44748

Умножение десятичных дробей

Конспект урока

Математика и математический анализ

Умножение десятичных дробей. Тип урока: урок контроля Вид урока: традиционный Цели урока: Образовательные: Проверить умения умножать десятичные дроби выполнение умножение десятичных дробей на 01; 001; 0001. Оборудование урока: доска с меловыми записями рабочие тетради учебник Математика 5 кл.

Русский

2013-11-13

36.5 KB

1 чел.

Конспект урока математики в 5б классе

18.02.2011г

Тема урока: «Умножение десятичных дробей».

Тип урока: урок контроля

Вид урока: традиционный

Цели урока:

Образовательные:

Проверить  умения умножать десятичные дроби, выполнение умножение десятичных дробей на 0,1;  0,01;  0,001.

Развивающие:

Формировать мыслительные умения (перемножать десятичные дроби) при решении текстовых задач.

Воспитательные:

Формировать мировоззрение, связанное с ролью математики в науке.

Оборудование урока: доска с меловыми записями, рабочие тетради, учебник «Математика» 5 кл. сред. шк. / Н.Я. Виленкин, А.С. Чесноков.

 

Ход урока:

     І. Организационный момент.

     ІІ. Работа по теме урока.

     - Расскажите правило умножения (деления) десятичной дроби на 10, 100, 1000.

     - Как перемножить десятичные дроби?

     - Что значит умножить десятичную дробь на 0,1;  0,01;  0,001.?

     - Какие свойства умножения следует применять для удобства вычислений?

     І. Вариант.                                                                         ІІ. Вариант.

1)  55,5 : 5                                                                     1)  0,64 : 4

    5,55 : 5                                                                           0,28 : 7         

    4 : 5                                                                                46,2 : 10

    3 : 5                                                                                3,8 : 10

    1,2 : 2                                                                             23 : 100

    2,7 : 3                                                                             19,2 : 1000

2)  28,7 * 26,8 + 66,8 * 4,6                                          2)  51,6 * 20,8 – 6,72 * 20,5

3)   (130,2 – 30,8) : 2,8 – 21,84                                   3)  8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345

4)   Стр. 219, № 1430 (1)                                            4)  Стр. 219, № 1430 (2).  

Решение:

І. Вариант.                                                                         ІІ. Вариант.

1)  55,5 : 5 = 11,1                                                          1)  0,64 : 4 = 0,16

    5,55 : 5 = 1,11                                                                0,28 : 7 = 0,04         

    4 : 5 = 0,8                                                                       46,2 : 10 = 4,62

    3 : 5 = 0,6                                                                       3,8 : 10 = 0,38

    1,2 : 2 = 0,6                                                                    23 : 100 = 0,23

    2,7 : 3 = 0,9                                                                    19,2 : 1000 = 0,0192

2)  28,7 * 26,8 + 66,8 * 4,6                                          2)  51,6 * 20,8 – 6,72 * 20,5

    28,7 * 26,8 = 769,16                                                     51,6 * 20,8 = 1076,28

    66,8 * 4,6 = 307,28                                                       6,72 * 20,5 = 137,76

    769,16 + 307,28 = 1076,44                                           1076,28 – 137,76 = 935,52

3)   (130,2 – 30,8) : 2,8 – 21,84                                   3)  8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345

     130,2 – 30,8 = 99,4                                                     1,32 + 3,48 = 4,8

     99,4 : 2,8 = 35,5                                                          8,16 : 4,8 = 1,7

     35,5 – 21,84 = 13,66                                                   1,7 – 0,345 = 1,355

4)   Стр. 219, № 1430 (1)                                            4)  Стр. 219, № 1430 (2).

     х + х + 3,7 = 15,9                                                        х + х + 5,4 = 19,8

    2х + 3,7 = 15,9                                                             2х + 5,4 = 19,8

    2х = 15,9 – 3,7                                                             2х = 19,8 – 5,4

    2х = 12,2 : 2                                                                 2х = 14,4

     х = 6,1 – второе число                                                х = 7,2 – первое число

    15,9 – 6,1 = 9,8 – первое число                                  7,2 + 5,4 = 12,6 – второе число.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

8928. Інвестиційна політика в галузі енергозбереження 122 KB
  Тема 9. Інвестиційна політика в галузі енергозбереження З таблиці 2 теми 1 бачимо, що обсяг капіталовкладень, які необхідні для забезпечення ефективної політики в галузі енергозбереження на Україні, становить у розрахунку на 2005 рік...
8929. Утилізація вторинних енергоресурсів 284.5 KB
  Утилізація вторинних енергоресурсів Будь-які енергоносії, чи енергія у формі тепла або стиснених газів, що отримуються внаслідок основних технологічних процесів, наприклад, коксування вугілля, металургійних процесів, роботи ГТУ чи ТЕС, називаються в...
8930. Лекции по теории автоматов. Логические основы цифровых автоматов 620.5 KB
  Лекции по теории автоматов. Логические основы цифровых автоматов. Учебное пособие для студентов очной и заочной форм обучения специальностям в области вычислительной техники, информатики и управления..
8931. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії 644 KB
  Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії Сучасна енергетика базується на викопному органічному паливі: камяному вугіллі, нафті та газі. Розвіданих і прогнозних запасів викопного палива при сучасних темпах енергоспоживання достатньо на 90-15...
8932. Біогазова технологія утилізації органічних відходів і виробництва енергії 581 KB
  Біогазова технологія утилізації органічних відходів і виробництва енергії Біогаз - енергоносій, який є сумішшю метану (60 - 70%), діоксиду вуглецю (30 - 40%), невеликої кількості сірководню, водню, аміаку та оксиду азоту(5%). Склад бі...
8933. Технология производства сырокопченых колбас 159.5 KB
  Технология производства сырокопченых колбас. Сырокопченые колбасы - изделия, приготовленные из мясного фарша, соли, пряностей, в оболочке подвергнутой созреванию 8 - 10 суток, холодному копчению при 18 - 250С и сушке до 1,5 мес...
8934. Сущность государства, основные характеристики 167.18 KB
  Сущность государства, основные характеристики. Введение Вопросы о государстве, его понятии, сущности и роли в обществе с давних пор относятся к числу основополагающих. Это объясняется по меньшей мере тремя причинами. Во-первых, названные...
8935. Судебная реформа 1860-70 х гг 295.72 KB
  Судебная реформа 1860-70х гг. Введение Судебная реформа XIX века, в России реформа судебной системы и судопроизводства. Вызванная развивавшимися в стране капиталистическими отношениями, судебная реформа отразила классо...
8936. Становление и развитие Республики Хакасия (1992-2001 годы) 154.5 KB
  Становление и развитие Республики Хакасия (1992-2001 годы) Введение Образование нового государства на карте после распада СССР, повлекло за собой процесс изменения и модернизации, как в политическом строе, так и обустройстве отдельных регионал...