44552

Проблемы защиты информации в современных КИС

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Достаточно сложно решить и проблему надежной аутентификации пользователей. При аутентификации пользователей локальной сети успешно решить эту задачу помогают организационные меры отсечение посторонних пользователей от клиентских компьютеров и терминалов контроль за подключениями к кабельной системе здания и т. Новые проблемы создает проблема аутентификации пользователей при ведении бизнеса через Internet. Число пользователей вырастает настолько что количество переходит в качество и старые методы аутентификации на основе индивидуальных...

Русский

2013-11-12

30.5 KB

1 чел.

25 Проблемы защиты информации в современных КИС

Надежная шифрация - не единственная проблема, возникающая при защите корпоративных данных. Достаточно сложно решить и проблему надежной аутентификации пользователей.

Аутентификация - это получение уверенности в том, что данный пользователь является тем индивидуумом, за кого себя выдает. Использование средств удаленного доступа к корпоративной сети существенно усложняет эту задачу. При аутентификации пользователей локальной сети успешно решить эту задачу помогают организационные меры - отсечение посторонних пользователей от клиентских компьютеров и терминалов, контроль за подключениями к кабельной системе здания и т.п. При удаленном доступе эти средства не работают, а пароли, передаваемые легальными пользователями по сети в открытом виде по публичной сети, могут быть перехвачены и использованы впоследствии нелегальными пользователями. Даже при использовании более сложных схем аутентификации, не передающих пароли по сети, в схеме аутентификации имеется уязвимое звено - процедура передачи удаленному пользователю его пароля. Хотя эта процедура, в отличие от процедуры входа в сеть, выполняется редко, использование для нее электронных средств коммуникаций или обычной почты не дает хороших гарантий от перехвата пароля.

Новые проблемы создает проблема аутентификации пользователей при ведении бизнеса через Internet. Число пользователей вырастает настолько, что количество переходит в качество, и старые методы аутентификации на основе индивидуальных паролей начинают работать плохо - слишком большой объем работы падает на администратора, раздающего пароли, и средства аутентификации, эти пароли проверяющие. Нужны новые механизмы идентификации категорий пользователей, например, при издании журнала через Internet, нужно различать: пользователей, вообще не оформивших подписку, которым нужно предоставлять доступ только к небольшому списку избранных статей, рекламирующих журнал; пользователей, оформивших подписку только на определенную рубрику журнала; пользователей, оформивших полную подписку. Кроме этого, нужно проверять срок окончания действия подписки.

Ведение бизнеса через Internet выдвигает на первый план и такую проблему, как обеспечение целостности переданных через сеть данных. Пользователь, купивший через Internet новую программу, должен быть уверен, что он получил оригинальную копию этой программу, а не подделку от нечестного продавца.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47983. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Рівномірний рух тіла по колу 167 KB
  Рівномірний рух тіла по колу. Прискорення Швидкість і пройдений шлях тіла під час рівноприскореного прямолінійного руху.Рівномірний рух тіла по колу. Прямолінійним рівноприскореним рухом називають рух у разі якого швидкість тіла за будьякі однакові проміжки часу змінюється на одну ту саму величину.
47984. Сонячні елементи 970 KB
  Після протилежно заряджені вільні носії заряду просторово розділяються переміщуючись в протилежних напрямках за рахунок дифузії або дрейфу в силововому полі. Щоб прорекомбінувати вони повинні пройти по зовнішньому колу де їх надлишкова потенціальна енергія яка отримана внаслідок поглинання світла перетворюється в кінетичну енергію рухомого заряду електричний струм. У приповерхневому шарі напівпровідника товщиною dn залишається нерухомий обємний заряд додатньо іонізованих донорів і цей шар буде збіднений на основні носії заряду тобто...
47985. Господарське право 4.01 MB
  Єдина транспортна система України. Поняття іноземних інвестицій і їх роль в економіці України. Інтеграція України до світової економічної системи стимулює розвиток міжнародних господарських звязків зовнішньоекономічної діяльності субєктів господарювання. Указ Президента України від 22 січня 2000 р.
47986. Сутність і функції грошей 460.5 KB
  Сутність і функції грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей. Розвиток форм грошей. Сутність грошей.
47987. Історія економіки та економічної думки 1.07 MB
  Відповідно до першого підходу виділяють п’ять суспільнополітичних формацій залежно від пануючої форми власності на основні засоби виробництва яка визначає характер засобів виробництва і суспільного ладу. Немає приватної власності на землю як основний засіб виробництва а отже – й експлуатації. Основним об’єктом приватної власності стають засоби виробництва у промисловості. Засоби виробництва переходять у колективну суспільну власність а отже зникає експлуатація.
47988. Історія України. Короткий конспект 273 KB
  В четвертому столітті до н е племена опанували технологію виробів з міді, що дало подальший прорив в землеробстві. Прикладом однієї з найбільш важливих складових майбутніх словян була трипільська культура
47990. Хвороби травної системи та судин 492 KB
  В головці підшлункової залози загальний жовчний протік зливається з панкреатичним вірсунговим протоком утворює невелику ампулу і відкривається на слизовій ДПК отвором який має діаметр 3 мм. Причиною холециститу може бути рефлюкс в жовчні шляхи ферментів підшлункової залози. Однак больовий синдром часто може бути відсутній коли обтурація виникла на ґрунті стриктури холедоха чи раку головки підшлункової залози; жовтяниця шкіри склер і видимих слизових. При обтурації конкрементами жовтяниця виникає на другий день після приступу печінкової...
47991. Художнє оформлення видань 4.97 MB
  Її мета – навчити студентів комплексно розуміти друковане видання у взаємозв’язку між змістом і зовнішнім оформленням всіх елементів; розробляти його концепцію і макет; відбирати систематизувати та редагувати авторські матеріали відповідно до тематики і концепції видання; на практиці застосовувати норми та технічні вимоги закони композиції відповідно до сучасних досягнень техніки і технологій; працювати з автором як редактор. Вивчення даної дисципліни базується на попередніх знаннях дисциплін: Основи видавничої справи та редагування...