44599

СЕТЕВЫЕ АРХИТЕКТУРЫ

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

В соответствии со стандартными протоколами физического уровня выделяют три основные сетевые архитектуры Данные Циклический избыточный код для проверки ошибок Приемника источника Формат кадра в Ethernet Поле Тип протокола используется для идентификации протокола сетевого уровня IPX и IP маршрутизируемый или нет....

Русский

2013-11-12

34.5 KB

3 чел.

38 СЕТЕВЫЕ АРХИТЕКТУРЫ

Сетевая архитектура – это комбинация стандартов, топологий и протоколов, необходимых для создания работоспособной сети. В соответствии со стандартными протоколами физического уровня выделяют три основные сетевые архитектуры: Ethernet (протокол 802,3) и Fast Ethernet (протокол 802,30); ArcNet (протокол 802,4); Token Ring (протокол 802.5). Рассмотрим каждую из сетевых архитектур более подробно.

Ethernet

Это самая популярная в настоящее время сетевая архитектура. Она использует:

  •  физические топологии «шина», «звезда» или «звезда –шина»;
  •  логическую топологию «шина»;
  •  узкополосную передачу данных со скоростями 10 и 100 Мбит/с;
  •  метод доступа – CSMA/CD.

Среда передачи является пассивной, т. е. получает питание от РС. Сеть прекратит работу из-за физического повреждения или неправильного подключения терминатора. Передает информацию кадрами, формат которых представлен на рис.

Начало
кадра
(преамбула)

Адрес

Тип
протокола

Данные

Циклический избыточный код для проверки ошибок

Приемника

источника

Формат кадра  в Ethernet

Поле «Тип протокола» используется для идентификации протокола сетевого уровня (IPX и IP) – маршрутизируемый или нет. Спецификация Ethernet выполняет функции физического и канального уровня модели OSI. Различают несколько стандартов сетевых архитектур Ethernet:

  •  10BaseT – на основе витой пары;
  •  10Base2 – на тонком коаксиале;
  •  10Base5 – на толстом коаксиале;
  •  10BaseFL – на оптоволокне;
  •  10BaseX – со скоростью передачи 100 Мбит/с, который включает в себя ряд спецификаций в зависимости от среды передачи.

Рассмотрим наиболее распространенные стандарты данной архитектуры, применяемые при построении ЛВС.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36934. Розробка засобів програмованого (тестового) контролю навчальних досягнень учнів з трудового навчання 29.76 KB
  Мета роботи: Вивчення дидактичних основ вибору питань для тестової перевірки навчальних досягнень учнів з трудового навчання. Оволодіти методикою проведення тестової перевірка знань умінь та навичок учнів за допомогою нових інформаційних технологій. Система тестування як форма контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів з трудового навчання.
36935. ВИЗНАЧЕННЯ СТАЛОЇ В ЗАКОНІ СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА 127 KB
  Основні теоретичні відомості Якщо на тіло падає потік світла то частина цього потоку буде відбиватися від його поверхні а друга частина потоку що проникає в тіло буде поглинатися частинками тіла і перетворюватися в інші форми енергії в кінцевому рахунку в теплоту. Відношення відбитого потоку Фвідб до падаючого потоку Ф називається коефіцієнтом відбивання або поглинаючою здатністю тіла тобто а = Фвід6 Ф а відношення потоку що поглинається тілом до падаючого потоку називається коефіцієнтом поглинання або поглинаючою здатністю...
36936. Удаленная работа з FTP-сервером 225 KB
  FTPсервер представляет из себя своеобразную библиотеку файлов. Для перекачки файлов между FTPсерверами и компьютером пользователя используется протокол FTP File Trnsfer Protocol – протокол передачи файлов. С помощью FTPсервера можно выкачивать на свой компьютер файлы выложенные на многочисленных FTPсерверах.
36937. ПОВІРКА МОСТА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ МО-62 ТА ПРЯМЕ ВИМІРЮВАННЯ ОПОРУ РЕЗИСТОРА 259.5 KB
  Крім того міст дозволяє: а визначити характер і місце ушкодження повітряних ліній або кабелю; б повіряти вимірювальні прилади й пристрої до термометрів опору за винятком деяких меж виміру; в підганяти опір сполучних ліній приладів що працюють із термометрами опору по 2 і 3провідній схемі включення; г вимірювати опори ізоляції в межах від 1 до 100 Мом; д використовувати плече зрівняння моста в якості магазину опорів; е використовувати внутрішній гальванометр у зовнішніх електричних ланцюгах. Резистори намотані бифилярно...
36938. Пошук інформації в Internet 99.5 KB
  Як трактуються слова Незалежно від того яка форма слова стоїть в запиті пошук враховує всі форми за правилами російської мови. Наприклад якщо задано запит “идти†те в результаті пошуку будуть знайдені посилання на документи що містять слова идет†шел†шла†тощо . Якщо в запиті слово набране з великої букви будуть знайдені тільки слова з великої літери у противному випадку будуть знайдені як слова з великої так і з маленької літери. Між словами можна поставити знак †або кому †щоб знайти документи що містять...
36939. Обмін даними з додатками 702 KB
  Щоб прочитати цей файл в Mthcd необхідно: В меню Insert Вставка виберіть команду Сomponent Компонент з’явиться діалогове вікно Сomponent Wizrd рис. Рис. З’явиться діалогове вікно File Options рис. Рис.
36941. Ознайомитись з програмною моделлю 32 розрядних процесорів Intel та оволодіти навиками створення програм, використовуючи 32 розрядний асемблер 122.49 KB
  model flt stdcll option csemp: none ; оголошення службових процедур макросів змінних констант include msm32 include windows.inc include msm32 include kernel32.inc include msm32 include msm32.inc include msm32 include debug.
36942. Оволодіти навиками створення програм, частини яких написані різними мовами програмування. Засвоїти правила взаємодії різних модулів 169.07 KB
  Звичайно доступ наприклад до двох параметрів переданих через стек здійснюється в такий спосіб: PUSH EBP MOV EBPESP MOV EX[EBP8] MOV EDX[EBP12] . POP EBP RET Деякі версії мови C розрізняють великі і малі букви тому ім'я асемблерного модуля повинне бути представлено в тому ж символьному регістрі який використовують для посилання Cпрограми.code _clc proc push ebp mov ebpesp mov ex[ebp16] shr ex01 mov ebx[ebp8] shl ebx02 sub ebxex sub ebx[ebp12] sub ebx[ebp8] mov ex[ebp20] dd exebx pop ebp ret _clc endp END ...