44746

Значение синуса, косинуса и тангенса для углов 30, 45 и 60 градусов. Часть 2

Конспект урока

Математика и математический анализ

Формировать мировоззрение (правильные представления), связанное с ролью математики в науке, исследовании закономерностей реального мира, общностью математических абстракций, общностью отражения материального мира в математических понятиях

Русский

2013-11-13

9.42 MB

47 чел.

Конспект урока геометрии в 8б классе

24.02.2011г

Тема урока: «Значение синуса, косинуса и тангенса для углов 300, 450 и 600».

Тип урока: закрепление.

Вид урока: традиционный

Цели урока:

Образовательные:

Совершенствовать навыки решения прямоугольных треугольников, а также вычислять значения синуса, косинуса и тангенса углов 300, 450 и 600.

Развивающие:

Формировать мыслительные умения (определять принадлежность точки какой-либо координатной четверти; находить значения всех тригонометрических функций); развивать интеллектуальные умения: сравнивать, делать выводы, выявлять закономерности, анализировать;  устанавливать связи ранее изученного с новым.

Воспитательные:

Формировать мировоззрение (правильные представления), связанное с ролью математики в науке, исследовании закономерностей реального мира, общностью математических абстракций, общностью отражения материального мира в математических понятиях.

Оборудование урока: доска с меловыми записями, рабочие тетради, учебник «Геометрия»

7-9 кл. сред. шк. / Л.С. Атанасян и др.

Ход урока:

     Ι.Организационное начало урока.

      - Сообщить тему урока, сформулировать цели урока.

     ΙΙ. Актуализация знаний учащихся.

       Теоретический опрос: (вызвать к доске 3 учащихся)

     - Вычислить значение синуса, косинуса и тангенса угла 300.

     - Вычислить значение синуса, косинуса и тангенса угла 600.

     - Вычислить значение синуса, косинуса и тангенса угла 450

Ответы проверить только после проверки домашнего задания.

 

    Проверка домашнего задания.

      - Проверить домашние задачи: №76 из рабочей тетради (устно) и № 598 учебника (решение заранее подготовить на доске одному из учащихся).

    

   Решение задач на готовых чертежах.

     1) Рис. 579. Найти: .

     2) Рис. 580. Дано: АВ = 8. Найти: .

     3) Рис. 581. Дано: ABCD – прямоугольник. Найти: AD, АС.

     4) Рис. 582. Дано: ABCD – трапеция. Найти: AD, СD, .

     5) Рис. 583. Дано: ABCD – трапеция. Найти: .

     6) Рис. 584. Найти: АС.

     7) Рис. 585. Дано: АBCD – равнобедренная трапеция. Найти: .

     8) Рис. 586. Найти: AD, АС.

     9) Рис. 587. Найти: AD, .

    10) Рис. 588. Найти: НК.

   

     Ответы к некоторым задачам:

     (7) - ;

     (8) -;

     (9) - ;

     (10) - .

     ΙΙΙ. Решение задач.

     - Самостоятельно решить задачи № 600, 603.

     В (м).

     (м).

     HBCE – прямоугольник, следовательно НЕ = 60 м.

      (м) ≈ 73,86 м.

     Вопросы для обсуждения:

     - Какую форму имеет насыпь шоссейной дороги в разрезе?

     - Чему равна ширина насыпи в нижней ее части?

     - Как между собой взаимосвязаны катеты АН и ВН прямоугольного треугольника АВН и угол А?

     - Что вы можете сказать о четырехугольнике НВСЕ? Чему равна его сторона?

     ΙV. Самостоятельная работа. (в форме теста(7-10мин)).

     Ответы.

    Домашнее задание.

    Повторить п.63-67. №599,601,602.

      

  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

2045. Призначення санітарно-технічної та інженерно-технічної служб 38.03 KB
  Основним призначенням санітарно-технічної та інженерно-технічної служб підприємства готельного господарства є створення та підтримка умов для безперервного функціонування будівель та обладнання готельного підприємства, своєчасне проведення всіх видів ремонту та профілактичних заходів з метою запобігання збоїв у роботі всіх служб підприємства.
2046. Вимоги до коридорів, холів, їх оформлення 25.76 KB
  Основною вимогою до коридорів є відсутність будь-яких меблів і денне та штучне освітлення, що сприяє швидкому орієнтуванню у них споживачів готельних послуг.
2047. Кондиціонування. Ліфти 24.33 KB
  Вентиляція приміщень (провітрювання) є природною і функціонує за рахунок проникнення в приміщення повітря через відкриті вікна, кватирки, щілини в конструкціях будинків і щілі будівельних матеріалів.
2048. Утримання та прибирання прилеглої території 16.56 KB
  Для здійснення контролю санітарно-екологічного стану навколишньої території за конкретним підприємством готельного господарства закріплюється певна площа.
2049. Основні прибиральні роботи в зимовий період 16.34 KB
  Щоденно прибирають бруд, сніг з доріжок, бордюрів, тротуарів і під'їзних автошляхів. Садівники прочищають доріжки у парках. У цей період необхідно періодично перевіряти стан багатолітніх насаджень.
2050. Основні прибиральні роботи навесні 16.41 KB
  Навесні прибирають сміття, що залишилось після остаточного танення снігу, проводять дрібний ремонт шляхів, тротуарів і доріжок. Особливої уваги потребують каналізаційні колодязі та місця з талою водою під час розтавання снігу.
2051. Основні прибиральні роботи в літній період 16.41 KB
  На початку літа клумби очищають від відцвілих рослин та прикрашають літніми сортами. Декоративні кущі періодично розчищають, підтримуючи задану форму.
2052. Основні прибиральні роботи в осінній період 16.45 KB
  Восени, крім щоденних прибиральних робіт, проводять підготовку до зимового періоду, прибирають осіннє листя, перекопують клумби, вдобрюють ґрунт.
2053. Прибиральні роботи 23.14 KB
  Висококваліфікований професійно підготовлений персонал, повноцінний інвентар, сучасні прибиральні матеріали, сучасні види прибиральних машин і механізмів. Важливим є правильний розподіл часу, що витрачається на прибиральні роботи.