44529

Іш аймақтары. Тік бұлықеттің қынаптарының пайда болуы

Доклад

Медицина и ветеринария

Жоғарғы іштік аймақ-regio epigasrtium, қабырғалардың шеміршекастылық оң жіне сол жақтық аймғына-regio hypohondrica dextra et sinisrta, бөлінеді

Казахский

2014-03-28

15.85 KB

0 чел.

Іш аймақтары. Тік бұлықеттің қынаптарының пайда болуы

Іш-abdomen-тұлғаның адыңғы кеуде мен жамбастың аралығындағы аймақ. Жоғарыда төс сүйегінің серсерлік өсіндісі мен 12-қабырғаға дейінгі қабарығалық доғамен-arcus costalis шектелсе, бүйір қапталы артқы қолтықтық сызықшамен-linea axillaris post. , шектелсе, төменгі 2жақтық шекарасы мықын сүйегінің қырқысы мен алдыңғы бөлігінің шаптық байлам-lig. ingunale, мен шап сүйегінің көтеріңкісі-pons pubis, арқылы шектелген. аймақтары-

1Жоғарғы іштік аймақ-regio epigasrtium, қабырғалардың шеміршекастылық оң жіне сол жақтық аймғына-regio hypohondrica dextra et sinisrta, бөлінеді.

2Ортаңғы іштік аймақregio mesogastrium-, оң және сол жақтық іштік бүйір аймаққа –regio abdominalis lateralis dextrum et sinistrum, кіндіктік аймаққа-regio umbilicalis, бөлінеді

3Төменгі іштік аймақ-regio supepigastrium, қасаға аймаққа-regio hypogastrium, шаптық медиальды және латеральды аймаққа-regio medialis et lat. , бөлінеді.

Іштің тік бұлшықеті-m. rectus abdominis, дәнекер тканды қынабтың-vagina m. abdominis, ішінде орналасқан. Тік бұлшық еттің қынабы іштің жалпақ 3 бұлшық еттерінің апоневроздарынан құралған. Қынаптың алдыңғы және артқы қабырғалары ажыратылады.

1. Тік бұлшық еттің қынабының кіндіктен жоғары деңгейінің құрылысы – алдыңғы қабырғасы-aponeurosous m. obliquus int. сыртқы қиғаш бұлшық еттің апоневроздық қабықшасы, алдыңғы табақшасынан-lamina ant. , тұрады. Артқы қабырғасы – ішкі қиғаш бұлшық ет апоневрозының артқы табақшасы-aponurosus m. obliqui int. , мен көлденең бұлшық еттіғ апоневрозының-aponeurosus m. transversus abdominis, оның фасциялық қабықшасынан-fascia transversalis, және бұл бұлшық еттің құрсақ қуысы жағынан көмкерілген ішастардан-peritoneum, тұрады.

2. Тік бұлшық ет қынабының кіндіктен төмен деңгейінің құрылысы – алдыңғы қабырғасы-сыртқы, ішкі және көлденең бұлшық еттердің апоневрозынан-aponeurosusm. obliqus externi abdominis et interni abdominis et m. transversus abdominis, тұрады. Артқы қабырғасы – құрсақтың көлденең бұлшық етінің фасциялық қабықшасынан-fascia transversus, ішастардан –peritoneum тұрады.