44550

Использование языка функиональных блоков ТехноIL, FBD при программирование алгоритмов в КИС

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Программа созданная на этом языке называется FBDпрограммой. Для разработки FBDпрограмм в редакторе базы каналов предусмотрены два окна – FBD программы и LD программы. Для входа в первое из них нужно выполнить команду FBD программы меню Окна или нажать сочетание клавиш LT3 или нажать ЛК на иконке панели инструментов.

Русский

2013-11-12

41 KB

3 чел.

23 Использование языка функиональных блоков ТехноIL, FBD при программирование алгоритмов в КИС

Язык функциональных блоков

Язык функциональных блоков (Техно FBD со встроенным языком Техно LD, Ladder Diagram) является визуальным языком программирования алгоритмов. Программа, созданная на этом языке, называется FBD-программой.

Для разработки FBD-программ в редакторе базы каналов предусмотрены два окна – FBD программы и LD программы. Для входа в первое из них нужно выполнить команду FBD программы меню Окна или нажать сочетание клавиш ALT-3 или нажать ЛК на иконке панели инструментов. Для входа во второе окно нужно выполнить команду LD программы меню Окна или нажать сочетание клавиш ALT-6. Оба окна редактирования имеют вид, показанный на следующем рисунке:

Отличие окон заключается в том, что окно LD программы предоставляет пользователю интерфейс редактирования, установленный стандартом IEC1131-3 для языка Ladder Diagram (LD). Редактирование программ в окне LD программы подробно рассматривается в разделе LD-функции.

Создание и атрибуты FBD-программ

FBD-программа имеет имя и комментарий. Эти атрибуты используются для ее идентификации и определения доступа к ней с различных узлов проекта и настраиваются в диалоге FBD-программа. Он выводится на экран перед входом в окно редактирования FBD программ. Его вид показан на следующем рисунке.

FBD-программы запускаются процедурами каналов: трансляция и управление. Вызов FBD-программы настраивается в соответствующих бланках диалога Реквизиты. В них задается имя программы, настраивается связь аргументов программы с атрибутами каналов, и задаются значения констант.

 Недопустимо использовать FBD-программу без входов, выходов и констант, т.е. когда у нее нет точек привязки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53758. Массовая доля растворенного вещества 117.5 KB
  Задачи сегодняшнего урока: Познакомиться с понятием массовая доля; Решение задач на нахождении массовой доли элементов в сложном веществе. Вы уже знаете что вещество имеющее в составе только один химический элемент называют простым; вещество имеющее в своем составе несколько химических элементов называют сложными. Обычно относительные атомные массы всех элементов округляют до целых чисел. необходимо сложить все атомные массы элементов входящих в состав молекул сложного вещества.
53761. Дія тютюнового диму на психічний стан і настрій людини. Шкідливий вплив алкоголю і наркотиків 663.5 KB
  Формувати в учнів уявлення про корисні та шкідливі звички та їх вплив на здоров’я про згубну дію на дитячий організм куріння вживання алкоголю наркотичних речовин поглиблювати знання учнів про права дитини; розвивати вміння відстоювати власні переконання оцінювати свої вчинки та приймати рішення відповідно до ситуації; формувати позитивну мотивацію на здоровий спосіб життя; виховувати почуття відповідальності за власну поведінку.
53762. Населення і політична карта Південної Америки 4.74 MB
  Мета уроку: сформувати в учнів уявлення про расовий склад населення Південної Америки та особливості формування його сучасного складу виявити закономірності в розміщенні населення на материку ознайомити учнів з політичною картою Південної Америки сформувати уявлення про найбільші держави Південної Америки; розвивати логічне мислення уяву пам’ять вміння порівнювати та аналізувати виділяти істотне та узагальнювати вміння працювати з ілюстраціями картами текстовим матеріалом підручника розв’язувати кросворди складати схеми...
53763. Відлуння епох у музичному мистецтві 656 KB
  Виявлення особливостей та відмінностей академічної та розважальної музики за їх життєвим змістом та призначенням; пояснити визначення понять серйозна академічна легка музика токата; закріплення визначення понять стиль поліфонія фуга реалізм бароко класицизм романтизм імпресіонізм; Виховна : Виховувати любов до класичної музики; виховувати здатність співпереживати...
53764. Сучасні комп’ютери та їх застосування. Ознайомлення з “мишею” 1.69 MB
  Закріпити правила поведінки і безпеки життєдіяльності в комп’ютерному класі. Ознайомити дітей зі сферами застосування сучасних комп’ютерів. Стимулювати бажання учнів оволодівати комп’ютерною грамотою.
53765. Образний зміст музики. Музичні символи України 624.5 KB
  Посміхнись до всіх навколо Добрий ранок люба школа І веселий той дзвінок Кличе всіх нас на урок Урок музики урок музики урок музики урок. Музики поза образів не існує. Слухання музики.