44604

Удаленный доступ к ресурсам сетей

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Основной характеристикой модема является его производительность измеряемая количеством битов переданных за 1 секунду. Изначально скорость модема измерялась в бодах 1бод = 1 бит с. Однако бод используется в технике связи и относится к частоте изменений аналогового сигнала переносящей биты данных по телефонной линии. В 80х годах скорость бодов равнялась скорости передачи модемов 300 бод было эквивалентно 300 бит с.

Русский

2013-11-13

35.5 KB

2 чел.

43 Удаленный доступ к ресурсам сетей

Модемы

Когда компьютеры находятся далеко друг от друга и их невозможно соединить сетевым кабелем, то встает задача обеспечения удаленного доступа. До сих пор для удаленной связи ПК с ЛВС или ЛВС с остальным миром используются в основном не дорогостоящие цифровые каналы связи, а обычные телефонные линии, которые служат для передачи аналоговых сигналов.

Модем (МОдулятор – ДЕМодулятор) – это устройство связи, позволяющее компьютеру передавать данные по обычной телефонной линии. Он выполняет модуляцию аналогового сигнала телефонной линии в соответствии с поступающими от компьютера цифровыми данными. При приеме сообщений модем преобразует аналоговые сигналы в цифровые

Модем – оборудование для передачи данных – имеет два стандартных физических интерфейса: - последовательный интерфейс передачи данных (RS–232); - интерфейс с телефонной линией RJ–11 (четырехконтактный разъем). Существуют внутренние и внешние модемы. Внутренние устанавливают в слоты расширения системной платы, внешние выполняются в виде отдельного блока.

Основной характеристикой модема является его производительность, измеряемая количеством битов, переданных за 1 секунду. Изначально скорость модема измерялась в бодах (1бод = 1 бит/с). Однако бод используется в технике связи и относится к частоте изменений аналогового сигнала, переносящей биты данных по телефонной линии.

В 80-х годах скорость бодов равнялась скорости передачи модемов (300 бод было эквивалентно 300 бит/с). Затем инженеры связи разработали методы сжатия и кодирования данных. В результате каждая модуляция аналогового сигнала могла переносить больше одного бита информации. Это означает, что скорость в бит/с больше скорости в бод. Так модем со скоростью модуляции 28800 бод может в действительности передать до 115200 бит/с.

Международные стандарты, определяющие скорость модема, используемые методы кодирования и сжатия, определяют совместимость модемов от разных производителей

Стандарт модемов

Скорость передачи

Функции

V. 32bis

14400 бит/с

Передача

V.34

28800 бит/с

Передача

V.42

57600бит/с

Контроль ошибки

V.42bis / MNP5

27600 – 75800 бит/с

Сжатие


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23043. Транзистори 88 KB
  Вихідна вольтамперна характеристика ВАХ біполярного транзистора це залежність величини струму колектора ІК від напруги між колектором та емітером UКЕ при певному струмі бази ІБ або напруги між базою та емітером UБЕ . Вихідна вольтамперна характеристика ВАХ польового транзистора це залежність величини струму стока ІС від напруги між стоком та витоком UСВ при певній напрузі між затвором та витоком UЗВ . Виконання роботи передбачає використання осцилографа як характериографа з метою одержання на екрані двоканального...
23044. ПІДСИЛЮВАЧІ НА ТРАНЗИСТОРАХ 103 KB
  Він є лише керувальним пристроєм а збільшення потужності сигналу відбувається за рахунок зовнішнього джерела напруги струмом в колі якого й керує транзистор. Характер зміни вхідного сигналу повинен передаватися на вихід без помітних спотворень. Кажуть що має місце інверсія фази сигналу. Як випливає з рівняння ЕберсаМола [1] імпеданс для малого сигналу з боку емітера при фіксованій напрузі на базі дорівнює rе = kT еIк 5 де k стала Больцмана Т абсолютна температура е заряд електрона Iк струм колектора.
23045. Дешифратори та мультиплексори 1.3 MB
  Це здійснюється аналогічно заданню параметрів елементів схеми за допомогою редактора пробних сигналів Stimulus Editor. Це робиться аналогічно заданню мітки вузла схеми причому в описі шини слід перерахувати через кому мітки усіх вузлів що входять у шину Альтернативна можливість полягає у використанні конструкцій типу BUS[1n] де BUS імя шини BUS[1]BUS[n] відповідні мітки вузлів. Пакет OrCAD дозволяє провести суто цифрове моделювання для даного вузла схеми якщо до цього вузла підєднані лише цифрові входи та виходи. Зазначимо що...
23046. Тригери 1.45 MB
  1 зображено схему найпростішого RSтригера на елементах 2ІНЕ серії 74 із зворотнім звязком. Встановлення тригера в 10 відбувається при подачі нуля на NSNR при цьому протилежний вхід повинен бути встановлений в одиницю. Подача двох нулів є забороненою комбінацією при якій стан тригера буде невизначеним. Для даної схеми тригера доцільно у початковий момент встановити режим зберігання інформації потім у деякий момент подати імпульс встановлення 1 потім імпульс встановлення 0 після цього знову використати режим зберігання і нарешті...
23047. Регістри та лічильники 1.83 MB
  Виведіть графік залежності вхідних Reset Shift Info та вихідних Q0Q2 цифрових сигналів регістра від часу та поясніть ці залежності. Виведіть відповідні графіки для вхідних та вихідних сигналів та поясніть ці залежності. Джерела пробних сигналів підберіть таким чином щоб регістр послідовно виконав операції: а паралельного запису числа 0101; б перетворення цього числа на послідовний код; в послідовного запису числа 1010; Проведіть моделювання для цієї схеми. Виведіть відповідні графіки для вхідних та вихідних сигналів та поясніть ці...
23048. Імпульсні цифрові схеми 2.62 MB
  Формувачі імпульсів. 1 зображено схему формувача імпульсів на логічних елементах ІНЕ. 1 Недоліком цієї схеми є те що для формування імпульсів досить великої тривалості потрібно використати велику кількість логічних елементв. 2 Для формування імпульсів з синусоїдальної напруги часто застосовується тригер Шмітта рис.
23049. Схеми на операційних підсилювачах. Інвертуюче увімкнення ОП 2.04 MB
  Завдяки своєму високим коефіцієнту підсилення та вхідному опору а також низькому опору вихідному операційні підсилювачі ОП дуже широко застосовуються у схемотехніці особливо в мішаних аналоговоцифрових схемах. Додавши до ОП коло зворотнього звязку можна отримати підсилювач практично з будьяким коефіцієнтом підсилення. Коефіцієнт підсилення такої схеми у межах лінійності ОП рівний Rc Rin. Параметри ОП дозволяють добирати Rc та Rin у широкому діапазоні опорів отримуючи різні коефіцієнти підсилення.
23050. Цифро-аналогові перетворювачі 1.33 MB
  1 зображено схему 4розрядного ЦАП. 1 Лічильник U3A та пробні джерела складають тестову схему яка послідовно подає на вхід ЦАП цифрові коди від 0 0000 до 15 1111. Зростаючий код на виході ЦАП буде перетворюватися на лінійно зростаючу напругу. 2 зображено схему дослідження 8розрядного інтегрального ЦАП.
23051. Ознайомлення з основними можливостями пакета програм автоматизованого проектування електронних схем MicroSim PSPICE 8.0 1.35 MB
  Система автоматизованого проектування MicroSim PSPICE використовує один з найбільш вдалих кодів схемотехнічного моделювання SPICE Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis який був розроблений на початку 70х років фахівцями Каліфорнійського університету США. Фактично зазначений код став стандартним для моделювання електронних схем і застосовується також у інших відомих системах моделювання схем зокрема MicroCap а вхідний формат мови завдань SPICE підтримується практично усіма пакетами автоматизованого проектування електронних...