44837

Основные принципы государственной политики в области обращения с отходами

Доклад

Экология и защита окружающей среды

Отходы производства и потребления далее отходы остатки сырья материалов полуфабрикатов иных изделий или продуктов которые образовались в процессе производства или потребления а также товары продукция утратившие свои потребительские свойства. Отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду подразделяются в соответствии с критериями установленными федеральным органом исполнительной власти осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды на пять классов...

Русский

2013-11-14

26 KB

2 чел.

2-14. Основные принципы государственной политики в области обращения с отходами.

 Отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

Отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду подразделяются в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды, на пять классов опасности: 
    Iкласс чрезвычайно опасные отходы; 
    IIкласс - высокоопасные отходы; 
    IIIкласс - умеренно опасные отходы; 
    IVкласс - малоопасные отходы; 
    Vкласс - практически неопасные отходы
    Основными принципами государственной политики в области обращения с отходами являются:
 
    - охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей среды и сохранение
 биологического разнообразия; 
    - научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов общества в целях обеспечения устойчивого развития общества;
 
    - использование новейших научно-технических достижений в целях
 реализации малоотходных и безотходных технологий; 
    - комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов;
 
   -  использование методов экономического регулирования
 деятельности в области обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот; 
   - доступ в соответствии с законодательством Российской Федерации к информации в области обращения с отходами;
 
    - участие в международном сотрудничестве Российской Федерации в области обращения с отходами.

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17094. Базові конструкції структурного програмування 105.5 KB
  Лабораторна робота № 6 Тема: Базові конструкції структурного програмування. Мета: Навчитися здійснювати запуск Borland C 4.5 створювати новий файл редагування та компіляцію програми базові конструкції структурного програмування . Обладнання: П...
17095. Функції введення/виведення printf(), scanf().Лінійні обчислювальні процеси 99.5 KB
  Лабораторна робота № 7 Тема: Функції введення/виведення printf scanf.Лінійні обчислювальні процеси Ціль роботи: Вивчити формати оголошень і роботу основних функцій уведення/виведення інформації. Навчитися складати прості програми з лінійним обчислювальним процесом. О...
17096. Розробка програм зі скалярними типами даних 90 KB
  Лабораторна робота № 8 Тема: Розробка програм зі скалярними типами даних Ціль роботи: Розглянути і вивчити скалярні типи даних С int char float і ін. і їхнє використання. Обладнання: ПКПО Borland C Теоретичні відомості У С перемінні повинні бути оголошені тобто їхній ...
17097. Склад програми циклічної структури з розгалуженням 60 KB
  Лабораторна робота № 9 Тема: Склад програми циклічної структури з розгалуженням. Мета: навчитися складати програми циклічної структури застосовуючи цикли з параметром; працювати в інтегрованому середовищі використовуючи структуру розгалуження. Обладнання: ПК. ...
17098. Розробка програм з циклічними обчислювальними процесами 127.5 KB
  Лабораторна робота № 10 Тема: Розробка програм з циклічними обчислювальними процесами Ціль роботи: Вивчити написання програм мовою С використовуючи ітераційні циклічні методи освоїти основні оператори що підтримують роботу з циклами for while do... while. Навчитися писа...
17099. Обчислювальний процес, що розгалужується, з різними логічними умовами: оператор if... else, умовна операція (?:), оператор switch, оператор break, оператор goto 107 KB
  Лабораторна робота № 11 Тема: Обчислювальний процес що розгалужується з різними логічними умовами: оператор if... else умовна операція : оператор switch оператор break оператор goto Ціль роботи: Вивчити реалізацію в мові ветвящихся обчислювальних процесів . Навчитися писат
17100. Операції С, їхні пріоритети і використання. Перетворення типів 155 KB
  Лабораторна робота № 12 Тема: Операції С їхні пріоритети і використання.Перетворення типів Ціль роботи: Вивчити основні логічні арифметичні й інші операції С навчитися правильно складати вираження С вивчити пріоритети операцій С навчитися використовувати перетвор...
17101. Складання програм циклічної структури 72.5 KB
  Лабораторна робота № 13 Тема: складання програм циклічної структури. Ціль: навчитися складати програми циклічної структури застосовуючи різні типи операторів циклу в інтегрованому середовищі. Обладнання: ПК. Хід роботи. 1.Правила техніки безпеки при роботі в к
17102. Складання програм циклічної структури. Цикли з відомою та невідомою кількістю Повторів 105 KB
  Лабораторна робота № 14 Тема: склад програм циклічної структури. Цикли з відомою та невідомою кількістю Повторів. Мета: навчитися складати циклічні програми різних типів: з відомою та невідомою кількістю повторів. Обладнання: ПК. Хід роботи. Правила техніки