44508

Ми сауыты негізінің ішкі беткейі, тесіктері, маңызы

Доклад

Медицина и ветеринария

Түрік ершігінің бүйір бөлігінде-нервтік өрім жүлгесі-sulcus coroticus, орн. алд немесе мұрын қуысына қараған бетінде-сына сүйек қырқасы-crista sphenoidalis, ол кеңсірік сүйегінің қанатымен-ala vomeris, беттесіп кеңсірік-ілмектік өзекшені-canalis vomeroorastralis, құрайды. Сына сүйек қойнауы-sinus sphenoidalis

Русский

2014-03-28

16.32 KB

0 чел.

Ми сауыты негізінің ішкі беткейі, тесіктері, маңызы

Сынатәрізді сүйек-os sphenoidale, бас сүйектің негізінде орнасаласқандықтан, ми сауыты сүйектерінің өзара бір-бірімен түйіскен жерінде орн. Пішіні-жарғанатқа ұқсас. Топографиясы бойынша 4 бөліктен тұрады. -денесі, үлкен, кіші қанатынан, қанат тәрізді өсінді.

1Денесі-corpus, ми сауыты сүй. орт. бөлігінде орн. Пішіні-4жақты текше

Ми сауытына қараған беті-ойыс, түрік ершігіне ұқсас. -sellea turcica, арқасы-dorsum sellae, артқы өсіндісі-procecus clinoideus post. , төмпешік алдында көлденең бағытта әлсіз байқалатын көру нерві айқасының алдыңғы жүлгесі-sulcus prehiasmatis, артында көру нерві жүлгесінің айқасыны-hiasma opticum, орналасқан. Түрік ершігінің бүйір бөлігінде-нервтік өрім жүлгесі-sulcus coroticus, орн. алд немесе мұрын қуысына қараған бетінде-сына сүйек қырқасы-crista sphenoidalis, ол кеңсірік сүйегінің қанатымен-ala vomeris , беттесіп кеңсірік-ілмектік өзекшені-canalis vomeroorastralis, құрайды. Сына сүйек қойнауы-sinus sphenoidalis.

2Кіші қанаты-alae minores, кіші қанатының негізінде дөңгелек тірізді келген көру нервінің өзекшесінің-canalis opticus. ұз-5-6см, Бұл өзекше арқылы 2жұп көру нерві, көздік артерия мен венақантамырлар өтеді. Кіші қанаттың көз шарасына қараған беті мен улкен қанаты аралығында көз шарасын ми сауытымен жалғастырушы көз шарасының жоғарғы саңылауы-fissuraorbitalis superior. орн. Түрік ершігі маңындағы қуысталған қойнау-sinus covernosus орн.

3Улкен қанаты-alae majors. Сына сүйектің басталар жерінде жақын тұрақты 3жұп тесіктер дөңгелек тесік-foramen rotundum. сопақша тесік-foramen ovale, қылқанды тесік-foramen spinosum, орн. Көзшарасына қараған бетінде-көзшарасының төменгі саңылау-fissura orbitalis inf. , жоғарғы жақсүйек қараған бетінде-fasies maxillaris, қанат-таңдай ойысы-fossa pterigopalatina, Жоғары бүйір самай ойысына қараған беті-fasies temporalis, Сына-самай сүйек саңылауы-fissura sphenopetrosa, ішкі қапталында жыртық тесік-foramen lacerum , орн

4Қанат тәрізді өсіндісі-processus pterygoideus. медиальды жіне латералды табақшарадың ойысы-fossapterygoidea. Медиальды табақшаның артқы қырының жоғары бөлігінің негізі, жазыла келе қайықша келген ойысты-fossa pterogoidea құрайды. бқл ойыстың сыртқы қапталында, дабылжұтқыншақ өзекшесі немесе Евстахиев атты өзекшенің шеміршектік бөлігі мен жалғасуында п. б, әлсіз байқалатын жартылай дабыл жұтқыншақ өзекшесі-semicanalis tubae auditive орн. Қайықша тәріздә өсінді өзекшесінің-canalis pterygoideus тесігі. , foramen pterygoideus байқалады. Бұл өзекшелер қантамырлар мен нервтердің өтуін қамтамасыз ету.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57627. Round the calendar. My favourite holiday 58 KB
  Today we shall speak about different holidays in Ukraine and Britain. We shall do exercises, sing, listen to a very interesting tale. So, you must be active, careful and try to get good marks for the lesson.
57628. Свята. День народження 47.5 KB
  Children, I want you to guess the topic of our lesson. I’ll read the sentences and your task is to finish them with the right words: ball, rabbit, teacher, ice cream, day-books, holiday, yellow, autumn.
57629. I, My Family, Friends, Traits of Character 349.5 KB
  Цели: Развитие речевой компетенции в монологической диалогической речи; учить учащихся говорить на уровне 1-2-3 предложений. Учить учащихся выражать свою точку зрения; активизация лексических знаний по теме и подтеме
57630. Євро 2012: перспективи та виклики 571.5 KB
  Objectives: to introduce the topic, to work with vocabulary related to the world of sport, countries their location, features, people and culture; to read for detailed comprehension...
57631. Family relationship 59.5 KB
  I suppose this topic will be interesting for you, because family is very important in the life of any person, isn’t it. So, today we’ll learn more about relationship between children and parents, have a discussion, learn some new vocabulary, do some exercises to remember them better, read a text.
57632. Сім’я та друзі 30.5 KB
  Мета: узагальнити та систематизувати лексичні одиниці по темі «Сім’я та друзі». Застосовувати мовні вміння на практиці, розвивати комунікативні навички, монологічне та діалогічне мовлення...
57634. Особенности кредитования предприятий оптовой и розничной торговли в ООО Банк «Элита» 150.65 KB
  Кредитные операции – это отношения между кредитором и дебитором (заемщиком) по поводу предоставления (получения) во временное пользование денежных средств, их возврата и оплаты.
57635. Fast Food (Advantages and disadvantages) 52.5 KB
  On previous lessons we were speaking about favourite recipes, different kinds of food and about ways and methods of cooking. So, let’s revise. Look on the board, please and tell what you have or don’t have in the fridge? Use your home exercise.