44080

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕВНОЩІВ ЯК ЕМОЦІЇ Й ПОЧУТТЯ

Дипломная

Психология и эзотерика

Найтиповіше ревнощі виявляються через механізми психологічного захисту - проекцію і реактивну освіту. У проекції власні думки, фантазії і переживання приписуються іншій людині. Так, наприклад, чоловік, що має любовні зв'язки па стороні, постійно ревнує свою дружину, якщо вона затримується у подруги або збирається їхати у відрядження.

Украинкский

2013-11-09

977 KB

14 чел.

11

PAGE  12

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ

          РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ

                                

                           КАФЕДРА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

  

 

            Гавриленко    Ірина   Юріївна

                                                  (Прізвище, ім’я, по батькові )

    

        ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕВНОЩІВ

                           ЯК ЕМОЦІЇ   Й  ПОЧУТТЯ

   

 

                    ДИПЛОМНА  РОБОТА

          НА  ЗДОБУТТЯ  ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ

                             7.040101  СПЕЦІАЛІСТ  З ПСИХОЛОГІЇ

                   ЗА НАПРЯМКОМ 0401 – “ПСИХОЛОГІЯ”   

 

   

   

                           Науковий керівник:

                         канд. психол. наук,

                                                                                          професор Г.В.Д`яконов.

      

  

        Кіровоград  2011.

ЗМІСТ

Зміст.................................................................................................................2

Вступ.................................................................................................................3

Розділ І. Теоретичний  аналіз психології ревнощів

  1.1 Науково-теоретичні підходи до розуміння почуття ревнощів.....5

  1.2 Теоретичний аналіз психологічних концепцій прихильності

        у контексті вивчення психології ревнощів......................................22

  1.3. Ревнощі - хвороба чи спосіб життя....................................................26

Розділ ІІ.   Методика емпіріко-практичного

                  дослідження психології ревнощів

  2.1.  Мета, завдання та програма дослідження.....................................34

 1.  Методики  експериментального дослідження ревнощів............  

                                        

Розділ ІІІ. Експериментальне дослідження

                  психології ревнощів  у студентів

  3.1.  Експериментально-психологічне дослідження

         індивідуальних , емоційних та фізіологічних

         особливостей ревнощів студентів технікуму.................................

 3.2. Експериментально-психологічне дослідження

         індивідуальних , емоційних та фізіологічних

         особливостей ревнощів студентів університету............................

 3.3.  Експериментальне дослідження співвідношення почуття

          ревнощів з морально-психологічними почуттями......................

 3.4.  Експериментальне вивчення загальних особливостей

          почуття ревнощів...............................................................................

 3.5. Обговорення та аналіз деяких особливостей

         використаних методик...................................................................

Висновок......................................................................................................

Список літератури.....................................................................................

Словник психологічних термінів...........................................................

Додатки

                

В С Т У П  

    Життя сучасної  людини сповнене широким багатством різноманітних    переживань і почуттів: інтелектуальних, вольових, комунікативних, смислових, релігійних, естетичних та ін. Центральне місце у ньому займають відносини людей, а саме стосунки між чоловіками та жінками, їх   

         Актуальність проблеми полягає у тому, що наше життя постійно змінюється і вимагає  нових підходів до проблем  

         Об’єктом нашого дипломного  дослідження є психологічні особливості почуття ревнощів, а предмет дослідження – це психологічні особливості ревнощів як емоції і почуття.

        Мета дипломної роботи полягає  у теоретичному, методичному та емпірично-практичному дослідженні психологічної природи почуття ревнощів, як  емоції і почуття.

         Важливу роль у нашому дослідженні ревнощів відіграє  гіпотеза про те, що  почуття ревнощів є складним та амбівалентним почуттям яке є не тільки непродуктивним і руйнівним, але й продуктивним і позитивним.

    Виходячи з мети та гіпотези нашого дослідження ми висунули такі основні завдання дипломної роботи:

 1.  Здійснити теоретичний огляд і аналіз психологічної літератури з проблем психології ревнощів;
 2.  Здійснити теоретичний аналіз психологічних концепцій прихильності у контексті вивчення психології ревнощів;
 3.  Розробити методичний підхід та програму емпірико – психологічного дослідження почуття ревнощів;
 4.  Здійснити пошук експериментальних методик дослідження почуття       ревнощів та розробити нові методики емпіричного дослідження психологічних особливостей почуття ревнощів;
 5.  Експериментально дослідити індивідуальні особливості психології речення;
 6.  Здійснити експериментальні дослідження емоційних та фізіологічних особливостей почуття ревнощів;
 7.  Експериментально вивчити деякі загальні особливості почуття ревнощів;
 8.  Виявити співвідношення почуття ревнощів з іншими морально- психологічними почуттями.

           Основними методами нашого дослідження є спостереження; бесіди; анкетування; тестування; контент-аналіз; методи математико- статистичного аналізу експериментальних матеріалів.

          Контингентом нашого дослідження були 40 студентів Кіровоградського будівельного технікуму (20 юнаків і 20 дівчат) та 40 студентів  історичного факультету Кіровоградського державного педагогічного університету ( 20 хлопців та 20 дівчат).

  Розділ І.  Теоретичний  аналіз психології ревнощів

 

 1.  . Науково-теоретичні підходи до розуміння  почуття ревнощів

        Психологія кохання і ревнощів – це проблеми, які завжди викликали інтерес як у простих людей, так і в професійних психологів. Природу ревнощів описували Спіноза, який вважав, що  ревнощі - це протилежна сторона кохання і Кант, який бачив в ревнощах елементи заздрощів і прояв темпераменту (      ). Багато російських релігійних філософів прирівнювали ревнощі до таких гріхів як гордість і заздрощі  (     ). Але найбільш точне пояснення даного феномену, на наш погляд здійснили представники глибинної психології.    

    Звернемося до основоположника глибинної психології – З.Фрейда. Як причини виникнення ревнощів, виходячи з основних методологічних принципів психоаналізу, можна виділити протидію двох основних інстинктів - інстинкту Життя і інстинкту Смерті (      ). Чим сильніша прихильність до об'єкту своєї любові, тим, відповідно, велика і залежність від нього. Тому ревнощі виникають як у відповідь реакція на страх втрати об'єкту, з яким пов'язано отримання задоволення. Найбільший пік свого розвитку ревнощі одержують в Едіповій ситуації. Дуже часто спалахи ревнощів спостерігаються у маленьких хлопчиків і дівчаток але по відношенню до одного з батьків протилежної статі. Ситуація посилюється, якщо на любов одного з батьків претендує ще хто-небудь (в даному випадку йдеться про сиблінгів). Брати і сестри змагаються між собою за любов батьків, що, природно, засвоюється і інтроецируєтся як модель поведінки в аналогічній ситуації, яка може повторитися в дорослому житті. Наприклад, двоє аспірантів конкурують між собою за любов і визнання наукового керівника, кожного разу ревнуючи один одного, якщо перевага надана не йому.

Найтиповіше ревнощі виявляються через механізми психологічного захисту - проекцію і реактивну освіту. У проекції власні думки, фантазії і переживання приписуються іншій людині. Так, наприклад, чоловік, що має любовні зв'язки па стороні, постійно ревнує свою дружину, якщо вона затримується у подруги або збирається їхати у відрядження. Прикладом реактивної освіти як форми прояву ревнощів є протилежний вираз відчуттів, думок, переживань. Замість обурення ревнивець демонструє покірність, упокорювання, жертовність. Закономірно виникає питання: "Якщо ревнощі виявляються за допомогою захисних механізмів, від чого ж захищається свідомість людини"? Швидше за все, від сексуальних ваблень, бажань, про яких, як писав Фрейд, суб'єкт не знає або не бажає знати. У свою чергу, ці бажання, є слідством (своєрідними повторами, відбитками) дитячих інцестуозних ваблень - так званими відголосками перекладу первинних процесів у вторинні (Фрейд), тобто варіантами незадоволених дитячих фантазій.

Цікаве пояснення феномена ревнощів можна знайти у автора теорії об'єктивних відносин М.Кляйн. На думку послідовниці Фрейда, витоки формування і прояви ревнощів слід шукати на ранніх етапах онтогенезу дитини. І тут особливу увагу слід приділити своєрідності характеру взаємовідносин, що складаються у немовляти з матір'ю. Первинний об'єкт, на який направлена сексуальна енергія (лібідо) новонародженого - материнські груди, саме вона є або джерелом отримання задоволення немовляти, або об'єктом фрустрації для новонародженого. "Така психічна або фізична близькість до задовольняючих грудей ...заповнює втрачену пренатальну єдність з матір'ю і відчуття безпеки, яке воно дає". Це багато в чому визначається здібністю немовляти до сильної прихильності до материнських грудей (катексису), які згодом інтроєцируютья ним як улюблений об'єкт. Останнє визначає, згідно М.Кляйн, формування базової довіри або недовіри до світу, що в свою чергу є основою формування відношення дитини до себе і оточуючих. "Хороші груди" задовольняють фізіологічні, емоційні і тілесні потреби дитини, що сприяє надалі її психологічній інтроекції як основної частини Его і допомагає новонародженому безперешкодно і безболісно прийняти матір всередину себе. Але якщо у матері "погані груди", то відповідно до теоретичних положень автора, вона не здатна задовольнити емоційні потреби дитини і тоді виступає як сильний фрустріруючий чинник його психічного розвитку. Оскільки мати є для немовляти основним джерелом отримання задоволення, то саме її присутність або відсутність має сильний вплив на емоційний стан новонародженого. Саме це, як буде показано далі, є першою і основною детермінантою проявів ревнощів (її своєрідності і якості) в старшому віці. В результаті сильної психологічної і фізіологічної прихильності до матері, у дитини починають формуватися по відношенню до неї амбівалентні почуття. З одного боку - це подяка і любов за те задоволення і насолоду, яку вона дає, з іншого - ненависть і бажання поруйнувати об'єкт прихильності. Вже тут можна прослідити взаємодію основних людських ваблень, описаних Фрейдом, - Ероса (в даному випадку представленому в бажанні дитини зберегти об'єкт любові) і Танатоса (формування деструктивних імпульсів по відношенню до матері). Саме тому ми найсильніше ревнуємо тих, кого більше любимо.

Чим частіше задоволення від грудей переживається і приймається, тим частіше немовля відчуває задоволення і подяку. Інакше у дитини розвиваються заздрісні імпульси по відношенню до об'єкту своєї любові.

Таким чином, першим об'єктом заздрості новонародженого стають годуючі материнські груди. оскільки саме заздрість, на думку М.Кляйн, є причиною ревнощів. Закономірно виникає питання: як відбувається трансформація заздрості в ревнощі, за рахунок яких  психологічних механізмів? У міру розвитку дитини заздрісні імпульси, що виникають у неї по відношенню до матері, трансформуються в акти ревнощів. У віці 5 років (фалічна стадія розвитку по Фрейду) ми спостерігаємо спалахи ревнощів, що найяскравіше виявляються, по відношенню до одного з батьків протилежної статі. Проте фігура Батька виконує не менш значущу роль. Згідно Фрейду, саме в цьому віці відбувається формування материнського комплексу (комплекс Едіпа) у хлопчиків і батьківського (комплекс Електри) у дівчаток. У хлопчиків заздрість по відношенню до матері як джерела отримання задоволення, трансформується в ревнощі, оскільки на це задоволення претендує ще батько, що викликає у сина агресію і бажання знищити об'єкт, бажаючий в такій же мірі володіти матір'ю. У дівчаток заздрість по відношенню до матері трансформується в ревнощі до батька.

Дану метаморфозу М.Кляйн пояснює через глибинні механізми, що становлять основу феномена жіночих ревнощів. Оскільки дівчинка володіє атрибутами тієї ж статі, що і мати, те пряме бажання володіти матір'ю символічно виявляється в любові до батька. Оскільки батько володіє матір’ю, то, відповідно, через символічне володіння Батьком можна володіти Матір'ю. У цей період у дівчаток - майбутніх жінок закладаються психологічні основи суперницького відношення до собі подібних (тобто жінкам). Саме тут стає зрозумілою відмінність у специфіці чоловічих і жіночих ревнощів. На символічному рівні кожна жінка намагається отримати перемогу над своєю матір’ю, що часто проектується на інших жінок (подруг, колег по роботі, сестер, свекруху і т.д.) Причому, з проявами заздрості жінки справляються двома способами - ідентифікуючись з об'єктом заздрості (те, що в народі іменується як "біла заздрість") і знецінюючи об'єкт (так звана "чорна заздрість"). У першому випадку можна спостерігати захоплення, бажання бути схожою на об'єкт своєї заздрості, в другому - висміювання, презирство, бажання принизити, знищити об'єкт, що викликає заздрість.

Однією з форм проявів ревнощів як у чоловіків, так і у жінок є прояв сексуальної активності з елементами садомазохізму. В даному випадку йдеться про таку категорію чоловіків і жінок, які несвідомо провокують партнера на прояв інтересу до іншого. Після спроби, що вдалася, слідує бурхлива сцена ревнощів з подальшою актуалізацією сексуальної активності, де партнери на якийсь час миряться ("Милі сваряться - тільки тішаться").

Для людей з таким типом прояву ревнощів досягнення сексуального задоволення практично неможливе без відповідних сцен ревнощів. Причини такого типу поведінки потрібно шукати в дитинстві, коли мати або батько спочатку карали дитину, а після цього (зважаючи на актуалізацію відчуття провини) демонстрували йому свою любов і прихильність. В результаті, отриманню любові завжди передувало покарання і страждання, що глибоко закріпилося на несвідомому рівні як спосіб прояву своїх почуттів.

Цікаве трактування феноменології ревнощів можна зустріти в роботах неофрейдистів - А.Адлера і К.Хорні, які значну роль у формуванні і розвитку ревнощів відводили особливостям соціального середовища, в якій відбувалося виховання дитини. Спираючись на основні положення теорії індивідуальної психології А.Адлера, можна виділити як причини виникнення ревнощів комплекс неповноцінності і прагнення до переваги. Чим невпевненіше відчуває себе людина, тим більше він ревнивий. Причому, ревнощі можуть виявлятися не тільки по відношенню до партнера протилежної статі, але і до дітей, друзів, співробітників або підлеглих, домашніх тварин і т.д. В цьому випадку ревнивець перетворюється на справжнього тирана, який постійно вимагає уваги до своєї персони, бажає повністю контролювати захоплення, інтереси і навіть - думки оточуючих його близьких людей. "Зізнайся чесно, про що ти зараз думаєш?" -типове питання ревнивця у відповідь на підозри, що мучать його, щодо вірності партнера. Посиленню ревнощів значною мірою сприяє рівень соціального статусу індивіда.

Як відзначає Адлер, найбільш ревниві (дослідник більшою мірою писав про чоловіків) ті, хто має вищий соціальний статус і положення в соціумі. Це пояснюється тим, що при втраті об'єкта любові, наприклад у разі відходу до іншого, під сумнів ставляться всі атрибути соціальної успішності особи. Найчастіше у таких чоловіків жінка виступає як один з основних атрибутів його успішності і переваги над іншими. Тому у чоловіків винуватицею появи і розвитку ревнощів, практично завжди, є жінка.

Причинами ревнощів, згідно теорії К.Хорні, є так звана невротична потреба в любові, невротична гордість (підставою якої є нарцисизм суб'єкта), страх перед протилежною статтю. У першому випадку можна спостерігати невпевнених в собі людей, охочих завжди контролювати об'єкти своєї прихильності, вимагаючи постійної уваги і демонстрації любові. У другому - пихатих гордівників, яким обов'язково як доказ любові потрібно приносити якісь жертви, захоплюватися ними, підносити подарунки і т.д. Такий тип особи, наприклад, часто можна зустріти серед керівників, що ревно відносяться до того, що їх підлеглі працюють на когось іншого. У третьому випадку можна спостерігати чоловіків, що бояться того, що вони не зможуть задовольнити жінку, і жінок, що сумніваються в своїй сексуальній привабливості. Результатом такого виду страху є несвідома провокація ситуацій, де партнер би ревнував, підтверджуючи тим самим свою любов ("Б'є - значить любить").

Значний внесок в аналіз схожих з тематики проблем вніс основоположник концепції структурного психоаналізу Ж.Лакан. Не апелюючи безпосередньо до поняття ревнощів, французький психоаналітик в своїх роботах розкрив внутрішню логіку виникнення Бажання любові. Йому належить знаменитий вислів: "Любов - є форма самогубства".

Категорія Бажання, структуруюча спосіб життя суб'єкта дискурсу, формує і внутрішній досвід, створюючи і відкриваючи межі його існування. "Структура бажання завжди така, що за кожним предметом бажання насправді ми хочемо і бажаємо чогось іншого. Завжди іншого" (М.Мамардашвілі). Інтерпретуючи вислів Мамардашвілі, слід зазначити, що категорія Бажання є центральною в логіці ідей структурного психоаналізу Лакана. Перефразовуючи Мамардашвілі (який в багатьох своїх роботах придає значну увагу психоаналізу), можна вказати на те, що Бажання, про яке пише автор, це, згідно концепції Лакана, Бажання знання про себе - Іншого, Бажання конституювання свого "несвідомого двійника”.

Тому бажання завжди тим сильніше, ніж менш певний предмет воно має. А що може бути більш невизначене, ніж людина для самого себе. Але те, чим є людина, визначають, як відомо, інші, найулюбленіші і бажаніші; тобто саме ті, кого ми найчастіші ревнуємо. Тепер стає зрозумілим, чому ми їх ревнуємо: будь-який прояв їх Небажання загрожує "нашим руйнуванням", дестабілізує і дезорієнтує людину щодо природи своєї суті. Людина просто не знає, хто він і що з себе представляє. Наприклад, маленькі діти дуже часто, для того, щоб нівелювати значущість негативних думок, сказаних на їх адресу, звертаються до батьків (частіше до матері): "Мама, скажи, що це (мається на увазі  негативна думка на їх адресу) не так". І як тільки мати заспокоює дитину, кажучи: "Ні!", він внутрішньо (несвідомо) "збирає" образ себе, тим самим набуваючи свою ідентичність.

Любов, згідно Лакану, найінтенсивніше виявляється у момент вислизання об'єкту. Дуже часто у суб'єкта раптом "спалахують" почуття у момент втрати людини, до якої він до цього ставився досить байдуже ("Маючи - не цінуємо, втративши - плачемо"). Тобто любов виникає вслід за ревнощами, причиною якої є небезпека, що загрожує конституюванню суб'єкта. Інакше кажучи, людина знає, що вона чогось варта і щось з себе представляє, якщо її хоч хто-небудь любить. Якщо ж вона взагалі нікому не потрібна, то їй загрожує так звана "екзистенціальна дисоціація" власної ідентичності. Іншими словами, як відзначав герой кінофільму "Соляріс" доктор Снаут: "Людині завжди потрібна Людина". Даний феномен можна також проілюструвати висловом П’єра Тейяра де Шардена (цит. по Р.Мею): "У який ще момент люблячі один одного настільки щільно опановують собою, якщо не тоді, коли вони загубилися один в одному?"

Психологічний аналіз причин виникнення ревнощів можна знайти в романі М.Пруста "У пошуках втраченого часу": "У любові наш щасливий суперник, або, що те ж саме, наш ворог - це наш добродійник. До істоти, яка не збуджує в нас нічого крім мало значуще фізичне ваблення, він відразу додає величезну цінність, чужу йому, але нами змішувану. Якби у нас не було суперників, задоволення не перетворювалося б на любов. Якби їх не було, або, якби ми не вірили, що вони у нас є. Бо немає необхідності, щоб вони реально існували. Для нашого блага досить ілюзорного життя, якою їх наділяють наші підозри і наші ревнощі". Аналіз цього вислову розкриває позитивне значення ревнощів, які дають людині можливість наблизитися до розуміння своєї внутрішньої суті.                                                          На закінчення можна відзначити, що ревнощі є феноменом складної психологічної природи. Структура ревнощів включає безліч форм прояву, взаємопов'язаних з різними причинами (різні форми порушення дитячо-батьківських відносин, спотворення в структурі ідентичності (образі "Я"), екзистенціальні проблеми).


     

                                   Мал.1. Аналіз взаємозв’язку  компонентів структури ревнощів  в теоріях  глибинної  психології

Теорії

глибинної психології

Компонент ревнощів

Психоаналіз об’єктних відносин

М. Кляйн

Структурний психоаналіз

Ж. Лакана

Теорія

Індивідуальна психологі А. Адлера

Неофрейдистська концепція К. Хорні

Психологічні

 1.  Особливості Едіпової ситуації у розвитку особистості
 2.  Наявність сиблінгів (братів, сестер)

Моделі батьківської сім’ї

Відносини:

 1.  Порушення об’єктних відносин
 2.  Формування заздрісних імпульсів (заздрість)

Дисгармонія у відносинах із значущим іншим (мати, батько)

 1.  особливості відносин в батьківській сім’ї
 2.  Ідеали культури
 1.  Тип культури
 2.  Сімейні традиції і цінності

Причини.

Форми прояву

Проекція, реактивна освіта

Проекція, реактивна освіта, раціоналізація

1. Порушення на рівні формування несвідомих основ ідентичності (конституювання регістрів Реального і Символічного)

 1.  Комплекс неповноцінності
 2.  Прагнення до переваги
 1.  Невротична потреба у любові
 2.  Невротична гордість
 3.  Нарцисизм
 4.  Страх (у чоловіків - боязнь не задовольнити жінку, у жінок – боязнь продемонструвати свою несексуальність)

Способи прояву

Афект, трансформація афекту (імпотенція, ригідність, сексуальна активність з елементами садизму)

Знецінення об’єкту, знецінення себе, ідентифікація з об’єктом

“Вислизання” об’єкту любові.

Витіснення заперечення

Витіснення, зсув.

Помста, вживання алкоголю, психосоматика, цинізм, зрада

Тривожність (агресія), підкуп, апеляція до жалю, заклик до справедливості, занурення в страждання


Ревнощі -  одна з найсильніших, дратівливіших і хворобливіших емоцій. Часто вона розглядається як міра любові однієї людини до іншої. Відсутність ревнощів, навпаки часто трактується як ознака байдужості, так що у разі сумнівів одна людина навіть може випробовувати силу любові іншого, намагаючись викликати в ньому ревнощі.

Якщо визначити точніше, то ревнощі швидше є страх втрати, ніж демонстрація любові. Необґрунтовані і часті прояви ревнощів свідчать не стільки про недовіри партнеру, скільки про недовіру у власну здатність утримати взаємні відносини перед лицем навіть незначного змагання. Коли ревнощі досягають такого ступеня, єдине чого ваш партнер не може вам дати, це упевненість. Ваші відчуття ненадійності і неповноцінності такі, що ви не можете повірити нічому іншому, крім того, що вас так лякає: ваше місце зайняте кимось іншим.

          Ревнощі будять такі фундаментальні емоції, як страх і гнів. Можливість позбутися любові і всього, що пов'язане з нею, породжує у людини страх. Любов крім всього іншого, означає відчуття захищеності і безпеки; відсутність відчуття безпеки є головною причиною страху. Емоція гніву у феномені ревнощів, виникає тоді, коли людина відчуває, що всі її  спроби зберегти позиції у відносинах з коханою людиною, повернути її увагу, любов і пов'язане з нею відчуття безпеки безплідні. Брат (або сестра або хто-небудь інший) встає бар'єром між вами і джерелом безмежної любові. Гнів може бути направлений на брата, сестру батьків або на однолітків. Цей гнів може знаходити собі вихід в інших ситуаціях, може бути направлений на інших людей.

Дитина, наприклад, яка проявляє агресію в дитячому саду, стає чутливою і ревнивою до уваги вихователя, починає сприймати однолітків і товаришів по іграх як суперників, що позбавляють її законної частки любові і уваги. Очевидно, дитина могла, відкрито виявити гнів тільки в дитячому садку.

Любов між братами і сестрами відрізняється від любові між батьком і дитиною і від любові між друзями. Як правило, найсильнішою вважається любов між матір'ю і дитиною або між батьком і дитиною. Друге місце займає сиблінгова любов. Сиблінгова любов, також як і любов між батьком і дитиною відрізняється довговічністю, хоча і проходить через вельми серйозні випробування в дитячому і підлітковому віці. Як правило бурхливі дитячі сварки не можуть поруйнувати її. Навіть ревнуючи і гніваючись людина знає, що ця любов завжди з ним. Приємно гордитися друзями, але гордість за досконалість і досягнення брата або сестри дарує людині ще більшу радість. Також як любов між батьком і дитиною, любов між братами і сестрами може протистояти будь-яким мінливостям долі, бо вона заснована на міцному  фундаменті кровної спорідненості і спільно прожитих років.

У тому або іншому ступені почуття ревнощів переживають всі люди. Сила цього відчуття  є також показником ступеня залежності від іншої людини. Якщо ви надаєте своєму партнеру повну свободу і поважаєте його інтереси, то тим самим ви більшою мірою прив'язуєте його до себе і створюєте більш довірливі відносини.

Інакше, якщо ви станете контролювати кожен його крок то він стане відчувати ваш тиск і всіляко йому чинитиме опір. Зрештою, ви одержите реакцію протесту, тобто він зрадить вам «з принципу», щоб довести свою свободу  вам, і право робити те, що він вважає потрібним. Як правило близькі, інтимні відносини накладають на партнерів ту відповідальність і зобов'язання, про яких вони домовляються гласно або «за умовчанням». Якщо правила відносин не промовляються, то починають діяти певні очікування, які можуть не співпадати. Так, для одного з партнерів відносини носять характер нетривалого романа, і він вважає себе в праві зрадити, оскільки не давав ні яких обіцянок, в той час, як інший – хотів би, щоб ці відносини були тривалими і серйозними.

Переводячи партнера підозрами і спробами тримати під контролем його поведінку, ви з часом остаточно зіпсуєте відносини і одержите те, чого якнайбільше боялися – він від вас піде. Як говорять спеціалісти в галузі НЛП:  «Одержана вами реакція – це результат вашої комунікації» - ваше повідомлення відображається в реакції співбесідника. Звідси, якщо ви хочете змінити його реакцію, то почніть посилати йому нові повідомлення. Для цього вам потрібно буде змінити деякі з своїх переконань і зробити свою поведінку гнучкішою.

Багато хто з нас переживав це почуття в собі, і жодному воно радості не приносило. Якщо звернутися до літератури дзеркала науки, то можна знайти величезну кількість історій про нещасних людей, уражених цією недугою. У них описуються різні прояви ревнощів у всій її різноманітності.

Якщо спробувати дати визначення ревнощів – то це почуття власності, що розповсюджується на іншу людину, коли ревнивець абсолютно забуває про те, що інша така ж людина, яку він сприймає як свою річ. Це відчуття з'являється у людей невпевнених в собі, в своїх почуттях, у тому, що вони гідні любові, тому ревнощі – це не свідома спроба утримати поряд з собою того, хто, як вважає ревнивець, додає його життю значення і наповнює її змістом.

По суті своїй ревнощі нагадують вид шизофренії – розщеплювання особистості. Це болісна спроба об'єднати два протилежні полюси відношення до людини: любов і ненависть.

Вираз: «Від любові до ненависті один крок», не зовсім вірний. Це від ревнощів один крок, як до любові, так і до ненависті. Ревнивець кидається між цими двома полюсами, намагаючись примирити непримиренне. От чому він то любить, то ненавидить. І в тому і в іншому стані, він може бути щирим. І чим він щиріший бажає досягти гармонії, тим болісніший стан його душі, тим  більше виражені його метання, тим болісніше він реагує на всяке відхилення в поведінці партнера, яка не відповідає його уявленням про любов і вірність. Саме вірності, а не любові вимагає він, тому що на справжню любов здатна тільки цілісна, тобто зріла душа. Цілісність і зрілість души це ті якості, які відсутні у ревнивої людини, але до придбання, яких він так прагне, вибираючи при цьому невірний шлях. Таким чином, ревнощі це прояв двох основних бажань: володіння і дотримання вірності або відданості пану, господарю, власнику.

Маскування ревнощів. Ревнувати можна до кого завгодно і кого завгодно. Часто людина навіть не усвідомлює, що вона страждає від ревнощів, адже вона може маскуватися під різними почуттями. Видавати себе то за турботу про ближнього, то за бажання захистити його від небезпеки або бути для нього єдиним  і неповторним. Найсумніша маска ревнощів, коли вона видає себе за любов. Цей варіант маскування дуже поширений і різноманітний. Проходять тисячоліття, але він з постійною завзятістю програється мільйонами людей, отруюючи їм життя і руйнуючи їх долі. Необхідно чітко зрозуміти, що якщо у людини є ревнощі, то про любов говорити непотрібно. Любов і ревності - це два протилежні способи взаємодії з людьми і миром.

Іноді зустрічаються ситуації, в яких один з партнерів спеціально провокує іншого на прояв ревнощів, діючи за принципом: «Ревнує, значить любить». В цьому випадку відсутність ревнощів у партнера сприймається як показник нелюбові і викликає негативну реакцію. Такий тип взаємостосунків властивий людям, які хочуть належати комусь, відчувати себе річчю або іграшкою в руках іншого. Подібні відносини є проявом садомазохістських схильностей у одного з партнерів і можуть, як укріплювати подібний тип зв'язків, якщо вони влаштовують  обох, так і руйнувати, що відбувається в більшості випадків.                                                                                                                     

Любов і ревнощі частенько складають на одну полицю, і це справедливо: ревнощі на грунті любові є єдиний вид ревнощів, який дозволяє відкрито виказувати всі свої претензії і образи суб'єкту, що провокує відчуття ревнощів.

Є купа інших ревнощі : наприклад, ревниве відношення до успіхів своїх товаришів по службі, або до хороших оцінок у однокурсників, або до популярності лідера, захоплюючого увагу і любов оточуючих. Але у всіх цих випадках ніхто не скаже на адресу того, хто трохи більш успішний, симпатичний, везучий.

Але допитувати чоловіка або дружину, впавши в черговий напад ревнивої підозрілості, неначебто як нормально, ні у кого ця  ситуація не викликає відчуття подиву.

Повернемося до стародавніх співтовариств. Припустимо, що на горизонті у первісної сім'ї з'явився деякий чоловіча особа, жадібно поглядаются у бік пари, що склалася. Що тоді зробить чоловік? А візьме він  палицю із слонячої кістки і огріє особу по хребту, щоб він не ліз до чужого вогнища в тепле особисте життя. І житиме собі далі, занепокоєний, мабуть, на предмет майбутніх посягань, але без жодних ревнощів. І вже тим більше без претензій до своєї дружини.

Тобто, ревнощі це агресія. Це  агресія направлена у бік потенційних конкурентів. Доказом служить хоча б те, що розжарюючись і розпалюючись ревнощі і перетворюється на агресію, а вона іноді доходить до побоїв і навіть до вбивства. Первинний напад агресії розповсюджується завжди тільки на конкурента і не повинен зачіпати суб'єкта  ревнощів. Проте, виходить зовсім інакше, і агресія стає направленою саме на того, кого хочеш захистити від посягань. Тому що агресію на конкурента ви не можете виявити, це заборонена суспільством дія.

Ревнощі за своєю суттю схожі дуже на роздратованість ситуація та ж: явно дратує певний стан речей, а змінити його ми не маємо  ні права, ні можливості, ні сили. Явна агресія щосили пригнічується і ми одержуємо дратівливість, -  щось таке аморфне і невизначене: злюся і скаженію незрозуміло чому і навіщо.

            Ревнощі приблизно те ж саме: це агресивна екзальтація, яка пригнічується особою до рівня, який вона вважає прийнятним. Істинні ревнощі завжди є ворожістю по відношенню до своїх конкурентів. Це не тільки відносно ревнощів на грунті любові, але і взагалі до будь-якого типу ревнощів. Чим сильніше пригнічується ворожість і агресивність, тим сильніше будуть виражені всі пригнічені феномени агресії: це ревнощі і дратівливість.

           При цьому всім очевидно, що потурання агресивним імпульсам дуже швидко приведе до плачевних результатів. І виходить що агресію погано і виражати і пригнічувати, що приводить до вельми значних труднощів психологічного плану, більшої напруги, що вимагає величезних  зусиль, щоб не допустити нервового зриву або істерики.  Ревнощі не направлені на об'єкт ревнощів за визначенням, атаки ревнивця на жаданий об'єкт означають його визнання в не конкурентноздатності, його відмова від всякого роду суперництва і перекладання відповідальності за свої невдачі або нездатність змінитися на цей об'єкт. Тут дуже важливо відзначити і той факт, що чим більш людина відчуває свою конкурентоспроможність, тим менш вона ревнива.

Агресивна спонука, яка закладає фундамент для наших ревнощів, та і взагалі всі агресивні імпульси в цілому, - це тупі біологічні стимули які лежать в основі природного відбору. розрядка агресивного імпульсу психологічно відчувається як рішення проблеми, хоча насправді проблема, швидше за все, посилиться.

З другого боку, якщо перешкоджати розрядці агресивного імпульсу, направленого на ворожий об'єкт, то це приводить до агресії на дружні об'єкти або навіть на самого себе.

           Важливим аспектом психології ревнощів є питання про те,                  коли  вони є  обгрунтованими. Оскільки ревнощі є боязнь втратити щось дороге, загрозу для взаємостосунків звична людина не може не відчути. Ревнощі, що проявляються, залежать як від тверезості думок, так і від самоконтролю.

Людина, яка  хоче зрозуміти, чи є її почуття ревнощів більш чи менш обгрунтованими повинна замислитися над наступними питаннями.

Чи  маєте Ви підстави відчувати ревнощі, якщо Ваш партнер підозріло поводиться? Якщо в рутині організованого життя раптово з'являться значні, але нез'ясовні зміни, то ваші  підозри, ймовірно, обгрунтовані. Підозрілість завжди розростається, при накопиченні доказів, поки або одержить підтвердження, або приведе до розлучення. При виникненні підозр дозволити собі спалах ревнощів і дати партнеру  застережливий сигнал про вашу стурбованість цілком природно.

Чи Ви маєте підставу випробовувати ревнощі, якщо ваш партнер у вашій присутності обурливо фліртує з кимось. Це свідчить про його погані манери, і ви маєте право виказати йому докори. Але він міг бути далекий від думки образити вас, а міг і свідомо провокувати вас, щоб переконатися у вашій любові, або ж, переживаючи образу, хотів розвіятися . Але  які б не були його мотиви, ваші ревнощі мають позитивну спрямованість, з тим щоб виразити відкрито і укріпити своє відчуття самоповаги.

Ревність безпідставна, коли вона  виникає виключно з ваших власних відчуттів приниженості або ненадійності. Нескінченні питання про те, як ваш партнер проводить час без вас, що задаються тільки тому, що ви підозрюєте існування іншого життя на стороні, образливо, можуть викликати обурення партнера і мати найзгубнішу дію.

Нерозумно проявляти ревнощі до людей, яких він знав і любив до зустрічі з вами, в даний час повинен бути достатньо самого факту що він з вами, щоб бути упевненою в його любові. Якщо ви ревнуєте до минулого переживайте це про себе.

Якщо  ви ніколи не проявляєте ваші ревнощі, ви, мабуть, дуже мудрі. Але не дозволяйте партнеру кривдити себе або піддавати небезпеці ваші відносини. Якщо ви ніколи не випробовували ревнощів, то або вам випало щастя бути надзвичайно упевненою в собі і абсолютно спокійною за міцн

ість відносин, або вас не чіпає думка що ви можете втратити партнера.  

       1.2. Теоретичний аналіз психологічних концепцій прихильності

 у контексті вивчення психології ревнощів

 

    Ревнощі можуть виявлятися вельми широкою гамою відчуттів – від легкого іронічного жарту до спалахів гніву, неприязного відношення, ненависті аж до жорстокої злобної помсти і вбивства підозрюваного в зраді або реального її спонукача (коханець, коханка). Ревнощі можуть бути односторонніми (чоловік ревнує дружину, або навпаки) і взаємними – двосторонніми. Ревнощі властиві всім людям і можуть виявлятися примирливо-доброзичливо, навіть сприяти посиленню любові, взаємної тяги один до одного. Ревнощі люті, злобні, жорстокі неминуче ведуть  до розладу сімейно-шлюбних відносин і взаємостосунків статевих партнерів. Для виникнення ревнощів можуть бути як об’єктивні (помилкові і дійсні), так  і суб’єктивні причини. В першому випадку можливо дійсна або уявна поява в інтимних відносинах між подружжям або статевими партнерами третьої, а то і  четвертої особи (у т того і іншого – “хтось”), раптово, непідготовлена зміна режиму сексуальних відносин ( рідкісні контакти, зміна техніки статевого спілкування) з упередженими допитами ( “ у чому справа?”, “звідки це?”, “хто навчив” і т.д.). У другому випадку може мати місце дійсна зміна сексуальних потенцій партнерів, частіше в бік ослаблення. Причин для подібного багато, не останнє місце серед них займає алкоголізм, зокрема через ослаблення сексуальної спроможності схильних до нього осіб. Достатньо аргументована думка, що чим менш вихована людина, в загальнолюдському значенні, чим нижчий її інтелект і інтелігентність, тим більш потворні в неї прояви ревнощів, в т.ч. що розповсюджуються на сферу статевих стосунків.

Психологи умовно виділяють декілька видів ревнощів:

 •  власницька (об’єкт любові розглядається ревнивцем як річ, що неподільно належить йому);
  •  суперницька ( в кожній людині ревнивець бачить суперника);
  •  тиранічна ( ревнивець виступає як тиран своєї жертви, навіть отримує задоволення від заподіюваних ним страждань);
  •  ущемленості ( у ревнивця недовірливий характер, комплекс неповноцінності, схильність перебільшувати особисті неприємності);
  •  обернена ( ревнивець оцінує свого сексуального партнера виходячи з власного досвіду невірності );
  •  щеплена ( ревнощі зароджуються під впливом принципів “всі чоловіки (жінки) такі...”.

Не дивлячись на свою умовність, подібна класифікація може бути використана лікарем-сексопатолом, сексопсихіатром і самим ревнивцем для аналізу, самоаналізу і вибору способів попередження або лікування можливих негативних наслідків ревнощів.

       Коли людина сильно прив'язується до когось або до чогось, будь то річ, яка йому дорога, або людина, яку вона ніжно любить, часто виникає побоювання, що вона може позбутися того, що дісталося їй так тяжко. Теорія прихильності описує три основні типи емоційного зв'язку з іншою людиною. Спокійна прихильність має на увазі зростання упевненості в собі, відчуття власної гідності і задоволення від любовних відносин з партнером. Стурбована прихильність має на увазі тривожне і амбівалентне відношення до себе і партнера. Часто йдеться про негативне сприйняття себе і позитивне сприйняття партнера. Подібні люди повністю залежать від підтримки партнера. Партнери, для яких характерний патерн уникнення, прагнуть уникати дуже сильної емоційної прихильності, яка робить людину уразливою для образ і страждань. Є два різновиди цього типу емоційного зв'язку. Деякі люди віддають перевагу відчуженому уникненню. В даному випадку сприйняття себе є позитивнішим, ніж сприйняття партнера, якого індивід схильний ігнорувати або недооцінювати. При тенденції до боязливого уникнення сприйняття себе і сприйняття партнера в рівній мірі негативні. Людина побоюється довірливих відносин, підозрює, що партнер піклується про його почуття набагато менше, ніж він піклується про почуття партнера.

Страх і власницькі почуття можуть бути складовими елементами любовних відносин. Кожний з нас бажає, щоб кохана людина відповідала йому взаємністю і любила тільки його. Ми боїмося відмови коханої людини, а більше боїмося втратити її любов з чиєїсь вини. Навіть в тому випадку, якщо партнер сам вигадує обставини, вказуючи на інтерес іншого партнера до третьої особи, з'являються ревнощі. У тому або іншому ступені ревнощі присутні в будь-яких відносинах. Ревнощі належать до розряду тих проблем, які партнерам слід обговорювати відкрито. Не треба забувати, що часом сексуальну симпатію до інших людей відчувають навіть ті партнери, які задоволені своїми любовними і сексуальними відносинами. Подібна симпатія не загрожує постійним відносинам, її не можна розцінювати як свідоцтво того, що між партнерами виникли якісь проблеми.

Іноді ревнощі виходять з-під контролю, і з'являється почуття власності. Найчастіше це відбувається у разі стурбованої прихильності. Людина постійно стурбована можливою втратою партнера і може навіть уявляти його зв'язок з іншими людьми. Рідкісні і цілком безневинні соціальні інтеракції партнера можуть викликати невиправдано різку реакцію. Причини виникнення власницького почуття різноманітні. Важливу роль в його появі часто відіграють комплекс неповноцінності і незрілість особистості. Деякі люди вимагають від своїх партнерів абсолютної і безумовної відданості, не розуміючи, що кожній людині, навіть за наявності близьких відносин, необхідний особистий простір для психологічного розвитку. Як правило, власницьке почуття свідчить про те, що людина в значній мірі не упевнена в собі, тому прояви даного почуття не можна залишати без уваги. У подібних випадках можна звернутися по допомогу до професійного консультанта.

Часто ревниві люди бувають не в силах змінити свою поведінку. Одержимість почуттями до партнера може здаватися їм абсолютно виправданою. Існує декілька способів поведінки за ситуації, коли ваш партнер проявляє безпідставні ревнощі:

 1.  Не потрапляйте в пастку, не намагайтеся виправдовуватися у відповідь на безгрунтовні підозри. Ревнивий коханець нерідко буває упевнений, що ви його зраджуєте, тому ставить питання з пристрастю. Слідуючи принципам ефективної комунікації, повідомте, які почуття викликають у вас ці питання.
 2.  Заохочуйте вашого партнера на сумісне рішення проблем, пов'язаних з ревнощами. Ви можете переконати його разом підшукати консультанта. У будь-якому випадку дійте упевнено. Не задовольняйтеся тимчасовим перемир'ям. Ревнощі можуть свідчити про те, що у відносинах з'явилися проблеми, на які не можна дивитися крізь пальці.
 3.  Не керуйтеся жалістю у відношенні до партнера. Навіть в тому випадку, якщо ви співчуваєте своєму партнеру, не дозволяйте собі виправдовувати його звинувачення і підозри. Ваш партнер повинен сам розібратися з своїми проблемами. Загрози самогубства або насильства свідчать про те, що ви стали об'єктом крайньої форми примушення і маніпуляції. Це означає, що у відносинах виникли серйозні проблеми і вам необхідно звернутися до фахівця.
 4.  Проаналізуйте ваші відносини і постарайтеся визначити, чи представляються вони вам здоровими. Якщо ревнощі і власницьке почуття партнера непереборні, значить дані відносини вже не дозволять вам відчути повну релаксацію. Навіть якщо ви любите партнера, варто задуматися про те, чи існує реальна можливість зберегти відносини. Спробуйте обговорити ситуацію, що склалася, з досвідченим консультантом. Таким чином ви можете зробити важливий крок до збереження вашого особистого психологічного балансу.  

          1.3 РЕВНОЩІ - ХВОРОБА ЧИ СПОСІБ ЖИТТЯ

Кокетування і ревнощі ходять рука в руку. Кокетуючи, жінка хоче відчути новий інтерес до себе, абсолютно не замислюючись про дві сторони медалі - про ревнощі. Бувають ревнощі-гра, легкі, іскристі, прикрашаючи життя. "Мій чоловік такий ревнивий, просто жах, говорить жінка настирному кавалеру, а сама, немов ненавмисно, зіштовхне два чоловіки ніс до носа і милується їх сторопілим виглядом. Чоловік в компанії удавано хмуриться, дивлячись на дружину, якої щось шепоче на вушко новий знайомий. Ця гра знайома обом партнерам і обидва щасливі: їй лестить, що вона така дорога чоловіку, що той немов вартує її, а він упевнений в дружині, але вдоволений тим, що вона привертає чужу увагу. Гра, гра...

Якщо обидва гравці дотримуються неписаних правил, між ними немає тих, що посваряться. Це немов катання на американських горках - дух захоплює, нерви лоскоче, але знаєш, що небезпеки немає.

Але ревнощі можуть стати і зовсім іншою грою - в одні ворота. Немов ні з того, ні з цього чоловік запідозрить дружину (може навіть і не дуже кохану) в якійсь-то невірності - і починається... Ревнощі як риса вдачі, ревнощі-хвороби - це вже справжня небезпека. Вона вимотує душу і вражає тіло.

Якщо чоловік боязкий, він може переживати мовчки, страждати, чахнути, висліджувати дружину, намагатися піймати її на дрібницях. Якщо ж він рішучий - дії можуть бути аж до рукоприкладства. Хоча і дріб'язковими причіпками можна довести нещасну жінку до того, що вона вигукує: "Вже краще б я тобі дійсно зрадила, хоч було б за що страждати.."

Ревнощі - одна з найсильніших людських емоцій, порівняна і з любов'ю, і з ненавистю.

У основі ревнощів лежить відчуття власника: не чіпай моє! А ще комплекс неповноцінності: моя дружина знайшла когось, хто кращий за мене... Ось від цих двох міркувань і починаються ревнощі всерйоз. Стежити, ловити, допитувати ревнивець починає не гірше за слідчого. Через свій характер ревнивець фіксується тільки на тому, що підтверджує його сумніви. Переживаючи і пережовуючи свої сумніви, він не спить ночами, страждає неврозами, спивається, розвалює сім'ю - і все це на основі власних фантазій, за якими найчастіше немає ніякого "криміналу".

Ревнощі властиві далеко не всім і беруть в полон поступово. Більше схильні до ревнощів люди спочатку підозрілі, вибухові, з нестійким характером, невпевнені в собі, мають психологічні комплекси, що одружилися не по любові, а по життєвих міркуваннях. Крім того, приймають ревнощі за єдино правильну манеру поведінки люди, які ще в дитинстві спостерігали щось схоже в батьківській сім'ї.

У комфортній сімейній обстановці людина може жити абсолютно спокійно, поки не відбудеться щось незвичайне, стресове. Це може навіть не відноситися до подружніх відносин: хвороба, звільнення, смерть родича і так далі. Вибивши людину з колії, стрес може розбудити в ньому дрімаюче до цієї пори щось, чому ще не придумано назву і що може привести його до нового стану - депресії, алкоголізму, наркоманії, а також і до пробудження ревнощів.

Окремо стоять ревнощі у немолодих чоловіків, нерідко пов'язана із зниженням потенції, в чому обвинувачується дружина: "Вона мені з молодості рога наставляла, ось мене і виснажила..." Міркування сумнівні, доказів ніяких, так вони і не потрібні: раз мені стало погано, значить хтось винуватий. Лікувати імпотенцію у немолодих - заняття вельми складне, а без її поліпшення ідеї ревнощів ніяк не знижуються. Додаткові муки під кінець життя -  як це не до ладу!

"Ревнує - значить любить" - приказка, яка далеко не завжди відображає правду життя. Бувають ревнощі без любові, просто тому, що "своє" віддавати не хочеться.

На древньославянскій мові слово "ревнощі" спочатку означало відповідальне, суворе, педантичне відношення до якоїсь справи (пам'ятайте - "ревне відношення"). Саме таке відношення повинне бути у серйозного чоловіка до своєї сім'ї, своєї дружини. Любиш - не любиш, а сім'ю тримай в кулаці. Ось і відчуття власника з'явилося - потрібна річ або не потрібна, а моя! Проте, з часом, в процесі зміни мови, слово стало більше відноситися до надмірно суворої поведінки, а в словнику Даля ревнощі трактуються як сліпа і пристрасна недовірливість, болісний сумнів в чиїйсь любові, вірності.

Ось воно, основна якість ревнощів - болісність відчуття для обох. Мучиться і той, хто ревнує, і той, кого ревнують. Мучиться ревнивець, не в силах відкинути самому ненависні роздуми і переживання; мучиться дружина, що приймає докори ні за що; мучаться діти, стаючи нервовими через    постійні скандали і все більш виразне охолоджування батьків один до одного. При цьому всі залишаються в програші, просто якась гра у власні ворота. Але ми граємо в цю жахливу гру, не маючи сил визнати свою поразку в боротьбі з власним за темні інстинкти.

Ревнощі супроводжуються хронічним стресом, від якого рукою подати до найрізноманітніших хвороб.

Головний біль, розбитість, безсоння, язва шлунку, серцеві хвороби, інфаркт, гіпертонія, бронхіальна астма, розлади травлення, а також невроз і депресія, зниження сексуальності, відчуження від людей, у тому числі і найближчих.

Ревнивець виглядає виснаженим, волосся скуйовджене, погляд блукає, руки нервово труть одна одну. Мова його гущавині незв'язна, видає приховані страждання і невіру в краще майбутнє.

Подаються ревнощі, залежно від властивостей характеру, під різними соусами. Можуть бути пред'явлені "документи" - трохи не щохвилинні записи пересувань дружини, її розмов із сторонніми, а також дрібниці, на яких вона плутається в своїх "свідченнях". Інший ревнивець більше упирає на те, що від дружини не так пахне, коли вона приходить додому не вчасно. Третій посилається на розповіді всіх своїх знайомих і родичів про розпусність дружини і її зради.

Іноді версії не витримують ніякої критики, а деколи бувають дуже доказові. Що в них правда, а що ні - невідомо. Дружина може бути просте ангелом, а може наставляти роги чоловіку, але ні мені, ні (що головне!) чоловіку це точно невідомо.

Отже головний стержень ревнощів - невідомість. Ревнивець ніколи не буває повністю упевнений в зраді своєї "половини". Ця неочевидність і вимотує його, примушує робити найдурніші або божевільні вчинки, щоб повністю запевнитися в своїх припущеннях або відмести їх. Нерідко доводиться чути: "Якби я був точно упевнений, я б розвівся. Але не можу ж я розвестися, якщо вона не винувата. А як довести - не знаю".

З будь-якої ситуації завжди є три виходи: змінити ситуацію; змінитися самому; залишатися в ситуації, яка ще погіршуватиметься. Ревнивець не може змінити ситуацію - він все так само одружений, навколо всі ті ж люди, і взагалі він вважає, що він ще не повністю упевнений в зраді, щоб міняти своє (і не тільки своє) життя. Ревнивець не може змінитися сам - це закладено в його характері. Тому він продовжує тонути в пучині своїх підозр, які, немов ваблячи і заманюючи, ведуть все далі, не підтверджуючись і не відкидаючись.

Іноді ревнощі спалахують раптово у абсолютно не схильної до цього людини; вона може бути короткочасною, і іноді настільки живучою, що переживає і саму любов. Ревнощі не зважають ні на закони, ні із здоровим глуздом: можна ревнувати до давно померлого або ще не зустрінутого; ревнувати бездоганну людину по явному наклепу; відкидати докази вірності і хапатися за найдрібніші натяки на зраду.

Переживання ревнощів можуть наростати день за днем або затихати на довгий час, можуть підточувати душу однієї людини, а можуть випліскуватися на оточуючих. Чоловіки частіше схильні носити переживання в собі, а жінки нерідко навіть без причини привселюдно скаржаться на зради чоловіка, залучають до висліджування подруг і навіть випадкових людей.

Який дивний парадокс: довіряти людям малознайомим і сумніватися в тому, з ким прожив не один рік, пережив безліч труднощів і радощів... А може, в цьому-то і сіль: зрада того, хто всіх дорожче, набагато страшніша, ніж від малознайомої людини. Але і тут бувають свої варіанти. Жінка говорить: "Я його ненавиджу, але якщо все-таки зловлю його на зраді, буде таке..." Що це - мазохізм? те саме відчуття власника? з дитинства щеплені погляди? Бог знає, але у будь-якому випадку нічого хорошого не буде.

До речі, іноді по тому, до чого саме ревнує людина, можна зробити висновок про те, який комплекс його мучить. Адже зовсім різні питання "чому з таким молодим" і "чому приводить його в наш будинок". Боязнь старості в першому випадку і спроба уберегти своє житло від вторгнення стороннього - в другому. Чи було це або не було, не так важливо для самих ревнощів, а важливо для того, кого ревнують.

Чоловік, що сам не раз зраджував дружину, дізнавшись про її зраду від тещі, декілька днів вирішував складне питання: чи виправдана зрада дружини, враховуючи його зради, або, навпаки, він сам правильно робив, як би авансом зраджуючи її. Ці роздуми доставляли йому чисто фізичний біль. Проте, на розпитування дружини він не відповідав, і лише через тиждень раптом відчув, що душевна мука просто хлинула з нього, і з риданнями оголосив дружині, що знає про її зраду, прощає її і сподівається лише на те, що зуміє пережити цю втрату.

Дружина довго розпитувала його про підозри, а потім сказала, що нічого цього не було ніколи. Чоловіку стало так легко на душі, немов він наново закохався в дружину, а тут і теща вибачилася, сказавши, що помилилася і всі переживання разом закінчилися щасливо. І хоча таке відбувається нечасто, вчасно сказане правильне слово здатне відновити те, що здавалося зруйнованим.

Якщо ревнивцю можливо пояснити збіг подій, довести, що його конкретні підозри необгрунтовані, то напади ревнощів можна гасити в самому зародку. Але інший раз звинувачення бувають неконкретні і нерідко зводяться до риторичних вигукувань типу "ну як же ти могла так поступити!" або "де була твоя совість". Тому дружина не може реально захищатися, навіть якщо налаштована на те, щоб вибачитися за що-небудь і тим вичерпати проблему. Пристрасті ревнивця розгораються, його страждання починають крутитися як білка в колесі і зростати в неосяжних розмірах. З такою людиною часом вдалі вигукування типу: "Як я могла б тобі зрадити, якщо ти у мене найкрасивіший, найрозумніший, самий темпераментний..." і т.д.

Проте, ефект може бути коротким, і знов поновлюються так властиві ревнощам нічні розмови, вечірні скандали. Якщо ви бачите, що переживання ревнивця вже не відносяться до самої зради, а замикаються на самих собі, стають стереотипними, звичними, замикаючи коло, з якого людина вже не може вирватися, не намагайтеся вирішувати проблему самостійно за допомогою валеріани або душевних розмов - це не допоможе, але зробить вас ще більш уразливими.

Звертайтеся до фахівців, не бійтеся "виносити сміття з хати" - це допоможе і хворому, і вам. Можливо, доведеться піти до психолога, можливо, до психіатра. Не бійтеся цього, психіатри лікують не тільки психічні хвороби, але і психологічні розлади, до яких і відноситься більшість випадків ревнощів. Вчасно почавши лікування, людину повернуть до нормального життя, так що і сліду не залишиться від безглуздих переживань. Легше стане і йому самому, і всім оточуючим. Упущений час породить безліч нових проблем, зменшить шанси на повне відновлення, піддасть небезпеці і знайомих, і незнайомих людей. Як дивно, що ми по-різному ставимося до тих хвороб, які видно і які невідчутні. Ми розуміємо, що є хвороби тіла, але до останнього прагнемо відхреститися від можливості розладу душі, хоча серед них є і абсолютно нешкідливі особливості характеру, і зловісні хвороби, що приводять до повної втрати людяності. Ревнивець може не розуміти, що є мучителем не тільки для оточуючих, але і для себе. Допоможіть йому, вилікуйте його, поглянувши на життя розсудливо, він буде вдячний вам. Якщо ви ревнуєте, то спробуйте розібратися реально, чи є, за що ревнувати або окрім підозр у вас нічого немає. Підозрювати можна кого завгодно і в чому завгодно. Але підозри виправдовуються украй рідко. Не треба псувати нерви собі і оточуючим, вірте людям - вони бувають чесні набагато частіше, ніж нам здається. Спробуйте розв'язати основну проблему: що ви робитимете, якщо упевнитеся в зраді - пробачите, розведетеся, страждатимете далі? Чи потрібна вам упевненість в своїх підозрах? І головне - якщо вам дійсно зрадили, то чому? Чого особисто ви не зробили для того, щоб запобігти цьому вчинку? Психологи говорять, що людина в невірності шукає те, чого не одержує в шлюбі. Що ви можете дати чоловіку, щоб він не дивився "на сторону"?

Розв'язавши ці проблеми (а вони завжди розв'язуються), ви зможете позбавитися основи ревнощів - невпевненості в собі. Насправді, якщо ви кращі за всіх, хто ж вам зраджуватиме? Знайдіть в собі ті риси вдачі, за які ви гідні міцної любові і спирайтеся на них в своїй самооцінці. Кожна людина має свої сильні і слабкі сторони, тільки не потрібно зменшувати перші і перебільшувати другі! Ви гідні любові і пошани нітрохи не менше уявного суперника, тільки так можна порівнювати його з вами. Якщо ж ревнощі не дають спати ночами, якщо ваш настрій впав, якщо ви втрачаєте контроль над собою, йдіть до лікаря. Ревнощі не доводять до гамівної сорочки, та зате лікар допоможе вам знайти спокій, розсудливість, мир в сім'ї.

За підрахунками психологів більше 90 % подружніх пар пережили "кризу ревнощів", що частіше закінчується благополучно. Розлученням такий стан завершується всього в 11 % подружніх пар. В той же час, більше 16 % подружжя проводять своє життя в невиражених, але виразних "боях місцевого значення", викликаних тими ж ревнощами. Нарешті, в 6 % сімей ревнощі складають основу співіснування подружжя, супроводжуючись постійними скандалами, але чомусь не приводячи до розлучення. Отже, любовні ревнощі - це цілий комплекс сильних переживань. Любовний біль тим сильніше, чим гарячіша любов. Інший раз, стаючи нестерпимою, цей біль примушує ревнивця перейти всі моральні кордони - аж до вбивства. Агресивність зустрічається приблизно у половини ревнивців. Самогубства з ревнощів украй рідкісні, хоча думка про це існує майже у кожного ревнуючого. Лише у одного з десяти зрада дружини зв'язується з власною поведінкою, інші думають про її розпусність. У той же час чоловіка відзначають, що раптово дружина стала для них надзвичайно значущою, вони постійно думають про неї. Якщо ви можете розібратися в своїх або чужих ревнощах за допомогою доводів розуму, не нехтуйте такою можливістю. Але якщо ревнощі не піддаються розумним доводам, звертайтеся до фахівців, вони повернуть вам радість життя і розумність оцінок.   

Розділ ІІ. Методика емпірико-практичного дослідження

                        психології ревнощів

2.1 Мета, завдання та програма дослідження

  

     Об’єкт  дослідження  психологічні особливості ревнощів  як  емоції  й почуття.

     Предмет дослідження: психологічні особливості ревнощів як емоції  й почуття у студентів  технічної та гуманітарної спеціальностей.

      Мета дослідження – здійснити емпірико-практичне дослідження природи почуття ревнощів  у  хлопців і дівчат, які  є студентами технічної та гуманітарної спеціальностей.       

     Поставлена гіпотеза: ревнощі є складне та амбівалентне почуття яке є не тільки непродуктивним і руйнівним, але й продуктивним і позитивним.

      Для реалізації мети та гіпотези дослідження ми висунули основні завдання  методичного та експериментального  дослідження у дипломній роботі:

Перше завдання  методичного дослідження полягає у тому, щоб розробити методичний підхід та програму емпірико – психологічного дослідження почуття ревнощів.

Друге завдання методичного дослідження – це пошук експериментальних методик дослідження почуття       ревнощів.

Трете завдання методичного дослідження – розробка нової методики емпіричного дослідження психологічних особливостей почуття ревнощів.

Завдання нашого експериментального дослідження психології ревнощів полягали у наступному:

1.  Вивчити експериментально індивідуальні особливості психології ревнощів.

 1.  Здійснити експериментальні дослідження емоційних та фізіологічних особливостей почуття ревнощів.
 2.  Виявити співвідношення почуття ревнощів з  морально- психологічними почуттями.
 3.  Експериментально вивчити деякі загальні особливості почуття ревнощів.

           Основними методами нашого дослідження є спостереження; бесіди; анкетування; тестування; контент-аналіз; методи математико- статистичного аналізу експериментальних матеріалів.

          Контингентом нашого дослідження були 40 студентів Кіровоградського будівельного технікуму ( 20 юнаків і 20 дівчат) та 40 студентів  історичного факультету Кіровоградського державного педагогічного університету ( 20 хлопців та 20 дівчат).

 1.  Методики емпірико-практичного дослідження

    психології ревнощів

     

       Як вже вказувалося, виходячи з  науково-теоретичного аналізу психології ревнощів ми визначили основні цілі та завдання нашого емпірико-практичного дослідження. Основні  емпірико-експериментальні методики  нашого дослідження  відповідають  завданням нашого дослідження.

Для вирішення першого завдання експериментального дослідження – вивчення індивідуальних  особливостей психології ревнощів – ми взяли тест “Чи ревниві ви?”, який слугує для  діагностики індивідуальних особливостей ревнощів (        ).

Цей тест

Для здійснення другого завдання нашого емпірико-практичного дослідження – експериментального вивчення емоційних та фізіологічних особливостей почуття ревнощів – ми використовували  опитувальник “Реакція на ситуацію ревнощів” (         ).

Для вирішення  третього  і четвертого завдань нашого емпірико-практичного дослідження ми розробили  (разом з Г.В.Дьяконовим) анкету “Ревнощі”, яка містить у собі  20 питань стосовно різних аспектів психології ревнощів. Повний текст цієї анкети  знаходиться у Додатку 1 (с.     ).  За допомогою цієї анкети виявляються такі основні аспекти психології ревнощів:

 1.  Відношення опитуваних до почуття ревнощів (питання 5).
 2.  Уявлення про сутність почуття ревнощів (питання 3).
 3.  Сфера почуттів, що пов’язані з почуттям ревнощів  (питання  1).
 4.  Характер переживань під час  ревнощів ( питання 2, 9).
 5.  Значення й місце почуття ревнощів у житті  жінок і чоловіків (питання 4).
 6.  Оцінка схильності до ревнощів  щодо коханих (питання 6, 7, 8).
 7.  Співвідношення почуття ревнощів з моральними та духовними почуттями (10 - 20).

Важливою особливістю анкети є принцип полівариантності відповідей, завдяки якому   майже половина питань анкети набуває характеру поліфонічних й проективних завдань. Саме поліфонічність та проективність дозволяють розкрити поза раціональні та позасвідомі особливості розуміння ревнощів нашими опитуваними.

    Розділ ІІІ. Експериментальне дослідження

                       психології ревнощів  у студентів

 1.  Експериментально-психологічне дослідження індивідуальних,

      емоційних та фізіологічних особливостей ревнощів студентів

      технікуму

 

         

 

                 Табл № 1.  Юнаки. Аналіз фізіологічних реакцій ревнощів

  Фізіологічні реакції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Сума

1. Жар

1

1

2

3

6

4

1

1

1

1

1

1

4

2

2

2

1

2

2

1

39

2. Холод

1

2

1

1

4

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

3

1

2

1

30

3. Запаморочення

1

1

2

1

5

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

27

4. Головний біль

4

4

3

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

3

1

2

2

2

1

1

35

5. Обморок чи втрата свідомості

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20

6.  Приплив крові до голови

1

1

3

1

3

3

2

1

1

1

5

2

1

5

2

3

1

2

1

1

40

7. Збудження та приплив енергії

1

1

3

5

5

5

5

1

5

7

7

3

4

4

1

2

1

1

1

5

67

8. Сексуальне збудження

1

1

2

4

2

4

5

1

1

4

7

1

7

2

1

1

1

1

1

5

52

9. Фізична слабкість

1

4

3

1

3

1

1

1

1

1

1

2

4

1

2

2

3

2

2

1

37

10. Втрата апетиту

5

4

4

1

4

1

1

1

1

6

1

2

1

3

3

2

1

4

3

1

49

11. Нервове тремтіння

1

3

3

5

6

7

2

1

2

5

4

4

2

2

1

2

2

3

3

1

59

12. Нудота

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

22

13. Тремтіння в руках й пітнілість долонь

1

2

2

1

4

2

1

1

1

2

1

2

1

4

1

2

2

1

4

1

36

14. Смоктання під грудьми

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

3

25

15. Шлункові коліки

1

1

2

1

1

4

1

1

1

1

2

1

3

1

1

2

2

1

1

1

29

16. Прискорене серцебиття

1

5

3

5

5

7

2

5

5

5

1

4

2

4

2

4

3

1

3

1

68

17. Одишка

1

1

1

1

2

4

2

1

1

2

1

1

3

3

2

2

4

3

4

1

40

18. Кошмарні сновидіння

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

2

2

1

3

1

2

1

33

19. Безсоння

5

5

3

1

4

6

2

4

1

6

7

5

1

1

1

1

1

2

1

1

58

Сума

30

40

46

36

60

55

33

26

28

48

52

35

43

42

28

34

34

32

35

29

766

  Табл. № 2.   Юнаки. Аналіз емоційних реакцій ревнощів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Су-ма

1 Лють

4

4

5

5

2

4

3

7

7

6

6

5

3

6

6

4

3

6

6

3

95

2 Почуття своєї

невпевненості

1

1

5

1

3

2

1

1

1

2

1

1

2

4

4

3

3

4

5

2

47

3 Тривога

5

3

4

4

5

3

1

5

2

3

4

3

3

5

5

4

5

5

5

7

81

4 Приниження

1

1

3

3

4

5

2

1

1

1

1

2

4

6

4

5

4

6

4

1

59

5 Фрустрація

1

1

2

1

2

6

3

1

5

7

7

4

3

4

3

3

4

6

3

7

73

6 Депресія

3

1

4

3

4

7

1

5

1

1

1

3

1

4

3

3

3

6

4

3

61

7 Жалість до себе

1

2

2

1

5

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

4

3

5

2

1

48

8 Боязнь втрати

5

4

2

5

6

7

2

5

1

2

1

3

3

3

5

1

4

5

5

7

76

9 Збентеженість

5

4

5

5

4

5

2

3

4

4

5

3

1

5

3

2

5

2

4

4

75

10 Заздрість

1

5

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

5

3

3

1

6

2

5

2

46

11 Горе

4

3

2

3

2

5

1

3

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

37

12 Біль

5

4

3

3

1

6

2

3

1

1

1

3

2

5

4

3

5

6

3

1

62

13 Гнів

5

4

3

5

4

1

4

7

5

7

7

6

4

7

4

7

4

6

7

1

98

14 Безпорадність

1

1

4

4

2

2

1

1

1

1

5

2

2

6

4

3

5

5

7

1

58

15 Почуття власника

1

2

3

1

2

1

1

1

1

1

7

5

3

6

6

3

3

4

6

1

58

16 Почуття беззахисності

1

1

1

2

3

2

1

1

1

1

1

2

2

5

6

2

6

4

6

1

49

17 Докори в адрес іншої людини

1

3

2

1

2

1

2

1

5

5

1

4

7

4

5

4

5

5

6

1

65

18 Збудження

1

4

3

5

2

5

4

1

1

5

7

4

2

3

2

2

2

2

3

5

63

19 Образа

4

4

4

4

3

4

4

5

3

5

1

5

4

5

7

7

5

5

5

2

86

20 Почуття безнадійності

1

1

4

3

2

4

2

1

1

4

1

2

2

5

6

1

6

4

5

2

57

21 Почуття що потрапили в пастку

1

3

1

4

2

1

2

1

2

2

1

1

1

4

6

3

5

3

5

6

54

22 Впевненість в своїй правоті

7

5

2

4

3

7

7

7

7

6

7

4

6

4

5

3

6

4

4

2

100

23 Роздратованість і досада

1

3

6

5

4

6

5

6

4

5

7

4

4

5

4

6

5

4

5

1

90

24 Пониження самооцінки

3

1

6

3

3

1

3

1

1

1

1

1

3

3

4

5

6

4

2

1

53

25 Почуття відторгнення

5

3

5

1

2

6

3

3

1

3

3

2

2

3

3

2

4

2

2

7

62

   Сума

68

68

82

77

74

94

61

74

59

77

81

72

72

109

108

83

108

106

110

70

1653

        Табл  № 3.   Загальні показники фізіологічних й емоційних реакцій та                                  

                      показники рівня ревнощів  юнаків будівельного технікуму

№№ дослід-жуваних

Фізіол. реакціі

Емоц. реакції

Сума

Емоц.  і

Фізіол.

Чи ревниві ви?

1

30

68

98

24

2

40

68

108

18

3

46

82

128

26

4

36

77

113

23

5

60

69

129

19

6

55

91

146

22

7

33

61

94

25

8

26

74

100

29

9

29

59

88

23

10

48

78

126

23

11

52

81

133

22

12

35

72

107

21

13

43

72

115

22

14

42

109

161

26

15

28

108

136

26

16

34

84

118

29

17

34

108

142

18

18

32

106

138

17

19

35

120

155

21

20

29

70

99

16

Сума

767

1657

2434

450

Середне

38,35

82,85

121,7

22,5

 Табл. № 4.    Кореляційні  взаємозв’язки між фізіологічними,

                                               емоційними реакціями та ревнощами  

фізіол

емоц

сума

ревн

фіз

1

емоц

-0,04

1

сума

0,436

0,877

1

ревн

-0,16

-0,04

-0,08

1

 

          

       Виходячи з результатів кореляційного аналізу, які представлені у Таблиці №2, ми бачимо, що більшість коефіцієнтів  кореляції (4 з 6) є незначимими. Тому найбільший інтерес для нас представляють два значимих коефіцієнти: фізіологічних та емоційних показників  почуття ревнощів з сумою цих фізіологічних і емоційних  реакцій.  Слід зауважити, що дуже високим є коефіцієнт кореляції  між емоційними реакціями та сумою фізіологічних і емоційних показників (0,877). Коефіцієнт  кореляції між фізіологічними проявами та сумою фізіологічних і емоційних реакцій є  майже значимим ( 0,436), однак, він фактично вдвічи ниже, ніж перший коефіцієнт. Це говорить про дуже великий  вплив саме емоційних реакцій на загальну картину переживання почуття ревнощів.  

 

 

Табл. № 5.   Дівчата Аналіз фізіологічних реакцій ревнощів - технікум

Фізіологічні реакції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Су-ма

1. Жар

3

1

1

4

4

3

4

2

1

1

1

1

3

1

3

4

1

1

3

3

45

2. Холод

3

2

3

3

2

1

1

1

4

2

1

1

4

1

1

5

1

1

1

1

39

3. Запаморочення

2

2

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

29

4. Головний біль

4

2

5

1

6

2

2

1

6

2

1

1

1

2

1

4

2

1

1

6

51

5. Обморок чи втрата свідомості

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

22

6.  Приплив крові до голови

1

1

1

4

2

4

1

1

1

1

1

1

4

1

5

2

1

1

4

3

40

7. Збудження та приплив енергії

4

5

5

4

4

4

1

7

1

3

5

1

7

4

6

1

1

1

6

1

71

8. Сексуальне збудження

1

1

5

1

1

5

1

1

1

5

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

33

9. Фізична слабкість

4

1

6

1

1

5

2

2

4

2

1

1

1

2

2

4

2

1

1

2

45

10. Втрата апетиту

4

1

3

1

1

7

4

1

4

3

5

1

7

3

1

4

2

1

1

4

58

11. Нервове тремтіння

5

1

1

7

2

3

6

3

2

1

1

1

6

3

4

7

3

1

4

3

64

12. Нудота

2

1

1

1

1

4

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

28

13. Тремтіння в руках й пітнілість долонь

4

4

1

7

1

3

6

7

4

2

1

1

7

1

1

5

1

1

5

2

64

14. Смоктання під грудьми

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

2

28

15. Шлункові коліки

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

4

1

1

1

1

27

16. Прискорене серцебиття

2

6

3

7

3

5

5

5

3

3

1

1

5

1

5

6

1

7

6

5

80

17. Одишка

2

1

4

3

1

2

1

2

4

3

1

1

2

1

1

1

1

1

2

3

37

18. Кошмарні сновидіння

1

4

4

1

1

4

1

1

2

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

34

19. Безсоння

3

6

2

5

2

6

5

3

6

3

5

7

7

5

1

1

4

1

7

1

80

    Сума

48

44

49

54

38

62

45

42

59

40

31

25

63

33

39

54

27

25

53

44

875

        Табл. № 6.    Дівчата Аналіз емоційних реакцій ревнощів - технікум

Емоційні реакції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Сума

1 Лють

5

3

1

6

3

1

7

7

3

3

5

4

7

7

7

7

2

1

7

6

92

2 Почуття своєї

невпевненості

2

2

3

3

2

2

1

2

1

2

1

1

5

6

3

1

1

1

4

5

48

3 Тривога

3

4

4

6

1

3

1

6

5

5

1

3

4

4

5

7

2

1

7

5

77

4 Приниження

3

4

1

2

5

4

5

7

1

2

1

1

5

6

5

4

7

1

6

5

75

5 Фрустрація

3

2

5

5

1

1

1

1

2

2

1

7

1

6

5

1

6

1

2

3

56

6 Депресія

4

3

6

4

1

5

1

5

2

2

1

1

5

6

4

7

2

1

7

4

71

7 Жалість до себе

4

1

6

6

2

3

1

6

4

1

1

1

2

2

4

7

5

1

4

3

64

8 Боязнь втрати

5

4

5

5

5

7

1

7

6

6

1

4

7

2

6

1

1

1

5

3

82

9 Збентеженість

5

4

4

6

1

5

1

7

1

5

1

1

5

5

6

3

2

1

5

1

69

10 Заздрість

5

1

2

5

1

2

1

3

1

2

1

1

1

2

2

4

3

1

2

2

42

11 Горе

4

1

2

7

1

3

1

1

5

2

5

1

1

1

4

7

2

1

4

1

54

12 Біль

5

5

2

7

2

5

4

7

4

1

5

1

6

5

6

7

1

1

6

4

84

13 Гнів

5

4

2

6

2

3

6

7

3

2

5

4

7

7

7

5

2

1

7

5

90

14 Безпорадність

2

1

2

5

1

4

6

1

1

2

1

2

5

5

6

2

1

1

3

3

54

15 Почуття власника

5

3

4

6

1

6

5

1

7

1

1

1

7

4

6

1

1

1

2

3

66

16 Почуття беззахисності

3

1

5

1

2

6

3

5

4

2

1

1

5

4

4

2

7

1

2

3

62

17 Докори в адрес іншої людини

5

1

3

7

4

2

7

7

1

4

1

1

5

6

7

3

2

1

5

4

76

18 Збудження

3

4

6

2

1

4

1

2

1

5

5

1

6

4

6

1

1

1

2

2

58

19 Образа

6

4

3

2

2

4

7

7

1

2

5

1

6

6

7

2

7

1

6

5

84

20 Почуття безнадійності

3

1

3

2

1

4

1

2

1

2

1

4

3

4

3

2

2

1

2

5

47

21 Почуття пастки

3

4

3

4

2

3

1

1

1

2

1

1

1

1

3

2

3

1

2

3

42

22 Впевненість в своїй правоті

4

4

4

7

7

2

7

7

7

5

1

7

2

7

7

3

7

1

6

5

100

23 Роздратова-ність і досада

4

4

5

5

3

5

6

7

4

3

1

1

5

5

7

4

3

1

6

4

83

24 Пониження самооцінки

2

2

2

1

2

3

1

2

2

2

1

1

3

5

3

5

2

1

2

4

46

25 Почуття відторгнення

4

2

7

6

1

5

1

3

1

1

1

1

2

5

6

6

2

1

5

3

63

   Сума

97

69

90

116

54

92

77

111

69

66

49

52

106

115

129

94

74

25

109

91

1685

          Табл. № 7.    Емоційні і фізіологічні реакції  та  рівень ревнощів

                      дівчат  з  технікуму

№№

Фізіол. реакціі

Емоц. реакції

Сума

ф + е

Чи ревниві ви?

1

48

97

145

274

2

44

69

113

26

3

49

90

139

27

4

54

116

170

24

5

38

54

92

20

6

62

92

154

23

7

45

77

122

24

8

42

111

153

29

9

59

69

128

24

10

40

66

106

28

11

31

49

80

32

12

25

52

77

24

13

63

106

169

25

14

33

115

148

23

15

39

128

167

23

16

54

94

148

29

17

27

74

101

20

18

25

25

50

16

19

53

109

162

21

20

44

91

135

21

Сума

875

1684

2559

486

Середне

43,75

84,2

127,95

24,3

Табл. № 8.   Кореляційний зв’язок фізіологічних і емоційних  реакцій ревнощів

                                                               та рівня ревнощів

фізіол

емоц

сума

ревн

фіз

1

емоц

0,508

1

сума

0,739

0,955

1

ревн

0,219

0,173

0,210

1

3.2.    Експериментально-психологічне дослідження

         індивідуальних , емоційних та фізіологічних

         особливостей ревнощів студентів університету

               Табл. № 9.  Аналіз фізіологічних реакцій ревнощів –

                                           Юнаки педагогічного університету

Фізіологічні реакції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Су ма

1. Жар

4

1

1

2

4

2

5

1

6

1

1

1

1

2

4

3

6

1

4

2

52

2. Холод

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

2

1

5

1

3

35

3. Запаморочен

1

1

1

1

3

1

5

1

1

1

1

1

1

2

3

1

1

1

2

1

30

4. Головн. біль

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

23

5. Обморок чи втрата свідом

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

24

6.  Приплив крові до голови

1

1

1

3

6

2

5

1

6

2

3

2

2

3

5

3

5

1

6

3

61

7. Збудження та приплив енергії

5

1

1

3

7

4

1

1

6

3

3

3

7

4

6

4

2

4

1

3

69

8. Сексуальне збудження

1

1

1

3

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

26

9. Фізична слабкість

6

1

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

3

2

3

2

3

1

4

1

42

10. Втрата апетиту

7

1

1

1

4

2

5

1

1

2

2

1

5

5

3

2

5

3

1

1

53

11. Нервове тремтіння

2

1

1

2

4

1

5

1

6

2

5

1

5

4

2

1

1

4

2

1

51

12. Нудота

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

21

13. Тремт в руках, пітніл.

2

1

1

1

5

1

1

1

6

3

5

1

1

2

3

1

1

4

2

3

45

14. Смоктання під грудьми

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

24

15. Шлункові коліки

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

24

16. Прискорене серцебиття

6

4

1

3

6

4

1

1

7

7

6

4

2

6

3

6

4

5

2

3

81

17. Одишка

4

1

1

1

3

1

1

1

1

2

2

1

1

1

3

2

1

2

1

1

31

18. Кошмарні сновидіння

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

27

19. Безсоння

1

3

1

3

5

1

1

1

1

5

5

1

4

1

2

1

1

3

1

2

43

Сума

47

24

19

31

64

31

51

19

55

38

45

26

44

40

46

35

38

44

34

31

762

               Табл. № 10.    Аналіз емоційних реакцій ревнощів –

                                         Юнаки педагогічного університету

  Емоційні

   реакції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Су ма

1 Лють

3

1

4

5

7

6

1

4

7

4

4

1

7

6

7

5

7

4

6

1

90

2 Почуття своєї

невпевненості

6

1

1

3

4

2

1

3

1

7

7

1

2

4

1

2

1

2

3

4

56

3 Тривога

5

1

4

6

5

4

1

5

1

5

5

3

6

6

6

5

3

4

5

6

86

4 Приниження

7

1

1

5

5

2

1

2

1

7

7

1

4

4

4

6

2

5

7

2

74

5 Фрустрація

1

1

1

4

6

1

5

4

1

1

1

1

1

7

3

1

6

2

4

1

52

6 Депресія

4

1

1

2

5

1

1

1

1

5

6

1

5

1

1

2

5

1

1

3

48

7 Жалість до себе

5

1

1

2

5

2

1

1

1

4

4

1

2

3

2

1

5

4

2

3

50

8 Боязнь втрати

6

1

4

3

7

4

1

3

1

3

3

1

7

2

7

5

4

2

6

4

74

9 Збентеженість

6

1

4

3

5

3

1

3

5

4

7

3

6

6

7

4

2

3

5

2

80

10 Заздрість

2

1

1

3

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

27

11 Горе

1

1

4

1

6

2

5

1

1

1

5

1

5

1

1

2

3

1

3

1

46

12 Біль

4

1

4

3

6

2

5

4

1

3

7

1

4

3

7

4

2

3

5

3

72

13 Гнів

4

1

4

4

7

6

1

5

7

7

6

5

7

6

7

6

6

5

6

2

102

14 Безпорадність

5

1

1

2

4

3

1

2

1

1

1

1

5

2

3

4

1

6

5

3

52

15 Почуття власника

6

1

1

3

3

4

5

3

6

5

5

3

7

7

6

7

2

4

5

2

85

16 Почуття беззахисності

4

1

1

1

3

2

1

2

1

1

1

1

3

2

3

4

2

1

6

1

41

17 Докори в адрес іншої людини

1

1

1

3

5

3

1

5

6

3

3

4

2

3

3

2

2

4

1

1

54

18 Збудження

7

1

1

1

7

4

1

4

1

2

1

1

6

3

3

2

1

1

4

6

57

19 Образа

7

1

1

5

6

5

1

4

1

6

6

1

6

4

4

6

5

3

6

3

81

20 Почуття безнадійності

3

1

1

2

4

2

5

2

1

5

6

1

3

2

2

4

1

1

2

1

49

21 Почуття що потрапили в пастку

2

1

4

1

4

3

5

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

3

4

1

40

22 Впевненість в своїй правоті

7

3

6

4

6

3