44663

ПЕРКОЛЯЦИЯ ПАРАФИНА (ЦЕРЕЗИНА)-СЫРЦА

Лабораторная работа

Химия и фармакология

Метод перколяции заключается в фильтрации сырья через слой адсорбента. В качестве адсорбента в настоящей работе используется силикагель марки АСК

Русский

2014-03-28

17.57 KB

6 чел.

Лабораторная работа №7

ПЕРКОЛЯЦИЯ ПАРАФИНА (ЦЕРЕЗИНА)-СЫРЦА

  1.  Теоретическая часть

Перколяция парафина или церезина-сырца проводится с целью следов смолистых веществ, масла и селективных растворителей.

Метод перколяции заключается в фильтрации сырья через слой адсорбента. В качестве адсорбента в настоящей работе используется силикагель марки АСК. Перколяция нефтепродуктов проводится при температуре от 20 до 100°С в зависимости от температуры плавления очищаемого продукта. Поэтому до начала работы следует определить температуру плавления сырья. Температура процесса должна превышать температуру плавления на 15-20°С.

  1.  Аппаратура

Перколяция нефтепродуктов проводится в стеклянном перколяторе с электрообогревом. Нагрев регулируется с помощью ЛАТРа. Очищенный продукт собирается в предварительно взвешенную колбочку.

  1.  Порядок выполнения работа

Перколятор заполняется высушенным адсорбентом на 2/3 по высоте и включается электрообогрев. Парафин (церезин)-сырец взвешивается, расплавляется в сушильном шкафу и через воронку маленькими порциями заливается в перколятор. После того как весь слой адсорбента будет смочен продуктом, определяется количество сырья, пошедшего на смачивание. Затем в перколятор подается оставшийся продукт (порциями). Очищенный парафин (церезин) собирается в предварительно взвешенный стеклянный приемник и взвешивается. По окончании опыта анализируются сырье и полученный продукт и составляется материальный баланс процесса. При составлении баланса продукт, пошедший на смачивание адсорбента, не учитывается.

  1.  Составление отчета

Результаты работы оформляются следующим образом: даются краткое описание работы, условия опыта, материальный баланс, характеристика сырья и очищенного продукта.

Условия опыта:

1. Количество сырья, г.

2. Количество пошедшего на смачивание адсорбента, г.

3. Температура процесса, °С.

5. Техника безопасности

1. Во избежание ожогов не прикасаться к нагретым частям установки.

2. Не допускать работ с открытым огнем рядом с установкой.

3. Соблюдать общую инструкцию по технике безопасности при работе в лабораториях кафедры.

Контрольные вопросы

1. Сущность и назначение процесса.

2. Характеристика используемых адсорбентов. Их основные свойства.

3. Характеристика сил, действующих в процессе перколяции.

4. Изменение качества очищаемого парафина (церезина)-сырца в процессе. 5. Влияние качества сырья на выбор температурного режима процесса.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64349. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗУБОНАРІЗАННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС ГІПЕРБОЛОЇДНИМ ІНСТРУМЕНТОМ ЗА РАХУНОК УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМОУТВОРЕННЯ РІЗАННЯМ 326.5 KB
  Одним з перспективних шляхів вирішення цієї задачі є створення нових видів ріжучого інструменту для формоутворення циліндричних зубчастих коліс на основі більш досконалих схем формоутворення на існуючому зубооброблюючому обладнанні.
64350. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 1.22 MB
  Виконання цього завдання потребує перегляду підходів до змісту та організації контролю навчальної діяльності учнів особливо при вивченні спеціальних і загальнотехнічних дисциплін де формуються професійні знання вміння і навички професійно важливі якості особистості.
64351. ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ ДУГОВОГО НАПЛАВЛЕННЯ РОБОЧОГО ШАРУ ВАЛИКАМИ ЗІ ЗМІННОЮ ТРАЄКТОРІЄЮ НАНЕСЕННЯ 29.87 MB
  На сьогоднішній день найбільш поширеним у промисловості є електродугове наплавлення під шаром флюсу. Воно досить універсальне і дозволяє отримати високу якість наплавленого металу, який може експлуатуватися в умовах високих статичних...
64352. МІЦНІСТЬ, ДЕФОРМАЦІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЯКОСТІ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ МОСТІВ 313 KB
  Стрімке подорожчання цементу кам’яних матеріалів сприяє ширшому використанню в нашій країні сталезалізобетонних прогонових будов переважно для перекриття середніх а в особливих умовах та у важкодоступних гірських районах і малих прольотів мостів.
64353. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ГАЗОДИНАМІЧНОГО ЗАХИСТУ КАТОДІВ ПЛАЗМОТРОНІВ ДЛЯ НАЗЕМНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 4.71 MB
  Рівень температури повітря за фронтом ударної хвилі обумовлює вимоги до рівня температур на стенді теплових випробувань і є найбільш важливою характеристикою.
64354. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 153 KB
  Значна кількість завдань міліції реалізується в процесі виконання своїх функцій спеціальними установами органів внутрішніх справ. Проте організаційно-правові основи діяльності цих установ ОВС України, незважаючи на їх теоретичну і практичну важливість...
64355. Підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств в умовах членства України в СОТ 183.5 KB
  Проблема конкурентоспроможності в аграрному секторі економіки є високоактуальною, що пов’язано із важливістю вирішення питань забезпечення продовольчої безпеки кожної країни в сенсі покращення здоров’я людей шляхом підвищення економічної ефективності виробництва продукції.
64356. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ 222.5 KB
  Важко уявити сучасний заклад підприємство без розвиненої інформаційної інфраструктури: сукупності інформаційних центрів банків даних і знань центрів керування апаратнопрограмних засобів і технологій забезпечення збору зберігання обробки і передачі інформації...
64357. ПОРУШЕННЯ СИСТЕМ ГОМЕОСТАЗУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО КОРЕКЦІЇ НА ЕТАПАХ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ 344.5 KB
  Мета дослідження обгрунтування концепції комплексного індивідуального лікування хворих на генералізований пародонтит на підставі визначення ролі систем гомеостазу в патогенезі пародонтиту вивчення дизбіотичних...