44456

Музей археології в м. Батурині

Дипломная

Архитектура, проектирование и строительство

Бакалаврська робота присвячена проектуванню музею археології в м. Батурині. В процесі роботи узагальнені вітчизняний та закордонний досвід будівництва та експлуатації подібних споруд, визначені функціонально-технологічні фактори, що впливають на формування і розробку схеми взаємозв'язків приміщень , які входять у склад споруди, що досліджується

Украинкский

2013-11-12

17.8 MB

9 чел.

Додаток 1

ЗАВДАННЯ

на виконання дипломного проекту з напряму

підготовки – 6.060102 «Архітектура» з освітньо-кваліфікаційного рівня – 6 «Бакалавр» по кафедрі «Містобудування»

Назва вищого навчального закладу  КНУБіА

Кафедра_____Містобудування__________________________________

Напрям ______«Архітектура»___________________________________

Завдання на виконання дипломного проекту на рівні бакалавра

«ЗАТВЕРДЖЕНО» на засіданні кафедри містобудування

зав.каф. професор, к.арх.

Кушніренко М.М. __________

Студент    Шурковський Олександр Васильович

Група   МБ–51А_________________________________________________

Керівник  Павловський Олександр Богданович

Тема диплома: Музей археології в м. Батурині

Вихідні матеріали: генплан, проект детального планування, карта меж охоронних зон.

Місце розташування (будівництва) об'єкта проектування

Адміністративні    характеристики:    адміністративний    район,
перелік вулиць, що обмежують земельну ділянку: музей археології запроектований в м. Батурині, Чернігівської області, на околиці міста.
Ділянка проектування обмежена вулицями: Гетьманська та Московською магістраллю.

Планувальні   характеристики: домінує житлова забудова.   

Історико-культурна цінність: територія заповідника «Гетьманська столиця»

Функціональні  характеристики:  музей археології, що включає в себе паркову (рекреаційну) зону з розкопами та кафе.

Обмеження: межі охоронних зон та зоні регульованої забудови.

Площа земельної ділянки: 2,14 га.

Інженерне   забезпечення:   водопостачання,   каналізація,   газозабезпечення, зв'язок, електрозабезпечення – від району, тепло     забезпечення – індивідуальне.     

Технічний стан: задовільний, відсоток зносу - 0%

4. Характеристика забудови на ділянці проектування

Місце знаходження будівлі (споруди): м. Батурин, перехрестя вул.. Гетьманська та Московської магістралі.

Дата  створення  та  переобладнання  будівлі: нова будівля.

Історико-культурна цінність: будівля музею загального користування, не є пам’яткою архітектури. Території під забудову немає пам’яток архітектури та цінної забудови.

Функціональні   характеристики:  музейний комплекс, що включає в себе будівлю музею, паркову зону з розкопами та кафе.

Капітальність: загальна висота – 14м, кількість поверхів – 3, матеріали: цегла, залізобетонні конструкції, навісні фасади.

5. Вимоги до ділянки проектування:

Містобудівні: об’єкт знаходиться на перехресті вул. Гетьманська та московської магістралі.

Природно-кліматичні: згідно ДБН 360.92 будівля знаходиться в І кліматичній зоні. Ділянка проектування з середньо-вираженим рельєфом.

Екологічні: будівля знаходиться поза зоною забруднення води і повітря.

Соціально-економічні: призначена для людей різного віку.

Естетичні: поєднання класичного та сучасного стилю.

Архітектурно-планувальні: на ділянці проектування передбачається зона стоянок транспорту, зона відпочинку та зона кафе.

6. Вимоги  до   архітектурно-планувального   та  об'ємно-просторового
рішення:
забезпечити зв'язок між приміщеннями музею, організувати основні напрями евакуації, забезпечити під’їзд для пожежної машини та для завезення та вивезення необхідних матеріалів та обладнання, організація генерального плану із врахуванням основних напрямів руху в контексті міста.

Визначення основних груп приміщень містобудівного комплексу: вхідна,  адміністративна, зона експозицій,  зона  рекреації  та кафе.

Студент

Керівники проекту

________________________________

________________________________

Консультанти

 ____________________________________

______________________

Зміст

I. Вступ ……………………………………………………………………………2

II. Завдання на проектування …………………………………………………….2

III. Архітектурно-проектне завдання…………………………………………….2

VI. Архітектурно-планувальне вирішення генплану

 •  Ситуація……………………………………………………………………3
  •  Генплан……………………………………………………………………..4
  •  Транспорт…………………………………………………………………..5
  •  Рельєф……………………………………………………………………....6
  •  Опорний план……………………………………………………………...6
  •  Роза вітрів…………………………………………………………………..9

V. Аналіз об’єктів-аналогів……………………………………………………....9

VI. Архітектурно-планувальне та об’ємно-просторове вирішення будівлі…………………………………………………………………………….14

VII. Опалення та вентиляція. Пожежна безпека…………………………….....16

VIII. Конструктивне вирішення будівлі………………………………………..18

IX. Синтез мистецтва та архітектури…………………………………………...27

X. Список використаної літератури……………………………………………30

I. Вступ. 

   Музей археології в м. Батурині. Чому саме така тема для дипломного проектування?.. Я обрав цю тему виходячи із актуальності потреби даного музейного комплексу  в місті Батурин. Батурин – невеличке містечко Чернігівської області, що знаходиться на 225 км Московської магістралі

     Все більше людей прагне розвиватися, навчатися та з користю для себе проводити вільний час.

II. Завдання на проектування музею археології

   Бакалаврська робота присвячена проектуванню музею археології в м. Батурині. В процесі роботи узагальнені  вітчизняний та закордонний  досвід будівництва та  експлуатації подібних  споруд, визначені   функціонально-технологічні фактори,  що  впливають  на формування і розробку  схеми взаємозв'язків приміщень , які входять у склад споруди, що досліджується . Розроблені деякі рекомендації, щодо композиційних прийомів створення реального об'єкту.  

   Результати наукової роботи покладені в основу розробки проектних пропозицій по створенню музейного комплексу. Архітектурна виразність споруди та благоустрою прилеглої території продиктована ландшафтом. В споруді передбачаються основні приміщення і функціональні зони.

   Основною задачею в проектуванні цього об’єкту є організація простору музею археології та міста як містобудівної одиниці.

III. Архітектурно-проектне завдання

 1.  Місце проектування – м. Батурин
 2.  Музей археології на 400 відвідувачів

Склад приміщень:  

а) вхідна група та вестибуль:

 •  Тераса – 172,5 м2
 •  Каса – 9,2 м2
 •  Охорона – 5,8 м2
 •  Вестибюль – 51 м2
 •  Гардероб – 13 м2
 •  Санвузли – 25,7 м2

б) Адміністративний блок:

 •  Кабінет директора – 19,7 м2
  •  Кабінет секретаря – 16,5 м2
  •  Кабінет зам. директора – 19,7 м2
  •  Бухгалтерія – 23,2 м2
  •  Кімната екскурсоводів – 20,2 м2
 •  Кімната відпочинку – 16,1 м2
  •  Санвузол – 4,6 м2
  •  Коридор – 125,3 м2

в) Реставраційно-складський блок:

 •  Реставраційна – 74,7 м2
 •  Склад №1 – 48,5 м2
 •  Склад №2 – 48,6 м2
 •  Комора – 23,5 м2

г) Експозиційна група:

 •  Вступний зал №1 – 100 м2
 •  Зал №2 – 209 м2
 •  Зал №3 – 87,6 м2
 •  Зал №4 – 177,5 м2
 •  Зал №5 – 106,7 м2
 •  Зал №6 – 74,7 м2
 •  Зал №7 – 48,5 м2
 •  Зал №8 – 56,9 м2
 •  Зал №9 – 62,5 м2
 •  Зал №10 – 118,5 м2
 •  Зал №11 – 96,7 м2
 •  Заключний зал №12 – 50,2 м2

            Загальна площа -  2094 м2

IV. Архітектурно-планувальне вирішення генплану

    Ситуація. В місті склалися основні центри тяжіння, музей археології розташований на перехресті Московської магістралі та вул. Гетьманська при в’їзді в Батурин.

    Генеральний план. Ділянка, вибрана для проектування музею археології в місті Батурин в зоні малоповерхової забудови, майданчик під забудову вільний не потребує зносу. Даний проект є учбовим проектом, основною метою якого є перегляд функції музею археології – місця тяжіння населення всього міста та туристів - з урахуванням основних інтересів та потреб жителів та туристів, що відвідують м. Батурин на сьогоднішній день, а також з точки зору організації простору зони рекреації на території музею.

На території музею археології запроектований парк відпочинку для відвідувачів музею та жителі міста, де також знаходяться майданчики археологічний розкопів (макети), як наглядний приклад праці археологів. Значна кількість зелених насаджень на території парку також слугує, як шумозахисний бар’єр від шуму поруч розташованих доріг. Також на території музейного комплексу знаходиться будівля кафе, що забезпечить потребі відвідувачів стосовно харчування.

Музей розташований з зоні активного пішохідного руху, на перетині основних векторів руху між житловими зонами, зонами громадського харчування та відпочинку, а також перетинається з  векторами сполучення житла та основної транспортної артерії міста. В генеральному плані благоустрою враховані ці всі основні напрями руху і спроектовано максимально зручні для раціонального використання пішохідні доріжки.        

Генеральний план розроблений відповідно до ДБН -360-92* „Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”, ДБН В 1.1-7-2002 „ Пожежна безпека об’єктів будівництва. ” Запроектований з урахуванням рельєфу місцевості.

Роботи по озелененню входять в загальний комплекс будівельних робіт і виконуються після закінчення будівництва основного об’єкту проектування та звільнення ділянки від будівельного сміття.

    Транспорт. В своєму проекті я переглянула існуючу конфігурацію транспортної розв’язки Московської магістралі та вул. Гетьманська. На сьогодні основна магістраль загальноміського значення представлена двох смуговою дорогою нерегульованого руху із наземними пішохідними переходами. Тому я пішов шляхом розширення території перехрестя до чотирьох смугової дороги безперервного руху із влаштуванням  додаткової смуги очікування по середині щоб забезпечити більш безпечній з’їзд з магістралі на дорогу районного значення.

 •  Разом із організацією магістралі загальноміського значення передбачено з’їзди з неї на місцеві проїзди (ДБН В.2.3-5-2001). На міських проїздах передбачено наземні пішохідні переходи.
  •  Так як дана територія є місцем тяжіння великої кількості населення із усього міста та з приміських територій, постало питання вирішення організації територій тимчасового зберігання автомобілів: стоянки та паркінги. Із врахуванням основних положень ДБН В.2.3-15:2007, було спроектовано парковку на 5 туристичних автобусів та на 28 легкових авто біля музею археології.
  •  Організовано під’їзд безпосередньо до музею археології із зручним проїздом та розворотним майданчиком.
  •  Вздовж всіх транспортних доріг передбачено необхідні пішохідні тротуари (ДБН 360-92**).
  •  Конструкція дорожнього покриття прийнята згідно розрахунку, за усередненими даними для проїздів і майданчиків, а також по мінімально-допустимих конструктивних шарах відповідно до технологічних, санітарних і гігієнічних вимог.
  •  Покриття проїздів, майданчиків та стоянок передбачається з сучасних дорожніх матеріалів

    Рельєф. Рельєф місцевості має незначний уклон із зниженням рівня землі до центру ділянки. На ділянці проектування перепад висот складає 4 м. При організації території музею археології, характер рельєфу місцевості змінюється таким чином, територія вирівнюється до рівня основних проїздів нівелюється до майже горизонтальної площини.

    Опорний план. Музей археології розміщений в зоні малоповерхової житлової забудови. На території музею організована зелена зона у вигляді парку в складі якого влаштовано експозиції розкопів.

    На території немає пам’яток архітектури та цінної забудови. Оточення – це лише фонова забудова індивідуальними житловими будинками, яка не створює особливої дисгармонії в просторі міста. Проектом передбачено лише забудова вільної території та збереження значної частини зелених насаджень.

Фото фіксація місцевості:

 Роза вітрів:

  Квітень             Липень

  Жовтень           Січень

Тобто це переважання південно-західного напрямку вітру.

V. Аналіз об’єктів-аналогів

Аналогом по даній темі я обрав музей археології в Акрополі.

    Новий музей акрополя був закладений в Афінах на вул. Діонісія Ареопагіта 22 грудня 2007 року, та офіційно відкритий 20 червня 2009 року. Очільником Організації зі створення Музею став професор археології Фессалонікійського університету Аристотеля Дімітріос Пандермаліс. Проект музея був виконаний швейцарським архітектором Бернаром Чумі.

    7 листопада 2010 року Музей Акрополя отримав премію Британської гільдії подорожуючих письменників (англ. British Guild of Travel Writers) як Кращий туристичний проект в світі у 2010 році[9][10]. Нагороду отримав держсекретар з питань культури і туризму георгіос Нікітіадіс в Лондоні

VI. Архітектурно-планувальне та об’ємно-просторове вирішення будівлі 

    Будівля музею археології вирішена таким чином, що основні об’єми створюють загальну композицію будівлі. Стиль в якому виконаний музей - це  поєднання класики та сучасного стилів котрі гармонійно поєднані між собою та підкреслюють монументальність будівлі. Внутрішній простір відповідає окремим функціональним зонам. Це чотири основні зони: вхідна група, адміністративна, експозиційна, реставраційно-складська.

Вхідна група:

 •  Тераса – 172,5 м2
 •  Каса – 9,2 м2
 •  Охорона – 5,8 м2
 •  Вестибюль – 51 м2
 •  Гардероб – 13 м2
 •  Санвузли – 25,7 м2

           Разом – 277,2 м2

Адміністративна:

 •  Кабінет директора – 19,7 м2
  •  Кабінет секретаря – 16,5 м2
  •  Кабінет зам. директора – 19,7 м2
  •  Бухгалтерія – 23,2 м2
  •  Кімната екскурсоводів – 20,2 м2
 •  Кімната відпочинку – 16,1 м2
  •  Санвузол – 4,6 м2
  •  Коридор – 125,3 м2

            Разом – 245,3 м2

Експозиційна:

 •  Вступний зал №1 – 100 м2
 •  Зал №2–11  – 1038,6 м2
 •  Заключний зал №12 – 50,2 м2

             Разом – 1188,8 м2

Реставраційно-складська:

 •  Реставраційна – 74,7 м2
 •  Склад №1 – 48,5 м2
 •  Склад №2 – 48,6 м2
 •  Комора – 23,5 м2

            Разом – 195,3 м2

Загальна площа -  2094 м2

    Всі зони взаємопов’язані між собою забезпечуючи зручне та комфортне переміщення. Для людей з обмеженими можливостями передбачено пандус, спеціально обладнаний санвузол та гідравлічні ліфти для повноцінного переміщення по експозиційним залам.

 

 

 

Об’ємно-просторове рішення будівлі музею археології складається з основного трапецевидного об’єму, який виконаний в класичному стилі оздоблений рустованим цоколем, прямокутними пілястрами вздовж всього фасаду, колони доричного ордера, декоративне оздоблення віконних та дверних пройомів, огородження балконів балясинами.   Тригранна призма, що пронизує основний об’єм виконані в сучасному стилі та оздоблена скляними вітражами для забезпечення достатнього освітлення експозицій. Доповнюють загальну  композицію об’єму приміщення для встановлення кондиціонерів та котельня, що знаходяться на даху (третій поверх), а також диск перекриття експозиційної тераси при вході.

Даним об’ємно-просторовим рішенням будівлі музею археології я хотів показати, що археологія – це історична наука яка з плином часу розвивається і поступово відходить від класичних методів дослідження з переходом до сучасних та інноваційних методів дослідження.

VII. Опалення та вентиляція. Пожежна безпека.

Опалення та вентиляція

Опалення та вентиляція будівлі розраховане за СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Видалення повітря із кабінетів, майстерень, туалетних приміщень, комор здійснюється через індивідуальні вертикальні витяжні вентиляційні канали, які розміщені у внутрішніх стінах будівлі, приплив повітря через кватирки вікон. Вентиляційні канали проектуються індивідуально для кожного приміщення. Індивідуальні витяжні канали передбачені в будівельних конструкціях.

Проектом передбачені водяні системи опалення.

Джерелом тепла для систем опалення є тепловий пункт, який розташований  на горищі.

Теплоносієм для систем опалення і теплопостачання припливної установки є гаряча вода з температурою 90.. .70°С . Теплоносієм для обігріву підлоги приміщень є гаряча вода з температурою 55-35°С.

Потужність систем опалення розрахована на компенсацію теплових витрат будівельними конструкціями та витрат тепла на нагрівання вентиляційного повітря.

Пожежна безпека

Пожежна безпека будівлі забезпечується такими рішеннями:

- будівля відноситься до II ступеню вогнестійкості по ДБН В. 1.1-7-2002;

- всі приміщення забезпечені евакуаційними виходами назовні;

- ширина шляхів евакуації відповідає вимогам ДБН В. 1.1-7-2002;

- з кожного поверху передбачено не менше двох розосереджених евакуаційних виходи назовні;

- конструктивні елементи будівлі мають межу вогнестійкості і поширення вогню по них достатню для будівлі II ступеню вогнестійкості;

- на шляхах евакуації застосування горючих матеріалів не передбачено;

- відкривання дверей передбачено в напрямку евакуації;

- двері в технічних приміщеннях, коморах передбачені протипожежними 2-го типу.

VIII. Конструктивне вирішення будівлі.

    Кліматичний район будівництва та його характеристика.

    Будівля запроектована для умов І кліматичного поясу (помірно-континентальний, м’який з достатньою вологістю). Мінімальна температура становить -32 ˚С, максимальна +39˚С.  Максимальна глибина промерзання ґрунту – 1 м.

   

    Техніко-економічні показники. 

    Висота будівлі 12 м основного об’єму та 14м – найвища точка, кількість поверхів 2, матеріали: залізобетон, скляні фасади, цегла; опорядження: штукатурка, плитка керамічна для підлоги.

   Загальна площа приміщень – 2094 м2  

Плани будівлі:

План 1-го поверху

План 2-го поверху

План даху

На даху забезпечено водовідведення:

Зовнішні стіни  цегла 510 мм з утеплювачем  товщиною  100  мм

Внутрішні стіни та перегородки виконані гіпсокартону: 120 мм.

1Лист гипсокартонный КНАУФ-ГКЛ(ГКЛВ)   

2.  Профиль направляющий ПН 50/40 (75/40, 100/40)   

3   Профиль стоечный ПС 50/50 (75/50, 100/50) 4а  Шуруп самонарезающий TN25    

4б  Шуруп самонарезающий TN35    

5. Шпаклевка "Фугенфюллер" ("Унфлот")   

6  Лента армирующая    

7  Дюбель "К" 6/35    

8. Лента уплотнительная    

9. Грунтовка глубокая универсальная      КНАУФ-Тифенгрунд  

10 Плита минераловатная

Фундамент стрічковий глибина залягання на відмітці –2,500

Цокольне перекриття на відмітці 0,000

    Перекриття плоскої покрівлі – монолітна залізобетонна плита 300 мм.

на відмітці 6,900

Міжповерхове перекриття – монолітна залізобетонна плита 300 мм.

на відмітці 3,300

Елементи вертикального зв’язку приміщень (сходи, ліфти).

Передбачено улаштування двох гідравлічних ліфтів, що не потребує ліфтової шахти. Сходова клітина запроектована розмірами в осях  3,000х6,000. Улаштовано евакуаційний виходи, пандусу із рівня 1го поверху на відмітку землі. Пандус – за індивідуальним проектом (ухил пандусу дорівнює 0.07-0.08, що не перевищує припустимої норми).

IX. Синтез мистецтва і архітектури

   Об’єктом моєї роботи є кам’яна композиція перед входом до музею археології.  Ідея композиції полягає в тому, щоб показати, що археологія – наука, що висвітлює історію людського суспільства на основі вивчення пам'яток кам'яного, мідного (бронзового), залізного віку. До цих пам'яток, що називаються археологічними, належать: стоянки, поселення, поховання, різні типи знарядь праці, зброї, посуду, прикрас, предмети побуту, мистецтва тощо. З археологією пов'язані епіграфіка — наука про написи, нумізматика — наука про монети, сфрагістика — наука про печатки, геральдика — наука про герби.

   Археологія вивчає історію суспільства за матеріальними залишками життя і діяльності людей — матеріальним пам'ятникам. Послідовність робіт полягає в попередньому аналізі місцевості, розкопках, класифікації, датуванню й інтерпретації знахідок

X. Список використаної літератури.

1) ДБН -360-92* „ Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.”

2) ДБН В 1.1-7-2002 „ Пожежна безпека об’єктів будівництва. ”

3) СНіП ІІІ-10-75 «Благоустрій територій»

4) ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки та споруди»

    

   5) ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи»

6) Строительное проектирование - Э. Нойферт - М. Стройиздат, 1990 сооружения

7) СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

PAGE  32


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

39971. Разработка организации технического обслуживания и ремонта МТП в ЦРМ хозяйства с годовым объемом работ 56000 часов 205.66 KB
  В курсовом проекте рассчитана центральная ремонтная мастерская хозяйства обоснован технологический процесс технического обслуживания и ремонта машинного парка в ЦРМ хозяйства с годовым объемом работ 56000 часов разработан компоновочный план ЦРМ технологическая планировка участка ТО и диагностики разработан генеральный план РОБ хозяйства спроектирован технологический процесс восстановления оси произведена техникоэкономическая оценка ЦРМ. Распределение годового объема работ по объектам ремонта 1. Технологический процесс ТО и ремонта...
39972. Процесс деятельности предприятия, в области управления персоналом, отраженный на диаграммах нотации IDEF0 692.17 KB
  В рамках деятельности по управлению персоналом возникает закономерная потребность оценки состояния человеческого ресурса. Соответственно основной целью является не только проведение процедуры оценки но и процесс использования результатов. В рамках данной темы планируется рассмотреть в теоретической части: привязка процесса оценки к конкретной категории персонала или подразделению организации; установление взаимосвязи деловой оценки с другими направлениями деятельности службы управления персоналом: обучением управлением карьерой...
39973. Классификация причин уязвимости Windows NT 36.89 KB
  Классификация пользователей Unix Суперпользователь Обычные пользователи Специальные пользователи Псевдопользователи Классификация пользователей Windows Администраторы Обычные пользователи Специальные пользователи Псевдопользователи Анонимный пользователь Уязвимости Unix Наличие демонов Механизм SUID SGIDпроцессов Излишнее доверие Человеческий фактор Уязвимости Windows Серверы Системные процессы Анонимный пользователь Человеческий фактор Совместимость с другими ОС Классификация причин уязвимости Windows...
39976. Сравнение средств разграничения доступа к файлам в Unix и Windows 194.26 KB
  Они включают в себя начальную интерактивную процедуру отображающую начальный диалог с пользователем на экране и удаленные процедуры входа которые позволяют удаленным пользователям получить доступ с рабочей станции сети к серверным процессам Windows. Угрозы безопасности в сети Интернет: анализ сетевого трафика и шторм ложных TCPзапросов 4. Анализ сетевого трафика сети Internet В сети Internet основными базовыми протоколами удаленного доступа являются TELNET и FTP File Trnsfer Protocol. Особенностью протоколов FTP и TELNET является то что...
39977. Различия между семействами операционных систем Windows для рабочих станций 200.82 KB
  Различия между семействами операционных систем Windows для рабочих станций Рабочая станция Рабо́чая ста́нция англ. Microsoft Windows Все версии традиционно делятся на 4 группы: 16ти разрядные расширения MSDOS – 1.0 windows 2.11 с 1986 по 1997 Windows9x с остатками MSDOS – win95 98 ME с 1995 по 2003 WindowsNT современная линейка для ПК – NT3.
39978. Методы увеличения вычислительной производительности 92.37 KB
  Однако процесс обработки команд и данных нельзя нашинковать в произвольных местах на любое число кусков хотя авторы последних модификаций Pentium 4 сделали такую попытку получив в результате очень горячий и высокочастотный но умеренно производительный процессор. При возникновении в программе любого ветвления что по статистике происходит каждые 710 команд специальная схема предсказатель переходов первая стадия конвейера должна за 1 такт сообразить сработает ли этот переход и если да то куда при том что данные для...
39979. Сервер (аппаратное обеспечение) 56.21 KB
  Консоль обычно монитор клавиатура мышь и участие человека необходимы серверам только на стадии первичной настройки при аппаратнотехническом обслуживании и управлении в нештатных ситуациях штатно большинство серверов управляются удаленно. Надёжность Серверное оборудование зачастую предназначено для обеспечения работы сервисов в режиме 24 7 поэтому часто комплектуется дублирующими элементами позволяющими обеспечить пять девяток 99999 ; время недоступности сервера или простой системы составляет менее 6 минут в год. Повышение...