44663

ПЕРКОЛЯЦИЯ ПАРАФИНА (ЦЕРЕЗИНА)-СЫРЦА

Лабораторная работа

Химия и фармакология

Метод перколяции заключается в фильтрации сырья через слой адсорбента. В качестве адсорбента в настоящей работе используется силикагель марки АСК

Русский

2014-03-28

17.57 KB

6 чел.

Лабораторная работа №7

ПЕРКОЛЯЦИЯ ПАРАФИНА (ЦЕРЕЗИНА)-СЫРЦА

  1.  Теоретическая часть

Перколяция парафина или церезина-сырца проводится с целью следов смолистых веществ, масла и селективных растворителей.

Метод перколяции заключается в фильтрации сырья через слой адсорбента. В качестве адсорбента в настоящей работе используется силикагель марки АСК. Перколяция нефтепродуктов проводится при температуре от 20 до 100°С в зависимости от температуры плавления очищаемого продукта. Поэтому до начала работы следует определить температуру плавления сырья. Температура процесса должна превышать температуру плавления на 15-20°С.

  1.  Аппаратура

Перколяция нефтепродуктов проводится в стеклянном перколяторе с электрообогревом. Нагрев регулируется с помощью ЛАТРа. Очищенный продукт собирается в предварительно взвешенную колбочку.

  1.  Порядок выполнения работа

Перколятор заполняется высушенным адсорбентом на 2/3 по высоте и включается электрообогрев. Парафин (церезин)-сырец взвешивается, расплавляется в сушильном шкафу и через воронку маленькими порциями заливается в перколятор. После того как весь слой адсорбента будет смочен продуктом, определяется количество сырья, пошедшего на смачивание. Затем в перколятор подается оставшийся продукт (порциями). Очищенный парафин (церезин) собирается в предварительно взвешенный стеклянный приемник и взвешивается. По окончании опыта анализируются сырье и полученный продукт и составляется материальный баланс процесса. При составлении баланса продукт, пошедший на смачивание адсорбента, не учитывается.

  1.  Составление отчета

Результаты работы оформляются следующим образом: даются краткое описание работы, условия опыта, материальный баланс, характеристика сырья и очищенного продукта.

Условия опыта:

1. Количество сырья, г.

2. Количество пошедшего на смачивание адсорбента, г.

3. Температура процесса, °С.

5. Техника безопасности

1. Во избежание ожогов не прикасаться к нагретым частям установки.

2. Не допускать работ с открытым огнем рядом с установкой.

3. Соблюдать общую инструкцию по технике безопасности при работе в лабораториях кафедры.

Контрольные вопросы

1. Сущность и назначение процесса.

2. Характеристика используемых адсорбентов. Их основные свойства.

3. Характеристика сил, действующих в процессе перколяции.

4. Изменение качества очищаемого парафина (церезина)-сырца в процессе. 5. Влияние качества сырья на выбор температурного режима процесса.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31686. Процес створення образів уяви 26 KB
  поєднання якостей властивостей Найелементарнішою формою синтезування нових образів є аглютинація від лат. Прийомом створення нових образів є аналогія. Найскладнішим способом утворення образів уяви є створення типових образів.
31687. Поняття про пам’ять 22.5 KB
  Закріплення зберігання та наступне відтворення людиною її попереднього досвіду називається памяттю. Память є підґрунтям психічного життя людини. Завдяки памяті людина може здобувати необхідні для діяльності знання вміння та навички.
31688. Функції і причини уваги 36 KB
  Загальна характеристика уваги. Функції і причини уваги. Види уваги. Успішне ж виконання цього завдання потребує правильного розуміння природи уваги її видів характерних особливостей і шляхів розвитку у дітей.
31690. Форми переживання емоцій і почуттів 29.5 KB
  Настрій це загальний емоційний стан який своєрідно забарвлює на певний час діяльність людини характеризує її життєвий тонус. Афект як і настрій залежить певною мірою від індивідуальних особливостей людини: її темпераменту характеру вихованості. Афекти викликають глибокі зміни у психічному житті людини виснажують її.
31691. Мотиваційна сфера особистості. Потяги і бажання. Прагнення особистості. Ризик як вияв активності особистості 81.5 KB
  Здійснюючи цілеспрямовані дії людина зустрічається з різноманітними перешкодами. Тут і оцінка ситуації і вибір шляху для майбутньої дії відбір засобів потрібних для досягнення мети прийняття рішень і т.Якщо в людини відсутня актуальна потреба виконувати дію але при цьому необхідність виконання її вона усвідомлює то воля створює допоміжне спонукання змінюючи смисл дії робить його більш значущим. Довільні та вольові дії включаються в зміст вольової поведінки людини.
31692. Самоосвіта та самовиховання як умова успішної діяльності вчителя 31 KB
  Кількість часу й сил які вчитель витрачає на самоосвіту залежить від його мотивації. Ніхто не сперечатиметься з тезою що якщо вчитель хороший то й рівень знань учнів високий. Працювати над собою вчитель починає ще зі студентської лави. Якщо вчитель не вдосконалює себе не експериментує то перетворюється на ремісника який стоїть за верстатом і робить кожного дня одну й ту ж роботу.