44596

Сетевые архитектуры ArcNet и ArcNet Plus

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Физическая топология звезда шина звезда – шина; логическая топология упорядоченное кольцо; широкополосная передача данных 25 Мбит с и 20 Мбит с для rcNet Plus; метод доступа маркерный; средой передачи может быть: коаксиальный кабель длиной 600 м при звезде и 300 м при шине; витая пара максимальная длина 244 м – при звезде и шине; Компьютеры могут быть коаксиальным кабелем связаны в шину или в иных случаях подключены к концентраторам которые могут быть: пассивными; активными; интеллектуальными....

Русский

2013-11-12

48 KB

1 чел.

35 Сетевые архитектуры ArcNet и ArcNet Plus

Это простая, гибкая и недорогая сетевая архитектура, поддерживающая протокол физического уровня IEEE 802.4:

 •  физическая топология - «звезда», «шина», «звезда – шина»;
 •  логическая топология – упорядоченное «кольцо»;
 •  широкополосная передача данных 2,5 Мбит/с и 20 Мбит/с (для ArcNet Plus);
 •  метод доступа маркерный;
 •  средой передачи может быть:
 •  коаксиальный кабель (длиной 600 м при «звезде» и 300 м при «шине»);
 •  витая пара (максимальная длина 244 м – при «звезде» и «шине»);

Компьютеры могут быть коаксиальным кабелем связаны в шину или в иных случаях подключены к концентраторам, которые могут быть: пассивными; активными; интеллектуальными. Пассивные концентраторы просто осуществляют коммутацию кабельных соединений сети. Активные – восстанавливают и ретранслируют сигнал. Интеллектуальные - обнаруживают изменения в сети и удаленно управляют работой сетевых устройств.

Архитектура Arc Net 

Особенность маркерного доступа ArcNet состоит в том, что:

 •  все компьютеры имеют свои сетевые адреса;
 •  маркер передается между компьютерами согласно их номерам;
 •  маркер двигается от компьютера с меньшим номером к компьютеру с более высоким номером, хотя тот может находиться на другом конце сети;
 •  приемник, получив маркер, добавляет к нему свой пакет, который, дойдя до адресата, освобождает маркер.
 •  

Формат пакета ArcNet Plus имеет вид, представленный на рис.

Поле предупреждения

Начало
(заголовок)

Адрес

Тип
прото-
кола

Данные

Поле контрольной суммы

Приемника

источника

Пакт передачи информации в ArcNet

Общее количество узлов: 255 – ArcNet; 2047 – Arc Net Plus. ArcNet – это одна из самых старых сетевых архитектур, реализованная недавно фирмой DataPoint в более современную ArcNet Plus. Однако на смену этим архитектурам приходят более современные и производительные. Одной из таких архитектур является FDDI, которая будет рассмотрена ниже. А сейчас познакомимся с давно используемой и хорошо зарекомендовавшей себя архитектурой.

508байт – ArcNet  и 4096байт – ArcNet Plus


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65236. Розробка методів оцінювання технічного стану та залишкової довговічності тривало експлуатованих роликів машин безперервного лиття заготовок 279 KB
  Розливання сталі на машинах безперервного лиття МБЛЗ є основним способом одержання заготовок для виготовлення листового і сортового прокату. Основою роботоздатності МБЛЗ є конструктивна міцність роликів яку понижують поверхневі втомні тріщини...
65237. ЦІННІСНИЙ АСПЕКТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УСНІЙ НАРОДНІЙ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНЦІВ 185.5 KB
  Актуальність дослідження. Фізична культура є результатом багатогранної творчої діяльності суспільства. Вона успадковує цінності, створені суспільством на попередніх етапах, і розвиває їх залежно від політичних, економічних...
65238. Пріоритети бюджетної політики в умовах економічних перетворень 198.5 KB
  Бюджетна політика є однією з основних складових державного регулювання економіки країни визначення бюджетної пріоритетності достатньо суттєво впливає на структурні перетворення у галузях економіки соціальній сфері рівень людського...
65239. Автоматизація процесів керування подрібненням пісків кульовим млином з урахуванням ідентифікації співвідношення руда/вода 189.5 KB
  Метою роботи є підвищення продуктивності кульового млина по готовому продукту та скорочення витрат електричної енергії куль і футерівки шляхом отримання рішень щодо удосконалення керування формуванням співвідношення руда вода...
65240. Управлінські рішення в системі «маркетинг – фінансовий менеджмент» машинобудівних підприємств 331.5 KB
  В умовах ринкових відносин маркетинг відіграє на підприємстві важливу роль у забезпеченні його стійких ринкових позицій та здобутті лояльних споживачів. Розроблення та реалізація маркетингових програм підприємства потребує як фінансово-економічного обґрунтування, так і фінансового забезпечення.
65241. Розвиток методів побудови мереж наземної радіомовленнєвої служби 603 KB
  Визначити шляхи компромісного розв’язання проблеми побудови мереж наземного цифрового телевізійного мовлення на загальнонаціональному регіональному і місцевому рівнях.
65242. Підвищення ефективності дизельних безшатунних двигунів шляхом удосконалення схем та параметрів системи наддуву 1.54 MB
  Таке високе значення тиску наддувного повітря при застосуванні найбільш вживаної системи вільного газотурбінного наддуву призводить до суттєвого погіршення умов узгодження роботи лопаткових машин турбокомпресора з поршневою частиною...
65243. Розробка системи паливоподачі з електронним керуванням автотракторного дизеля з лінійним п’єзоелектричним перетворювачем 1.16 MB
  Таким чином розробка конструкції виконавчого елемента форсунки перспективної паливної акумуляторної апаратури вітчизняного виробництва вибір її оптимальних параметрів і розробка методики адаптації такої системи до двигуна є актуальним завданням яке визначило напрямок даного дисертаційного дослідження.
65244. Засоби контролю виробів електронної техніки за рівнем низькочастотного шуму 1.03 MB
  В теперішній час спостерігається значний розвиток електронних компонентів. Елементна база постійно вдосконалюється і, як свідчить практика, технологічні процеси виготовлення не є ідеальними.