44752

Деление десятичных дробей на натуральные числа. Закрепление

Конспект урока

Математика и математический анализ

Деление десятичных дробей на натуральные числа. Тип урока: закрепление Вид урока: традиционный Цели урока: Образовательные: Проконтролировать усвоение правила деления десятичных дробей на натуральные числа; выявить ошибки при вычислениях. Оборудование урока: доска с меловыми записями рабочие тетради учебник Математика 5 кл.

Русский

2013-11-13

32 KB

17 чел.

Конспект урока математики в 5б классе

10.02.2011г

Тема урока: «Деление десятичных дробей на натуральные числа ».

Тип урока: закрепление

Вид урока: традиционный

Цели урока:

Образовательные:

Проконтролировать усвоение правила деления десятичных дробей на натуральные числа; выявить ошибки при вычислениях.

Развивающие:

Формировать мыслительные умения (деления десятичных дробей на натуральное число) Устанавливать связи ранее изученного материала с новым.

Воспитательные:

Формировать мировоззрение, связанное с ролью математики в науке.

Оборудование урока: доска с меловыми записями, рабочие тетради, учебник «Математика» 5 кл. сред. шк. / Н.Я. Виленкин, А.С. Чесноков.

Дидактический материал по математики 5 кл. А.С. Чесноков, К.И. Нешков.

 

Ход урока:

     І. Организационный момент.

     - Сформулируйте правило умножения десятичной дроби на натуральное число?

     - Как умножить десятичную дробь на 10, 100, 1000 и т.д.?

     - Как разделить десятичную дробь на натуральное число?

     - Если у нас целая часть меньше чем делитель?

    ІІ. Устный счет (ответы пишутся индивидуально на листках).

     1,6 * 5 = 8                                             0,04 : 2 = 0,02

     0,09 * 6 = 0,54                                      4,8 : 6 = 0,8

     3,7 * 10 = 37                                         0,72 : 9 = 0,08

     0,04 * 10 = 0,4                                      6,02 : 2 = 3,01

    ІІІ. Работа по теме урока.

 

1) Стр.210 № 1340.

- Решаем у доски с комментированием действий.

     г) 772,8 : 12 = 64,4                                 ж) 1 : 80 = 0,0125

     д) 93,15 : 23 = 4,05                                 з) 0,909 : 45 = 0,0202

     е) 0,644 : 92 = 0,007                               и) 3 : 32 = 0,09375

     к) 0,01242 : 69 = 0,00018

     л) 1,016 : 8 = 0,127

     м) 7,368 : 24 = 0,307.

- Как вы уже видите, мы с помощью деления находим десятичную дробь равной обыкновенной.

- Т.е. мы обращаем обычную дробь в десятичную.

2) Стр. 210 № 1341.

- Всего 3 трактора, масса одного нам известна, можем найти массу 3 тракторов?

- Что у нас сказано про массу аэросаней?

- Можем найти массу 1 аэросаней? Записываем.

        1) 1,2 * 3 = 3,6 (т) – масса 3-х тракторов.

        2) 3,6 + 2 = 5,6 (т) – масса 7 аэросаней.

        3) 5,6 : 7 = 0,8 (т) – масса 1 аэросаней.

- Обязательно записываем ответ.

- Сегодня еще один урок, домашнее задание будет на втором уроке.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22576. Мозочок 36.5 KB
  Оскільки основною функцією мозочка є координація рухів то він добре розвинутий у риб і птахів адже динаміка рухів у водному і повітряному середовищах вимагає чіткої праці м'язів для швидкого маневрування при літанні і плаванні. У амфібій і рептилій які пересуваються по замлі і мають як правило низько розташований центр тяжіння відбувається певна редукція мозочка. У людини з її вертикальним положенням тіла розміри і значення мозочка значо зростають. Взаємодія мозочка з іншими структурами мозку здійснюється за допомогою трьох пар ніжок.
22577. Порушення функціонування мозочка 27.5 KB
  Перш за все наслідки уражень мозочка залежать від еволюційного положення виду тварини. Видалення мозочка у амфібій рептилій і птахів викликає складніші розладнання рухової функції. У ссавців видалення мозочка крім вищезазначених симптомів порушення рівноваги і тонусу скелетної мускулатури призводить до розладнання регуляції також довільних рухів.
22578. Середній мозок 32 KB
  Об єм функцій середнього мозку різний у різних класів хребетних тварин. Цим середній мозок істотно відрізняється від заднього мозку функція якого приблизно однакова у всіх хребетних тварин і змінюється в процесі еволюції скоріш кількісно ніж якісно.Провідникова функція СМ визначаеться наявністтю в ньому висхідних і низхідних провідних шляхів багато з яких проходять через ніжки мозку.
22579. Проміжний мозок 35 KB
  У таламусі налічують до 40 різноманітних ядер об'єднаних у цілісний морфофункціональний комплекс який складним чином взаємодіє з неокортексом базальними гангліями і структурами лімбічної системи. Звичайно розрізняють шість груп ядер таламуса: передню ядра середньої лінії медіальну вентролате ральну задню і претектальну. Проекційні або перемикальні ядра відносяться до специфічних ядер які організовані за топічним принципом. Серед основних проекційних ядер таламуса слід виділити вентробазальне ядро яке є специфічним ядром...
22580. Базальні ганглії 30.5 KB
  Це свідчить про те що функції неостріатума не можна звести лише до регуляції рухів. Та все ж таки базальні ганглії перш за все пов'язані з регуляцією рухової функції організму особливо початку і припинення повільних рухів. Акінезія або дефіцит рухів. Цей симптом виявляється у скованості рухів нерухомій позі та маскоподібному обличчі з немигаючим виразом очей.
22581. Лімбічна система мозку 29 KB
  Найважливішими структурами лімбічної системи є мигдалевидний комплекс МК гіпокамп і прозора перетинка септум . Для лімбічної системи дуже характерні численні нервові ланцюги наприклад коло Папеца які об'єднують у замкнену мережу різні її утвори що полегшує виконання ними складних інтегративних функцій рис. Інтегративні функції лімбічної системи . Вона забезпечується численними зв'язками різних утворів лімбічної системи з іншими відділами мозку.
22582. Принципи організації аналізаторів 20 KB
  топічний кіркові проекції побудовані таким чином що площа цієї проекції пропорційна щільності рецепторів; багаторівневості можливость спеціалізації різних рівнів ЦНС на переробці окремих видів І що забезпечує більш швидке реагування на прості сигнали що аналізуються на проміжних рівнях; багатоканльності.
22583. Механізм збудження рецепторів 24 KB
  до первинночутливих відносяться тканинні рецептори пропріорецептори терморецептори і нюхові клітини. Первинночутливі рецептори є універсальним типом рецепторних елементів у безхребетних. Вторинночутл є зоровий слуховий вестибулярний рецептори.
22584. Принцип кодування інформації в нервовій системі 26 KB
  На рівні рецепторів відбувається важливі етапи переробки інформації: отримання прийом сигналів трансформація цих різнорідних по своїй природі сигналів в єдиний по своїй природі процес – нервовий імпульс. Ця автономність дає змогу організму що володіє спеціальними механізмами відбору запамятовування збереження і відтворення інформації знову звертатись до зафіксоваої а памяті інформації відновлювати минулі подіїзовнішнього світу у вигляді нервових імпульсів і знову практично в будь який відрізок часу використати в переробці нову...