44752

Деление десятичных дробей на натуральные числа. Закрепление

Конспект урока

Математика и математический анализ

Деление десятичных дробей на натуральные числа. Тип урока: закрепление Вид урока: традиционный Цели урока: Образовательные: Проконтролировать усвоение правила деления десятичных дробей на натуральные числа; выявить ошибки при вычислениях. Оборудование урока: доска с меловыми записями рабочие тетради учебник Математика 5 кл.

Русский

2013-11-13

32 KB

17 чел.

Конспект урока математики в 5б классе

10.02.2011г

Тема урока: «Деление десятичных дробей на натуральные числа ».

Тип урока: закрепление

Вид урока: традиционный

Цели урока:

Образовательные:

Проконтролировать усвоение правила деления десятичных дробей на натуральные числа; выявить ошибки при вычислениях.

Развивающие:

Формировать мыслительные умения (деления десятичных дробей на натуральное число) Устанавливать связи ранее изученного материала с новым.

Воспитательные:

Формировать мировоззрение, связанное с ролью математики в науке.

Оборудование урока: доска с меловыми записями, рабочие тетради, учебник «Математика» 5 кл. сред. шк. / Н.Я. Виленкин, А.С. Чесноков.

Дидактический материал по математики 5 кл. А.С. Чесноков, К.И. Нешков.

 

Ход урока:

     І. Организационный момент.

     - Сформулируйте правило умножения десятичной дроби на натуральное число?

     - Как умножить десятичную дробь на 10, 100, 1000 и т.д.?

     - Как разделить десятичную дробь на натуральное число?

     - Если у нас целая часть меньше чем делитель?

    ІІ. Устный счет (ответы пишутся индивидуально на листках).

     1,6 * 5 = 8                                             0,04 : 2 = 0,02

     0,09 * 6 = 0,54                                      4,8 : 6 = 0,8

     3,7 * 10 = 37                                         0,72 : 9 = 0,08

     0,04 * 10 = 0,4                                      6,02 : 2 = 3,01

    ІІІ. Работа по теме урока.

 

1) Стр.210 № 1340.

- Решаем у доски с комментированием действий.

     г) 772,8 : 12 = 64,4                                 ж) 1 : 80 = 0,0125

     д) 93,15 : 23 = 4,05                                 з) 0,909 : 45 = 0,0202

     е) 0,644 : 92 = 0,007                               и) 3 : 32 = 0,09375

     к) 0,01242 : 69 = 0,00018

     л) 1,016 : 8 = 0,127

     м) 7,368 : 24 = 0,307.

- Как вы уже видите, мы с помощью деления находим десятичную дробь равной обыкновенной.

- Т.е. мы обращаем обычную дробь в десятичную.

2) Стр. 210 № 1341.

- Всего 3 трактора, масса одного нам известна, можем найти массу 3 тракторов?

- Что у нас сказано про массу аэросаней?

- Можем найти массу 1 аэросаней? Записываем.

        1) 1,2 * 3 = 3,6 (т) – масса 3-х тракторов.

        2) 3,6 + 2 = 5,6 (т) – масса 7 аэросаней.

        3) 5,6 : 7 = 0,8 (т) – масса 1 аэросаней.

- Обязательно записываем ответ.

- Сегодня еще один урок, домашнее задание будет на втором уроке.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

16102. Разработка специализированных средств человеко-компьютерного интерфейса. Обучение навыкам работы на компьютере с использованием прототипа данного интерфейса 5.69 MB
  В интерактивных (особенно визуальных) системах потребителем (визуальной) информации является, прежде всего, другой человек. Компьютер же при использовании визуальных методов представления вводимой информации в любом случае получает простые команды на выполнение той или иной операции.
16103. Органи державної влади України 3.44 MB
  Найбільша увага приділяється проблемам органів законодавчої влади в механізмі здійснення державної влади та проблемам органів виконавчої і судової влади, їх структури, функцій та форм діяльності, здійсненню парламентської, адміністративної і судової реформ.
16104. Право соціального забезпечення 2.21 MB
  У навчальному посібнику на основі чинного законодавства України та відповідно до програми курсу «Право соціального забезпечення» розглядаються питання правового регулювання соціального захисту громадян в Україні.
16105. Виявлення та ліквідація підпільних лабораторій з виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин 168 KB
  Г. В. Пасічник М С. Хруппа В. М. Жмінько та ін. Виявлення та ліквідація підпільних лабораторій з виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин: Метод. рекомендації. К.: РВВ МВС України 2000. 35 с. У методичних рекомендациях дано кримінолопчне визначення понят
16106. Українська державність у 1917-1919рр 1.57 MB
  У книзі висвітлюється історія формування, розвитку та падіння першої у XX ст. Української держави, пов’язаних з цим соціальних процесів, культурних перетворень та політичних подій. Головна увага приділяється розгляду періоду гетьманування П. Скоропадського, під час якого Україна перетворилася на справжній державний органам з усіма властивими йому ознаками та атрибутами
16107. Адміністративна діяльність: Навчальний посібник 167 KB
  Забезпечення належного громадського порядку в країні, який відповідав би вимогам сучасного періоду, є однією з важливих функцій держави. У здійсненні цієї функції беруть участь всі державні органи, посадові особи та громадяни. Важлива роль у забезпеченні виконання цієї функції відводиться органам внутрішніх справ, для яких, згідно з їх правовим положенням, громадський порядок в країні - є головне завдання
16108. Кримінальне право України 2.01 MB
  Як самостійна галузь права кримінальне право являє собою сукупність юридично закріплених норм, що визначають загальні принципи, умови і підставу кримінальної відповідальності й покарання, а також встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є злочинними і які види та межі покарань застосовуються до осіб, що їх вчинили
16109. Основи адміністративного менеджменту 3.21 MB
  Подано матеріал з основ управлінської діяльності і, зокрема, про особливості адміністративно-державного управління. Розглянуто основні функції управління, питання прийняття стратегічних рішень. Висвітлено систему та сучасний досвід адміністративно-державного управління у країнах з федеральною (Німеччина, США) та унітарною (Франція, Великобританія) формою державного устрою. Розглянуто перспективи формування української школи державного адміністрування.