44755

Умножение и деление десятичных дробей на натуральное число

Конспект урока

Математика и математический анализ

Умножение и деление десятичных дробей на натуральное число. Тип урока: урок контроля. Вид урока: традиционный Цели урока: Образовательные: Проверить знания умения и навыки по теме: Умножение и деление десятичных дробей на натуральное число.

Русский

2013-11-13

1.28 MB

6 чел.

Конспект урока математики в 5б классе

14.02.2011г

Тема урока: «Умножение и деление  десятичных дробей на натуральное число».

Тип урока: урок контроля.

Вид урока: традиционный

Цели урока:

Образовательные:

Проверить знания, умения и навыки по теме: «Умножение и деление десятичных дробей на натуральное число.

Развивающие:

Формировать мыслительные умения (умножать и делить десятичные дроби на натуральное число).

Воспитательные:

Формировать мировоззрение, связанное с ролью математики в науке.

Оборудование урока: доска с меловыми записями, рабочие тетради, учебник «Математика» 5 кл. сред. шк. / Н.Я. Виленкин, А.С. Чесноков.

Дидактический материал по математики 5 кл. А.С. Чесноков, К.И. Нешков.

 

Ход урока:

     І. Организационный момент.

(раздача тетрадь для контрольных работ).

     - Контрольная работа № 9.

Решение.

                    І. Вариант.                                                     ІІ. Вариант.

  1.  а) 304 * 45 = 13680                                  1)  а) 206 * 65 = 13390

б) 4,5 *16 = 72                                               б) 3,5 * 18 = 63

в) 4,07 * 28 = 113,96                                      в) 2,07 * 37 = 76,59

г) 2616 : 8 = 372                                             г) 3942 : 9 = 438

д) 17,78 : 7 = 2,54                                           д) 82,44 : 12 = 6,87

е) 26,03 : 95 = 0,274                                       е) 47,94 : 85 = 0,564.

  1.  а) 1,2378                                                   2)  а) 35,1

           б) 0,0012378                                                  б) 3510.

     3)  а) 4,87                                                        3)  а) 6,16

          б) 0,487                                                           б) 0,616.

     4)  0,4;   5,48                                                   4)  0,5;    1,38

     5) 48,76 + 0,24 = 49                                        5) 197,16 – 0,16 = 197.

     - Оценки скажу вам завтра, если кому что-то не понятно было, то завтра с утра можете ко мне подойти.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58043. Узагальнена теорема Фалеса 228.5 KB
  Мета уроку: Закріпити знання учнів про зміст узагальненої теореми Фалеса а також про означення та властивості подібних трикутників; доповнити знання учнів історичними фактами з життя Фалеса та таких понять як пропорціональність відрізків та подібність фігур; удосконалювати вміння застосовувати вивчені твердження під час розвязування задач практичного змісту. Ми з вами вивчаємо одну з найцікавіших тем геометрії Узагальнена теорема Фалеса. Чому найцікавіших Тому що знання узагальненої теореми Фалеса та означення подібності трикутників і їх...
58044. Функція в основній школі 346.5 KB
  Мета: повторити, систематизувати та узагальнити знання учнів з теми «Функція в основній школі»; удосконалювати вміння та навички у застосуванні цих знань при розвязуванні вправ; розвивати логічне та асоціативне мислення...
58045. Квадратична функція і її графік 82 KB
  Мета: розглянути побудову графіка функції y=x2bxc та її властивості використовуючи графік функції y = x2 навчитись знаходити значення функції значення аргументу розвивати вміння увагу й систематизувати вивчений матеріал; розвивати графічну грамотність.
58046. Урок – игра «Бизнес». Квадратные уравнения 56 KB
  Цель: Повторить, обобщить и систематизировать знания, умения и навыки по теме « Квадратные уравнения»; Развивать: самостоятельность, творчество, инициативу, работать в заданном темпе; Воспитать: аккуратность, настойчивость и прилежания в работе...
58047. Додавання, віднімання, порівняння та округлення десяткових дробів 61.5 KB
  Мета: Повторити основні поняття з теми: «Десяткові дроби. Додавання, віднімання, порівняння та округлення десяткових дробів» при розв’язанні задач; Звернути увагу на практичний вміст математичних задач; Сприяти розвитку творчих здібностей учнів та їх естетичного сприйняття.
58048. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми. Природоохоронні території Африки 63.5 KB
  Мета. Формувати в учнів знання про основні види стихійних явищ, екологічні проблеми та природоохоронні території Африки, сприяючи розвиткові комплексного світосприйняття шляхом екологічного виховання; розвивати навики роботи з картою, просторово-логічне мислення, память; виховувати культуру спілкування.
58049. Узагальнення і систематизація знань учнів по темі «Нерівності» 297.5 KB
  Розвивати логічне мислення. Розвивати почуття краси в математиці. Я думаю що на цьому уроці ми розкриємо красу математичних закономірностей покажемо творчість і досконалість математичної мови при повторенні питань даної теми: Розвязування нерівностей...
58050. Графічний метод розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем 1.09 MB
  Мета: удосконалення вмінь та навичок учнів при розв’язуванні рівнянь, нерівностей та їх систем графічним методом; розвиток творчих здібностей засобами розв’язування нестандартних завдань; виховання культури математичного мовлення, графічної культури; стимулювання творчої активності, формування комунікативної компетентності...
58051. Построение сечений многогранников 24.86 MB
  Образовательные: ввести понятие сечения многогранника; рассмотреть способы решения задач на построение сечений многогранников на основе аксиоматики. Развивающие: развивать пространственное воображение обучающихся; формировать умения чётко и ясно излагать свои мысли; совершенствовать графическую культуру.