44505

Көзұясы, қабырғаларының құрылысы, тесіктері, олардың маңызы

Доклад

Медицина и ветеринария

Начинается серия войн с Византией велись они с переменным успехом но в целом удачно для Болгарии. престиж Болгарии как международной державы был высок. Послов Болгарии за императорским столом сажали выше чем послов германского императора Оттона I. в Болгарии появилось богомильское движение дуализм.

Казахский

2014-03-28

15.81 KB

0 чел.

Көзұясы, қабырғаларының құрылысы, тесіктері, олардың маңызы

ORBITA-сыртқы пирамидаға ұқсап, бүкіл көру мүшелерінің қуыстығын құраушы суйектік кеңістік болып саналады. Көзшарасының кіреберіс тесігі-, көзшарасының табаны мен көру нерві өзекшесінің бағытталған ұшы ажыратылады. Көзшарасының кіреберіс тесігінің пішіні-4бұрыш тәрізді доға. Жоғарғы және төменгі жиек арқ. Шектелген-.

1Көзшарасының жоғарғы қ. -paries superior. Маңдай сүйектің көз бөлігінің көзшарасына қараған беті мен сына суйектің кіші қанатынан тұрады. Сына суйектің кіші қанатының көзшарасына қараған бетінде, көру нерв өзекшесі -canalis opticus . буйір қапталында көзжас безінің ойысы-fossa lacrimalis, алд. мед қапталында-шығырлық қылқан-spina trohlearis, оның артында шығырлық қылқан шұңқыршасы-fovea trohlearis, орналасқан.

2Көзшарасының латералды қабырғасы-paries lateralis, Бетсуйек және сына суйектің үлкен қанатының көзшарасына қараған бетінен тұрады. латералды қабырғасы, жоғарғы қабырғасынан көзшарасының жоғарғы саңылауы-fissura orbitalis, арқылы шектелган. Бетсуек көзшарасы өзекшесінің тесігі-foramen zygomatico orbitalis, айқын байқалады.

3Көзшарасының мед. қабырғасы-paries medialis, Алдында-көзжас суйегі мен тор суектің лабиринтінің көз шарасына қараған бетінен, артқы қапталы-сына суйектің денесінің латералды бетінен тұрады. Мед. қ-ң алд. Бөлігіндғ көзжас қапшығына-, Көзжас қапшығынан жиналған көзжасы мұрын қуысына қарай көзжас-мұрын өзекшесі, арқ мұрын қуысна бағытталады. Тор суектің алд, арт тесіктері орн. -foramen etmoidale anterius et medius

4Көзшарасының төменгі қабырғасы-paries inferior. Жоғарғы жақ суйегі мен бет суйектің көз ашарасын қараған бетінен және таңдай суйектің көзшарасына бағытталған өсіндісінен тұрады. Бұл өзекшеден жоғарғы жақсуйек тістерінің түбіріне бағытталған жоғарғы альвеоларлық алдыңғы, аралық өзекшелер-canalis alveolaris superior anterior et medius, өтеді