44606

Линии связи, используемые модемами

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Использование той или иной линии определяется такими факторами как: пропускная способность; расстояние; стоимость. Существует два типа телефонных линий по которым может осуществляться модемная связь: каналы общедоступной коммутируемой телефонной сети коммутируемые линии арендуемые выделенные линии. Коммутируемые – это обычные телефонные линии.

Русский

2013-11-13

35 KB

0 чел.

45 Линии связи, используемые модемами

Связь с помощью модемов всегда осуществляется по какой-либо коммуникационной линии. Использование той или иной линии определяется такими факторами, как:

  •  пропускная способность;
  •  расстояние;
  •  стоимость.

Существует два типа телефонных линий, по которым может осуществляться модемная связь: каналы общедоступной коммутируемой телефонной сети (коммутируемые линии), арендуемые (выделенные) линии.

Коммутируемые – это обычные телефонные линии. Они требуют установления соединения для каждого сеанса связи. Медленны и не очень надежны при передаче данных. (Диапазон частот от 0,3 – 3,4 кГц, несущая – 1,8 кГц). Однако некоторые компании используют их для передачи файлов или обновления БД, ежедневно на некоторое время устанавливая связь. Это практически единственные линии для связи с фирмами сотрудников из дома, поездок или командировок.

Телефонные компании постоянно улучшают качество предоставляемых коммутируемых товаров. На некоторых цифровых линиях достигается скорость до 56 Кбит/с (при использовании стандартов V.90). Однако на длинных каналах, например, между странами, качество каналов может резко изменяться от сеанса к сеансу.

Арендуемые линии обеспечивают круглосуточно связь, при которой чтобы установить соединение, последовательность коммутаторов не нужна. Качество выделенных линий обычно выше, чем телефонных, которые были созданы только для передачи речи. Типичный диапазон скоростей – от 56 Кбит/с до 45 Мбит/с. Являясь более надежными и быстродействующими, арендуемые линии  дороже, т. к. коммуникационная компания выделяет ресурсы этому каналу вне зависимости от того, используется линия или нет. Поставщики коммуникационных услуг предлагают линии различных типов и качества

Тип линии

Передача

Тип линии

Передача

1

Речи

6

Речи и данных по магистралям

2

Речи с контролем качества

7

Речи и данных по частным линиям

3

Речи/радио с подавлением помех

8

Речи и данных по магистралям между компьютерами

4

Данных со скоростью до 1200 бит/с

9

Речи и видео

5

Данных (основной тип)

10

Ретрансляция приложений


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25150. Поняття проблеми в сучасній методології науки 29.5 KB
  Поняття проблеми в сучасній методології науки Чуйко В. Саме ситуація проблеми є умовою та джерелом самого пізнання оскільки саме пізнання провокується незнанням. Гносеологічне значення поняття проблеми в науці полягає в тому що через неї розгортається висхідне фундаментальне протиріччя процесу пізнання: протиставлення наявного вже досягнутого рівня пізнання і нового.
25151. Поняття трансцедентальної філософії у Канта 28.5 KB
  Виокремлює три здатності людської душі яким відповідають три його критики – здатність пізнання критика чистого розуму здатність бажання критика практичного розуму здатність до почуття задоволення і незадоволення критика здатності до судження. В пізнанні не наше уявлення узгоджується з предметом а предмет узгоджується з нашим уявленням тобто людина сама конструює предмет свого пізнання. Трансцедентальне –всяке пізнання яке займається не стільки предметами скільки видами нашего пізнання предметів оскільки це пізнання є можливим...
25152. Проблема інтерсуб’єктивності в сучасній філософії 27 KB
  Проблема інтерсуб’єктивності в сучасній філософії Інтерсуб’єктивність – умова взаємодії та передачі знання; значимість пізнавального досвіду однієї людини для іншої. Інтерсуб’єктивність як спільний досвід.
25153. Структуралістська парадигма в сучасному пізнанні 29 KB
  уявлення про позасвідомий характер структури Струкутра – інваріантно – статичне ціле утворене взаємозв’язком його елементів таким чином що кожний залежить від інших і може з’явитися лише завдяки відношенням з іншими елементами. Для структури характерним є кінцева кількість складових і правил їх комбінування які піддатні систематизації і інвентаризації. Дихотомія структури і твору: структура мова знаходиться в конфлікті з твором мовленням який є продуктом індивідуального акту волі і розуму. Примат структури над елементами людина – лише...
25154. Вірогідне та достовірне знання 28.5 KB
  В науковому пізнанні поняття достовірне знання виконує дві основні функції: оціночну та методологічну. Оціночна функція поняття достовірність як показано в роботі Об’єктивне знання К.Поппера полягає у визначенні відношення одного знання до іншого.
25155. Концепця негативної діалектики 30.5 KB
  Концепця негативної діалектики Негативна діалектика термін Теодора Адорно – назва методології що функціонувала як критика до тенденцій схильного до універсалізації раціонального розуму Просвітництва зокрема того який знаходить свій вияв у процесі діалектичного розв’язання. Термін вперше з’являється в друці в 1966 році в книзі Адорно €œНегативна діалектика€. Адорно: розв’язання діалектичного протиставлення Ф. Адорно критично називає таке опосередкування €œмисленням ідентичності€.
25156. Російська релігійна філософія. Принципи всеєдності 31.5 KB
  Тому осягаючи істину в своїй теоретичній діяльності пізнаючий суб’єкт має брати суще не тільки в його даній дійсності але і в його цілісності універсальності тобто прагнути до пізнання всього у всьому€ в розвиваючій ся в полярних визначеннях€ єдності. Безумовна єдність€ як досконалий синтез істини добра і краси0 осягається за Соловйовим лише засобами цілісного знання€. За своєю структурою цілісне знання є органічною єдністю синтезом таких 3х необхідних компонентів як теологія філософія і досвідна наука. Тільки такий...
25157. Підсумкова робота Йєнського періоду творчості 34.5 KB
  тотожність буття та мислення – світ як прояв ідеї поняття Духа – процес самопізнання Абсолютною Ідеєю самої себе і процес породження дійсності тобто в феноменології розглядається еволюція людської свідомості розробка і реалізація принципу історизму формування ідеї тріадичності теза антитеза синтез істина як процес діалектика володаря і раба Абсолютна ідея в своєму розвитку проходить три етапи: розвиток ідеї у власному лоні в стихії чистого мислення€ Логіка розвиток ідеї у формі інобуття тобто в формі природи Філософія...
25158. Ідеалізація та ідеальні обєкти в науковому пізнанні 37.5 KB
  Ці предмети існують поза і незалежно від суб'єкта що пізнає і відображаються їм за допомогою органів почуттів мислення й мови. Вони називаються ідеалізованими об'єктами а процес їхнього створення ідеалізацією. Ясно що створення ідеалізованого об'єкта необхідно містить у собі абстракцію відволікання від ряду сторін і властивостей досліджуваних конкретних предметів. Але якщо ми обмежимося тільки цим те ще не одержимо ніякого цілісного об'єкта а просто знищимо реальний об'єкт або ситуацію.