44228

Операційна система Windows на прикладі сучасних систем

Дипломная

Информатика, кибернетика и программирование

Працює в багатозадачному режимі. Використовує процесну форму (паралельно виконується кілька програм) та потокову форму (паралельно виконуються різні частини однієї програми). При одному процесорі багатозадачний режим реалізується так: попрацювавши якийсь час, задача у Windows 98 автоматично розвантажується і керування передається наступній задачі. При перебоях під час розв'язування задачі її можна зняти без розвантаження всієї системи

Украинкский

2013-11-11

3.92 MB

1 чел.

Зміст

[1]
ВСТУП

[2]
Теоретична частина: Операційна система Windows на прикладі сучасних систем

[2.1] Призначення операційної системи (ОС)

[2.2] Різновиди операційних систем. Загальна характеристика сімейства Windows (95,98, Ме, 2000, XP,Vista).

[2.3]
Інтерфейс Windows. Поняття об’єктів : папка, файл, ярлик.

[2.4]
Імена і шаблони файлів. Імена пристроїв. Імена дисків

[2.5]
Будова файлової системи. Поняття шляху.  Типи вікон.

[2.6]
Основні елементи типового програмного вікна, можливості керування вікнами та засобами відображення інформації у вікні.

[2.7]
Призначення основних команд системного меню.

[2.8]
Можливості закриття програм та документів різного виду.

[3]
II. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА  ОХОРОНА ПРАЦІ

[4]
ВИСНОВКИ

[5]
Список використаної літератури


ВСТУП

Тема: Операційна система Windows на прикладі сучасних систем

Мета: Напевно, ви часто звертали увагу на те, що операційна система з часом починає працювати все повільніше і повільніше. Інколи швидкість її завантаження сповільнюється, що рано чи пізно приводить до думки про "чисте" переустановлення.

Цілком природно, що більш всього користувачів хвилює питання: "А чи можна змусити комп'ютер працювати хоч би трохи швидше без заміни комплектуючих на потужніші екземпляри?" Відповідь: "Так, можна". Правда, з одним відступом. Прискорити можна роботу операційної системи, під управлінням якої на ПК і відбуваються всі процеси.

Для того, щоб досить ясний зрозуміти, як можна прискорити роботу операційної системи, слід чітко класифікувати всі процеси, які відбуваються з нею з того моменту, коли ви натискували кнопку POWER .

 1.  
  Теоретична частина: Операційна система Windows на прикладі сучасних систем
 2.  Призначення операційної системи (ОС)

Операційна система (ОС) - це програма, що забезпечує можливість раціонального використання устаткування комп'ютера зручним для користувача образом.

Щоб розпочати роботу з будь-якою прикладною програмою, її необхідно запустити на виконання, тобто вказати процесору, що ця програма має бути виконана. Але як це зробити? Адже користувач не може спілкуватися з процесором безпосередньо. Людина не знає мови машинних команд, а процесор «не розуміє» людської мови. Отже, між користувачем та процесором має існувати посередник-перекладач. Він необхідний і тоді, коли ви хочете переписати дані з диска на диск, переслати їх мережею тощо.

Роль такого посередника відіграє операційна система. З іншого боку, коли прикладні програми взаємодіють з пристроями, їм потрібен посередник-командувач (згадаємо приклад із будівництвом). Ним також є операційна система. Проте це не посередник-помічник, а посередник, який повністю контролює потоки даних, що йдуть від користувачів і прикладних програм до апаратних засобів і у зворотному напрямі.

Структуру ОС складають такі модулі:

базовий (ядро ОС) – керує файловою системою, забезпечує доступ до неї й

обмін файлами між периферійними пристроями;

командний процесор – розшифровує та виконує команди користувача, що

надходять, насамперед, через клавіатуру;

драйвери периферійних пристроїв – програмно забезпечують узгодженість

роботи цих пристроїв із процесором;

додаткові сервісні програми (Утиліти) – роблять зручним і

багатостороннім процес спілкування користувача з комп’ютеро

 1.  Різновиди операційних систем. Загальна характеристика сімейства Windows (95,98, Ме, 2000, XP,Vista).

Загальна характеристика Windows 98

Наприкінці 90-х років XX ст. стандартом ОС для 32-розрядних ПК стала система Windows 98. Вона має ряд особливостей:

1. Зручний для користувача графічний інтерфейс. Він дає змогу досить просто керувати роботою комп'ютера, використовуючи такі поняття, як «Мій комп'ютер», «Мережне оточення», «Кнопка Пуск», «Панель задач», «Контекстне меню», «Вікно», «Ярлик», технології «Вкажи і вибери» (Point and Click), «Перенеси і відпусти» (Drag and Drop) і т. д.

2. Вона є об'єктно-орієнтованою ОС для оброблення документів. В ній використовують такі офісні аналогії, як «робочий стіл», «папка», «документ», «кошик» і т. д.

3. Допускає підключення до локальних і глобальних комп'ютерних мереж (електронна пошта, факс, Internet).

4. Містить довгі імена файлів (до 255 символів).

5. Допускає роботу з програмами, розробленими в інших ОС (МS DOS, Windows 3.1, Windows 95, Windows NТ), і виконання їх.

6. Працює в багатозадачному режимі. Використовує процесну форму (паралельно виконується кілька програм) та потокову форму (паралельно виконуються різні частини однієї програми). При одному процесорі багатозадачний режим реалізується так: попрацювавши якийсь час, задача у Windows 98 автоматично розвантажується і керування передається наступній задачі. При перебоях під час розв'язування задачі її можна зняти без розвантаження всієї системи.

7. Застосовує пряму адресацію оперативної пам'яті, завдяки чому у програмах (додатках) можуть використовуватися до 4 Гбайт віртуальної пам'яті (оперативна пам'ять і пам'ять на жорсткому диску).

8. Підтримує обмін даними між додатками за допомогою OLE-технології (Object Linking and Embedding  — зв'язування та вбудовування об'єктів). Наприклад, таблиці, а також діаграми, побудовані в табличному процесорі Ехсеї, можуть використовуватися в документі, створеному в текстовому редакторі Word .

9. Містить ряд стандартних програм (Блокнот, Графічний редактор Раіnt, Калькулятор).

Родина Windows 9X

Сімейство ОС, розроблених спеціально для процесорів з 32-бітною архітектурою. На відміну від попередніх версій, Windows цього сімейства вже є повноцінними операційними системами та не потребують для своєї роботи підтримки з боку MSDOS. Водночас спрямування системи на широкий споживацький ринок обумовили підвищені вимоги до зворотної сумісності, тобто можливість виконання широкого спектру програм, написаних для MSDOS та ранніх версій Windows. Це призвело до компромісів в архітектурі, що певним чином вплинуло на стабільність Windows цього сімейства. При цьому потреба охопити якнайширший парк встановлених у потенційних користувачів комп'ютерів, накладала досить жорсткі вимоги до швидкості роботи ОС. Пришвидшення роботи частково відбулось за рахунок архітектурних компромісів, що теж вплинуло на стабільність цих систем.

1995 24 серпня — Windows 95 (Номер версії: 4.00.950)

1998 25 червня — Windows 98 (Номер версії: 4.1.1998)

1999 5 травня — Windows 98 Second Edition (Номер версії: 4.1.2222)

2000 19 червня — Microsoft Windows Me (Номер версії; 4.9.3000)

Родина Windows NT

Операційні системи цього сімейства працювали на процесорах з архітектурою IA32 та деяких менших RISC-процесорів: Alpha, MIPS (до версії 2000, що вийшла лише у версії для IA32). Розробка Windows NT велась на тих самих засадах, що і Windows 9X, але NT із самого початку позиціонувалась не на домашнє використання, а на серверний ринок. Це дозволяло не звертати значної уваги на зворотню сумісність та накладало не такі жорсткі обмеження на швидкість роботи. Таким чином в ОС цього сімейства з самого початку були повноцінно реалізовані механізми безпечної взаємодії між процесами, що позитивно вплинуло на їхню стабільність. Ціною були вищі вимоги до апаратного забезпечення та (особливо в ранніх версіях) обмежена можливість використання старих програм

Операційні системи сімейства Windows 9X та Windows NT належать до операційних систем з витіснюваною багатозадачністю. Поділ процесорного часу між потоками відбувається за принципом «каруселі». Операційна система виділяє квант часу (в Windows 2000 квант становить близько 20 мс) кожному потоку за чергою з врахуванням пріоритету. Після закінчення виділеного часу система перехоплює у потока управління та виділяє час наступному потоку за чергою. Також потік може відмовитись від виділеного йому кванту часу; в цьому випадку система перехоплює у нього управління (навіть якщо виділений квант часу триває) і передає цей квант іншому потоку. При передачі управління система зберігає стан всіх регістрів процесора в особливій структурі пам'яті. Ця структура називається контекстом потоку. Збереження контексту потоку дає можливість для наступного поновлення його роботи.

Windows XP

Windows XP (кодова назва при розробці — Whistler; внутрішня версія — Windows NT 5.1) — операційна система сімейства Windows NT від компанії Microsoft. Вона була випущена 25 жовтня 2001 року і є розвитком Windows 2000 Professional. Назва XP походить від англ. experience (досвід, враження, від прикметника професійний). Назва увійшла до практики використання, як професійна версія.

На відміну від попередньої системи Windows 2000, яка поставлялася як в серверному, так і в клієнтському варіантах, Windows XP є виключно клієнтською системою. Її серверним варіантом є випущена пізніше система Windows Server 2003. Windows XP і Windows Server 2003 побудовані на основі одного і того ж ядра операційної системи, в результаті їхній розвиток і оновлення йде більш-менш паралельно.

Windows Vista

У травні 2007 року корпорація Microsoft вивела на український ринок україномовні операційну систему Windows Vista і програмне забезпечення Office System 2007[1]. Раніше для продуктів компанії існували лише додаткові мовні модулі (патчі) локалізації, а повно функціональні україномовні версії комерційних продуктів були відсутніми.

Процес локалізації продуктів, що почався майже два з половиною роки до моменту виведення на ринок готового продукту, мав низку складнощів з перекладом, і в цілому в нових продуктах використано 350 нових термінів.« З одного боку, іноді термінів в українській мові просто не існує, іноді вони існують, але не застосовуються в IT-індустрії відносно IT завдань. Крім того, що необхідно було вибрати потрібні терміни, найбільш відповідні до тієї або іншої функції або до тієї або іншої ситуації, які відбиваються в програмі, для нас, звичайно, було завданням зберегти початковий зміст самого коду і тих повідомлень, які видаються користувачеві, — директор Майкрософт-Україна Лановенко.  

Станом на травень 2007 українські і російські версії продуктів пропонуються за однаковою ціною, продукти доступні в мережі партнерам компанії, а в роздрібних продажах з'являться протягом червня.

Загалом Майкрософт відзначає, що спочатку найбільший попит україномовні продукти матимуть у державних органах, а також в галузі освіти.

У процесі локалізації продуктів корпорація Microsoft співпрацювала з українськими державними установами, відповідальними за термінологію, і представниками академічного сектора України, що дозволило створити єдину термінологічну базу. Українські версії програм Windows і Office стали результатом унікального співробітництва корпорації Microsoft з українськими державними установами, які відповідають за термінологію, і представниками академічного сектора країни.

Для створення українізованих версій продуктів Microsoft залучилися фахівці НАНУ, Наукове товариство імені Тараса Шевченка, вузи зі сходу й заходу України. Це дозволило створити єдину термінологічну базу, яка буде зрозумілою на всій території України.

У робочу групу, яка займалася перекладом і адаптацією Windows Vista і 2007 Office System, увійшли представники як українського офісу Microsoft, так і головного офісу компанії, декілька підрядників і державних організацій. Роботу з перекладу інтерфейсу за замовленням корпорації Microsoft виконували дві компанії: компанія Логрус — локалізація, компанія Lionbridge — перевірка і налаштування.[2]

Windows 7

Наступною операційною системою Microsoft стала Windows 7, яка вийшла 22 жовтня 2009 року

Родина ОС для кишенькових комп'ютерів

Підтримуються процесори StrongARM і деякі інші.

Windows CE

Microsoft PocketPC

Microsoft Windows Mobile

Хмарні обчислення: Windows Azure

Восени 2008 Майкрософт оголосив про власну платформу у хмарних обчисленнях (англ. cloud computing), і анонсував абсолютно нову операційну систему для розподілених обчислень в Інтернеті — Windows Azure. Концепція хмарних обчислень являє собою використання обчислювальних потужностей, дискового простору і каналів зв'язку «обчислювальної хмари» для виконання трудомістких завдань. Навантаження між комп'ютерами, що входять в цю хмару, розподіляється автоматично. Більшість «хмарних» за стосунків для клієнта працюють в браузері.

Інтегровані програмні продукти

 1.  
  Інтерфейс Windows. Поняття об’єктів : папка, файл, ярлик.

Інтерфейс (дружній інтерфейс) — засіб зручної взаємодії користувача з інформаційною системою

Основні елементи інтерфейсу

Основні елементи інтерфейсу

Папка (folder) - це  логічна ємність, у якій можна згрупувати будь-які елементи, наприклад, документи, файли, інші папки або ярлики.

Папки в Windows діляться на файлові й об'єктні. Файлові папки є відображенням каталогів на диску, а об'єктні є зображенням логічних і фізичних пристроїв комп'ютера. Папки мають ієрархічну структуру. Для створення папки необхідно виокремити папку, у якій буде розміщена нова папка, і обрати одну з наступних дій:

    – меню Файл→Створити→Папка й ввести ім'я папки;

 •  у контекстовому меню обрати команду Створити.

Ярлик (shortcut) - це можливість використати посилання на об'єкт без необхідності створення копії цього об'єкта.

Піктограма ярлика повністю збігається з піктограмою оригіналу. Ярлик відрізняється тільки стрілкою в нижньому лівому куті. Ярлик не є ні файлом, ні папкою. Його можна визначити як посилання на той чи інший об'єкт. Ярлик займає менше ніж 1 Кбайт пам'яті й має розширення .lnk.

Ярлик забезпечує швидкий доступ (шляхом подвійного натискання) до будь-якої папки, документа, програми. Для створення ярлика досить виконати наступні дії:

– скористатися засобами Мій комп'ютер, Провідник, Пошук для переходу до піктограми потрібної папки, програми, документа;

– натиснути праву кнопку миші й, не відпускаючи її перетягти цю піктограму на Робочий  стіл або в іншу папку, або на кнопку Пуск;

 •  відпустити праву кнопку миші й обрати в меню, яке з'явилось, пункт Створити ярлик. Копія піктограми з маленькою стрілочкою з'явиться на Робочому столі.

Основні папки, з якими працюють користувачі:

1     Робочий стіл (desktop).  

2     Мій Комп'ютер (доступ до ресурсів ЕОМ)(My Computer).

3     Логічні диски (А:, С:, D:).  

4     Кошик (Recycle Bin).

5     Панель Управління (Control panel).  

6     Сітьове оточення.  

7     Принтери (Printers).  

8     Папки з файлами.

Робочий стіл - це умовне позначення всієї галузі комп'ютерного простору

Головне меню робочого стола

доступного при роботі із системною галуззю  Windows. Робочий стіл - це підкаталог каталогу Windows .

На робочому столі розташовані графічні об'єкти, які відображають програми, документи, пристрої, які називаються позначками, ярликами, піктограмами. У нижній частині екрана розташована системна панель завдань, що забезпечує швидкий доступ до загальних системних функцій і швидке перемикання з одного додатка на інший.

Набір елементів, які з'являються на робочому столі при запуску   Windows, залежать від настройки комп'ютера.

Папка Мій комп'ютер – це піктограма, що дозволяє переглянути зміст комп'ютера (рис.1).  Мій комп'ютер - це системна папка, її не можна знищувати.

Для того, щоб побачити, які пристрої підключені до комп'ютера, потрібно двічі натиснути на піктограму „Мій Комп'ютер” на Робочому столі. Після цього можна виконати одну з наступних операцій:

1     Щоб побачити зміст обраного диска натисніть двічі на піктограму цього диска.

2     Щоб побачити зміст обраної папки натисніть двічі на піктограму цієї папки.  

3     Щоб побачити зміст обраного файла необхідно натиснути двічі на піктограму цього файла.

Відтворити інформацію у вікні Мій Комп'ютер можливо у вигляді:

–  великих позначок;

– дрібних позначок;

– у вигляді списку;

– у вигляді таблиці.

Мережеве оточення використовується для перегляду ресурсів мережі. Мережа - це група комп'ютерів, які підключені один до одного або до центрального процесора так, щоб вони мали можливість разом використовувати різні ресурси, наприклад документи й принтери.

Кошик призначений для тимчасового збереження знищених файлів. Він дозволяє повернути випадково знищені файли. Для визначення властивостей, треба натиснути праву кнопку миші і обрати пункт Властивості. Для очищення кошика в контекстному меню обрати пункт Очищення кошика.

Портфель – це папка, що дозволяє проводити синхронізацію різних версій того ж самого файла. Портфель необхідний при роботі на декількох комп'ютерах з одними й тими документами.

Кнопка ПУСК  перебуває на системній панелі завдань і викликає Головне меню, що дозволяє запускати програму, відкривати документи, змінювати настройки системи, одержувати довідкову інформацію, знаходити файл та інше.

Головне меню Windows

Головне меню містить у собі такі пункти:

Програми - виведення списку інстальованих програм.

Документи - виведення списку недавно переглянутих документів.

Настройки - виведення списку компонентів системи, настройка яких може бути змінена.

Пошук - пошук папок, файлів.

Довідка - виклик довідкової системи.

Виконати - запуск програм, відкриття папки або команди виконання MSDOS.

Завершення роботи або перезавантаження комп'ютера.

Пункт Головного меню Програми вміщає найбільш важливі програми, наприклад: Word, Excel, Access, Explorer. Крім того, меню Програми вміщає пункт Стандартні, Автозавантаження. Папка Автозавантаження призначена для розміщення програм, які повинні запускатися автоматично при запуску Windows. Щоб програма запускалася автоматично при запуску операційної системи, необхідно створити для неї ярлик і розмістити його в папку Автозавантаження. Для цього необхідно:

1)  знайти потрібну програму;

2)  вказати на неї й натиснути праву кнопку миші;

3)  обрати команду Створити ярлик. На екрані з'явиться новий ярлик;

4)  послідовно розгорнути папки Windows, Головне меню, Програми (щоб розгорнути папку, варто вказати на знак „плюс” ліворуч від її імені й натиснути кнопку миші);  

5)  перетягнути ярлик у папку Автозавантаження.  

Програма з'явиться в папці  Автозавантаження й буде запускатися при кожному запуску Windows.

Пункт Настройка призначений для настроювання операційної системи, інтерфейсу користувача, робочих параметрів клавіатури й миші, інсталяції й знищення програмного забезпечення. Ці операції виконуються за допомогою Панелі управління. Панель управління можна відкрити в папці Мій комп'ютер, у пункті Програми Головного Меню, якщо обрати програму Провідник і натиснути значок Панель управління.

Панель управління  Windows

За допомогою Панелі управління можна виконати:

1     Настройку дати й часу, що дозволяє встановити поточну дату й час на системних часах.  

2     Настройку мови й стандартів обраної країни.

3     Настройку миші. Вікно діалогу вміщає 4 вкладки:

вкладка "кнопка миші" задає конфігурацію кнопок миші, і швидкість подвійного натискання;

вкладка "покажчик", дозволяє вибрати вид покажчика миші;

вкладка "переміщення", дозволяє отримати на екрані загасаючий слід при пересуванні покажчика миші;

вкладка "загальний" дозволяє обрати драйвер миші.

4     Настройку принтерів, що призначені для конфігурації, управління локальним або сітьовим принтером, факсом, модемом і управління пристроями мережі.

5     Настройку паролів.

6     Настройку звуків.  

7     Настройку клавіатури. Вікно діалогу вміщає:

вкладку "швидкість" (повтор символів, швидкість повтору, швидкість миготіння курсору);

вкладку "мова". Обирається з'єднання клавіш, які використовуються для переключення з однієї мови на іншу

вкладку "загальна", яка задає драйвер клавіатури.

8     Вкладка "модем". Модем - пристрій для передачі даних через телефонну лінію.  

9     Вкладка "Мультимедіа". Мультимедіа - це об'єднання різної інформації в єдиний комплекс (текстової, цифрової, відео). Мультимедіа має кілька додатків.  

10      Вкладка пошти й факсу.

11      Вкладка "мережа".  

12      Вкладка системи, яка використовується для отримання інформації про користувача, про апаратне забезпечення, про зміну системних ресурсів, для настройки й конфігурації драйверів пристроїв.  

13      Вкладка установки й знищення програм.  

14      Вкладка установки оснащення.

15      Настройку шрифтів. Якщо використовуються шрифти True Type, то Windows і його додатки відображають на екрані шрифти так, як вони будуть виведені на друк.  

16      Настройку екрана, що  вміщує 4 вкладки:  

тон, дозволяє встановити на робочому столі рисунок або візерунок;  

заставка - це переміщення візерунка або рисунка, що з'являється на екрані, якщо користувач не використовує комп'ютер протягом деякого часу;

оформлення, зміна  кольору й форми деяких елементів екрана;

параметри, які настроюють відео систему (кількість кольорів, розмір системних шрифтів, роздільна здатність екрана, установлення моделі монітора й відеоадаптера).

Функція Пошук головного меню Windows

Ця функція дозволяє переглянути весь диск у пошуках конкретного файла. Для пошуку файла необхідно виконати такі дії:

1 Натиснути на кнопку Пуск й обрати пункт Пошук.  

2    У меню, що з'явиться, вибрати пункт Файли й папки. На екрані з'явиться діалогове вікно Знайти.  

3  Визначити параметри пошуку (ім'я файла або папки), і натиснути на кнопку Знайти.

Пошук можливо здійснити за ім'ям, за датою зміни файла, за допоміжною інформацією, наприклад, по тексту, що зберігається у файлі.

Щоб відкрити знайдений файл або папку, треба двічі натиснути на його ім'я.

 1.  
  Імена і шаблони файлів. Імена пристроїв. Імена дисків

Файл — це сукупність даних, яка має своє унікальне ім’я та зберігається на зовнішніх запам’ятовуючих пристроях комп’ютера.

Файли можуть містити текстові документи, числові дані, закодовану табличну та графічну інформацію тощо.

Оскільки ОС Windows  орієнтована на роботу з доку­ментами, файли, в яких зберігаються дані, називають до­кументами, а програми, що створюють й обробляють ці документи, — додатками.

Дія ідентифікації кожному файлу присвоюється ім'я. Воно утворюється з двох частин — власне імені та розши­рення, розділених символом «крапка». Розширення, як правило, визначає тип файла (додаток, текстовий доку­мент, таблиця, рисунок, проект програми і т. д.). Власне ім'я може складатися з 1—255 символів, а розширення — з 0—3 символів. В імені файла (у власне імені та розширенні), крім літер і цифр, можна також вживати символи

Розміщення файлів у різних папках дає змогу:

• виділити в окремі групи логічно однорідні файли (наприклад, усі додатки або всі файли з даними);

• виділити всі файли, що належать деякій підсистемі (наприклад, ЕТ, текстовому редактору, підсистемі нарахування заробітної плати і т. д.);

• виділити всі файли кожного користувача, якщо комп'ютер експлуатує кілька користувачів.

Папці присвоюється ім'я. Вимоги до нього ті самі, що й до імені файла. Як правило, розширення не використо­вується (наприклад, Личные письма, Мои документи).

На кожному диску може бути кілька папок, що, у свою чергу, містять інші підпапки. Кожна папка, крім підпапок, може містити ще й файли. Так утворюється ієрархічна де­ревоподібна структура папок на диску.  

Повне ім'я файла

При деревоподібній файловій структурі перед ім'ям файла необхідно вказати його місце розташування — ланцюжок підпорядкованих папок. Такий ланцюжок на­зивається шляхом, або маршрутом. При цьому імена підпапок розділяються символом « \ ». Останній записується після імені дисковода, а також перед ім'ям файла.

Таким чином, повне ім'я файла задається такими еле­ментами:

• ім'ям дисковода;

• маршрутом (ланцюжком імен папок, в якому кожна наступна є під папкою попередньої);

• ім'ям файла, що завершує ланцюжок (файл має міститися в останній згаданій папці).

Повне ім'я файла має такий формат:

[дисковод:] [\шлях\] ім'я файла

Елементи повного імені файла, що містяться у прямих дужках, можуть бути відсутніми (наприклад, якщо файл знаходиться на поточному диску або у поточній папці).

Повні імена деяких файлів, показаних на рис.1, ма­ють такий вигляд:

С:\command.com, С:\Program Files\Vb\Vb6.ехе, С:\ Program Files\ Microsoft Exchange\Мlset32.ехе.

В одній папці кожний файл повинен мати оригінальне ім'я. Файли можуть розрізнятися, зокрема, розширенням. Наприклад,

План.bas — програма мовою BASIC;

План.ехе — програма в машинних кодах;

План.dat — дані для оброблення програмою;

План.doс — документація щодо роботи з програмою.

У різних папках імена файлів можуть бути однакови­ми. При цьому їхні повні імена будуть розрізнятися мар­шрутами.

Щоб мати можливість вказати, на якому носієві зберігаються потрібні

файли, дискам також надають певні позначення — імена дисків. Імена

дисків позначаються великими латинськими літерами з двокрапкою: А:, B;,C:, D:, E:, F: і т. д., залежно від кількості накопичувачів (мал. 9.3).

Як правильно працювати з дисководами?

Гнучкий диск, що міститься в дисководі для читання записів з гнучких

дисків і записування на них, прийнято позначати іменем А: та називати

дискетою. Для другого гнучкого диска резервується ім’я В:, але він може

бути відсутнім. Це залежить від наявності чи відсутності відповідного приводу — додаткового дисководу. Жорсткий диск завжди позначають іменем С:. На комп’ютері може бути встановлено кілька жорстких дисків, або один вінчестер може бути поділено на кілька логічних дисків — розділів, тоді

вони позначаються наступними літерами алфавіту — D:, E: і т. д. Диск, який міститься в дисководі для читання записів з оптичних дисків (компакт дисків), позначають наступною літерою після імені останнього розділу жорсткого диска. Ім’я тимчасового зовнішнього пристрою (флеш_пам’ять, цифрова камера) з’являється після під’єднання такого пристрою до комп’ютера; його позначають наступною літерою за алфавітом.

Наприклад, А:, В: — імена гнучких дисків, С:, D:, E: — імена логічних

дисків жорсткого диска, F:, G: — імена дисків, що містяться в дисководах для читання записів з оптичних дисків, Н:, I: — імена тимчасово під’єднаних до комп’ютера через USB_порт пристроїв.

Доступ користувача до дисків комп’ютера в операційній системі

Windows XP можна здійснити за допомогою системної папки Мій ком_

п’ютер, яка, як і папка Кошик, має свій спеціальний значок, і може бути розташована на Робочому столі.

 1.  
  Будова файлової системи. Поняття шляху.  Типи вікон.

Формат FAT.

Перший байт FAT називається "Описувач середовища" (Media Descriptor) або байт ID ідентифікації FAT. Він має таке ж значення, як і байт-описувач середовища, що знаходиться в BOOT-секторі логічного диска.

Наступні 5 байтів для 12-бітового формату або 7 байтів для 16-бітового формату завжди містять значення 0ffh. Вся інша частина FAT складається з 12-бітових або 16-бітових комірок, кожна комірка відповідає одному кластеру диска. Ці комірки можуть містити такі значення: FAT12 FAT16

Що означаэ:

000h0000h – вільний кластер,

ff0h - ff6hfff0h - fff6h – зарезервований кластер;

ff7hfff7h – поганий кластер;

ff8h - fffhfff8h - ffffh – останній кластер у списку;

002h - fefh0002h - ffefh – номер останнього кластера в списку.

FAT захищеного режиму.

FAT захищеного режиму – це стандартна файлова система, яка використовується Windows 95 для пристроїв масової пам`яті, наприклад, для дисководів і жорстких дисків. FAT захищеного режиму сумісна з FAT MS-DOS і також зберігає інформацію про вміст диску на основі таблиці розміщення файлів і записів в каталогах. Крім того, FAT захищеного режиму підтримує довгі імена і зберігає дату і час створення файла, а також дату останнього доступу.

У FAT захищеного режиму допустимі імена файлів довжиною до 256 символів, включаючи нульовий завершаючий символ. В цьму плані вона схожа з фйловою системою Microsoft Windows NT (NTFS), яка теж працює з довжиною файлів до 256 символів. Довжина шляху в FAT захищеного режиму (без імені самого файлу) може бути до 246 символів (сюди входять імя диску, дві крапки і зворотній слеш). максимальне число символів в повному імені файлів (разом з іменем диска, двокрапкою, шляхом і завершаючим нульовим символом) рівне 260.

Коли додаток створює файл чи каталог з довгими іменами, сичтема автоматично генерує для нього відповідний псевдонім в стандартному форматі "8.3", використовуючи ті символи, які допустимі в FAT MS-DOS. до них відносять любі комбінації латинських букв, цифр ісимволів з ASCII-кодами більше 127, а також пробіл і спеціальні символи: !%()_-@`~{}&#^$'

Сьогодні FAT явно не є найдосконалішою з файлових систем, хоча і підтримується всіма ОС. Майже кожна операційна система пропонує власні формати, які мають переваги у відношенні збереження даних, швидкості доступу, використання об’єму жорсткого диску і т.п. Так, наприклад, при застосуванні Windows NT слід вибирати NTFS, якщо основними вимогами є надійність і швидкість. Правда при певних обставинах можна само заблокуватися, якщо із-за проблем в апаратній частині чи в програмному забезпеченні виявиться неможливим запустити цю операційну систему. До цих даних не можна буде звернутися навіть з допомогою іншої операційної системи.

До файлової системи FAT16 може звертатися практично будь-яка ОС. Якщо створити первинний розділ в цьому форматі і якщо цей розділ має розмір до 1ГБ, то це найкращі умови для інсталяції декількох різних операційних систем на одному ПК. Існуючі розділи можуть зменшуватися або ділитися без втрати даних лише з допомогою комерційних допоміжних програм, наприклад Partition Magic. Користувач, який бажає розмістити на одному ПК довільну комбінацію самостійно завантажуючих систем DOS, Windows 95/98 i NT 4.0 з можливістю сумісного доступу до масивів, не обійдеться без FAT16.

Недолік файлового формату FAT16 максимальна ємність диску: з його використанням можна адресувати лише 2047 МБ на одному розділі. До того ж ці трохи більше 2 ГБ використовують ще дещо більше пам’яті оскільки FAT16 в цьому випадку розмір кластерів у 32 КБ. Це стає замітним при великій кількості малих файлів. Навіть дуже малі файли в будь-якому випадку займають не менше 32КБ пам’яті жорсткого диску.

FAT32 підтримується Windows 95 OSR2, Windows 98 і Linux (починаючи з Kernel 2.0.34), а також майбутньою Windows NT5.0 файлова система FAT32 дозволяє установити мінімальний розмір кластерів всього в 4КБ (замість 32КБ) навіть для дисків ємністю до 8 Гбайт.

Старіші версії Windows 95, NT 4.x, Linux, нажаль, не підтримують FAT32.

Таким чином, для обміну даними між будь-якими операційними системами у випадку використання файлової системи FAT32 шлях закритий.

NTFS

Фізична структура NTFS Розділ NTFS, теоретично, може бути майже якого завгодно розміру. Межа, звичайно, є, але я навіть не вказуватиму його, оскільки його із запасом вистачить на подальші сто років розвитку обчислювальної техніки - при будь-яких темпах її зростання. Як і будь-яка інша система, NTFS ділить все корисне місце на кластери - блоки даних, використовувані одноразово. NTFS підтримує майже будь-які розміри кластерів - від 512 байт до 64 Кбайт, деяким стандартом же вважається кластер розміром 4 Кбайт. Жодних аномалій кластерної структури NTFS не має.

Диск NTFS умовно ділиться на дві частини. Перші 12% диска відводяться під так звану зону - простір, в який зростає метафайл MFT, MFT (про це нижче). Запис яких-небудь даних в цю область неможливий. MFT-зона завжди тримається порожньою - це робиться для того, щоб найголовніший, службовий файл (MFT) не фрагментувався при своєму зростанні. Останні 88% диска є звичайним простором для зберігання файлів.  

Вільне місце диска, включає все фізично вільне місце та незаповнені шматки MFT-зоны. Механізм використання MFT-зоны такий: коли файли вже не можна записувати в звичайний простір, MFT-зона просто скорочується (у поточних версіях операційних систем рівно в два рази), звільняючи таким чином місце для запису файлів. При звільненні місця в звичайної області MFT зона може знову розшириться. При цьому не виключена ситуація, коли в цій зоні залишилися і звичайні файли: жодної аномалії тут не виникає.

 1.  
  Основні елементи типового програмного вікна, можливості керування вікнами та засобами відображення інформації у вікні.

Структура вікна Windows на прикладі диска С: показана на рисунку

Вигляд вікна Провідника представлений на рисунку. У вікні Провідник, як і у вікні Мій Комп'ютер інформацію можна представляти у вигляді великих піктограм, дрібних піктограм, списку або таблиці.

Програма Провідник подібно засобу Мій Комп'ютер представляє інструмент перегляду вмісту дисків на комп'ютері. У Провіднику для представлення файлів, умісту дисків і папок використовується єдине вікно, у якому виконуються всі  дії.

 

 1.  
  Призначення основних команд системного меню.

Способы вызова Главного меню:

щелчок на кнопке Пуск в Панели задач;

нажатие клавиши – <Windows>;

сочетанием клавиш <Ctrl>+<Esc>.

Контекстное меню

Так называется меню, появляющееся после щелчка правой кнопкой мыши на объекте или элементе управления. Контекстным меню называется потому, что перечень пунктов в нем определяется типом объекта, на котором произошел щелчок, т.е. зависит от контекста.

В контестном меню приведены все действия, которые можно выполнить над данным объектом. Более того, во всех контекстных меню любых объектов имеется пункт Свойства, который позволяет просматривать и изменять свойства объектов, то есть выполнять настройки программ, устройств и самой операционной системы. Контекстное меню относится к иерархическим всплывающим каскадным меню.

Способы вызова контекстного меню:

щелчок правой кнопкой мыши на объекте или элементе управления;

нажатие клавиши  – <Контекст>;

сочетанием клавиш <Shift>+<F10>.

Строка меню окна

Окна папок и окна приложений имеют строку меню, расположенную под заголовком окна. Выбор пункта меню вызывает «ниспадающее» меню. Диалоговые и вторичные окна не имеют строки меню.

Если в нижней части меню находится кнопка , то в меню выведены не все команды, а только те, которые использовались последними. При нажатии на эту кнопку появятся все команды этого меню.

Способы вызова строки меню

Каждая команда меню имеет подчеркнутую букву, которая обозначает «горячую» клавишу. Открыть пункт меню (вызвать ниспадающее меню) можно при помощи клавиатуры – нужно одновременно с клавишей <Alt> нажать «горячую» клавишу. Например, чтобы открыть команды пункта Файл, нужно нажать комбинацию клавиш <Alt>+<Ф>. Чтобы вызвать подпункт меню нужно не отпуская клавиши <Alt> нажать следующую «горячую» клавишу.

Кроме того, сделать активной строку меню можно с помощью клавиатуры, нажав одну из клавиш:

<Alt>;

<F10>.

Системное меню

Кроме обычной строки меню, все окна Windows имеют так называемое системное меню. Команды системного меню предназначены для выполнения действий по управлению окном в частности с помощью клавиатуры

Способы вызова системного меню:

щелчок на системном значке, расположенном в левой части строки заголовка окна;

сочетанием клавиш <Alt>+<пробел>;

контекстное меню строки заголовка.

Команды системного меню

Восстановить – соответствует кнопке восстановления размера.

Переместить – соответствует операции перетаскивания мышью. Команда доступна, если окно не максимизировано. При выборе этой команды в окне появляется перекрестная стрелка. Для перемещения окна следует нажимать клавиши управления курсором в нужном направлении или, нажав один раз клавишу-стрелку, просто переместить мышь. Закончить перемещение следует клавишей <Enter>. Клавиша <Esc> отменит перемещение и вернет окно на прежнее место экрана.

Размер – соответствует операции перетаскивания границы окна мышью. Выполняется аналогично предыдущей команде.

Свернуть – соответствует кнопке минимизации окна. Кнопка свернутого окна отображается в Панели задач.

Развернуть – соответствует кнопке максимизации окна. Разворачивает окно до максимального размера (на весь экран).

Закрыть – закрывает программу, т.е. приводит к тому же результату, что и двойной щелчок по кнопке системного меню.

Диалоговые окна не имеют кнопки системного меню (системного значка). Для его вызова используются только два последних способа. В этом случае меню состоит из двух пунктов: Переместить и Закрыть.


Можливості закриття програм та документів різного виду. 

Пошук інформації

Для швидкого відкриття мультимедіа файлу виберіть у меню "Файл" пункт "Швидко відкрити файл" ("Быстро открыть файл"), або скористайтеся комбінацією клавіш Ctrl+O.

Для відкриття мультимедиа файлу з використанням додаткових опцій виберіть у меню "Файл" пункт "Відкрити файл" ("Открыть файл"), або скористайтеся комбінацією клавіш Ctrl+F.

Для відкриття всіх мультимедиа файлів, розташованих в якійсь визначеній папці, виберіть у меню "Файл" пункт "Відкрити папку" ("Открыть папку"), або скористайтеся комбінацією клавіш Ctrl+E.

Для відкриття компакт-диску виберіть у меню "Файл" пункт "Відкрити диск" ("Открыть диск"), або скористайтеся комбінацією клавіш Ctrl+D. У вікні, що з'явилося, Ви можете вибрати тип диска, що відкривається, (DVD, VCD, Audіo), указати букву диска і, для перегляду, натиснути ОК. При програванні DVD диска Ви можете включити меню диска, вибравши тип DVD (menus).

Для відкриття потокової трансляції виберіть у меню "Файл" пункт "Open Network Stream", або скористайтеся комбінацією клавіш Ctrl+N.

Так само програвач дозволяє одержувати зображення і звук з різних пристроїв (плати відеозахоплення, Тв-тюнеры, FM-тюнери й ін.). Для цього виберіть у меню "Файл" пункт "Open Capture Devіce", або скористайтеся комбінацією клавіш Ctrl+А


II. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА  ОХОРОНА ПРАЦІ

1.     Загальні положення.

1.1.     При виконанні робіт на комп’ютерах необхідно дотримуватися вимог загальної та даної інструкцій з охорони праці.

1.2.     До самостійної роботи на комп’ютерах допускаються особи, які пройшли медичний огляд, навчання по професії, вступний інструктаж з охорони праці на робочому місці. В подальшому вони проходять повторні інструктажі з охорони праці на півріччя, періодичні медичні огляди один раз на два роки.

1.3.     Під час роботи на комп’ютерах, до складу яких входять монітори, на робітників можуть діяти такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

Фізичні:

·               Підвищений рівень шуму на робочому місці (від вентиляторів, процесорів та аудіо плат);

·               Підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може статися через тіло людини;

·               Підвищений рівень електромагнітного випромінення;

·               Підвищена напруженість електричного поля;

·               Пряма та відбита від екранів блискість; несприятливий розподіл яскравості в полі зору;

Психофізіологічні:

·               Фізичні перевантаження статичної та динамічної дії;

·               Нервово-психічні перевантаження (розумове перенапруження, перенапруження аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

1.4.     Основним обладнанням робочого місця користувача ПК є: монітор, клавіатура, робочий стіл, стілець (крісло); допоміжним – пюпітр, підставка для ніг, шафи, полиці та ін.

2.     Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.     Увімкнути систему кондиціювання повітря в приміщенні.

2.2.     Перевірити надійність встановлення апаратури на робочому столі.

2.3.     Перевірити загальний стан апаратури, перевірити справність електропроводки, з’єднувальних шнурів, штепсельних вилок, розеток, заземлення захисного екрана.

2.4.     Відрегулювати освітленість робочого місця.

2.5.     Відрегулювати та зафіксувати висоту крісла, зручний для користувача нахил його спинки.

2.6.     Приєднати до системного блока необхідну апаратуру (принтер, сканер тощо). Усі кабелі, що з’єднують системний блок з іншими пристроями, слід вставляти та виймати тільки при вимкненому комп’ютері.

2.7.     Ввімкнути  апаратуру комп’ютера вимикачами на корпусах в послідовності: стабілізатор напруги (блок безперебійного живлення (BPS), мережевий фільтр), монітор, системний блок, принтер та інша периферія.

2.8.     Відрегулювати яскравість свічення монітора, мінімальний розмір світної точки, фокусування, контрастність.

2.9.     При виявленні будь-яких несправностей роботу не розпочинати, повідомити про це керівника.

Санітарні норми роботи на комп’ютері

Під час роботи на комп’ютері учень повинен зберігати правильну поставу. Спина повинна мати опору. Лінія погляду повинна бути перпендикулярною до екрана. Відстань очей від екрана повинна бути не менше 60–70 cм (на довжину простягнутої руки).

Працюючи на комп’ютері, час від часу необхідно виконувати комплекс вправ для очей. Вправи виконують сидячи або стоячи, відвернувшись від екрану, при ритмічному диханні, з максимальною амплітудою руху очей.

Один з рекомендованих варіантів вправ для очей:

• Заплющити очі, сильно напружуючи очні м’язи на рахунок 1– 4, потім розплющити їх, розслабивши м’язи очей, дивлячись вдалину на рахунок 1–6. Повторити 4–5 разів.

• Дивитися на перенісся, затримуючи погляд на рахунок 1–4. Поглянути вдаль на рахунок 1–6. Повторити 4–5 разів.

• Не повертаючи голови, подивитися праворуч і зафіксувати погляд на рахунок 1–4, потім подивитись прямо на рахунок 1–6. Аналогічно виконуються вправи з фіксацією погляду ліворуч, угору, вниз на рахунок 1–6. Повторити 3–4 рази.

Комплекс вправ для очей

Вправи виконуються сидячи в зручній позі, хребет прямий, очі відкриті, погляд - прямо, відвернувшись від комп'ютера.

1. Погляд спрямовувати вліво-вправо, вправо-прямо, вверх-прямо, додолу-прямо без затримки в кожному положенні. Повторити 5 разів і 5 разів у зворотному напрямі.

2. Закрити очі на рахунок "раз-два", відкрити очі і подивитися на кінчик носа на рахунок "три-чотири".

3. Кругові рухи очей: до 5 кругів вліво і вправо.

Вихідне положення - сидячи на стільці.

1. Витягнути і розчепірити пальці так, щоб відчути напруження. У такому положенні затримати протягом 5 с. Розслабити, а потім зігнути пальці. Повторити вправу 5 разів.

2. Повільно і плавно опустити підборіддя, залишатися у такому положенні 2-3 с і розслабитися.

3. Сидячи на стільці піднести руки якомога вище, потім плавно опустити їх додолу, розслабити. Вправу повторити 5 разів.

4. Переплести пальці рук і покласти їх за голову. Звести лопатки, залишатися у такому положенні 5 с, а потім розслабитись. Повторити вправу 5 разів.

Вихідне положення - стоячи, ноги разом, руки вниз.

1. Прямі руки розвести в боки долонями догори, зробити вдих.

2. Схрестити руки перед грудьми, міцно обхопити себе за плечі, повторити 5 разів.

3. Кругові рухи ліктями вперед протягом 5 с.

4. Те саме назад. Дихати рівномірно.

Екран монітора комп'ютера повинен знаходитись на відстані 600-700 мм від очей користувача, але не ближче 500 мм.

Кут погляду на екран (кут між променями від країв екрана) повинен бути не меншим 45°. Висота знаку на моніторі повинна бути не меншою за 3-4мм.

Якщо безпосередньо з комп'ютером ніякі роботи не виконуються, то краще працювати на окремому робочому місці, що розташоване не ближче, як за 1,5 м від комп'ютера. Клавіатура не повинна бути жорстко зв'язана з монітором. Поверхня клавіатури — матова.

Згідно з санітарними правилами і нормами для учнів 10-11-х класів повинно бути не більше двох уроків на тиждень з інформатики з використанням ПЕОМ, а для інших класів — не більше одного уроку на тиждень. Безперервна тривалість роботи на ПЕОМ не повинна перевищувати для учнів:

• 6 — 7-х класів — 20 хв;

• 8 - 9-х класів — 25 хв;

• 10 - 11-х класів і студентів вищих навчальних закладів на першій годині — 30 хв, на другій — 20 хв.


ВИСНОВКИ

Операційна система (ОС) - це програма, що забезпечує можливість раціонального використання устаткування комп'ютера зручним для користувача образом.

Операційна система як віртуальна машина

При розробці ОС широко застосовується абстрагування, що є важливим методом спрощення й дозволяє сконцентруватися на взаємодії високорівневих компонентів системи, ігноруючи деталі їхньої реалізації. У цьому змісті ОС являє собою інтерфейс між користувачем і комп'ютером.

Таким чином, операційна система представляється користувачеві віртуальною машиною, з якої простіше мати справу, чим безпосередньо з устаткуванням комп'ютера.

Операційна система як менеджер ресурсів

Отже, операційна система, як менеджер ресурсів, здійснює впорядкований і контрольований розподіл процесорів, пам'яті й інших ресурсів між різними програмами.

Операційна система як захисник користувачів і програм

Якщо обчислювальна система допускає спільну роботу декількох користувачів, то виникає проблема організації їхньої безпечної діяльності. З такого погляду операційна система представляється системою безпеки держави, на яку покладені поліцейські й контррозвідницькі функції.

Операційна система як постійно функціонуюче ядро

Нарешті, можна дати й таке визначення: операційна система - це програма, що постійно працює на комп'ютері й взаємодіюча з усіма прикладними програмами. Здавалося б, це абсолютно правильне визначення, але, як ми побачимо далі, у багатьох сучасних операційних системах постійно працює на комп'ютері лише частина операційної системи, що прийнято називати її ядром.

Як ми бачимо, існує багато точок зору на те, що таке операційна система. Неможливо дати їй адекватне строге визначення. Нам простіше сказати не що є операційна система, а для чого вона потрібна й що вона робить.


Список використаної літератури

 1.  http://informatic-10.at.ua/index/urok_7_interfejs_koristuvacha_operacijnoji_sistemi/0-18
 2.  http://uk.wikipedia.org/wiki/
 3.  http://uk.wikipedia.org/
 4.  http://www.ukrfaq.narod.ru/hardware/storage/faq-hdd-ssd-hybrid-storage.htm

PAGE  1


  Операц
ійна система - це комплекс програм, які забезпечують:

Основні складові операційної системи

  Меню – перелік команд, який відображується на екрані монітора і дозволяє користувачеві вибрати потрібний варіант дій.

 У Windows XP головне меню має заголовок, де відображується ім'я користувача, який зараз працює із системою. Це меню складається із двох частин.

 У лівій містяться  посилання на програми, які найчастіше запускає користувач. Система автоматично відстежує частоту викликів програм і оновлює цей список.

 Внизу розташоване підменю Усі програми з переліком встановлених на комп'ютері  програм.

 Праворуч у головному меню відображено команди для доступу до папок Мої документи, Мої малюнки, Моя музика, Мій комп'ютер, Мережне оточення, Принтери і факси.

 В ньому подано ще і такі елементи:Мої останні документи, Панель керування, Вибір програм за замовчуванням, Підключення, Довідка та підтримка, Знайти, Виконати, Завершення сеансу, Завершення роботи.

Панель завдань

Призначення панелі завдань – спростити перехід від однієї запущеної програми до іншої, відображати важливу системну інформацію (наприклад, поточнийчас, мову введення тексту), а також полегшити виконання найуживанішихоперацій.

У лівій частині панелі завдань є кнопка ”Пуск”, призначена для відкриття головного меню. Поруч розміщені кнопки, що відповідають вікнам відкритих програм, а праворуч від них – область сповіщень із кількома значками: годинника, мережного з'єднання, мови введення тексту тощо.

На панелі завдань можуть відображатися одна чи кілька панелей інструментів, де зібрано кнопки запуску найуживаніших програм.

Щоб побачити назви цих панелей, потрібно клацнути панель завдань правою кнопкою миші та вибрати в контексному меню команду Панелі інструментів.

Контекстні меню

Контекстне меню містить команди, які можна застосувати до вибраного об'єкта.

Контекстне меню Робочого стола

Контекстне меню Панелі завдань

Контекстне меню документа


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

50671. Изучение законов динамики вращательного движения твёрдого тела вокруг неподвижной оси на маятнике Овербека 292.5 KB
  В этой модели считается что трение в оси неподвижного блока отсутствует этот блок невесом а момент сил трения в оси блока с крестовиной не зависит от угловой скорости вращения В этих условиях ускорение груза массой m постоянно на всём отрезке движения H. Тогда рассмотрим систему состоящую из блока 1 с моментом инерции который может вращаться вокруг неподвижной горизонтальной оси и блока 2 с моментом инерции вращающегося вокруг оси . Запишем основное уравнение динамики вращательного движения для каждого блока учитывая что...
50673. Изучение метода последовательного анализа при испытании на надежность элементов и устройств информационной техники 71.5 KB
  В результате исследования процесса возникновения отказов в аппаратуре ИИС убедимся в простоте метода последовательного анализа при испытаниях на надежность который опираясь на данных о границах надежности и рисках потребителя и изготовителя позволяет принять решение о принадлежности партии изделий к принимаемой или бракуемой группе.
50675. Функции системы MATLAB 108 KB
  Изучение основных функций системы MATLAB. Создание новых функций и построение их графиков в среде MATLAB. Решение систем линейных уравнений. Изучение генератора базовой случайной величины.
50676. Изучение методов структурного резервирования 95.5 KB
  Требуется с помощью различных видов резервирования обеспечить надежность системы в течении T = 1000 часов c вероятностью безотказной работы не менее Pдоп = 0.95 задавая кратность резервирования определяя её стоимость. Необходимо определить какой тип резервирования наиболее эффективен.
50678. Определение теплоёмкости металлов методом охлаждения 91 KB
  В данной работе мы измеряли теплоёмкость трёх элементов: меди алюминия и стали. Изначально мы предполагали что максимальная теплоёмкость у стали а минимальная у алюминия моё предположение основывалось на зависимости теплоёмкости от плотности это оказалось не верно. После проведения эксперимента выяснилось что максимальная теплоёмкость у алюминия091001 Дж гК а минимальная у меди ССu = 0.