44505

Көзұясы, қабырғаларының құрылысы, тесіктері, олардың маңызы

Доклад

Медицина и ветеринария

Начинается серия войн с Византией велись они с переменным успехом но в целом удачно для Болгарии. престиж Болгарии как международной державы был высок. Послов Болгарии за императорским столом сажали выше чем послов германского императора Оттона I. в Болгарии появилось богомильское движение дуализм.

Казахский

2014-03-28

15.81 KB

2 чел.

Көзұясы, қабырғаларының құрылысы, тесіктері, олардың маңызы

ORBITA-сыртқы пирамидаға ұқсап, бүкіл көру мүшелерінің қуыстығын құраушы суйектік кеңістік болып саналады. Көзшарасының кіреберіс тесігі-, көзшарасының табаны мен көру нерві өзекшесінің бағытталған ұшы ажыратылады. Көзшарасының кіреберіс тесігінің пішіні-4бұрыш тәрізді доға. Жоғарғы және төменгі жиек арқ. Шектелген-.

1Көзшарасының жоғарғы қ. -paries superior. Маңдай сүйектің көз бөлігінің көзшарасына қараған беті мен сына суйектің кіші қанатынан тұрады. Сына суйектің кіші қанатының көзшарасына қараған бетінде, көру нерв өзекшесі -canalis opticus . буйір қапталында көзжас безінің ойысы-fossa lacrimalis, алд. мед қапталында-шығырлық қылқан-spina trohlearis, оның артында шығырлық қылқан шұңқыршасы-fovea trohlearis, орналасқан.

2Көзшарасының латералды қабырғасы-paries lateralis, Бетсуйек және сына суйектің үлкен қанатының көзшарасына қараған бетінен тұрады. латералды қабырғасы, жоғарғы қабырғасынан көзшарасының жоғарғы саңылауы-fissura orbitalis, арқылы шектелган. Бетсуек көзшарасы өзекшесінің тесігі-foramen zygomatico orbitalis, айқын байқалады.

3Көзшарасының мед. қабырғасы-paries medialis, Алдында-көзжас суйегі мен тор суектің лабиринтінің көз шарасына қараған бетінен, артқы қапталы-сына суйектің денесінің латералды бетінен тұрады. Мед. қ-ң алд. Бөлігіндғ көзжас қапшығына-, Көзжас қапшығынан жиналған көзжасы мұрын қуысына қарай көзжас-мұрын өзекшесі, арқ мұрын қуысна бағытталады. Тор суектің алд, арт тесіктері орн. -foramen etmoidale anterius et medius

4Көзшарасының төменгі қабырғасы-paries inferior. Жоғарғы жақ суйегі мен бет суйектің көз ашарасын қараған бетінен және таңдай суйектің көзшарасына бағытталған өсіндісінен тұрады. Бұл өзекшеден жоғарғы жақсуйек тістерінің түбіріне бағытталған жоғарғы альвеоларлық алдыңғы, аралық өзекшелер-canalis alveolaris superior anterior et medius, өтеді


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48066. Місцеве самоврядування 1.76 MB
  Право місцевого самоврядування комплексна галузь права. Право місцевого самоврядування як наука і навчальна дисципліна. Поняття муніципального права України Муніципальне право України галузь права України норми якої виражають волю й інтереси її народу держави та територіальних громад і регулюють суспільні відносини у сфері місцевого самоврядування.
48067. Міжнародна економіка. Опорний конспект лекцій 265.5 KB
  Міжнародне регулювання і нагляд Економічні Фінансові Міжнародні організації Форми МЕВ Міжнародна торгівля Міжнародний рух чинників виробництва Міжнародна торгівля фінансовими інструментами Товарами Послугами Капітал Робоча сила Технології Валютою Цінними паперами Кредитами Розрахунки Державне регулювання Регулювання зовнішньої торгівлі Регулювання руху чинників виробництва Валютне та банківське Регулювання Мікроекономічна політика Макроекономічна політика Базові поняття...
48068. Конспект лекцій. Міжнародна інвестиційна діяльність 938.5 KB
  Міжнародна інвестиційна діяльність: конспект лекцій для студентів напряму Конспект лекцій з дисципліни Міжнародна інвестиційна діяльність призначено для студентів напряму Дисципліна є варіативною для студентів зазначеного фаху і передбачає вивчення сутності та ролі міжнародних інвестицій в сучасному міжнародному бізнесі набуття вмінь аналізу міжнародної інвестиційної діяльності в Україні.
48070. Математическая логикаи теория алгоритмов. Курс лекций 125.5 KB
  Формула логики высказываний: пропозициональные буквы переменные: B C простые высказывания пропозициональные связки логические связки скобки = пропозициональная формула ПФ формула proposition заявление утверждение; от лат. Формула F называется выполнимой если F истинна в некоторой интерпретации: существует k такое что FIk = И. Формула F называется общезначимой или тавтологией если F истинна во всех возможных интерпретациях: для всех возможных k: FIk = И. Формула F называется противоречием если F ложна во всех...
48071. Формальные теории математической логики 172 KB
  Формальные теории. Задано А альфа множество символов теории алфавит Т. Задано В Ф бета множество аксиом теории. Собственные нелогические аксиомы определяют специфику конкретной теории.
48072. Наукова комунікація як складова фахової діяльності. Українська термінологія у професійному спілкуванні 323 KB
  Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки. Науковий стиль української мови має свої особливості. Загальні ознаки наукового стилю поняттєвість. Термін та його ознаки. термінологія як система...
48073. Матеріалознавство та технологія матеріалів 1.4 MB
  Кристалізація металів. Механічні властивості металів та методи їх визначення Мета: Ознайомити студентів з основними поняттями конструкційних матеріалів: будовою та властивостями металів роллю вітчизняних та зарубіжних вчених у розвитку матеріалознавства з основними механічними властивостями металів і сплавів та методами їх випробування. Кристалічна будова металів будова і властивості реальних кристалів. Плавлення металів.
48074. Народознавство 1.1 MB
  Релігія в житті українського народу. Звичаї та обряди українського народу. Ретромандрівка в глибину століть допоможе зрозуміти духовність і менталітет нашого народу віковічно творений як образне бачення українською людиною світу землі та життя на ній. Українське народознавство як навчальний предмет Відродження України неможливе без пробудження національної свідомості українського народу насамперед молоді.