44791

My family, my working day

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

I hаve got mother fаther nd brother sister. My prents hve been mrried for 20 yers. They hve much in common but they hve different views on music books nd films. My friend invited me to hve wlk we discussed our forthcoming chemistry test.

Английский

2013-11-13

12.01 KB

0 чел.

1 билет. My family, my working day

I am (имя).  (фамилия) is my surname. I am nineteen years old. I want to tell you a few words about my family. My family is not large. I have got mother, father and brother\sister. There are four of us in the family.

 First of all some words about my parents. My mother is a (кем работает мама). She works in (где работает мама). She likes her profession. She is a good-looking woman with (цвет глаз и волос) green eyes and ginger hair. She is 40 but she looks much younger.

 My father is (кем работате папа). He is fourty three. Hi is electrical engineering.

 My brother is pupil of junior school. He is eleven old.

 My parents have been married for 20 years. They have much in common, but they have different views on music, books, and films. For example my father likes horror films and my mother likes soap operas. My father is fond of football. My mother doesnt go in for sports.

 My parents are hard working people. My mother keeps house and takes care of my father and me. She is very good at cooking.

I woke up at 6.45 a.m., put my bed and began to do my physical drill. After the exercises I washed up, cleaned my teeth and went to breakfast. At 7.30 a.m. I went out from the flat. My study began at 8.00 a.m. The first lesson was physical education, which was held in the sport mansion “Penguin”. There we trained swimming. Then since 11.20 a.m. till 4.00 p.m. I was being in the university. There was descriptive geometry and chemistry. So, it was nothing peculiar in my studying that very day. At home I cooked supper, ate and decided to do my home tasks.  Then I read the book, listened to music and some TV news. My friend invited me to have a walk, we discussed our forthcoming chemistry test. At 11 p.m. I showered and then watched my favorite serial in the net. And at last I had a cup of tea with some sweats and went to sleep at 12.00 p.m.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64799. ПОЛІПШЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕКЦІЙНОГО ВАГОНУ-ПЛАТФОРМИ ШЛЯХОМ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ 3.64 MB
  Мета даної роботи поліпшення технічних характеристик секційного вагонуплатформи за рахунок удосконалення конструкції з урахуванням зниження металоємності. Для досягнення поставленої мети необхідно: провести огляд існуючих конструкцій спеціалізованих вагонівплатформ...
64800. ДЕРЖАВНИЙ АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 240 KB
  Основою державного контролю економічної концентрації є такі принципи як єдність економічного простору вільне переміщення товарів послуг і фінансових засобів підтримка конкуренції недопущення економічної діяльності спрямованої на монополізацію і несумлінну конкуренцію.
64801. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ У РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ 364 KB
  Актуальність визначення напрямів ефективного ресурсозбереження для України обумовлена об’єктивними причинами що пов’язані із вирішенням загальної проблеми забезпечення сталого економічного розвитку держави.
64802. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 559.5 KB
  Метою роботи є підвищення стабільності транспортування тари на лініях розливу та підвищення продуктивності шляхом переходу на двопотокове позиціювання з розробкою удосконаленого пристрою з подільником потоку та обґрунтування динамічних та кінематичних характеристик...
64803. Підвищення ефективності компенсації зовнішнього магнітного поля трифазного розподільного пристрою методом симетрування конструкції 191.5 KB
  Для забезпечення вимог електромагнітної сумісності використовують різноманітні методи зниження зовнішнього магнітного поля розподільного пристрою у тому числі автоматичну компенсацію. Автоматична компенсація зовнішнього магнітного поля здійснюється за допомогою систем автоматичної компенсації.
64804. Дидактичні засади розробки електронного підручника як засобу індивідуалізації навчання студентів аграрних коледжів 232.5 KB
  За Болонською декларацією, навчання у системі вищої аграрної освіти має відбуватись за умов індивідуалізації навчання студентів з використанням нових інформаційно-комунікаційних технологій та консультативній функції викладача, спрямованості навчально-виховного процесу на особистість кожного студента.
64805. УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ КОНОПЕЛЬ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ СІВБИ, НОРМ ВИСІВУ ТА ДОБРИВ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ 244.5 KB
  З метою налагодження виробництва коноплепродукції необхідно розробити основні технологічні прийоми які забезпечують формування високого врожаю конопель з властивостями придатними для виробництва целюлозовмісних матеріалів.
64806. МЕТОДИ СИНТЕЗУ ТА АНАЛІЗ ВИСОКОТОЧНИХ СИСТЕМ ПОЗИЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНИМИ БАГАТОМАСОВИМИ ОБ’ЄКТАМИ 11.17 MB
  Постійне підвищення вимог до кількості та якості продукції що випускається призводить до необхідності підвищення точності та швидкодії керування різноманітними об’єктами транспорт оброблювальні верстати системи прицілювання стрілецької зброї у тому числі й на рухомій основі...