44752

Деление десятичных дробей на натуральные числа. Закрепление

Конспект урока

Математика и математический анализ

Деление десятичных дробей на натуральные числа. Тип урока: закрепление Вид урока: традиционный Цели урока: Образовательные: Проконтролировать усвоение правила деления десятичных дробей на натуральные числа; выявить ошибки при вычислениях. Оборудование урока: доска с меловыми записями рабочие тетради учебник Математика 5 кл.

Русский

2013-11-13

32 KB

18 чел.

Конспект урока математики в 5б классе

10.02.2011г

Тема урока: «Деление десятичных дробей на натуральные числа ».

Тип урока: закрепление

Вид урока: традиционный

Цели урока:

Образовательные:

Проконтролировать усвоение правила деления десятичных дробей на натуральные числа; выявить ошибки при вычислениях.

Развивающие:

Формировать мыслительные умения (деления десятичных дробей на натуральное число) Устанавливать связи ранее изученного материала с новым.

Воспитательные:

Формировать мировоззрение, связанное с ролью математики в науке.

Оборудование урока: доска с меловыми записями, рабочие тетради, учебник «Математика» 5 кл. сред. шк. / Н.Я. Виленкин, А.С. Чесноков.

Дидактический материал по математики 5 кл. А.С. Чесноков, К.И. Нешков.

 

Ход урока:

     І. Организационный момент.

     - Сформулируйте правило умножения десятичной дроби на натуральное число?

     - Как умножить десятичную дробь на 10, 100, 1000 и т.д.?

     - Как разделить десятичную дробь на натуральное число?

     - Если у нас целая часть меньше чем делитель?

    ІІ. Устный счет (ответы пишутся индивидуально на листках).

     1,6 * 5 = 8                                             0,04 : 2 = 0,02

     0,09 * 6 = 0,54                                      4,8 : 6 = 0,8

     3,7 * 10 = 37                                         0,72 : 9 = 0,08

     0,04 * 10 = 0,4                                      6,02 : 2 = 3,01

    ІІІ. Работа по теме урока.

 

1) Стр.210 № 1340.

- Решаем у доски с комментированием действий.

     г) 772,8 : 12 = 64,4                                 ж) 1 : 80 = 0,0125

     д) 93,15 : 23 = 4,05                                 з) 0,909 : 45 = 0,0202

     е) 0,644 : 92 = 0,007                               и) 3 : 32 = 0,09375

     к) 0,01242 : 69 = 0,00018

     л) 1,016 : 8 = 0,127

     м) 7,368 : 24 = 0,307.

- Как вы уже видите, мы с помощью деления находим десятичную дробь равной обыкновенной.

- Т.е. мы обращаем обычную дробь в десятичную.

2) Стр. 210 № 1341.

- Всего 3 трактора, масса одного нам известна, можем найти массу 3 тракторов?

- Что у нас сказано про массу аэросаней?

- Можем найти массу 1 аэросаней? Записываем.

        1) 1,2 * 3 = 3,6 (т) – масса 3-х тракторов.

        2) 3,6 + 2 = 5,6 (т) – масса 7 аэросаней.

        3) 5,6 : 7 = 0,8 (т) – масса 1 аэросаней.

- Обязательно записываем ответ.

- Сегодня еще один урок, домашнее задание будет на втором уроке.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65646. ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ УПРАВЛІНСЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 199.5 KB
  Постійне збільшення обсягу знань до якого необхідно вивести майбутнього фахівця за роки навчання у вищому навчальному закладі ВНЗ підвищення вимог до його професійної і спеціальної підготовки не може не викликати гостру потребу всебічного та глибокого дослідження системи формування в студентів...
65647. Державне управління системою охорони здоров’я на регіональному рівні 469.5 KB
  Горького завідувач кафедри організації вищої освіти управління охороною здоров’я і епідеміології ФІПО; доктор наук з державного управління доцент Карамишев Дмитро Васильович Національний фармацевтичний університет завідувач кафедри менеджменту і адміністрування...
65648. Мова творів В. Пелевіна в психолінгвістичному і лінгвокультурному аспектах 189.5 KB
  Останніми роками в русистиці спостерігається тенденція до досліджень художнього тексту методами не лише лінгвістичних а й соціальних культурологія психологія соціологія наук. Інтерес мовознавців до художнього тексту легко пояснити враховуючи антропоцентричну спрямованість гуманітарних розробок...
65649. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ТА ЮНАЦЬКОГО ВІКУ ХВОРИХ НА ГЕМОФІЛІЮ З КОМБІНОВАНИМИ КОНТРАКТУРАМИ КОЛІННОГО СУГЛОБА 152 KB
  За відсутності їх вчасного та адекватного лікування майже у 9095 хворих на гемофілію розвиваються комбіновані ураження опорно-рухового апарату ОРА що супроводжується тяжкою інвалідизацією та погіршенням якості життя збільшує економічні витрати суспільства на лікувальні реабілітаційні та соціальні заходи Суховій М.
65650. ТЕМА ОЦІНКИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО ОБУМОВЛЕНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ 2.72 MB
  Огляд робіт присвячених дослідженню процесів розвитку професійних або професійно обумовлених захворювань показує що до теперішнього часу в достатній мірі сформовані основні наукові уявлення про фактори ризику які обумовлені шкідливими умовами...
65651. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УРАЖЕНЬ ПЕЧІНКИ ПРИ ІНФЕКЦІЙНОМУ МОНОНУКЛЕОЗІ У ДІТЕЙ 194.5 KB
  Все вищезазначене стало підґрунтям для дослідження особливостей імунної реактивності та портальної гемодинаміки при різних варіантах ураження печінки у хворих на ІМ. Це дозволить, на наш погляд, з нових позицій уточнити та поглибити знання патогенезу захворювання, розширити можливості...
65652. Управління капіталом підприємства на засадах контролінгу 244.5 KB
  З розвитком економіки ускладнюється розуміння змісту капіталу і системи управління ним. Питання управління різноманітними видами капіталу підприємства розглядаються у роботах вітчизняних та зарубіжних вчених сучасності: М. Проте в основному автори досліджують окремо фінансову фізичну...
65653. Геометричне моделювання сім’ї кривих з урахуванням впливу попередніх елементів на наступні 1.04 MB
  Ефективний підхід, що може бути покладений в основу таких способів, полягає у побудові елементів сім’ї кривих складної геометричної форми. В задачах геометричного моделювання гетерогенних процесів ці криві виступають як геометричні моделі ліній розділу фаз розвитку процесу.
65654. Патологічна схильність до азартних ігор (клініка, терапія та реабілітація) 644.5 KB
  Ситуація, що пов’язана з адиктивною поведінкою, є досить проблемною для багатьох країн світу, у тому числі, і України. Причина полягає у докорінній відмінності стереотипів мислення та світогляду послідовних генерацій, що виховувались у різних соціально-економічних умовах, а також через затяжну політичну...