44746

Значение синуса, косинуса и тангенса для углов 30, 45 и 60 градусов. Часть 2

Конспект урока

Математика и математический анализ

Формировать мировоззрение (правильные представления), связанное с ролью математики в науке, исследовании закономерностей реального мира, общностью математических абстракций, общностью отражения материального мира в математических понятиях

Русский

2013-11-13

9.42 MB

48 чел.

Конспект урока геометрии в 8б классе

24.02.2011г

Тема урока: «Значение синуса, косинуса и тангенса для углов 300, 450 и 600».

Тип урока: закрепление.

Вид урока: традиционный

Цели урока:

Образовательные:

Совершенствовать навыки решения прямоугольных треугольников, а также вычислять значения синуса, косинуса и тангенса углов 300, 450 и 600.

Развивающие:

Формировать мыслительные умения (определять принадлежность точки какой-либо координатной четверти; находить значения всех тригонометрических функций); развивать интеллектуальные умения: сравнивать, делать выводы, выявлять закономерности, анализировать;  устанавливать связи ранее изученного с новым.

Воспитательные:

Формировать мировоззрение (правильные представления), связанное с ролью математики в науке, исследовании закономерностей реального мира, общностью математических абстракций, общностью отражения материального мира в математических понятиях.

Оборудование урока: доска с меловыми записями, рабочие тетради, учебник «Геометрия»

7-9 кл. сред. шк. / Л.С. Атанасян и др.

Ход урока:

     Ι.Организационное начало урока.

      - Сообщить тему урока, сформулировать цели урока.

     ΙΙ. Актуализация знаний учащихся.

       Теоретический опрос: (вызвать к доске 3 учащихся)

     - Вычислить значение синуса, косинуса и тангенса угла 300.

     - Вычислить значение синуса, косинуса и тангенса угла 600.

     - Вычислить значение синуса, косинуса и тангенса угла 450

Ответы проверить только после проверки домашнего задания.

 

    Проверка домашнего задания.

      - Проверить домашние задачи: №76 из рабочей тетради (устно) и № 598 учебника (решение заранее подготовить на доске одному из учащихся).

    

   Решение задач на готовых чертежах.

     1) Рис. 579. Найти: .

     2) Рис. 580. Дано: АВ = 8. Найти: .

     3) Рис. 581. Дано: ABCD – прямоугольник. Найти: AD, АС.

     4) Рис. 582. Дано: ABCD – трапеция. Найти: AD, СD, .

     5) Рис. 583. Дано: ABCD – трапеция. Найти: .

     6) Рис. 584. Найти: АС.

     7) Рис. 585. Дано: АBCD – равнобедренная трапеция. Найти: .

     8) Рис. 586. Найти: AD, АС.

     9) Рис. 587. Найти: AD, .

    10) Рис. 588. Найти: НК.

   

     Ответы к некоторым задачам:

     (7) - ;

     (8) -;

     (9) - ;

     (10) - .

     ΙΙΙ. Решение задач.

     - Самостоятельно решить задачи № 600, 603.

     В (м).

     (м).

     HBCE – прямоугольник, следовательно НЕ = 60 м.

      (м) ≈ 73,86 м.

     Вопросы для обсуждения:

     - Какую форму имеет насыпь шоссейной дороги в разрезе?

     - Чему равна ширина насыпи в нижней ее части?

     - Как между собой взаимосвязаны катеты АН и ВН прямоугольного треугольника АВН и угол А?

     - Что вы можете сказать о четырехугольнике НВСЕ? Чему равна его сторона?

     ΙV. Самостоятельная работа. (в форме теста(7-10мин)).

     Ответы.

    Домашнее задание.

    Повторить п.63-67. №599,601,602.

      

  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48978. Автоматизація процесу сушіння деревини 270 KB
  Сушіння матеріалів є енергоємким процесом звязаним зі значною витратою палива пару а також електроенергії а отже використання високоточної автоматики дозволить значно скоротити термін сушіння та знизити енергетичні затрати. Також поширеним є сушіння круглих лісоматеріалів деталі опор ліній електропередачі зв'язки будівельні деталі. На даний час проблема автоматизації сушіння деревини вирішувалась шляхом використання застарілих як морально так і в фізичному плані приладів.
48979. Проектування бази даних готельного комплексу 334 KB
  Тема роботи: Проектування бази даних готельного комплексу Необхідно: спроектувати й реалізувати реляційну базу даних для централізованого зберігання інформації з метою полегшення і систематизації даних замовлень клієнтів. Моделювання реляційної бази даних.
48980. Методи прогнозування основних параметрів діяльності організації та їх ефективного застосування на прикладі ГК «Хлібодар» 279.5 KB
  Центральні поняття дослідження прогнозування основних параметрів діяльності організації. Сучасні наукові підходи до розуміння прогнозування основних Параметрів діяльності організації ПРОГНОЗУВАННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Прогнозування в системі стратегічного менеджменту підприємства.
48982. Економічна ефективність виробництва ріпаку і шляхи її підвищення 320.5 KB
  Романенка Курсова робота Економічна ефективність виробництва ріпаку і шляхи її підвищення Студент відділення Економіка підприємства Наукові основи підвищення економічної ефективності виробництва ріпаку. Показники економічної ефективності виробництва ріпаку та методика їх визначення. Рівень виробництва ріпаку та його економічна ефективність.
48983. Проект установки для наплавлення 844.5 KB
  ВИБІР СПОСОБУ НАПЛАВЛЕННЯ РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ПРИСТРОЇВ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НАПЛАВЛЕННЯ Наплавлення це процес нанесення за допомогою зварювання шару металу на поверхню виробу. Шляхом наплавлення можна отримати вироби зі зносостійкими жароміцними антифрикційними властивостями.
48984. Розрахунок структури симетричних стаціонарних електромагнітних полів 146 KB
  Симетричне тіло радіуса R перебуває в однорідному зовнішньому електричному полі E0, що перпендикулярне до його осі. Задано матеріальні характеристики навколишнього середовища. Одержати аналітичні вирази для потенціалів й і для полів Ei й Ee відповідно всередині та поза тілом.
48985. Розрахунок структури змінних електромагнітних полів у хвилеводі 550 KB
  Порожнина хвилеводу заповнена діелектриком, електрична проникність якого овжина хвилеводу в напрямку осі z не обмежена. Процес поширення електромагнітних хвиль у порожнині прямокутного хвилеводу розглядаємо, думаючи, що стінки хвилеводу виконані з надпровідного матеріалу ( = ).