44564

Сервисы-посредники (Proxy-services)

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Для того чтобы обратиться к удаленному сервису клиент-пользователь внутренней сети устанавливает логическое соединение с сервисом-посредником работающим на межсетевом экране. Сервис-посредник устанавливает отдельное соединение с настоящим сервисом работающим на сервере внешней сети получает от него ответ и передает по назначению клиенту пользователю защищенной сети.

Русский

2013-11-12

30 KB

0 чел.

13 Сервисы - посредники (Proxy-services) 

Сервисы-посредники не допускают возможности непосредственной передачи трафика между внутренней и внешней сетями. Для того, чтобы обратиться к удаленному сервису, клиент-пользователь внутренней сети устанавливает логическое соединение с сервисом-посредником, работающим на межсетевом экране. Сервис-посредник устанавливает отдельное соединение с "настоящим" сервисом, работающим на сервере внешней сети, получает от него ответ и передает по назначению клиенту - пользователю защищенной сети.

Для каждого сервиса необходима специальная программа: сервис-посредник. Обычно, защитный экран включает сервисы-посредники для FTP, HTTP, telnet. Многие защитные экраны имеют средства для создания программ-посредников для других сервисов. Некоторые реализации сервисов-посредников требуют наличия на клиенте специального программного обеспечения. Пример: Sock - широко применяемый набор инструментальных средств для создания программ-посредников.

Сервисы-посредники не только пересылают запросы на услуги, например, разработанный CERN сервис-посредник, работающий по протоколу HTTP, может накапливать данные в кэше межсетевого экрана, так что пользователи внутренней сети могут получать данные с гораздо меньшим временем доступа.

Журналы событий, поддерживаемые сервисами-посредниками, могут помочь предупредить вторжение на основании записей о регулярных неудачных попытках. Еще одним важным свойством сервисов-посредников, положительно сказывающимся на безопасности системы, является то, что при отказе межсетевого экрана защищаемый посредником сервис-оригинал остается недоступным.

Трансляция сетевых адресов - новый вид сервиса-посредника. Трансляторы адресов заменяют "внешние" IP-адреса серверов своих сетей на "внутренние". При таком подходе топология внутренней сети скрыта от внешних пользователей, вся сеть может быть представлена для них одним-единственным IP-адресом. Такая непрозрачность сети усложняет задачу несанкционированного доступа. Кроме этого, трансляция адресов дает еще одно преимущество - позволяет иметь внутри сети собственную систему адресации, не согласованную с Internet, что снимает проблему дефицита IP-адресов.

Сервисы-посредники намного надежнее фильтров, однако они снижают производительность обмена данными между внутренней и внешней сетями, они также не обладают той степенью прозрачности для приложений и конечных пользователей, которая характерна для фильтров.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40976. Міжнародна передача технологій 67.5 KB
  Розвиток міжнародного ринку технологій міжнародного технологічного обміну зумовлений прискоренням науковотехнічного прогресу НТП. Купівля передової іноземної технології є важливим засобом подолання технічної відсталості створення власної промисловості яка здатна задовольнити потреби внутрішнього ринку і зменшити залежність від імпорту. На міжнародному ринку технологій передача технології здійснюється некомерційним і комерційним шляхом. Розвиток ринку наукоємних технологій.
40977. Особливості технології приготування тортів 799 KB
  Торти займають особливе місце в кондитерській промисловості. Торти відрізняються від інших кондитерських виробів тим що є продуктами з нетривалим терміном зберігання. За складністю оздоблення торти поділяються на такі групи: торти масового виробництва фігурні та фірмові торти.
40978. Медична гельмінтологія. Плоскі та круглі черви-паразити людини 46.5 KB
  Загальна характеристика типу Плоскі червиPlthelminthes а клас Сисуни клас Стьожкові Загальна характеристика типу Круглі червиNemthelminthes а клас Власне круглі черви Nemtod. Черви – багатоклітинні двобічносиметричні тварини.
40979. Поняття заробітної плати і методи її правового регулювання 177 KB
  Оплата праці. З економічної точки зору заробітною платою вважається вартість або ціна праці в грошовій формі як частка працівника в національному доході що на еквівалентній основі виплачується йому за виконану роботу. Для правового визначення заробітної плати має значення обов'язок роботодавця виплачувати працівникові винагороду за його працю з одного боку і наявність у працівника суб'єктивного права на одержання цієї винагороди за попередньо встановленими нормами праці з другого. Політика винагороди за працю організовується так щоб...
40980. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР 233.5 KB
  Відсторонення працівника від роботи. Така угода характеризується наступними ознаками: працівник особисто виконує свої трудові функції; працівник повинен в ході виконання своєї трудової функції підпорядковуватись правилам внутрішнього трудового розпорядку; власник або уповноважений ним орган повинен організувати працю працівникастворити необхідні та належні умови праці виплачувати йому заробітну плату і т. До них слід віднести взаємне волевиявлення сторін про прийняття влаштування працівника на роботу визначення трудової функції...
40981. Медична арахноеитомологія. Членистоногі та комахи-збудники і переносники збудників захворювань людини 46.5 KB
  Клас павукоподiбнi rchnoide Медичне значення мають представники скорпіонів павуків та кліщів. Медичне значення кліщів як збудників хвороб та переносниківзбудників захворювань людини :Розміри кліщівcrinдрібні .У багатьох кліщів голово груди і черевце зливаються в єдине ціле втрачаючи сегментацію .Ротовий отвір кліщівколючосисний або гризучесисний .
40982. Взаємовідношення мови й гендера 89.5 KB
  Мовна картина світу як результат пізнання та концептуалізації об’єктивної дійсності Мові належить активна роль у культурі й пізнанні. Вона є унікальною здатністю людини що відрізняє її від будьяких інших живих істот і решти світу. Кожен народ посвоєму розчленовує фрагменти світу і посвоєму називає їх. Формується світ тих хто говорить цією мовою тобто формується концептуальна картина світу як сукупність знань про світ що є зафіксованими у лексиці граматиці фразеології.
40983. Охорона праці. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю і правил з охорони праці 218.5 KB
  Охорона праці. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю і правил з охорони праці. Поняття охорони праці за трудовим правом Загальновідомо що економічне зростання автоматично ще не веде до збалансованого економічного і соціального розвитку. Зміни що відбуваються у структурі зайнятості й попиту на робочу силу як і до становища працівника на робочому місці умов його праці ставлять підвищені вимоги до безпеки праці.
40984. Конфлікти в колективі 40.5 KB
  Тому проблема здебільшого полягає не в наявності самого факту конфлікту а в тому який характер він носить – деструктивний чи конструктивний – і яким чином розв’язується. Конструктивна та деструктивна суть конфліктів Деструктивний конфлікт переводить причини що призвели до конфлікту на “особистостіâ€. Дана установка не веде до вирішення конфлікту а навпаки його загострює зростає упередженість проти партнера напруга у взаємостосунках посилюються неприємні почуття та переживання виникають стреси та ін. Прикладом деструктивного...