealthPoints"] = 200;

complBonus["38"]["9"] = new Array();

complBonus["38"]["9"]["bpItemIntuition"] = 9;

complBonus["38"]["9"]["bpItemWisdom"] = 5;

complBonus["38"]["9"]["bmItemAccuracy"] = 120;

complBonus["38"]["9"]["bmItemEndurance"] = 120;

complBonus["38"]["9"]["defense"] = 30;

complBonus["38"]["9"]["bpItemAddHealthPoints"] = 250;

complBonus["39"] = new Array();

complBonus["39"]["name"] = "Комплект Корчевателя";

complBonus["39"]["5"] = new Array();

complBonus["39"]["5"]["bpItemStrange"] = 5;

complBonus["39"]["5"]["bpItemDexterity"] = 5;

complBonus["39"]["5"]["bmItemDodge"] = 70;

complBonus["39"]["5"]["bmItemContrition"] = 70;

complBonus["39"]["5"]["bmItemIgnoreBlock"] = 50;

complBonus["39"]["7"] = new Array();

complBonus["39"]["7"]["bpItemStrange"] = 6;

complBonus["39"]["7"]["bpItemDexterity"] = 6;

complBonus["39"]["7"]["bmItemDodge"] = 85;

complBonus["39"]["7"]["bmItemContrition"]