44503

Самай сүйек өзектері, олардың маңызы

Доклад

Медицина и ветеринария

Гуманисты были творцами новой системы знания в центре которого стояла проблема человека его земного предназначения термин humnist полагает П. Мишле выдвинул принципиально отличное от средневекового решения проблемы отношения человека к миру. Бурдаха где он писал что новое понимание искусства литературы науки новая концепция человека не вступали в противоречие в христианской религией ибо были предопределены ее пышным цветением в XIII в. Наиболее значительной для Тоффанина была идея божественности человека.

Казахский

2014-03-28

15.31 KB

5 чел.

Самай сүйек өзектері, олардың маңызы

os temporale. Бассүйектің ми сауыты бөлімінің 2жақ бүйір қабырғасын құрайтын жұп сүйек. .

1қабыршақтық (pars squamosa), самай шұңқырының қабырғасын түзеді

2дабылдық (pars tympanica), сыртқы есту жолы , дабыл қуысын құрайды

3тастық (pars petrosa). құлақ қаңқасын құрайтын қатты бөлік

Самай сүйектің қосылған бөліктері щель түрінде қалады:

  1.   (fissura petrosqumosa);
  2.  (fissura tympanosqumosa),
  3.  (fissura petrotympanica).

Самай сүйек каналдары

  1.  ұйқы каналы, canalis caroticus, ұйқы артериясы жатады.
  2.  Дабыл жарғағы каналы, canaliculus chordae tympani,
  3.  Беттік канал, canalis facialis, беттік нерв өтеді,
  4.  бұлшықеттік-трубалық канал, canalis musculotubaris,
  5.  емшектік канал, canaliculus mastoideus,
  6.  Дабыл каналец, canaliculus tympanicus,
  7.  Ұйқы-дабыл каналы, canaliculi caroticotympanici, аттас нервтер өтеді


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69293. Командний інтерфейс користувача 33 KB
  Командний інтерпретатор запускають щоразу, коли користувач реєструється у системі із термінала, при цьому стандартним вхідним і вихідним пристроєм для інтерпретатора і запущених за його допомогою програм є цей термінал.
69294. Загальні принципи мережної підтримки 35 KB
  Під мережею розуміють набір комп’ютерів або апаратних пристроїв вузлів nodes пов’язані між собою каналами зв’язку які можуть передавати інформацію один одному. Рівні мережної архітектури і мережні сервіси Функції забезпечення зв’язку між вузлами є досить складними.
69295. Загальні принципи завантаження ОС 44.5 KB
  Тут зробимо короткий огляд загальних принципів організації завантаження операційних систем. Основну увагу буде приділено апаратній ініціалізації комп’ютера і принципам реалізації завантажувача ОС.
69296. Багатопроцесорні та розподілені системи 54.5 KB
  У багатопроцесорних системах набір процесорів перебуває в одному корпусі та використовує спільну пам’ять а також периферійні пристрої. Типи багатопроцесорних систем Залежно від особливостей апаратної реалізації багатопроцесорні системи бувають такі: з однорідним доступом до пам’яті...
69297. Поняття операційної системи, її призначення та функції 65.5 KB
  Комп’ютерні системи від самого початку розроблялися для розв’язання практичних задач користувачів. Можна дати таке означення операційної системи. Призначення операційної системи Операційні системи забезпечують поперше зручність використання комп’ютерної...
69298. Базові поняття архітектури операційних систем 33 KB
  Операційну систему можна розглядати як сукупність компонентів, кожен з яких відповідає за певні функції. Набір таких компонентів і порядок їхньої взаємодії один з одним та із зовнішнім середовищем визначається архітектурою операційної системи.
69299. Особливості архітектури: UNIX і Linux 70 KB
  UNIX є прикладом досить простої архітектури ОС. Більша частина функціональності цієї системи міститься в ядрі, ядро спілкується із прикладними програмами за допомогою системних викликів. Базова структура класичного ядра UNIX зображена на...
69300. Базові поняття процесів і потоків 39.5 KB
  Однозначна відповідність між програмою і процесом встановлюється тільки в конкретний момент часу: один процес у різний час може виконувати код декількох програм код однієї програми можуть виконувати декілька процесів одночасно.
69301. Багатопотоковість та її реалізація 50 KB
  Багатопотокове застосування може реалізувати цей вид паралелізму через створення нових потоків які виконуватимуться коли поточний потік очікує операції введеннявиведення. При цьому використання потоків дає можливість організувати паралельне обслуговування запитів...